Tiền ảo: 25,344 Sàn giao dịch: 634 Vốn hóa: $1,127,705,550,793 Khối lượng (24h): $31,921,742,803 Thị phần: BTC: 46.1%, ETH: 19.8%
Wrapped Bitcoin (WBTC)Wrapped Bitcoin WBTC
Xếp hạng #18 13:27:00 01/06/2023
Giá Wrapped Bitcoin (WBTC)
$26,866.14 -1.12%
1.0013 BTC 629,903,438 VND
Thấp: $26,766.50 Cao: $27,697.11
Vốn hóa thị trường $4,203,166,865 Khối lượng 24h $134,320,778 Lượng cung lưu hành 156,449 WBTC
Thay đổi 1h 0.08% Thay đổi 24h -1.12% Thay đổi 7 ngày 2.31%

Chuyển đổi WBTC - USD - VND

Top địa chỉ Wrapped Bitcoin (WBTC) theo số dư

Có tất cả 70,751 ví lưu trữ WBTC, trong số đó có 2,524 địa chỉ hoạt động thường xuyên.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Wrapped Bitcoin (WBTC) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x9ff58f4ffb29fa2266ab25e75e2a8b3503311656 24,285.69 $652,462,629.67 15.53%
2 0xccf4429db6322d5c611ee964527d42e5d685dd6a 14,185.58 $381,111,627.71 9.07%
3 0xa3a7b6f88361f48403514059f1f16c8e78d60eec 10,424.87 $280,075,900.59 6.67%
4 0xc3d688b66703497daa19211eedff47f25384cdc3 7,987.87 $214,603,216.57 5.11%
5 0x40ec5b33f54e0e8a33a975908c5ba1c14e5bbbdf 5,793.32 $155,644,021.31 3.71%
6 0xbf72da2bd84c5170618fbe5914b0eca9638d5eb5 4,922.96 $132,261,040.93 3.15%
7 0xcbcdf9626bc03e24f779434178a73a0b4bad62ed 4,876.90 $131,023,366.90 3.12%
8 0x7f62f9592b823331e012d3c5ddf2a7714cfb9de2 3,405.37 $91,489,052.53 2.18%
9 0x5ee5bf7ae06d1be5997a1a72006fe6c607ec6de8 3,239.63 $87,036,289.77 2.07%
10 0xfa8c996e158b80d77fbd0082bb437556a65b96e0 2,728.15 $73,294,886.99 1.74%
11 0xd51a44d3fae010294c616388b506acda1bfaae46 2,655.04 $71,330,631.76 1.7%
12 0x4585fe77225b41b697c938b018e2ac67ac5a20c0 2,358.86 $63,373,534.41 1.51%
13 0x8eb8a3b98659cce290402893d0123abb75e3ab28 2,322.80 $62,404,596.37 1.49%
14 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe 1,830.74 $49,184,975.92 1.17%
15 0x6dab3bcbfb336b29d06b9c793aef7eaa57888922 1,611.45 $43,293,367.59 1.03%
16 0x99c9fc46f92e8a1c0dec1b1747d010903e884be1 1,477.78 $39,702,160.63 0.95%
17 0xc564ee9f21ed8a2d8e7e76c085740d5e4c5fafbe 1,251.42 $33,620,737.22 0.8%
18 0x99ac8ca7087fa4a2a1fb6357269965a2014abc35 1,196.68 $32,150,192.05 0.77%
19 0x1cb17a66dc606a52785f69f08f4256526abd4943 888.68 $23,875,264.97 0.57%
20 0x020d0886d0a1b55e9362f9b00095db5775c7754d 816.36 $21,932,559.99 0.52%
21 0x38720d56899d46cad253d08f7cd6cc89d2c83190 764.38 $20,535,925.28 0.49%
22 0x652356478073ba1d38b310850446d0a4c3cad4bd 750.19 $20,154,692.09 0.48%
23 0x77134cbc06cb00b66f4c7e623d5fdbf6777635ec 681.36 $18,305,582.59 0.44%
24 0xe74b28c2eae8679e3ccc3a94d5d0de83ccb84705 671.25 $18,033,816.90 0.43%
25 0xbb8971e2f6d29ef9e56768caf23d0e11e9385d62 647.00 $17,382,510.26 0.41%
26 0x3ee18b2214aff97000d974cf647e7c347e8fa585 609.77 $16,382,066.40 0.39%
27 0x693942887922785105088f04e9906d16188e9388 588.05 $15,798,634.81 0.38%
28 0xbfe5e57fa7a851f1f404e33a57e8fc5bf182df06 585.76 $15,737,017.88 0.37%
29 0xd275e5cb559d6dc236a5f8002a5f0b4c8e610701 579.59 $15,571,293.90 0.37%
30 0xadc842a26b185897ac22042c99961f854ca4395f 579.58 $15,571,069.02 0.37%
31 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 576.71 $15,494,049.06 0.37%
32 0x21a31ee1afc51d94c2efccaa2092ad1028285549 572.53 $15,381,583.29 0.37%
33 0x5ccd1ba714026824ebd1f15e07c5edabc85dfe39 490.11 $13,167,361.63 0.31%
34 0x7929a629ba65491d02756c742f9f7b611e891c16 488.34 $13,119,677.57 0.31%
35 0x593c427d8c7bf5c555ed41cd7cb7cce8c9f15bb5 465.89 $12,516,709.15 0.3%
36 0x9db9e0e53058c89e5b94e29621a205198648425b 436.13 $11,717,215.54 0.28%
37 0xefa6dbc560308338867ab6fa69a8c8f6bf14167e 417.84 $11,225,716.61 0.27%
38 0x1715a3e4a142d8b698131108995174f37aeba10d 403.38 $10,837,194.09 0.26%
39 0x84852691da2f0eaec313f9b743e683b3e0d250d1 400.53 $10,760,679.64 0.26%
40 0x4f4495243837681061c4743b74b3eedf548d56a5 389.81 $10,472,763.09 0.25%
41 0xceff51756c56ceffca006cd410b03ffc46dd3a58 386.08 $10,372,419.65 0.25%
42 0x77e034c8a1392d99a2c776a6c1593866fee36a33 339.46 $9,120,003.09 0.22%
43 0xab7b99998206d1ccf8b13b02b7566c267f4e2313 304.22 $8,173,204.93 0.19%
44 0x1bf68a9d1eaee7826b3593c20a0ca93293cb489a 301.12 $8,089,968.35 0.19%
45 0x32467a5fc2d72d21e8dce990906547a2b012f382 295.15 $7,929,645.45 0.19%
46 0x1e88ecea962cefbf3b51b9b82e0c5f17c5478ee0 289.34 $7,773,550.31 0.19%
47 0xf253f83aca21aabd2a20553ae0bf7f65c755a07f 275.59 $7,403,928.93 0.18%
48 0xfedaea5f252b1cab94920e6fab38a7d6839358ae 273.74 $7,354,377.12 0.18%
49 0x70fce97d671e81080ca3ab4cc7a59aac2e117137 258.18 $6,936,411.66 0.17%
50 0x33eecc48943aaeabb5328a25ff28eb85f67945c2 256.53 $6,892,025.53 0.16%
51 0xf02e86d9e0efd57ad034faf52201b79917fe0713 227.66 $6,116,215.43 0.15%
52 0x3d2fb958376ee1ca22322b2c226666e414c3cfdd 218.55 $5,871,482.28 0.14%
53 0x1ac296547248ba59a39878b2f8087bd75762df5d 216.59 $5,819,017.55 0.14%
54 0xbbc8bb02ea1d09423b46bbaca3801099a88c8f2a 215.03 $5,776,998.48 0.14%
55 0x3b938e9525e14361091ee464d8acec291b3cae50 214.24 $5,755,667.63 0.14%
56 0x4f58985b75eec8f14c536878a19eadf4a1960d6c 213.01 $5,722,874.78 0.14%
57 0xb2b6360cf65384af668e905d09e46a8c7918eeee 201.02 $5,400,618.60 0.13%
58 0x70fbb965302d50d1783a2337cb115b30ae9c4638 200.00 $5,373,227.31 0.13%
59 0x2676b2fb25ee10c2cc2514ab4705add24a1f33c3 199.91 $5,370,696.36 0.13%
60 0x23ddd3e3692d1861ed57ede224608875809e127f 197.18 $5,297,535.64 0.13%
61 0x5cdaf83e077dbac2692b5864ca18b61d67453be8 196.56 $5,280,856.16 0.13%
62 0x93054188d876f558f4a66b2ef1d97d16edf0895b 191.45 $5,143,620.10 0.12%
63 0x0ef6aeb825dc4c9983d551f8afefaae9d79165c6 188.66 $5,068,691.52 0.12%
64 0x21f0ec8719b1e92f04f57d1e41dbdf248b5514b3 188.25 $5,057,637.70 0.12%
65 0x59bb9d4a00e5f6bf2cd1286f93afa0cf0326325f 177.28 $4,762,859.71 0.11%
66 0xaeb9c505b7411128204755109dd8e30d3557d60e 176.15 $4,732,574.46 0.11%
67 0x61a6b1eda7e514d4d6259aa11fd227118386ed84 175.03 $4,702,402.65 0.11%
68 0xbb93c6890198f0948293d677bc6ed35ffa394bb5 173.26 $4,654,724.65 0.11%
69 0xfc686bb7f423ba8f6a16b0dd32405a30505a8c1b 172.68 $4,639,142.37 0.11%
70 0xbb2b8038a1640196fbe3e38816f3e67cba72d940 169.37 $4,550,272.27 0.11%
71 0xa9ff7dbd15baf34dc086fd2ad5e54ea5694cfbaf 162.94 $4,377,695.00 0.1%
72 0x563654bfe483530f2a82ba2b17c28bc4daa7447b 162.24 $4,358,646.36 0.1%
73 0xa489e9daf10ced86811d59e4d00ce1b0dec95f5e 161.98 $4,351,709.34 0.1%
74 0x5e51dacae32d7154cac294ddfdd5f466a7083182 156.39 $4,201,589.22 0.1%
75 0x292008a92060e038dd8c76f18346fa8be6081717 155.68 $4,182,576.67 0.1%
76 0xba12222222228d8ba445958a75a0704d566bf2c8 155.08 $4,166,341.25 0.1%
77 0x0c4809be72f9e117d75381438c5daec8abe75bad 154.22 $4,143,418.39 0.1%
78 0x3fb6b07d77dace1ba6b5f6ab1d8668643d15a2cc 153.68 $4,128,655.18 0.1%
79 0xb62c10db2f94b9111303e5ee1ac94407a84ae374 153.24 $4,116,901.15 0.1%
80 0x7d30531e062c6b632252d401a6ff5b4cf4dd13e8 150.32 $4,038,491.35 0.1%
81 0x2d358d2ce3a22a91eaf638bb7d60062a096a005d 150.25 $4,036,637.52 0.1%
82 0x63fd3415cdc48faaff24c3a54d1d92e4211d1b28 149.99 $4,029,628.73 0.1%
83 0xce0adbb76a8ce7224bec6b586e18743aeb03250a 149.34 $4,012,253.41 0.1%
84 0x2a097805c9bca80925b840b5c42e482ebc8c985e 147.88 $3,973,078.69 0.09%
85 0x31fe8439f34ed04514288a6f0f19f26c647cd6ad 147.29 $3,957,116.20 0.09%
86 0x5557e06881881cd50cd5116a5637593717d44516 146.01 $3,922,621.99 0.09%
87 0xadc68fb9809206c88e4f871c14b904b25ae5e301 140.36 $3,770,812.11 0.09%
88 0xc11b1268c1a384e55c48c2391d8d480264a3a7f4 140.26 $3,768,336.54 0.09%
89 0x65f4b093944e0034f5278b30044ea47078286e53 140.10 $3,764,025.88 0.09%
90 0x5a16552f59ea34e44ec81e58b3817833e9fd5436 132.26 $3,553,311.99 0.08%
91 0x5a09ad2dddc72e12e1c47776d9867d93879b8146 131.72 $3,538,745.01 0.08%
92 0xeacadc656c9394fb09af25aebc0897fdffe484a1 127.55 $3,426,794.88 0.08%
93 0x09c23d68adf8f7820117fa0b81aecaca28eec5bb 127.14 $3,415,713.26 0.08%
94 0x8ccb8c85c06d3abcb758b84012830a5265d6c9f5 127.04 $3,413,093.74 0.08%
95 0x26b8bf3027afe6d9458427ddbc09bb215bc0f972 125.40 $3,369,100.37 0.08%
96 0xa69babef1ca67a37ffaf7a485dfff3382056e78c 124.17 $3,335,989.27 0.08%
97 0xb14e0e365e077a1ec50eddd055e99c07f04f48dd 122.54 $3,292,091.37 0.08%
98 0x9a5c7630d327885ae849217702824e5835d3c5e0 122.22 $3,283,463.62 0.08%
99 0xc1fbc148cf26d56fe5345a919d0c21424e8f1c48 120.00 $3,223,941.29 0.08%
100 0xf525da0b267550e9912968732dccec188dc81b90 119.24 $3,203,644.04 0.08%

Thống kê top địa chỉ trữ WBTC

Top 10 ví đầu bảng chiếm 52.35% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 62.86% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 71.89% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 77.13% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Wrapped Bitcoin (WBTC). Top Holder WBTC 06/2023 - GiaCoin.com
4.8 trên 660 đánh giá