Tiền ảo: 25,337 Sàn giao dịch: 633 Vốn hóa: $1,128,879,907,094 Khối lượng (24h): $35,873,930,642 Thị phần: BTC: 46.0%, ETH: 19.8%
Wrapped Bitcoin (WBTC)Wrapped Bitcoin WBTC
Xếp hạng #18 11:43:00 01/06/2023
Giá Wrapped Bitcoin (WBTC)
$26,831.46 -2.93%
1.0008 BTC 628,848,920 VND
Thấp: $26,766.50 Cao: $27,702.71
Vốn hóa thị trường $4,197,741,711 Khối lượng 24h $150,062,228 Lượng cung lưu hành 156,449 WBTC
Thay đổi 1h -0.03% Thay đổi 24h -2.93% Thay đổi 7 ngày 2.32%

Chuyển đổi WBTC - USD - VND

Thị trường Wrapped Bitcoin (WBTC)

#Sàn giao dịchCặpGiáKhối lượng giao dịchCập nhật
1 SecondBTC SecondBTC WBTC/USDT $26,837.15 $49,122,953 11:32:21 01/06/2023
2 Uniswap v3 (Ethereum) Uniswap v3 (Ethereum) WBTC/WETH $26,804.14 $24,769,294 11:25:21 01/06/2023
3 DigiFinex DigiFinex WBTC/BTC $26,828.22 $17,270,765 11:29:21 01/06/2023
4 Binance Binance WBTC/BTC $26,832.81 $14,040,361 11:25:21 01/06/2023
5 Uniswap v3 (Ethereum) Uniswap v3 (Ethereum) WBTC/WETH $26,859.09 $6,311,825 11:26:21 01/06/2023
6 Uniswap v3 (Arbitrum) Uniswap v3 (Arbitrum) WBTC/WETH $26,817.06 $6,052,508 11:29:21 01/06/2023
7 Uniswap v3 (Ethereum) Uniswap v3 (Ethereum) WBTC/USDC $26,787.70 $5,143,496 11:26:21 01/06/2023
8 BKEX BKEX WBTC/USDT $26,821.48 $4,782,572 11:29:21 01/06/2023
9 Uniswap v3 (Polygon) Uniswap v3 (Polygon) WBTC/WETH $26,830.55 $3,868,456 11:26:21 01/06/2023
10 Curve (Ethereum) Curve (Ethereum) WBTC/USDT $26,821.19 $3,278,509 11:29:21 01/06/2023
11 Uniswap v3 (Ethereum) Uniswap v3 (Ethereum) WBTC/USDT $26,780.35 $2,009,549 11:26:21 01/06/2023
12 Tokpie Tokpie WBTC/USDT $26,775.30 $1,395,079 11:32:21 01/06/2023
13 Tidex Tidex WBTC/BTC $26,830.10 $1,212,390 11:29:21 01/06/2023
14 QuickSwap v3 (Polygon) QuickSwap v3 (Polygon) WBTC/WETH $26,822.34 $1,028,323 11:29:21 01/06/2023
15 Curve (Arbitrum) Curve (Arbitrum) WBTC/USDT $26,842.00 $958,725 11:29:21 01/06/2023
16 QuickSwap v3 (Polygon) QuickSwap v3 (Polygon) WBTC/USDC $26,797.51 $916,568 11:29:21 01/06/2023
17 Azbit Azbit WBTC/USDT $26,787.88 $799,373 11:29:21 01/06/2023
18 Coinbase Exchange Coinbase Exchange WBTC/BTC $26,812.66 $763,619 11:26:21 01/06/2023
19 Curve (Ethereum) Curve (Ethereum) WBTC/WETH $26,835.48 $753,147 11:29:21 01/06/2023
20 Zyberswap v3 Zyberswap v3 WBTC/USDC $26,796.06 $696,310 11:29:21 01/06/2023
21 Uniswap v3 (Optimism) Uniswap v3 (Optimism) WETH/WBTC $1,853.37 $609,803 11:29:21 01/06/2023
22 Uniswap v3 (Ethereum) Uniswap v3 (Ethereum) WBTC/USDC $26,861.62 $531,717 11:26:21 01/06/2023
23 Qmall Exchange Qmall Exchange WBTC/BTC $26,830.10 $498,527 11:29:21 01/06/2023
24 Uniswap v3 (Polygon) Uniswap v3 (Polygon) WBTC/USDC $26,822.51 $394,696 11:26:21 01/06/2023
25 Bitrue Bitrue WBTC/BUSD $26,804.27 $371,090 11:29:21 01/06/2023
26 MEXC MEXC WBTC/USDT $26,807.88 $352,176 11:29:21 01/06/2023
27 Uniswap v3 (Polygon) Uniswap v3 (Polygon) WBTC/USDC $26,825.03 $350,801 11:26:21 01/06/2023
28 Bitget Bitget WBTC/USDT $26,795.60 $346,364 11:29:21 01/06/2023
29 SpookySwap SpookySwap WFTM/WBTC $0.3129 $270,327 11:29:21 01/06/2023
30 Binance Binance WBTC/BUSD $26,814.96 $266,143 11:25:21 01/06/2023
31 Tokpie Tokpie ETH/WBTC $1,861.49 $217,053 11:32:21 01/06/2023
32 AscendEX (BitMax) AscendEX (BitMax) WBTC/USDT $25,974.72 $204,034 11:29:21 01/06/2023
33 Curve (Arbitrum) Curve (Arbitrum) WBTC/WETH $26,809.04 $166,411 11:29:21 01/06/2023
34 Orderly Network Orderly Network WBTC/USDC $26,766.69 $149,203 11:29:21 01/06/2023
35 LocalTrade LocalTrade WBTC/BTC $26,830.10 $146,681 11:29:21 01/06/2023
36 FlatQube Exchange FlatQube Exchange WBTC/WEVER $27,644.07 $144,146 11:29:21 01/06/2023
37 Uniswap v3 (Arbitrum) Uniswap v3 (Arbitrum) WBTC/USDC $26,765.74 $135,693 11:29:21 01/06/2023
38 Uniswap v3 (Ethereum) Uniswap v3 (Ethereum) WBTC/BADGER $26,808.06 $125,974 11:26:21 01/06/2023
39 Poloniex Poloniex WBTC/USDT $26,976.86 $120,983 11:29:21 01/06/2023
40 Uniswap v3 (Optimism) Uniswap v3 (Optimism) OP/WBTC $1.39 $119,704 11:29:21 01/06/2023
41 Tidex Tidex WBTC/BUSD $26,838.97 $117,307 11:29:21 01/06/2023
42 Swappi Swappi WCFX/WBTC $0.2832 $111,504 11:29:21 01/06/2023
43 Binance Binance WBTC/ETH $26,817.00 $109,378 11:25:21 01/06/2023
44 Uniswap v3 (Ethereum) Uniswap v3 (Ethereum) WBTC/USDT $26,877.56 $105,734 11:26:21 01/06/2023
45 Binance Binance WBTC/USDT $26,807.24 $104,788 11:25:21 01/06/2023
46 Coinbase Exchange Coinbase Exchange WBTC/USD $26,798.30 $99,548.60 11:26:21 01/06/2023
47 MEXC MEXC WBTC/USDC $26,806.30 $97,810.22 11:29:21 01/06/2023
48 Uniswap v3 (Arbitrum) Uniswap v3 (Arbitrum) WBTC/WETH $26,836.70 $89,710.08 11:29:21 01/06/2023
49 Clipper (Ethereum) Clipper (Ethereum) DAI/WBTC $0.9876 $83,463.88 11:32:21 01/06/2023
50 Uniswap v3 (Optimism) Uniswap v3 (Optimism) WETH/WBTC $1,850.20 $83,222.41 11:29:21 01/06/2023
51 Curve (Fantom) Curve (Fantom) USDT/WBTC $0.9971 $81,943.45 11:29:21 01/06/2023
52 PancakeSwap v3 (Ethereum) PancakeSwap v3 (Ethereum) WBTC/WETH $26,882.92 $77,173.13 11:29:21 01/06/2023
53 Bybit Bybit WBTC/BTC $26,835.49 $66,112.71 11:25:21 01/06/2023
54 KuCoin KuCoin WBTC/BTC $26,781.66 $58,573.49 11:25:21 01/06/2023
55 THORChain THORChain WBTC/RUNE $26,784.51 $45,702.60 11:29:21 01/06/2023
56 Bancor Network Bancor Network WBTC/BNT $26,823.98 $43,548.28 11:29:21 01/06/2023
57 Balancer v2 (Arbitrum) Balancer v2 (Arbitrum) WBTC/USDC $26,819.52 $41,163.78 11:29:21 01/06/2023
58 Uniswap v2 Uniswap v2 WBTC/WETH $26,902.89 $39,697.43 11:26:21 01/06/2023
59 Uniswap v3 (Arbitrum) Uniswap v3 (Arbitrum) WBTC/USDC $26,812.39 $38,115.30 11:29:21 01/06/2023
60 Clipper (Ethereum) Clipper (Ethereum) WBTC/WETH $26,944.23 $36,706.23 11:32:21 01/06/2023
61 VVS Finance VVS Finance WBTC/WCRO $26,819.45 $36,565.18 11:29:21 01/06/2023
62 Uniswap v3 (Ethereum) Uniswap v3 (Ethereum) WBTC/XIDR $26,815.66 $34,304.56 11:25:21 01/06/2023
63 Uniswap v3 (Optimism) Uniswap v3 (Optimism) WBTC/USDC $26,731.51 $31,725.00 11:29:21 01/06/2023
64 Qmall Exchange Qmall Exchange WBTC/ETH $26,815.89 $31,290.36 11:29:21 01/06/2023
65 Uniswap v3 (Arbitrum) Uniswap v3 (Arbitrum) WBTC/USDT $26,769.06 $30,802.83 11:29:21 01/06/2023
66 SushiSwap SushiSwap WBTC/WETH $26,899.50 $29,597.43 11:29:21 01/06/2023
67 Uniswap v3 (Polygon) Uniswap v3 (Polygon) WBTC/WETH $26,859.28 $29,290.82 11:26:21 01/06/2023
68 Uniswap v3 (Polygon) Uniswap v3 (Polygon) WBTC/USDT $26,826.90 $28,551.25 11:26:21 01/06/2023
69 Curve (Fantom) Curve (Fantom) WBTC/WETH $26,782.11 $28,522.48 11:29:21 01/06/2023
70 Uniswap v3 (Polygon) Uniswap v3 (Polygon) WBTC/USDT $26,832.57 $27,971.44 11:26:21 01/06/2023
71 Balancer v2 Balancer v2 WBTC/GRAVIAURA $28,037.47 $27,964.12 18:59:21 30/05/2023
72 Beethoven X (Fantom) Beethoven X (Fantom) USDC/WBTC $1.00 $27,944.36 11:29:21 01/06/2023
73 Uniswap v3 (Ethereum) Uniswap v3 (Ethereum) WBTC/DAI $26,972.06 $26,385.39 11:25:21 01/06/2023
74 Tokpie Tokpie Cake/WBTC $1.62 $25,802.95 11:32:21 01/06/2023
75 MojitoSwap MojitoSwap WKCS/WBTC $7.34 $25,407.57 11:29:21 01/06/2023
76 Azbit Azbit WBTC/ETH $26,834.43 $24,691.79 11:29:21 01/06/2023
77 Beethoven X (Fantom) Beethoven X (Fantom) WFTM/WBTC $0.3129 $24,138.09 11:29:21 01/06/2023
78 SpookySwap SpookySwap WBTC/WETH $26,716.48 $23,977.22 11:29:21 01/06/2023
79 Phemex Phemex WBTC/USDT $26,751.59 $23,749.93 11:29:21 01/06/2023
80 Swappi Swappi WBTC/USDT $26,844.47 $23,444.10 11:29:21 01/06/2023
81 Clipper (Ethereum) Clipper (Ethereum) WBTC/USDC $26,868.57 $23,125.97 11:32:21 01/06/2023
82 PancakeSwap v3 (Ethereum) PancakeSwap v3 (Ethereum) WBTC/RETH $26,904.41 $21,124.45 11:28:21 01/06/2023
83 Gate.io Gate.io WBTC/USDT $26,773.37 $20,110.53 11:29:21 01/06/2023
84 BitMart BitMart WBTC/USDT $26,821.41 $20,029.10 11:29:21 01/06/2023
85 Azbit Azbit WBTC/BTC $26,830.10 $19,813.93 11:29:21 01/06/2023
86 Balancer v2 (Polygon) Balancer v2 (Polygon) WBTC/USDC $26,892.78 $19,028.47 11:29:21 01/06/2023
87 Tidex Tidex WBTC/ETH $26,797.34 $18,612.70 11:29:21 01/06/2023
88 OKX OKX WBTC/BTC $26,840.85 $18,097.97 11:25:21 01/06/2023
89 Verse Verse WBTC/WETH $26,907.94 $17,632.89 11:32:21 01/06/2023
90 Kraken Kraken WBTC/XBT $26,784.60 $15,819.78 11:25:21 01/06/2023
91 Uniswap v3 (Polygon) Uniswap v3 (Polygon) WMATIC/WBTC $0.8855 $15,200.43 11:26:21 01/06/2023
92 BingX BingX WBTC/USDT $26,791.97 $14,422.31 11:29:21 01/06/2023
93 Balancer v2 (Arbitrum) Balancer v2 (Arbitrum) WBTC/WETH $26,960.39 $13,719.83 11:29:21 01/06/2023
94 Uniswap v3 (Optimism) Uniswap v3 (Optimism) WBTC/USDC $26,767.50 $13,444.37 11:29:21 01/06/2023
95 Camelot Camelot WBTC/WETH $26,797.86 $11,913.19 11:29:21 01/06/2023
96 SushiSwap SushiSwap BTC2X-FLI/WBTC $6.60 $11,864.73 11:29:21 01/06/2023
97 ZigZag (zkSync v1) ZigZag (zkSync v1) WBTC/USDT $26,764.77 $11,538.04 11:29:21 01/06/2023
98 SushiSwap (Polygon) SushiSwap (Polygon) TUT/WBTC $0.05751 $11,490.68 11:29:21 01/06/2023
99 Uniswap v3 (Ethereum) Uniswap v3 (Ethereum) BTC2X-FLI/WBTC $6.51 $11,373.00 11:26:21 01/06/2023
100 Bybit Bybit WBTC/USDT $26,772.92 $11,080.79 11:26:21 01/06/2023
101 Clipper (Ethereum) Clipper (Ethereum) WBTC/USDT $27,131.71 $10,967.14 11:32:21 01/06/2023
102 Orca Orca WBTC/USDC $26,725.75 $10,892.09 11:29:21 01/06/2023
103 Tokpie Tokpie ADA/WBTC $0.3654 $10,773.47 11:32:21 01/06/2023
104 Balancer v2 Balancer v2 WBTC/BADGER $27,338.05 $10,251.48 06:59:21 01/06/2023
105 Orca Orca WBTC/WETH $26,746.39 $10,207.97 11:29:21 01/06/2023
106 FMFW.io FMFW.io WBTC/BTC $26,804.12 $9,972.53 11:29:21 01/06/2023
107 ZT ZT WBTC/USDT $26,809.48 $9,476.58 11:29:21 01/06/2023
108 OKX OKX WBTC/USDT $26,830.70 $9,228.62 11:25:21 01/06/2023
109 KyberSwap Elastic (Polygon) KyberSwap Elastic (Polygon) WBTC/WETH $26,904.54 $8,631.11 11:29:21 01/06/2023
110 WigoSwap WigoSwap WFTM/WBTC $0.3125 $8,218.70 11:29:21 01/06/2023
111 Uniswap v3 (Ethereum) Uniswap v3 (Ethereum) WBTC/SPARK $26,808.06 $8,209.97 11:26:21 01/06/2023
112 FMFW.io FMFW.io WBTC/USDT $26,792.88 $8,130.51 11:29:21 01/06/2023
113 Arbidex Arbidex WBTC/WETH $26,815.67 $8,098.58 11:32:21 01/06/2023
114 SushiSwap SushiSwap WBTC/BADGER $26,804.04 $7,913.26 11:29:21 01/06/2023
115 Chronos Exchange Chronos Exchange WBTC/WETH $26,793.16 $7,895.18 11:29:21 01/06/2023
116 Gate.io Gate.io WBTC/BTC $26,808.67 $7,859.03 11:29:21 01/06/2023
117 LocalTrade LocalTrade WBTC/ETH $26,815.89 $7,622.71 11:29:21 01/06/2023
118 Arbidex Arbidex WBTC/USDC $26,758.57 $7,573.23 11:32:21 01/06/2023
119 Ref Finance Ref Finance WNEAR/WBTC $1.55 $6,781.64 11:29:21 01/06/2023
120 SushiSwap (Arbitrum) SushiSwap (Arbitrum) WBTC/WETH $26,834.08 $6,643.90 11:29:21 01/06/2023
121 Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange WBTC/USDT $26,787.94 $6,003.37 11:29:21 01/06/2023
122 BitUBU BitUBU WBTC/BTC $26,838.13 $5,790.41 11:29:21 01/06/2023
123 Tokpie Tokpie MATIC/WBTC $0.8896 $5,663.12 11:32:21 01/06/2023
124 QuickSwap QuickSwap WBTC/WETH $26,815.82 $5,141.98 11:29:21 01/06/2023
125 Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange WBTC/BTC $26,784.57 $4,992.22 11:29:21 01/06/2023
126 Beethoven X (Fantom) Beethoven X (Fantom) WBTC/WETH $26,684.45 $4,907.67 11:29:21 01/06/2023
127 ApeSwap (Polygon) ApeSwap (Polygon) WMATIC/WBTC $0.8853 $4,836.59 11:29:21 01/06/2023
128 SpiritSwap SpiritSwap WFTM/WBTC $0.3124 $4,388.09 11:29:21 01/06/2023
129 Uniswap v3 (Ethereum) Uniswap v3 (Ethereum) TBTC/WBTC $26,577.00 $4,243.54 11:25:21 01/06/2023
130 QuickSwap QuickSwap WBTC/USDC $26,866.20 $3,984.35 11:29:21 01/06/2023
131 Beethoven X (Fantom) Beethoven X (Fantom) WFTM/WBTC $0.3119 $3,851.76 11:29:21 01/06/2023
132 Uniswap v3 (Polygon) Uniswap v3 (Polygon) WMATIC/WBTC $0.8851 $3,317.65 11:26:21 01/06/2023
133 Balancer v2 Balancer v2 WBTC/WETH $26,842.99 $3,207.24 11:29:21 01/06/2023
134 SushiSwap (Fantom) SushiSwap (Fantom) WBTC/WETH $26,764.60 $3,137.97 11:29:21 01/06/2023
135 Curve (Ethereum) Curve (Ethereum) WBTC/BADGER $27,818.96 $3,067.56 19:01:21 29/05/2023
136 QuickSwap v3 (Polygon) QuickSwap v3 (Polygon) WBTC/MIMATIC $26,841.59 $2,978.99 11:29:21 01/06/2023
137 BitUBU BitUBU WBTC/USDT $26,830.38 $2,953.15 11:29:21 01/06/2023
138 CoinEx CoinEx WBTC/BTC $26,885.22 $2,881.10 11:29:21 01/06/2023
139 1inch Liquidity Protocol 1inch Liquidity Protocol WBTC/1INCH $26,770.11 $2,836.93 11:32:21 01/06/2023
140 SolidLizard SolidLizard WBTC/WETH $26,848.50 $2,806.30 11:32:21 01/06/2023
141 Uniswap v2 Uniswap v2 WBTC/BADGER $27,423.70 $2,742.86 06:59:21 01/06/2023
142 Uniswap v3 (Polygon) Uniswap v3 (Polygon) WBTC/AMKT $26,893.91 $2,632.87 11:26:21 01/06/2023
143 Balancer v2 (Polygon) Balancer v2 (Polygon) WBTC/USDC $26,858.85 $2,595.62 11:29:21 01/06/2023
144 Balancer Balancer WETH/WBTC $1,854.76 $2,357.70 11:29:21 01/06/2023
145 Swop.fi Swop.fi WAVES/BTC $13.04 $2,127.34 11:32:21 01/06/2023
146 Balancer v2 (Polygon) Balancer v2 (Polygon) WBTC/WETH $26,794.73 $2,120.10 11:29:21 01/06/2023
147 MM Finance (Polygon) MM Finance (Polygon) WBTC/USDC $26,880.74 $2,095.54 11:32:21 01/06/2023
148 Uniswap v3 (Ethereum) Uniswap v3 (Ethereum) WBTC/USDC $27,214.68 $2,081.40 11:26:21 01/06/2023
149 Balancer Balancer WBTC/WETH $27,015.39 $2,012.73 11:29:21 01/06/2023
150 Uniswap v3 (Ethereum) Uniswap v3 (Ethereum) WBTC/AMKT $26,960.71 $1,905.58 11:26:21 01/06/2023
151 Ref Finance Ref Finance WBTC/ETH $26,770.93 $1,819.97 11:29:21 01/06/2023
152 Balancer v2 Balancer v2 WBTC/CHZ $27,507.23 $1,604.56 07:00:21 30/05/2023
153 KyberSwap Classic (Ethereum) KyberSwap Classic (Ethereum) WBTC/USDT $27,106.29 $1,543.20 11:29:21 01/06/2023
154 Tokpie Tokpie BAMBOO/WBTC $0.02451 $1,507.60 11:32:21 01/06/2023
155 Equalizer Equalizer WFTM/WBTC $0.3124 $1,501.00 11:32:21 01/06/2023
156 MM Finance (Cronos) MM Finance (Cronos) WBTC/WCRO $26,721.60 $1,480.22 11:29:21 01/06/2023
157 Uniswap v3 (Polygon) Uniswap v3 (Polygon) WBTC/USDC $27,050.26 $1,437.57 11:26:21 01/06/2023
158 OKX OKX WBTC/ETH $26,817.00 $1,433.29 11:25:21 01/06/2023
159 KuCoin KuCoin WBTC/ETH $26,809.58 $1,409.34 11:25:21 01/06/2023
160 Beethoven X (Fantom) Beethoven X (Fantom) USDT/WBTC $1.00 $1,266.77 11:29:21 01/06/2023
161 ZilSwap ZilSwap zWBTC/ZIL $26,960.16 $1,205.66 11:32:21 01/06/2023
162 Orca Orca WBTC/SOL $26,743.95 $1,133.99 11:29:21 01/06/2023
163 MM Finance (Arbitrum) MM Finance (Arbitrum) WBTC/USDC $26,763.72 $1,129.89 11:32:21 01/06/2023
164 Uniswap v3 (Arbitrum) Uniswap v3 (Arbitrum) AIDOGE/WBTC $0.000000000299 $1,026.78 11:29:21 01/06/2023
165 Beethoven X (Fantom) Beethoven X (Fantom) WBTC/DAI $26,706.37 $1,017.33 11:29:21 01/06/2023
166 Beethoven X (Fantom) Beethoven X (Fantom) USDC/WBTC $0.9987 $1,015.79 11:29:21 01/06/2023
167 Uniswap v3 (Ethereum) Uniswap v3 (Ethereum) ICHI/WBTC $2.53 $967.47 11:26:21 01/06/2023
168 Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange WBTC/USD $26,815.97 $960.01 11:29:21 01/06/2023
169 Beethoven X (Fantom) Beethoven X (Fantom) WFTM/WBTC $0.3125 $902.86 11:29:21 01/06/2023
170 Kraken Kraken WBTC/USD $26,830.00 $883.81 11:25:21 01/06/2023
171 Swop.fi Swop.fi BTC/USDN $3,497.38 $835.61 11:32:21 01/06/2023
172 SoulSwap SoulSwap WFTM/WBTC $0.3122 $809.28 11:32:21 01/06/2023
173 Uniswap v3 (Arbitrum) Uniswap v3 (Arbitrum) WBTC/ARB $26,838.69 $793.57 11:29:21 01/06/2023
174 Balancer v2 Balancer v2 WBTC/WETH $26,865.70 $778.44 11:29:21 01/06/2023
175 Kraken Kraken WBTC/EUR $27,014.50 $767.97 11:25:21 01/06/2023
176 Dfyn Network Dfyn Network WBTC/USDC $26,846.21 $754.95 11:29:21 01/06/2023
177 Huobi Huobi WBTC/BTC $26,781.89 $746.75 11:29:21 01/06/2023
178 Uniswap v2 Uniswap v2 WBTC/SYLO $26,460.48 $741.88 11:25:21 01/06/2023
179 Beethoven X (Fantom) Beethoven X (Fantom) WFTM/WBTC $0.3122 $698.52 11:29:21 01/06/2023
180 Uniswap v3 (Ethereum) Uniswap v3 (Ethereum) WBTC/TON $26,950.98 $697.74 07:00:21 30/05/2023
181 Beethoven X (Fantom) Beethoven X (Fantom) USDC/WBTC $0.9981 $670.47 11:29:21 01/06/2023
182 Uniswap v2 Uniswap v2 WBTC/USDC $27,077.68 $659.42 11:26:21 01/06/2023
183 Trader Joe v2.1 (Arbitrum) Trader Joe v2.1 (Arbitrum) WBTC/WETH $26,777.37 $632.40 11:29:21 01/06/2023
184 Tombswap Tombswap WBTC/TSHARE $26,777.49 $629.80 11:29:21 01/06/2023
185 Uniswap v3 (Arbitrum) Uniswap v3 (Arbitrum) WBTC/WETH $26,820.02 $610.72 11:29:21 01/06/2023
186 PancakeSwap v2 (Ethereum) PancakeSwap v2 (Ethereum) WBTC/WETH $26,821.26 $603.69 11:29:21 01/06/2023
187 Balancer v2 (Polygon) Balancer v2 (Polygon) WBTC/WETH $26,839.60 $578.61 11:29:21 01/06/2023
188 Beethoven X (Fantom) Beethoven X (Fantom) USDT/WBTC $0.9976 $578.05 11:29:21 01/06/2023
189 Beethoven X (Fantom) Beethoven X (Fantom) USDT/WBTC $0.9989 $558.57 11:29:21 01/06/2023
190 DDEX DDEX WBTC/USDT $35,576.06 $515.87 11:29:21 01/06/2023
191 Huckleberry Huckleberry WBTC/WMOVR $26,731.52 $500.32 11:32:21 01/06/2023
192 mimo.exchange mimo.exchange IOTX/ioWBTC $0.02288 $497.26 11:29:21 01/06/2023
193 Uniswap v3 (Polygon) Uniswap v3 (Polygon) WBTC/BTCPX $26,825.98 $494.94 11:26:21 01/06/2023
194 CroSwap CroSwap WBTC/USDC $26,749.11 $492.55 11:32:21 01/06/2023
195 BitUBU BitUBU WBTC/ETH $26,815.89 $458.59 11:29:21 01/06/2023
196 Dark Knight Dark Knight WFTM/WBTC $0.3124 $425.87 11:32:21 01/06/2023
197 Netswap Netswap WBTC/USDT $21,334.69 $420.59 11:29:21 01/06/2023
198 Tethys Tethys WBTC/METIS $21,087.63 $418.28 11:32:21 01/06/2023
199 Balancer v2 (Polygon) Balancer v2 (Polygon) WBTC/TEL $26,852.09 $404.25 11:29:21 01/06/2023
200 Bitay Bitay WBTC/TRY $27,660.40 $396.01 11:29:21 01/06/2023
201 Gate.io Gate.io WBTC/TRY $28,215.07 $395.94 11:29:21 01/06/2023
202 Uniswap v3 (Arbitrum) Uniswap v3 (Arbitrum) WBTC/USDT $26,828.31 $374.52 11:29:21 01/06/2023
203 Bored Candy City Bored Candy City WBTC/CANDY $26,989.38 $371.81 11:32:21 01/06/2023
204 Beethoven X (Fantom) Beethoven X (Fantom) WBTC/WETH $26,743.94 $368.48 11:29:21 01/06/2023
205 Trader Joe v2 (Arbitrum) Trader Joe v2 (Arbitrum) WBTC/WETH $26,801.61 $358.32 11:32:21 01/06/2023
206 Binance.US Binance.US WBTC/BTC $27,025.12 $354.80 22:29:21 31/05/2023
207 Uniswap v3 (Polygon) Uniswap v3 (Polygon) WBTC/UNI $27,021.53 $351.97 11:26:21 01/06/2023
208 QuickSwap v3 (Polygon) QuickSwap v3 (Polygon) WBTC/GDDY $26,885.87 $348.87 11:29:21 01/06/2023
209 SushiSwap (Polygon) SushiSwap (Polygon) WBTC/DAI $26,962.87 $347.89 11:29:21 01/06/2023
210 Beethoven X (Fantom) Beethoven X (Fantom) WFTM/WBTC $0.3123 $347.40 11:29:21 01/06/2023
211 Excalibur Excalibur WFTM/WBTC $0.3120 $347.20 11:32:21 01/06/2023
212 DODO (Arbitrum) DODO (Arbitrum) WBTC/USDC $26,653.21 $338.21 11:29:21 01/06/2023
213 Bitfinex Bitfinex WBT/USD $26,846.00 $336.00 11:26:21 01/06/2023
214 Netswap Netswap WBTC/METIS $21,145.18 $305.92 11:29:21 01/06/2023
215 Uniswap v3 (Polygon) Uniswap v3 (Polygon) WBTC/AAVE $27,774.76 $305.66 07:00:21 30/05/2023
216 Balancer v2 (Polygon) Balancer v2 (Polygon) WBTC/WETH $26,867.18 $305.05 11:29:21 01/06/2023
217 Beethoven X (Fantom) Beethoven X (Fantom) WBTC/BEETS $26,664.09 $304.30 11:29:21 01/06/2023
218 MM Finance (Cronos) MM Finance (Cronos) WBTC/WETH $26,822.51 $303.05 11:29:21 01/06/2023
219 OreoSwap OreoSwap WBTC/WETH $26,848.32 $297.43 11:32:21 01/06/2023
220 DODO (Arbitrum) DODO (Arbitrum) USDC/WBTC $1.00 $290.66 11:29:21 01/06/2023
221 SushiSwap (Harmony) SushiSwap (Harmony) 1WBTC/WONE $1,979.45 $290.25 11:29:21 01/06/2023
222 Jetswap (Polygon) Jetswap (Polygon) WBTC/USDT $26,899.71 $285.47 11:32:21 01/06/2023
223 Beethoven X (Optimism) Beethoven X (Optimism) WBTC/USDC $26,770.53 $259.25 11:32:21 01/06/2023
224 Beethoven X (Fantom) Beethoven X (Fantom) CRV/WBTC $0.8074 $253.53 11:29:21 01/06/2023
225 DeFi Kingdoms DeFi Kingdoms WBTC/JEWEL $1,975.15 $251.43 11:32:21 01/06/2023
226 SushiSwap (Polygon) SushiSwap (Polygon) WBTC/USDC $27,133.54 $241.52 11:29:21 01/06/2023
227 ShibaSwap ShibaSwap WBTC/WETH $26,854.98 $237.77 11:29:21 01/06/2023
228 WigoSwap WigoSwap WBTC/WETH $26,737.62 $234.63 11:29:21 01/06/2023
229 Uniswap v3 (Polygon) Uniswap v3 (Polygon) WBTC/DAI $26,967.52 $233.99 11:26:21 01/06/2023
230 Wannaswap Wannaswap WETH/WBTC $1,859.48 $206.54 11:32:21 01/06/2023
231 Dfyn Network Dfyn Network WBTC/WETH $26,871.10 $197.86 11:29:21 01/06/2023
232 Balancer v2 Balancer v2 WBTC/KEY $23,049.83 $197.49 06:59:51 27/05/2023
233 Uniswap v2 Uniswap v2 WBTC/CRAMER $25,927.27 $196.14 07:00:51 28/05/2023
234 SoulSwap SoulSwap USDC/WBTC $0.9989 $184.63 11:32:21 01/06/2023
235 Bored Candy City Bored Candy City WBTC/WETH $26,893.52 $184.50 11:32:21 01/06/2023
236 Wagmi (Fantom) Wagmi (Fantom) USDT/WBTC $0.9964 $182.00 11:32:21 01/06/2023
237 Compound Compound CWBTC/WBTC $541.93 $179.72 11:29:21 01/06/2023
238 Beethoven X (Fantom) Beethoven X (Fantom) USDC/WBTC $0.9972 $176.39 11:29:21 01/06/2023
239 Beethoven X (Fantom) Beethoven X (Fantom) WBTC/WETH $26,689.23 $173.65 11:29:21 01/06/2023
240 Uniswap v2 Uniswap v2 WBTC/XPR $26,808.06 $155.45 11:26:21 01/06/2023
241 Uniswap v3 (Arbitrum) Uniswap v3 (Arbitrum) WBTC/ARB $26,822.98 $155.20 11:29:21 01/06/2023
242 ProtoFi ProtoFi WBTC/WETH $26,722.07 $150.26 11:32:21 01/06/2023
243 Beethoven X (Optimism) Beethoven X (Optimism) WETH/WBTC $1,851.50 $144.01 11:32:21 01/06/2023
244 Balancer v2 (Arbitrum) Balancer v2 (Arbitrum) WBTC/ARB $26,928.86 $132.36 11:29:21 01/06/2023
245 Uniswap v3 (Polygon) Uniswap v3 (Polygon) WBTC/WETH $26,913.57 $125.81 11:26:21 01/06/2023
246 Elk Finance (Polygon) Elk Finance (Polygon) WMATIC/WBTC $0.8823 $119.14 11:32:21 01/06/2023
247 Tombswap Tombswap WBTC/WETH $26,829.27 $118.50 11:29:21 01/06/2023
248 Beethoven X (Fantom) Beethoven X (Fantom) WBTC/AAVE $26,780.15 $109.16 11:29:21 01/06/2023
249 Beethoven X (Fantom) Beethoven X (Fantom) WFTM/WBTC $0.3118 $106.78 11:29:21 01/06/2023
250 Uniswap v3 (Optimism) Uniswap v3 (Optimism) WBTC/USDT $26,934.67 $102.57 11:29:21 01/06/2023
251 Balancer v2 (Polygon) Balancer v2 (Polygon) WBTC/USDC $28,400.63 $100.60 07:00:21 30/05/2023
252 KyberSwap Classic (Ethereum) KyberSwap Classic (Ethereum) WBTC/WETH $26,889.22 $99.63 11:29:21 01/06/2023
253 Uniswap v3 (Polygon) Uniswap v3 (Polygon) WBTC/LINK $26,886.35 $96.79 11:26:21 01/06/2023
254 Balancer v2 (Arbitrum) Balancer v2 (Arbitrum) WBTC/WSTETH $26,831.19 $86.54 11:29:21 01/06/2023
255 ApeSwap (Telos) ApeSwap (Telos) WTLOS/WBTC $0.2851 $86.46 11:32:21 01/06/2023
256 Coinlist Pro Coinlist Pro WBTC/BTC $26,781.89 $85.65 11:29:21 01/06/2023
257 CronaSwap CronaSwap WBTC/WETH $26,886.23 $83.54 11:32:21 01/06/2023
258 Tokpie Tokpie SciMaticPlus/WBTC $0.00003927 $76.64 17:12:21 29/05/2023
259 KyberSwap Elastic (Arbitrum) KyberSwap Elastic (Arbitrum) WBTC/WETH $26,911.33 $74.97 11:29:21 01/06/2023
260 Balancer v2 (Arbitrum) Balancer v2 (Arbitrum) BAL/WBTC $5.07 $72.76 11:29:21 01/06/2023
261 DeFi Swap DeFi Swap WBTC/WETH $26,874.29 $67.35 11:29:21 01/06/2023
262 ProtoFi ProtoFi WFTM/WBTC $0.3120 $65.84 11:32:21 01/06/2023
263 Wannaswap Wannaswap WNEAR/WBTC $1.57 $64.36 06:59:21 01/06/2023
264 ZigZag (zkSync v1) ZigZag (zkSync v1) WBTC/DAI $49,970,963 $63.62 11:29:21 01/06/2023
265 Tranquil Finance Tranquil Finance WBTC/WONE $1,979.08 $55.10 11:32:21 01/06/2023
266 Velodrome Velodrome XOPENX/WBTC $0.2181 $53.82 11:29:21 01/06/2023
267 Equalizer Equalizer WBTC/WETH $26,742.72 $49.70 11:32:21 01/06/2023
268 ViperSwap ViperSwap WBTC/WONE $1,979.24 $43.30 11:32:21 01/06/2023
269 Uniswap v3 (Arbitrum) Uniswap v3 (Arbitrum) WBTC/DAI $26,880.62 $41.77 11:29:21 01/06/2023
270 MM Finance (Cronos) MM Finance (Cronos) WBTC/USDC $26,919.28 $41.03 11:29:21 01/06/2023
271 Curve (Fantom) Curve (Fantom) WBTC/RENBTC $26,754.04 $40.19 11:29:21 01/06/2023
272 Sushiswap v3 (Optimism) Sushiswap v3 (Optimism) WETH/WBTC $1,858.92 $39.97 07:00:21 30/05/2023
273 Beethoven X (Fantom) Beethoven X (Fantom) WBTC/LINK $27,221.55 $36.60 18:59:21 31/05/2023
274 CronaSwap CronaSwap WBTC/WCRO $26,853.05 $36.38 11:32:21 01/06/2023
275 SoulSwap SoulSwap WBTC/WETH $26,768.87 $36.30 11:32:21 01/06/2023
276 Uniswap v2 Uniswap v2 WBTC/USDT $26,822.61 $36.25 11:26:21 01/06/2023
277 Beethoven X (Fantom) Beethoven X (Fantom) WBTC/LINK $26,902.68 $35.95 11:29:21 01/06/2023
278 Tombswap Tombswap WFTM/WBTC $0.3125 $35.57 11:29:21 01/06/2023
279 Solidly Solidly WFTM/WBTC $0.3108 $34.32 11:29:21 01/06/2023
280 Bored Candy City Bored Candy City WBTC/USDC $27,137.36 $33.61 11:32:21 01/06/2023
281 ApeSwap (Polygon) ApeSwap (Polygon) WBTC/USDT $26,981.09 $32.10 11:29:21 01/06/2023
282 Bored Candy City Bored Candy City WBTC/WCRO $26,983.52 $30.20 11:32:21 01/06/2023
283 Zappy Zappy WTLOS/WBTC $0.2851 $29.56 11:32:21 01/06/2023
284 CronaSwap CronaSwap WBTC/USDC $27,185.01 $27.80 11:32:21 01/06/2023
285 Uniswap v3 (Optimism) Uniswap v3 (Optimism) WBTC/DAI $26,928.38 $23.79 11:29:21 01/06/2023
286 Beethoven X (Fantom) Beethoven X (Fantom) USDC/WBTC $0.9917 $20.78 11:29:21 01/06/2023
287 SushiSwap (Fantom) SushiSwap (Fantom) WFTM/WBTC $0.3111 $20.70 11:29:21 01/06/2023
288 Balancer v2 (Arbitrum) Balancer v2 (Arbitrum) WBTC/LINK $27,804.40 $20.39 18:59:21 29/05/2023
289 Velodrome Velodrome WBTC/USDC $26,975.90 $19.66 11:29:21 01/06/2023
290 Uniswap v3 (Arbitrum) Uniswap v3 (Arbitrum) AIDOGE/WBTC $0.000000000325 $19.58 07:00:21 30/05/2023
291 MM Finance (Arbitrum) MM Finance (Arbitrum) WBTC/WETH $26,922.41 $19.32 11:32:21 01/06/2023
292 Morpheus Swap Morpheus Swap WFTM/WBTC $0.3112 $18.97 11:32:21 01/06/2023
293 OpenSwap (Optimism) OpenSwap (Optimism) XOPENX/WBTC $0.2163 $18.86 11:32:21 01/06/2023
294 Balancer v2 (Polygon) Balancer v2 (Polygon) WBTC/USDC $26,949.14 $17.80 11:29:21 01/06/2023
295 Uniswap v3 (Ethereum) Uniswap v3 (Ethereum) WBTC/WETH $27,337.07 $17.63 19:00:21 31/05/2023
296 Beethoven X (Fantom) Beethoven X (Fantom) WBTC/BEETS $27,006.47 $16.70 11:29:21 01/06/2023
297 Orca Orca WBTC/USDT $26,918.83 $16.19 11:29:21 01/06/2023
298 Beethoven X (Fantom) Beethoven X (Fantom) WBTC/WETH $27,095.21 $15.82 18:59:21 31/05/2023
299 QuickSwap QuickSwap WBTC/pBTC $26,822.05 $15.35 11:29:21 01/06/2023
300 Pangolin Pangolin WBTC/WAVAX $26,023.58 $15.34 06:59:21 01/06/2023

Thông tin thị trường giao dịch Wrapped Bitcoin (WBTC)

Bảng dữ liệu thể hiện Top 300 cặp giao dịch WBTC có Khối lượng giao dịch 24 giờ cao nhất. Dữ liệu được tổng hợp từ 633 sàn giao dịch trên toàn thế giới.

Thời gian ở bảng dữ liệu trên tính theo múi giờ Việt Nam là GMT+7. Dữ liệu được cập nhật 5 phút / lần.

Theo thông tin cập nhật mới nhất lúc 11:32:21 01/06/2023, cặp giao dịch WBTC/USDT tại sàn SecondBTC đang có khối lượng giao dịch cao nhất.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của cặp này là $49,122,953 với tỷ giá $26,837.15.

Giải thích từ ngữ

Sàn giao dịch: Tên sàn giao dịch chứa cặp WBTC.

Cặp: Tên cặp giao dịch WBTC với một đồng khác.

Giá: Tỷ giá của từng cặp giao dịch được quy đổi sang USD.

Khối lượng giao dịch (volume): là số WBTC được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.

Cập nhật: Lần cập nhật dữ liệu gần nhất theo múi giờ Việt Nam GMT+7.

Thị trường giao dịch Wrapped Bitcoin (WBTC) Cặp giao dịch Wrapped Bitcoin (WBTC) - GiaCoin.com
5 trên 672 đánh giá