Tiền ảo: 28,184 Sàn giao dịch: 711 Vốn hóa: $2,280,459,956,679 Khối lượng (24h): $150,311,940,706 Thị phần: BTC: 52.9%, ETH: 17.8%
Dai (DAI)Dai DAI
Xếp hạng #21 08:02:00 01/03/2024
Giá Dai (DAI)
$0.9999 -0.02%
0.00001628 BTC 25,603 VND
Thấp: $0.9995 Cao: $1.00
Vốn hóa thị trường $5,347,150,890 Khối lượng 24h $288,963,385 Lượng cung lưu hành 5,347,888,596 DAI
Thay đổi 1h -0.01% Thay đổi 24h -0.02% Thay đổi 7 ngày -0.01%

Sàn Binance: Tặng 100 USDT (20+30+50) cho người đăng ký mới.

Chuyển đổi DAI - USD - VND

Thị trường Dai (DAI)

#Sàn giao dịchCặpGiáKhối lượng giao dịchCập nhật
1 Uniswap v3 (Ethereum) Uniswap v3 (Ethereum) DAI/WETH $1.00 $58,921,928 07:56:43 01/03/2024
2 Curve (Ethereum) Curve (Ethereum) DAI/USDT $0.9998 $24,072,955 07:59:44 01/03/2024
3 Uniswap v3 (Ethereum) Uniswap v3 (Ethereum) DAI/USDC $0.9999 $21,951,058 07:56:43 01/03/2024
4 PulseX PulseX WPLS/DAI $0.0001545 $15,317,103 07:58:45 01/03/2024
5 Bibox Bibox DAI/USDT $1.00 $12,272,795 07:58:45 01/03/2024
6 Uniswap v3 (Ethereum) Uniswap v3 (Ethereum) DAI/USDT $0.9997 $9,409,948 07:56:43 01/03/2024
7 BitMart BitMart ETH/DAI $3,382.76 $8,965,266 07:58:45 01/03/2024
8 HTX HTX DAI/USDT $1.00 $8,567,578 07:59:44 01/03/2024
9 Curve (Ethereum) Curve (Ethereum) DAI/USDC $0.9998 $8,256,653 07:59:44 01/03/2024
10 Uniswap v3 (Ethereum) Uniswap v3 (Ethereum) DAI/WETH $1.00 $7,815,661 07:56:43 01/03/2024
11 Binance Binance USDT/DAI $1.00 $7,737,539 07:56:43 01/03/2024
12 BlueBit BlueBit BTC/DAI $61,642.66 $6,662,871 08:02:43 01/03/2024
13 BitMart BitMart DAI/USDT $0.9997 $6,209,686 07:58:45 01/03/2024
14 Cryptology Cryptology BTC/DAI $61,612.34 $6,091,441 07:58:45 01/03/2024
15 Curve (Ethereum) Curve (Ethereum) DAI/USDT $0.9998 $5,223,314 07:59:44 01/03/2024
16 Venus Venus DAI/vDAI $1.00 $4,580,415 07:58:45 01/03/2024
17 OpenOcean OpenOcean DAI/USDC $1.00 $3,601,025 07:58:45 01/03/2024
18 BlueBit BlueBit ETH/DAI $3,377.77 $3,283,488 08:02:43 01/03/2024
19 Curve (Ethereum) Curve (Ethereum) USDe/DAI $1.00 $2,747,047 07:58:45 01/03/2024
20 Bitrue Bitrue DAI/USDT $0.9997 $2,723,331 07:59:44 01/03/2024
21 BitMart BitMart BTC/DAI $61,676.81 $2,355,843 07:58:45 01/03/2024
22 LBank LBank DAI/USDT $1.00 $2,350,511 07:59:44 01/03/2024
23 UZX UZX DAI/USDT $1.00 $2,201,790 07:58:45 01/03/2024
24 GMX (Arbitrum) GMX (Arbitrum) WETH/DAI $3,381.68 $2,155,829 07:58:45 01/03/2024
25 DigiFinex DigiFinex DAI/USDT $1.00 $2,144,338 07:59:44 01/03/2024
26 OKX OKX DAI/USDT $0.9998 $2,096,206 07:56:43 01/03/2024
27 Binance Binance BTC/DAI $61,678.60 $2,064,237 07:56:43 01/03/2024
28 DODO (Ethereum) DODO (Ethereum) USDT/DAI $1.00 $2,046,729 07:59:44 01/03/2024
29 Uniswap v3 (Polygon) Uniswap v3 (Polygon) USDC.e/DAI $1.00 $1,936,597 07:58:45 01/03/2024
30 Kraken Kraken DAI/USD $0.9998 $1,923,373 07:56:43 01/03/2024
31 Uniswap v3 (Polygon) Uniswap v3 (Polygon) DAI/USDT $1.00 $1,903,366 07:59:44 01/03/2024
32 DODO (Ethereum) DODO (Ethereum) DAI/USDT $0.9998 $1,897,930 07:59:44 01/03/2024
33 QuickSwap v3 (Polygon) QuickSwap v3 (Polygon) USDC.e/DAI $1.00 $1,870,966 07:58:45 01/03/2024
34 XT.COM XT.COM BTC/DAI $61,611.63 $1,870,512 07:59:44 01/03/2024
35 Binance Binance ETH/DAI $3,379.90 $1,846,782 07:56:43 01/03/2024
36 Uniswap v3 (Optimism) Uniswap v3 (Optimism) WETH/DAI $3,376.25 $1,801,504 07:59:44 01/03/2024
37 Camelot v3 Camelot v3 USDC/DAI $0.9998 $1,781,410 07:58:45 01/03/2024
38 Uniswap v3 (Arbitrum) Uniswap v3 (Arbitrum) USDC/DAI $0.9997 $1,635,104 07:59:44 01/03/2024
39 Coinbase Exchange Coinbase Exchange DAI/USD $0.9998 $1,565,512 07:56:43 01/03/2024
40 Kraken Kraken DAI/EUR $0.9986 $1,411,870 07:56:43 01/03/2024
41 Phux (PulseChain) Phux (PulseChain) USDT/DAI $1.00 $1,315,288 07:58:45 01/03/2024
42 Uniswap v3 (Optimism) Uniswap v3 (Optimism) WETH/DAI $3,367.70 $1,282,425 07:59:44 01/03/2024
43 PulseX v2 PulseX v2 USDC/DAI $1.00 $1,271,652 07:58:45 01/03/2024
44 Balancer v2 (Ethereum) Balancer v2 (Ethereum) DAI/USDT $0.9994 $1,228,446 07:59:44 01/03/2024
45 Uniswap v2 Uniswap v2 DAI/WETH $1.00 $1,203,069 07:56:43 01/03/2024
46 Bybit Bybit DAI/USDT $0.9995 $1,202,217 07:56:43 01/03/2024
47 Uniswap v3 (Arbitrum) Uniswap v3 (Arbitrum) DAI/USDT $0.9996 $1,168,767 07:59:44 01/03/2024
48 Curve (Optimism) Curve (Optimism) USDC.e/DAI $0.9993 $1,128,618 07:58:45 01/03/2024
49 XT.COM XT.COM DAI/USDT $1.00 $1,063,966 07:58:45 01/03/2024
50 Kraken Kraken DAI/USDT $0.9995 $1,032,958 07:56:43 01/03/2024
51 Uniswap v3 (Optimism) Uniswap v3 (Optimism) USDC.e/DAI $0.9993 $1,011,723 07:58:45 01/03/2024
52 Changelly PRO Changelly PRO USDT/DAI $1.00 $949,023 07:59:44 01/03/2024
53 GMX (Arbitrum) GMX (Arbitrum) USDT/DAI $1.00 $909,192 07:58:45 01/03/2024
54 Uniswap v3 (Ethereum) Uniswap v3 (Ethereum) PEAS/DAI $4.65 $903,576 07:56:43 01/03/2024
55 Phux (PulseChain) Phux (PulseChain) USDC/DAI $1.00 $881,501 07:58:45 01/03/2024
56 Balancer v2 (Arbitrum) Balancer v2 (Arbitrum) DAI/USDC.e $0.9996 $848,078 07:58:45 01/03/2024
57 MEXC MEXC DAI/USDT $0.9999 $839,645 07:59:44 01/03/2024
58 Bitget Bitget DAI/USDT $0.9997 $762,070 07:59:44 01/03/2024
59 PayBito PayBito DAI/ETH $1.00 $738,226 07:59:44 01/03/2024
60 Uniswap v3 (Polygon) Uniswap v3 (Polygon) USDC/DAI $1.0000 $690,904 07:58:45 01/03/2024
61 SuperEx SuperEx DAI/USDT $0.9997 $688,552 07:58:45 01/03/2024
62 BitMart BitMart DAI/USDC $1.00 $683,596 07:59:44 01/03/2024
63 XT.COM XT.COM ETH/DAI $3,379.68 $675,822 07:59:44 01/03/2024
64 Balancer v2 (Arbitrum) Balancer v2 (Arbitrum) USDC/DAI $0.9999 $664,300 07:58:45 01/03/2024
65 Phux (PulseChain) Phux (PulseChain) USDC/DAI $1.00 $655,638 07:58:45 01/03/2024
66 Trader Joe v2.1 (Arbitrum) Trader Joe v2.1 (Arbitrum) DAI/USDC.e $0.9996 $603,359 07:58:45 01/03/2024
67 Uniswap v3 (Optimism) Uniswap v3 (Optimism) USDT/DAI $1.00 $588,672 07:59:44 01/03/2024
68 THORChain THORChain DAI/RUNE $0.9975 $579,447 07:58:45 01/03/2024
69 PulseX v2 PulseX v2 USDT/DAI $1.00 $559,666 07:58:45 01/03/2024
70 Uniswap v3 (Arbitrum) Uniswap v3 (Arbitrum) WETH/DAI $3,371.46 $555,720 07:59:44 01/03/2024
71 Curve (Optimism) Curve (Optimism) USDT/DAI $1.00 $538,243 07:59:44 01/03/2024
72 SushiSwap (Ethereum) SushiSwap (Ethereum) DAI/WETH $1.00 $529,857 07:59:44 01/03/2024
73 Tapbit Tapbit DAI/USDT $1.00 $519,952 07:59:44 01/03/2024
74 PulseX v2 PulseX v2 WPLS/DAI $0.0001545 $508,909 07:58:45 01/03/2024
75 QuickSwap v3 (Polygon) QuickSwap v3 (Polygon) WETH/DAI $3,370.76 $503,987 07:59:44 01/03/2024
76 WhiteBIT WhiteBIT DAI/USDT $1.00 $461,267 07:58:45 01/03/2024
77 Uniswap v3 (Ethereum) Uniswap v3 (Ethereum) DAI/FRAX $0.9997 $459,741 07:56:43 01/03/2024
78 KuCoin KuCoin USDT/DAI $1.00 $454,703 07:59:44 01/03/2024
79 Poloniex Poloniex DAI/USDT $1.00 $429,625 07:59:44 01/03/2024
80 Bitunix Bitunix DAI/USDT $0.9997 $403,433 07:59:44 01/03/2024
81 Uniswap v3 (Optimism) Uniswap v3 (Optimism) SUSD/DAI $0.9996 $368,637 07:59:44 01/03/2024
82 CoinW CoinW DAI/USDT $1.00 $359,088 07:58:45 01/03/2024
83 Trader Joe v2.1 (Avalanche) Trader Joe v2.1 (Avalanche) DAI/USDC $0.9997 $353,951 07:58:45 01/03/2024
84 Balancer v2 (Arbitrum) Balancer v2 (Arbitrum) DAI/USDT $0.9995 $340,596 07:58:45 01/03/2024
85 CoinCatch CoinCatch DAI/USDT $0.9996 $322,673 07:58:45 01/03/2024
86 PancakeSwap v3 (Ethereum) PancakeSwap v3 (Ethereum) DAI/USDC $0.9999 $319,617 07:58:45 01/03/2024
87 Jubi Jubi DAI/USDT $0.9992 $261,597 07:58:45 01/03/2024
88 GMX (Arbitrum) GMX (Arbitrum) LINK/DAI $19.50 $253,929 07:58:45 01/03/2024
89 Globe Derivative Exchange Globe Derivative Exchange DAI/USDT $0.9997 $234,473 07:58:45 01/03/2024
90 Bithumb Bithumb DAI/KRW $1.06 $232,317 07:58:45 01/03/2024
91 Uniswap v3 (Arbitrum) Uniswap v3 (Arbitrum) DAI/USDC.e $0.9994 $225,207 07:59:44 01/03/2024
92 BlueBit BlueBit DAI/USDT $1.00 $225,032 08:02:43 01/03/2024
93 Kraken Kraken XBT/DAI $61,593.52 $222,239 07:56:43 01/03/2024
94 Hotcoin Global Hotcoin Global DAI/USDT $1.00 $216,492 07:59:44 01/03/2024
95 PulseX PulseX PLSX/DAI $0.00006167 $215,099 07:58:45 01/03/2024
96 OpenOcean OpenOcean DAI/USDT $0.9997 $206,496 07:59:44 01/03/2024
97 Emirex Emirex USDT/DAI $1.00 $202,716 07:59:44 01/03/2024
98 BingX BingX DAI/USDT $1.00 $195,160 07:59:44 01/03/2024
99 PulseX PulseX HEX/DAI $0.01871 $188,194 07:58:45 01/03/2024
100 HitBTC HitBTC BTC/DAI $61,611.52 $181,776 07:59:44 01/03/2024
101 Changelly PRO Changelly PRO BTC/DAI $61,611.52 $181,761 07:59:44 01/03/2024
102 GMX (Arbitrum) GMX (Arbitrum) USDC/DAI $1.00 $178,112 07:58:45 01/03/2024
103 Phux (PulseChain) Phux (PulseChain) USDT/DAI $1.00 $149,728 07:58:45 01/03/2024
104 PayBito PayBito DAI/SGD $0.9992 $148,382 07:59:44 01/03/2024
105 Uniswap v3 (Arbitrum) Uniswap v3 (Arbitrum) DAI/USDC.e $0.9995 $141,792 07:59:44 01/03/2024
106 Gemini Gemini DAI/USD $0.9985 $128,160 07:59:44 01/03/2024
107 Uniswap v3 (Polygon) Uniswap v3 (Polygon) WMATIC/DAI $1.01 $114,508 07:59:44 01/03/2024
108 PayBito PayBito DAI/EUR $0.9981 $110,810 07:59:44 01/03/2024
109 Balancer v2 (Ethereum) Balancer v2 (Ethereum) DAI/USDC $1.00 $106,195 07:59:44 01/03/2024
110 Uniswap v3 (Ethereum) Uniswap v3 (Ethereum) DAI/USDC $1.00 $105,153 07:56:43 01/03/2024
111 KuCoin KuCoin ETH/DAI $3,363.74 $101,837 07:59:44 01/03/2024
112 Coinbase Exchange Coinbase Exchange ETH/DAI $3,380.16 $99,881.78 07:56:43 01/03/2024
113 Beethoven X (Optimism) Beethoven X (Optimism) USDC.e/DAI $0.9995 $97,713.02 08:02:43 01/03/2024
114 Binance Binance BNB/DAI $404.39 $94,514.62 07:56:43 01/03/2024
115 OKX OKX BTC/DAI $61,323.43 $85,401.23 07:56:43 01/03/2024
116 EXMO EXMO DAI/USD $1.00 $83,914.22 07:59:44 01/03/2024
117 FameEX FameEX DAI/USDT $1.00 $82,858.64 07:58:45 01/03/2024
118 Beethoven X (Optimism) Beethoven X (Optimism) USDC/DAI $0.9997 $80,306.27 08:02:43 01/03/2024
119 Sushiswap v3 (Polygon) Sushiswap v3 (Polygon) USDC.e/DAI $0.9998 $77,614.32 08:02:43 01/03/2024
120 Uniswap v3 (Optimism) Uniswap v3 (Optimism) USDC.e/DAI $0.9994 $73,822.89 07:58:45 01/03/2024
121 Bitfinex Bitfinex DAI/USD $0.9988 $73,152.53 07:59:44 01/03/2024
122 Uniswap v3 (Polygon) Uniswap v3 (Polygon) VCNT/DAI $15.34 $64,646.54 07:58:45 01/03/2024
123 Uniswap v3 (Ethereum) Uniswap v3 (Ethereum) FLC/DAI $0.02752 $61,246.17 07:56:43 01/03/2024
124 HitBTC HitBTC ETH/DAI $3,379.44 $58,070.15 07:59:44 01/03/2024
125 Changelly PRO Changelly PRO ETH/DAI $3,379.44 $58,065.24 07:59:44 01/03/2024
126 Kraken Kraken ETH/DAI $3,366.79 $57,390.30 07:56:43 01/03/2024
127 EXMO.ME EXMO.ME DAI/RUB $1.01 $57,131.42 07:58:45 01/03/2024
128 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) DAI/USDT $1.00 $55,854.91 07:58:45 01/03/2024
129 KuCoin KuCoin BTC/DAI $61,620.21 $53,655.00 07:59:44 01/03/2024
130 EXMO.ME EXMO.ME DAI/ETH $1.01 $52,641.25 07:58:45 01/03/2024
131 PulseX v2 PulseX v2 PLSX/DAI $0.00006166 $50,854.79 07:58:45 01/03/2024
132 Bitget Bitget DAI/USDC $1.00 $50,055.95 07:58:45 01/03/2024
133 EXMO EXMO MKR/DAI $2,095.48 $49,679.47 07:59:44 01/03/2024
134 EXMO.ME EXMO.ME MKR/DAI $2,095.56 $49,675.26 07:58:45 01/03/2024
135 QuickSwap v3 (Polygon) QuickSwap v3 (Polygon) DAI/USDT $1.00 $49,318.83 07:59:44 01/03/2024
136 Bybit Bybit ETH/DAI $3,319.59 $49,212.29 07:56:43 01/03/2024
137 Uniswap v3 (Ethereum) Uniswap v3 (Ethereum) RAI/DAI $2.73 $47,023.92 07:56:43 01/03/2024
138 Uniswap v3 (Optimism) Uniswap v3 (Optimism) SUSD/DAI $1.0000 $45,386.51 07:59:44 01/03/2024
139 KLAYswap KLAYswap KLAY/DAI $0.2507 $43,987.02 07:59:44 01/03/2024
140 EXMO.ME EXMO.ME DAI/BTC $1.00 $43,880.57 07:58:45 01/03/2024
141 EXMO EXMO DAI/BTC $1.00 $43,863.84 07:59:44 01/03/2024
142 Upbit Upbit DAI/BTC $1.01 $41,673.81 07:56:43 01/03/2024
143 Uniswap v3 (BSC) Uniswap v3 (BSC) DAI/USDT $1.00 $39,907.66 07:58:45 01/03/2024
144 Gate.io Gate.io DAI/USDT $1.00 $39,554.10 07:55:50 01/03/2024
145 AlphaX AlphaX DAI/USDT $1.00 $39,274.08 07:58:45 01/03/2024
146 Uniswap v3 (BSC) Uniswap v3 (BSC) DAI/USDT $1.00 $38,698.54 07:58:45 01/03/2024
147 EXMO EXMO DAI/USDT $0.9998 $37,146.12 07:58:45 01/03/2024
148 EXMO.ME EXMO.ME DAI/USDT $0.9998 $37,146.12 07:58:45 01/03/2024
149 Klayswap v3 Klayswap v3 DAI/USDT $0.4078 $36,800.82 07:58:45 01/03/2024
150 Fatbtc Fatbtc BTC/DAI $60,309.85 $35,467.89 07:59:44 01/03/2024
151 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) DAI/BUSD $0.9998 $35,155.63 07:59:44 01/03/2024
152 Wombat Exchange (Arbitrum) Wombat Exchange (Arbitrum) DAI/USDC $0.9997 $35,002.20 07:58:45 01/03/2024
153 CoinDCX CoinDCX USDT/DAI $1.00 $34,341.13 07:59:44 01/03/2024
154 QuickSwap v3 (Polygon) QuickSwap v3 (Polygon) USDC/DAI $0.9999 $31,773.24 07:59:44 01/03/2024
155 ApeSwap (Polygon) ApeSwap (Polygon) WMATIC/DAI $1.01 $30,934.56 07:58:45 01/03/2024
156 CoinJar CoinJar DAI/AUD $0.9820 $30,456.75 07:59:44 01/03/2024
157 Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange DAI/USDT $0.9974 $29,985.09 07:59:44 01/03/2024
158 Osmosis Osmosis DAI/USDC $0.9986 $29,868.85 07:58:45 01/03/2024
159 Uniswap v2 Uniswap v2 SPOOL/DAI $0.2996 $29,648.37 07:56:43 01/03/2024
160 Beethoven X (Optimism) Beethoven X (Optimism) USDT/DAI $1.00 $29,603.44 08:02:43 01/03/2024
161 Phux (PulseChain) Phux (PulseChain) PTS/DAI $0.1479 $29,502.46 07:58:45 01/03/2024
162 CoinJar CoinJar BTC/DAI $61,048.94 $29,046.05 07:59:44 01/03/2024
163 Curve (Polygon) Curve (Polygon) DAI/CRVUSD $1.00 $28,626.29 08:01:43 01/03/2024
164 PayBito PayBito DAI/USD $0.9989 $28,488.45 07:59:44 01/03/2024
165 Uniswap v3 (Ethereum) Uniswap v3 (Ethereum) DAI/USDT $0.9999 $28,148.39 07:56:43 01/03/2024
166 Velodrome Finance v2 Velodrome Finance v2 USDC.e/DAI $0.9986 $27,656.76 07:58:45 01/03/2024
167 Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange DAI/USD $0.9973 $27,629.93 07:58:45 01/03/2024
168 Fatbtc Fatbtc ETH/DAI $3,383.93 $26,092.40 07:59:44 01/03/2024
169 Bitvavo Bitvavo DAI/EUR $0.9971 $25,863.86 07:58:45 01/03/2024
170 Bitbank Bitbank DAI/JPY $1.00 $25,627.62 07:58:45 01/03/2024
171 Saber DEX Saber DEX DAI/USDC $1.00 $25,377.77 07:59:44 01/03/2024
172 Clipper (Ethereum) Clipper (Ethereum) WETH/DAI $3,366.66 $24,960.72 07:59:44 01/03/2024
173 Wombat Exchange (Arbitrum) Wombat Exchange (Arbitrum) USDC/DAI $1.00 $24,395.71 07:58:45 01/03/2024
174 Uniswap v3 (Avalanche) Uniswap v3 (Avalanche) USDC/DAI $0.9993 $24,096.36 07:58:45 01/03/2024
175 Phemex Phemex DAI/USDT $1.00 $23,804.91 07:58:45 01/03/2024
176 Balancer v2 (Ethereum) Balancer v2 (Ethereum) DAI/WETH $1.01 $23,731.50 07:58:45 01/03/2024
177 PointPay PointPay DAI/USDT $1.00 $23,412.70 07:59:44 01/03/2024
178 Bitso Bitso DAI/MXN $1.00 $21,312.27 07:59:44 01/03/2024
179 Jupiter Jupiter DAI/USDC $1.00 $18,890.54 07:59:44 01/03/2024
180 Clipper (Ethereum) Clipper (Ethereum) DAI/WBTC $1.00 $17,817.21 07:58:45 01/03/2024
181 Bitstamp Bitstamp DAI/USD $0.9979 $17,027.60 07:58:45 01/03/2024
182 OpenOcean OpenOcean DAI/JASMY $1.11 $16,424.91 04:11:44 23/02/2024
183 Bitso Bitso BTC/DAI $61,679.35 $16,185.55 07:59:44 01/03/2024
184 Pionex Pionex DAI/USDT $0.9998 $16,058.44 07:58:45 01/03/2024
185 Polkaswap Polkaswap DAI/XOR $0.9769 $14,936.45 07:58:45 01/03/2024
186 Ref Finance Ref Finance DAI/WNEAR $1.00 $14,429.89 07:58:45 01/03/2024
187 Bybit Bybit BTC/DAI $61,001.44 $14,371.95 07:56:43 01/03/2024
188 Clipper (Ethereum) Clipper (Ethereum) DAI/WETH $0.9919 $13,861.64 07:59:44 01/03/2024
189 Uniswap v3 (Optimism) Uniswap v3 (Optimism) OP/DAI $3.71 $13,655.70 07:59:44 01/03/2024
190 ProBit Global ProBit Global DAI/USDT $0.9999 $13,430.01 07:59:44 01/03/2024
191 Trader Joe (Avalanche) Trader Joe (Avalanche) WAVAX/DAI $40.10 $13,006.88 07:59:44 01/03/2024
192 Uniswap v3 (Polygon) Uniswap v3 (Polygon) USDC.e/DAI $1.00 $12,307.39 07:58:45 01/03/2024
193 Independent Reserve Independent Reserve DAI/AUD $0.9717 $12,074.78 07:59:44 01/03/2024
194 Bilaxy Bilaxy HOPR/DAI $0.07286 $11,993.67 07:58:45 01/03/2024
195 Osmosis Osmosis DAI/OSMO $1.01 $11,395.49 07:58:45 01/03/2024
196 QuickSwap v3 (Polygon) QuickSwap v3 (Polygon) DAI/GNS $1.00 $11,257.67 07:59:44 01/03/2024
197 Uniswap v3 (Arbitrum) Uniswap v3 (Arbitrum) ARB/DAI $1.97 $11,254.56 07:59:44 01/03/2024
198 PulseX PulseX USDC/DAI $1.00 $11,240.59 07:58:45 01/03/2024
199 Phux (PulseChain) Phux (PulseChain) WPLS/DAI $0.0001541 $10,910.85 07:58:45 01/03/2024
200 Osmosis Osmosis DAI/ARCH $1.00 $10,818.61 07:58:45 01/03/2024
201 VVS Finance VVS Finance WCRO/DAI $0.1098 $10,795.52 07:58:45 01/03/2024
202 ZigZag (zkSync Lite) ZigZag (zkSync Lite) ETH/DAI $3,376.62 $10,658.15 07:59:44 01/03/2024
203 Uniswap v3 (Ethereum) Uniswap v3 (Ethereum) WBTC/DAI $61,450.37 $10,644.59 07:56:43 01/03/2024
204 KLAYswap KLAYswap USDT/DAI $0.4056 $10,617.41 07:59:44 01/03/2024
205 ZigZag (zkSync Lite) ZigZag (zkSync Lite) DAI/USDC $1.00 $10,541.74 07:59:44 01/03/2024
206 Pangolin Pangolin WAVAX/DAI $41.42 $10,472.50 07:59:44 01/03/2024
207 Uniswap v3 (Ethereum) Uniswap v3 (Ethereum) DAI/ELON $1.04 $10,324.73 07:00:43 29/02/2024
208 Osmosis Osmosis DAI/OSMO $1.00 $9,982.07 07:58:45 01/03/2024
209 Uniswap v3 (Ethereum) Uniswap v3 (Ethereum) DAI/SPC $1.00 $8,996.34 07:56:43 01/03/2024
210 PulseX PulseX USDT/DAI $1.00 $8,503.55 07:58:45 01/03/2024
211 Osmosis Osmosis DAI/USDT $0.9986 $7,840.20 07:58:45 01/03/2024
212 Gate.io Gate.io DAI/TRY $1.01 $7,430.55 07:56:43 01/03/2024
213 Balancer v2 (Arbitrum) Balancer v2 (Arbitrum) DAI/USDT $0.9994 $7,257.27 07:58:45 01/03/2024
214 QuickSwap QuickSwap WETH/DAI $3,367.14 $6,669.40 07:59:44 01/03/2024
215 Uniswap v3 (Ethereum) Uniswap v3 (Ethereum) CDAI/DAI $0.02282 $6,623.42 07:56:43 01/03/2024
216 Uniswap v3 (Polygon) Uniswap v3 (Polygon) WMATIC/DAI $1.01 $6,281.34 07:59:44 01/03/2024
217 QuickSwap QuickSwap DAI/GNS $1.00 $6,062.94 07:59:44 01/03/2024
218 Uniswap v3 (Polygon) Uniswap v3 (Polygon) DAI/GNS $1.01 $6,034.87 07:59:44 01/03/2024
219 Uniswap v3 (Polygon) Uniswap v3 (Polygon) USDC.e/DAI $1.00 $6,034.81 07:58:45 01/03/2024
220 QuickSwap QuickSwap WMATIC/DAI $1.01 $6,022.38 07:59:44 01/03/2024
221 Uniswap v3 (Arbitrum) Uniswap v3 (Arbitrum) WETH/DAI $3,372.95 $5,818.81 07:59:44 01/03/2024
222 CommEX CommEX DAI/USDT $1.0000 $5,798.63 07:59:44 01/03/2024
223 FlatQube Exchange FlatQube Exchange WEVER/DAI $0.04860 $5,797.27 07:59:44 01/03/2024
224 Balancer v2 (Polygon) Balancer v2 (Polygon) USDC.e/DAI $0.9999 $5,362.59 07:58:45 01/03/2024
225 PancakeSwap PancakeSwap DAI/USDT $1.00 $5,295.66 07:59:44 01/03/2024
226 Uniswap v2 Uniswap v2 Z3/DAI $0.02257 $5,199.67 07:56:43 01/03/2024
227 CEX.IO CEX.IO DAI/USDT $1.00 $4,987.80 07:58:45 01/03/2024
228 OpenOcean OpenOcean USDC/DAI $1.00 $4,914.42 07:58:45 01/03/2024
229 OKCoin Japan OKCoin Japan DAI/JPY $1.00 $4,878.67 07:59:44 01/03/2024
230 DeFi Swap DeFi Swap DAI/WETH $1.01 $4,871.00 07:59:44 01/03/2024
231 Trader Joe v2 (Avalanche) Trader Joe v2 (Avalanche) DAI/USDC $0.9994 $4,843.22 07:59:44 01/03/2024
232 OKX OKX ETH/DAI $3,375.71 $4,601.78 07:56:43 01/03/2024
233 Uniswap v2 Uniswap v2 DAI/USDC $0.9983 $4,592.72 07:56:43 01/03/2024
234 SushiSwap (Arbitrum) SushiSwap (Arbitrum) WETH/DAI $3,363.68 $4,480.82 07:58:45 01/03/2024
235 Bancor Network Bancor Network DAI/BNT $1.03 $4,354.67 07:58:45 01/03/2024
236 Uniswap v2 Uniswap v2 DAI/DEC $0.9997 $4,149.80 19:00:43 29/02/2024
237 Uniswap v3 (Ethereum) Uniswap v3 (Ethereum) DAI/MKR $0.9943 $3,945.00 07:56:43 01/03/2024
238 PancakeSwap PancakeSwap DAI/WBNB $0.9998 $3,830.03 07:59:44 01/03/2024
239 Bitso Bitso DAI/ARS $1.21 $3,829.07 07:59:44 01/03/2024
240 Klayswap v3 Klayswap v3 DAI/KSP $0.4080 $3,532.55 07:58:45 01/03/2024
241 ApeSwap (Polygon) ApeSwap (Polygon) USDC.e/DAI $0.9991 $3,440.79 07:58:45 01/03/2024
242 KLAYswap KLAYswap OORC/DAI $0.03628 $3,340.32 07:59:44 01/03/2024
243 Uniswap v3 (Ethereum) Uniswap v3 (Ethereum) DAI/HOPR $0.9987 $3,303.56 07:00:56 01/03/2024
244 QuickSwap QuickSwap USDC.e/DAI $1.00 $3,057.81 07:58:45 01/03/2024
245 Jedi Swap Jedi Swap DAI/ETH $0.9945 $3,052.54 08:01:43 01/03/2024
246 Uniswap v2 Uniswap v2 DAI/REQ $0.9927 $3,050.64 07:56:43 01/03/2024
247 OpenOcean OpenOcean USDT/DAI $1.00 $2,998.47 07:59:44 01/03/2024
248 Clipper (Polygon) Clipper (Polygon) DAI/WMATIC $1.03 $2,941.86 08:01:43 01/03/2024
249 GMX (Arbitrum) GMX (Arbitrum) BTC/DAI $61,583.74 $2,888.31 07:58:45 01/03/2024
250 Uniswap v3 (Optimism) Uniswap v3 (Optimism) USDT/DAI $0.9998 $2,752.00 07:59:44 01/03/2024
251 Uniswap v3 (Polygon) Uniswap v3 (Polygon) SUSHI/DAI $1.52 $2,741.76 07:58:45 01/03/2024
252 Uniswap v3 (Ethereum) Uniswap v3 (Ethereum) DAI/WETH $1.00 $2,713.38 07:56:43 01/03/2024
253 Uniswap v3 (BSC) Uniswap v3 (BSC) DAI/TWT $1.01 $2,673.75 07:58:45 01/03/2024
254 SushiSwap (Polygon) SushiSwap (Polygon) DAI/USV $0.9961 $2,593.99 07:59:44 01/03/2024
255 Balancer v2 (Polygon) Balancer v2 (Polygon) USDC.e/DAI $1.00 $2,577.87 07:58:45 01/03/2024
256 DFX Finance (Polygon) DFX Finance (Polygon) WMATIC/DAI $1.01 $2,401.83 07:59:44 01/03/2024
257 PulseX v2 PulseX v2 HEX/DAI $0.01874 $2,385.97 07:58:45 01/03/2024
258 Pearl v1.5 Pearl v1.5 USDR/DAI $0.6732 $2,310.42 08:01:43 01/03/2024
259 Klayswap v3 Klayswap v3 DAI/MBX $0.4070 $2,208.50 07:58:45 01/03/2024
260 QuickSwap QuickSwap GAIA/DAI $0.005476 $2,052.40 07:58:45 01/03/2024
261 QuickSwap QuickSwap DAI/USDT $0.9970 $2,047.04 07:59:44 01/03/2024
262 Balancer Balancer WETH/DAI $3,392.15 $2,001.23 07:59:44 01/03/2024
263 Balancer v2 (Ethereum) Balancer v2 (Ethereum) DAI/USDT $0.9997 $1,992.59 07:59:44 01/03/2024
264 KLAYswap KLAYswap XRP/DAI $0.5022 $1,950.16 07:59:44 01/03/2024
265 Clipper (Optimism) Clipper (Optimism) DAI/OP $0.9596 $1,922.18 08:01:43 01/03/2024
266 Uniswap v3 (Ethereum) Uniswap v3 (Ethereum) DAI/OPUL $0.9971 $1,911.96 07:56:43 01/03/2024
267 Fatbtc Fatbtc DAI/USDT $0.9944 $1,877.68 07:58:45 01/03/2024
268 Ramses v2 Ramses v2 USDC/DAI $0.9999 $1,768.85 08:01:43 01/03/2024
269 Uniswap v3 (Arbitrum) Uniswap v3 (Arbitrum) GNS/DAI $6.48 $1,699.17 07:59:44 01/03/2024
270 Bitkub Bitkub DAI/THB $0.9932 $1,692.02 07:59:44 01/03/2024
271 Bitazza Bitazza DAI/USDT $1.00 $1,482.04 07:58:45 01/03/2024
272 Bitazza Bitazza DAI/THB $1.00 $1,478.69 07:58:45 01/03/2024
273 Uniswap v3 (Polygon) Uniswap v3 (Polygon) DAI/UNI $1.00 $1,451.01 07:59:44 01/03/2024
274 Balancer v2 (Polygon) Balancer v2 (Polygon) DAI/USDT $1.00 $1,437.91 07:59:44 01/03/2024
275 Jedi Swap Jedi Swap DAI/USDC $0.9923 $1,435.34 08:01:43 01/03/2024
276 Tokocrypto Tokocrypto ETH/DAI $3,379.81 $1,408.33 07:58:45 01/03/2024
277 ZigZag (zkSync Lite) ZigZag (zkSync Lite) DAI/USDT $0.9801 $1,392.77 07:59:44 01/03/2024
278 SpookySwap SpookySwap WFTM/DAI $0.4655 $1,378.16 07:59:44 01/03/2024
279 Indodax Indodax DAI/IDR $0.9844 $1,352.33 07:59:44 01/03/2024
280 Uniswap v3 (Polygon) Uniswap v3 (Polygon) DAI/USDT $0.9999 $1,328.40 07:59:44 01/03/2024
281 Uniswap v3 (Polygon) Uniswap v3 (Polygon) TNGBL/DAI $2.01 $1,250.54 07:59:44 01/03/2024
282 ShibaSwap ShibaSwap DAI/WETH $1.02 $1,246.32 07:59:44 01/03/2024
283 Uniswap v3 (Polygon) Uniswap v3 (Polygon) DAI/ATOM $1.01 $1,198.18 07:58:45 01/03/2024
284 Nominex Nominex BTC/DAI $61,674.46 $1,128.51 07:59:44 01/03/2024
285 Trader Joe v2.1 (Avalanche) Trader Joe v2.1 (Avalanche) DAI/USDT $1.00 $1,120.46 07:58:45 01/03/2024
286 Uniswap v3 (Arbitrum) Uniswap v3 (Arbitrum) DAI/USDT $0.9997 $1,059.62 07:59:44 01/03/2024
287 Verse Verse DAI/WETH $0.9991 $1,051.64 07:59:44 01/03/2024
288 CoinJar CoinJar ETH/DAI $3,540.39 $1,035.61 07:58:45 01/03/2024
289 Balancer Balancer DAI/WETH $1.20 $1,031.85 07:59:44 01/03/2024
290 Balancer v2 (Polygon) Balancer v2 (Polygon) USDC.e/DAI $0.9983 $1,024.21 07:58:45 01/03/2024
291 CoinJar CoinJar DAI/USDC $0.9924 $991.52 07:59:44 01/03/2024
292 Pangolin Pangolin PNG/DAI $0.4464 $984.73 07:59:44 01/03/2024
293 DeFi Swap DeFi Swap DAI/CRO $1.03 $938.74 07:00:43 29/02/2024
294 Korbit Korbit DAI/KRW $1.04 $935.07 07:59:44 01/03/2024
295 SushiSwap (Ethereum) SushiSwap (Ethereum) DAI/RAIL $1.02 $876.95 07:00:56 01/03/2024
296 Uniswap v3 (Polygon) Uniswap v3 (Polygon) ELG/DAI $0.8011 $842.29 07:58:45 01/03/2024
297 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) DAI/WBNB $1.00 $829.50 07:59:44 01/03/2024
298 KyberSwap Elastic (Polygon) KyberSwap Elastic (Polygon) DAI/USDT $0.9999 $828.07 07:59:44 01/03/2024
299 Camelot Camelot DAI/USDC.e $0.9994 $820.47 07:59:44 01/03/2024
300 Gravity Finance Gravity Finance WETH/DAI $3,374.90 $799.61 08:02:43 01/03/2024

Thông tin thị trường giao dịch Dai (DAI)

Bảng dữ liệu thể hiện Top 300 cặp giao dịch DAI có Khối lượng giao dịch 24 giờ cao nhất. Dữ liệu được tổng hợp từ 711 sàn giao dịch trên toàn thế giới.

Thời gian ở bảng dữ liệu trên tính theo múi giờ Việt Nam là GMT+7. Dữ liệu được cập nhật 5 phút / lần.

Theo thông tin cập nhật mới nhất lúc 07:56:43 01/03/2024, cặp giao dịch DAI/WETH tại sàn Uniswap v3 (Ethereum) đang có khối lượng giao dịch cao nhất.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của cặp này là $58,921,928 với tỷ giá $1.00.

Giải thích từ ngữ

Sàn giao dịch: Tên sàn giao dịch chứa cặp DAI.

Cặp: Tên cặp giao dịch DAI với một đồng khác.

Giá: Tỷ giá của từng cặp giao dịch được quy đổi sang USD.

Khối lượng giao dịch (volume): là số DAI được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.

Cập nhật: Lần cập nhật dữ liệu gần nhất theo múi giờ Việt Nam GMT+7.

Thị trường giao dịch Dai (DAI) Cặp giao dịch Dai (DAI) - GiaCoin.com
5 trên 808 đánh giá