Tiền ảo: 26,884 Sàn giao dịch: 666 Vốn hóa: $1,086,667,796,594 Khối lượng (24h): $41,464,912,604 Thị phần: BTC: 49.4%, ETH: 18.3%

Sàn giao dịch Phi tập trung - DEX - Decentralized Exchanges - DeFi markets

Hiện tại, chúng tôi đang theo dõi 497 sàn giao dịch Phi tập trung với hơn 17,591 cặp tiền điện tử đang được giao dịch. Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $3,213,517,245.

#Sàn giao dịchKhối lượng (24h)%Khối lượng (24h)Thanh khoảnCặpCoin hỗ trợTiền pháp định
1 dYdX dYdX $1,079,466,844 +8.57% - 37 38 -
2 Uniswap v3 (Ethereum) Uniswap v3 (Ethereum) $568,884,448 +21.63% - 778 507 -
3 THORChain THORChain $212,990,299 +14.26% - 28 30 -
4 Uniswap v3 (Arbitrum) Uniswap v3 (Arbitrum) $155,415,955 +13.34% - 343 131 -
5 Kine Protocol (Polygon) Kine Protocol (Polygon) $153,675,512 +138.42% - 26 27 -
6 PancakeSwap v3 PancakeSwap v3 $110,359,858 +0.86% - 584 298 -
7 DODO (Ethereum) DODO (Ethereum) $87,771,796 +25.91% - 66 5 -
8 Apex Protocol Apex Protocol $77,411,400 -17.40% - 20 21 -
9 Maverick Protocol Maverick Protocol $71,424,673 +37.63% - 31 19 -
10 Curve (Ethereum) Curve (Ethereum) $67,309,198 +50.56% - 90 54 -
11 Uniswap v3 (Polygon) Uniswap v3 (Polygon) $56,228,370 +22.22% - 396 186 -
12 Perpetual Protocol Perpetual Protocol $40,484,152 -0.03% - 13 14 -
13 ApolloX ApolloX $32,891,172 +10.97% - 75 65 -
14 Balancer v2 Balancer v2 $32,733,136 +253.57% - 116 61 -
15 Uniswap v2 Uniswap v2 $32,251,184 -7.98% - 1,427 1237 -
16 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) $31,075,331 +12.80% - 3,057 2230 -
17 Orca Orca $24,319,433 +9.70% - 336 91 -
18 QuickSwap v3 (Polygon) QuickSwap v3 (Polygon) $23,837,319 +0.50% - 120 66 -
19 Uniswap v3 (Optimism) Uniswap v3 (Optimism) $22,082,464 -3.35% - 126 34 -
20 SynFutures SynFutures $21,340,007 -7.29% - 9 7 -
21 WOOFi WOOFi $20,344,352 +11.09% - 14 10 -
22 GMX(Arbitrum) GMX(Arbitrum) $17,588,941 +0.22% - 32 10 -
23 PancakeSwap v3 (Ethereum) PancakeSwap v3 (Ethereum) $14,122,744 +3.90% - 39 32 -
24 Slingshot Finance Slingshot Finance $13,678,741 +35.95% - 5 6 -
25 OpenOcean OpenOcean $12,979,209 -42.61% - 478 181 -
26 PancakeSwap v3 (zkSync Era) PancakeSwap v3 (zkSync Era) $12,960,826 +7.37% - 10 6 -
27 Trader Joe v2.1 (Avalanche) Trader Joe v2.1 (Avalanche) $12,960,669 -6.97% - 40 22 -
28 Trader Joe v2.1 (Arbitrum) Trader Joe v2.1 (Arbitrum) $12,594,627 +24.99% - 28 20 -
29 Retro Retro $10,075,508 -13.88% - 23 16 -
30 SyncSwap SyncSwap $9,354,181 -20.67% - 69 27 -
31 Jupiter Jupiter $8,007,722 -14.65% - 122 79 -
32 Helix Helix $7,873,765 -31.69% 514 26 24 -
33 Uniswap v3 (Base) Uniswap v3 (Base) $7,812,925 +49.64% - 23 14 -
34 Ramses v2 Ramses v2 $7,224,606 +30.05% - 43 22 -
35 DODO (BSC) DODO (BSC) $6,957,003 -33.29% - 195 10 -
36 Sunswap v2 Sunswap v2 $6,729,654 +33.81% - 56 26 -
37 Uniswap v3 (BSC) Uniswap v3 (BSC) $6,515,202 -3.50% - 152 73 -
38 Cetus Cetus $5,839,001 +147.25% - 19 9 -
39 DODO (Arbitrum) DODO (Arbitrum) $5,564,639 -1.80% - 6 3 -
40 KyberSwap Elastic (Polygon) KyberSwap Elastic (Polygon) $5,540,116 +6.50% - 70 26 -
41 Saber DEX Saber DEX $5,325,176 -27.12% - 14 16 -
42 THENA FUSION THENA FUSION $5,232,004 -21.54% - 71 42 -
43 SushiSwap SushiSwap $5,137,586 -9.57% - 215 183 -
44 Tokenlon Tokenlon $4,591,555 -59.39% - 4 3 -
45 GMX(Avalanche) GMX(Avalanche) $4,169,595 +91.02% - 19 8 -
46 PancakeSwap v3(Arbitrum) PancakeSwap v3(Arbitrum) $3,971,954 +61.94% - 23 10 -
47 PulseX PulseX $3,228,397 +0.84% - 40 22 -
48 Curve (Arbitrum) Curve (Arbitrum) $3,216,131 +39.31% - 7 6 -
49 Balancer v2 (Arbitrum) Balancer v2 (Arbitrum) $2,973,360 -31.80% - 166 30 -
50 Wombat Exchange (BSC) Wombat Exchange (BSC) $2,792,576 -0.03% - 49 22 -
51 DeFiChain DEX DeFiChain DEX $2,726,553 -45.93% - 35 36 -
52 DODO (Polygon) DODO (Polygon) $2,607,891 -12.44% - 19 5 -
53 Balancer Balancer $2,583,014 +32.88% - 16 9 -
54 SushiSwap (Arbitrum) SushiSwap (Arbitrum) $2,498,580 +70.51% - 103 61 -
55 Sushiswap v3 (Ethereum) Sushiswap v3 (Ethereum) $2,280,221 +39.34% - 14 10 -
56 Biswap v2 Biswap v2 $2,159,522 -1.82% - 124 83 -
57 Lifinity Lifinity $2,126,760 +20.23% - 13 12 -
58 Deri Protocol Deri Protocol $2,008,125 +13.41% - 6 4 -
59 Zyberswap v3 Zyberswap v3 $1,844,562 +56.11% - 9 7 -
60 Wombat Exchange (Arbitrum) Wombat Exchange (Arbitrum) $1,814,013 +5.04% - 8 5 -
61 Velodrome Finance v2 Velodrome Finance v2 $1,768,529 -1.30% - 91 38 -
62 Raydium Raydium $1,648,569 -11.21% - 321 205 -
63 Curve (Optimism) Curve (Optimism) $1,557,727 +15.29% - 7 7 -
64 Klayswap V3 Klayswap V3 $1,411,201 +17.41% - 18 8 -
65 Fraxswap v2 (Ethereum) Fraxswap v2 (Ethereum) $1,398,679 -26.39% - 5 6 -
66 Balancer v2 (Polygon) Balancer v2 (Polygon) $1,374,087 +98.28% - 229 42 -
67 Camelot Camelot $1,241,370 +2.11% - 111 77 -
68 KyberSwap Elastic (Ethereum) KyberSwap Elastic (Ethereum) $1,159,911 +6.98% - 22 11 -
69 Osmosis Osmosis $1,150,021 -14.32% - 57 44 -
70 Katana Katana $1,144,797 -6.27% - 8 5 -
71 QuickSwap QuickSwap $1,137,821 -5.58% - 502 287 -
72 Sushiswap v3 (Arbitrum) Sushiswap v3 (Arbitrum) $1,099,221 +72.91% - 20 12 -
73 SushiSwap v3 (Base) SushiSwap v3 (Base) $1,075,523 +21.89% - 17 10 -
74 Mute Mute $1,067,767 -16.04% - 33 22 -
75 Clipper (Ethereum) Clipper (Ethereum) $968,275 +55.61% - 10 5 -
76 QuickSwap v3 (Polygon zkEVM) QuickSwap v3 (Polygon zkEVM) $954,167 -0.37% - 14 7 -
77 PulseX v2 PulseX v2 $889,461 +9.35% - 41 18 -
78 SpaceFi (zkSync) SpaceFi (zkSync) $807,493 -7.47% - 32 19 -
79 ShibaSwap ShibaSwap $788,568 -2.57% - 37 25 -
80 Minswap Minswap $768,912 +0.33% - 38 32 -
81 VVS Finance VVS Finance $764,253 -0.15% - 79 32 -
82 KLAYswap KLAYswap $712,284 +24.57% - 124 47 -
83 Orderly Network Orderly Network $667,717 -29.74% 412 11 10 -
84 Balancer v2 (Gnosis Chain) Balancer v2 (Gnosis Chain) $645,618 +3.34% - 23 10 -
85 Trader Joe (Avalanche) Trader Joe (Avalanche) $587,755 -3.69% - 161 113 -
86 Phux(Plusechain) Phux(Plusechain) $582,799 -23.61% - 68 12 -
87 Pangolin Pangolin $554,992 -2.40% - 79 55 -
88 ZigZag (zkSync v1) ZigZag (zkSync v1) $545,586 -18.77% 467 31 22 -
89 Maiar Exchange Maiar Exchange $545,215 -29.47% - 26 27 -
90 iZiSwap(zkSync) iZiSwap(zkSync) $513,323 +20.14% - 19 10 -
91 Trader Joe v2.1 (BSC) Trader Joe v2.1 (BSC) $472,064 +107.71% - 12 10 -
92 zkSwap Finance zkSwap Finance $459,541 -14.41% - 11 7 -
93 OpenLeverage OpenLeverage $455,360 +263.55% - 61 47 -
94 WingRiders DEX WingRiders DEX $454,549 +120.48% - 39 31 -
95 KyberSwap Elastic (Avalanche) KyberSwap Elastic (Avalanche) $406,445 +71.44% - 24 12 -
96 BaseSwap BaseSwap $403,499 +84.29% - 15 11 -
97 Liquidswap Liquidswap $392,259 +25.43% - 28 13 -
98 Astroport Astroport $376,696 +41.67% - 15 16 -
99 Nomiswap (Stable) Nomiswap (Stable) $351,967 +55.63% - 3 3 -
100 Sovryn Sovryn $322,108 +115.65% - 7 7 -
101 Polkaswap Polkaswap $315,664 -58.47% - 19 20 -
102 StellaSwap v3 StellaSwap v3 $307,523 -9.25% - 7 7 -
103 SpookySwap SpookySwap $305,151 -32.40% - 179 90 -
104 Swappi Swappi $302,582 +4.22% - 29 12 -
105 WEMIX.Fi WEMIX.Fi $286,857 -39.58% - 12 8 -
106 SwapBased SwapBased $274,608 -13.68% - 9 8 -
107 Kujira Fin Kujira Fin $264,130 -19.99% 303 30 18 -
108 Velocore Velocore $224,442 -25.59% - 26 12 -
109 THENA THENA $224,084 -23.69% - 72 41 -
110 PancakeSwap v2 (Aptos) PancakeSwap v2 (Aptos) $206,284 +0.47% - 45 18 -
111 Bancor Network Bancor Network $198,199 -32.24% - 156 153 -
112 MDEX (BSC) MDEX (BSC) $190,097 -23.97% - 97 64 -
113 Tinyman Tinyman $186,513 +4.36% - 41 26 -
114 PancakeSwap PancakeSwap $180,480 +6.72% - 215 130 -
115 SushiSwap (Polygon) SushiSwap (Polygon) $176,178 +19.13% - 92 63 -
116 SaucerSwap SaucerSwap $175,019 -10.18% - 52 34 -
117 Arbswap (Arbitrum One) Arbswap (Arbitrum One) $174,327 -4.94% - 18 9 -
118 Ref Finance Ref Finance $172,270 +26.93% - 44 33 -
119 OKC Swap OKC Swap $163,299 +37.64% - 7 6 -
120 Sushiswap v3 (Optimism) Sushiswap v3 (Optimism) $161,278 +23.72% - 10 8 -
121 SundaeSwap SundaeSwap $159,294 +33.56% - 28 29 -
122 VyFinance VyFinance $148,966 +42.64% - 27 28 -
123 ApeSwap (BSC) ApeSwap (BSC) $144,820 -30.76% - 174 125 -
124 Hermes Protocol Hermes Protocol $142,743 -30.01% - 10 9 -
125 SyncSwap (Linea) SyncSwap (Linea) $137,062 -10.45% - 7 5 -
126 Loopring Exchange Loopring Exchange $135,711 -11.52% 251 10 9 -
127 Curve (Gnosis) Curve (Gnosis) $131,540 +272.76% - 3 3 -
128 ALEX ALEX $127,737 0.00% - 3 2 -
129 Tombswap Tombswap $119,012 -9.08% - 31 16 -
130 Velodrome Velodrome $117,080 +13.87% - 64 30 -
131 Jedi Swap Jedi Swap $111,650 -29.79% - 1 2 -
132 Trader Joe v2 (Avalanche) Trader Joe v2 (Avalanche) $110,789 +48.29% - 11 10 -
133 DoveSwap v3 DoveSwap v3 $110,761 +111.56% - 14 8 -
134 Horizon Dex Horizon Dex $101,173 -11.02% - 15 7 -
135 mimo.exchange mimo.exchange $100,351 -65.70% - 15 13 -
136 Équilibre Équilibre $97,182.60 +63.36% - 12 7 -
137 Orion BSC Orion BSC $94,629.00 +18.44% 384 20 15 -
138 MM Finance (Cronos) MM Finance (Cronos) $89,816.69 +29.67% - 39 20 -
139 Ezkalibur Ezkalibur $88,419.40 -13.09% - 13 6 -
140 CherrySwap CherrySwap $88,218.95 +170.08% - 13 9 -
141 ArthSwap(Astar) ArthSwap(Astar) $86,888.73 +32.91% - 9 7 -
142 Merlin DEX Merlin DEX $82,853.84 -3.24% - 6 2 -
143 10K Swap 10K Swap $82,573.57 -21.72% - 1 2 -
144 Nomiswap Nomiswap $79,690.05 -12.88% - 37 28 -
145 Dfyn Network Dfyn Network $76,418.37 +10.55% - 41 28 -
146 MDEX MDEX $75,691.38 -10.41% - 71 35 -
147 Fstswap Fstswap $74,667.58 +81.81% - 8 7 -
148 Beethoven X (Optimism) Beethoven X (Optimism) $72,617.30 -49.26% - 39 16 -
149 ArbSwap (Arbitrum Nova) ArbSwap (Arbitrum Nova) $72,359.98 +3.27% - 10 5 -
150 Solarbeam Solarbeam $70,340.30 -12.01% - 17 12 -
151 Curve (Avalanche) Curve (Avalanche) $67,584.73 +224.59% - 14 10 -
152 Uniswap v3 (Celo) Uniswap v3 (Celo) $67,511.20 +16.27% - 15 10 -
153 ApeSwap (Polygon) ApeSwap (Polygon) $62,947.48 +14.27% - 49 27 -
154 Nash Nash $57,741.06 -3.02% - 5 5 -
155 Wagmi (zkSync Era) Wagmi (zkSync Era) $51,081.94 +22.62% - 5 3 -
156 DOOAR (Ethereum) DOOAR (Ethereum) $50,876.14 -18.96% - 3 4 -
157 Netswap Netswap $50,710.02 -45.27% - 16 10 -
158 Swych Swych $50,505.19 +193.55% - 4 3 -
159 Baby Doge Swap Baby Doge Swap $49,329.15 -6.99% - 37 26 -
160 Kava Swap Kava Swap $48,209.31 +4.34% - 10 11 -
161 BabySwap BabySwap $45,647.29 -57.15% - 80 51 -
162 Sushiswap (Arbitrum Nova) Sushiswap (Arbitrum Nova) $44,940.68 -35.46% - 9 5 -
163 DeFi Kingdoms (Crystalvale) DeFi Kingdoms (Crystalvale) $44,113.90 -42.87% - 7 5 -
164 PancakeSwap v2 (zkSync Era) PancakeSwap v2 (zkSync Era) $43,802.28 -30.14% - 5 5 -
165 Velocimeter v2 Velocimeter v2 $40,702.26 +8.82% - 6 7 -
166 Trader Joe v2 (Arbitrum) Trader Joe v2 (Arbitrum) $36,928.38 +151.20% - 8 6 -
167 WigoSwap WigoSwap $35,485.89 -25.97% - 18 16 -
168 BakerySwap BakerySwap $35,069.69 -22.86% - 30 19 -
169 ClaimSwap ClaimSwap $33,149.79 +42.93% - 47 13 -
170 Chronos Exchange Chronos Exchange $32,057.20 -42.57% - 42 27 -
171 Ramses Ramses $31,632.28 +1.67% - 40 22 -
172 FlatQube Exchange FlatQube Exchange $31,488.78 -36.02% - 13 10 -
173 DeDust DeDust $30,614.50 +2.78% - 13 14 -
174 MagicSwap MagicSwap $30,570.65 -45.95% - 2 3 -
175 DFX Finance (Polygon) DFX Finance (Polygon) $30,516.92 +81.87% - 24 12 -
176 Equalizer Equalizer $29,599.28 -20.74% - 65 39 -
177 Ubeswap Ubeswap $29,559.68 +175.23% - 44 24 -
178 MM Finance (Polygon) MM Finance (Polygon) $29,076.41 +193.52% - 12 8 -
179 YokaiSwap YokaiSwap $28,989.01 +2.05% - 1 2 -
180 SharkSwap SharkSwap $28,844.77 +182.84% - 1 2 -
181 MySwap(Starknet) MySwap(Starknet) $28,595.44 -25.88% - 1 2 -
182 Beethoven X (Fantom) Beethoven X (Fantom) $28,465.32 -1.07% - 234 46 -
183 Verse Verse $27,408.12 -16.39% - 6 6 -
184 Trader Joe V2.1 (Ethereum) Trader Joe V2.1 (Ethereum) $26,929.84 +52.11% - 1 2 -
185 Clipper (Optimism) Clipper (Optimism) $26,696.75 -52.94% - 4 4 -
186 DeFi Swap DeFi Swap $26,602.80 -35.13% - 16 11 -
187 SolidLizard SolidLizard $26,394.49 -62.96% - 21 13 -
188 DOOAR (BSC) DOOAR (BSC) $25,500.43 +48.31% - 3 4 -
189 WX Network WX Network $25,232.75 -13.74% 278 8 5 -
190 Swop.fi Swop.fi $24,947.21 +8.99% - 14 12 -
191 ArcherSwap ArcherSwap $23,901.90 +139.35% - 12 8 -
192 Convergence Convergence $23,685.57 +108.59% - 3 3 -
193 Kaddex Kaddex $23,397.86 +2,068.92% - 2 3 -
194 SushiSwap (BSC) SushiSwap (BSC) $23,087.24 +26.73% - 42 22 -
195 PancakeSwap v2 (Ethereum) PancakeSwap v2 (Ethereum) $20,950.29 +37.69% - 10 7 -
196 ViteX ViteX $20,736.12 +58.41% 101 67 47 -
197 StellaSwap StellaSwap $18,531.79 -19.02% - 21 14 -
198 SpiritSwap SpiritSwap $18,277.66 -4.61% - 72 51 -
199 PancakeSwap v3 (Polygon zkEVM) PancakeSwap v3 (Polygon zkEVM) $18,053.18 -26.36% - 2 2 -
200 KnightSwap KnightSwap $17,074.50 +65.69% - 16 11 -
201 Planet Finance Planet Finance $16,304.50 +388.01% - 11 10 -
202 Synthswap Synthswap $16,281.07 +26.33% - 4 5 -
203 Honeyswap Honeyswap $14,572.64 +100.36% - 45 25 -
204 Trisolaris Trisolaris $14,547.02 -28.44% - 15 8 -
205 IDEX IDEX $13,763.77 -49.94% 281 17 5 -
206 KyberSwap Classic (Ethereum) KyberSwap Classic (Ethereum) $13,668.85 -41.71% - 17 13 -
207 Serum DEX Serum DEX $13,545.14 +5.07% - 41 31 -
208 YuzuSwap YuzuSwap $13,481.19 -68.78% - 11 7 -
209 Defi Kingdoms (Klaytn) Defi Kingdoms (Klaytn) $13,252.26 -27.23% - 8 5 -
210 Fraxswap (Optimism) Fraxswap (Optimism) $13,229.65 +52.34% - 1 2 -
211 Stellarterm Stellarterm $12,766.87 +62.72% 421 16 17 -
212 Voltage Finance Voltage Finance $12,548.52 -16.08% - 7 7 -
213 LFGSwap (Core) LFGSwap (Core) $12,187.25 +48.54% - 18 12 -
214 SushiSwap (Celo) SushiSwap (Celo) $12,086.41 +1,059.15% - 10 8 -
215 SushiSwap (Gnosis) SushiSwap (Gnosis) $11,627.31 -14.48% - 15 12 -
216 Karura Swap Karura Swap $11,551.86 +62.14% - 2 3 -
217 Curve (Polygon) Curve (Polygon) $11,190.58 +27.00% - 8 9 -
218 QuipuSwap QuipuSwap $11,078.41 +36.18% - 12 13 -
219 ZilSwap ZilSwap $10,698.83 -0.04% - 24 25 -
220 LuaSwap LuaSwap $9,289.96 +92.37% - 13 10 -
221 Forteswap Forteswap $8,792.66 +100.30% - 4 3 -
222 Fraxswap v2 (Avalanche) Fraxswap v2 (Avalanche) $8,776.69 +7.49% - 1 2 -
223 Marswap Marswap $8,555.76 -39.20% - 1 2 -
224 ThetaSwap ThetaSwap $8,506.73 -60.63% - 6 7 -
225 Huckleberry Huckleberry $8,426.91 +98.22% - 10 7 -
226 Firebird Finance (Polygon) Firebird Finance (Polygon) $8,259.17 +1,513.46% - 6 5 -
227 MojitoSwap MojitoSwap $8,200.67 +7.22% - 11 8 -
228 Velocimeter Velocimeter $8,166.59 +101.87% - 4 4 -
229 SushiSwap (Fantom) SushiSwap (Fantom) $8,161.17 -23.43% - 30 20 -
230 SushiSwap (Avalanche) SushiSwap (Avalanche) $7,980.13 -3.96% - 17 11 -
231 Birake Network Birake Network $7,919.51 +39.56% 69 13 14 -
232 CronaSwap CronaSwap $7,590.56 +103.55% - 20 9 -
233 DackieSwap DackieSwap $7,375.50 -61.43% - 3 4 -
234 Elk Finance (BSC) Elk Finance (BSC) $6,606.27 +411.90% - 32 7 -
235 1inch Liquidity Protocol 1inch Liquidity Protocol $6,448.50 -65.04% - 35 34 -
236 Lizard Lizard $5,988.77 -19.39% - 3 3 -
237 Zenlink (Astar) Zenlink (Astar) $5,665.48 +24.39% - 3 4 -
238 Purple Bridge Purple Bridge $5,434.38 +27.82% - 1 2 -
239 IceCreamSwap (Core) IceCreamSwap (Core) $5,364.82 -24.57% - 25 18 -
240 PancakeSwap V2(Arbitrum) PancakeSwap V2(Arbitrum) $5,311.91 -18.38% - 7 6 -
241 Tethys Tethys $5,189.54 -60.27% - 4 4 -
242 Dystopia Dystopia $4,895.12 +18.00% - 22 14 -
243 Orion ETH Orion ETH $4,839.11 -22.87% - 5 6 -
244 Velocimeter(BASE) Velocimeter(BASE) $4,619.15 +108.11% - 4 4 -
245 LFGSwap (Arbitrum) LFGSwap (Arbitrum) $4,455.50 -26.61% - 8 6 -
246 MM Finance (Arbitrum) MM Finance (Arbitrum) $4,379.65 +45.72% - 7 6 -
247 Jetswap (BSC) Jetswap (BSC) $4,162.21 -99.73% - 24 22 -
248 BeamSwap BeamSwap $3,947.02 +20.91% - 6 6 -
249 Elk Finance (Polygon) Elk Finance (Polygon) $3,620.15 +93.93% - 13 12 -
250 KuSwap KuSwap $3,607.60 -44.84% - 6 4 -
251 FlairDex FlairDex $3,589.26 +409.25% - 11 9 -
252 Baryon Network Baryon Network $3,535.15 +23.59% - 5 6 -
253 E3 E3 $3,487.98 +111.39% - 1 2 -
254 KyberSwap Classic (Avalanche) KyberSwap Classic (Avalanche) $3,446.15 -52.04% - 14 9 -
255 DeFi Kingdoms DeFi Kingdoms $3,387.94 -61.74% - 17 9 -
256 Alita Finance Alita Finance $3,363.61 -22.26% - 11 10 -
257 VaporDex VaporDex $3,305.02 -2.63% - 8 5 -
258 Bored Candy City Bored Candy City $3,252.47 +71.78% - 15 7 -
259 Solidly (Ethereum) Solidly (Ethereum) $3,231.13 +11.38% - 3 2 -
260 Kwenta Kwenta $2,964.54 0.00% - 1 2 -
261 Spartan Protocol Spartan Protocol $2,818.85 +76.22% - 6 7 -
262 Gravity Finance Gravity Finance $2,795.34 +56.43% - 11 7 -
263 Swapr (Gnosis) Swapr (Gnosis) $2,792.04 -41.97% - 15 12 -
264 Jetswap (Polygon) Jetswap (Polygon) $2,784.39 +63.46% - 15 12 -
265 Elk Finance (Avalanche) Elk Finance (Avalanche) $2,764.06 +245.61% - 40 9 -
266 OreoSwap OreoSwap $2,642.02 -15.36% - 10 9 -
267 Arbidex Arbidex $2,641.29 -78.06% - 18 11 -
268 Clipper (Polygon) Clipper (Polygon) $2,595.73 +182.17% - 2 3 -
269 WaultSwap (Polygon) WaultSwap (Polygon) $2,589.90 -4.06% - 27 18 -
270 RCP Swap RCP Swap $2,589.53 -32.28% - 10 5 -
271 Dinosaur Eggs Dinosaur Eggs $2,523.51 +384.19% - 20 14 -
272 SushiSwap (Harmony) SushiSwap (Harmony) $2,359.60 -59.65% - 33 23 -
273 Capital DEX Capital DEX $2,341.73 -57.59% - 10 10 -
274 CRODEX CRODEX $2,264.45 +3.03% - 16 13 -
275 JulSwap JulSwap $2,259.81 -36.71% - 28 17 -
276 Yoshi Exchange (Fantom) Yoshi Exchange (Fantom) $2,189.70 +97.89% - 27 17 -
277 Bunicorn Bunicorn $1,968.46 -36.91% - 12 6 -
278 RocketSwap RocketSwap $1,919.94 -11.41% - 7 6 -
279 KyberSwap Classic (BSC) KyberSwap Classic (BSC) $1,819.67 +75.05% - 9 9 -
280 Kyotoswap Kyotoswap $1,784.76 -54.17% - 8 7 -
281 WardenSwap WardenSwap $1,628.53 -22.80% - 10 7 -
282 Fraxswap (Polygon) Fraxswap (Polygon) $1,620.42 +2,595.30% - 1 2 -
283 KyberSwap Elastic (Arbitrum) KyberSwap Elastic (Arbitrum) $1,580.79 +181.35% - 18 7 -
284 CrescentSwap CrescentSwap $1,565.21 +8.10% - 5 4 -
285 Mars Ecosystem Mars Ecosystem $1,515.05 +151.02% - 6 5 -
286 AmpleSwap AmpleSwap $1,507.15 +255.95% - 74 11 -
287 KyberSwap Elastic (BSC) KyberSwap Elastic (BSC) $1,494.32 +33.02% - 13 4 -
288 Swapr (Arbitrum) Swapr (Arbitrum) $1,486.75 +67.78% - 15 12 -
289 AUX Exchange AUX Exchange $1,467.22 +48.46% - 12 9 -
290 RadioShack (BSC) RadioShack (BSC) $1,447.51 -25.27% - 17 13 -
291 KSwap KSwap $1,323.47 -2.49% - 8 6 -
292 Agni Finance(Mantle) Agni Finance(Mantle) $1,271.86 -0.37% - 4 2 -
293 AutoShark Finance AutoShark Finance $1,258.85 +93.65% - 31 28 -
294 Alien.Fi Alien.Fi $1,239.06 -46.85% - 4 4 -
295 Solidly Solidly $1,159.08 -29.68% - 52 35 -
296 RadioShack (Polygon) RadioShack (Polygon) $1,156.35 +0.48% - 9 7 -
297 OpenSwap (Optimism) OpenSwap (Optimism) $1,125.17 +128.36% - 2 2 -
298 AnimeSwap(Aptos) AnimeSwap(Aptos) $1,065.22 -2.76% - 26 15 -
299 Glide Finance Glide Finance $1,059.24 -85.15% - 5 5 -
300 MakiSwap MakiSwap $1,045.20 -58.48% - 22 12 -
301 Minter(Ethereum) Minter(Ethereum) $983.34 +0.96% - 1 2 -
302 Tranquil Finance Tranquil Finance $979.40 -88.74% - 10 8 -
303 RadioShack (Ethereum) RadioShack (Ethereum) $947.38 -68.21% - 2 3 -
304 Wannaswap Wannaswap $924.27 +82.35% - 11 7 -
305 SoulSwap SoulSwap $893.62 -36.97% - 22 13 -
306 Jswap Finance Jswap Finance $892.10 +9.82% - 13 9 -
307 Trader Joe (BSC) Trader Joe (BSC) $863.13 +39.14% - 9 9 -
308 DogeSwap DogeSwap $857.90 +213.62% - 8 5 -
309 Zyberswap Zyberswap $835.06 -10.88% - 8 5 -
310 Dark Knight Dark Knight $832.04 -59.36% - 12 10 -
311 Lydia Finance Lydia Finance $794.66 -64.79% - 33 26 -
312 ProtoFi ProtoFi $790.64 -6.87% - 30 21 -
313 Zipswap Zipswap $692.84 -50.49% - 5 5 -
314 Mento Mento $688.60 +0.03% - 1 2 -
315 Elk Finance (Elastos) Elk Finance (Elastos) $666.51 +72.09% - 2 3 -
316 OolongSwap OolongSwap $635.87 -17.54% - 3 4 -
317 Morpheus Swap Morpheus Swap $622.88 +24.49% - 8 8 -
318 BXH BXH $523.38 -5.90% - 8 6 -
319 Zenlink (Moonriver) Zenlink (Moonriver) $506.03 -73.15% - 3 4 -
320 Hebeswap Hebeswap $481.82 0.00% - 2 3 -
321 IceCreamSwap IceCreamSwap $456.91 +15,096.08% - 2 2 -
322 ApeSwap (Arbitrum) ApeSwap (Arbitrum) $453.77 -41.85% - 14 8 -
323 BlueMove (Sui) BlueMove (Sui) $440.59 +9.08% - 10 7 -
324 GemSwap GemSwap $419.01 -25.80% - 3 3 -
325 Core Dao Swap Core Dao Swap $395.40 +11,042.83% - 2 3 -
326 KyberSwap Classic (Polygon) KyberSwap Classic (Polygon) $384.44 +4.96% - 13 4 -
327 Newdex Newdex $355.88 -91.67% - 4 5 -
328 Swapsicle Swapsicle $354.89 -10.59% - 11 8 -
329 BenSwap BenSwap $319.79 +141,998.77% - 1 2 -
330 3xcalibur 3xcalibur $314.36 -54.26% - 13 9 -
331 Zappy Zappy $301.91 +240.53% - 4 3 -
332 Arbiswap Arbiswap $301.54 +8.37% - 1 2 -
333 RadioShack (Avalanche) RadioShack (Avalanche) $273.57 +114.55% - 2 3 -
334 KyberSwap Classic (Arbitrum) KyberSwap Classic (Arbitrum) $261.01 +86.78% - 4 5 -
335 Wagyuswap Wagyuswap $236.59 -45.39% - 22 12 -
336 MistSwap MistSwap $231.94 +191.93% - 1 2 -
337 YetiSwap YetiSwap $229.12 -77.27% - 8 7 -
338 Leonicorn Swap Leonicorn Swap $225.58 0.00% - 2 2 -
339 DuckyDefi DuckyDefi $207.80 +47.65% - 2 3 -
340 SushiSwap (Fuse) SushiSwap (Fuse) $196.55 -27.63% - 2 3 -
341 Elk Finance (Fuse) Elk Finance (Fuse) $191.59 +729.47% - 6 5 -
342 ViperSwap ViperSwap $180.29 -49.76% - 9 10 -
343 MilkySwap MilkySwap $175.91 0.00% - 3 3 -
344 ApeSwap (Telos) ApeSwap (Telos) $156.76 +15.97% - 4 3 -
345 SaitaSwap SaitaSwap $155.22 0.00% - 1 2 -
346 Energiswap Energiswap $149.94 -83.40% - 2 3 -
347 YodeSwap YodeSwap $132.28 +242.41% - 5 4 -
348 Excalibur Excalibur $114.31 -54.91% - 8 5 -
349 DogSwap DogSwap $111.57 -22.51% - 1 2 -
350 PlasmaSwap (BSC) PlasmaSwap (BSC) $109.00 +68.06% - 12 6 -
351 AstroSwap AstroSwap $100.17 -52.99% - 11 3 -
352 UniWswap UniWswap $96.75 +1.37% - 1 2 -
353 Hakuswap Hakuswap $94.76 -7.88% - 7 7 -
354 Curve (Fantom) Curve (Fantom) $92.96 -79.52% - 23 11 -
355 XCAD DEX XCAD DEX $84.72 +71.18% - 7 8 -
356 Balanced Balanced $84.01 -26.80% - 1 2 -
357 ko.one ko.one $83.23 +1,955.40% - 1 2 -
358 PolyDEX PolyDEX $77.78 +19.34% - 13 9 -
359 KibbleSwap KibbleSwap $71.34 +76.57% - 5 4 -
360 CantoSwap CantoSwap $71.27 +78.37% - 1 2 -
361 KAIDEX v3 KAIDEX v3 $62.66 -96.58% - 5 5 -
362 Daylight Protocol Daylight Protocol $54.05 0.00% - 1 2 -
363 KyberSwap Classic (Optimism) KyberSwap Classic (Optimism) $44.54 -29.94% - 3 4 -
364 Symmetric(XDAI) Symmetric(XDAI) $41.64 +152.85% - 2 3 -
365 Yoshi Exchange (BSC) Yoshi Exchange (BSC) $39.22 +61.69% - 9 4 -
366 KyberSwap Elastic (Optimism) KyberSwap Elastic (Optimism) $37.39 -44.32% - 4 4 -
367 Sterling Finance Sterling Finance $36.68 +204.30% - 5 3 -
368 Shadowswap Shadowswap $31.01 +3.94% - 3 4 -
369 Elk Finance (OKExChain) Elk Finance (OKExChain) $31.00 -45.05% - 4 4 -
370 WingSwap WingSwap $29.74 -84.97% - 9 8 -
371 KAIDEX KAIDEX $29.56 +548.32% - 2 3 -
372 Greenhouse Greenhouse $22.27 -32.98% - 3 5 -
373 W3Swap W3Swap $21.25 +15.60% - 4 4 -
374 Becoswap Becoswap $18.38 +7,998.34% - 4 5 -
375 Sharkyswap Sharkyswap $18.32 +1.97% - 3 4 -
376 Kwikswap Kwikswap $16.56 -70.54% - 7 8 -
377 QuickSwap v3 (DogeChain) QuickSwap v3 (DogeChain) $15.69 0.00% - 4 3 -
378 NSKSwap NSKSwap $15.58 0.00% - 2 2 -
379 NeutroSwap NeutroSwap $15.32 +45.01% - 2 3 -
380 MuesliSwap MuesliSwap $15.02 0.00% - 1 2 -
381 Wagmi (Fantom) Wagmi (Fantom) $14.63 -57.58% - 2 2 -
382 PlasmaSwap (Polygon) PlasmaSwap (Polygon) $13.68 -10.38% - 14 8 -
383 Pandora Pandora $13.60 -1.25% - 6 5 -
384 Noah Noah $12.69 0.00% - 1 2 -
385 KyberSwap Elastic (Fantom) KyberSwap Elastic (Fantom) $8.16 +61.41% - 9 4 -
386 Trader Joe v2 (BSC) Trader Joe v2 (BSC) $7.34 0.00% - 1 2 -
387 Rai Finance Rai Finance $6.88 0.00% - 1 2 -
388 Wanswap Wanswap $5.30 -99.96% - 11 3 -
389 AnimeSwap(SUI) AnimeSwap(SUI) $4.49 -74.37% - 2 3 -
390 DefySwap DefySwap $4.21 -64.55% - 4 4 -
391 Archly Finance Archly Finance $3.84 +0.00% - 2 2 -
392 IslandSwap IslandSwap $3.53 -22.45% - 4 4 -
393 Diffusion Finance Diffusion Finance $3.30 -90.41% - 1 2 -
394 FlameSwap FlameSwap $2.39 -78.01% - 2 2 -
395 LeetSwap (Base) LeetSwap (Base) $2.31 0.00% - 2 2 -
396 Pegasys Pegasys $2.00 -88.79% - 1 2 -
397 Symmetric (Celo) Symmetric (Celo) $1.82 0.00% - 2 4 -
398 CroSwap CroSwap $1.79 -78.92% - 3 2 -
399 DAO Swap DAO Swap $1.42 -96.32% - 1 2 -
400 SkullSwap SkullSwap $0.7789 -28.84% - 4 4 -
401 FusionX v3 FusionX v3 $0.7140 -26.27% - 9 2 -
402 Cronus Finance Cronus Finance $0.3008 0.00% - 1 2 -
403 EvmoSwap EvmoSwap $0.07294 -97.45% - 1 2 -
404 onAVAX onAVAX $0.04697 0.00% - 1 2 -
405 SpaceFi (Evmos) SpaceFi (Evmos) $0.03049 0.00% - 1 2 -
406 Fraxswap (Arbitrum) Fraxswap (Arbitrum) $0.02001 0.00% - 1 2 -
407 FusionX v2 FusionX v2 $0.00000005000 -100.00% - 3 2 -
408 PlasmaSwap (ETH) PlasmaSwap (ETH) $0 -100.00% - 9 9 -
409 Unicly Unicly $0 -100.00% - 3 4 -
410 CoinSwap Space CoinSwap Space $0 0.00% - 13 13 -
411 DFX Finance (Ethereum) DFX Finance (Ethereum) $0 0.00% - 8 8 -
412 Jetswap (Fantom) Jetswap (Fantom) $0 0.00% - 3 4 -
413 ZigZag (Arbitrum) ZigZag (Arbitrum) $0 0.00% 401 3 4 -
414 Decaswap Decaswap $0 0.00% - 1 2 -
415 Fraxswap (Fantom) Fraxswap (Fantom) $0 0.00% - 1 2 -
416 Apeswap (Ethereum) Apeswap (Ethereum) $0 0.00% - 1 2 -
417 Oasis Swap Oasis Swap $0 0.00% - 0 0 -
418 SuiSwap SuiSwap $0 0.00% - 7 2 -
419 BinarySwap BinarySwap $0 0.00% - 0 0 -
420 Astroport(SEI) Astroport(SEI) $0 0.00% - 0 0 -
421 Woof Finance Woof Finance $0 0.00% - 0 0 -
422 WoofSwap WoofSwap $0 0.00% - 0 0 -
423 Pancakeswap v3(Base) Pancakeswap v3(Base) $0 0.00% - 0 0 -
424 PancakeSwap v2 (Base) PancakeSwap v2 (Base) $0 0.00% - 0 0 -
Sàn giao dịch Phi tập trung - DEX - Decentralized Exchanges - DeFi markets - GiaCoin.com
4.5 trên 656 đánh giá

Sàn giao dịch tiền điện tử là gì?

Sàn giao dịch tiền điện tử là nền tảng cho phép các nhà giao dịch mua và bán tiền điện tử, các sản phẩm phái sinh và các tài sản khác liên quan đến tiền điện tử. Ngày nay, có rất nhiều sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau để bạn lựa chọn và tất cả đều có lợi thế về khía cạnh này hay khía cạnh khác. Cùng tìm hiểu thêm về các sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất và chọn một sàn giao dịch giúp bạn đạt được các mục tiêu đầu tư liên quan đến tiền điện tử của mình.

Các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu trên toàn cầu

Sàn giao dịch tiền điện tử bắt đầu nổi lên lần đầu tiên với việc phát hành sách trắng Bitcoin vào năm 2008. Kể từ khi đồng tiền điện tử ban đầu ra mắt trên toàn cầu, các sàn giao dịch tiền điện tử đã bắt đầu tìm cách làm cho giao dịch tiền điện tử trở nên hợp pháp và có thể tiếp cận được với nhiều người hơn.

Sau khi phát hành Bitcoin, những năm đầu tiên diễn ra khá hỗn loạn, có nhiều sàn giao dịch bị sụp đổ dưới áp lực về tính hợp pháp. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, một số sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu đã cố gắng kiên trì và trở thành những người dẫn đầu, giữ vị trí của họ cho đến ngày nay.

Một trong những cái tên nổi bật nhất trong lĩnh vực giao dịch tiền điện tử là Binance. Được thành lập năm 2017, sàn giao dịch này nhanh chóng đạt vị trí số một về khối lượng giao dịch, đăng ký khối lượng giao dịch hơn 36 tỷ USD vào đầu năm 2021.

Gemini là một cái tên lớn khác trong lĩnh vực giao dịch tiền điện tử. Được thành lập năm 2014 bởi không ai khác mà chính là cặp song sinh Winklevoss, Gemini đã củng cố vị trí của mình trên bảng xếp hạng với hơn 175 triệu USD khối lượng giao dịch được tạo ra. Không chỉ vậy, anh em nhà Winklevoss còn tung ra Gemini Dollar token.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, là Coinbase, sàn giao dịch lớn nhất tính theo khối lượng giao dịch tại Hoa Kỳ, và có lẽ là cái tên nổi bật nhất ở đó. Brian Armstrong và Fred Ehrsam thành lập Coinbase vào năm 2012 và hiện nay họ đã có khách hàng tại hơn một trăm chín mươi quốc gia trên toàn cầu. Đây là sàn giao dịch xử lý khối lượng giao dịch lớn, đạt tổng cộng hơn 2 tỷ USD vào đầu năm 2021.

Các sàn giao dịch tiền điện tử kiếm tiền như thế nào?

Các sàn giao dịch tiền điện tử có một số phương pháp để họ có thể tạo ra lợi nhuận. Tất cả những phương pháp này liên quan đến việc đưa ra các khoản phí để xử lý các giao dịch.

Có lẽ loại phí giao dịch phổ biến nhất là phí theo tỷ lệ phần trăm: nghĩa là sàn giao dịch sẽ tính phí nhà giao dịch theo tỷ lệ phần trăm của giá trị giao dịch để hoàn thành giao dịch. Tỷ lệ phần trăm phí sẽ thay đổi đáng kể giữa các nền tảng, đó là lý do tại sao bạn cần phải nghiên cứu trước khi chọn một sàn giao dịch để làm việc cùng.

Một số sàn giao dịch cũng cung cấp một khoản phí cố định, không tính theo khối lượng tiền điện tử được giao dịch nhưng sẽ tính phí một khoản tiền nhất định cho mỗi giao dịch thành công. Đây có thể là một lựa chọn tốt cho các nhà giao dịch lâu năm muốn giao dịch khối lượng lớn tiền điện tử, vì phí dựa trên tỷ lệ phần trăm có thể sẽ cao hơn.

Các sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất để giao dịch sản phẩm phái sinh

Các phái sinh tiền điện tử và các ghi chú hoán đổi danh mục (Exchange-Traded Note - ETN) là những tài sản được hỗ trợ bởi các loại tiền điện tử khác nhau. Các sàn giao dịch bắt đầu giới thiệu giao dịch phái sinh khi thị trường tiền điện tử phát triển và bắt đầu thu hút nhiều khách hàng hơn. Hợp đồng quyền chọn và hợp đồng tương lai là hai trong số các loại phái sinh phổ biến nhất.

Mặt khác, ETN là chứng khoán nợ không có bảo đảm, có giá dao động theo chỉ số cơ bản của chứng khoán. Giống như cổ phiếu, ETN là một lựa chọn giao dịch hấp dẫn, đó là lý do tại sao các sàn giao dịch bắt đầu giới thiệu chúng cho nền tảng của họ.

Huobi Global, được thành lập vào năm 2013, là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu để giao dịch các sản phẩm phái sinh. Họ đưa ra một khoản phí phần trăm được tính trên mỗi giao dịch, với phí người tham gia là 0,04%. Huobi là một trong những sàn giao dịch tồn tại lâu nhất trên toàn cầu, tồn tại thông qua lệnh cấm giao dịch Bitcoin của Trung Quốc. Nền tảng đã ra mắt một số sàn giao dịch quốc tế vào năm 2017 và 2018, bao gồm cả các sàn giao dịch ở Nhật Bản và Singapore. Huobi cũng là sàn giao dịch lớn thứ hai về các sản phẩm phái sinh được giao dịch, đứng sau Binance.

Một lựa chọn khác là FTX, được thành lập chỉ để tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch các phái sinh tiền điện tử. FTX tính phí Maker và phí Taker tương tự như phí của Binance và Huobi; tuy nhiên, một thực tế ấn tượng về sàn giao dịch này là họ chỉ mới hoạt động được khoảng hai năm tính đến năm 2021. Được thành lập năm 2019, FTX đã nhanh chóng tạo dựng được tên tuổi trong phân khúc phái sinh tiền điện tử.

Giao dịch tiền điện tử phái sinh chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Với sự gia tăng phổ biến của tiền điện tử, các công cụ phái sinh và ETN cũng ngày càng được săn đón nhiều hơn. Các sàn giao dịch tiền điện tử đã dần dần bắt đầu tung ra các tùy chọn giao dịch phái sinh trên nền tảng của họ. Tuy nhiên, một điều cần lưu ý là giao dịch tiền điện tử phái sinh đi kèm với một lượng rủi ro nhất định, giống như bất kỳ loại hình đầu tư nào khác.