Tiền ảo: 30,602 Sàn giao dịch: 790 Vốn hóa: $2,204,555,609,670 Khối lượng (24h): $51,157,936,379 Thị phần: BTC: 53.6%, ETH: 17.4%
TimeXTimeX
Xếp hạng #189 15:50:13 27/05/2024

Khối lượng giao dịch (24h) tại TimeX

$8,268,426 15.72%
Cặp giao dịch 9 cặp Số coin niêm yết 10 Tiền pháp định 2 đồng
Khối lượng 24 giờ $8,268,426 +15.72% Khối lượng 7 ngày $52,704,990 -17.68% Khối lượng 30 ngày $218,081,286 -8.52%
Khối lượng giao ngay (24h) $8,213,105 Khối lượng phái sinh (24h) - Điểm thanh khoản 150 (thang đo 1000)

Danh sách tiền pháp định được hỗ trợ tại sàn TimeX

Sàn cũng có hỗ trợ tiền pháp định với hơn 2 loại tiền tệ khác nhau, giúp dễ dàng hơn trong việc giao dịch tiền ảo.

  • USD USD
  • AUD AUD
Tiền pháp định tại sàn TimeX hôm nay 14/07/2024 - GiaCoin.com
5 trên 798 đánh giá