Tiền ảo: 21,993 Sàn giao dịch: 530 Vốn hóa: $854,048,798,227 Khối lượng (24h): $35,949,225,633 Thị phần: BTC: 38.6%, ETH: 18.1%
UbeswapUbeswap
Xếp hạng #280 06:26:12 10/12/2022

Khối lượng giao dịch (24h) tại Ubeswap

$67,223.60 -5.00%
Cặp giao dịch 57 cặp Số coin niêm yết 23 Tiền pháp định -
Khối lượng 24 giờ $67,224 -5.00% Khối lượng 7 ngày $297,050 -35.81% Khối lượng 30 ngày $2,000,147 -89.46%
Khối lượng giao ngay (24h) $67,318 Khối lượng phái sinh (24h) - Điểm thanh khoản -

Các cặp đang giao dịch Giao ngay tại Ubeswap

#TiềnCặpGiá (USD)Khối lượng (24h)Cập nhật
1 Celo Celo CELO CELO/mCUSD $0.5983 $36,972 06:29:21 10/12/2022
2 Ubeswap Ubeswap UBE UBE/CELO $0.02207 $7,959 06:27:21 10/12/2022
3 Celo Dollar Celo Dollar CUSD CUSD/CEUR $1.00 $4,782 06:28:21 10/12/2022
4 WETH WETH WETH WETH/mCUSD $1,263.28 $4,588 06:29:21 10/12/2022
5 impactMarket impactMarket PACT PACT/CELO $0.001182 $3,340 06:24:21 10/12/2022
6 Moola Celo USD Moola Celo USD mCUSD mCUSD/mCEUR $0.9990 $3,109 06:21:21 10/12/2022
7 Moola Celo USD Moola Celo USD mCUSD mCUSD/IMMO $1.00 $2,076 06:28:21 10/12/2022
8 Celo Celo CELO CELO/mCEUR $0.5983 $2,049 06:29:21 10/12/2022
9 Ari Swap Ari Swap ARI ARI/CELO $0.001283 $1,074 06:28:21 10/12/2022
10 Poof.cash Poof.cash POOF POOF/mCUSD $0.0004635 $330 06:28:21 10/12/2022
11 Celo Celo CELO CELO/MOBI $0.5980 $325 06:28:21 10/12/2022
12 Celo Dollar Celo Dollar CUSD CUSD/CREAL $1.00 $316 06:28:21 10/12/2022
13 ReSource Protocol ReSource Protocol SOURCE SOURCE/mCUSD $0.05491 $253 06:28:21 10/12/2022
14 Poof.cash Poof.cash POOF POOF/UBE $0.0004649 $253 06:23:21 10/12/2022
15 Moss Carbon Credit Moss Carbon Credit MCO2 MCO2/mCUSD $1.94 $120 06:28:21 10/12/2022
16 Allbridge Allbridge ABR ABR/mCUSD $0.2896 $108 06:28:21 10/12/2022
17 Fantom Fantom FTM FTM/mCUSD $0.2451 $88 06:29:21 10/12/2022
18 Moola Market Moola Market MOO MOO/CELO $0.01185 $33 06:28:21 10/12/2022
19 WETH WETH WETH WETH/CELO $1,271.12 $24 06:28:21 10/12/2022
20 Ubeswap Ubeswap UBE UBE/MCO2 $0.02205 $13 06:28:21 10/12/2022
21 Celo Celo CELO CELO/IMMO $0.5927 $10 06:28:21 10/12/2022
22 Celo Celo CELO CELO/CREAL $0.5980 $9 06:28:21 10/12/2022
23 Moola Celo Moola Celo mCELO mCELO/mCEUR $0.5970 $8 06:28:21 10/12/2022
24 Moola Celo USD Moola Celo USD mCUSD mCUSD/SUSHI $1.00 $5 06:28:21 10/12/2022
25 Moss Carbon Credit Moss Carbon Credit MCO2 MCO2/CELO $1.93 $5 06:28:21 10/12/2022
26 Moss Carbon Credit Moss Carbon Credit MCO2 MCO2/CUSD $1.92 $4 06:28:21 10/12/2022
27 Celo Dollar Celo Dollar CUSD CUSD/ETHIX $1.00 $3 06:28:21 10/12/2022
28 Moola Market Moola Market MOO MOO/CUSD $0.01180 $2 06:28:21 10/12/2022
29 Ubeswap Ubeswap UBE UBE/PREMIO $0.02205 $1 06:28:21 10/12/2022
30 Ari Swap Ari Swap ARI ARI/CUSD $0.001266 $1 06:28:21 10/12/2022
31 Ubeswap Ubeswap UBE UBE/TFBX $0.02205 $1 06:28:21 10/12/2022
32 Poof.cash Poof.cash POOF POOF/CELO $0.0004697 $1 06:28:21 10/12/2022
33 impactMarket impactMarket PACT PACT/CUSD $0.001184 $0 06:28:21 10/12/2022
34 Ubeswap Ubeswap UBE UBE/MOO $0.02205 $0 06:28:21 10/12/2022
35 WETH WETH WETH WETH/PACT $1,266.29 $0 06:28:21 10/12/2022
36 Ubeswap Ubeswap UBE UBE/ARI $0.02205 $0 06:28:21 10/12/2022
37 Ubeswap Ubeswap UBE UBE/PACT $0.02199 $0 06:28:21 10/12/2022
38 impactMarket impactMarket PACT PACT/CREAL $0.001182 $0 06:28:21 10/12/2022
39 Celo Dollar Celo Dollar CUSD CUSD/mCUSD $1.01 $0 06:28:21 10/12/2022
40 Ubeswap Ubeswap UBE UBE/MOBI $0.02205 $0 06:28:21 10/12/2022
41 Ubeswap Ubeswap UBE UBE/CEUR $0.02187 $0 06:28:21 10/12/2022
42 Ubeswap Ubeswap UBE UBE/SOURCE $0.02205 $0 06:28:21 10/12/2022
43 Ubeswap Ubeswap UBE UBE/mCUSD $0.02305 $0 06:28:21 10/12/2022
44 WETH WETH WETH WETH/CUSD $1,275.45 $0 06:28:21 10/12/2022
45 impactMarket impactMarket PACT PACT/mCUSD $0.001189 $0 06:28:21 10/12/2022
46 Ari Swap Ari Swap ARI ARI/IMMO $0.001317 $0 06:28:21 10/12/2022
47 Poof.cash Poof.cash POOF POOF/CUSD $0.0004871 $0 06:28:21 10/12/2022
48 Moola Market Moola Market MOO MOO/mCELO $0.01185 - 06:29:21 10/12/2022
49 Mobius Money Mobius Money MOBI MOBI/CUSD $0.0006179 - 06:28:21 10/12/2022
50 Moola Celo Moola Celo mCELO mCELO/mCUSD $0.5916 - 06:55:21 09/12/2022

Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 1 trên tổng số 2 trang. Hiển thị kết quả từ 1 đến 50.

Trang 1/2

Giới thiệu về sàn Ubeswap

Ubeswap is a decentralized automated market maker exchange on the Celo blockchain.

Tổng quan nhanh về sàn Ubeswap

Sàn Ubeswap được xếp hạng thứ #280 trên toàn thế giới xét theo khối lượng giao dịch.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ tại sàn Ubeswap là $67,224, khối lượng giao dịch giảm so với ngày hôm qua 5%.

Hiện tại, sàn đang niêm yết 23 coin với số cặp tiền ảo đang giao dịch là 57 cặp.

Sàn Ubeswap hỗ trợ các loại giao dịch Giao ngay.

Sàn Ubeswap - Khối lượng giao dịch, cặp giao dịch - GiaCoin.com
4.2 trên 515 đánh giá