Tiền ảo: 30,255 Sàn giao dịch: 781 Vốn hóa: $2,432,965,892,923 Khối lượng (24h): $42,310,452,468 Thị phần: BTC: 53.9%, ETH: 17.7%

Sàn giao dịch tiền ảo

Hiện tại, chúng tôi đang theo dõi 766 sàn giao dịch với hơn 83,096 cặp tiền điện tử đang được giao dịch. Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $527,269,597,285.

#Sàn giao dịchKhối lượng (24h)%Khối lượng (24h)Thanh khoảnCặpCoin hỗ trợTiền pháp định
1 Binance Binance $52,755,214,024 +33.86% 870 1,627 414 11
2 Coinbase Exchange Coinbase Exchange $1,455,971,090 +34.83% 730 402 249 3
3 Bybit Bybit $15,003,542,518 +29.80% 609 894 628 6
4 OKX OKX $18,462,173,508 +34.95% 587 734 334 46
5 Upbit Upbit $1,242,814,168 +14.04% 547 309 195 1
6 Kraken Kraken $879,378,105 +35.44% 736 810 265 7
7 Uniswap v3 (Ethereum) Uniswap v3 (Ethereum) $410,309,234 +53.71% - 982 695 -
8 Uniswap v2 Uniswap v2 $210,682,229 +62.16% - 1,660 1509 -
9 KuCoin KuCoin $1,406,372,552 +22.82% 523 1,350 815 48
10 Gate.io Gate.io $3,967,573,596 +40.73% 449 3,614 2135 22
11 HTX HTX $2,858,383,070 +19.51% 400 868 697 50
12 Bitfinex Bitfinex $266,922,716 +86.45% 544 406 183 4
13 MEXC MEXC $1,974,998,972 +16.91% 611 2,707 2276 15
14 Bitget Bitget $15,023,515,086 +9.60% 558 1,106 815 15
15 Bitstamp Bitstamp $145,845,474 +95.75% 591 196 91 3
16 Curve (Ethereum) Curve (Ethereum) $186,358,186 +49.91% - 137 74 -
17 Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange $1,502,373,957 +37.40% 645 701 347 2
18 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) $119,475,253 +23.30% - 807 496 -
19 Binance TR Binance TR $327,657,675 +27.77% 304 229 205 1
20 Gemini Gemini $25,067,905 +78.58% 523 117 77 7
21 Binance.US Binance.US $9,685,356 +53.14% 481 173 160 1
22 Tokocrypto Tokocrypto $18,482,836 +40.33% 549 434 350 1
23 Raydium Raydium $215,123,929 +0.09% - 1,089 907 -
24 Uniswap v3 (Arbitrum) Uniswap v3 (Arbitrum) $194,886,725 +69.58% - 362 159 -
25 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) $33,303,960 -16.09% - 3,026 2142 -
26 BingX BingX $5,684,308,724 +25.44% 577 946 729 7
27 bitFlyer bitFlyer $117,356,894 +33.74% 594 13 9 3
28 LBank LBank $18,394,087,512 -3.17% 570 837 647 10
29 Bithumb Bithumb $680,562,944 +64.56% 364 291 283 1
30 XT.COM XT.COM $4,878,126,513 +37.81% 518 1,052 768 12
31 Deepcoin Deepcoin $8,781,077,985 +66.49% 597 167 127 8
32 Uniswap v3 (Optimism) Uniswap v3 (Optimism) $42,004,630 +72.18% - 146 49 -
33 ProBit Global ProBit Global $782,272,820 +9.57% 395 647 512 -
34 P2B P2B $882,003,302 +35.72% 707 202 141 1
35 CoinW CoinW $16,830,642,758 +41.58% 687 448 371 34
36 BitVenus BitVenus $6,682,626,457 +31.30% 682 162 124 -
37 HashKey Global HashKey Global $310,556,093 +105.07% 675 23 24 -
38 Orca Orca $268,334,642 +56.82% - 949 334 -
39 Biconomy Exchange Biconomy Exchange $791,235,645 +12.30% 618 193 189 30
40 WEEX WEEX $1,762,542,438 +132.31% 720 356 258 -
41 Toobit Toobit $16,054,397,931 +28.76% 694 276 198 9
42 OrangeX OrangeX $9,820,489,911 +42.84% 645 381 285 -
43 KCEX KCEX $3,914,254,549 +31.74% 628 283 203 -
44 BitMart BitMart $5,676,298,336 +53.04% 587 1,179 1021 2
45 LATOKEN LATOKEN $625,198,541 +82.73% 629 568 496 5
46 DigiFinex DigiFinex $12,925,272,494 +29.02% 568 566 473 28
47 CITEX CITEX $2,611,636,054 +60.58% 590 43 44 -
48 Hotcoin Hotcoin $4,443,598,674 +4.75% 589 505 446 -
49 Uniswap v3 (Polygon) Uniswap v3 (Polygon) $47,585,996 +57.61% - 535 251 -
50 Balancer v2 (Ethereum) Balancer v2 (Ethereum) $23,646,117 -11.81% - 101 52 -
51 Trader Joe v2.1 (Avalanche) Trader Joe v2.1 (Avalanche) $17,239,663 +15.02% - 43 31 -
52 Azbit Azbit $226,458,126 -10.24% 649 133 111 -
53 FameEX FameEX $2,261,634,350 +27.76% 623 203 171 41
54 CoinTR Pro CoinTR Pro $2,316,776,021 +16.54% 592 287 178 30
55 Coincheck Coincheck $40,911,706 +28.40% 644 1 2 1
56 WhiteBIT WhiteBIT $2,536,573,785 +28.66% 453 443 271 10
57 SushiSwap (Ethereum) SushiSwap (Ethereum) $4,460,358 +8.78% - 173 157 -
58 Osmosis Osmosis $12,663,731 +3.51% - 355 99 -
59 Coinone Coinone $53,105,362 +24.78% 434 244 245 1
60 Bitrue Bitrue $7,562,274,918 +35.39% 514 1,113 665 10
61 Bitvavo Bitvavo $187,318,497 +37.43% 473 283 284 1
62 Coinstore Coinstore $323,899,487 +25.00% 543 172 174 18
63 Binance TH Binance TH $7,594,742,386 +43.52% 333 166 162 -
64 Trader Joe (Avalanche) Trader Joe (Avalanche) $2,171,112 +41.12% - 160 113 -
65 Pangolin Pangolin $713,602 +105.28% - 68 47 -
66 Balancer Balancer $329,531 +15.18% - 14 9 -
67 Zaif Zaif $2,787,758 +79.11% 369 24 19 1
68 C-Patex C-Patex $77,025,279 +47.34% 568 11 11 -
69 Phemex Phemex $894,186,331 +12.37% 461 574 349 -
70 Hibt Hibt $2,521,824,138 +31.80% 568 590 471 9
71 Dex-Trade Dex-Trade $80,372,384 +71.02% 539 166 100 -
72 DODO (Ethereum) DODO (Ethereum) $137,131,108 -22.56% - 79 45 -
73 THORChain THORChain $111,493,867 +20.05% - 27 29 -
74 PancakeSwap v2 (Aptos) PancakeSwap v2 (Aptos) $520,205 +119.36% - 44 20 -
75 PancakeSwap PancakeSwap $219,574 -30.32% - 244 135 -
76 SushiSwap (Polygon) SushiSwap (Polygon) $787,596 +29.88% - 93 58 -
77 Bancor Network Bancor Network $377,942 -32.87% - 150 151 -
78 Balancer v2 (Arbitrum) Balancer v2 (Arbitrum) $3,651,447 +6.50% - 137 31 -
79 SpookySwap SpookySwap $489,851 -13.03% - 137 76 -
80 BigONE BigONE $413,303,537 +55.02% 494 124 115 -
81 Pionex Pionex $2,490,954,091 +18.21% 580 631 385 18
82 BitMEX BitMEX $308,420,412 +51.40% 391 145 82 -
83 Coinlist Pro Coinlist Pro $1,203,073 +6.95% 415 83 58 1
84 BloFin BloFin $10,249,450,521 +10.83% 559 358 314 -
85 Balancer v2 (Polygon) Balancer v2 (Polygon) $705,734 +7.48% - 247 42 -
86 DODO (Polygon) DODO (Polygon) $2,291,363 +210.45% - 17 9 -
87 SushiSwap (Arbitrum) SushiSwap (Arbitrum) $887,667 +136.00% - 90 60 -
88 Jupiter Jupiter $643,530,418 +41.00% - 1,167 702 -
89 SpiritSwap SpiritSwap $9,853.15 +9.33% - 55 33 -
90 Bitbank Bitbank $26,753,938 +38.92% 564 52 39 1
91 Bitkub Bitkub $38,683,078 +25.41% 454 119 121 1
92 Fastex Fastex $168,076,784 +90.99% 572 35 21 5
93 HashKey Exchange HashKey Exchange $24,505,082 -63.97% 542 29 23 2
94 PointPay PointPay $102,952,773 +29.90% 545 185 120 -
95 StellarTerm StellarTerm $31,618.75 -29.15% 361 16 17 -
96 Helix Helix $82,583,438 +57.10% 535 67 58 -
97 BiFinance BiFinance $2,417,472,829 -8.43% 472 118 119 -
98 DODO (Arbitrum) DODO (Arbitrum) $8,489,378 +24.99% - 12 7 -
99 SushiSwap (BSC) SushiSwap (BSC) $15,534.01 +119.78% - 33 19 -
100 PancakeSwap v3 (zkSync Era) PancakeSwap v3 (zkSync Era) $3,577,546 +24.20% - 19 9 -
101 DODO (BSC) DODO (BSC) $2,737,142 +24.15% - 25 13 -
102 PancakeSwap v3 (Ethereum) PancakeSwap v3 (Ethereum) $43,413,325 +56.90% - 37 30 -
103 Luno Luno $6,441,992 +75.95% 495 25 13 10
104 Currency.com Currency.com $662,346,958 +44.32% 446 87 59 4
105 WOO X WOO X $339,172,939 +41.91% 544 289 186 -
106 ZKE ZKE $292,098,122 +32.62% 499 200 198 -
107 Indodax Indodax $23,479,311 +36.24% 402 368 363 1
108 Bitso Bitso $15,638,254 +0.10% 428 97 57 4
109 BtcTurk | Kripto BtcTurk | Kripto $330,036,844 +31.91% 318 213 110 1
110 Websea Websea $1,818,376,836 +42.63% 493 355 262 -
111 Venus Venus $1,050,647,455 +0.66% - 24 48 -
112 Korbit Korbit $16,347,932 +80.67% 401 152 153 1
113 AscendEX (BitMax) AscendEX (BitMax) $378,068,082 +1.00% 412 523 426 1
114 MAX Exchange MAX Exchange $19,840,579 +74.22% 567 52 31 1
115 BitoPro BitoPro $12,260,083 +62.70% 463 29 24 1
116 Bit2Me Bit2Me $217,247,593 +36.57% 474 204 179 1
117 Bullish Bullish $472,819,737 +31.34% 439 45 35 1
118 PancakeSwap v2 (Ethereum) PancakeSwap v2 (Ethereum) $17,043.05 +597.03% - 5 3 -
119 Sunswap v2 Sunswap v2 $2,853,550 +29.27% - 56 25 -
120 OpenOcean OpenOcean $15,071,198 -12.24% - 151 71 -
121 Biswap v2 Biswap v2 $664,045 +17.19% - 138 89 -
122 Loopring Exchange Loopring Exchange $343,585 +177.76% 116 10 10 -
123 ZigZag (zkSync Lite) ZigZag (zkSync Lite) $455.01 0.00% 460 40 25 -
124 QuickSwap v3 (Polygon) QuickSwap v3 (Polygon) $33,907,903 +25.56% - 152 86 -
125 CEX.IO CEX.IO $2,250,732 +90.07% 509 452 181 3
126 FMFW.io FMFW.io $113,067,419 +34.60% 370 272 154 -
127 OKCoin Japan OKCoin Japan $20,382,581 +399.25% 469 37 38 -
128 Slex Exchange Slex Exchange $10,271,378 +17.33% 546 49 36 16
129 Poloniex Poloniex $434,658,447 +20.57% 285 788 651 36
130 Independent Reserve Independent Reserve $6,688,068 +193.32% 448 102 33 4
131 CoinEx CoinEx $224,404,861 +28.35% 441 1,335 988 -
132 Cryptology Cryptology $45,720,733 +6.19% 379 308 292 2
133 Delta Exchange Delta Exchange $66,854,084 +12.14% 418 46 41 -
134 Bitspay Bitspay $1,398,556,903 +7.71% 411 65 14 -
135 KoinBX KoinBX $17,736,393 +7.83% - 172 95 1
136 BTC Markets BTC Markets $3,407,893 +88.88% 439 38 33 1
137 BITEXLIVE BITEXLIVE $11,456,283 +103.94% 424 16 17 -
138 Fairdesk Fairdesk $1,805,677,842 -59.84% 450 210 193 -
139 BitDelta BitDelta $60,298,766 +4.21% 409 119 120 -
140 Solidly Solidly $829.28 +154.70% - 36 21 -
141 SushiSwap (Avalanche) SushiSwap (Avalanche) $2,049.65 -11.00% - 9 7 -
142 Trader Joe v2.1 (Arbitrum) Trader Joe v2.1 (Arbitrum) $29,762,792 +108.13% - 28 18 -
143 Velodrome Finance v2 Velodrome Finance v2 $2,167,635 +40.57% - 113 48 -
144 Tokenlon Tokenlon $12,540,708 +87.14% - 4 4 -
145 Katana Katana $4,569,669 +72.12% - 16 8 -
146 Camelot v3 Camelot v3 $35,981,747 +52.16% - 84 65 -
147 Slingshot Finance Slingshot Finance $7,922,476 -3.50% - 5 6 -
148 Merchant Moe Merchant Moe $295,341 +105.40% - 24 11 -
149 Saber DEX Saber DEX $4,877,823 +0.03% - 14 16 -
150 WOOFi WOOFi $19,921,657 +0.01% - 9 10 -
151 Paribu Paribu $250,221,680 +1.48% 277 158 150 1
152 Mercado Bitcoin Mercado Bitcoin $2,415,737 +27.45% 446 25 26 1
153 Tapbit Tapbit $5,500,239,503 +126.48% 610 438 338 23
154 HitBTC HitBTC $136,761,554 +29.13% 493 897 486 5
155 EXMO EXMO $61,462,860 +3.63% 224 154 72 6
156 IndoEx IndoEx $3,243,127,724 +8.79% 583 160 77 -
157 BTSE BTSE $2,129,396,893 +53.58% 593 345 239 15
158 Reku Reku $6,807,840 +26.77% 489 40 41 1
159 Bitunix Bitunix $5,332,665,530 +28.31% 568 373 268 25
160 Backpack Exchange Backpack Exchange $27,836,074 +171.51% 415 30 31 -
161 Kuna Kuna $3,512,469 +28.84% 398 43 21 2
162 CoinJar CoinJar $2,567,329 +111.37% 395 283 59 2
163 ICRYPEX ICRYPEX $102,777,244 +2.88% 301 228 154 2
164 Coins.ph Coins.ph $11,268,519 +14.88% 423 93 87 1
165 AlphaX AlphaX $264,578,329 +37.64% 436 622 440 -
166 Swappi Swappi $187,333 +46.48% - 26 13 -
167 Hermes Protocol Hermes Protocol $1,884,208 +80.05% - 16 9 -
168 Orderly Network Orderly Network $372,513 -25.98% 375 14 13 -
169 KLAYswap KLAYswap $162,884 +164.68% - 86 39 -
170 THENA FUSION THENA FUSION $22,721,123 +44.63% - 57 43 -
171 xExchange xExchange $728,084 +13.94% - 37 35 -
172 Cetus Cetus $17,802,364 -15.23% - 40 18 -
173 QuickSwap QuickSwap $1,357,375 -6.05% - 468 279 -
174 Minswap Minswap $1,136,120 -2.14% - 47 42 -
175 PulseX PulseX $3,211,780 -10.16% - 42 24 -
176 KyberSwap Classic (Ethereum) KyberSwap Classic (Ethereum) $18,684.33 +31.02% - 15 13 -
177 VVS Finance VVS Finance $4,034,319 -33.01% - 84 40 -
178 Coinmate Coinmate $336,706 +86.57% 439 18 10 2
179 Paymium Paymium $172,369 +557.03% 451 1 2 1
180 BTCBOX BTCBOX $940,420 +31.54% 392 4 5 1
181 Coinsbit Coinsbit $513,622,929 +42.35% 310 111 86 2
182 Coinmetro Coinmetro $820,760 +163.86% 399 169 72 4
183 SecondBTC SecondBTC $35,190,703 +33.37% 469 29 30 -
184 ACE ACE $8,350,862 +75.40% 450 48 31 1
185 BitTrade BitTrade $3,803,415 -1.08% 476 33 33 1
186 TruBit Pro Exchange TruBit Pro Exchange $6,148,195,205 +38.09% 291 231 147 21
187 LMAX Digital LMAX Digital $183,227,913 +40.34% 386 19 11 4
188 Batonex Batonex $7,716,698,383 +43.91% 333 66 48 -
189 M2 M2 $2,006,295 +34.24% 469 8 8 2
190 CoinZoom CoinZoom $66,491.90 -44.43% 437 55 28 -
191 Foxbit Foxbit $1,084,048 +7.97% 376 109 95 -
192 DeGate DeGate $6,196,324 +43.01% 448 99 95 -
193 SushiSwap (Fuse) SushiSwap (Fuse) $571.30 0.00% - 1 2 -
194 IDEX IDEX $12,464.04 -0.69% 315 7 5 -
195 Dfyn Network Dfyn Network $52,381.55 -17.80% - 37 29 -
196 ApeSwap (BSC) ApeSwap (BSC) $399,848 +103.53% - 156 113 -
197 WigoSwap WigoSwap $257,649 +2.93% - 16 13 -
198 MDEX (BSC) MDEX (BSC) $50,328.31 +136.73% - 92 57 -
199 Jetswap (BSC) Jetswap (BSC) $74.31 -47.24% - 24 22 -
200 Agni Finance (Mantle) Agni Finance (Mantle) $3,556,135 +64.91% - 28 6 -
201 FlatQube Exchange FlatQube Exchange $37,724.85 +21.92% - 9 9 -
202 Solidly (Ethereum) Solidly (Ethereum) $6,700,448 +26.55% - 8 8 -
203 SyncSwap (zkSync Era) SyncSwap (zkSync Era) $5,069,238 +16.75% - 82 45 -
204 GMX (Arbitrum) GMX (Arbitrum) $4,713,612 +149.88% - 32 10 -
205 Uniswap v3 (BSC) Uniswap v3 (BSC) $9,019,155 +37.14% - 205 107 -
206 Uniswap v3 (Base) Uniswap v3 (Base) $117,502,625 +38.65% - 282 175 -
207 Koi Finance Koi Finance $923,559 -0.36% - 41 28 -
208 DeFiChain DEX DeFiChain DEX $458,905 -31.83% - 30 28 -
209 Netswap Netswap $443,644 +43.05% - 18 9 -
210 ShibaSwap ShibaSwap $800,960 -52.26% - 33 25 -
211 Ref Finance Ref Finance $381,312 +57.62% - 156 35 -
212 Bilaxy Bilaxy $127,491,566 +33.50% 384 123 126 -
213 WazirX WazirX $4,216,995 +38.40% 241 543 294 1
214 Qmall Exchange Qmall Exchange $105,836,520 +41.33% 342 119 76 -
215 XeggeX XeggeX $10,092,846 +70.33% 371 251 158 -
216 Tidex Tidex $436,347,117 +38.21% 310 108 43 8
217 Altcoin Trader Altcoin Trader $838,341 +39.30% 344 36 35 1
218 Orbix Orbix $276,115 +15.82% 372 47 48 1
219 TradeOgre TradeOgre $2,973,947 +84.02% 310 52 48 -
220 VALR VALR $7,531,241 +108.98% - 40 16 2
221 SWFT Trade SWFT Trade $167,974,710 +22.18% 369 12 11 -
222 Bitcastle Bitcastle $609,499,493 +10.84% 314 119 98 -
223 NiceHash NiceHash $311,892 +17.98% 352 55 46 -
224 Changelly PRO Changelly PRO $83,888,260 +42.79% 431 103 45 -
225 EXMO.ME EXMO.ME $32,125,846 +12.04% 284 122 71 6
226 Bitop Bitop $3,792,399,216 +23.02% 384 111 91 3
227 Wombat Exchange (Arbitrum) Wombat Exchange (Arbitrum) $3,561.77 -9.47% - 9 7 -
228 DeFi Kingdoms (Crystalvale) DeFi Kingdoms (Crystalvale) $87,001.55 +163.63% - 6 5 -
229 MM Finance (Cronos) MM Finance (Cronos) $96,711.88 -47.78% - 30 20 -
230 Solarbeam Solarbeam $49,668.24 -23.48% - 12 8 -
231 mimo.exchange mimo.exchange $40,441.15 +15.08% - 12 10 -
232 Tethys Tethys $87,230.52 +2.66% - 5 5 -
233 MDEX MDEX $16,878.08 -62.91% - 70 29 -
234 Polkaswap Polkaswap $1,621,329 +40.66% - 19 20 -
235 BIT BIT $433,007,787 +48.85% 204 154 110 1
236 Salavi Exchange Salavi Exchange $226,737,092 +9.57% 262 43 44 -
237 BITFLEX BITFLEX $546,444,978 +43.22% 339 60 51 -
238 ChangeNOW ChangeNOW $37,859,939 -1.40% 258 42 42 -
239 Cube Exchange Cube Exchange $2,754,171 +55.13% 369 41 42 -
240 Buda Buda $360,200 +30.05% 327 21 9 4
241 Nominex Nominex $925,118 -0.01% 380 408 265 -
242 CoinDCX CoinDCX $6,367,620 +33.44% 235 872 490 1
243 ONUS Pro ONUS Pro $41,330,486 +5.32% 351 834 416 -
244 FMCPAY FMCPAY $158,931,558 -1.22% 272 52 30 1
245 Welcoin Welcoin $57,743,874 +44.05% 368 53 52 -
246 BitStorage BitStorage $3,481,683 +21.95% 418 34 29 -
247 NovaDAX NovaDAX $4,964,722 -2.71% 229 381 367 1
248 Bitexen Bitexen $43,072,586 -9.06% 203 66 56 1
249 BIKA BIKA $4,571,675,521 +12.56% 276 76 63 -
250 SushiSwap (Gnosis) SushiSwap (Gnosis) $159,544 +340.70% - 15 12 -
251 DeFi Swap DeFi Swap $84,586.10 +99.63% - 12 11 -
252 Kujira Fin Kujira Fin $380,635 +85.81% 252 88 44 -
253 DOOAR (Ethereum) DOOAR (Ethereum) $30,779.72 -14.65% - 3 3 -
254 Trisolaris Trisolaris $2,841.91 -50.09% - 14 8 -
255 Retro Retro $1,702,663 -31.29% - 27 16 -
256 BakerySwap BakerySwap $15,794.58 +0.91% - 29 17 -
257 Kava Swap Kava Swap $45,616.15 0.00% - 10 11 -
258 FusionX v3 FusionX v3 $1,488,305 +139.22% - 22 8 -
259 Pancakeswap v3 (Base) Pancakeswap v3 (Base) $7,754,207 +30.99% - 26 10 -
260 Swapsicle v2 (Mantle) Swapsicle v2 (Mantle) $6,885.94 +90.61% - 6 5 -
261 Uniswap v3 (Avalanche) Uniswap v3 (Avalanche) $2,034,610 +9.62% - 46 30 -
262 Nomiswap (Stable) Nomiswap (Stable) $1,504,342 +10.30% - 2 3 -
263 Curve (Arbitrum) Curve (Arbitrum) $6,311,702 +102.41% - 31 15 -
264 Lifinity Lifinity $20.73 +56.92% - 1 2 -
265 Baby Doge Swap Baby Doge Swap $163,783 -47.33% - 27 20 -
266 Velodrome Finance Velodrome Finance $36,910.40 +37.50% - 45 22 -
267 Maverick Protocol Maverick Protocol $7,764,857 +101.29% - 19 13 -
268 Fraxswap v2 (Ethereum) Fraxswap v2 (Ethereum) $778,314 +92.07% - 4 5 -
269 SundaeSwap SundaeSwap $0 0.00% - 1 2 -
270 ApeSwap (Polygon) ApeSwap (Polygon) $30,770.03 -40.29% - 38 28 -
271 Nomiswap Nomiswap $23,200.74 -44.51% - 38 27 -
272 BabySwap BabySwap $70,055.05 +80.99% - 91 56 -
273 GOPAX GOPAX $3,935,737 +11.72% 208 100 100 1
274 ZebPay ZebPay $285,577 +80.63% 267 133 125 3
275 VinDAX VinDAX $11,266,535 -2.29% 390 127 104 -
276 SafeTrade SafeTrade $457,514 +48.70% 269 64 47 -
277 Emirex Emirex $672,045 +19.30% 273 34 29 3
278 HKD.com HKD.com $805,747,817 +35.10% - 50 49 -
279 BiKing BiKing $9,989,822,255 +28.41% 218 256 201 -
280 zondacrypto zondacrypto $2,952,174 +51.95% 362 132 75 4
281 CoinCorner CoinCorner $305,872 +129.53% - 2 3 2
282 FutureX Pro FutureX Pro $1,637,970,514 +0.05% 225 16 17 -
283 Dcoin Dcoin $26,381,087 +32.66% 566 7 8 -
284 BYDFi BYDFi $6,382,777,457 +21.93% 591 439 288 4
285 Globe Derivative Exchange Globe Derivative Exchange $26,061,121 +73.82% - 109 79 -
286 UEEx UEEx $10,317,657,476 +10.96% 381 173 147 2
287 UZX UZX $40,381,125,723 -0.99% 488 174 141 -
288 KyberSwap Classic (Avalanche) KyberSwap Classic (Avalanche) $2,049.14 +27.09% - 4 4 -
289 Syncswap (Scroll) Syncswap (Scroll) $2,959,405 +3.91% - 6 5 -
290 Astroport (Cosmos) Astroport (Cosmos) $89,226.82 +16.03% - 13 16 -
291 Curve (Optimism) Curve (Optimism) $3,824,720 +28.91% - 13 10 -
292 OKX Ordinals OKX Ordinals $442,006 +27.30% - 23 24 -
293 Camelot Camelot $1,953,296 +52.23% - 98 71 -
294 SaucerSwap v1 SaucerSwap v1 $49,243.70 -38.94% - 96 67 -
295 Balancer v2 (Gnosis Chain) Balancer v2 (Gnosis Chain) $1,816,004 +452.31% - 28 10 -
296 Clipper (Ethereum) Clipper (Ethereum) $1,303,084 +50.01% - 6 4 -
297 DOOAR (BSC) DOOAR (BSC) $18,312.15 -52.04% - 3 3 -
298 Ubeswap Ubeswap $28,512.97 +83.82% - 35 24 -
299 QuickSwap v3 (DogeChain) QuickSwap v3 (DogeChain) $0 0.00% - 3 2 -
300 Swop.fi Swop.fi $28,905.90 +580.14% - 12 10 -
301 Tealswap Tealswap $1,490,867 -0.72% - 13 9 -
302 Fraxswap v2 (Avalanche) Fraxswap v2 (Avalanche) $11,188.32 -11.84% - 1 2 -
303 YuzuSwap YuzuSwap $3,234.91 -64.73% - 10 5 -
304 DFX Finance (Polygon) DFX Finance (Polygon) $21,579.51 +276.60% - 13 12 -
305 Phux (PulseChain) Phux (PulseChain) $578,599 -8.60% - 95 11 -
306 zkSwap Finance zkSwap Finance $7,224,748 -37.86% - 32 19 -
307 Nash Nash $47,477.26 +21.65% - 4 5 -
308 WaultSwap (Polygon) WaultSwap (Polygon) $15,474.75 -73.19% - 19 18 -
309 KyberSwap Elastic (Polygon) KyberSwap Elastic (Polygon) $270.93 +52.83% - 19 13 -
310 PulseX v2 PulseX v2 $179,922 +10.79% - 42 22 -
311 ClaimSwap ClaimSwap $4,737.94 +416.13% - 15 10 -
312 SushiSwap (Fantom) SushiSwap (Fantom) $1,083.36 +230.46% - 24 17 -
313 SushiSwap (Harmony) SushiSwap (Harmony) $3,461.15 +492.26% - 28 20 -
314 KyberSwap Classic (BSC) KyberSwap Classic (BSC) $1,236.25 +487.16% - 4 3 -
315 Lykke Exchange Lykke Exchange $120,914 +743.17% 313 73 20 4
316 digitalexchange.id digitalexchange.id $43,335.67 -37.44% 335 66 67 1
317 Bitay Bitay $10,741,797 +4.98% 408 100 74 4
318 Ripio Trade Ripio Trade $461,054 -35.72% 281 49 43 -
319 SuperEx SuperEx $1,305,059,376 +13.11% 183 404 398 -
320 CoinCatch CoinCatch $738,075,620 -5.04% 462 300 214 -
321 Bitbns Bitbns $1,705,679 +2.34% 156 139 140 1
322 Cryptonex Cryptonex $58,010,202 +77.62% 138 27 19 5
323 Cat.Ex Cat.Ex $47,869,027 +12.73% 279 32 24 -
324 Narkasa Narkasa $312,577 -7.40% 224 23 13 1
325 Bitcoin.me Bitcoin.me $40,752.89 +0.37% - 27 22 -
326 Coinbase International Exchange Coinbase International Exchange $133,482,238 +3.43% - 49 48 -
327 Niza Global Niza Global $344,404,786 +40.56% 244 74 25 -
328 Bitcoiva Bitcoiva $373,053,835 +1.70% 1 300 164 -
329 Vertex Protocol Vertex Protocol $154,839,268 +60.20% 256 52 52 -
330 KyberSwap Elastic (Avalanche) KyberSwap Elastic (Avalanche) $228.82 -85.10% - 2 2 -
331 KyberSwap Elastic (Optimism) KyberSwap Elastic (Optimism) $489.83 +285.78% - 11 8 -
332 KyberSwap Elastic (Arbitrum) KyberSwap Elastic (Arbitrum) $736.61 -24.39% - 8 7 -
333 DeDust DeDust $1,262,973 +4.47% - 65 37 -
334 DackieSwap DackieSwap $945,694 +6.94% - 20 7 -
335 THENA THENA $719,922 -11.18% - 49 33 -
336 SushiSwap v3 (Base) SushiSwap v3 (Base) $2,045,960 -10.38% - 44 24 -
337 Liquidswap Liquidswap $1,174,931 +108.89% - 24 13 -
338 Zyberswap v3 Zyberswap v3 $1,506,926 +97.51% - 9 8 -
339 SpaceFi (zkSync) SpaceFi (zkSync) $204,183 +16.56% - 31 19 -
340 ArthSwap (Astar) ArthSwap (Astar) $53,936.08 +18.03% - 12 7 -
341 Uniswap v3 (Celo) Uniswap v3 (Celo) $6,845,759 +50.58% - 39 13 -
342 Balancer v2 (Avalanche) Balancer v2 (Avalanche) $48,557.74 -66.64% - 40 11 -
343 SmarDex SmarDex $351,625 +24.21% - 46 43 -
344 iZiSwap (Scroll) iZiSwap (Scroll) $2,537,038 +22.92% - 9 5 -
345 GMX (Avalanche) GMX (Avalanche) $3,727,420 +50.24% - 19 8 -
346 SushiSwap v2 (Base) SushiSwap v2 (Base) $6,310,872 -83.66% - 29 30 -
347 Symmetric (Gnosis Chain) Symmetric (Gnosis Chain) $250.80 +1,049.57% - 2 3 -
348 KyberSwap Classic (Polygon) KyberSwap Classic (Polygon) $11.09 +71.92% - 6 7 -
349 BankCEX BankCEX $12,710,665 +0.33% 140 83 68 -
350 4E 4E $19,213,455,379 +37.98% 246 170 148 -
351 Bibox Bibox $733,941,158 +1.07% 181 392 319 -
352 Tokenize Xchange Tokenize Xchange $194,768,879 -9.63% 171 280 127 -
353 PayBito PayBito $79,471,571 -4.84% 212 212 59 1
354 50x 50x $38,719.83 +136.32% 171 104 24 -
355 Mandala Exchange Mandala Exchange $92,882,940 +41.14% 327 162 121 -
356 TimeX TimeX $8,268,426 +15.72% 150 9 10 2
357 Blockchain.com Blockchain.com $66,454.88 +284.72% 161 82 41 4
358 Quidax Quidax $91,834,316 +0.05% 109 82 75 -
359 Bitoy Bitoy $2,377,867,422 +70.80% 164 75 53 -
360 Crypton Exchange Crypton Exchange $374,545 -8.55% 227 6 6 -
361 LocalTrade LocalTrade $63,124,534 +43.49% 314 86 54 -
362 Giottus Giottus $134,510 +0.52% 143 291 225 1
363 OKX Runes OKX Runes $497,976 +4.30% - 7 8 -
364 YokaiSwap YokaiSwap $6,635.92 -18.68% - 1 2 -
365 Beethoven X (Fantom) Beethoven X (Fantom) $48,333.08 -64.65% - 175 37 -
366 Balancer v2 (Base) Balancer v2 (Base) $173,596 -12.46% - 26 10 -
367 Curve (Avalanche) Curve (Avalanche) $29,384.33 -73.79% - 9 6 -
368 Velocore Velocore $21,695.78 +9.86% - 13 8 -
369 UniSat UniSat $289,993 +39.36% - 9 9 -
370 Trader Joe v2 (Arbitrum) Trader Joe v2 (Arbitrum) $12,173.30 +257.41% - 5 5 -
371 Skydrome (Scroll) Skydrome (Scroll) $366,637 +71.40% - 10 4 -
372 Curve (Gnosis) Curve (Gnosis) $12,046.74 +871.69% - 6 5 -
373 Trader Joe v2 (Avalanche) Trader Joe v2 (Avalanche) $13,515.31 -45.93% - 5 7 -
374 VyFinance VyFinance $56,677.85 -1.12% - 28 25 -
375 Ramses Ramses $27,730.25 +0.87% - 29 22 -
376 Klayswap v3 Klayswap v3 $21,002.11 +82.69% - 27 13 -
377 Equalizer Equalizer $86,623.10 +84.43% - 61 34 -
378 Sonic Sonic $77,052.78 +66.48% - 17 14 -
379 QuickSwap v3 (Polygon zkEVM) QuickSwap v3 (Polygon zkEVM) $151,518 -15.59% - 10 6 -
380 WingRiders DEX WingRiders DEX $68,976.11 +19.17% - 32 28 -
381 StellaSwap v3 StellaSwap v3 $422,754 +21.04% - 9 8 -
382 Sovryn Sovryn $459,202 +55.55% - 7 8 -
383 STON.fi STON.fi $7,866,218 +17.40% - 56 50 -
384 BTC-Alpha BTC-Alpha $146,257,204 -63.63% 163 11 12 2
385 LCX Exchange LCX Exchange $4,614,052 -19.95% 78 46 36 -
386 BIT.TEAM BIT.TEAM $263,333 -4.35% 117 13 11 6
387 Topcredit Int Topcredit Int $342,405,944 +37.64% 239 153 153 -
388 Bitci TR Bitci TR $61,630,555 -2.59% 1 171 147 1
389 Bitazza Bitazza $21,454,281 +2.74% 1 156 78 1
390 Unocoin Unocoin $53,378.10 +69.20% 14 110 81 -
391 Remitano Remitano $2,977,510 +0.85% 104 27 28 11
392 Tokpie Tokpie $4,040,017 +4.20% 103 75 65 -
393 NexDAX NexDAX $64,238,288 +0.68% 167 94 73 -
394 Dexter Zone Dexter Zone $28,924.32 +79.34% - 12 12 -
395 Splash Splash $47,556.02 -61.02% - 5 6 -
396 Koinpark Koinpark $49,903,870 +5.19% 1 203 126 1
397 PayCash Swap PayCash Swap $25,310.09 -15.66% - 8 7 -
398 PancakeSwap v2 (zkSync Era) PancakeSwap v2 (zkSync Era) $36,456.34 +9.94% - 6 6 -
399 DoveSwap v3 DoveSwap v3 $13,642.41 -24.91% - 6 5 -
400 BitHash BitHash $38,662,182 -1.68% 160 16 17 -
401 StakeCube StakeCube $84,544.73 +27.20% 133 113 64 -
402 DIFX DIFX $1,106,885 -0.01% 96 1 2 -
403 iZiSwap (zkSync) iZiSwap (zkSync) $22,477.16 +27.37% - 18 10 -
404 ArbSwap (Arbitrum Nova) ArbSwap (Arbitrum Nova) $17,233.13 +57.24% - 10 5 -
405 Arbswap (Arbitrum One) Arbswap (Arbitrum One) $10,063.04 +173.55% - 14 9 -
406 MoraSwap MoraSwap $10,206.18 +49.91% - 5 4 -
407 Polyx Polyx $36,917,165 +0.79% 9 7 7 3
408 Bitonic Bitonic $433,606 +120.20% 1 1 2 1
409 BCEX Korea BCEX Korea $22,540,842 +46.95% 79 25 20 -
410 BlueMove (Sui) BlueMove (Sui) $5,055.85 -51.63% - 9 9 -
411 Verse Verse $22,288.29 +88.01% - 7 7 -
412 MagicSwap MagicSwap $5,844.50 +16.24% - 4 5 -
413 Finexbox Finexbox $4,939,561 -1.43% 92 245 228 -
414 YoBit YoBit $28,483,048 +23.05% 1 237 197 -
415 Bitlo Bitlo $4,965,662 +1.62% 1 203 167 1
416 Trader Joe v2.1 (BSC) Trader Joe v2.1 (BSC) $115,103 -33.44% - 3 3 -
417 RCP Swap RCP Swap $11,248.19 +4.70% - 11 6 -
418 Chiliz Chiliz $680,002 -26.67% 12 59 59 -
419 Flipster Flipster $102,094,655 +42.96% 1 231 216 -
420 CoinLion CoinLion $1,537,235 +93.44% 1 28 15 1
421 SithSwap SithSwap $5,061.51 +5.97% - 7 4 -
422 Millionero Millionero $405,182,097 -1.99% 1 49 31 -
423 OceanEx OceanEx $79,838,105 -4.42% 28 60 37 -
424 Jubi Jubi $382,961,666 +0.62% 3 14 15 -
425 Orion (BSC) Orion (BSC) $137,375 +195.61% 2 28 23 -
426 Mercatox Mercatox $16,028,347 +5.50% 1 278 187 -
427 GDAC GDAC $20,585.88 +0.73% 3 22 20 1
428 B2Z Exchange B2Z Exchange $2,139,912,801 +53.49% 1 690 216 -
429 WX Network WX Network $17,370.38 +80.84% 271 12 10 -
430 Coinut Coinut $3,805.00 -54.94% 352 25 10 1
431 Karura Swap Karura Swap $43,461.39 -8.77% - 12 11 -
432 Okcoin Okcoin $12,402.22 -52.39% 257 4 5 8
433 StormGain StormGain $240,866 +20.79% - 62 55 -
434 FOBLGATE FOBLGATE $85,327.28 -32.27% 1 14 15 -
435 Fatbtc Fatbtc $3,121,581 +35.26% 1 30 23 -
436 Ezkalibur Ezkalibur $16,264.65 +40.66% - 6 6 -
437 Kine Protocol Kine Protocol $970,829,126 -8.61% 321 56 50 -
438 StellaSwap StellaSwap $61,014.34 +27.78% - 11 9 -
439 Zenlink (Astar) Zenlink (Astar) $29,292.24 +102.41% - 3 4 -
440 KnightSwap KnightSwap $2,073.86 -10.18% - 12 9 -
441 Huckleberry Huckleberry $15,777.22 -24.03% - 8 6 -
442 MM Finance (Polygon) MM Finance (Polygon) $4,393.27 +97.99% - 11 9 -
443 Convergence Convergence $187,452 +401.06% - 3 3 -
444 QuipuSwap QuipuSwap $7,545.65 +44.05% - 13 14 -
445 Glide Finance Glide Finance $1,155.43 +3,088.51% - 4 4 -
446 Honeyswap Honeyswap $11,251.93 +35.51% - 40 24 -
447 MojitoSwap MojitoSwap $12,010.06 +296.73% - 10 7 -
448 Tombswap Tombswap $3,278.80 +83.76% - 24 14 -
449 Lydia Finance Lydia Finance $919.06 +7.42% - 38 29 -
450 Kaddex Kaddex $15,085.84 +0.03% - 4 4 -
451 BeamSwap BeamSwap $6,788.11 +84.16% - 5 4 -
452 Swapr (Gnosis) Swapr (Gnosis) $40,937.32 +44.42% - 14 11 -
453 DeFi Kingdoms DeFi Kingdoms $461.90 +257.30% - 8 7 -
454 Dystopia Dystopia $838.26 +20.85% - 21 12 -
455 MakiSwap MakiSwap $196.12 -62.81% - 20 10 -
456 Elk Finance (BSC) Elk Finance (BSC) $91.36 +30.56% - 8 5 -
457 Orion (ETH) Orion (ETH) $11,540.03 +288.50% - 5 5 -
458 1inch Liquidity Protocol 1inch Liquidity Protocol $14,682.31 +43.13% - 35 35 -
459 Jetswap (Polygon) Jetswap (Polygon) $1,481.39 +6.61% - 17 12 -
460 Elk Finance (Polygon) Elk Finance (Polygon) $10,358.43 -76.83% - 17 14 -
461 Planet Finance Planet Finance $1,715.02 -61.09% - 13 10 -
462 OolongSwap OolongSwap $0 -100.00% - 3 2 -
463 AUX Exchange AUX Exchange $6,329.07 +58.33% - 11 8 -
464 Blocktrade Blocktrade $5,504.24 -46.00% - 4 6 -
465 CronaSwap CronaSwap $3,366.55 +136.00% - 15 7 -
466 CherrySwap CherrySwap $3,158.85 -81.27% - 5 5 -
467 Dark Knight Dark Knight $252.41 +116.69% - 11 9 -
468 Fstswap Fstswap $8,219.46 -37.96% - 8 8 -
469 Zenlink (Moonriver) Zenlink (Moonriver) $88.97 -2.26% - 2 2 -
470 Elk Finance (Avalanche) Elk Finance (Avalanche) $3,550.23 +295.24% - 7 6 -
471 CRODEX CRODEX $1,645.05 -16.85% - 16 13 -
472 Wannaswap Wannaswap $430.32 +22.03% - 10 6 -
473 Zappy Zappy $31.99 0.00% - 2 2 -
474 Swych Swych $352.54 +46.98% - 3 3 -
475 PlasmaSwap (BSC) PlasmaSwap (BSC) $17.79 -58.73% - 6 6 -
476 WardenSwap WardenSwap $1,713.35 +8.61% - 14 8 -
477 OpenLeverage OpenLeverage $0 0.00% - 57 47 -
478 Alita Finance Alita Finance $4,923.45 +62.18% - 11 10 -
479 Spartan Protocol Spartan Protocol $44.18 -5.78% - 10 11 -
480 DogeSwap DogeSwap $135,014 +202.31% - 11 6 -
481 Wagyuswap Wagyuswap $239.14 +673.62% - 14 7 -
482 Dinosaur Eggs Dinosaur Eggs $1,324.93 -24.59% - 14 14 -
483 Swapr (Arbitrum) Swapr (Arbitrum) $1,863.32 -30.24% - 16 10 -
484 Fraxswap (Polygon) Fraxswap (Polygon) $1,280.12 +134.93% - 1 2 -
485 Yoshi Exchange (Fantom) Yoshi Exchange (Fantom) $216.47 -97.36% - 16 11 -
486 Wanswap Wanswap $76.20 +2,962.52% - 2 3 -
487 SoulSwap SoulSwap $570.24 -77.77% - 16 11 -
488 Tranquil Finance Tranquil Finance $216.77 -39.98% - 8 7 -
489 ProtoFi ProtoFi $792.98 +38.89% - 26 17 -
490 Bunicorn Bunicorn $2,828.21 +223.94% - 5 5 -
491 Unicly Unicly $1,460.18 0.00% - 2 3 -
492 RadioShack (Polygon) RadioShack (Polygon) $751.86 +21.63% - 11 8 -
493 Elk Finance (Elastos) Elk Finance (Elastos) $2.90 -99.74% - 2 2 -
494 Zipswap Zipswap $1,307.17 +110.74% - 5 6 -
495 WingSwap WingSwap $2.67 -54.00% - 4 4 -
496 Minter (Ethereum) Minter (Ethereum) $331.65 +1.15% - 1 2 -
497 AutoShark Finance AutoShark Finance $1,734.05 +111.58% - 31 29 -
498 KuSwap KuSwap $349.85 +64.73% - 6 4 -
499 KSwap KSwap $298.00 -85.30% - 4 4 -
500 Morpheus Swap Morpheus Swap $658.76 +34.27% - 8 6 -
501 RadioShack (BSC) RadioShack (BSC) $450.87 -63.91% - 8 9 -
502 Excalibur Excalibur $175.93 +482.81% - 7 5 -
503 Swapsicle (Avalanche) Swapsicle (Avalanche) $153.73 -15.32% - 5 6 -
504 RadioShack (Avalanche) RadioShack (Avalanche) $465.15 +287.99% - 2 3 -
505 DuckyDefi DuckyDefi $4.79 0.00% - 2 2 -
506 YodeSwap YodeSwap $615.86 -65.01% - 6 4 -
507 YetiSwap YetiSwap $281.00 +187.64% - 10 9 -
508 Kwikswap Kwikswap $19,516.73 +595.54% - 7 8 -
509 Baryon Network Baryon Network $17.37 +165.97% - 4 6 -
510 PlasmaSwap (Ethereum) PlasmaSwap (Ethereum) $1,897.95 +2,297.97% - 10 10 -
511 Voltage Finance Voltage Finance $0.6441 -65.70% - 2 2 -
512 Greenhouse Greenhouse $30.21 +17.03% - 5 4 -
513 Jswap Finance Jswap Finance $267.62 -71.45% - 4 4 -
514 BenSwap BenSwap $96.46 +1,778.58% - 1 2 -
515 ViperSwap ViperSwap $420.58 +734.69% - 8 9 -
516 Hakuswap Hakuswap $114.91 +239.08% - 6 4 -
517 BXH BXH $0 -100.00% - 1 2 -
518 LuaSwap LuaSwap $3,285.98 0.00% - 14 10 -
519 MilkySwap MilkySwap $2.77 0.00% - 1 2 -
520 Yoshi Exchange (BSC) Yoshi Exchange (BSC) $18.34 +420.48% - 5 2 -
521 CantoSwap CantoSwap $18.63 -47.74% - 1 2 -
522 MistSwap MistSwap $136.19 0.00% - 1 2 -
523 PolyDEX PolyDEX $18.07 -66.70% - 10 10 -
524 Pandora Pandora $16.12 0.00% - 1 2 -
525 Elk Finance (Fuse) Elk Finance (Fuse) $30.19 +1,054.11% - 2 2 -
526 DAO Swap DAO Swap $2.38 +41.61% - 1 2 -
527 Symmetric (Celo) Symmetric (Celo) $6.84 0.00% - 2 4 -
528 PlasmaSwap (Polygon) PlasmaSwap (Polygon) $7.48 +85.36% - 9 7 -
529 MuesliSwap MuesliSwap $341.93 0.00% - 1 2 -
530 KAIDEX v3 KAIDEX v3 $5.03 +539.58% - 5 5 -
531 Firebird Finance (Polygon) Firebird Finance (Polygon) $1.80 +43.66% - 5 3 -
532 DefySwap DefySwap $0.3839 0.00% - 1 2 -
533 BTC Trade UA BTC Trade UA $10,203.92 +104.31% 212 7 8 1
534 ArcherSwap ArcherSwap $94,131.28 -60.27% - 12 9 -
535 FusionX v2 FusionX v2 $88.13 -76.83% - 5 5 -
536 Pearl v1.5 Pearl v1.5 $1,681.83 +51.80% - 10 9 -
537 ThetaSwap ThetaSwap $60,103.55 +7.31% - 14 13 -
538 Wagmi (zkSync Era) Wagmi (zkSync Era) $4,104.02 -39.59% - 5 3 -
539 Curve (Celo) Curve (Celo) $93,469.70 +484.33% - 7 5 -
540 Forteswap Forteswap $1,075.67 -64.49% - 3 3 -
541 Defi Kingdoms (Klaytn) Defi Kingdoms (Klaytn) $5,582.16 +12.89% - 7 5 -
542 Chronos Exchange Chronos Exchange $2,685.67 -10.87% - 16 12 -
543 Synthswap Synthswap $7,665.95 +10.52% - 5 5 -
544 SharkSwap SharkSwap $5,022.77 -65.60% - 1 2 -
545 PancakeSwap v3 (Polygon zkEVM) PancakeSwap v3 (Polygon zkEVM) $47,765.78 -32.27% - 6 4 -
546 Bored Candy City Bored Candy City $636.14 -44.17% - 5 6 -
547 Clipper (Optimism) Clipper (Optimism) $78,421.79 -33.10% - 13 6 -
548 Fraxswap (Optimism) Fraxswap (Optimism) $14,684.50 +185.34% - 1 2 -
549 Velocimeter (Base) Velocimeter (Base) $9,528.72 +1,680.98% - 3 4 -
550 Clipper (Polygon) Clipper (Polygon) $9,323.49 +65.89% - 13 6 -
551 Curve (Polygon) Curve (Polygon) $387,990 +387.74% - 12 13 -
552 SolidLizard SolidLizard $7,685.58 +272.23% - 11 7 -
553 JulSwap JulSwap $920.75 +148.44% - 22 7 -
554 FlairDex FlairDex $284.79 +3,093.95% - 3 4 -
555 SushiSwap (Celo) SushiSwap (Celo) $7,293.44 +442.25% - 11 8 -
556 Kyotoswap Kyotoswap $155.35 -76.73% - 7 6 -
557 MM Finance (Arbitrum) MM Finance (Arbitrum) $974.55 -2.69% - 6 6 -
558 AnimeSwap (Aptos) AnimeSwap (Aptos) $481.68 +93.95% - 15 11 -
559 LFGSwap (Arbitrum) LFGSwap (Arbitrum) $1,097.89 +59.62% - 7 6 -
560 ApeSwap (Telos) ApeSwap (Telos) $29.32 0.00% - 1 2 -
561 KibbleSwap KibbleSwap $38.42 +24.76% - 5 4 -
562 OKC Swap OKC Swap $0 0.00% - 1 2 -
563 Zyberswap Zyberswap $795.31 +2.21% - 5 5 -
564 KyberSwap Classic (Arbitrum) KyberSwap Classic (Arbitrum) $3,280.14 +242.94% - 1 2 -
565 Gravity Finance Gravity Finance $1,745.69 +9.89% - 15 10 -
566 FlameSwap FlameSwap $1.48 0.00% - 1 2 -
567 KyberSwap (Scroll) KyberSwap (Scroll) $39,758.49 -35.18% - 5 3 -
568 XCAD DEX XCAD DEX $3,641.30 +991.18% - 7 8 -
569 AmpleSwap AmpleSwap $265.42 +25.25% - 15 12 -
570 Trader Joe (BSC) Trader Joe (BSC) $1,322.72 +2.31% - 4 5 -
571 Avascriptions Avascriptions $827.01 +129.23% - 2 3 -
572 ApeSwap (Arbitrum) ApeSwap (Arbitrum) $741.89 +162.59% - 9 8 -
573 Curve (Fantom) Curve (Fantom) $224.94 +169.72% - 21 10 -
574 OpenSwap (Optimism) OpenSwap (Optimism) $1,226.48 +401.57% - 1 2 -
575 Shadowswap Shadowswap $1,359.34 -77.05% - 3 4 -
576 PancakeSwap v2 (Base) PancakeSwap v2 (Base) $4,837.84 +46.71% - 11 8 -
577 CroSwap CroSwap $31.43 +71.57% - 2 3 -
578 Balancer v2 (Polygon zkEVM) Balancer v2 (Polygon zkEVM) $1,348.64 +7.60% - 4 4 -
579 OreoSwap OreoSwap $371.19 +197.17% - 8 9 -
580 Lizard Lizard $2.73 -76.16% - 2 3 -
581 GemSwap GemSwap $497.74 +536.26% - 2 3 -
582 Alien.Fi Alien.Fi $100.25 +823.70% - 5 4 -
583 IceCreamSwap IceCreamSwap $2.38 0.00% - 1 2 -
584 WEMIX.Fi WEMIX.Fi $2.30 0.00% - 2 3 -
585 3xcalibur 3xcalibur $17.46 +243.80% - 4 5 -
586 AnimeSwap (Sui) AnimeSwap (Sui) $3.18 0.00% - 1 2 -
587 Sharkyswap Sharkyswap $26.16 +33.60% - 1 2 -
588 Diffusion Finance Diffusion Finance $36.16 0.00% - 1 2 -
589 Voltswap Voltswap $8.56 +26.15% - 1 2 -
590 Noah Noah $17.80 0.00% - 1 2 -
591 SkullSwap SkullSwap $2.04 +134.93% - 3 3 -
592 Trader Joe v2 (BSC) Trader Joe v2 (BSC) $0 0.00% - 1 2 -
593 EvmoSwap EvmoSwap $4.59 +86.40% - 1 2 -
594 ko.one ko.one $1.35 +1.82% - 1 2 -
595 Sterling Finance Sterling Finance $0.01065 0.00% - 1 2 -
596 Ramses v2 Ramses v2 $42,409,746 +48.41% - 30 21 -
597 Wagmi (Fantom) Wagmi (Fantom) $1.70 0.00% - 3 2 -
598 Cronus Finance Cronus Finance $0.4776 +160.72% - 1 2 -
599 SpaceFi (Evmos) SpaceFi (Evmos) $0.1258 +658.58% - 1 2 -
600 DOEX DOEX $4,588,536,435 +72.61% 277 96 66 -
601 GroveX GroveX $708,160,432 +5.99% 217 193 172 -
602 ViteX ViteX $9,528.26 -12.04% 5 66 47 -
603 Birake Exchange Birake Exchange $1,135.80 +160.90% 6 12 13 -
604 Bittylicious Bittylicious $14,412.10 +5.22% - 5 6 2
605 BlueBit BlueBit $23,261,690,355 -1.35% 201 221 160 9
606 Namebase Namebase $270.90 -38.87% 1 1 2 -
607 Marswap Marswap $53.93 -90.11% - 2 2 -
608 Zedcex Exchange Zedcex Exchange $21,086,348,303 +3.48% 29 158 96 -
609 Graviex Graviex $2,111.46 +34.60% 3 160 105 -
610 Balanced Balanced $16,105.56 +392.89% 1 6 6 -
611 PancakeSwap v3 (Arbitrum) PancakeSwap v3 (Arbitrum) $14,579,883 +48.51% - 32 17 -
612 Zedxion Exchange Zedxion Exchange $4,052,894,590 +17.72% 30 375 312 -
613 Sushiswap v3 (Arbitrum) Sushiswap v3 (Arbitrum) $264,352 -5.70% - 19 15 -
614 Beethoven X (Optimism) Beethoven X (Optimism) $4,125,882 +14.15% - 48 17 -
615 Capital DEX Capital DEX $0 0.00% - 10 10 -
616 FreiExchange FreiExchange $6,991.94 -24.00% 2 46 47 -
617 Sushiswap v3 (Core) Sushiswap v3 (Core) $695,727 -73.64% - 7 3 -
618 Sushiswap v3 (Polygon) Sushiswap v3 (Polygon) $884,862 +21.93% - 55 26 -
619 Mars Ecosystem Mars Ecosystem $14.69 -96.27% - 4 4 -
620 Sushiswap v3 (Ethereum) Sushiswap v3 (Ethereum) $182,245 -16.32% - 7 7 -
621 Sushiswap v3 (Optimism) Sushiswap v3 (Optimism) $37,998.68 +33.78% - 10 7 -
622 Jedi Swap Jedi Swap $22,394.43 +31.42% - 8 5 -
623 10K Swap 10K Swap $14,476.31 +10.09% - 8 5 -
624 PancakeSwap v2 (Arbitrum) PancakeSwap v2 (Arbitrum) $17,364.63 +57.65% - 8 7 -
625 Sushiswap (Arbitrum Nova) Sushiswap (Arbitrum Nova) $28,813.18 +10.49% - 9 5 -
626 Rai Finance Rai Finance $50,681.47 -4.58% - 6 6 -
627 BaseSwap BaseSwap $173,194 +31.82% - 40 27 -
628 SwapBased SwapBased $113,160 +11.82% - 13 11 -
629 IceCreamSwap (Core) IceCreamSwap (Core) $2,771.68 -55.50% - 15 13 -
630 Trader Joe v2.1 (Ethereum) Trader Joe v2.1 (Ethereum) $91,285.48 +239.17% - 1 2 -
631 SyncSwap (Linea) SyncSwap (Linea) $191,451 +33.04% - 14 12 -
632 VaporDex VaporDex $546.77 -60.42% - 10 7 -
633 mySwap (Starknet) mySwap (Starknet) $35.58 -82.84% - 3 3 -
634 Horizon Dex Horizon Dex $5,653.41 +236.78% - 14 7 -
635 Koinim Koinim $346.79 +323.97% 5 6 7 1
636 Purple Bridge Purple Bridge $0.1664 0.00% - 1 2 -
637 Velocimeter Velocimeter $128.82 -40.52% - 4 4 -
638 Arbidex Arbidex $1,362.03 -5.02% - 10 7 -
639 RocketSwap RocketSwap $123,095 +39.67% - 6 5 -
640 LFGSwap (Core) LFGSwap (Core) $1,337.55 -72.90% - 9 8 -
641 Velocimeter v2 Velocimeter v2 $1,770.99 -13.75% - 4 5 -
642 Équilibre Équilibre $31.99 -66.19% - 2 3 -
643 KyberSwap Classic (Optimism) KyberSwap Classic (Optimism) $6,874.32 +272.21% - 2 3 -
644 DogSwap DogSwap $4.99 +158.04% - 1 2 -
645 Core Dao Swap Core Dao Swap $30.73 -76.17% - 1 2 -
646 RuDEX RuDEX $15.72 +505.46% 7 28 14 -
647 BTCC BTCC $2,291,803,457 +1.60% - 123 107 -
648 Tidebit Tidebit $103,898 +0.01% - 9 9 1
649 CoinTiger CoinTiger $2,936,618,055 -0.01% - 62 63 2
650 ABCC ABCC $0 0.00% 1 98 44 1
651 Hanbitco Hanbitco $11.19 -85.70% - 11 7 -
652 dYdX dYdX $299,606,940 +218.83% - 37 38 -
653 Deribit Deribit $10,812,313 -5.61% - 17 14 -
654 One Trading One Trading $1,319,830 -2.14% - 21 13 4
655 Bitsten Bitsten $8,251,195 -0.01% - 7 8 -
656 Felixo Felixo $61,739,424 -0.08% - 26 17 -
657 BitTurk BitTurk $22,000.80 -0.11% - 60 61 -
658 Flybit Flybit $0 0.00% 1 16 17 -
659 APROBIT APROBIT $0 0.00% 1 6 7 -
660 Kwenta Kwenta $2,964.54 0.00% - 1 2 -
661 Zipmex Zipmex $0 0.00% - 13 14 5
662 ACDX ACDX $112,450,130 0.00% - 4 3 -
663 Mento Mento $0 0.00% 1 1 2 -
664 Perpetual Protocol Perpetual Protocol $40,493,987 +0.03% - 13 14 -
665 Energiswap Energiswap $161.98 -91.95% - 1 2 -
666 CoinSwap Space CoinSwap Space $0 0.00% - 13 13 -
667 APX APX $39,792,062 -0.01% - 93 83 -
668 KAIDEX KAIDEX $191.32 +86.04% - 2 3 -
669 ZilSwap ZilSwap $63,705.34 +162.56% - 9 10 -
670 SynFutures v2 SynFutures v2 $1,010,493 +0.20% - 12 9 -
671 DFX Finance (Ethereum) DFX Finance (Ethereum) $0 0.00% - 7 8 -
672 PowerTrade PowerTrade $6,360.47 0.00% 2 6 7 -
673 Jetswap (Fantom) Jetswap (Fantom) $0 0.00% - 3 4 -
674 Kine Protocol (Polygon) Kine Protocol (Polygon) $9,990,251 0.00% - 49 50 -
675 Tinyman Tinyman $0 0.00% - 1 2 -
676 Hebeswap Hebeswap $481.82 0.00% - 2 3 -
677 IslandSwap IslandSwap $0.02105 0.00% - 2 2 -
678 Elk Finance (OKExChain) Elk Finance (OKExChain) $142.66 0.00% - 3 2 -
679 Pegasys Pegasys $0 0.00% - 1 2 -
680 AstroSwap AstroSwap $0.0001232 0.00% - 1 2 -
681 Coinhub Coinhub $172,130 0.00% - 22 23 1
682 RadioShack (Ethereum) RadioShack (Ethereum) $880.14 0.00% - 2 2 -
683 ZOOMEX ZOOMEX $3,591,867,819 +3.63% - 318 316 -
684 KyberSwap Elastic (BSC) KyberSwap Elastic (BSC) $0 -100.00% - 6 2 -
685 ZigZag (Arbitrum) ZigZag (Arbitrum) $0 0.00% 402 3 4 -
686 W3Swap W3Swap $9.66 -90.09% - 3 4 -
687 Decaswap Decaswap $0.01833 0.00% - 1 2 -
688 NSKSwap NSKSwap $6.67 0.00% - 1 2 -
689 Leonicorn Swap Leonicorn Swap $197.16 0.00% - 2 2 -
690 SaitaSwap SaitaSwap $6.42 0.00% - 1 2 -
691 Fraxswap (Arbitrum) Fraxswap (Arbitrum) $0.02001 0.00% - 1 2 -
692 KyberSwap Elastic (Fantom) KyberSwap Elastic (Fantom) $0.9586 0.00% - 1 2 -
693 Fraxswap (Fantom) Fraxswap (Fantom) $0 0.00% - 1 2 -
694 onAVAX onAVAX $0.08034 0.00% - 1 2 -
695 Apeswap (Ethereum) Apeswap (Ethereum) $6.03 0.00% - 1 2 -
696 KyberSwap Elastic (Ethereum) KyberSwap Elastic (Ethereum) $0 -100.00% - 20 2 -
697 Wombat Exchange (BSC) Wombat Exchange (BSC) $40,886.90 -0.01% - 2 2 -
698 ALEX ALEX $127,737 0.00% - 3 2 -
699 Daylight Protocol Daylight Protocol $54.05 0.00% - 1 2 -
700 Apex Protocol Apex Protocol $117,308,962 +7.82% - 23 24 -
701 Arbiswap Arbiswap $151.46 0.00% - 1 2 -
702 Oasis Swap Oasis Swap $0 0.00% - 0 0 -
703 Opnx Opnx $12.33 -0.04% - 1 2 -
704 Merlin DEX Merlin DEX $82,853.84 -3.24% - 6 2 -
705 E3 E3 $42.97 +87.58% - 1 2 -
706 Clober Clober $250.98 -0.01% - 3 3 -
707 NeutroSwap NeutroSwap $12.38 0.00% - 2 2 -
708 CrescentSwap CrescentSwap $23.13 0.00% - 3 2 -
709 BitMake BitMake $21,153,756,919 -0.01% - 18 19 -
710 SuiSwap SuiSwap $0 0.00% - 7 2 -
711 LeetSwap (Base) LeetSwap (Base) $2.31 0.00% - 2 2 -
712 Coincall Coincall $119,923,269 +53.52% - 122 116 -
713 BinarySwap BinarySwap $17.29 0.00% - 1 2 -
714 Astroport (Sei) Astroport (Sei) $79,021.09 +267.47% - 2 3 -
715 Woof Finance Woof Finance $0 0.00% - 0 0 -
716 WoofSwap WoofSwap $1.82 0.00% - 1 2 -
717 APX v2 (Arbitrum) APX v2 (Arbitrum) $3,915,402 +50.15% - 2 3 -
718 APX v2 (BSC) APX v2 (BSC) $24,254,995 +15.03% - 22 20 -
719 Aperture (Manta) Aperture (Manta) $0 0.00% - 0 0 -
720 Quickswap v3 (Manta) Quickswap v3 (Manta) $0 0.00% - 0 0 -
721 dYdX v4 dYdX v4 $511,078,239 +38.24% - 66 67 -
722 Equation v2 Equation v2 $33,119.88 -19.11% - 16 5 -
723 SynFutures v3 SynFutures v3 $965,048,629 +9.56% - 13 12 -
724 Coinavenir Coinavenir $15,160,563 +28.16% - 13 14 -
725 Koinbay Koinbay $1,083,810,264 +88.33% - 8 9 -
726 Alcor Alcor $94,177.96 -46.70% - 11 9 -
727 Dexalot Dexalot $9,427,944 +18.58% - 14 13 -
728 ICPSwap ICPSwap $220,556 +77.22% - 7 8 -
729 XSwap v3 (XDC Network) XSwap v3 (XDC Network) $389,951 +466.02% - 28 13 -
730 Lynex Fusion Lynex Fusion $1,593,230 +72.03% - 10 10 -
731 Aerodrome Finance Aerodrome Finance $14,389,310 +74.19% - 210 75 -
732 Dojoswap Dojoswap $179,789 +29.33% - 9 8 -
733 Astroport (Injective) Astroport (Injective) $17,003.32 +50.80% - 20 11 -
734 Liquidswap v0.5 Liquidswap v0.5 $2,126,807 +149.61% - 35 18 -
735 Sideswap Sideswap $0 0.00% - 0 0 -
736 Uniswap v2 (Base) Uniswap v2 (Base) $13,312,593 -2.02% - 150 128 -
737 HiveSwap v3 HiveSwap v3 $0 0.00% - 0 0 -
738 iZiSwap (Zeta) iZiSwap (Zeta) $22,189.38 -27.40% - 2 2 -
739 EddyFinance EddyFinance $26,269.11 +9.04% - 1 2 -
740 DYORSWAP DYORSWAP $14,424.12 +436.73% - 5 6 -
741 Thruster v2 (0.3%) Thruster v2 (0.3%) $1,147,920 +11.93% - 25 18 -
742 MonoSwap MonoSwap $437.60 +317.42% - 4 3 -
743 Thruster v3 Thruster v3 $78,778,106 +94.65% - 66 23 -
744 MonoSwap v3 (Blast) MonoSwap v3 (Blast) $274,807 -28.59% - 11 8 -
745 Thruster v2 (1.0%) Thruster v2 (1.0%) $198,845 +9.75% - 12 10 -
746 Ring Protocol Ring Protocol $0 0.00% - 0 0 -
747 IceCreamSwap (Blast) IceCreamSwap (Blast) $0 0.00% - 0 0 -
748 BlastDex BlastDex $1.78 +87.90% - 1 2 -
749 Blasterswap Blasterswap $1,611,986 -5.21% - 13 7 -
750 Uniswap v3 (Blast) Uniswap v3 (Blast) $1,586,441 +106.85% - 8 5 -
751 MethLab MethLab $1,820,936 +2,200.27% - 3 4 -
752 MerlinSwap MerlinSwap $419,846 -20.23% - 4 4 -
753 Merchant Moe v2.2 (Mantle) Merchant Moe v2.2 (Mantle) $3,989,501 +58.48% - 9 7 -
754 Uniswap v2 (Blast) Uniswap v2 (Blast) $967.20 +102.77% - 5 6 -
755 DegenSwap DegenSwap $0 0.00% - 0 0 -
756 Meteora VD Meteora VD $101,491,687 +16.86% - 781 143 -
757 Meteora VP Meteora VP $11,994,746 +40.42% - 669 233 -
758 1INTRO 1INTRO $100,792 -10.90% - 3 4 -
759 Kim v4 Kim v4 $304,557 +206.33% - 4 4 -
760 AbstraDex(X layer) AbstraDex(X layer) $184.88 -53.06% - 1 2 -
761 iZiswap(Mode) iZiswap(Mode) $80,610.15 +4,014.52% - 2 2 -
762 StationDex v3 StationDex v3 $58,902.28 +373.35% - 2 3 -
763 iZiSwap(X layer) iZiSwap(X layer) $5,167.02 -82.16% - 3 3 -
764 MagicSwap MagicSwap $0 0.00% - 0 0 -
765 BunnySwap BunnySwap $9,865,420 +809.82% - 1 2 -
766 Taffy Finance Taffy Finance $1,644.46 +138.24% - 1 2 -
Sàn giao dịch tiền ảo mới nhất hôm nay 16/06/2024 - GiaCoin.com
4.5 trên 734 đánh giá

Sàn giao dịch tiền điện tử là gì?

Sàn giao dịch tiền điện tử là nền tảng cho phép các nhà giao dịch mua và bán tiền điện tử, các sản phẩm phái sinh và các tài sản khác liên quan đến tiền điện tử. Ngày nay, có rất nhiều sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau để bạn lựa chọn và tất cả đều có lợi thế về khía cạnh này hay khía cạnh khác. Cùng tìm hiểu thêm về các sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất và chọn một sàn giao dịch giúp bạn đạt được các mục tiêu đầu tư liên quan đến tiền điện tử của mình.

Các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu trên toàn cầu

Sàn giao dịch tiền điện tử bắt đầu nổi lên lần đầu tiên với việc phát hành sách trắng Bitcoin vào năm 2008. Kể từ khi đồng tiền điện tử ban đầu ra mắt trên toàn cầu, các sàn giao dịch tiền điện tử đã bắt đầu tìm cách làm cho giao dịch tiền điện tử trở nên hợp pháp và có thể tiếp cận được với nhiều người hơn.

Sau khi phát hành Bitcoin, những năm đầu tiên diễn ra khá hỗn loạn, có nhiều sàn giao dịch bị sụp đổ dưới áp lực về tính hợp pháp. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, một số sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu đã cố gắng kiên trì và trở thành những người dẫn đầu, giữ vị trí của họ cho đến ngày nay.

Một trong những cái tên nổi bật nhất trong lĩnh vực giao dịch tiền điện tử là Binance. Được thành lập năm 2017, sàn giao dịch này nhanh chóng đạt vị trí số một về khối lượng giao dịch, đăng ký khối lượng giao dịch hơn 36 tỷ USD vào đầu năm 2021.

Gemini là một cái tên lớn khác trong lĩnh vực giao dịch tiền điện tử. Được thành lập năm 2014 bởi không ai khác mà chính là cặp song sinh Winklevoss, Gemini đã củng cố vị trí của mình trên bảng xếp hạng với hơn 175 triệu USD khối lượng giao dịch được tạo ra. Không chỉ vậy, anh em nhà Winklevoss còn tung ra Gemini Dollar token.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, là Coinbase, sàn giao dịch lớn nhất tính theo khối lượng giao dịch tại Hoa Kỳ, và có lẽ là cái tên nổi bật nhất ở đó. Brian Armstrong và Fred Ehrsam thành lập Coinbase vào năm 2012 và hiện nay họ đã có khách hàng tại hơn một trăm chín mươi quốc gia trên toàn cầu. Đây là sàn giao dịch xử lý khối lượng giao dịch lớn, đạt tổng cộng hơn 2 tỷ USD vào đầu năm 2021.

Các sàn giao dịch tiền điện tử kiếm tiền như thế nào?

Các sàn giao dịch tiền điện tử có một số phương pháp để họ có thể tạo ra lợi nhuận. Tất cả những phương pháp này liên quan đến việc đưa ra các khoản phí để xử lý các giao dịch.

Có lẽ loại phí giao dịch phổ biến nhất là phí theo tỷ lệ phần trăm: nghĩa là sàn giao dịch sẽ tính phí nhà giao dịch theo tỷ lệ phần trăm của giá trị giao dịch để hoàn thành giao dịch. Tỷ lệ phần trăm phí sẽ thay đổi đáng kể giữa các nền tảng, đó là lý do tại sao bạn cần phải nghiên cứu trước khi chọn một sàn giao dịch để làm việc cùng.

Một số sàn giao dịch cũng cung cấp một khoản phí cố định, không tính theo khối lượng tiền điện tử được giao dịch nhưng sẽ tính phí một khoản tiền nhất định cho mỗi giao dịch thành công. Đây có thể là một lựa chọn tốt cho các nhà giao dịch lâu năm muốn giao dịch khối lượng lớn tiền điện tử, vì phí dựa trên tỷ lệ phần trăm có thể sẽ cao hơn.

Các sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất để giao dịch sản phẩm phái sinh

Các phái sinh tiền điện tử và các ghi chú hoán đổi danh mục (Exchange-Traded Note - ETN) là những tài sản được hỗ trợ bởi các loại tiền điện tử khác nhau. Các sàn giao dịch bắt đầu giới thiệu giao dịch phái sinh khi thị trường tiền điện tử phát triển và bắt đầu thu hút nhiều khách hàng hơn. Hợp đồng quyền chọn và hợp đồng tương lai là hai trong số các loại phái sinh phổ biến nhất.

Mặt khác, ETN là chứng khoán nợ không có bảo đảm, có giá dao động theo chỉ số cơ bản của chứng khoán. Giống như cổ phiếu, ETN là một lựa chọn giao dịch hấp dẫn, đó là lý do tại sao các sàn giao dịch bắt đầu giới thiệu chúng cho nền tảng của họ.

Huobi Global, được thành lập vào năm 2013, là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu để giao dịch các sản phẩm phái sinh. Họ đưa ra một khoản phí phần trăm được tính trên mỗi giao dịch, với phí người tham gia là 0,04%. Huobi là một trong những sàn giao dịch tồn tại lâu nhất trên toàn cầu, tồn tại thông qua lệnh cấm giao dịch Bitcoin của Trung Quốc. Nền tảng đã ra mắt một số sàn giao dịch quốc tế vào năm 2017 và 2018, bao gồm cả các sàn giao dịch ở Nhật Bản và Singapore. Huobi cũng là sàn giao dịch lớn thứ hai về các sản phẩm phái sinh được giao dịch, đứng sau Binance.

Một lựa chọn khác là FTX, được thành lập chỉ để tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch các phái sinh tiền điện tử. FTX tính phí Maker và phí Taker tương tự như phí của Binance và Huobi; tuy nhiên, một thực tế ấn tượng về sàn giao dịch này là họ chỉ mới hoạt động được khoảng hai năm tính đến năm 2021. Được thành lập năm 2019, FTX đã nhanh chóng tạo dựng được tên tuổi trong phân khúc phái sinh tiền điện tử.

Giao dịch tiền điện tử phái sinh chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Với sự gia tăng phổ biến của tiền điện tử, các công cụ phái sinh và ETN cũng ngày càng được săn đón nhiều hơn. Các sàn giao dịch tiền điện tử đã dần dần bắt đầu tung ra các tùy chọn giao dịch phái sinh trên nền tảng của họ. Tuy nhiên, một điều cần lưu ý là giao dịch tiền điện tử phái sinh đi kèm với một lượng rủi ro nhất định, giống như bất kỳ loại hình đầu tư nào khác.