Tiền ảo: 30,604 Sàn giao dịch: 790 Vốn hóa: $2,241,467,338,659 Khối lượng (24h): $53,866,962,046 Thị phần: BTC: 53.7%, ETH: 17.5%
HTXHTX
Xếp hạng #9 15:50:13 27/05/2024

Khối lượng giao dịch (24h) tại HTX

$2,858,383,070 19.51%
Cặp giao dịch 868 cặp Số coin niêm yết 697 Tiền pháp định 50 đồng
Khối lượng 24 giờ $2,858,383,070 +19.51% Khối lượng 7 ngày $18,734,400,038 -16.42% Khối lượng 30 ngày $68,366,373,950 -17.04%
Khối lượng giao ngay (24h) $1,858,163,259 Khối lượng phái sinh (24h) $1,141,439,610 Điểm thanh khoản 400 (thang đo 1000)

Danh sách tiền pháp định được hỗ trợ tại sàn HTX

Sàn cũng có hỗ trợ tiền pháp định với hơn 50 loại tiền tệ khác nhau, giúp dễ dàng hơn trong việc giao dịch tiền ảo.

 • ALL ALL
 • AUD AUD
 • BRL BRL
 • BGN BGN
 • CZK CZK
 • CHF CHF
 • DKK DKK
 • EUR EUR
 • GBP GBP
 • HKD HKD
 • HRK HRK
 • HUF HUF
 • KZT KZT
 • MDL MDL
 • MKD MKD
 • NOK NOK
 • NZD NZD
 • PHP PHP
 • PLN PLN
 • SAR SAR
 • SEK SEK
 • THB THB
 • TRY TRY
 • UAH UAH
 • USD USD
 • RON RON
 • VND VND
 • CAD CAD
 • RUB RUB
 • ARS ARS
 • AZN AZN
 • CLP CLP
 • COP COP
 • CRC CRC
 • DOP DOP
 • GEL GEL
 • ILS ILS
 • JPY JPY
 • MAD MAD
 • MXN MXN
 • NAD NAD
 • PEN PEN
 • QAR QAR
 • UYU UYU
 • UZS UZS
 • SGD SGD
 • INR INR
 • KRW KRW
 • TWD TWD
 • IDR IDR
Tiền pháp định tại sàn HTX hôm nay 15/07/2024 - GiaCoin.com
4.4 trên 792 đánh giá