Tiền ảo: 30,604 Sàn giao dịch: 790 Vốn hóa: $2,235,487,898,267 Khối lượng (24h): $55,368,727,364 Thị phần: BTC: 53.7%, ETH: 17.5%
CoinstoreCoinstore
Xếp hạng #49 15:50:13 27/05/2024

Khối lượng giao dịch (24h) tại Coinstore

$323,899,487 25.00%
Cặp giao dịch 172 cặp Số coin niêm yết 174 Tiền pháp định 18 đồng
Khối lượng 24 giờ $323,899,487 +25.00% Khối lượng 7 ngày $2,107,960,238 +4.02% Khối lượng 30 ngày $9,207,297,466 +46.66%
Khối lượng giao ngay (24h) $323,624,951 Khối lượng phái sinh (24h) - Điểm thanh khoản 543 (thang đo 1000)

Danh sách tiền pháp định được hỗ trợ tại sàn Coinstore

Sàn cũng có hỗ trợ tiền pháp định với hơn 18 loại tiền tệ khác nhau, giúp dễ dàng hơn trong việc giao dịch tiền ảo.

 • EUR EUR
 • GBP GBP
 • USD USD
 • JPY JPY
 • KRW KRW
 • GHS GHS
 • KES KES
 • NGN NGN
 • RUB RUB
 • TRY TRY
 • TZS TZS
 • UAH UAH
 • UGX UGX
 • ZAR ZAR
 • IDR IDR
 • INR INR
 • VND VND
 • BRL BRL
Tiền pháp định tại sàn Coinstore hôm nay 15/07/2024 - GiaCoin.com
4.2 trên 810 đánh giá