Tiền ảo: 26,856 Sàn giao dịch: 669 Vốn hóa: $1,040,056,776,299 Khối lượng (24h): $21,385,523,096 Thị phần: BTC: 48.9%, ETH: 18.2%

Sàn giao dịch Giao ngay - Spot Exchanges

Hiện tại, chúng tôi đang theo dõi 239 sàn giao dịch Giao ngay với hơn 62,738 cặp tiền điện tử đang được giao dịch. Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $30,106,095,907.

#Sàn giao dịchKhối lượng (24h)%Khối lượng (24h)Thanh khoảnCặpCoin hỗ trợTiền pháp định
1 Binance Binance $20,320,632,484 +92.49% 846 1,604 385 11
2 Coinbase Exchange Coinbase Exchange $439,112,322 +102.97% 794 477 244 3
3 Kraken Kraken $172,933,492 +86.32% 736 765 239 7
4 Bybit Bybit $6,073,254,155 +144.31% 644 655 441 6
5 OKX OKX $7,588,434,094 +143.28% 627 707 324 46
6 KuCoin KuCoin $858,381,396 +136.93% 497 1,324 728 48
7 Bitstamp Bitstamp $61,368,266 +208.47% 601 170 78 3
8 Bitfinex Bitfinex $119,926,898 +76.36% 557 404 182 4
9 Gemini Gemini $10,577,976 +175.53% 696 123 87 7
10 Gate.io Gate.io $1,177,591,017 +122.02% 526 3,017 1766 22
11 HTX HTX $1,429,035,478 +93.14% 412 771 606 50
12 Bithumb Bithumb $142,361,951 +36.44% 414 267 257 1
13 bitFlyer bitFlyer $68,050,189 +155.98% 588 14 9 3
14 Bitget Bitget $3,256,512,209 +87.82% 580 844 604 15
15 LBank LBank $4,199,173,887 +13.12% 673 646 527 10
16 Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange $289,048,785 +210.63% 657 620 289 1
17 Coincheck Coincheck $17,892,592 +367.08% 580 3 2 1
18 MEXC MEXC $747,380,374 +30.23% 537 2,081 1680 -
19 BitForex BitForex $2,899,192,121 -4.84% 706 348 314 30
20 Bitrue Bitrue $4,592,726,279 +143.80% 520 1,072 548 10
21 Hotcoin Global Hotcoin Global $2,633,354,603 +32.81% 633 376 312 -
22 Upbit Upbit $1,468,224,050 +19.64% 467 297 191 1
23 Toobit Toobit $2,001,739,269 +131.18% 664 126 84 9
24 CoinW CoinW $2,010,405,297 +6.50% 649 435 409 34
25 XT.COM XT.COM $1,313,147,702 +72.32% 678 685 441 12
26 Pionex Pionex $756,819,168 +126.28% 616 475 298 18
27 P2B P2B $258,470,323 +84.11% 608 222 145 -
28 Biconomy Exchange Biconomy Exchange $265,318,013 -13.89% 730 128 123 30
29 BitMart BitMart $2,479,426,488 +101.12% 622 893 740 2
30 Korbit Korbit $1,571,443 +141.92% 469 123 124 1
31 ProBit Global ProBit Global $29,514,449 +23.27% 401 689 537 -
32 Binance TR Binance TR $84,842,482 -1.13% 422 172 134 1
33 Poloniex Poloniex $104,951,635 +3.52% 284 605 403 36
34 DigiFinex DigiFinex $4,713,044,857 +138.68% 560 508 411 28
35 LATOKEN LATOKEN $459,041,393 +126.46% 630 645 559 5
36 Coinsbit Coinsbit $135,718,067 +69.21% 570 147 93 2
37 Deepcoin Deepcoin $2,081,854,107 +72.86% 667 167 127 -
38 IndoEx IndoEx $944,446,476 -3.99% 671 212 121 -
39 Tapbit Tapbit $1,851,999,857 +184.04% 672 325 251 23
40 BingX BingX $2,825,246,739 +107.52% 582 709 538 7
41 Zaif Zaif $495,464 +34.31% 419 22 17 1
42 Phemex Phemex $1,188,228,405 +58.18% 472 270 188 -
43 Azbit Azbit $105,016,314 -0.69% 600 121 82 -
44 Coinone Coinone $25,371,867 +93.54% 463 203 204 1
45 Bitso Bitso $4,878,112 +11.30% 482 99 56 4
46 AscendEX (BitMax) AscendEX (BitMax) $261,985,160 +15.45% 371 377 317 1
47 Bitbank Bitbank $11,277,740 +153.23% 614 45 32 1
48 BtcTurk | Kripto BtcTurk | Kripto $44,015,173 +5.39% 416 205 107 1
49 WEEX WEEX $7,531,590,320 +119.07% 623 207 143 -
50 Bittrex Bittrex $1,829,877 +50.12% 309 484 289 1
51 C-Patex C-Patex $9,675,414 +179.90% 589 11 11 -
52 Binance.US Binance.US $15,584,448 +21.48% 394 274 155 1
53 Cointr Pro Cointr Pro $5,170,714,970 +138.77% 642 156 75 30
54 BitMEX BitMEX $413,359,280 +234.80% 393 89 47 -
55 Bitspay Bitspay $1,653,031,358 +0.37% 515 60 15 -
56 BigONE BigONE $44,318,885 +93.01% 496 123 113 -
57 WhiteBIT WhiteBIT $586,285,869 +148.58% 452 293 213 10
58 Bitkub Bitkub $13,420,838 +70.62% 483 95 95 1
59 Bitvavo Bitvavo $42,124,914 +10.10% 394 200 201 1
60 WOO X WOO X $147,392,625 +104.95% 563 195 115 -
61 BitMake BitMake $136,140,302 +4.87% 530 8 9 -
62 Currency.com Currency.com $24,708,557 +144.39% 529 85 57 4
63 Tokocrypto Tokocrypto $4,942,542 +37.93% 491 555 323 1
64 Luno Luno $2,346,608 +36.20% 493 26 13 10
65 Coinstore Coinstore $122,857,200 +34.71% 356 150 141 18
66 Indodax Indodax $3,565,320 +14.13% 481 296 293 1
67 Tidex Tidex $139,723,022 +95.63% 530 145 45 8
68 Bitunix Bitunix $7,707,284,859 +144.69% 524 148 126 25
69 DIFX DIFX $130,263,562 +19.92% 490 44 45 -
70 Topcredit Int Topcredit Int $1,779,170,949 +84.26% 486 144 143 -
71 MAX Exchange MAX Exchange $4,565,524 +78.81% 615 52 31 1
72 Dex-Trade Dex-Trade $35,632,837 +52.32% 419 167 85 -
73 EXMO EXMO $47,437,059 -1.18% 317 144 64 6
74 Qmall Exchange Qmall Exchange $28,471,818 +100.20% 524 120 72 -
75 CoinCatch CoinCatch $125,929,879 +7.66% 615 203 141 -
76 FameEX FameEX $329,297,707 +103.59% 490 133 106 41
77 PointPay PointPay $16,223,067 +38.05% 520 37 32 -
78 Bit2Me Pro Bit2Me Pro $54,422,426 +63.16% 477 76 64 1
79 ACE ACE $7,556,512 +71.22% 566 49 33 1
80 BTSE BTSE $1,141,588,523 -10.76% 478 383 145 9
81 BitoPro BitoPro $11,619,379 +29.86% 464 26 22 1
82 Delta Exchange Delta Exchange $54,345,964 +67.39% 485 47 42 -
83 Cryptology Cryptology $18,024,471 +29.24% 411 96 83 2
84 Paribu Paribu $38,891,007 -2.84% 346 132 124 1
85 BIKA BIKA $1,375,189,794 +77.80% 463 106 88 -
86 Coinlist Pro Coinlist Pro $184,415 -13.40% 289 83 50 1
87 BTC Markets BTC Markets $2,816,832 +261.12% 481 30 28 1
88 Independent Reserve Independent Reserve $9,096,639 +561.38% 452 77 31 4
89 CEX.IO CEX.IO $937,738 +63.63% 459 270 117 3
90 Mercado Bitcoin Mercado Bitcoin $697,858 +92.43% 489 22 23 1
91 Bitvenus Bitvenus $418,407,362 +87.86% 501 65 53 -
92 FMFW.io FMFW.io $127,496,046 +74.04% 309 296 160 -
93 Bitpanda Pro Bitpanda Pro $206,941 +225.50% 503 23 18 4
94 Fairdesk Fairdesk $1,474,264,091 +70.51% 480 171 154 -
95 Bullish Bullish $322,251,650 +596.82% 408 27 18 1
96 CoinZoom CoinZoom $182,741 -68.03% 478 47 22 -
97 CoinTiger CoinTiger $1,589,616,161 +79.05% 503 397 350 2
98 HitBTC HitBTC $154,609,560 +78.64% 437 782 433 5
99 Okcoin Okcoin $54,698.90 +22.40% 443 46 5 8
100 Blockchain.com Blockchain.com $647,445 +44.52% 470 65 34 4
101 BYDFi BYDFi $2,009,368,591 +11.34% 534 346 224 4
102 BitTrade BitTrade $3,228,858 +1.12% 497 35 33 -
103 BIT BIT $138,061,835 +59.33% 341 131 81 1
104 ICRYPEX ICRYPEX $58,948,672 +13.52% 309 211 125 2
105 OKCoin Japan OKCoin Japan $4,980,449 +438.58% 432 32 29 -
106 Bitcoiva Bitcoiva $66,646,817 -1.71% - 209 119 -
107 Mandala Exchange Mandala Exchange $0 0.00% 464 282 219 -
108 Quidax Quidax $61,698,550 +1,239.62% 456 39 34 -
109 Foxbit Foxbit $640,151 +37.78% 455 68 63 -
110 LMAX Digital LMAX Digital $183,089,472 +229.95% 423 21 10 4
111 Reku Reku $1,965,742 +34.27% 489 43 44 1
112 Bitci TR Bitci TR $67,976,726 -4.11% - 130 118 1
113 Polyx Polyx $16,620,236 +2.14% 310 6 6 3
114 Bitsten Bitsten $975,209 +91.13% 470 9 10 -
115 Emirex Emirex $552,918 +39.28% 428 32 27 3
116 LocalTrade LocalTrade $25,014,211 +94.01% 521 108 59 -
117 HashKey Exchange HashKey Exchange $1,327,471 +303.14% 148 10 6 2
118 Coinmetro Coinmetro $420,249 +630.41% 459 100 55 4
119 Kuna Kuna $738,733 +34.15% 420 42 22 2
120 EXMO.ME EXMO.ME $19,716,289 -1.30% 335 101 58 6
121 Nominex Nominex $4,220,152 +65.90% 413 706 365 -
122 SWFT Trade SWFT Trade $104,200,818 +106.16% 406 14 13 -
123 Bitexen Bitexen $25,469,507 -5.20% 276 63 53 1
124 ProBit ProBit $177,796 +0.21% 328 61 62 -
125 Coinmate Coinmate $235,620 +234.84% 402 16 8 2
126 Bitazza Bitazza $7,131,271 -3.66% - 165 80 1
127 Buda Buda $124,747 +0.44% 391 21 9 4
128 Bitbns Bitbns $2,427,126 +73.86% 342 164 143 1
129 VALR VALR $1,058,953 -65.83% - 70 45 2
130 VinDAX VinDAX $4,118,392 -0.29% 409 129 96 -
131 Bilaxy Bilaxy $12,042,148 +26.16% 375 90 93 -
132 WazirX WazirX $1,145,992 -11.16% 255 428 236 1
133 PowerTrade PowerTrade $13,465.70 -82.99% 400 6 5 -
134 NovaDAX NovaDAX $7,811,581 +26.49% 317 331 276 1
135 KoinBX KoinBX $97,541,462 +8.42% - 132 65 1
136 CoinDCX CoinDCX $1,141,876 -14.34% 318 712 360 1
137 Unocoin Unocoin $20,872.64 -16.00% 330 77 49 -
138 CoinJar CoinJar $689,143 +116.20% 333 153 54 2
139 Cryptonex Cryptonex $10,483,312 +759.73% 285 29 20 5
140 Altcoin Trader Altcoin Trader $426,205 -12.58% 325 36 34 1
141 BankCEX BankCEX $5,083,266 +1.59% 276 79 57 -
142 Coinhub Coinhub $1,270,601 -47.94% 278 22 24 1
143 Cat.Ex Cat.Ex $38,671,662 +6.92% 373 30 22 -
144 HKD.com HKD.com $125,042,502 +0.01% - 45 43 -
145 BitStorage BitStorage $1,418,226 +39.87% 455 23 16 -
146 Opnx Opnx $96,136.80 -99.85% 421 6 5 -
147 zondacrypto zondacrypto $1,516,518 +13.76% 429 113 62 4
148 NiceHash NiceHash $71,991.61 -21.33% 328 50 40 -
149 BTCBOX BTCBOX $15,636,965 -5.89% 237 3 4 1
150 BTC-Alpha BTC-Alpha $127,367,526 -4.72% 273 12 13 2
151 Satang Pro Satang Pro $524,139 +15.59% 304 40 42 1
152 BITEXLIVE BITEXLIVE $1,173,233 -1.21% 281 17 18 -
153 Coinut Coinut $9,250.17 -10.35% 332 25 10 1
154 ZebPay ZebPay $218,104 +36.51% 271 106 101 3
155 TimeX TimeX $5,220,936 -20.78% 207 13 13 2
156 TruBit Pro Exchange TruBit Pro Exchange $156,759,034 +91.33% 228 141 106 -
157 digitalexchange.id digitalexchange.id $196,812 +37.82% 360 69 70 1
158 PayBito PayBito $36,188,536 +17.29% 378 124 51 1
159 Giottus Giottus $114,986 -0.37% 259 108 88 1
160 CoinCorner CoinCorner $414,313 +289.74% - 2 3 2
161 Lykke Exchange Lykke Exchange $44,082.76 +190.46% 362 74 20 4
162 Bitcoin.me Bitcoin.me $70,332.43 +23.67% - 25 19 -
163 Bitonic Bitonic $179,132 +34.50% - 1 2 1
164 Narkasa Narkasa $236,434 +130.81% 264 23 13 1
165 Changelly PRO Changelly PRO $93,427,922 +122.24% 306 104 44 -
166 Bibox Bibox $347,484,735 +17.81% 246 414 321 -
167 BitcoinTrade BitcoinTrade $61,482.46 +231.56% - 10 10 1
168 Zipmex Zipmex $22,864.48 +13.90% 277 34 36 5
169 CoinEx CoinEx $102,559,356 +106.47% 419 1,108 730 -
170 BCEX Korea BCEX Korea $3,035,925 +5.09% 300 21 21 -
171 GOPAX GOPAX $2,246,860 +15.59% 133 98 74 1
172 Blocktrade Blocktrade $32,948.34 +107.45% - 9 7 -
173 SecondBTC SecondBTC $79,361,700 -21.59% 131 32 32 -
174 Tokenize Xchange Tokenize Xchange $48,098,340 +2.73% 222 207 92 -
175 Jubi Jubi $49,434,198 -2.69% 239 308 294 -
176 Bitlo Bitlo $1,031,431 -13.48% - 107 101 1
177 Mercatox Mercatox $13,259,902 +1.65% 190 303 204 -
178 CITEX CITEX $36,977,860 +109.27% 377 21 15 -
179 ExMarkets ExMarkets $117,566,068 +25.22% 290 226 195 1
180 LCX Exchange LCX Exchange $1,128,489 +776.03% 105 78 40 -
181 50x 50x $46,451.86 +62.79% 176 103 24 -
182 Tidebit Tidebit $9,979.28 -16.77% - 9 9 1
183 Remitano Remitano $2,043,554 -31.91% 138 27 27 11
184 Dcoin Dcoin $1,070,815 +1.71% 329 8 9 -
185 Felixo Felixo $40,880,652 -30.94% 84 26 17 -
186 Namebase Namebase $772.79 -45.96% - 1 2 -
187 BIT.TEAM BIT.TEAM $1,075,691 -6.84% 81 9 8 6
188 SafeTrade SafeTrade $90,713.95 +45.71% 133 62 38 -
189 Tokpie Tokpie $4,934,362 +1.59% 105 80 64 -
190 SuperEx SuperEx $508,804,329 +54.48% 225 411 409 -
191 YoBit YoBit $49,052,746 -0.58% 62 248 206 -
192 SouthXchange SouthXchange $18,506.88 -34.23% 140 118 78 1
193 Coins.ph Coins.ph $535,796 +4.81% 383 55 53 1
194 APROBIT APROBIT $603.84 -3.19% 233 6 7 -
195 UniSat UniSat $8,960.58 +0.51% - 5 6 -
196 Alterdice Alterdice $124,535 -0.04% 144 78 42 -
197 AEX AEX $375,567 +348.09% 377 139 88 20
198 Chiliz Chiliz $2,971,342 -35.04% 73 53 54 -
199 TradeOgre TradeOgre $1,695.65 -8.67% 139 4 5 -
200 Finexbox Finexbox $4,454,428 +2.69% 121 258 242 -
201 BTC Trade UA BTC Trade UA $2,099.60 -46.68% 170 7 7 1
202 StakeCube StakeCube $35,337.93 -8.18% 128 83 56 -
203 BitHash BitHash $10,917,998 +4.85% 155 14 15 -
204 FOBLGATE FOBLGATE $54,519.48 -2.64% 224 19 20 -
205 BitTurk BitTurk $1,449,875 +84.81% 7 61 61 -
206 STON.fi STON.fi $9,260.16 +55.75% - 7 9 -
207 ABCC ABCC $243,301 +23.33% 124 98 44 1
208 OceanEx OceanEx $31,786,284 -6.79% 42 67 40 -
209 Bittylicious Bittylicious $30,386.31 +18.47% - 6 7 2
210 Graviex Graviex $17,125.04 +3.10% 75 157 107 -
211 GDAC GDAC $516,914 +4.27% 1 20 19 1
212 FreiExchange FreiExchange $6,986.84 -43.00% - 45 46 -
213 Flybit Flybit $84.50 +94.46% 11 17 17 -
214 NexDAX NexDAX $25,142,239 -0.03% 64 78 60 -
215 Hanbitco Hanbitco $66.37 -1.67% 135 11 12 -
216 Ecxx Ecxx $14,769,359 +35.29% - 1 2 -
217 Fatbtc Fatbtc $968,687 +0.70% 2 30 23 -
218 RuDEX RuDEX $2,581.28 +564.59% 28 27 14 -
219 BTCC BTCC $1,657,540,275 +56.99% - 156 105 -
220 Koinim Koinim $307.50 +65.55% 1 6 7 1
221 Paymium Paymium $12,603.38 +953.97% 3 1 2 1
222 Exnomy Exnomy $0 0.00% - 15 13 -
223 Deribit Deribit $9,623,708 +449.72% - 18 15 -
224 CoinFLEX CoinFLEX $0 0.00% 1 18 16 -
225 BaseFEX BaseFEX $20,976,656 -0.03% - 2 3 -
226 BTX Pro BTX Pro $0 0.00% 1 209 64 1
227 StormGain StormGain $183,579,329 +202.67% - 63 56 -
228 CrossTower CrossTower $0 0.00% 1 10 8 -
229 ACDX ACDX $112,450,130 0.00% - 4 3 -
230 Globe Derivative Exchange Globe Derivative Exchange $38,382,200 +3.82% - 104 74 -
231 ZOOMEX ZOOMEX $3,790,094,339 +71.20% - 209 207 -
232 Pexpay Pexpay $0 0.00% 122 36 37 3
233 Flipster Flipster $16,424,571 +105.50% - 127 128 -
234 Blofin Blofin $1,274,828,133 +50.90% - 183 122 -
235 Clober Clober $250.98 -0.01% - 3 3 -
236 StormGain DEX StormGain DEX $178,640,804 +207.94% - 51 51 -
237 Wombat Exchange (Arbitrum) Wombat Exchange (Arbitrum) $555,573 +122.56% - 7 6 -
238 Upish Upish $32,394,634 -0.03% 25 105 80 -
239 OrangeX OrangeX $332,299,596 +57.86% 287 240 192 -
Sàn giao dịch Giao ngay - Spot Exchanges - GiaCoin.com
4.4 trên 642 đánh giá

Sàn giao dịch tiền điện tử là gì?

Sàn giao dịch tiền điện tử là nền tảng cho phép các nhà giao dịch mua và bán tiền điện tử, các sản phẩm phái sinh và các tài sản khác liên quan đến tiền điện tử. Ngày nay, có rất nhiều sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau để bạn lựa chọn và tất cả đều có lợi thế về khía cạnh này hay khía cạnh khác. Cùng tìm hiểu thêm về các sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất và chọn một sàn giao dịch giúp bạn đạt được các mục tiêu đầu tư liên quan đến tiền điện tử của mình.

Các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu trên toàn cầu

Sàn giao dịch tiền điện tử bắt đầu nổi lên lần đầu tiên với việc phát hành sách trắng Bitcoin vào năm 2008. Kể từ khi đồng tiền điện tử ban đầu ra mắt trên toàn cầu, các sàn giao dịch tiền điện tử đã bắt đầu tìm cách làm cho giao dịch tiền điện tử trở nên hợp pháp và có thể tiếp cận được với nhiều người hơn.

Sau khi phát hành Bitcoin, những năm đầu tiên diễn ra khá hỗn loạn, có nhiều sàn giao dịch bị sụp đổ dưới áp lực về tính hợp pháp. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, một số sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu đã cố gắng kiên trì và trở thành những người dẫn đầu, giữ vị trí của họ cho đến ngày nay.

Một trong những cái tên nổi bật nhất trong lĩnh vực giao dịch tiền điện tử là Binance. Được thành lập năm 2017, sàn giao dịch này nhanh chóng đạt vị trí số một về khối lượng giao dịch, đăng ký khối lượng giao dịch hơn 36 tỷ USD vào đầu năm 2021.

Gemini là một cái tên lớn khác trong lĩnh vực giao dịch tiền điện tử. Được thành lập năm 2014 bởi không ai khác mà chính là cặp song sinh Winklevoss, Gemini đã củng cố vị trí của mình trên bảng xếp hạng với hơn 175 triệu USD khối lượng giao dịch được tạo ra. Không chỉ vậy, anh em nhà Winklevoss còn tung ra Gemini Dollar token.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, là Coinbase, sàn giao dịch lớn nhất tính theo khối lượng giao dịch tại Hoa Kỳ, và có lẽ là cái tên nổi bật nhất ở đó. Brian Armstrong và Fred Ehrsam thành lập Coinbase vào năm 2012 và hiện nay họ đã có khách hàng tại hơn một trăm chín mươi quốc gia trên toàn cầu. Đây là sàn giao dịch xử lý khối lượng giao dịch lớn, đạt tổng cộng hơn 2 tỷ USD vào đầu năm 2021.

Các sàn giao dịch tiền điện tử kiếm tiền như thế nào?

Các sàn giao dịch tiền điện tử có một số phương pháp để họ có thể tạo ra lợi nhuận. Tất cả những phương pháp này liên quan đến việc đưa ra các khoản phí để xử lý các giao dịch.

Có lẽ loại phí giao dịch phổ biến nhất là phí theo tỷ lệ phần trăm: nghĩa là sàn giao dịch sẽ tính phí nhà giao dịch theo tỷ lệ phần trăm của giá trị giao dịch để hoàn thành giao dịch. Tỷ lệ phần trăm phí sẽ thay đổi đáng kể giữa các nền tảng, đó là lý do tại sao bạn cần phải nghiên cứu trước khi chọn một sàn giao dịch để làm việc cùng.

Một số sàn giao dịch cũng cung cấp một khoản phí cố định, không tính theo khối lượng tiền điện tử được giao dịch nhưng sẽ tính phí một khoản tiền nhất định cho mỗi giao dịch thành công. Đây có thể là một lựa chọn tốt cho các nhà giao dịch lâu năm muốn giao dịch khối lượng lớn tiền điện tử, vì phí dựa trên tỷ lệ phần trăm có thể sẽ cao hơn.

Các sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất để giao dịch sản phẩm phái sinh

Các phái sinh tiền điện tử và các ghi chú hoán đổi danh mục (Exchange-Traded Note - ETN) là những tài sản được hỗ trợ bởi các loại tiền điện tử khác nhau. Các sàn giao dịch bắt đầu giới thiệu giao dịch phái sinh khi thị trường tiền điện tử phát triển và bắt đầu thu hút nhiều khách hàng hơn. Hợp đồng quyền chọn và hợp đồng tương lai là hai trong số các loại phái sinh phổ biến nhất.

Mặt khác, ETN là chứng khoán nợ không có bảo đảm, có giá dao động theo chỉ số cơ bản của chứng khoán. Giống như cổ phiếu, ETN là một lựa chọn giao dịch hấp dẫn, đó là lý do tại sao các sàn giao dịch bắt đầu giới thiệu chúng cho nền tảng của họ.

Huobi Global, được thành lập vào năm 2013, là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu để giao dịch các sản phẩm phái sinh. Họ đưa ra một khoản phí phần trăm được tính trên mỗi giao dịch, với phí người tham gia là 0,04%. Huobi là một trong những sàn giao dịch tồn tại lâu nhất trên toàn cầu, tồn tại thông qua lệnh cấm giao dịch Bitcoin của Trung Quốc. Nền tảng đã ra mắt một số sàn giao dịch quốc tế vào năm 2017 và 2018, bao gồm cả các sàn giao dịch ở Nhật Bản và Singapore. Huobi cũng là sàn giao dịch lớn thứ hai về các sản phẩm phái sinh được giao dịch, đứng sau Binance.

Một lựa chọn khác là FTX, được thành lập chỉ để tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch các phái sinh tiền điện tử. FTX tính phí Maker và phí Taker tương tự như phí của Binance và Huobi; tuy nhiên, một thực tế ấn tượng về sàn giao dịch này là họ chỉ mới hoạt động được khoảng hai năm tính đến năm 2021. Được thành lập năm 2019, FTX đã nhanh chóng tạo dựng được tên tuổi trong phân khúc phái sinh tiền điện tử.

Giao dịch tiền điện tử phái sinh chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Với sự gia tăng phổ biến của tiền điện tử, các công cụ phái sinh và ETN cũng ngày càng được săn đón nhiều hơn. Các sàn giao dịch tiền điện tử đã dần dần bắt đầu tung ra các tùy chọn giao dịch phái sinh trên nền tảng của họ. Tuy nhiên, một điều cần lưu ý là giao dịch tiền điện tử phái sinh đi kèm với một lượng rủi ro nhất định, giống như bất kỳ loại hình đầu tư nào khác.