Tiền ảo: 20,502 Sàn giao dịch: 499 Vốn hóa: $1,127,854,894,035 Khối lượng (24h): $64,547,214,104 Thị phần: BTC: 40.6%, ETH: 19.1%

Sàn giao dịch Phi tập trung - DEX - Decentralized Exchanges - DeFi markets

Hiện tại, chúng tôi đang theo dõi 243 sàn giao dịch Phi tập trung với hơn 14,332 cặp tiền điện tử đang được giao dịch. Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $3,471,852,237.

#Sàn giao dịchKhối lượng (24h)%Khối lượng (24h)Thanh khoảnCặpCoin hỗ trợTiền pháp định
1 Uniswap (V3) Uniswap (V3) $1,025,550,748 +92.22% - 584 435 -
2 dYdX dYdX $914,564,191 +70.01% - 10 11 -
3 Kine Protocol Kine Protocol $243,805,022 -2.16% - 16 17 -
4 PancakeSwap (V2) PancakeSwap (V2) $194,555,647 +16.94% - 4,142 3068 -
5 Honeyswap Honeyswap $132,016,034 -1.09% - 69 38 -
6 ApolloX DEX ApolloX DEX $97,073,836 +60.60% - 65 66 -
7 Uniswap (V2) Uniswap (V2) $64,750,213 +55.28% - 1,502 1386 -
8 Uniswap (V3) (Polygon) Uniswap (V3) (Polygon) $11,308,931 -72.59% - 88 63 -
9 Fstswap Fstswap $46,061,190 -10.01% - 35 20 -
10 DODO (Ethereum) DODO (Ethereum) $43,068,700 -2.78% - 85 6 -
11 Deri Protocol Deri Protocol $42,609,353 +13.37% - 4 3 -
12 Perpetual Protocol Perpetual Protocol $40,492,650 0.00% - 13 14 -
13 Jupiter Jupiter $38,511,131 +136.39% - 171 114 -
14 Uniswap (V3) (Optimism) Uniswap (V3) (Optimism) $37,757,387 +50.74% - 44 14 -
15 Curve Finance Curve Finance $52,789,445 +408.84% - 52 15 -
16 SushiSwap SushiSwap $33,333,284 +68.15% - 459 384 -
17 iZiSwap iZiSwap $27,750,483 -37.60% - 10 8 -
18 Biswap Biswap $26,093,351 +25.73% - 146 93 -
19 QuickSwap QuickSwap $26,915,803 +16.60% - 566 347 -
20 TraderJoe TraderJoe $25,003,123 +41.15% - 404 297 -
21 THORChain (ERC20) THORChain (ERC20) $24,219,892 +61.87% - 20 22 -
22 DODO (BSC) DODO (BSC) $22,981,868 +18.62% - 221 27 -
23 SushiSwap (Arbitrum) SushiSwap (Arbitrum) $21,444,689 +22.60% - 64 43 -
24 Serum DEX Serum DEX $20,990,316 +92.24% - 79 56 -
25 MM Finance MM Finance $20,813,972 +184.33% - 56 32 -
26 Uniswap (V3) (Arbitrum) Uniswap (V3) (Arbitrum) $18,469,637 +25.43% - 24 15 -
27 THORChain (BEP20) THORChain (BEP20) $18,200,840 +97.66% - 6 8 -
28 Sun.io Sun.io $17,078,449 +71.37% - 60 29 -
29 SpookySwap SpookySwap $13,215,507 +65.13% - 333 142 -
30 ShibaSwap ShibaSwap $12,471,018 -46.81% - 91 79 -
31 Raydium Raydium $12,086,526 +70.10% - 363 316 -
32 Osmosis Osmosis $10,540,961 +35.98% - 61 32 -
33 Saber DEX Saber DEX $9,280,712 +38.39% - 7 9 -
34 VVS Finance VVS Finance $8,004,064 +121.53% - 58 23 -
35 THORChain (BTC) THORChain (BTC) $7,430,313 +78.16% - 1 2 -
36 KLAYswap KLAYswap $5,223,232 +43.74% - 47 25 -
37 Balancer Balancer $4,602,472 +19.87% - 39 20 -
38 Loopring Exchange Loopring Exchange $4,440,030 +4.67% 284 14 14 -
39 Pangolin Pangolin $4,497,164 +34.02% - 131 99 -
40 DeFiChain DEX DeFiChain DEX $4,916,305 +40.22% - 27 31 -
41 SpiritSwap SpiritSwap $4,014,222 +172.71% - 110 85 -
42 Kwenta Kwenta $3,879,446 -42.11% - 5 4 -
43 Bancor Network Bancor Network $4,045,064 +390.04% - 169 165 -
44 Trisolaris Trisolaris $3,175,847 +92.53% - 26 17 -
45 Waves Exchange Waves Exchange $3,090,106 +113.95% 450 37 23 -
46 ApeSwap (BSC) ApeSwap (BSC) $2,982,651 +112.87% - 269 207 -
47 Nomiswap Nomiswap $2,490,303 +27.32% - 36 29 -
48 DODO (Arbitrum) DODO (Arbitrum) $2,198,776 +47.38% - 16 9 -
49 ZigZag ZigZag $2,130,755 -13.68% 532 29 23 -
50 IDEX IDEX $2,139,577 +2.15% 313 28 16 -
51 Maiar Exchange Maiar Exchange $1,977,756 +13.42% - 14 15 -
52 SushiSwap(AVAX) SushiSwap(AVAX) $1,937,002 +212.49% - 23 13 -
53 SiennaSwap SiennaSwap $1,938,466 -51.44% - 17 8 -
54 Kava Swap Kava Swap $1,841,059 +171.94% - 12 13 -
55 MDEX (BSC) MDEX (BSC) $1,771,648 +16.44% - 150 104 -
56 DeFi Kingdoms DeFi Kingdoms $1,824,707 +35.31% - 45 22 -
57 Ref Finance Ref Finance $150,505 -93.85% - 30 25 -
58 Tombswap Tombswap $1,565,531 +8.43% - 43 21 -
59 Tethys Tethys $1,462,828 +52.99% - 13 11 -
60 FlatQube Exchange FlatQube Exchange $1,422,312 -10.80% - 10 10 -
61 Orca Orca $1,386,293 +125.76% - 42 35 -
62 MDEX MDEX $1,321,243 +37.89% - 115 59 -
63 OpenOcean OpenOcean $1,329,107 +88.96% - 92 41 -
64 Injective Pro Injective Pro $1,340,449 +24.51% 44 12 11 -
65 Netswap Netswap $1,294,585 +42.40% - 20 13 -
66 Stellarterm Stellarterm $1,170,306 +149.31% 376 7 8 -
67 Aldrin Aldrin $1,031,403 +56.59% - 27 24 -
68 KyberSwap Classic (Polygon) KyberSwap Classic (Polygon) $1,053,976 +691.06% - 12 10 -
69 PancakeSwap PancakeSwap $984,304 +13.18% - 308 221 -
70 Solarbeam Solarbeam $963,992 0.00% - 20 12 -
71 DFX Finance(Ethereum) DFX Finance(Ethereum) $934,985 0.00% - 7 7 -
72 SushiSwap (Polygon) SushiSwap (Polygon) $913,095 -5.53% - 25 28 -
73 Tokenlon Tokenlon $9,723,887 +318.83% - 5 4 -
74 MojitoSwap MojitoSwap $817,210 +40.57% - 20 10 -
75 Binance DEX Binance DEX $820,237 +80.79% 386 86 78 -
76 Tranquil Finance Tranquil Finance $632,006 +78.92% - 12 10 -
77 YuzuSwap YuzuSwap $637,069 +138.60% - 12 7 -
78 Tinyman Tinyman $677,629 +53.57% - 36 22 -
79 1inch Exchange 1inch Exchange $660,655 +6.06% - 30 13 -
80 StellaSwap StellaSwap $596,170 0.00% - 19 13 -
81 BabySwap BabySwap $631,670 -4.00% - 81 53 -
82 Sifchain Sifchain $624,358 +50.25% - 19 20 -
83 Dystopia Dystopia $587,963 -0.74% - 41 18 -
84 Acala Swap Acala Swap $588,588 0.00% - 5 7 -
85 KnightSwap KnightSwap $543,522 +12.45% - 25 22 -
86 BloctoSwap BloctoSwap $533,141 +239.00% - 3 4 -
87 KyberSwap Classic (Avalanche) KyberSwap Classic (Avalanche) $504,493 +314.55% - 7 7 -
88 DeFi Kingdoms (Crystalvale) DeFi Kingdoms (Crystalvale) $470,141 +6.42% - 6 5 -
89 Balancer (V2) (Arbitrum) Balancer (V2) (Arbitrum) $409,215 +99.51% - 2 2 -
90 Dfyn Network Dfyn Network $507,813 +172.02% - 30 24 -
91 ApeSwap (Polygon) ApeSwap (Polygon) $385,420 +82.13% - 38 29 -
92 Karura Swap Karura Swap $392,042 +11.63% - 16 12 -
93 BakerySwap BakerySwap $366,013 +122.07% - 50 37 -
94 Balancer (V2) (Polygon) Balancer (V2) (Polygon) $353,541 +28.07% - 36 29 -
95 Birake Network Birake Network $324,042 -63.75% 441 45 39 -
96 Solidly Solidly $300,883 0.00% - 53 35 -
97 SushiSwap (Harmony) SushiSwap (Harmony) $298,965 +78.38% - 61 34 -
98 Spartan Protocol Spartan Protocol $272,702 +78.98% - 7 8 -
99 SushiSwap (Fantom) SushiSwap (Fantom) $228,518 +50.26% - 49 31 -
100 Sovryn Sovryn $213,328 -31.72% - 6 7 -
101 Wagyuswap Wagyuswap $213,057 +71.51% - 37 15 -
102 Polkaswap Polkaswap $189,779 -22.76% - 17 18 -
103 Orion Protocol BSC Orion Protocol BSC $181,804 +16.35% 432 25 17 -
104 KyberSwap Classic KyberSwap Classic $177,366 +48.18% - 19 16 -
105 ProtoFi ProtoFi $171,982 +21.26% - 36 22 -
106 CherrySwap CherrySwap $155,370 +19.43% - 71 32 -
107 Swappi Swappi $160,367 -18.74% - 12 7 -
108 Orion Protocol ETH Orion Protocol ETH $153,376 +474.97% - 14 14 -
109 RadioShack (BSC) RadioShack (BSC) $153,098 +101.09% - 51 34 -
110 Balancer (V2) Balancer (V2) $123,690 +255.19% - 7 8 -
111 AstroSwap AstroSwap $117,353 +284.01% - 4 5 -
112 Zipswap Zipswap $116,952 +32.53% - 12 8 -
113 1inch Liquidity Protocol 1inch Liquidity Protocol $111,880 +70.44% - 32 31 -
114 ViteX ViteX $107,630 -2.43% 112 66 47 -
115 Dark Knight Dark Knight $104,880 +13.60% - 21 15 -
116 Wanswap Wanswap $98,679.66 +113.17% - 17 12 -
117 Vexchange Vexchange $105,330 +87.21% - 20 8 -
118 SPHYNX SWAP SPHYNX SWAP $101,195 +114.63% - 6 7 -
119 SushiSwap (BSC) SushiSwap (BSC) $93,399.90 +11.11% - 19 20 -
120 Voltswap Voltswap $85,896.21 +15.16% - 11 8 -
121 CronaSwap CronaSwap $83,452.81 +75.08% - 25 17 -
122 BeamSwap BeamSwap $68,488.52 0.00% - 8 9 -
123 WigoSwap WigoSwap $70,565.00 +4.77% - 10 9 -
124 Yoshi.exchange (FTM) Yoshi.exchange (FTM) $65,389.35 -2.65% - 64 32 -
125 SushiSwap (xDAI) SushiSwap (xDAI) $66,525.52 +17.18% - 15 12 -
126 ZilSwap ZilSwap $60,859.14 +6.00% - 23 24 -
127 SushiSwap (Celo) SushiSwap (Celo) $56,676.31 -7.13% - 22 13 -
128 mimo.exchange mimo.exchange $55,236.29 +51.58% - 24 16 -
129 Glide Finance Glide Finance $51,892.89 -76.04% - 8 8 -
130 RadioShack (Avalanche) RadioShack (Avalanche) $44,555.76 +77.41% - 14 13 -
131 Voltage Finance Voltage Finance $45,469.91 +288.30% - 5 5 -
132 Mars Ecosystem Mars Ecosystem $41,823.32 +142.19% - 13 11 -
133 Jetswap (BSC) Jetswap (BSC) $40,943.34 +10.14% - 25 23 -
134 SundaeSwap SundaeSwap $39,711.92 -49.27% - 20 21 -
135 RadioShack (Polygon) RadioShack (Polygon) $38,630.24 +118.64% - 22 16 -
136 WaultSwap (BSC) WaultSwap (BSC) $35,958.81 +0.36% - 82 54 -
137 Jswap Finance Jswap Finance $34,756.83 +13.32% - 33 15 -
138 MakiSwap MakiSwap $32,148.00 +12.58% - 26 15 -
139 RadioShack (Ethereum) RadioShack (Ethereum) $31,021.62 -49.39% - 17 15 -
140 WingSwap WingSwap $31,572.16 +53.53% - 15 11 -
141 Planet Finance Planet Finance $30,047.18 +11.30% - 16 10 -
142 CRODEX CRODEX $22,616.90 +87.82% - 13 14 -
143 Convergence Convergence $21,694.95 +17.61% - 3 3 -
144 Elk Finance (Avalanche) Elk Finance (Avalanche) $18,825.81 -28.28% - 11 12 -
145 KSwap KSwap $18,602.79 +2.39% - 14 9 -
146 MuesliSwap DEX MuesliSwap DEX $17,490.29 +159.64% - 3 4 -
147 Hakuswap Hakuswap $16,632.98 +44.32% - 12 10 -
148 Morpheus Swap Morpheus Swap $16,426.19 +26.89% - 13 9 -
149 KyberSwap Classic (BSC) KyberSwap Classic (BSC) $15,420.86 +45.86% - 10 11 -
150 LuaSwap LuaSwap $14,552.42 +324.84% - 13 10 -
151 Dinosaur Eggs Dinosaur Eggs $12,725.15 +10.47% - 77 41 -
152 Lydia Finance Lydia Finance $11,764.13 +28.98% - 38 28 -
153 Newdex Newdex $11,086.75 +250.31% 43 7 7 -
154 Elk Finance (Polygon) Elk Finance (Polygon) $9,889.21 -44.82% - 6 7 -
155 Huckleberry Huckleberry $7,931.75 0.00% - 13 10 -
156 WaultSwap (Polygon) WaultSwap (Polygon) $8,326.11 +144.49% - 26 17 -
157 Becoswap Becoswap $5,814.05 +189.42% - 18 12 -
158 DDEX DDEX $6,125.43 0.00% - 3 4 -
159 Bunicorn Bunicorn $5,678.65 -15.41% - 16 7 -
160 Excalibur Excalibur $5,688.21 +19.44% - 15 11 -
161 DODO (Polygon) DODO (Polygon) $5,706.23 +254.13% - 18 9 -
162 YetiSwap YetiSwap $5,654.67 +45.14% - 11 9 -
163 AutoShark Finance AutoShark Finance $4,657.67 +41.25% - 32 29 -
164 Nexus Mutual Nexus Mutual $4,570.22 +109.35% - 1 2 -
165 Unicly Unicly $4,841.34 -79.69% - 7 8 -
166 Elk Finance (Fuse) Elk Finance (Fuse) $3,910.44 +497.11% - 5 4 -
167 Firebird Finance (Polygon) Firebird Finance (Polygon) $3,832.55 +73.66% - 14 12 -
168 Yoshi.exchange (BSC) Yoshi.exchange (BSC) $3,379.88 -73.22% - 8 7 -
169 Cybex DEX Cybex DEX $2,963.47 -11.15% - 1 2 -
170 PlasmaSwap (BSC) PlasmaSwap (BSC) $2,873.14 +43.34% - 13 7 -
171 Jetswap (Fantom) Jetswap (Fantom) $2,799.70 +63.90% - 3 4 -
172 Photonswap.finance Photonswap.finance $2,589.09 -44.59% - 8 4 -
173 KAIDEX KAIDEX $2,357.30 -15.18% - 13 10 -
174 DFX Finance(Polygon) DFX Finance(Polygon) $2,380.12 +149.51% - 14 11 -
175 Greenhouse Greenhouse $2,269.24 +208.78% - 10 9 -
176 Elk Finance (BSC) Elk Finance (BSC) $2,219.14 +212.26% - 1 2 -
177 Nash Nash $2,221.01 +2,125.78% - 6 3 -
178 Elk Finance (Elastos) Elk Finance (Elastos) $1,958.42 -77.32% - 3 3 -
179 MilkySwap MilkySwap $1,303.59 +4.74% - 6 5 -
180 DeversiFi DeversiFi $1,735.78 -65.58% - 2 2 -
181 DuckyDefi DuckyDefi $1,635.13 +153.51% - 4 6 -
182 Amaterasu Finance Amaterasu Finance $1,462.89 +34.02% - 6 6 -
183 SushiSwap(FUSE) SushiSwap(FUSE) $1,434.51 +120.11% - 3 3 -
184 Mooniswap Mooniswap $1,147.92 +178.76% - 2 3 -
185 Thorus Thorus $680.38 -64.91% - 12 8 -
186 Symmetric(Celo) Symmetric(Celo) $508.44 +27.37% - 4 6 -
187 PlasmaSwap (ETH) PlasmaSwap (ETH) $363.76 0.00% - 10 10 -
188 Symmetric(XDAI) Symmetric(XDAI) $331.53 +1,337.73% - 6 7 -
189 FreeRiver FreeRiver $146.58 -81.13% - 4 4 -
190 PolyDEX PolyDEX $183.44 +49.11% - 15 10 -
191 DefySwap DefySwap $116.05 +144.04% - 15 13 -
192 Mento Mento $1,663.68 -1.88% - 1 2 -
193 Jetswap (Polygon) Jetswap (Polygon) $99.45 -24.63% - 8 9 -
194 Elk Finance (OKExChain) Elk Finance (OKExChain) $54.96 +47.16% - 4 5 -
195 PlasmaSwap (Polygon) PlasmaSwap (Polygon) $47.89 +253.37% - 14 8 -
196 IslandSwap IslandSwap $16.70 +147.11% - 6 6 -
197 Kalata Protocol Kalata Protocol $14.00 -6.63% - 1 2 -
198 PuddingSwap PuddingSwap $0.001177 +0.00% - 10 5 -
199 PoloniDEX PoloniDEX $0 0.00% - 28 26 -
200 TokenSets TokenSets $0 0.00% - 10 11 -
201 SashimiSwap SashimiSwap $0 0.00% - 5 6 -
202 Demex Demex $0 0.00% 193 23 16 -
203 CoinSwap Space CoinSwap Space $0 0.00% - 14 14 -
204 MistSwap MistSwap $0 -100.00% - 2 2 -
205 BenSwap (SmartBCH) BenSwap (SmartBCH) $0 -100.00% - 1 2 -
Sàn giao dịch Phi tập trung - DEX - Decentralized Exchanges - DeFi markets - GiaCoin.com
4.2 trên 528 đánh giá

Sàn giao dịch tiền điện tử là gì?

Sàn giao dịch tiền điện tử là nền tảng cho phép các nhà giao dịch mua và bán tiền điện tử, các sản phẩm phái sinh và các tài sản khác liên quan đến tiền điện tử. Ngày nay, có rất nhiều sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau để bạn lựa chọn và tất cả đều có lợi thế về khía cạnh này hay khía cạnh khác. Cùng tìm hiểu thêm về các sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất và chọn một sàn giao dịch giúp bạn đạt được các mục tiêu đầu tư liên quan đến tiền điện tử của mình.

Các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu trên toàn cầu

Sàn giao dịch tiền điện tử bắt đầu nổi lên lần đầu tiên với việc phát hành sách trắng Bitcoin vào năm 2008. Kể từ khi đồng tiền điện tử ban đầu ra mắt trên toàn cầu, các sàn giao dịch tiền điện tử đã bắt đầu tìm cách làm cho giao dịch tiền điện tử trở nên hợp pháp và có thể tiếp cận được với nhiều người hơn.

Sau khi phát hành Bitcoin, những năm đầu tiên diễn ra khá hỗn loạn, có nhiều sàn giao dịch bị sụp đổ dưới áp lực về tính hợp pháp. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, một số sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu đã cố gắng kiên trì và trở thành những người dẫn đầu, giữ vị trí của họ cho đến ngày nay.

Một trong những cái tên nổi bật nhất trong lĩnh vực giao dịch tiền điện tử là Binance. Được thành lập năm 2017, sàn giao dịch này nhanh chóng đạt vị trí số một về khối lượng giao dịch, đăng ký khối lượng giao dịch hơn 36 tỷ USD vào đầu năm 2021.

Gemini là một cái tên lớn khác trong lĩnh vực giao dịch tiền điện tử. Được thành lập năm 2014 bởi không ai khác mà chính là cặp song sinh Winklevoss, Gemini đã củng cố vị trí của mình trên bảng xếp hạng với hơn 175 triệu USD khối lượng giao dịch được tạo ra. Không chỉ vậy, anh em nhà Winklevoss còn tung ra Gemini Dollar token.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, là Coinbase, sàn giao dịch lớn nhất tính theo khối lượng giao dịch tại Hoa Kỳ, và có lẽ là cái tên nổi bật nhất ở đó. Brian Armstrong và Fred Ehrsam thành lập Coinbase vào năm 2012 và hiện nay họ đã có khách hàng tại hơn một trăm chín mươi quốc gia trên toàn cầu. Đây là sàn giao dịch xử lý khối lượng giao dịch lớn, đạt tổng cộng hơn 2 tỷ USD vào đầu năm 2021.

Các sàn giao dịch tiền điện tử kiếm tiền như thế nào?

Các sàn giao dịch tiền điện tử có một số phương pháp để họ có thể tạo ra lợi nhuận. Tất cả những phương pháp này liên quan đến việc đưa ra các khoản phí để xử lý các giao dịch.

Có lẽ loại phí giao dịch phổ biến nhất là phí theo tỷ lệ phần trăm: nghĩa là sàn giao dịch sẽ tính phí nhà giao dịch theo tỷ lệ phần trăm của giá trị giao dịch để hoàn thành giao dịch. Tỷ lệ phần trăm phí sẽ thay đổi đáng kể giữa các nền tảng, đó là lý do tại sao bạn cần phải nghiên cứu trước khi chọn một sàn giao dịch để làm việc cùng.

Một số sàn giao dịch cũng cung cấp một khoản phí cố định, không tính theo khối lượng tiền điện tử được giao dịch nhưng sẽ tính phí một khoản tiền nhất định cho mỗi giao dịch thành công. Đây có thể là một lựa chọn tốt cho các nhà giao dịch lâu năm muốn giao dịch khối lượng lớn tiền điện tử, vì phí dựa trên tỷ lệ phần trăm có thể sẽ cao hơn.

Các sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất để giao dịch sản phẩm phái sinh

Các phái sinh tiền điện tử và các ghi chú hoán đổi danh mục (Exchange-Traded Note - ETN) là những tài sản được hỗ trợ bởi các loại tiền điện tử khác nhau. Các sàn giao dịch bắt đầu giới thiệu giao dịch phái sinh khi thị trường tiền điện tử phát triển và bắt đầu thu hút nhiều khách hàng hơn. Hợp đồng quyền chọn và hợp đồng tương lai là hai trong số các loại phái sinh phổ biến nhất.

Mặt khác, ETN là chứng khoán nợ không có bảo đảm, có giá dao động theo chỉ số cơ bản của chứng khoán. Giống như cổ phiếu, ETN là một lựa chọn giao dịch hấp dẫn, đó là lý do tại sao các sàn giao dịch bắt đầu giới thiệu chúng cho nền tảng của họ.

Huobi Global, được thành lập vào năm 2013, là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu để giao dịch các sản phẩm phái sinh. Họ đưa ra một khoản phí phần trăm được tính trên mỗi giao dịch, với phí người tham gia là 0,04%. Huobi là một trong những sàn giao dịch tồn tại lâu nhất trên toàn cầu, tồn tại thông qua lệnh cấm giao dịch Bitcoin của Trung Quốc. Nền tảng đã ra mắt một số sàn giao dịch quốc tế vào năm 2017 và 2018, bao gồm cả các sàn giao dịch ở Nhật Bản và Singapore. Huobi cũng là sàn giao dịch lớn thứ hai về các sản phẩm phái sinh được giao dịch, đứng sau Binance.

Một lựa chọn khác là FTX, được thành lập chỉ để tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch các phái sinh tiền điện tử. FTX tính phí Maker và phí Taker tương tự như phí của Binance và Huobi; tuy nhiên, một thực tế ấn tượng về sàn giao dịch này là họ chỉ mới hoạt động được khoảng hai năm tính đến năm 2021. Được thành lập năm 2019, FTX đã nhanh chóng tạo dựng được tên tuổi trong phân khúc phái sinh tiền điện tử.

Giao dịch tiền điện tử phái sinh chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Với sự gia tăng phổ biến của tiền điện tử, các công cụ phái sinh và ETN cũng ngày càng được săn đón nhiều hơn. Các sàn giao dịch tiền điện tử đã dần dần bắt đầu tung ra các tùy chọn giao dịch phái sinh trên nền tảng của họ. Tuy nhiên, một điều cần lưu ý là giao dịch tiền điện tử phái sinh đi kèm với một lượng rủi ro nhất định, giống như bất kỳ loại hình đầu tư nào khác.