Tiền ảo: 26,884 Sàn giao dịch: 666 Vốn hóa: $1,089,871,682,928 Khối lượng (24h): $41,138,712,258 Thị phần: BTC: 49.4%, ETH: 18.4%

Sàn giao dịch tiền ảo

Hiện tại, chúng tôi đang theo dõi 661 sàn giao dịch với hơn 63,835 cặp tiền điện tử đang được giao dịch. Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $229,809,834,076.

#Sàn giao dịchKhối lượng (24h)%Khối lượng (24h)Thanh khoảnCặpCoin hỗ trợTiền pháp định
1 Binance Binance $38,449,060,921 +8.56% 898 1,591 385 11
2 Coinbase Exchange Coinbase Exchange $1,231,073,449 +10.20% 812 477 244 3
3 Kraken Kraken $784,862,167 +54.72% 772 767 239 7
4 KuCoin KuCoin $1,869,673,872 +3.68% 592 1,312 724 48
5 Bybit Bybit $11,654,569,351 +8.59% 673 656 441 6
6 OKX OKX $14,017,894,845 +5.02% 655 679 325 46
7 Uniswap v3 (Ethereum) Uniswap v3 (Ethereum) $575,521,976 +24.22% - 778 507 -
8 Bitstamp Bitstamp $148,520,078 +16.46% 607 170 78 3
9 Uniswap v2 Uniswap v2 $33,537,327 -2.25% - 1,426 1231 -
10 Bitfinex Bitfinex $166,232,775 -14.81% 596 405 183 4
11 Gate.io Gate.io $2,063,634,354 +3.86% 615 3,028 1768 22
12 Gemini Gemini $36,871,142 +65.65% 712 123 87 7
13 Curve (Ethereum) Curve (Ethereum) $72,911,094 +85.31% - 90 54 -
14 HTX HTX $3,624,615,159 +37.01% 417 768 607 50
15 Uniswap v3 (Polygon) Uniswap v3 (Polygon) $53,173,630 +8.64% - 396 186 -
16 bitFlyer bitFlyer $86,010,471 -15.07% 611 14 9 3
17 Bithumb Bithumb $211,021,152 +1.78% 417 264 255 1
18 PancakeSwap v3 PancakeSwap v3 $111,681,935 +4.98% - 579 297 -
19 Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange $870,061,732 +1.67% 689 627 291 1
20 LBank LBank $5,833,563,398 -0.17% 670 648 531 10
21 Coincheck Coincheck $43,421,836 -1.50% 645 3 2 1
22 DODO (Ethereum) DODO (Ethereum) $90,491,372 +40.37% - 66 5 -
23 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) $30,779,677 +13.50% - 3,056 2210 -
24 Bitget Bitget $4,859,739,878 +6.45% 472 847 600 15
25 Uniswap v3 (Optimism) Uniswap v3 (Optimism) $22,456,597 -1.59% - 126 34 -
26 Uniswap v3 (Arbitrum) Uniswap v3 (Arbitrum) $158,439,101 +12.86% - 343 131 -
27 Bitrue Bitrue $9,675,565,946 +17.14% 584 1,068 549 10
28 Upbit Upbit $1,307,962,355 +10.85% 504 293 189 1
29 Hotcoin Global Hotcoin Global $3,606,188,608 +8.58% 670 376 313 -
30 MEXC MEXC $1,055,985,124 +0.25% 476 2,087 1689 -
31 ProBit Global ProBit Global $70,203,002 +11.96% 480 689 537 -
32 XT.COM XT.COM $2,268,905,634 +16.15% 722 686 441 12
33 DigiFinex DigiFinex $10,269,520,428 +14.13% 667 505 413 28
34 BitMart BitMart $6,514,235,555 +13.98% 683 882 730 2
35 SushiSwap SushiSwap $5,077,068 -11.40% - 215 182 -
36 P2B P2B $551,884,113 +3.08% 630 224 143 -
37 Pionex Pionex $1,568,993,935 -3.27% 631 476 298 18
38 CoinW CoinW $2,481,791,099 +3.33% 659 428 402 34
39 Poloniex Poloniex $326,286,934 +95.58% 328 605 409 36
40 Toobit Toobit $4,394,325,745 +19.65% 655 136 90 9
41 Binance TR Binance TR $169,306,890 +3.35% 437 169 134 1
42 BingX BingX $5,441,002,967 +12.60% 670 711 536 7
43 LATOKEN LATOKEN $448,390,214 -44.48% 674 639 548 5
44 Korbit Korbit $3,122,802 -15.67% 465 123 124 1
45 Deepcoin Deepcoin $5,290,837,506 +22.63% 717 167 127 -
46 Balancer v2 Balancer v2 $32,516,945 +211.77% - 116 61 -
47 Raydium Raydium $1,597,398 -26.66% - 321 204 -
48 Trader Joe v2.1 (Avalanche) Trader Joe v2.1 (Avalanche) $13,428,837 -4.94% - 40 22 -
49 Tapbit Tapbit $3,772,587,444 +16.37% 714 325 251 23
50 Coinone Coinone $32,751,253 -2.23% 519 204 206 1
51 Phemex Phemex $2,173,142,738 +33.63% 519 270 187 -
52 AscendEX (BitMax) AscendEX (BitMax) $448,008,335 -6.84% 431 380 319 1
53 IndoEx IndoEx $1,163,963,220 -2.37% 681 215 121 -
54 Bancor Network Bancor Network $214,641 -27.18% - 156 153 -
55 Trader Joe (Avalanche) Trader Joe (Avalanche) $595,427 -10.15% - 161 113 -
56 Coinsbit Coinsbit $260,152,728 +6.91% 542 147 94 2
57 Balancer Balancer $2,504,665 +17.28% - 16 9 -
58 Pangolin Pangolin $553,508 -7.63% - 79 55 -
59 Azbit Azbit $112,002,188 -2.98% 636 121 82 -
60 SpookySwap SpookySwap $312,247 -38.14% - 179 90 -
61 BitMEX BitMEX $598,979,688 -9.57% 467 90 48 -
62 Bitvavo Bitvavo $78,511,764 +3.42% 477 199 200 1
63 Binance.US Binance.US $22,218,711 -3.27% 449 273 155 1
64 SushiSwap (Polygon) SushiSwap (Polygon) $177,327 +17.92% - 92 63 -
65 Bitunix Bitunix $7,616,961,527 -3.59% 651 150 127 25
66 Bitso Bitso $45,838,923 +369.53% 493 99 56 4
67 PancakeSwap v2 (Aptos) PancakeSwap v2 (Aptos) $193,802 -8.51% - 45 18 -
68 BtcTurk | Kripto BtcTurk | Kripto $78,622,062 -32.63% 438 205 107 1
69 PancakeSwap PancakeSwap $180,277 +0.62% - 215 130 -
70 WhiteBIT WhiteBIT $1,652,210,723 +5.95% 509 294 215 10
71 Currency.com Currency.com $67,733,001 +45.48% 601 85 57 4
72 Osmosis Osmosis $1,172,019 -15.38% - 57 44 -
73 Zaif Zaif $1,222,525 +0.27% 367 22 17 1
74 Cointr Pro Cointr Pro $10,970,166,559 +14.53% 679 155 75 30
75 Balancer v2 (Polygon) Balancer v2 (Polygon) $1,127,213 +37.85% - 229 42 -
76 WEEX WEEX $8,121,402,297 +2.92% 633 207 143 -
77 THORChain THORChain $221,049,949 +24.48% - 28 30 -
78 BigONE BigONE $81,325,908 +5.04% 525 123 113 -
79 Bittrex Bittrex $2,408,639 -12.42% 304 482 290 1
80 BitForex BitForex $1,563,525,707 +8.22% 616 349 317 30
81 Balancer v2 (Arbitrum) Balancer v2 (Arbitrum) $3,735,472 +4.23% - 166 30 -
82 SushiSwap (Avalanche) SushiSwap (Avalanche) $7,688.25 -11.31% - 17 11 -
83 SpiritSwap SpiritSwap $18,353.81 -6.26% - 72 51 -
84 Orca Orca $24,320,753 +0.19% - 336 91 -
85 Bitbank Bitbank $22,636,191 -8.10% 585 45 32 1
86 Coinstore Coinstore $160,591,161 +1.29% 387 152 145 18
87 C-Patex C-Patex $25,422,979 -6.46% 585 11 11 -
88 Tokocrypto Tokocrypto $6,770,804 -13.56% 511 553 323 1
89 Tidex Tidex $261,334,291 -2.09% 591 144 44 8
90 WOO X WOO X $318,352,449 +3.75% 576 195 120 -
91 DODO (Polygon) DODO (Polygon) $2,615,478 -22.27% - 19 5 -
92 Bitkub Bitkub $24,417,279 -18.18% 484 94 95 1
93 BitMake BitMake $159,939,667 +2.18% 533 8 9 -
94 Stellarterm Stellarterm $13,342.85 +70.43% 410 16 17 -
95 Serum DEX Serum DEX $13,021.66 -0.30% - 41 31 -
96 Solidly Solidly $1,305.37 -21.99% - 52 35 -
97 PancakeSwap v2 (Ethereum) PancakeSwap v2 (Ethereum) $20,053.41 +28.18% - 10 7 -
98 Bitspay Bitspay $1,326,622,293 -7.52% 487 61 15 -
99 SushiSwap (Arbitrum) SushiSwap (Arbitrum) $2,543,655 +60.36% - 102 60 -
100 Biconomy Exchange Biconomy Exchange $367,873,810 +4.42% 512 128 124 30
101 Topcredit Int Topcredit Int $3,678,106,460 +3.11% 538 144 139 -
102 BTSE BTSE $1,738,979,865 +21.76% 568 375 146 9
103 DIFX DIFX $201,200,021 +21.12% 524 44 45 -
104 Dex-Trade Dex-Trade $64,453,287 +2.05% 450 164 86 -
105 Luno Luno $7,939,457 +17.47% 475 26 13 10
106 Indodax Indodax $14,625,397 +106.56% 457 298 295 1
107 SushiSwap (Fuse) SushiSwap (Fuse) $439.43 +87.51% - 2 3 -
108 FameEX FameEX $731,291,536 +6.45% 526 133 106 41
109 Cryptology Cryptology $36,187,014 +15.41% 465 97 84 2
110 CoinCatch CoinCatch $130,211,817 -2.55% 634 213 148 -
111 EXMO EXMO $51,667,270 +0.33% 306 144 64 6
112 IDEX IDEX $12,952.93 -56.03% 281 17 5 -
113 MAX Exchange MAX Exchange $10,929,558 -11.24% 605 52 31 1
114 BitoPro BitoPro $12,589,455 -12.67% 485 26 22 1
115 DODO (Arbitrum) DODO (Arbitrum) $6,044,505 +7.44% - 6 3 -
116 Loopring Exchange Loopring Exchange $136,023 -18.24% 275 10 9 -
117 SushiSwap (BSC) SushiSwap (BSC) $21,947.96 +31.25% - 42 22 -
118 PointPay PointPay $44,319,684 -3.13% 521 38 33 -
119 Bit2Me Pro Bit2Me Pro $305,693,916 +48.87% 477 77 65 1
120 Paribu Paribu $67,147,392 -15.93% 368 132 124 1
121 KyberSwap Classic (Avalanche) KyberSwap Classic (Avalanche) $2,774.75 -61.99% - 14 9 -
122 Qmall Exchange Qmall Exchange $59,116,365 +3.38% 492 121 73 -
123 CEX.IO CEX.IO $3,857,170 +119.50% 497 275 117 3
124 Fairdesk Fairdesk $2,896,999,753 +16.48% 554 173 156 -
125 ACE ACE $10,211,497 +5.48% 554 49 33 1
126 BIKA BIKA $2,706,051,636 +7.75% 485 106 88 -
127 Independent Reserve Independent Reserve $8,886,797 -12.71% 472 77 31 4
128 SushiSwap (Gnosis) SushiSwap (Gnosis) $11,149.84 -16.79% - 15 12 -
129 Bilaxy Bilaxy $47,369,229 +41.03% 565 90 93 -
130 FMFW.io FMFW.io $504,649,528 +56.22% 325 296 160 -
131 PancakeSwap v3 (Ethereum) PancakeSwap v3 (Ethereum) $14,574,611 +14.04% - 39 32 -
132 SushiSwap (Fantom) SushiSwap (Fantom) $5,699.33 -46.57% - 30 20 -
133 Bitpanda Pro Bitpanda Pro $992,789 -30.03% 526 20 17 4
134 KyberSwap Elastic (Avalanche) KyberSwap Elastic (Avalanche) $397,658 +75.73% - 24 12 -
135 BTC Markets BTC Markets $8,084,627 +71.37% 467 31 28 1
136 KyberSwap Classic (BSC) KyberSwap Classic (BSC) $1,568.71 +29.79% - 9 9 -
137 ZigZag (zkSync v1) ZigZag (zkSync v1) $546,392 -16.18% 496 31 22 -
138 Quidax Quidax $152,398,951 +47.03% 526 39 34 -
139 HitBTC HitBTC $620,605,454 +61.05% 466 788 438 5
140 KyberSwap Elastic (Polygon) KyberSwap Elastic (Polygon) $5,441,590 +3.73% - 70 26 -
141 Mercado Bitcoin Mercado Bitcoin $1,931,502 +100.58% 479 22 23 1
142 Bitvenus Bitvenus $458,104,366 -8.48% 493 75 57 -
143 KyberSwap Elastic (Arbitrum) KyberSwap Elastic (Arbitrum) $1,557.13 +106.66% - 18 7 -
144 CommEX CommEX $37,974,522 -9.67% 46 105 84 -
145 KyberSwap Classic (Polygon) KyberSwap Classic (Polygon) $329.78 -39.56% - 13 4 -
146 Bullish Bullish $796,485,609 +19.14% 413 27 18 1
147 PancakeSwap v3 (zkSync Era) PancakeSwap v3 (zkSync Era) $12,643,093 +3.21% - 10 6 -
148 SushiSwap (Harmony) SushiSwap (Harmony) $2,416.57 -58.29% - 33 23 -
149 BIT BIT $242,835,418 +18.62% 373 123 81 1
150 KyberSwap Elastic (Optimism) KyberSwap Elastic (Optimism) $39.82 -44.91% - 4 4 -
151 DODO (BSC) DODO (BSC) $7,008,463 -32.38% - 195 9 -
152 Bitcoiva Bitcoiva $71,216,784 -1.16% - 210 120 -
153 Reku Reku $5,699,383 +7.05% 538 43 44 1
154 ICRYPEX ICRYPEX $79,063,071 -3.63% 319 212 126 2
155 CoinTiger CoinTiger $8,167,396,002 +22.35% 493 388 299 2
156 Helix Helix $7,742,212 -33.87% 507 26 24 -
157 Coinlist Pro Coinlist Pro $342,107 +56.16% 209 84 50 1
158 Symmetric(XDAI) Symmetric(XDAI) $41.29 +150.46% - 2 3 -
159 Okcoin Okcoin $130,125 +102.87% 426 46 5 8
160 Bitci TR Bitci TR $70,811,094 -2.59% - 129 118 1
161 LMAX Digital LMAX Digital $347,775,229 +0.29% 435 21 10 4
162 OpenOcean OpenOcean $13,180,715 -54.38% - 476 187 -
163 OKCoin Japan OKCoin Japan $7,173,853 -40.78% 424 32 29 -
164 HashKey Exchange HashKey Exchange $2,634,787 -0.76% 114 11 7 2
165 Emirex Emirex $1,020,984 +2.04% 445 32 27 3
166 Biswap v2 Biswap v2 $2,172,835 -3.13% - 124 83 -
167 BYDFi BYDFi $2,858,607,965 +3.71% 507 349 225 4
168 EXMO.ME EXMO.ME $22,520,096 +1.90% 373 101 58 6
169 Polyx Polyx $17,066,460 +0.21% 306 6 6 3
170 BitTrade BitTrade $5,033,458 -2.08% 467 35 33 -
171 LocalTrade LocalTrade $48,202,307 +5.60% 530 99 53 -
172 CoinZoom CoinZoom $694,021 +131.99% 413 48 23 -
173 Delta Exchange Delta Exchange $60,540,177 -23.33% 336 47 42 -
174 ProBit ProBit $173,222 -0.26% 361 61 62 -
175 QuickSwap v3 (Polygon) QuickSwap v3 (Polygon) $22,884,330 -14.09% - 120 66 -
176 Jupiter Jupiter $8,720,679 -5.72% - 122 79 -
177 Coinhub Coinhub $102,204 -43.47% 365 22 24 1
178 WOOFi WOOFi $21,054,258 +28.03% - 14 10 -
179 Sunswap v2 Sunswap v2 $6,600,602 +34.31% - 56 26 -
180 Bitazza Bitazza $8,366,874 -0.83% - 165 80 1
181 Tokenlon Tokenlon $406,694 +146.06% - 4 3 -
182 VALR VALR $9,764,983 +55.48% - 70 45 2
183 WazirX WazirX $1,184,804 -14.46% 282 431 237 1
184 Bitexen Bitexen $27,827,504 +26.50% 274 63 53 1
185 Foxbit Foxbit $1,538,058 +158.04% 395 75 69 -
186 CoinJar CoinJar $1,878,001 +11.69% 370 168 55 2
187 Kuna Kuna $1,141,804 +4.68% 399 42 22 2
188 Buda Buda $686,241 +39.89% 396 21 9 4
189 Altcoin Trader Altcoin Trader $1,361,792 +52.92% 371 36 34 1
190 Bitbns Bitbns $3,875,808 +26.20% 342 165 145 1
191 KoinBX KoinBX $94,859,992 +0.57% - 134 66 1
192 NovaDAX NovaDAX $12,585,312 -29.94% 330 332 276 1
193 Maverick Protocol Maverick Protocol $58,304,244 +0.71% - 31 19 -
194 SWFT Trade SWFT Trade $301,479,597 +55.46% 391 14 13 -
195 Coinmetro Coinmetro $351,238 -8.74% 405 100 55 4
196 Nominex Nominex $11,052,456 +49.06% 385 714 365 -
197 ShibaSwap ShibaSwap $821,067 +9.27% - 37 25 -
198 Coinmate Coinmate $778,190 +35.74% 377 17 9 2
199 HKD.com HKD.com $125,042,502 +0.01% - 45 43 -
200 Mute Mute $1,022,560 -22.60% - 33 22 -
201 WX Network WX Network $23,184.72 -15.01% 317 8 5 -
202 Orion BSC Orion BSC $93,009.92 +12.86% 384 20 15 -
203 Bitsten Bitsten $1,823,333 +13.81% 360 9 10 -
204 Saber DEX Saber DEX $5,624,671 -31.59% - 14 16 -
205 Cryptonex Cryptonex $30,073,483 -34.74% 258 29 20 5
206 Cat.Ex Cat.Ex $57,097,225 +2.85% 384 30 22 -
207 CoinDCX CoinDCX $1,594,620 -21.57% 276 723 364 1
208 SyncSwap SyncSwap $8,549,671 -33.77% - 69 27 -
209 NiceHash NiceHash $186,914 -6.41% 334 51 41 -
210 Slingshot Finance Slingshot Finance $13,302,845 +39.22% - 5 6 -
211 Blockchain.com Blockchain.com $1,157,694 +36.69% 288 66 35 4
212 BitStorage BitStorage $2,490,076 -4.75% 451 23 16 -
213 Velocore Velocore $221,747 -25.19% - 26 12 -
214 QuickSwap QuickSwap $1,167,622 -4.42% - 502 287 -
215 BankCEX BankCEX $5,354,974 -5.16% 240 80 58 -
216 zondacrypto zondacrypto $2,774,685 +14.02% 422 111 69 4
217 DeFiChain DEX DeFiChain DEX $3,046,168 -58.91% - 35 36 -
218 KyberSwap Classic (Ethereum) KyberSwap Classic (Ethereum) $12,537.28 -43.40% - 17 13 -
219 Opnx Opnx $2,737.25 -92.29% 407 6 5 -
220 TimeX TimeX $9,390,418 -8.97% 226 13 13 2
221 Orderly Network Orderly Network $661,017 -37.19% 410 11 10 -
222 KLAYswap KLAYswap $702,235 +16.21% - 124 47 -
223 Minswap Minswap $819,396 +12.96% - 38 32 -
224 Satang Pro Satang Pro $1,028,455 +25.31% 299 40 42 1
225 VVS Finance VVS Finance $740,264 -6.31% - 79 32 -
226 CherrySwap CherrySwap $87,481.73 +137.17% - 13 9 -
227 PulseX PulseX $3,488,547 +22.11% - 40 22 -
228 TruBit Pro Exchange TruBit Pro Exchange $107,582,601 -32.82% 237 143 108 -
229 Coinut Coinut $6,434.95 -49.03% 335 25 10 1
230 CoinEx CoinEx $181,911,117 -2.87% 502 1,109 732 -
231 Katana Katana $1,164,006 -9.15% - 8 5 -
232 Giottus Giottus $118,372 +0.16% 284 111 89 1
233 Swappi Swappi $288,775 -6.32% - 29 12 -
234 CoinCorner CoinCorner $322,702 -33.95% - 2 3 2
235 ZebPay ZebPay $465,030 -11.84% 256 105 99 3
236 Maiar Exchange Maiar Exchange $546,057 -33.02% - 26 27 -
237 SushiSwap v3 (Base) SushiSwap v3 (Base) $1,156,249 +27.86% - 17 10 -
238 Curve (Arbitrum) Curve (Arbitrum) $3,739,843 +109.83% - 7 6 -
239 Bitcoin.me Bitcoin.me $234,827 -7.06% - 25 19 -
240 Bitonic Bitonic $346,323 -6.36% - 1 2 1
241 Polkaswap Polkaswap $426,298 -37.18% - 19 20 -
242 StellaSwap StellaSwap $19,693.17 -11.74% - 21 14 -
243 KSwap KSwap $1,078.61 -26.03% - 8 6 -
244 Changelly PRO Changelly PRO $415,147,994 +80.51% 331 104 44 -
245 Narkasa Narkasa $587,920 +21.99% 280 23 13 1
246 Lykke Exchange Lykke Exchange $198,555 +96.17% 371 74 20 4
247 SecondBTC SecondBTC $133,978,014 -51.48% 186 32 32 -
248 ApeSwap (BSC) ApeSwap (BSC) $140,503 -41.91% - 174 125 -
249 SafeTrade SafeTrade $84,335.27 -12.72% 276 62 38 -
250 Bibox Bibox $451,935,603 -6.71% 260 414 321 -
251 GMX(Arbitrum) GMX(Arbitrum) $19,671,957 +20.64% - 32 10 -
252 BitcoinTrade BitcoinTrade $264,064 +41.20% - 10 10 1
253 Fstswap Fstswap $68,793.12 +80.97% - 8 7 -
254 Trader Joe v2.1 (Arbitrum) Trader Joe v2.1 (Arbitrum) $13,334,785 +40.56% - 28 20 -
255 Camelot Camelot $1,306,713 +1.12% - 111 77 -
256 BTCBOX BTCBOX $15,326,356 -3.63% 160 3 4 1
257 Solarbeam Solarbeam $62,875.33 -47.18% - 17 12 -
258 Ref Finance Ref Finance $171,742 +19.32% - 44 33 -
259 Hermes Protocol Hermes Protocol $147,223 -27.10% - 10 9 -
260 DeFi Kingdoms (Crystalvale) DeFi Kingdoms (Crystalvale) $52,476.10 -30.22% - 7 5 -
261 Velodrome Velodrome $102,269 -5.79% - 64 30 -
262 digitalexchange.id digitalexchange.id $95,053.16 -15.99% 320 69 70 1
263 SundaeSwap SundaeSwap $165,383 +31.50% - 28 29 -
264 Uniswap v3 (Base) Uniswap v3 (Base) $7,691,732 +45.91% - 23 14 -
265 BakerySwap BakerySwap $29,721.15 -32.97% - 30 19 -
266 Tinyman Tinyman $199,182 +0.91% - 41 26 -
267 Curve (Optimism) Curve (Optimism) $1,707,550 +28.11% - 7 7 -
268 DOOAR (Ethereum) DOOAR (Ethereum) $53,451.86 -16.36% - 3 4 -
269 Dfyn Network Dfyn Network $81,841.08 +27.17% - 41 28 -
270 Fraxswap v2 (Ethereum) Fraxswap v2 (Ethereum) $1,743,500 -8.41% - 5 6 -
271 Uniswap v3 (BSC) Uniswap v3 (BSC) $6,428,532 -4.54% - 152 73 -
272 Zipmex Zipmex $38,193.67 -41.02% 272 36 36 5
273 FlatQube Exchange FlatQube Exchange $31,384.88 -42.92% - 13 10 -
274 QuickSwap v3 (DogeChain) QuickSwap v3 (DogeChain) $15.69 0.00% - 4 3 -
275 Kujira Fin Kujira Fin $257,521 -28.66% 311 30 18 -
276 BITEXLIVE BITEXLIVE $2,346,231 -10.52% 206 17 18 -
277 GOPAX GOPAX $2,178,206 +59.12% 142 101 77 1
278 Unocoin Unocoin $39,817.96 +42.10% 166 82 54 -
279 BabySwap BabySwap $53,731.57 -50.51% - 80 51 -
280 SpaceFi (zkSync) SpaceFi (zkSync) $795,296 -8.78% - 32 19 -
281 MM Finance (Cronos) MM Finance (Cronos) $86,711.03 +23.59% - 39 20 -
282 Blocktrade Blocktrade $29,321.31 -49.83% - 8 7 -
283 Sovryn Sovryn $357,515 +280.78% - 7 7 -
284 Kava Swap Kava Swap $49,379.74 +6.51% - 10 11 -
285 THENA FUSION THENA FUSION $5,352,004 -21.13% - 71 42 -
286 MDEX (BSC) MDEX (BSC) $183,051 -27.94% - 97 64 -
287 BTC-Alpha BTC-Alpha $97,507,924 +2.51% 182 12 13 2
288 Nash Nash $58,061.26 -2.77% - 5 5 -
289 Nomiswap Nomiswap $78,970.64 -22.57% - 37 28 -
290 Jubi Jubi $95,267,517 +12.03% 264 308 294 -
291 YuzuSwap YuzuSwap $12,694.85 -71.70% - 11 7 -
292 Jswap Finance Jswap Finance $999.29 -65.07% - 13 9 -
293 Netswap Netswap $57,540.24 -33.50% - 16 10 -
294 BeamSwap BeamSwap $3,947.25 +9.45% - 6 6 -
295 MojitoSwap MojitoSwap $12,222.12 +109.53% - 11 8 -
296 MDEX MDEX $73,417.54 -18.28% - 71 35 -
297 Honeyswap Honeyswap $12,532.96 +68.94% - 45 25 -
298 BCEX Korea BCEX Korea $3,301,001 +1.56% 281 21 21 -
299 Tokenize Xchange Tokenize Xchange $58,483,528 -0.98% 228 207 92 -
300 50x 50x $31,876.19 -1.55% 230 103 24 -
301 ZilSwap ZilSwap $10,698.83 -0.04% - 24 25 -
302 SaucerSwap SaucerSwap $176,890 -8.16% - 52 34 -
303 Felixo Felixo $74,521,058 +35.86% 145 26 17 -
304 Cetus Cetus $6,140,956 +175.14% - 19 9 -
305 DOOAR (BSC) DOOAR (BSC) $20,502.86 +1.45% - 3 4 -
306 GMX(Avalanche) GMX(Avalanche) $4,155,835 +63.84% - 19 8 -
307 Baby Doge Swap Baby Doge Swap $47,282.16 -5.62% - 37 26 -
308 mimo.exchange mimo.exchange $118,173 -57.05% - 15 13 -
309 Swop.fi Swop.fi $23,197.27 +22.00% - 14 12 -
310 ApeSwap (Polygon) ApeSwap (Polygon) $61,698.19 -3.62% - 49 27 -
311 DFX Finance (Polygon) DFX Finance (Polygon) $35,003.51 +171.59% - 24 12 -
312 WigoSwap WigoSwap $34,852.05 -33.00% - 18 16 -
313 DeFi Swap DeFi Swap $27,609.29 -31.85% - 16 11 -
314 OpenLeverage OpenLeverage $457,118 +257.20% - 61 47 -
315 KnightSwap KnightSwap $13,283.58 +28.51% - 16 10 -
316 Tombswap Tombswap $112,348 -17.81% - 31 16 -
317 Bitlo Bitlo $1,097,833 -25.34% - 107 101 1
318 Ubeswap Ubeswap $25,985.93 +190.91% - 44 24 -
319 MakiSwap MakiSwap $1,022.12 -61.14% - 22 12 -
320 MM Finance (Polygon) MM Finance (Polygon) $28,753.30 +155.80% - 12 8 -
321 ClaimSwap ClaimSwap $33,431.90 +37.36% - 47 13 -
322 Trisolaris Trisolaris $13,878.70 -35.31% - 15 8 -
323 DeFi Kingdoms DeFi Kingdoms $3,473.61 -60.74% - 17 9 -
324 iZiSwap(zkSync) iZiSwap(zkSync) $497,212 +19.58% - 18 10 -
325 VinDAX VinDAX $10,295,139 +342.36% 185 126 96 -
326 OKC Swap OKC Swap $160,837 +24.46% - 7 6 -
327 Lifinity Lifinity $2,091,536 -3.73% - 13 12 -
328 zkSwap Finance zkSwap Finance $429,285 -20.30% - 11 7 -
329 Voltage Finance Voltage Finance $24,026.32 +18.76% - 7 7 -
330 StellaSwap v3 StellaSwap v3 $315,123 -6.45% - 7 7 -
331 YoBit YoBit $51,965,138 +2.51% 117 247 205 -
332 Mento Mento $689.28 +0.90% - 1 2 -
333 OolongSwap OolongSwap $696.24 -9.71% - 3 4 -
334 Remitano Remitano $4,180,066 +21.50% 164 26 27 11
335 Planet Finance Planet Finance $17,524.58 +677.02% - 11 10 -
336 Zenlink (Moonriver) Zenlink (Moonriver) $475.00 -75.93% - 3 4 -
337 AUX Exchange AUX Exchange $1,354.56 +36.85% - 12 9 -
338 LCX Exchange LCX Exchange $7,140,672 +155.21% 113 79 40 -
339 LuaSwap LuaSwap $7,805.34 +47.15% - 13 10 -
340 Kaddex Kaddex $23,217.01 +2,850.84% - 2 3 -
341 1inch Liquidity Protocol 1inch Liquidity Protocol $6,486.26 -65.69% - 35 34 -
342 Swapr (Gnosis) Swapr (Gnosis) $2,234.94 -52.56% - 15 12 -
343 DogeSwap DogeSwap $439.29 +23.52% - 8 5 -
344 THENA THENA $238,267 -15.47% - 72 41 -
345 Elk Finance (Polygon) Elk Finance (Polygon) $3,456.07 +36.97% - 13 12 -
346 Zyberswap v3 Zyberswap v3 $1,854,679 +58.23% - 9 7 -
347 Glide Finance Glide Finance $1,370.58 -80.00% - 5 5 -
348 Convergence Convergence $24,215.23 +112.17% - 3 3 -
349 PayBito PayBito $45,104,680 -17.81% 271 131 56 1
350 Newdex Newdex $2,951.47 +20.81% - 4 5 -
351 CRODEX CRODEX $1,296.74 -42.21% - 16 13 -
352 Tethys Tethys $4,556.77 -69.64% - 4 4 -
353 Elk Finance (Avalanche) Elk Finance (Avalanche) $2,677.25 +148.53% - 40 9 -
354 Dystopia Dystopia $4,386.56 -11.58% - 22 14 -
355 BXH BXH $547.74 -0.28% - 8 6 -
356 QuipuSwap QuipuSwap $13,277.62 +133.68% - 12 13 -
357 Baryon Network Baryon Network $3,429.61 +5.61% - 5 6 -
358 Nomiswap (Stable) Nomiswap (Stable) $365,195 +67.39% - 3 3 -
359 Tranquil Finance Tranquil Finance $3,997.88 -30.32% - 10 8 -
360 Elk Finance (BSC) Elk Finance (BSC) $6,594.27 +398.53% - 32 7 -
361 Astroport Astroport $366,630 +43.30% - 15 16 -
362 Swapr (Arbitrum) Swapr (Arbitrum) $1,470.82 +70.22% - 15 12 -
363 Tidebit Tidebit $27,441.89 +4,819.97% - 9 9 1
364 Synthswap Synthswap $16,383.22 +26.28% - 4 5 -
365 SaitaSwap SaitaSwap $155.22 0.00% - 1 2 -
366 Clipper (Ethereum) Clipper (Ethereum) $968,275 +50.31% - 10 5 -
367 Jetswap (Polygon) Jetswap (Polygon) $2,702.29 +42.57% - 15 12 -
368 YodeSwap YodeSwap $132.06 +217.69% - 5 4 -
369 CronaSwap CronaSwap $7,513.58 +96.60% - 20 9 -
370 Yoshi Exchange (Fantom) Yoshi Exchange (Fantom) $2,197.96 +33.65% - 27 17 -
371 Fraxswap v2 (Avalanche) Fraxswap v2 (Avalanche) $8,596.11 -17.61% - 1 2 -
372 Spartan Protocol Spartan Protocol $2,816.41 +76.68% - 6 7 -
373 Minter(Ethereum) Minter(Ethereum) $983.55 +0.99% - 1 2 -
374 RadioShack (Ethereum) RadioShack (Ethereum) $947.38 -68.21% - 2 3 -
375 QuickSwap v3 (Polygon zkEVM) QuickSwap v3 (Polygon zkEVM) $942,424 -6.48% - 14 7 -
376 MilkySwap MilkySwap $175.91 0.00% - 3 3 -
377 RadioShack (BSC) RadioShack (BSC) $1,506.44 -15.06% - 17 12 -
378 Jetswap (BSC) Jetswap (BSC) $4,027.71 -99.74% - 24 22 -
379 Alita Finance Alita Finance $3,220.78 -26.28% - 11 10 -
380 Elk Finance (Elastos) Elk Finance (Elastos) $671.72 +46.94% - 2 3 -
381 SouthXchange SouthXchange $19,831.30 -7.61% 178 118 78 1
382 ProtoFi ProtoFi $784.03 -4.43% - 30 21 -
383 MuesliSwap MuesliSwap $15.02 0.00% - 1 2 -
384 Swych Swych $50,664.86 +202.99% - 4 3 -
385 WaultSwap (Polygon) WaultSwap (Polygon) $2,363.32 -24.83% - 27 18 -
386 Trader Joe v2.1 (BSC) Trader Joe v2.1 (BSC) $506,837 +168.63% - 12 10 -
387 Zipswap Zipswap $705.88 -49.82% - 5 5 -
388 PulseX v2 PulseX v2 $944,835 +25.58% - 41 18 -
389 Zappy Zappy $307.88 +278.32% - 4 3 -
390 Wannaswap Wannaswap $924.58 +44.86% - 11 7 -
391 Lydia Finance Lydia Finance $790.69 -66.43% - 33 26 -
392 Bunicorn Bunicorn $1,986.97 -35.24% - 12 6 -
393 ExMarkets ExMarkets $124,244,094 +5.91% 269 238 207 1
394 Wagyuswap Wagyuswap $257.92 -53.28% - 22 12 -
395 Wanswap Wanswap $5.21 -99.96% - 11 3 -
396 PlasmaSwap (BSC) PlasmaSwap (BSC) $87.60 +118.42% - 12 6 -
397 Huckleberry Huckleberry $658.56 -84.60% - 10 7 -
398 KuSwap KuSwap $5,803.46 -50.84% - 6 4 -
399 Liquidswap Liquidswap $387,558 +30.82% - 28 13 -
400 Morpheus Swap Morpheus Swap $578.65 +5.36% - 8 8 -
401 Orion ETH Orion ETH $4,979.84 -30.19% - 5 6 -
402 Dcoin Dcoin $1,127,658 -0.01% 333 7 8 -
403 Dark Knight Dark Knight $1,002.49 -45.39% - 12 10 -
404 SoulSwap SoulSwap $1,125.44 -9.54% - 22 13 -
405 Dinosaur Eggs Dinosaur Eggs $2,348.50 +381.45% - 20 14 -
406 WingSwap WingSwap $36.51 -83.18% - 9 8 -
407 Swapsicle Swapsicle $361.00 -14.87% - 11 8 -
408 Pandora Pandora $13.83 +2.05% - 6 5 -
409 Kwikswap Kwikswap $0 -100.00% - 7 8 -
410 Leonicorn Swap Leonicorn Swap $225.58 0.00% - 2 2 -
411 Firebird Finance (Polygon) Firebird Finance (Polygon) $8,268.10 +1,156.24% - 6 5 -
412 PlasmaSwap (ETH) PlasmaSwap (ETH) $0 -100.00% - 9 9 -
413 AutoShark Finance AutoShark Finance $1,268.71 +84.34% - 31 28 -
414 Tokpie Tokpie $6,061,874 -6.70% 119 80 63 -
415 RadioShack (Polygon) RadioShack (Polygon) $979.23 -28.60% - 9 7 -
416 SuperEx SuperEx $1,035,945,186 -3.63% 245 398 388 -
417 Elk Finance (Fuse) Elk Finance (Fuse) $187.70 +220.10% - 6 5 -
418 DuckyDefi DuckyDefi $207.80 +0.78% - 2 3 -
419 Excalibur Excalibur $212.81 +38.89% - 8 5 -
420 CITEX CITEX $67,302,553 -1.03% 347 21 15 -
421 WardenSwap WardenSwap $1,575.12 -25.61% - 10 7 -
422 KAIDEX KAIDEX $32.44 +4,575.76% - 2 3 -
423 ViteX ViteX $21,340.59 +76.41% 151 67 47 -
424 Fraxswap (Polygon) Fraxswap (Polygon) $1,620.42 +2,595.30% - 1 2 -
425 KAIDEX v3 KAIDEX v3 $363.53 -76.23% - 5 5 -
426 Chronos Exchange Chronos Exchange $33,377.61 -41.16% - 42 27 -
427 Becoswap Becoswap $11.90 +5,227.66% - 4 5 -
428 Hakuswap Hakuswap $91.75 -25.18% - 7 7 -
429 RadioShack (Avalanche) RadioShack (Avalanche) $246.77 +32.12% - 2 3 -
430 Elk Finance (OKExChain) Elk Finance (OKExChain) $30.66 -51.54% - 4 4 -
431 YetiSwap YetiSwap $198.39 -80.85% - 8 7 -
432 ViperSwap ViperSwap $176.41 -50.84% - 9 10 -
433 Yoshi Exchange (BSC) Yoshi Exchange (BSC) $42.16 +97.91% - 9 4 -
434 WingRiders DEX WingRiders DEX $475,102 +205.79% - 39 31 -
435 IslandSwap IslandSwap $3.37 -29.27% - 4 4 -
436 NSKSwap NSKSwap $15.58 0.00% - 2 2 -
437 MistSwap MistSwap $251.59 +320.67% - 1 2 -
438 Coins.ph Coins.ph $1,222,932 +10.52% 428 56 54 1
439 PolyDEX PolyDEX $67.58 -27.81% - 13 9 -
440 Greenhouse Greenhouse $19.61 -53.27% - 3 5 -
441 CantoSwap CantoSwap $60.70 +51.93% - 1 2 -
442 Trader Joe v2 (Avalanche) Trader Joe v2 (Avalanche) $111,674 +43.90% - 11 10 -
443 VyFinance VyFinance $148,784 +61.25% - 27 28 -
444 FusionX v3 FusionX v3 $0.7140 -26.27% - 9 2 -
445 BenSwap BenSwap $132.94 +58,971.02% - 1 2 -
446 DefySwap DefySwap $2.19 -82.36% - 4 4 -
447 ArbSwap (Arbitrum Nova) ArbSwap (Arbitrum Nova) $78,698.45 +17.42% - 10 5 -
448 BitHash BitHash $13,113,953 -3.58% 231 14 15 -
449 TradeOgre TradeOgre $4,340.37 +75.77% - 4 5 -
450 Trader Joe v2 (Arbitrum) Trader Joe v2 (Arbitrum) $40,870.30 +236.52% - 8 6 -
451 UniSat UniSat $8,960.58 +0.51% - 5 6 -
452 WEMIX.Fi WEMIX.Fi $284,385 -39.33% - 12 8 -
453 Equalizer Equalizer $29,983.34 -19.54% - 65 38 -
454 DoveSwap v3 DoveSwap v3 $113,075 +104.56% - 14 8 -
455 BIT.TEAM BIT.TEAM $1,055,191 -3.22% 43 9 8 6
456 Uniswap v3 (Celo) Uniswap v3 (Celo) $65,834.87 +12.94% - 15 10 -
457 PancakeSwap v2 (zkSync Era) PancakeSwap v2 (zkSync Era) $48,248.05 -22.44% - 5 5 -
458 Ramses Ramses $26,821.46 -10.72% - 40 22 -
459 Namebase Namebase $102.32 -90.71% 154 1 2 -
460 APROBIT APROBIT $853.86 -3.94% 235 6 7 -
461 Beethoven X (Fantom) Beethoven X (Fantom) $36,494.53 +77.74% - 234 46 -
462 YokaiSwap YokaiSwap $28,911.03 +1.96% - 1 2 -
463 RCP Swap RCP Swap $2,724.09 -29.78% - 10 5 -
464 Agni Finance(Mantle) Agni Finance(Mantle) $1,271.86 -0.37% - 4 2 -
465 Wagmi (zkSync Era) Wagmi (zkSync Era) $48,572.74 +1.61% - 5 3 -
466 Finexbox Finexbox $4,781,746 +6.63% 148 257 242 -
467 Alterdice Alterdice $124,622 -0.06% 142 78 42 -
468 DeDust DeDust $34,948.09 +35.58% - 13 14 -
469 Clipper (Optimism) Clipper (Optimism) $44,486.13 -38.27% - 4 4 -
470 E3 E3 $3,322.68 +80.38% - 1 2 -
471 ThetaSwap ThetaSwap $10,049.19 -59.47% - 6 7 -
472 FusionX v2 FusionX v2 $0.00000005000 -100.00% - 3 2 -
473 Curve (Avalanche) Curve (Avalanche) $61,162.97 +22.09% - 14 10 -
474 PancakeSwap v3 (Polygon zkEVM) PancakeSwap v3 (Polygon zkEVM) $14,868.70 -52.38% - 2 2 -
475 Defi Kingdoms (Klaytn) Defi Kingdoms (Klaytn) $13,345.41 -40.38% - 8 5 -
476 Curve (Gnosis) Curve (Gnosis) $130,925 +309.80% - 3 3 -
477 ArcherSwap ArcherSwap $24,912.11 +197.60% - 12 8 -
478 Lizard Lizard $5,690.79 -31.25% - 3 3 -
479 Verse Verse $26,756.89 -17.73% - 6 6 -
480 Curve (Polygon) Curve (Polygon) $12,499.16 +64.71% - 8 9 -
481 Balancer v2 (Gnosis Chain) Balancer v2 (Gnosis Chain) $935,643 +189.72% - 23 10 -
482 Solidly (Ethereum) Solidly (Ethereum) $1,584.22 -85.81% - 3 2 -
483 StakeCube StakeCube $38,417.89 -11.06% 139 87 57 -
484 SolidLizard SolidLizard $28,223.68 -68.74% - 21 13 -
485 Gravity Finance Gravity Finance $3,082.72 +117.41% - 11 7 -
486 Arbswap (Arbitrum One) Arbswap (Arbitrum One) $216,445 +65.74% - 18 9 -
487 KibbleSwap KibbleSwap $71.53 +82.94% - 5 4 -
488 CrescentSwap CrescentSwap $1,639.99 +10.22% - 5 4 -
489 Bored Candy City Bored Candy City $3,244.86 +68.03% - 15 7 -
490 Clipper (Polygon) Clipper (Polygon) $2,615.61 +190.49% - 2 3 -
491 SushiSwap (Celo) SushiSwap (Celo) $10,691.44 +743.10% - 10 8 -
492 Chiliz Chiliz $1,820,748 -20.76% 54 53 54 -
493 LFGSwap (Arbitrum) LFGSwap (Arbitrum) $4,680.14 -32.69% - 8 7 -
494 PowerTrade PowerTrade $5,169.37 -50.30% 47 5 5 -
495 AnimeSwap(Aptos) AnimeSwap(Aptos) $1,122.71 +11.45% - 26 15 -
496 MagicSwap MagicSwap $28,673.08 -51.73% - 2 3 -
497 FlairDex FlairDex $3,655.03 +284.31% - 11 9 -
498 MM Finance (Arbitrum) MM Finance (Arbitrum) $4,295.72 +35.05% - 7 6 -
499 Zyberswap Zyberswap $825.99 -19.48% - 8 5 -
500 JulSwap JulSwap $2,217.57 -42.54% - 28 17 -
501 BitTurk BitTurk $1,325,775 -12.93% 9 61 61 -
502 Kyotoswap Kyotoswap $2,235.99 -35.84% - 8 7 -
503 FOBLGATE FOBLGATE $56,903.87 +8.55% 227 19 20 -
504 STON.fi STON.fi $5,101.00 -8.11% - 7 9 -
505 3xcalibur 3xcalibur $752.63 +102.82% - 13 9 -
506 Birake Network Birake Network $7,755.42 +51.40% 64 13 14 -
507 ApeSwap (Arbitrum) ApeSwap (Arbitrum) $616.53 -10.96% - 14 8 -
508 BTC Trade UA BTC Trade UA $6,738.81 -37.99% 152 7 8 1
509 Fraxswap (Optimism) Fraxswap (Optimism) $12,796.78 +31.97% - 1 2 -
510 OreoSwap OreoSwap $3,123.82 +10.47% - 10 9 -
511 GemSwap GemSwap $450.10 -19.86% - 3 3 -
512 OpenSwap (Optimism) OpenSwap (Optimism) $1,123.71 +124.12% - 2 2 -
513 Trader Joe (BSC) Trader Joe (BSC) $886.65 +48.02% - 9 9 -
514 BlueMove (Sui) BlueMove (Sui) $362.34 -12.23% - 10 6 -
515 ApeSwap (Telos) ApeSwap (Telos) $153.46 +13.53% - 4 3 -
516 Alien.Fi Alien.Fi $2,251.29 +75.17% - 4 4 -
517 IceCreamSwap IceCreamSwap $456.91 +15,096.08% - 2 2 -
518 Mercatox Mercatox $13,714,301 -4.01% 37 303 204 -
519 CroSwap CroSwap $1.79 -78.92% - 3 2 -
520 Forteswap Forteswap $7,098.66 +57.32% - 4 3 -
521 SharkSwap SharkSwap $28,716.58 +180.52% - 1 2 -
522 Energiswap Energiswap $1,052.99 +7,981.86% - 2 3 -
523 Curve (Fantom) Curve (Fantom) $146.59 -68.93% - 23 11 -
524 AmpleSwap AmpleSwap $470.69 -1.87% - 74 11 -
525 ko.one ko.one $84.27 +2,282.57% - 1 2 -
526 Diffusion Finance Diffusion Finance $3.30 -90.41% - 1 2 -
527 OceanEx OceanEx $40,142,894 -1.43% 66 67 40 -
528 Shadowswap Shadowswap $31.19 +5.23% - 3 4 -
529 Archly Finance Archly Finance $3.84 +0.00% - 2 2 -
530 KyberSwap Classic (Arbitrum) KyberSwap Classic (Arbitrum) $264.31 +93.71% - 4 5 -
531 NeutroSwap NeutroSwap $15.32 +45.01% - 2 3 -
532 SkullSwap SkullSwap $0.7789 +13.52% - 4 4 -
533 Wagmi (Fantom) Wagmi (Fantom) $4.18 -87.88% - 2 2 -
534 Ezkalibur Ezkalibur $90,560.46 -9.09% - 13 6 -
535 EvmoSwap EvmoSwap $0.07294 -97.45% - 1 2 -
536 Noah Noah $12.69 0.00% - 1 2 -
537 LeetSwap (Base) LeetSwap (Base) $2.31 0.00% - 2 2 -
538 AnimeSwap(SUI) AnimeSwap(SUI) $3.88 -79.86% - 2 3 -
539 Arbiswap Arbiswap $301.54 -2.31% - 1 2 -
540 Cronus Finance Cronus Finance $0.3008 0.00% - 1 2 -
541 Sharkyswap Sharkyswap $17.90 -46.33% - 3 4 -
542 Sterling Finance Sterling Finance $35.18 +134.18% - 5 3 -
543 FlameSwap FlameSwap $2.63 -75.16% - 2 2 -
544 SpaceFi (Evmos) SpaceFi (Evmos) $0.03049 0.00% - 1 2 -
545 Bittylicious Bittylicious $60,522.65 +0.03% - 6 6 2
546 ABCC ABCC $325,258 +16.55% 100 98 44 1
547 AEX AEX $357,040 -82.21% 264 139 88 20
548 GDAC GDAC $504,044 +18.36% 1 20 19 1
549 Flybit Flybit $95.69 +282.26% 18 17 17 -
550 NexDAX NexDAX $29,942,936 +12.50% 66 78 60 -
551 Graviex Graviex $15,225.47 -8.90% 41 157 107 -
552 Hanbitco Hanbitco $70.16 -18.48% 137 11 12 -
553 BaseSwap BaseSwap $409,013 -10.50% - 15 11 -
554 Mars Ecosystem Mars Ecosystem $1,509.35 +145.45% - 6 5 -
555 RocketSwap RocketSwap $1,868.45 -8.56% - 7 6 -
556 Ramses v2 Ramses v2 $7,589,135 +41.63% - 43 22 -
557 FreiExchange FreiExchange $8,508.19 +48.38% 47 46 47 -
558 SwapBased SwapBased $284,696 -7.97% - 9 8 -
559 Sushiswap v3 (Arbitrum) Sushiswap v3 (Arbitrum) $1,118,199 +76.11% - 20 12 -
560 Fatbtc Fatbtc $1,279,006 -5.90% 3 30 23 -
561 Horizon Dex Horizon Dex $94,582.46 -20.38% - 15 7 -
562 Capital DEX Capital DEX $3,350.20 -16.84% - 10 10 -
563 Sushiswap v3 (Ethereum) Sushiswap v3 (Ethereum) $2,253,047 +37.20% - 14 10 -
564 SyncSwap (Linea) SyncSwap (Linea) $137,727 -15.40% - 7 5 -
565 Sushiswap (Arbitrum Nova) Sushiswap (Arbitrum Nova) $43,391.93 -38.57% - 9 5 -
566 Équilibre Équilibre $69,903.20 +24.03% - 12 7 -
567 Beethoven X (Optimism) Beethoven X (Optimism) $71,733.01 -51.19% - 39 16 -
568 Sushiswap v3 (Optimism) Sushiswap v3 (Optimism) $170,437 +38.40% - 10 8 -
569 Trader Joe V2.1 (Ethereum) Trader Joe V2.1 (Ethereum) $28,144.02 +160.98% - 1 2 -
570 PancakeSwap v3(Arbitrum) PancakeSwap v3(Arbitrum) $3,929,509 +48.90% - 23 10 -
571 Arbidex Arbidex $3,033.89 -74.45% - 18 11 -
572 LFGSwap (Core) LFGSwap (Core) $12,835.75 +84.03% - 18 12 -
573 RuDEX RuDEX $670.45 -64.82% 75 27 14 -
574 IceCreamSwap (Core) IceCreamSwap (Core) $5,319.26 -28.76% - 25 18 -
575 Core Dao Swap Core Dao Swap $377.79 +2,637.35% - 2 3 -
576 Purple Bridge Purple Bridge $5,334.40 +12.56% - 1 2 -
577 VaporDex VaporDex $3,319.48 -8.30% - 8 5 -
578 W3Swap W3Swap $21.27 +15.86% - 4 4 -
579 PancakeSwap V2(Arbitrum) PancakeSwap V2(Arbitrum) $5,289.96 -14.69% - 7 6 -
580 Velocimeter v2 Velocimeter v2 $36,791.96 -3.63% - 6 7 -
581 Velocimeter Velocimeter $8,194.04 +120.04% - 4 4 -
582 KyberSwap Classic (Optimism) KyberSwap Classic (Optimism) $45.86 -29.97% - 3 4 -
583 BTCC BTCC $2,381,354,736 +6.99% - 156 105 -
584 Koinim Koinim $13.92 -95.37% 1 6 7 1
585 Paymium Paymium $41,441.77 -23.46% 1 1 2 1
586 Exnomy Exnomy $16,918.58 0.00% - 15 13 -
587 dYdX dYdX $1,112,890,051 +13.89% - 37 38 -
588 Deribit Deribit $17,075,584 +24.01% - 18 15 -
589 CoinFLEX CoinFLEX $0 0.00% 1 18 16 -
590 BaseFEX BaseFEX $20,982,312 -0.03% - 2 3 -
591 BTX Pro BTX Pro $0 0.00% 1 209 64 1
592 StormGain StormGain $475,836,455 +23.27% - 63 54 -
593 CrossTower CrossTower $0 0.00% 1 10 8 -
594 Kwenta Kwenta $2,964.54 0.00% - 1 2 -
595 ACDX ACDX $112,450,130 0.00% - 4 3 -
596 Perpetual Protocol Perpetual Protocol $40,493,608 +0.01% - 13 14 -
597 Unicly Unicly $632.38 -39.16% - 3 4 -
598 Globe Derivative Exchange Globe Derivative Exchange $39,116,508 +10.49% - 105 74 -
599 CoinSwap Space CoinSwap Space $0 0.00% - 13 13 -
600 Balanced Balanced $84.56 -26.45% - 1 2 -
601 ApolloX ApolloX $32,894,657 +10.99% - 75 65 -
602 PlasmaSwap (Polygon) PlasmaSwap (Polygon) $13.69 -29.18% - 14 8 -
603 Deri Protocol Deri Protocol $2,413,575 +137.12% - 6 4 -
604 SynFutures SynFutures $22,521,566 +0.90% - 9 7 -
605 DFX Finance (Ethereum) DFX Finance (Ethereum) $0 0.00% - 8 8 -
606 Jetswap (Fantom) Jetswap (Fantom) $0 0.00% - 3 4 -
607 Kine Protocol (Polygon) Kine Protocol (Polygon) $114,452,987 +14.60% - 26 27 -
608 Symmetric (Celo) Symmetric (Celo) $1.83 0.00% - 2 4 -
609 Hebeswap Hebeswap $481.82 0.00% - 2 3 -
610 Pegasys Pegasys $2.00 -88.78% - 1 2 -
611 AstroSwap AstroSwap $100.17 -52.99% - 11 3 -
612 ZOOMEX ZOOMEX $6,177,709,906 -0.03% - 209 207 -
613 Karura Swap Karura Swap $11,940.50 +75.51% - 2 3 -
614 ArthSwap(Astar) ArthSwap(Astar) $105,536 +117.58% - 9 7 -
615 Pexpay Pexpay $0 0.00% 130 36 37 3
616 KyberSwap Elastic (BSC) KyberSwap Elastic (BSC) $1,595.74 +67.56% - 13 4 -
617 ZigZag (Arbitrum) ZigZag (Arbitrum) $0 0.00% 402 3 4 -
618 Decaswap Decaswap $0 0.00% - 1 2 -
619 Fraxswap (Arbitrum) Fraxswap (Arbitrum) $0.02001 0.00% - 1 2 -
620 KyberSwap Elastic (Fantom) KyberSwap Elastic (Fantom) $8.98 +112.16% - 9 4 -
621 Fraxswap (Fantom) Fraxswap (Fantom) $0 0.00% - 1 2 -
622 onAVAX onAVAX $0.04697 0.00% - 1 2 -
623 Apeswap (Ethereum) Apeswap (Ethereum) $0 0.00% - 1 2 -
624 KyberSwap Elastic (Ethereum) KyberSwap Elastic (Ethereum) $1,120,041 -0.92% - 22 11 -
625 DAO Swap DAO Swap $1.42 -96.32% - 1 2 -
626 Wombat Exchange (BSC) Wombat Exchange (BSC) $2,792,576 -0.03% - 49 22 -
627 ALEX ALEX $127,737 0.00% - 3 2 -
628 UniWswap UniWswap $96.75 +1.37% - 1 2 -
629 XCAD DEX XCAD DEX $84.76 +71.71% - 7 8 -
630 Daylight Protocol Daylight Protocol $54.05 0.00% - 1 2 -
631 Apex Protocol Apex Protocol $76,588,785 -21.87% - 20 21 -
632 Oasis Swap Oasis Swap $0 0.00% - 0 0 -
633 Trader Joe v2 (BSC) Trader Joe v2 (BSC) $7.34 0.00% - 1 2 -
634 Flipster Flipster $17,151,684 +3.28% - 133 134 -
635 Blofin Blofin $2,165,881,248 +10.20% - 183 122 -
636 Merlin DEX Merlin DEX $82,853.84 -3.24% - 6 2 -
637 Clober Clober $250.98 -0.01% - 3 3 -
638 StormGain DEX StormGain DEX $464,812,980 +24.76% - 51 49 -
639 Fastex Fastex $27,478,292 +6.01% - 16 14 5
640 Klayswap V3 Klayswap V3 $1,347,611 +7.85% - 18 8 -
641 DackieSwap DackieSwap $8,438.71 -53.71% - 3 4 -
642 Phux(Plusechain) Phux(Plusechain) $601,937 -18.74% - 68 12 -
643 Velodrome Finance v2 Velodrome Finance v2 $1,907,335 +10.51% - 91 38 -
644 Retro Retro $9,721,068 -20.31% - 23 16 -
645 SuiSwap SuiSwap $0 0.00% - 7 2 -
646 Wombat Exchange (Arbitrum) Wombat Exchange (Arbitrum) $2,046,405 +36.63% - 8 4 -
647 Rai Finance Rai Finance $6.88 0.00% - 1 2 -
648 Jedi Swap Jedi Swap $114,231 -30.39% - 1 2 -
649 10K Swap 10K Swap $85,432.20 -17.19% - 1 2 -
650 MySwap(Starknet) MySwap(Starknet) $29,138.95 -21.97% - 1 2 -
651 BinarySwap BinarySwap $0 0.00% - 0 0 -
652 Velocimeter(BASE) Velocimeter(BASE) $4,792.92 +81.61% - 4 4 -
653 OrangeX OrangeX $512,017,437 +6.85% 312 248 201 -
654 Astroport(SEI) Astroport(SEI) $0 0.00% - 0 0 -
655 DogSwap DogSwap $124.72 -3.47% - 1 2 -
656 Marswap Marswap $8,608.96 -33.97% - 1 2 -
657 Woof Finance Woof Finance $0 0.00% - 0 0 -
658 WoofSwap WoofSwap $0 0.00% - 0 0 -
659 Pancakeswap v3(Base) Pancakeswap v3(Base) $0 0.00% - 0 0 -
660 PancakeSwap v2 (Base) PancakeSwap v2 (Base) $0 0.00% - 0 0 -
661 Zenlink (Astar) Zenlink (Astar) $7,319.78 +140.91% - 3 4 -
Sàn giao dịch tiền ảo mới nhất hôm nay 03/10/2023 - GiaCoin.com
4.6 trên 614 đánh giá

Sàn giao dịch tiền điện tử là gì?

Sàn giao dịch tiền điện tử là nền tảng cho phép các nhà giao dịch mua và bán tiền điện tử, các sản phẩm phái sinh và các tài sản khác liên quan đến tiền điện tử. Ngày nay, có rất nhiều sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau để bạn lựa chọn và tất cả đều có lợi thế về khía cạnh này hay khía cạnh khác. Cùng tìm hiểu thêm về các sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất và chọn một sàn giao dịch giúp bạn đạt được các mục tiêu đầu tư liên quan đến tiền điện tử của mình.

Các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu trên toàn cầu

Sàn giao dịch tiền điện tử bắt đầu nổi lên lần đầu tiên với việc phát hành sách trắng Bitcoin vào năm 2008. Kể từ khi đồng tiền điện tử ban đầu ra mắt trên toàn cầu, các sàn giao dịch tiền điện tử đã bắt đầu tìm cách làm cho giao dịch tiền điện tử trở nên hợp pháp và có thể tiếp cận được với nhiều người hơn.

Sau khi phát hành Bitcoin, những năm đầu tiên diễn ra khá hỗn loạn, có nhiều sàn giao dịch bị sụp đổ dưới áp lực về tính hợp pháp. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, một số sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu đã cố gắng kiên trì và trở thành những người dẫn đầu, giữ vị trí của họ cho đến ngày nay.

Một trong những cái tên nổi bật nhất trong lĩnh vực giao dịch tiền điện tử là Binance. Được thành lập năm 2017, sàn giao dịch này nhanh chóng đạt vị trí số một về khối lượng giao dịch, đăng ký khối lượng giao dịch hơn 36 tỷ USD vào đầu năm 2021.

Gemini là một cái tên lớn khác trong lĩnh vực giao dịch tiền điện tử. Được thành lập năm 2014 bởi không ai khác mà chính là cặp song sinh Winklevoss, Gemini đã củng cố vị trí của mình trên bảng xếp hạng với hơn 175 triệu USD khối lượng giao dịch được tạo ra. Không chỉ vậy, anh em nhà Winklevoss còn tung ra Gemini Dollar token.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, là Coinbase, sàn giao dịch lớn nhất tính theo khối lượng giao dịch tại Hoa Kỳ, và có lẽ là cái tên nổi bật nhất ở đó. Brian Armstrong và Fred Ehrsam thành lập Coinbase vào năm 2012 và hiện nay họ đã có khách hàng tại hơn một trăm chín mươi quốc gia trên toàn cầu. Đây là sàn giao dịch xử lý khối lượng giao dịch lớn, đạt tổng cộng hơn 2 tỷ USD vào đầu năm 2021.

Các sàn giao dịch tiền điện tử kiếm tiền như thế nào?

Các sàn giao dịch tiền điện tử có một số phương pháp để họ có thể tạo ra lợi nhuận. Tất cả những phương pháp này liên quan đến việc đưa ra các khoản phí để xử lý các giao dịch.

Có lẽ loại phí giao dịch phổ biến nhất là phí theo tỷ lệ phần trăm: nghĩa là sàn giao dịch sẽ tính phí nhà giao dịch theo tỷ lệ phần trăm của giá trị giao dịch để hoàn thành giao dịch. Tỷ lệ phần trăm phí sẽ thay đổi đáng kể giữa các nền tảng, đó là lý do tại sao bạn cần phải nghiên cứu trước khi chọn một sàn giao dịch để làm việc cùng.

Một số sàn giao dịch cũng cung cấp một khoản phí cố định, không tính theo khối lượng tiền điện tử được giao dịch nhưng sẽ tính phí một khoản tiền nhất định cho mỗi giao dịch thành công. Đây có thể là một lựa chọn tốt cho các nhà giao dịch lâu năm muốn giao dịch khối lượng lớn tiền điện tử, vì phí dựa trên tỷ lệ phần trăm có thể sẽ cao hơn.

Các sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất để giao dịch sản phẩm phái sinh

Các phái sinh tiền điện tử và các ghi chú hoán đổi danh mục (Exchange-Traded Note - ETN) là những tài sản được hỗ trợ bởi các loại tiền điện tử khác nhau. Các sàn giao dịch bắt đầu giới thiệu giao dịch phái sinh khi thị trường tiền điện tử phát triển và bắt đầu thu hút nhiều khách hàng hơn. Hợp đồng quyền chọn và hợp đồng tương lai là hai trong số các loại phái sinh phổ biến nhất.

Mặt khác, ETN là chứng khoán nợ không có bảo đảm, có giá dao động theo chỉ số cơ bản của chứng khoán. Giống như cổ phiếu, ETN là một lựa chọn giao dịch hấp dẫn, đó là lý do tại sao các sàn giao dịch bắt đầu giới thiệu chúng cho nền tảng của họ.

Huobi Global, được thành lập vào năm 2013, là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu để giao dịch các sản phẩm phái sinh. Họ đưa ra một khoản phí phần trăm được tính trên mỗi giao dịch, với phí người tham gia là 0,04%. Huobi là một trong những sàn giao dịch tồn tại lâu nhất trên toàn cầu, tồn tại thông qua lệnh cấm giao dịch Bitcoin của Trung Quốc. Nền tảng đã ra mắt một số sàn giao dịch quốc tế vào năm 2017 và 2018, bao gồm cả các sàn giao dịch ở Nhật Bản và Singapore. Huobi cũng là sàn giao dịch lớn thứ hai về các sản phẩm phái sinh được giao dịch, đứng sau Binance.

Một lựa chọn khác là FTX, được thành lập chỉ để tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch các phái sinh tiền điện tử. FTX tính phí Maker và phí Taker tương tự như phí của Binance và Huobi; tuy nhiên, một thực tế ấn tượng về sàn giao dịch này là họ chỉ mới hoạt động được khoảng hai năm tính đến năm 2021. Được thành lập năm 2019, FTX đã nhanh chóng tạo dựng được tên tuổi trong phân khúc phái sinh tiền điện tử.

Giao dịch tiền điện tử phái sinh chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Với sự gia tăng phổ biến của tiền điện tử, các công cụ phái sinh và ETN cũng ngày càng được săn đón nhiều hơn. Các sàn giao dịch tiền điện tử đã dần dần bắt đầu tung ra các tùy chọn giao dịch phái sinh trên nền tảng của họ. Tuy nhiên, một điều cần lưu ý là giao dịch tiền điện tử phái sinh đi kèm với một lượng rủi ro nhất định, giống như bất kỳ loại hình đầu tư nào khác.