Tiền ảo: 21,956 Sàn giao dịch: 528 Vốn hóa: $850,882,703,497 Khối lượng (24h): $34,579,733,011 Thị phần: BTC: 38.4%, ETH: 18.0%
Dai (DAI)Dai DAI
Xếp hạng #12 03:43:00 07/12/2022
Giá Dai (DAI)
$1.0000 0.08%
0.00005887 BTC 24,513 VND
Thấp: $0.9985 Cao: $1.00
Vốn hóa thị trường $5,876,940,919 Khối lượng 24h $185,623,389 Lượng cung lưu hành 5,877,099,108 DAI
Thay đổi 1h 0.05% Thay đổi 24h 0.08% Thay đổi 7 ngày 0.04%

Chuyển đổi DAI - USD - VND

Thị trường Dai (DAI)

#Sàn giao dịchCặpGiáKhối lượng giao dịchCập nhật
1 Uniswap (V3) Uniswap (V3) DAI/USDC $0.9998 $32,451,417 03:18:21 07/12/2022
2 OKX OKX ETH/DAI $1,250.11 $22,894,166 03:18:21 07/12/2022
3 Curve Finance Curve Finance DAI/USDT $1.0000 $15,500,642 03:22:21 07/12/2022
4 BitMart BitMart BTC/DAI $16,969.12 $13,350,164 03:18:21 07/12/2022
5 DODO (Ethereum) DODO (Ethereum) USDT/DAI $0.9997 $10,966,361 03:24:21 07/12/2022
6 DODO (Ethereum) DODO (Ethereum) DAI/USDT $1.00 $10,794,969 03:24:21 07/12/2022
7 Uniswap (V3) Uniswap (V3) DAI/WETH $0.9992 $5,938,570 03:14:21 07/12/2022
8 XT.COM XT.COM BTC/DAI $16,947.84 $4,771,720 03:27:21 07/12/2022
9 Compound Compound CDAI/DAI $0.02210 $4,431,258 03:28:21 07/12/2022
10 Kraken Kraken DAI/EUR $0.9993 $4,319,081 03:19:21 07/12/2022
11 Kraken Kraken DAI/USD $0.9998 $3,586,796 03:19:21 07/12/2022
12 Curve Finance Curve Finance SUSD/DAI $1.01 $3,541,557 03:19:21 07/12/2022
13 Changelly PRO Changelly PRO DAI/USDC $1.00 $3,423,369 03:27:21 07/12/2022
14 HitBTC HitBTC DAI/USDC $1.00 $3,422,417 03:24:21 07/12/2022
15 SushiSwap SushiSwap DAI/WETH $1.00 $2,879,283 03:26:21 07/12/2022
16 IDEX IDEX DAI/USDC $1.00 $2,728,483 03:19:21 07/12/2022
17 Binance Binance BUSD/DAI $0.9999 $2,489,821 03:22:21 07/12/2022
18 Jubi Jubi DAI/USDT $1.00 $2,144,239 03:17:21 07/12/2022
19 Coinbase Exchange Coinbase Exchange DAI/USD $0.9998 $2,046,199 03:25:21 07/12/2022
20 Curve Finance Curve Finance DAI/USDC $0.9999 $1,957,799 03:22:21 07/12/2022
21 Aave Aave aDAI/DAI $0.9996 $1,925,250 03:25:21 07/12/2022
22 Kraken Kraken DAI/USDT $1.0000 $1,696,713 03:19:21 07/12/2022
23 Uniswap (V3) Uniswap (V3) DAI/WETH $0.9994 $1,672,592 03:20:21 07/12/2022
24 BKEX BKEX USDT/DAI $1.00 $1,468,761 03:22:21 07/12/2022
25 Binance Binance USDT/DAI $1.00 $1,360,045 03:22:21 07/12/2022
26 WhiteBIT WhiteBIT DAI/USDT $0.9994 $1,341,396 03:28:21 07/12/2022
27 OKX OKX BTC/DAI $16,970.86 $1,282,336 03:18:21 07/12/2022
28 LBank LBank DAI/USDT $0.9979 $1,121,856 03:28:21 07/12/2022
29 Bitay Bitay DAI/USDT $1.00 $984,187 03:32:21 07/12/2022
30 BitMart BitMart ETH/DAI $1,249.85 $922,367 03:18:21 07/12/2022
31 Changelly PRO Changelly PRO USDT/DAI $0.9997 $897,112 03:27:21 07/12/2022
32 Changelly PRO Changelly PRO BTC/DAI $16,951.33 $890,820 03:27:21 07/12/2022
33 HitBTC HitBTC BTC/DAI $16,971.21 $884,400 03:24:21 07/12/2022
34 XT.COM XT.COM ETH/DAI $1,247.36 $879,213 03:27:21 07/12/2022
35 Venus Venus vDAI/DAI $0.02154 $872,919 03:20:21 07/12/2022
36 Binance Binance ETH/DAI $1,249.39 $820,090 03:22:21 07/12/2022
37 QuickSwap QuickSwap DAI/GNS $0.9966 $818,188 03:20:21 07/12/2022
38 BitMart BitMart DAI/USDT $0.9998 $815,070 03:18:21 07/12/2022
39 Curve Finance Curve Finance DAI/USDC $0.9994 $760,659 03:19:21 07/12/2022
40 Bitay Bitay DAI/TRY $1.00 $689,515 03:29:21 07/12/2022
41 Hotcoin Global Hotcoin Global DAI/USDT $0.9994 $519,968 03:23:21 07/12/2022
42 Uniswap (V2) Uniswap (V2) DAI/WETH $1.00 $506,016 03:21:21 07/12/2022
43 Uniswap (V3) (Optimism) Uniswap (V3) (Optimism) USDC/DAI $1.00 $498,945 03:26:21 07/12/2022
44 HitBTC HitBTC ETH/DAI $1,249.68 $486,183 03:24:21 07/12/2022
45 Changelly PRO Changelly PRO ETH/DAI $1,248.09 $484,349 03:27:21 07/12/2022
46 Tapbit Tapbit DAI/USDT $1.0000 $453,868 03:27:21 07/12/2022
47 Binance Binance BTC/DAI $16,966.78 $435,347 03:22:21 07/12/2022
48 DODO (Polygon) DODO (Polygon) DAI/USDC $1.00 $415,946 03:25:21 07/12/2022
49 Uniswap (V3) Uniswap (V3) DAI/USDC $0.9993 $408,167 03:18:21 07/12/2022
50 DODO (Polygon) DODO (Polygon) USDC/DAI $0.9995 $389,852 03:25:21 07/12/2022
51 Gemini Gemini DAI/USD $1.00 $384,356 03:26:21 07/12/2022
52 Uniswap (V3) (Polygon) Uniswap (V3) (Polygon) USDC/DAI $0.9989 $382,231 03:25:21 07/12/2022
53 KyberSwap Elastic (Arbitrum) KyberSwap Elastic (Arbitrum) DAI/USDC $0.9995 $371,935 03:19:21 07/12/2022
54 Cryptology Cryptology BTC/DAI $16,970.78 $348,887 03:17:21 07/12/2022
55 Uniswap (V3) (Optimism) Uniswap (V3) (Optimism) WETH/DAI $1,248.57 $340,879 03:26:21 07/12/2022
56 QuickSwap (V3) QuickSwap (V3) USDC/DAI $1.00 $327,295 03:19:21 07/12/2022
57 Azbit Azbit DAI/USDT $0.9999 $326,348 03:28:21 07/12/2022
58 SpookySwap SpookySwap WFTM/DAI $0.2451 $305,007 03:19:21 07/12/2022
59 OKX OKX DAI/USDT $1.0000 $288,569 03:18:21 07/12/2022
60 OpenOcean OpenOcean USDC/DAI $1.00 $283,512 03:27:21 07/12/2022
61 KyberSwap Elastic (Polygon) KyberSwap Elastic (Polygon) USDC/DAI $1.00 $271,410 03:19:21 07/12/2022
62 CoinW CoinW DAI/USDT $0.9950 $269,894 03:26:21 07/12/2022
63 KyberSwap Elastic (Optimism) KyberSwap Elastic (Optimism) USDC/DAI $1.00 $259,501 03:19:21 07/12/2022
64 Uniswap (V3) (Optimism) Uniswap (V3) (Optimism) WETH/DAI $1,251.89 $241,898 03:23:21 07/12/2022
65 Balancer (V2) Balancer (V2) DAI/USDC $0.9996 $237,743 03:23:21 07/12/2022
66 OpenOcean OpenOcean DAI/USDC $0.9998 $236,844 03:27:21 07/12/2022
67 Bybit Bybit BIT/DAI $0.3017 $223,101 03:25:21 07/12/2022
68 Bitget Bitget DAI/USDT $0.9995 $201,282 03:24:21 07/12/2022
69 KuCoin KuCoin USDT/DAI $1.00 $198,336 03:26:21 07/12/2022
70 Cryptology Cryptology XRP/DAI $0.3888 $197,142 03:17:21 07/12/2022
71 QuickSwap (V3) QuickSwap (V3) DAI/MIMATIC $0.9992 $195,088 03:28:21 07/12/2022
72 DigiFinex DigiFinex DAI/USDT $0.9982 $194,644 03:26:21 07/12/2022
73 Bitget Bitget DAI/USDC $0.9990 $185,184 03:28:21 07/12/2022
74 Kraken Kraken XBT/DAI $16,944.52 $182,297 03:19:21 07/12/2022
75 Uniswap (V3) Uniswap (V3) DAI/USDT $0.9996 $181,686 03:18:21 07/12/2022
76 Uniswap (V3) (Optimism) Uniswap (V3) (Optimism) USDT/DAI $1.00 $157,294 03:26:21 07/12/2022
77 QuickSwap (V3) QuickSwap (V3) DAI/USDT $0.9996 $152,346 03:25:21 07/12/2022
78 Uniswap (V3) (Polygon) Uniswap (V3) (Polygon) DAI/USDT $0.9993 $152,196 03:18:21 07/12/2022
79 QuickSwap (V3) QuickSwap (V3) DAI/GNS $1.00 $146,953 03:19:21 07/12/2022
80 Balancer (V2) Balancer (V2) DAI/WETH $1.00 $143,248 03:26:21 07/12/2022
81 Uniswap (V3) Uniswap (V3) DAI/FEI $0.9996 $143,001 03:20:21 07/12/2022
82 OpenOcean OpenOcean SUSD/DAI $1.00 $141,614 00:04:21 03/12/2022
83 QuickSwap QuickSwap USDC/DAI $1.00 $137,795 03:27:21 07/12/2022
84 Bithumb Bithumb DAI/KRW $1.02 $133,323 03:27:21 07/12/2022
85 Bybit Bybit DAI/USDT $0.9994 $126,224 03:25:21 07/12/2022
86 Pionex Pionex DAI/USDT $0.9995 $124,632 03:21:21 07/12/2022
87 1inch Exchange 1inch Exchange DAI/USDC $0.9998 $120,710 03:28:21 07/12/2022
88 1inch Exchange 1inch Exchange USDC/DAI $0.9997 $120,647 03:28:21 07/12/2022
89 1inch Exchange 1inch Exchange MPL/DAI $4.72 $118,314 03:27:21 07/12/2022
90 KyberSwap Elastic (Polygon) KyberSwap Elastic (Polygon) DAI/USDT $0.9996 $117,543 03:19:21 07/12/2022
91 BKEX BKEX ETH/DAI $1,249.39 $117,347 03:22:21 07/12/2022
92 Uniswap (V3) Uniswap (V3) LUSD/DAI $1.03 $113,510 03:25:21 07/12/2022
93 Velodrome Velodrome USDC/DAI $1.00 $112,089 03:19:21 07/12/2022
94 KyberSwap Elastic (Arbitrum) KyberSwap Elastic (Arbitrum) DAI/USDT $1.00 $105,445 03:19:21 07/12/2022
95 Balancer (V2) Balancer (V2) DAI/USDT $0.9998 $102,876 03:23:21 07/12/2022
96 Uniswap (V3) Uniswap (V3) DAI/FRAX $1.00 $102,092 03:20:21 07/12/2022
97 ApeSwap (Polygon) ApeSwap (Polygon) WMATIC/DAI $0.9012 $102,084 03:24:21 07/12/2022
98 BitMart BitMart DAI/USDC $0.9997 $100,013 03:28:21 07/12/2022
99 1inch Exchange 1inch Exchange DAI/MPL $1.00 $97,467.81 03:27:21 07/12/2022
100 BKEX BKEX BTC/DAI $16,966.78 $96,892.68 03:22:21 07/12/2022
101 Uniswap (V3) (Optimism) Uniswap (V3) (Optimism) SUSD/DAI $1.00 $82,964.05 03:26:21 07/12/2022
102 OpenOcean OpenOcean DAI/USDT $0.9999 $80,794.57 03:27:21 07/12/2022
103 Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange DAI/USDT $0.9981 $78,191.51 03:28:21 07/12/2022
104 Uniswap (V3) Uniswap (V3) RAI/DAI $2.81 $75,957.03 03:23:21 07/12/2022
105 Balancer (V2) (Arbitrum) Balancer (V2) (Arbitrum) DUSD/DAI $0.9743 $75,218.91 03:25:21 07/12/2022
106 Balancer (V2) (Arbitrum) Balancer (V2) (Arbitrum) DAI/DUSD $0.9998 $71,915.59 03:25:21 07/12/2022
107 Uniswap (V3) (Arbitrum) Uniswap (V3) (Arbitrum) DAI/USDC $0.9992 $71,176.66 03:26:21 07/12/2022
108 Poloniex Poloniex DAI/USDT $0.9984 $65,405.11 03:28:21 07/12/2022
109 Uniswap (V3) (Polygon) Uniswap (V3) (Polygon) DAI/MIMATIC $0.9998 $64,174.96 03:12:21 07/12/2022
110 PancakeSwap (V2) PancakeSwap (V2) DAI/BUSD $0.9982 $60,542.71 03:27:21 07/12/2022
111 KLAYswap KLAYswap KDAI/KLAY $0.9856 $60,181.58 03:27:21 07/12/2022
112 Camelot Camelot DAI/USDC $0.9998 $59,957.61 03:27:21 07/12/2022
113 Uniswap (V3) Uniswap (V3) BUSD/DAI $1.0000 $59,895.89 03:20:21 07/12/2022
114 ZigZag (zkSync v1) ZigZag (zkSync v1) ETH/DAI $1,248.08 $59,802.29 03:29:21 07/12/2022
115 SushiSwap (Polygon) SushiSwap (Polygon) USDC/DAI $0.9989 $59,400.53 03:26:21 07/12/2022
116 Uniswap (V3) (Arbitrum) Uniswap (V3) (Arbitrum) WETH/DAI $1,248.72 $58,853.35 03:26:21 07/12/2022
117 Balancer (V2) (Arbitrum) Balancer (V2) (Arbitrum) USDC/DAI $0.9996 $54,689.79 03:24:21 07/12/2022
118 Uniswap (V3) (Optimism) Uniswap (V3) (Optimism) SUSD/DAI $1.00 $52,077.11 03:26:21 07/12/2022
119 Balancer (V2) (Arbitrum) Balancer (V2) (Arbitrum) DAI/USDT $0.9996 $51,195.49 03:24:21 07/12/2022
120 Bitso Bitso DAI/ARS $1.88 $47,435.77 03:28:21 07/12/2022
121 Balancer (V2) Balancer (V2) TEMPLE/DAI $0.9668 $46,908.86 03:17:21 07/12/2022
122 Polkaswap Polkaswap DAI/XOR $1.00 $45,937.04 03:25:21 07/12/2022
123 Huobi Huobi DAI/USDT $0.9994 $45,363.08 03:27:21 07/12/2022
124 EXMO EXMO MKR/DAI $642.28 $44,451.66 03:24:21 07/12/2022
125 Uniswap (V3) (Arbitrum) Uniswap (V3) (Arbitrum) WETH/DAI $1,250.61 $42,431.32 03:26:21 07/12/2022
126 MEXC MEXC DAI/USDT $0.9989 $41,448.23 03:23:21 07/12/2022
127 KyberSwap Elastic (Optimism) KyberSwap Elastic (Optimism) USDT/DAI $0.9999 $40,625.50 03:19:21 07/12/2022
128 Uniswap (V2) Uniswap (V2) DAI/O $0.9997 $39,868.16 03:19:21 07/12/2022
129 Wombat Exchange Wombat Exchange DAI/USDC $0.9999 $34,724.19 03:25:21 07/12/2022
130 EXMO EXMO DAI/RUB $1.07 $34,601.61 03:24:21 07/12/2022
131 Balancer (V2) Balancer (V2) OHM/DAI $9.25 $34,600.47 03:26:21 07/12/2022
132 EXMO EXMO DAI/USD $1.11 $34,423.18 03:24:21 07/12/2022
133 Balancer (V2) (Arbitrum) Balancer (V2) (Arbitrum) DAI/USDC $0.9997 $33,374.74 03:24:21 07/12/2022
134 Kraken Kraken ETH/DAI $1,251.55 $32,800.45 03:19:21 07/12/2022
135 Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange DAI/USD $0.9983 $31,673.20 03:26:21 07/12/2022
136 Uniswap (V3) (Arbitrum) Uniswap (V3) (Arbitrum) DAI/USDT $0.9999 $30,710.12 03:26:21 07/12/2022
137 Uniswap (V2) Uniswap (V2) DAI/$LSVR $0.9999 $30,378.65 03:24:21 07/12/2022
138 Uniswap (V3) Uniswap (V3) DAI/USDT $1.00 $29,969.00 03:18:21 07/12/2022
139 KyberSwap Elastic (Fantom) KyberSwap Elastic (Fantom) USDC/DAI $1.00 $27,236.00 03:19:21 07/12/2022
140 Bibox Bibox DAI/USDT $0.9991 $27,197.90 03:18:21 07/12/2022
141 XT.COM XT.COM DAI/USDT $0.9992 $26,744.53 03:28:21 07/12/2022
142 Balancer (V2) (Arbitrum) Balancer (V2) (Arbitrum) USDT/DAI $0.9995 $26,093.61 03:24:21 07/12/2022
143 Bancor Network Bancor Network DAI/BNT $0.9947 $26,070.80 03:19:21 07/12/2022
144 Wombat Exchange Wombat Exchange DAI/USDT $0.9999 $25,700.48 03:25:21 07/12/2022
145 Binance.US Binance.US DAI/USD $1.00 $23,952.24 03:29:21 07/12/2022
146 Wombat Exchange Wombat Exchange USDT/DAI $0.9997 $23,856.13 03:25:21 07/12/2022
147 Gate.io Gate.io DAI/USDT $0.9981 $22,786.18 03:21:21 07/12/2022
148 Binance Binance BNB/DAI $288.54 $22,338.94 03:22:21 07/12/2022
149 EXMO EXMO DAI/BTC $1.00 $22,044.31 03:24:21 07/12/2022
150 ZigZag (zkSync v1) ZigZag (zkSync v1) DAI/USDC $0.9994 $21,766.57 03:29:21 07/12/2022
151 QuickSwap (V3) QuickSwap (V3) WETH/DAI $1,252.37 $20,920.86 03:19:21 07/12/2022
152 DeFi Swap DeFi Swap DAI/WETH $1.00 $20,633.67 03:26:21 07/12/2022
153 KyberSwap Classic (Polygon) KyberSwap Classic (Polygon) WMATIC/DAI $0.9020 $20,600.70 03:28:21 07/12/2022
154 Balancer (V2) Balancer (V2) DAI/USDC $0.9998 $19,535.45 03:26:21 07/12/2022
155 Bybit Bybit ETH/DAI $1,252.42 $19,446.80 03:25:21 07/12/2022
156 Korbit Korbit DAI/KRW $1.02 $19,080.65 03:27:21 07/12/2022
157 DFX Finance (Polygon) DFX Finance (Polygon) WMATIC/DAI $0.9031 $18,694.70 03:26:21 07/12/2022
158 Uniswap (V3) (Polygon) Uniswap (V3) (Polygon) USDC/DAI $0.9997 $15,979.92 03:18:21 07/12/2022
159 Uniswap (V2) Uniswap (V2) DAI/USDC $0.9962 $15,465.70 03:23:21 07/12/2022
160 KyberSwap Elastic (Fantom) KyberSwap Elastic (Fantom) USDT/DAI $1.00 $15,130.77 03:19:21 07/12/2022
161 Bitfinex Bitfinex DAI/USD $1.00 $14,222.68 03:20:21 07/12/2022
162 Uniswap (V3) (Polygon) Uniswap (V3) (Polygon) EURe/DAI $1.05 $13,084.42 03:24:21 07/12/2022
163 Balancer (V2) Balancer (V2) DAI/WETH $1.00 $12,531.15 03:17:21 07/12/2022
164 KyberSwap Elastic (Avalanche) KyberSwap Elastic (Avalanche) USDC/DAI $0.9997 $12,526.49 03:19:21 07/12/2022
165 Bilaxy Bilaxy HOPR/DAI $0.05986 $12,320.89 03:29:21 07/12/2022
166 ApeSwap (Polygon) ApeSwap (Polygon) USDC/DAI $1.00 $12,109.54 03:25:21 07/12/2022
167 Bitvavo Bitvavo DAI/EUR $0.9890 $11,900.14 03:28:21 07/12/2022
168 ZigZag (zkSync v1) ZigZag (zkSync v1) DAI/USDT $0.9086 $11,842.94 03:29:21 07/12/2022
169 SushiSwap (Arbitrum) SushiSwap (Arbitrum) WETH/DAI $1,248.61 $11,528.34 03:28:21 07/12/2022
170 KuCoin KuCoin BTC/DAI $16,962.89 $11,510.71 03:26:21 07/12/2022
171 SushiSwap SushiSwap OHM/DAI $9.22 $11,277.52 03:28:21 07/12/2022
172 Bitso Bitso DAI/MXN $0.9921 $11,069.83 03:27:21 07/12/2022
173 PancakeSwap (V2) PancakeSwap (V2) DAI/WBNB $1.00 $10,309.46 03:27:21 07/12/2022
174 KuCoin KuCoin ETH/DAI $1,247.83 $10,113.82 03:26:21 07/12/2022
175 Fatbtc Fatbtc ETH/DAI $1,261.35 $9,887.04 03:26:21 07/12/2022
176 Fatbtc Fatbtc BTC/DAI $17,050.34 $9,814.78 03:26:21 07/12/2022
177 KLAYswap KLAYswap MBX/DAI $1.28 $9,693.55 03:27:21 07/12/2022
178 Bybit Bybit BTC/DAI $16,933.13 $9,455.78 03:25:21 07/12/2022
179 Bitfinex Bitfinex DAI/BTC $1.00 $9,438.53 03:20:21 07/12/2022
180 Balancer (V2) Balancer (V2) OHM/DAI $9.26 $9,192.85 03:25:21 07/12/2022
181 Emirex Emirex USDT/DAI $0.9996 $8,937.93 03:27:21 07/12/2022
182 QuickSwap QuickSwap WETH/DAI $1,245.11 $8,704.18 03:24:21 07/12/2022
183 Biswap Biswap DAI/USDT $1.00 $8,588.65 03:26:21 07/12/2022
184 TraderJoe TraderJoe WAVAX/DAI $13.55 $8,084.89 03:18:21 07/12/2022
185 Uniswap (V3) (Optimism) Uniswap (V3) (Optimism) USDT/DAI $0.9994 $7,847.42 03:25:21 07/12/2022
186 Okcoin Okcoin DAI/USD $1.00 $7,707.84 03:24:21 07/12/2022
187 SpookySwap SpookySwap DAI/TAKE $1.00 $7,307.38 03:28:21 07/12/2022
188 Ref Finance Ref Finance DAI/WNEAR $1.00 $7,257.43 03:27:21 07/12/2022
189 ZebPay ZebPay DAI/INR $0.9711 $7,203.62 03:29:21 07/12/2022
190 KyberSwap Elastic (Arbitrum) KyberSwap Elastic (Arbitrum) DAI/USDC $0.9994 $7,000.01 03:19:21 07/12/2022
191 KyberSwap Elastic (Avalanche) KyberSwap Elastic (Avalanche) WAVAX/DAI $13.51 $6,712.48 03:26:21 07/12/2022
192 Uniswap (V2) Uniswap (V2) DAI/USDT $0.9969 $6,501.68 03:25:21 07/12/2022
193 Gate.io Gate.io DAI/USD $0.9997 $6,055.81 03:19:21 07/12/2022
194 Mandala Exchange Mandala Exchange USDT/DAI $0.9999 $6,007.78 03:26:21 07/12/2022
195 ProBit Global ProBit Global DAI/USDT $0.9996 $5,936.28 03:27:21 07/12/2022
196 Coinbase Exchange Coinbase Exchange ETH/DAI $1,247.41 $5,897.05 03:25:21 07/12/2022
197 Swapr Swapr DAI/WETH $1.00 $5,819.17 03:25:21 07/12/2022
198 KLAYswap KLAYswap KDAI/KSP $1.01 $5,590.38 03:27:21 07/12/2022
199 Uniswap (V3) (Polygon) Uniswap (V3) (Polygon) WETH/DAI $1,247.49 $5,523.10 03:19:21 07/12/2022
200 Uniswap (V3) (Optimism) Uniswap (V3) (Optimism) USDC/DAI $1.00 $4,981.36 03:23:21 07/12/2022
201 VVS Finance VVS Finance WCRO/DAI $0.06549 $4,801.42 03:28:21 07/12/2022
202 Bitkub Bitkub DAI/THB $0.9977 $4,678.84 03:23:21 07/12/2022
203 Velodrome Velodrome SUSD/DAI $1.01 $4,621.77 03:22:21 07/12/2022
204 Uniswap (V3) Uniswap (V3) DAI/SPC $1.00 $4,075.25 03:20:21 07/12/2022
205 Uniswap (V2) Uniswap (V2) DAI/DEC $0.9973 $4,047.49 03:17:21 07/12/2022
206 DODO (Polygon) DODO (Polygon) USDT/DAI $0.9998 $3,999.24 03:08:21 07/12/2022
207 Uniswap (V3) Uniswap (V3) WBTC/DAI $16,905.50 $3,878.86 03:25:21 07/12/2022
208 ProtoFi ProtoFi WFTM/DAI $0.2449 $3,764.52 03:19:21 07/12/2022
209 Uniswap (V3) (Polygon) Uniswap (V3) (Polygon) WMATIC/DAI $0.9056 $3,753.81 03:19:21 07/12/2022
210 Uniswap (V2) Uniswap (V2) DAI/GLM $0.9787 $3,670.86 03:23:21 07/12/2022
211 Solarbeam Solarbeam DAI/USDC $0.9853 $3,543.04 03:26:21 07/12/2022
212 Uniswap (V3) Uniswap (V3) DAI/HOPR $0.9977 $3,492.13 03:25:21 07/12/2022
213 SpiritSwap SpiritSwap USDC/DAI $1.00 $3,454.49 03:20:21 07/12/2022
214 Uniswap (V3) Uniswap (V3) DAI/BPRO $0.9974 $3,423.78 03:24:21 07/12/2022
215 KyberSwap Elastic (Avalanche) KyberSwap Elastic (Avalanche) USDT/DAI $0.9985 $3,403.38 03:25:21 07/12/2022
216 Solidly Solidly USDC/DAI $1.00 $3,219.73 03:19:21 07/12/2022
217 KyberSwap Classic (Polygon) KyberSwap Classic (Polygon) USDC/DAI $1.00 $3,159.15 03:28:21 07/12/2022
218 DFX Finance (Polygon) DFX Finance (Polygon) USDC/DAI $0.9991 $3,086.43 03:19:21 07/12/2022
219 FlatQube Exchange FlatQube Exchange WEVER/DAI $0.03620 $2,723.98 03:29:21 07/12/2022
220 QuickSwap QuickSwap WMATIC/DAI $0.9006 $2,716.29 03:24:21 07/12/2022
221 Bitfinex Bitfinex DAI/ETH $1.00 $2,231.72 03:20:21 07/12/2022
222 QuickSwap QuickSwap DAI/USDT $0.9995 $2,231.07 03:27:21 07/12/2022
223 KyberSwap Elastic (Polygon) KyberSwap Elastic (Polygon) WETH/DAI $1,243.85 $2,197.54 03:26:21 07/12/2022
224 Velodrome Velodrome OP/DAI $1.03 $2,174.02 03:26:21 07/12/2022
225 SoulSwap SoulSwap WFTM/DAI $0.2440 $2,094.87 03:24:21 07/12/2022
226 Phemex Phemex DAI/USDC $0.9891 $2,061.67 03:21:21 07/12/2022
227 Balancer Balancer REQ/DAI $0.09305 $2,043.18 03:28:21 07/12/2022
228 Wombat Exchange Wombat Exchange USDC/DAI $0.9996 $1,893.46 03:25:21 07/12/2022
229 SushiSwap (Fantom) SushiSwap (Fantom) WETH/DAI $1,244.48 $1,840.74 03:23:21 07/12/2022
230 ZT ZT DAI/USDT $0.9982 $1,839.65 03:26:21 07/12/2022
231 Uniswap (V3) (Polygon) Uniswap (V3) (Polygon) DAI/GNS $1.01 $1,698.12 03:12:21 07/12/2022
232 DeFi Swap DeFi Swap DAI/CRO $0.9906 $1,695.47 03:24:21 07/12/2022
233 WigoSwap WigoSwap WFTM/DAI $0.2445 $1,647.45 03:24:21 07/12/2022
234 Pangolin Pangolin WAVAX/DAI $13.56 $1,628.67 03:27:21 07/12/2022
235 QuickSwap QuickSwap GAIA/DAI $0.003416 $1,615.59 03:18:21 07/12/2022
236 ShibaSwap ShibaSwap DAI/WETH $0.9958 $1,605.42 03:22:21 07/12/2022
237 Bitso Bitso BTC/DAI $16,941.40 $1,479.40 03:27:21 07/12/2022
238 Uniswap (V3) (Polygon) Uniswap (V3) (Polygon) DAI/USDT $0.9992 $1,422.40 03:25:21 07/12/2022
239 Curve Finance Curve Finance DAI/USDT $0.9998 $1,391.91 03:19:21 07/12/2022
240 Tokenize Xchange Tokenize Xchange DAI/BTC $0.9930 $1,365.00 03:28:21 07/12/2022
241 TraderJoe TraderJoe USDCE/DAI $0.9958 $1,294.42 03:24:21 07/12/2022
242 Uniswap (V2) Uniswap (V2) DAI/REQ $0.9877 $1,261.47 03:16:21 07/12/2022
243 QuickSwap QuickSwap GFARM2/DAI $3,740.96 $1,258.08 03:24:21 07/12/2022
244 Uniswap (V3) (Optimism) Uniswap (V3) (Optimism) OP/DAI $1.03 $1,247.89 03:26:21 07/12/2022
245 Bittrex Bittrex DAI/BTC $0.9833 $1,230.87 03:28:21 07/12/2022
246 Bittrex Bittrex DAI/USDT $0.9830 $1,216.09 03:28:21 07/12/2022
247 ProtoFi ProtoFi USDC/DAI $1.00 $1,191.79 03:25:21 07/12/2022
248 SushiSwap (Avalanche) SushiSwap (Avalanche) USDCE/DAI $0.9977 $1,160.10 03:19:21 07/12/2022
249 Upbit Upbit DAI/BTC $0.9971 $1,098.46 03:25:21 07/12/2022
250 SpookySwap SpookySwap USDC/DAI $0.9989 $1,050.42 03:26:21 07/12/2022
251 Uniswap (V2) Uniswap (V2) DENA/DAI $0.3565 $987.43 03:16:21 07/12/2022
252 Dark Knight Dark Knight WFTM/DAI $0.2435 $834.20 03:26:21 07/12/2022
253 Bitstamp Bitstamp DAI/USD $0.9990 $749.70 03:23:21 07/12/2022
254 Uniswap (V3) Uniswap (V3) DAI/WETH $1.00 $734.81 03:23:21 07/12/2022
255 Balancer (V2) (Polygon) Balancer (V2) (Polygon) MIMATIC/DAI $0.9915 $657.43 03:22:21 07/12/2022
256 SpiritSwap SpiritSwap SPIRIT/DAI $0.006383 $619.04 03:25:21 07/12/2022
257 ZigZag (zkSync v1) ZigZag (zkSync v1) WBTC/DAI $16,948.92 $613.07 03:29:21 07/12/2022
258 Changelly PRO Changelly PRO LTC/DAI $77.76 $506.89 03:27:21 07/12/2022
259 SushiSwap (Arbitrum) SushiSwap (Arbitrum) DAI/USDC $0.9979 $498.35 03:25:21 07/12/2022
260 Wombat Exchange Wombat Exchange BUSD/DAI $0.9996 $469.48 03:25:21 07/12/2022
261 3xcalibur 3xcalibur DAI/USDC $0.9998 $451.02 03:28:21 07/12/2022
262 SushiSwap (Polygon) SushiSwap (Polygon) WBTC/DAI $17,023.32 $444.46 03:27:21 07/12/2022
263 Uniswap (V3) (Optimism) Uniswap (V3) (Optimism) OP/DAI $1.03 $440.19 03:23:21 07/12/2022
264 Tokocrypto Tokocrypto USDT/DAI $0.9999 $440.08 03:26:21 07/12/2022
265 50x 50x ZEC/DAI $62.97 $434.51 03:27:21 07/12/2022
266 QuickSwap (V3) QuickSwap (V3) DAI/BOB $0.9996 $428.62 03:27:21 07/12/2022
267 CronaSwap CronaSwap USDC/DAI $1.00 $413.75 03:27:21 07/12/2022
268 Bitrue Bitrue DAI/USDT $1.0000 $401.52 03:28:21 07/12/2022
269 SushiSwap SushiSwap DAI/RAIL $0.9946 $374.72 03:24:21 07/12/2022
270 DODO (Arbitrum) DODO (Arbitrum) DAI/USDC $0.9994 $365.76 03:27:21 07/12/2022
271 Dfyn Network Dfyn Network DAI/USDT $0.9981 $358.79 03:17:21 07/12/2022
272 TraderJoe TraderJoe USDTE/DAI $0.9971 $356.40 03:25:21 07/12/2022
273 Uniswap (V3) Uniswap (V3) CDAI/DAI $0.02211 $354.16 03:23:21 07/12/2022
274 Kuna Kuna DAI/UAH $1.07 $337.88 03:27:21 07/12/2022
275 MM Finance (Cronos) MM Finance (Cronos) USDC/DAI $1.00 $325.53 03:19:21 07/12/2022
276 Balancer (V2) Balancer (V2) DAI/TCR $0.8976 $293.50 03:22:21 07/12/2022
277 OpenOcean OpenOcean USDT/DAI $0.9994 $290.28 03:27:21 07/12/2022
278 Yoshi.exchange (FTM) Yoshi.exchange (FTM) WFTM/DAI $0.2434 $278.15 03:19:21 07/12/2022
279 Honeyswap Honeyswap DAI/wxDai $1.04 $260.33 03:24:21 07/12/2022
280 Tranquil Finance Tranquil Finance WONE/DAI $0.01577 $258.02 03:19:21 07/12/2022
281 Uniswap (V2) Uniswap (V2) CRAMER/DAI $0.001866 $256.01 03:21:21 07/12/2022
282 DFX Finance (Polygon) DFX Finance (Polygon) WMATIC/DAI $0.9038 $253.13 03:26:21 07/12/2022
283 CoinJar CoinJar DAI/AUD $0.9941 $248.42 03:18:21 07/12/2022
284 50x 50x BTC/DAI $15,918.02 $248.33 03:27:21 07/12/2022
285 Changelly PRO Changelly PRO XRP/DAI $0.3888 $248.12 03:27:21 07/12/2022
286 Uniswap (V3) (Polygon) Uniswap (V3) (Polygon) WMATIC/DAI $0.8954 $235.52 03:19:21 07/12/2022
287 Uniswap (V3) (Optimism) Uniswap (V3) (Optimism) WETH/DAI $1,249.72 $232.11 03:26:21 07/12/2022
288 ViperSwap ViperSwap USDC/DAI $0.09994 $228.54 03:23:21 07/12/2022
289 NovaDAX NovaDAX DAI/BRL $0.9930 $227.95 03:26:21 07/12/2022
290 Capital DEX Capital DEX DAI/CGT $1.70 $208.11 03:32:21 07/12/2022
291 Solidly Solidly MIM/DAI $1.00 $207.41 03:28:21 07/12/2022
292 SushiSwap (Fantom) SushiSwap (Fantom) WFTM/DAI $0.2439 $206.62 03:24:21 07/12/2022
293 StellaSwap StellaSwap DAI/USDC $1.00 $193.75 03:25:21 07/12/2022
294 Uniswap (V2) Uniswap (V2) DAI/REL $0.9997 $174.79 03:23:21 07/12/2022
295 Zonda (BitBay) Zonda (BitBay) DAI/PLN $0.9921 $162.95 03:25:21 07/12/2022
296 Uniswap (V3) (Polygon) Uniswap (V3) (Polygon) WETH/DAI $1,248.23 $155.83 03:19:21 07/12/2022
297 SushiSwap SushiSwap DAI/IDLE $0.9807 $148.33 03:27:21 07/12/2022
298 WOO Network WOO Network DAI/USDT $1.0000 $145.94 03:26:21 07/12/2022
299 Uniswap (V3) (Polygon) Uniswap (V3) (Polygon) DAI/GNS $1.00 $132.57 03:19:21 07/12/2022
300 Changelly PRO Changelly PRO EOS/DAI $0.9493 $132.11 03:27:21 07/12/2022

Thông tin thị trường giao dịch Dai (DAI)

Bảng dữ liệu thể hiện Top 300 cặp giao dịch DAI có Khối lượng giao dịch 24 giờ cao nhất. Dữ liệu được tổng hợp từ 528 sàn giao dịch trên toàn thế giới.

Thời gian ở bảng dữ liệu trên tính theo múi giờ Việt Nam là GMT+7. Dữ liệu được cập nhật 5 phút / lần.

Theo thông tin cập nhật mới nhất lúc 03:18:21 07/12/2022, cặp giao dịch DAI/USDC tại sàn Uniswap (V3) đang có khối lượng giao dịch cao nhất.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của cặp này là $32,451,417 với tỷ giá $0.9998.

Giải thích từ ngữ

Sàn giao dịch: Tên sàn giao dịch chứa cặp DAI.

Cặp: Tên cặp giao dịch DAI với một đồng khác.

Giá: Tỷ giá của từng cặp giao dịch được quy đổi sang USD.

Khối lượng giao dịch (volume): là số DAI được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.

Cập nhật: Lần cập nhật dữ liệu gần nhất theo múi giờ Việt Nam GMT+7.

Thị trường giao dịch Dai (DAI) Cặp giao dịch Dai (DAI) - GiaCoin.com
5 trên 569 đánh giá