Tiền ảo: 29,896 Sàn giao dịch: 770 Vốn hóa: $2,573,522,259,367 Khối lượng (24h): $68,757,599,523 Thị phần: BTC: 52.5%, ETH: 18.3%
Wrapped Bitcoin (WBTC)Wrapped Bitcoin WBTC
Xếp hạng #204 16:01:00 27/05/2024
Giá Wrapped Bitcoin (WBTC)
$68,713.95 -0.8%
1.0023 BTC 1,580,420,897 VND
Thấp: $68,486.91 Cao: $69,424.03
Vốn hóa thị trường $10,681,347,702 Khối lượng 24h $307,912,713 Lượng cung lưu hành 155,447 WBTC
Thay đổi 1h 0% Thay đổi 24h -0.8% Thay đổi 7 ngày 2.84%

[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.

Chuyển đổi WBTC - USD - VND

Thị trường Wrapped Bitcoin (WBTC)

#Sàn giao dịchCặpGiáKhối lượng giao dịchCập nhật
1 Uniswap v3 (Ethereum) Uniswap v3 (Ethereum) WBTC/WETH $68,675.55 $72,585,079 15:56:16 27/05/2024
2 Bitrue Bitrue WBTC/BTC $68,758.97 $55,945,329 15:59:19 27/05/2024
3 Uniswap v3 (Ethereum) Uniswap v3 (Ethereum) WBTC/WETH $68,504.12 $40,221,331 15:56:16 27/05/2024
4 Binance Binance WBTC/BTC $68,705.71 $36,680,110 15:56:16 27/05/2024
5 Uniswap v3 (Arbitrum) Uniswap v3 (Arbitrum) WBTC/WETH $68,772.13 $29,723,681 15:59:19 27/05/2024
6 Uniswap v3 (Arbitrum) Uniswap v3 (Arbitrum) WBTC/USDC $68,742.88 $11,085,620 15:59:19 27/05/2024
7 Uniswap v3 (Ethereum) Uniswap v3 (Ethereum) WBTC/USDC $68,727.99 $6,023,212 15:56:16 27/05/2024
8 Uniswap v3 (Polygon) Uniswap v3 (Polygon) WBTC/USDC.e $68,586.47 $5,618,246 15:59:19 27/05/2024
9 QuickSwap v3 (Polygon) QuickSwap v3 (Polygon) WBTC/WETH $68,615.69 $5,552,673 15:59:19 27/05/2024
10 THORChain THORChain WBTC/RUNE $68,603.02 $5,383,338 15:59:19 27/05/2024
11 Vertex Protocol Vertex Protocol WBTC/USDC $68,810.59 $3,439,063 15:59:19 27/05/2024
12 Tidex Tidex WBTC/BTC $68,758.97 $3,427,477 15:59:19 27/05/2024
13 Curve (Ethereum) Curve (Ethereum) TBTC/WBTC $69,405.53 $2,227,171 14:51:17 22/05/2024
14 Ramses v2 Ramses v2 WBTC/WETH $68,682.10 $2,044,196 16:02:19 27/05/2024
15 Trader Joe v2.1 (Arbitrum) Trader Joe v2.1 (Arbitrum) WBTC/WETH $68,835.59 $1,572,949 15:59:19 27/05/2024
16 Binance TH Binance TH WBTC/USDT $68,555.32 $1,523,365 15:59:19 27/05/2024
17 Uniswap v3 (Ethereum) Uniswap v3 (Ethereum) WBTC/USDT $68,877.22 $1,518,234 15:56:16 27/05/2024
18 Binance Binance WBTC/USDT $68,662.57 $1,518,018 15:56:16 27/05/2024
19 Bybit Bybit WBTC/BTC $68,685.14 $1,470,845 15:56:16 27/05/2024
20 Qmall Exchange Qmall Exchange WBTC/BTC $68,758.97 $1,290,990 15:59:19 27/05/2024
21 Camelot v3 Camelot v3 WBTC/WETH $68,733.90 $1,202,332 15:59:19 27/05/2024
22 Uniswap v3 (Arbitrum) Uniswap v3 (Arbitrum) WBTC/USDC.e $68,732.27 $1,151,049 15:59:19 27/05/2024
23 Orca Orca WBTC/SOL $68,699.12 $985,637 15:59:19 27/05/2024
24 OKX OKX WBTC/BTC $68,692.00 $965,808 15:56:16 27/05/2024
25 Binance Binance WBTC/ETH $68,579.52 $918,902 15:56:16 27/05/2024
26 Coinbase Exchange Coinbase Exchange WBTC/USD $68,664.64 $780,185 15:56:16 27/05/2024
27 Coinbase Exchange Coinbase Exchange WBTC/BTC $68,698.85 $768,630 15:56:16 27/05/2024
28 Uniswap v3 (Polygon) Uniswap v3 (Polygon) WMATIC/WBTC $0.7219 $762,990 15:59:19 27/05/2024
29 Uniswap v3 (Polygon) Uniswap v3 (Polygon) WMATIC/WBTC $0.7180 $760,518 15:08:14 27/05/2024
30 DODO (Polygon) DODO (Polygon) USDC.e/WBTC $1.00 $752,984 15:59:19 27/05/2024
31 DigiFinex DigiFinex WBTC/BTC $68,785.74 $733,469 15:59:19 27/05/2024
32 Orca Orca WBTC/USDC $68,731.87 $725,181 15:59:19 27/05/2024
33 Curve (Ethereum) Curve (Ethereum) WBTC/USDC $68,875.39 $685,215 15:59:19 27/05/2024
34 Uniswap v3 (Arbitrum) Uniswap v3 (Arbitrum) WBTC/WETH $68,606.17 $673,003 15:59:19 27/05/2024
35 Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange WBTC/USDT $68,660.89 $616,108 15:59:19 27/05/2024
36 QuickSwap v3 (Polygon) QuickSwap v3 (Polygon) WBTC/USDC.e $68,589.93 $587,234 15:59:19 27/05/2024
37 SushiSwap (Ethereum) SushiSwap (Ethereum) WBTC/WETH $68,585.50 $575,807 15:59:19 27/05/2024
38 Uniswap v3 (Optimism) Uniswap v3 (Optimism) WETH/WBTC $3,924.18 $570,296 15:59:19 27/05/2024
39 Retro Retro WBTC/WETH $68,631.91 $566,547 15:59:19 27/05/2024
40 Azbit Azbit WBTC/ETH $68,905.52 $536,324 15:59:19 27/05/2024
41 Meteora VD Meteora VD WBTC/USDT $68,727.56 $534,121 16:02:19 27/05/2024
42 Jupiter Jupiter WBTC/TBTC $68,932.98 $525,834 15:59:19 27/05/2024
43 Uniswap v3 (Ethereum) Uniswap v3 (Ethereum) WBTC/USDC $68,891.78 $469,484 15:56:16 27/05/2024
44 Orca Orca WBTC/SOL $68,613.94 $461,711 15:59:19 27/05/2024
45 Jupiter Jupiter WBTC/USDT $68,939.62 $461,024 15:59:19 27/05/2024
46 Kraken Kraken WBTC/XBT $68,382.75 $440,239 15:56:16 27/05/2024
47 Uniswap v3 (Ethereum) Uniswap v3 (Ethereum) TBTC/WBTC $68,419.29 $434,926 15:56:16 27/05/2024
48 MEXC MEXC WBTC/USDC $68,900.60 $425,941 15:59:19 27/05/2024
49 MerlinSwap MerlinSwap MERL/WBTC $0.4731 $413,282 16:02:19 27/05/2024
50 Uniswap v3 (Polygon) Uniswap v3 (Polygon) WBTC/USDC $68,586.64 $405,442 15:59:19 27/05/2024
51 OKX OKX WBTC/USDT $68,703.92 $405,285 15:56:16 27/05/2024
52 Uniswap v2 Uniswap v2 WBTC/WETH $68,505.52 $385,255 15:56:16 27/05/2024
53 Meteora VD Meteora VD WBTC/WETH $68,648.97 $372,232 16:02:19 27/05/2024
54 Meteora VD Meteora VD WBTC/SOL $69,019.46 $332,875 11:27:20 27/05/2024
55 Orca Orca WBTC/WETH $68,788.48 $329,770 15:59:19 27/05/2024
56 Uniswap v3 (Ethereum) Uniswap v3 (Ethereum) WBTC/BADGER $68,623.61 $306,509 15:56:16 27/05/2024
57 Uniswap v3 (Polygon) Uniswap v3 (Polygon) WBTC/WETH $68,490.41 $292,210 15:59:19 27/05/2024
58 Curve (Ethereum) Curve (Ethereum) WBTC/USDT $68,882.64 $282,632 15:59:19 27/05/2024
59 Azbit Azbit WBTC/USDT $68,694.14 $254,078 15:59:19 27/05/2024
60 Uniswap v3 (Optimism) Uniswap v3 (Optimism) WBTC/USDC.e $68,765.18 $226,019 15:59:19 27/05/2024
61 Curve (Ethereum) Curve (Ethereum) WBTC/USDT $68,604.53 $224,365 15:59:19 27/05/2024
62 PancakeSwap v3 (Arbitrum) PancakeSwap v3 (Arbitrum) WBTC/USDC $68,672.98 $218,033 16:02:19 27/05/2024
63 PayBito PayBito WBTC/SGD $67,715.01 $216,682 15:59:19 27/05/2024
64 PayBito PayBito WBTC/EUR $65,700.95 $216,335 15:59:19 27/05/2024
65 Tokpie Tokpie ETH/WBTC $3,936.24 $209,551 16:02:19 27/05/2024
66 Curve (Ethereum) Curve (Ethereum) TBTC/WBTC $68,516.15 $208,239 15:59:19 27/05/2024
67 Azbit Azbit WBTC/BTC $68,793.28 $202,672 15:59:19 27/05/2024
68 Uniswap v3 (Arbitrum) Uniswap v3 (Arbitrum) WBTC/USDT $68,824.32 $190,244 15:59:19 27/05/2024
69 Uniswap v3 (Optimism) Uniswap v3 (Optimism) WBTC/TBTC $68,707.25 $184,311 15:59:19 27/05/2024
70 Uniswap v3 (Arbitrum) Uniswap v3 (Arbitrum) WBTC/TBTC $68,733.26 $183,453 15:59:19 27/05/2024
71 Tidex Tidex WBTC/ETH $68,279.46 $166,942 15:59:19 27/05/2024
72 Curve (Arbitrum) Curve (Arbitrum) WBTC/WETH $68,660.20 $163,981 15:59:19 27/05/2024
73 PayBito PayBito WBTC/USD $67,151.36 $161,662 15:59:19 27/05/2024
74 Curve (Optimism) Curve (Optimism) WETH/WBTC $3,922.89 $159,795 15:59:19 27/05/2024
75 Bitunix Bitunix WBTC/USDT $68,689.34 $158,494 15:59:19 27/05/2024
76 Curve (Ethereum) Curve (Ethereum) WBTC/WETH $68,678.13 $148,572 15:59:19 27/05/2024
77 Bybit Bybit WBTC/USDT $68,644.55 $147,764 15:56:16 27/05/2024
78 Tokpie Tokpie WBTC/USDT $68,562.12 $146,049 16:02:19 27/05/2024
79 Jupiter Jupiter JLP/WBTC $2.89 $135,445 15:59:19 27/05/2024
80 Uniswap v3 (Polygon) Uniswap v3 (Polygon) WBTC/TBTC $68,558.54 $125,277 15:59:19 27/05/2024
81 Curve (Arbitrum) Curve (Arbitrum) WBTC/TBTC $68,731.34 $124,415 15:59:19 27/05/2024
82 Camelot v3 Camelot v3 WBTC/USDC $68,721.47 $122,057 15:59:19 27/05/2024
83 Curve (Ethereum) Curve (Ethereum) WBTC/WETH $68,886.70 $117,773 15:59:19 27/05/2024
84 VVS Finance VVS Finance WBTC/WCRO $68,563.60 $103,234 15:59:19 27/05/2024
85 Bitget Bitget WBTC/USDT $68,706.88 $100,417 15:59:19 27/05/2024
86 Tokpie Tokpie Cake/WBTC $2.96 $91,649.57 16:02:19 27/05/2024
87 ProBit Global ProBit Global WBTC/USDT $68,657.16 $90,432.63 15:59:19 27/05/2024
88 BlueBit BlueBit WBTC/USDT $68,694.13 $89,822.48 16:02:19 27/05/2024
89 Qmall Exchange Qmall Exchange WBTC/ETH $68,279.46 $85,438.24 15:59:19 27/05/2024
90 Meteora VD Meteora VD WBTC/SOL $68,616.78 $79,769.75 16:02:19 27/05/2024
91 PancakeSwap v3 (Arbitrum) PancakeSwap v3 (Arbitrum) WBTC/WETH $68,687.40 $77,776.83 16:02:19 27/05/2024
92 MEXC MEXC WBTC/USDT $68,726.04 $76,325.48 15:59:19 27/05/2024
93 Meteora VD Meteora VD WBTC/SOL $68,777.56 $74,658.82 16:02:19 27/05/2024
94 Curve (Optimism) Curve (Optimism) WBTC/CRVUSD $68,790.42 $71,698.40 15:59:19 27/05/2024
95 Meteora VD Meteora VD WBTC/USDC $68,733.56 $71,424.10 16:02:19 27/05/2024
96 Meteora VP Meteora VP WBTC/USDC $68,721.95 $69,264.88 16:02:19 27/05/2024
97 KuCoin KuCoin WBTC/BTC $68,623.79 $68,210.87 15:59:19 27/05/2024
98 Curve (Arbitrum) Curve (Arbitrum) WBTC/CRVUSD $68,764.74 $67,582.31 15:59:19 27/05/2024
99 Phemex Phemex WBTC/USDT $68,743.64 $66,085.09 15:59:19 27/05/2024
100 BitMart BitMart WBTC/USDT $68,695.03 $64,303.85 15:59:19 27/05/2024
101 Uniswap v3 (Polygon) Uniswap v3 (Polygon) WBTC/USDC.e $68,736.05 $61,854.62 15:59:19 27/05/2024
102 Balancer v2 (Arbitrum) Balancer v2 (Arbitrum) WBTC/TBTC $68,698.61 $61,484.28 15:59:19 27/05/2024
103 QuickSwap QuickSwap WBTC/WETH $68,490.34 $60,260.18 15:59:19 27/05/2024
104 Balancer v2 (Polygon) Balancer v2 (Polygon) WBTC/TEL $68,609.10 $59,290.39 15:59:19 27/05/2024
105 BingX BingX WBTC/USDT $68,704.84 $57,286.76 15:59:19 27/05/2024
106 Uniswap v3 (Arbitrum) Uniswap v3 (Arbitrum) WBTC/ARB $68,763.27 $56,749.74 15:59:19 27/05/2024
107 Uniswap v3 (Polygon) Uniswap v3 (Polygon) WBTC/USDT $68,579.08 $54,414.11 15:59:19 27/05/2024
108 Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange WBTC/USD $68,635.02 $54,304.03 15:59:19 27/05/2024
109 Niza Global Niza Global WBTC/EUR $68,575.96 $53,000.56 15:59:19 27/05/2024
110 Kraken Kraken WBTC/EUR $68,570.01 $52,662.22 15:56:16 27/05/2024
111 Bancor Network Bancor Network WBTC/BNT $68,679.75 $51,953.08 15:59:19 27/05/2024
112 Uniswap v3 (Polygon) Uniswap v3 (Polygon) WBTC/USDT $68,724.01 $49,177.99 15:59:19 27/05/2024
113 AlphaX AlphaX WBTC/USDT $68,704.63 $45,770.71 15:59:19 27/05/2024
114 ProBit Global ProBit Global WBTC/BTC $68,758.97 $40,165.51 15:59:19 27/05/2024
115 Curve (Ethereum) Curve (Ethereum) WBTC/WETH $68,834.91 $33,353.72 15:59:19 27/05/2024
116 Clipper (Optimism) Clipper (Optimism) WBTC/WETH $68,526.37 $32,048.33 16:02:19 27/05/2024
117 Orderly Network Orderly Network WBTC/USDC.e $68,610.29 $30,120.47 15:59:19 27/05/2024
118 Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange WBTC/BTC $68,745.25 $26,930.15 15:59:19 27/05/2024
119 SynFutures v2 SynFutures v2 WBTC/WETH $61,515.82 $26,469.01 16:02:58 27/05/2024
120 Meteora VD Meteora VD WBTC/SOL $68,654.80 $26,414.64 16:02:19 27/05/2024
121 HitBTC HitBTC WBTC/ETH $68,757.62 $26,232.72 15:59:19 27/05/2024
122 FMFW.io FMFW.io WBTC/ETH $68,757.62 $26,232.72 15:59:19 27/05/2024
123 DeGate DeGate WBTC/USDC $68,582.96 $25,470.21 15:59:19 27/05/2024
124 Osmosis Osmosis WBTC/OSMO $68,489.03 $24,958.08 15:59:19 27/05/2024
125 Gate.io Gate.io WBTC/USDT $68,650.56 $24,574.78 15:59:19 27/05/2024
126 Uniswap v3 (Ethereum) Uniswap v3 (Ethereum) FLC/WBTC $0.01803 $24,551.85 15:56:16 27/05/2024
127 Osmosis Osmosis WBTC/OSMO $68,637.28 $23,701.51 15:59:19 27/05/2024
128 Swappi Swappi WCFX/WBTC $0.2172 $23,427.49 15:59:19 27/05/2024
129 Meteora VD Meteora VD WBTC/TBTC $68,693.71 $23,420.91 16:02:19 27/05/2024
130 Meteora VP Meteora VP WBTC/TBTC $68,690.61 $23,150.59 16:02:19 27/05/2024
131 Curve (Arbitrum) Curve (Arbitrum) WBTC/USDT $68,695.79 $22,328.37 15:59:19 27/05/2024
132 Balancer Balancer WBTC/WETH $68,624.02 $22,108.58 15:59:19 27/05/2024
133 Kraken Kraken WBTC/USD $68,907.90 $21,098.12 15:56:16 27/05/2024
134 Niza Global Niza Global WBTC/USD $68,907.90 $20,939.47 15:59:19 27/05/2024
135 Uniswap v3 (Polygon) Uniswap v3 (Polygon) WBTC/LINK $68,733.73 $20,832.76 15:59:19 27/05/2024
136 Uniswap v3 (Optimism) Uniswap v3 (Optimism) USDC/WBTC $1.00 $20,789.41 15:59:19 27/05/2024
137 Tokpie Tokpie GEM/WBTC $0.004651 $20,570.18 16:02:19 27/05/2024
138 Uniswap v3 (Arbitrum) Uniswap v3 (Arbitrum) WBTC/WETH $68,748.84 $17,889.60 15:59:19 27/05/2024
139 PancakeSwap v2 (Ethereum) PancakeSwap v2 (Ethereum) WBTC/WETH $69,014.02 $16,839.34 15:59:19 27/05/2024
140 Curve (Optimism) Curve (Optimism) WBTC/TBTC $68,674.03 $16,121.14 15:59:19 27/05/2024
141 Verse Verse WBTC/WETH $68,914.00 $15,277.40 16:02:19 27/05/2024
142 Velodrome Finance v2 Velodrome Finance v2 WBTC/TBTC $68,674.15 $14,676.90 15:59:19 27/05/2024
143 SushiSwap (Ethereum) SushiSwap (Ethereum) WBTC/BADGER $68,793.72 $14,453.72 15:59:19 27/05/2024
144 Nash Nash WBTC/USDC $68,662.97 $12,814.45 15:59:19 27/05/2024
145 Huckleberry Huckleberry WBTC/WMOVR $687,055 $12,506.69 20:51:18 26/05/2024
146 Orca Orca WBTC/MOUTAI $70,034.21 $12,165.34 15:59:19 27/05/2024
147 Bitvavo Bitvavo WBTC/EUR $68,585.72 $12,037.96 15:59:19 27/05/2024
148 Uniswap v3 (Optimism) Uniswap v3 (Optimism) WBTC/TBTC $68,707.83 $11,693.95 15:59:19 27/05/2024
149 Uniswap v2 Uniswap v2 WBTC/BADGER $68,618.12 $11,190.04 15:56:16 27/05/2024
150 Meteora VD Meteora VD WBTC/SOL $69,277.80 $10,856.37 15:20:16 27/05/2024
151 Meteora VD Meteora VD WBTC/SOL $68,395.70 $10,762.32 16:02:19 27/05/2024
152 SushiSwap (Arbitrum) SushiSwap (Arbitrum) WBTC/WETH $68,611.40 $10,159.06 15:59:19 27/05/2024
153 Sushiswap v3 (Optimism) Sushiswap v3 (Optimism) WETH/WBTC $3,917.19 $10,063.10 16:02:19 27/05/2024
154 Uniswap v3 (Polygon) Uniswap v3 (Polygon) ICHI/WBTC $2.61 $9,758.30 15:59:19 27/05/2024
155 GMX (Avalanche) GMX (Avalanche) WBTC/USD $68,734.90 $9,591.42 15:00:58 25/05/2024
156 Uniswap v3 (Ethereum) Uniswap v3 (Ethereum) WBTC/AMKT $68,627.07 $9,507.23 15:56:16 27/05/2024
157 Zyberswap v3 Zyberswap v3 WBTC/USDC.e $68,698.71 $9,436.36 15:59:19 27/05/2024
158 KuCoin KuCoin WBTC/USDT $68,553.95 $9,323.13 15:59:19 27/05/2024
159 Curve (Arbitrum) Curve (Arbitrum) WBTC/WETH $68,400.10 $8,500.11 15:59:19 27/05/2024
160 Swappi Swappi WBTC/USDT $68,711.80 $7,889.70 15:59:19 27/05/2024
161 Osmosis Osmosis USDC/WBTC $1.00 $7,817.96 15:59:19 27/05/2024
162 Meteora VP Meteora VP WBTC/SOL $68,700.02 $7,635.22 16:02:19 27/05/2024
163 SpookySwap SpookySwap WFTM/WBTC $0.8137 $7,595.86 15:59:19 27/05/2024
164 Jupiter Jupiter WBTC/MOUTAI $62,239.68 $7,558.83 08:00:22 27/05/2024
165 QuickSwap v3 (Polygon) QuickSwap v3 (Polygon) WBTC/TBTC $68,553.47 $7,124.64 15:59:19 27/05/2024
166 Uniswap v3 (Polygon) Uniswap v3 (Polygon) WBTC/WETH $68,840.48 $7,021.25 15:59:19 27/05/2024
167 CoinEx CoinEx WBTC/BTC $68,896.29 $6,542.46 15:59:19 27/05/2024
168 ZilSwap ZilSwap zWBTC/ZIL $69,292.50 $6,236.87 16:02:19 27/05/2024
169 MM Finance (Cronos) MM Finance (Cronos) WBTC/WETH $68,542.92 $5,694.01 15:59:19 27/05/2024
170 Uniswap v3 (Arbitrum) Uniswap v3 (Arbitrum) WBTC/USDC.e $68,846.34 $5,651.82 15:59:19 27/05/2024
171 Meteora VD Meteora VD WBTC/USDT $68,640.53 $5,297.78 16:02:19 27/05/2024
172 VVS Finance VVS Finance WBTC/USDC $68,500.67 $5,264.20 15:59:19 27/05/2024
173 MerlinSwap MerlinSwap MSTAR/WBTC $0.02142 $5,098.63 16:02:19 27/05/2024
174 Balancer v2 (Polygon) Balancer v2 (Polygon) WBTC/USDC.e $68,600.73 $4,867.14 15:59:19 27/05/2024
175 Meteora VD Meteora VD WBTC/SOL $68,533.80 $4,854.15 16:02:19 27/05/2024
176 Uniswap v3 (Ethereum) Uniswap v3 (Ethereum) WBTC/DAI $68,868.74 $4,381.86 15:56:16 27/05/2024
177 Tokpie Tokpie MATIC/WBTC $0.7233 $4,226.56 16:02:19 27/05/2024
178 SmarDex SmarDex WBTC/SDEX $69,670.33 $4,187.13 15:59:19 27/05/2024
179 QuickSwap v3 (Polygon) QuickSwap v3 (Polygon) WBTC/MIMATIC $68,613.86 $3,995.76 15:59:19 27/05/2024
180 MerlinSwap MerlinSwap MAGE/WBTC $0.00004642 $3,979.55 16:02:19 27/05/2024
181 DODO (Arbitrum) DODO (Arbitrum) WBTC/WETH $69,991.37 $3,910.48 15:59:19 27/05/2024
182 Uniswap v3 (Polygon) Uniswap v3 (Polygon) ICHI/WBTC $2.60 $3,794.50 15:59:19 27/05/2024
183 Uniswap v3 (Arbitrum) Uniswap v3 (Arbitrum) LMR/WBTC $0.03509 $3,747.91 15:59:19 27/05/2024
184 Uniswap v3 (Optimism) Uniswap v3 (Optimism) HAN/WBTC $0.02731 $3,613.99 15:59:19 27/05/2024
185 Uniswap v3 (Optimism) Uniswap v3 (Optimism) WBTC/USDT $68,803.21 $3,579.95 15:59:19 27/05/2024
186 Swop.fi Swop.fi WAVES/BTC $45.42 $3,568.19 15:59:19 27/05/2024
187 Uniswap v3 (Polygon) Uniswap v3 (Polygon) WBTC/BTCPX $68,609.39 $3,382.28 15:59:19 27/05/2024
188 KyberSwap Classic (Ethereum) KyberSwap Classic (Ethereum) WBTC/USDT $68,717.73 $3,179.35 15:59:19 27/05/2024
189 PancakeSwap v3 (Ethereum) PancakeSwap v3 (Ethereum) WBTC/WETH $69,318.81 $3,151.27 15:59:19 27/05/2024
190 Balancer v2 (Arbitrum) Balancer v2 (Arbitrum) WBTC/WETH $69,041.40 $3,072.17 15:59:19 27/05/2024
191 HitBTC HitBTC WBTC/USDT $68,689.94 $2,902.30 15:59:19 27/05/2024
192 FMFW.io FMFW.io WBTC/USDT $68,689.94 $2,902.30 15:59:19 27/05/2024
193 Ref Finance Ref Finance WBTC/ETH $68,757.31 $2,870.07 15:59:19 27/05/2024
194 MM Finance (Cronos) MM Finance (Cronos) WBTC/WCRO $68,523.75 $2,786.67 15:59:19 27/05/2024
195 CoinTR Pro CoinTR Pro WBTC/USDT $68,820.42 $2,558.79 15:59:19 27/05/2024
196 Coinone Coinone WBTC/KRW $69,918.13 $2,510.79 15:59:19 27/05/2024
197 Balancer v2 (Arbitrum) Balancer v2 (Arbitrum) WBTC/USDC.e $68,636.90 $2,449.00 15:59:19 27/05/2024
198 QuickSwap QuickSwap WBTC/USDC.e $68,713.87 $2,321.34 15:59:19 27/05/2024
199 Orca Orca WBTC/JUP $68,634.36 $2,292.15 15:59:19 27/05/2024
200 QuickSwap v3 (Polygon) QuickSwap v3 (Polygon) WMATIC/WBTC $0.7218 $2,275.05 15:59:19 27/05/2024
201 Ref Finance Ref Finance WBTC/WNEAR $68,750.44 $2,177.75 15:59:19 27/05/2024
202 FlatQube Exchange FlatQube Exchange WBTC/WEVER $67,638.46 $2,136.37 15:59:19 27/05/2024
203 CronaSwap CronaSwap WBTC/WETH $68,624.99 $2,082.67 16:02:19 27/05/2024
204 Uniswap v3 (Ethereum) Uniswap v3 (Ethereum) WBTC/SAITABIT $68,627.05 $2,062.81 15:56:16 27/05/2024
205 MojitoSwap MojitoSwap WKCS/WBTC $10.37 $2,026.81 16:02:19 27/05/2024
206 GMX (Avalanche) GMX (Avalanche) WAVAX/WBTC $37.22 $2,025.09 15:59:19 27/05/2024
207 Dfyn Network Dfyn Network WBTC/WETH $68,477.98 $1,978.08 15:59:19 27/05/2024
208 OpenOcean OpenOcean WBTC/MNT $66,534.45 $1,929.33 21:06:18 24/05/2024
209 Uniswap v3 (Optimism) Uniswap v3 (Optimism) WBTC/USDC.e $68,756.73 $1,923.98 15:59:19 27/05/2024
210 Uniswap v2 Uniswap v2 WBTC/SYLO $68,843.26 $1,913.61 15:56:16 27/05/2024
211 SpookySwap SpookySwap WBTC/WETH $2,425.29 $1,862.10 15:59:19 27/05/2024
212 Jupiter Jupiter WBTC/JUP $69,315.50 $1,841.22 15:59:19 27/05/2024
213 Uniswap v3 (Optimism) Uniswap v3 (Optimism) WETH/WBTC $3,889.97 $1,783.75 15:59:19 27/05/2024
214 mimo.exchange mimo.exchange IOTX/ioWBTC $0.05172 $1,670.88 15:59:19 27/05/2024
215 Kujira Fin Kujira Fin wBTC/MNTA $68,334.23 $1,600.33 15:59:19 27/05/2024
216 Swop.fi Swop.fi BTC/USDN $3,726.33 $1,557.77 15:59:19 27/05/2024
217 Uniswap v2 Uniswap v2 WBTC/USDC $68,750.26 $1,455.99 15:56:16 27/05/2024
218 QuickSwap v3 (Polygon) QuickSwap v3 (Polygon) WBTC/GIDDY $68,893.95 $1,413.55 15:59:19 27/05/2024
219 Curve (Fantom) Curve (Fantom) WBTC/WETH $2,430.22 $1,344.73 16:02:19 27/05/2024
220 KyberSwap Classic (Ethereum) KyberSwap Classic (Ethereum) WBTC/WETH $69,861.26 $1,285.56 15:59:19 27/05/2024
221 Balancer Balancer WETH/WBTC $3,916.08 $1,261.05 15:59:19 27/05/2024
222 ShibaSwap ShibaSwap WBTC/WETH $69,117.42 $1,256.19 15:59:19 27/05/2024
223 1inch Liquidity Protocol 1inch Liquidity Protocol WBTC/1INCH $68,777.54 $1,173.93 16:02:19 27/05/2024
224 ApeSwap (Polygon) ApeSwap (Polygon) WMATIC/WBTC $0.7206 $1,162.60 15:59:19 27/05/2024
225 FMFW.io FMFW.io WBTC/BTC $68,736.33 $1,006.99 15:59:19 27/05/2024
226 Curve (Fantom) Curve (Fantom) USDT/WBTC $0.09253 $1,003.28 16:02:19 27/05/2024
227 Meteora VD Meteora VD WBTC/USDT $69,191.93 $992.62 16:02:19 27/05/2024
228 Korbit Korbit WBTC/KRW $67,803.86 $969.24 15:59:19 27/05/2024
229 STON.fi STON.fi WBTC/TON $68,888.79 $961.60 16:02:19 27/05/2024
230 Kujira Fin Kujira Fin WBTC/KUJI $68,627.27 $904.13 15:59:19 27/05/2024
231 Meteora VD Meteora VD WBTC/JTO $68,832.61 $871.94 16:02:19 27/05/2024
232 Uniswap v3 (Polygon) Uniswap v3 (Polygon) WBTC/UNI $68,348.65 $850.26 15:59:19 27/05/2024
233 Netswap Netswap WBTC/METIS $72,448.38 $833.69 15:59:19 27/05/2024
234 Uniswap v3 (Optimism) Uniswap v3 (Optimism) OP/WBTC $2.57 $754.02 15:59:19 27/05/2024
235 QuickSwap QuickSwap WBTC/CPR $68,798.43 $695.52 15:59:19 27/05/2024
236 Clipper (Polygon) Clipper (Polygon) WETH/WBTC $3,914.06 $675.01 16:02:19 27/05/2024
237 Clipper (Polygon) Clipper (Polygon) WBTC/DAI $68,794.11 $658.96 16:02:19 27/05/2024
238 Meteora VD Meteora VD WBTC/INF $69,071.97 $626.00 16:02:19 27/05/2024
239 Uniswap v3 (Polygon) Uniswap v3 (Polygon) WBTC/AMKT $68,609.39 $562.25 15:59:19 27/05/2024
240 Balancer v2 (Polygon) Balancer v2 (Polygon) WBTC/USDC $68,746.85 $561.17 15:59:19 27/05/2024
241 SushiSwap (Harmony) SushiSwap (Harmony) 1WBTC/WONE $1,510.09 $556.74 15:59:19 27/05/2024
242 Jupiter Jupiter WBTC/INF $69,117.22 $540.25 15:59:19 27/05/2024
243 Uniswap v3 (Polygon) Uniswap v3 (Polygon) WBTC/ULT $68,817.72 $513.93 15:59:19 27/05/2024
244 DeDust DeDust TON/WBTC $6.36 $511.42 15:59:19 27/05/2024
245 Beethoven X (Optimism) Beethoven X (Optimism) WETH/WBTC $3,918.66 $505.52 16:02:19 27/05/2024
246 Meteora VD Meteora VD WBTC/USDC $68,843.83 $485.61 16:02:19 27/05/2024
247 Balancer v2 (Polygon) Balancer v2 (Polygon) WBTC/WETH $68,612.83 $483.41 15:00:15 27/05/2024
248 SushiSwap (Ethereum) SushiSwap (Ethereum) BTC2X-FLI/WBTC $30.53 $480.66 15:59:19 27/05/2024
249 Beethoven X (Fantom) Beethoven X (Fantom) WFTM/WBTC $0.8136 $468.92 15:59:19 27/05/2024
250 Indodax Indodax WBTC/IDR $67,772.08 $462.31 15:59:19 27/05/2024
251 Uniswap v3 (Arbitrum) Uniswap v3 (Arbitrum) WBTC/LINK $68,895.45 $460.10 15:59:19 27/05/2024
252 Retro Retro WMATIC/WBTC $0.7200 $458.64 15:59:19 27/05/2024
253 Balancer v2 (Polygon) Balancer v2 (Polygon) WBTC/TEL $68,080.90 $434.25 15:59:19 27/05/2024
254 Uniswap v3 (Optimism) Uniswap v3 (Optimism) WBTC/USDC.e $68,862.80 $423.98 07:00:15 27/05/2024
255 Uniswap v3 (Polygon) Uniswap v3 (Polygon) WBTC/RNDR $69,056.49 $413.89 15:59:19 27/05/2024
256 Balancer v2 (Polygon) Balancer v2 (Polygon) WBTC/WETH $69,067.96 $405.84 10:43:27 27/05/2024
257 SpiritSwap SpiritSwap WFTM/WBTC $0.8141 $404.48 15:59:19 27/05/2024
258 Clipper (Polygon) Clipper (Polygon) USDT/WBTC $0.9976 $400.45 16:02:19 27/05/2024
259 Uniswap v3 (Ethereum) Uniswap v3 (Ethereum) WBTC/TON $68,838.23 $397.61 15:56:16 27/05/2024
260 Arbidex Arbidex WBTC/WETH $68,589.17 $382.35 16:02:19 27/05/2024
261 Uniswap v3 (Arbitrum) Uniswap v3 (Arbitrum) WBTC/LUA $68,761.61 $363.41 15:59:19 27/05/2024
262 Bitfinex Bitfinex WBT/USD $68,378.00 $306.06 15:59:19 27/05/2024
263 Clipper (Optimism) Clipper (Optimism) WBTC/USDT $69,032.03 $299.76 16:02:19 27/05/2024
264 Uniswap v3 (Polygon) Uniswap v3 (Polygon) WBTC/EURA $68,671.43 $291.41 15:59:19 27/05/2024
265 Beethoven X (Fantom) Beethoven X (Fantom) WBTC/WETH $2,431.32 $290.65 15:59:19 27/05/2024
266 DeDust DeDust SCALE/WBTC $5.79 $280.77 15:59:19 27/05/2024
267 Coinlist Pro Coinlist Pro WBTC/BTC $68,621.73 $274.37 15:59:19 27/05/2024
268 STON.fi STON.fi WBTC/DFC $69,061.48 $261.61 16:02:19 27/05/2024
269 WigoSwap WigoSwap WFTM/WBTC $0.8115 $245.55 15:59:19 27/05/2024
270 CoinJar CoinJar WBTC/USDC $68,148.51 $224.80 15:59:19 27/05/2024
271 DeFi Swap DeFi Swap WBTC/WETH $68,739.55 $223.92 15:59:19 27/05/2024
272 Jedi Swap Jedi Swap WBTC/ETH $69,261.15 $222.24 16:02:19 27/05/2024
273 Uniswap v3 (Arbitrum) Uniswap v3 (Arbitrum) WBTC/AMKT $68,761.61 $218.18 15:59:19 27/05/2024
274 Kujira Fin Kujira Fin WBTC/USK $68,415.81 $215.14 15:59:19 27/05/2024
275 Chronos Exchange Chronos Exchange WBTC/WETH $68,575.68 $211.94 16:02:19 27/05/2024
276 Swapr (Arbitrum) Swapr (Arbitrum) WBTC/WETH $68,608.20 $200.74 16:02:19 27/05/2024
277 Uniswap v3 (Optimism) Uniswap v3 (Optimism) WSTETH/WBTC $4,563.86 $191.50 15:59:19 27/05/2024
278 Dystopia Dystopia WBTC/WETH $68,447.70 $190.80 16:02:19 27/05/2024
279 Pearl v1.5 Pearl v1.5 WBTC/USDR $68,656.48 $190.65 16:02:19 27/05/2024
280 SushiSwap (Polygon) SushiSwap (Polygon) TUT/WBTC $0.02945 $184.32 15:59:19 27/05/2024
281 Balancer v2 (Ethereum) Balancer v2 (Ethereum) WBTC/BADGER $68,351.01 $176.42 15:59:19 27/05/2024
282 WX Network WX Network WBTC/USDT $68,601.51 $174.30 16:02:19 27/05/2024
283 10K Swap 10K Swap WBTC/ETH $70,032.27 $165.21 16:02:19 27/05/2024
284 Tokpie Tokpie BAMBOO/WBTC $0.003491 $164.28 16:02:19 27/05/2024
285 CoinJar CoinJar WBTC/AUD $68,070.00 $164.08 15:59:19 27/05/2024
286 Meteora VD Meteora VD WBTC/SOL $68,548.68 $154.80 16:02:19 27/05/2024
287 GMX (Avalanche) GMX (Avalanche) WBTC/USDC $68,598.45 $147.42 15:59:19 27/05/2024
288 QuickSwap QuickSwap WBTC/HANU $68,804.75 $140.59 15:59:19 27/05/2024
289 Beethoven X (Fantom) Beethoven X (Fantom) WFTM/WBTC $0.8003 $132.23 21:53:18 23/05/2024
290 Beethoven X (Optimism) Beethoven X (Optimism) WBTC/USDC.e $68,748.98 $131.31 16:02:19 27/05/2024
291 Tranquil Finance Tranquil Finance WBTC/WONE $1,510.66 $126.11 16:02:19 27/05/2024
292 Beethoven X (Fantom) Beethoven X (Fantom) USDC/WBTC $0.1176 $125.99 15:59:19 27/05/2024
293 KyberSwap Elastic (Polygon) KyberSwap Elastic (Polygon) WBTC/TBTC $69,543.21 $124.68 15:05:15 22/05/2024
294 Balancer v2 (Arbitrum) Balancer v2 (Arbitrum) BAL/WBTC $4.09 $122.55 15:59:19 27/05/2024
295 Meteora VP Meteora VP WBTC/MOUTAI $68,440.73 $119.25 16:02:19 27/05/2024
296 MM Finance (Polygon) MM Finance (Polygon) WBTC/USDC.e $68,784.57 $116.45 16:02:19 27/05/2024
297 Excalibur Excalibur WFTM/WBTC $0.8126 $114.96 16:02:19 27/05/2024
298 Gravity Finance Gravity Finance WBTC/WETH $68,471.12 $114.89 16:02:19 27/05/2024
299 Uniswap v3 (Ethereum) Uniswap v3 (Ethereum) WBTC/USDT $68,860.15 $111.61 15:56:16 27/05/2024
300 Balancer v2 (Arbitrum) Balancer v2 (Arbitrum) WBTC/WETH $69,500.66 $97.03 11:22:27 27/05/2024

Thông tin thị trường giao dịch Wrapped Bitcoin (WBTC)

Bảng dữ liệu thể hiện Top 300 cặp giao dịch WBTC có Khối lượng giao dịch 24 giờ cao nhất. Dữ liệu được tổng hợp từ 770 sàn giao dịch trên toàn thế giới.

Thời gian ở bảng dữ liệu trên tính theo múi giờ Việt Nam là GMT+7. Dữ liệu được cập nhật 5 phút / lần.

Theo thông tin cập nhật mới nhất lúc 15:56:16 27/05/2024, cặp giao dịch WBTC/WETH tại sàn Uniswap v3 (Ethereum) đang có khối lượng giao dịch cao nhất.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của cặp này là $72,585,079 với tỷ giá $68,675.55.

Giải thích từ ngữ

Sàn giao dịch: Tên sàn giao dịch chứa cặp WBTC.

Cặp: Tên cặp giao dịch WBTC với một đồng khác.

Giá: Tỷ giá của từng cặp giao dịch được quy đổi sang USD.

Khối lượng giao dịch (volume): là số WBTC được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.

Cập nhật: Lần cập nhật dữ liệu gần nhất theo múi giờ Việt Nam GMT+7.

Thị trường giao dịch Wrapped Bitcoin (WBTC) Cặp giao dịch Wrapped Bitcoin (WBTC) - GiaCoin.com
5 trên 795 đánh giá