Tiền ảo: 30,604 Sàn giao dịch: 790 Vốn hóa: $2,238,023,673,492 Khối lượng (24h): $55,182,807,777 Thị phần: BTC: 53.7%, ETH: 17.4%
HashKey ExchangeHashKey Exchange
Xếp hạng #63 15:50:13 27/05/2024

Khối lượng giao dịch (24h) tại HashKey Exchange

$24,505,082 -63.97%
Cặp giao dịch 29 cặp Số coin niêm yết 23 Tiền pháp định 2 đồng
Khối lượng 24 giờ $24,505,082 -63.97% Khối lượng 7 ngày $383,400,333 -70.91% Khối lượng 30 ngày $1,937,801,706 -59.86%
Khối lượng giao ngay (24h) $24,366,712 Khối lượng phái sinh (24h) - Điểm thanh khoản 542 (thang đo 1000)

Danh sách tiền pháp định được hỗ trợ tại sàn HashKey Exchange

Sàn cũng có hỗ trợ tiền pháp định với hơn 2 loại tiền tệ khác nhau, giúp dễ dàng hơn trong việc giao dịch tiền ảo.

  • USD USD
  •  HKD HKD
Tiền pháp định tại sàn HashKey Exchange hôm nay 15/07/2024 - GiaCoin.com
4.4 trên 831 đánh giá