Tiền ảo: 25,391 Sàn giao dịch: 636 Vốn hóa: $1,143,306,016,297 Khối lượng (24h): $30,657,398,260 Thị phần: BTC: 45.9%, ETH: 19.9%
Curve DAO Token (CRV)Curve DAO Token CRV
Xếp hạng #65 01:43:00 03/06/2023
Giá Curve DAO Token (CRV)
$0.8509 3.98%
0.00003143 BTC 19,952 VND
Thấp: $0.8102 Cao: $0.8509
Vốn hóa thị trường $697,229,998 Khối lượng 24h $45,132,712 Lượng cung lưu hành 819,404,951 CRV
Thay đổi 1h 0.41% Thay đổi 24h 3.98% Thay đổi 7 ngày -0.22%

Chuyển đổi CRV - USD - VND

Lịch sử giá Curve DAO Token (CRV) Tháng 02/2023

NgàyGiá mở cửaGiá cao nhấtGiá thấp nhấtGiá đóng cửaKhối lượng giao dịchVốn hóa thị trường
2023-02-01$1.02$1.12$0.9793$1.11$108,815,605$801,883,642
2023-02-02$1.11$1.16$1.06$1.06$180,728,039$766,008,494
2023-02-03$1.06$1.13$1.06$1.11$146,622,557$806,444,595
2023-02-04$1.11$1.13$1.09$1.11$65,600,897$802,735,811
2023-02-05$1.11$1.12$1.02$1.05$85,001,999$760,983,899
2023-02-06$1.05$1.09$1.03$1.05$81,091,371$757,493,575
2023-02-07$1.05$1.10$1.04$1.09$105,695,396$791,208,619
2023-02-08$1.09$1.22$1.08$1.14$247,523,578$826,326,475
2023-02-09$1.14$1.15$0.9565$0.9716$190,458,631$705,294,814
2023-02-10$0.9716$0.9947$0.9416$0.9601$88,409,888$697,400,403
2023-02-11$0.9603$0.9667$0.9308$0.9590$57,404,122$697,150,228
2023-02-12$0.9589$0.9831$0.9223$0.9282$58,758,642$675,056,718
2023-02-13$0.9282$1.08$0.9020$1.05$302,808,258$765,622,918
2023-02-14$1.05$1.11$1.03$1.08$211,595,882$785,237,702
2023-02-15$1.08$1.16$1.06$1.15$157,072,272$835,532,458
2023-02-16$1.15$1.21$1.09$1.10$203,446,325$798,822,861
2023-02-17$1.10$1.24$1.09$1.22$200,047,034$885,492,599
2023-02-18$1.22$1.26$1.17$1.25$130,427,848$914,544,726
2023-02-19$1.25$1.27$1.20$1.20$106,426,649$876,736,302
2023-02-20$1.20$1.29$1.17$1.27$123,208,530$920,902,882
2023-02-21$1.27$1.29$1.15$1.16$129,953,282$845,723,522
2023-02-22$1.16$1.16$1.07$1.11$95,751,546$807,005,516
2023-02-23$1.11$1.13$1.07$1.08$76,289,475$788,371,718
2023-02-24$1.08$1.09$0.9872$0.9982$93,025,817$728,016,727
2023-02-25$0.9982$1.00$0.9554$0.9875$57,048,921$720,805,298
2023-02-26$0.9874$1.02$0.9786$1.02$49,100,030$745,800,201
2023-02-27$1.02$1.05$0.9856$1.02$70,564,956$742,955,726
2023-02-28$1.02$1.04$0.9872$0.9929$74,497,417$725,995,902

Bổ sung thông tin lịch sử giá Curve DAO Token (CRV)

Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 02/2023. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/02/2023 đến hết ngày 28/02/2023.

Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.

Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.

Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.

Giải thích từ ngữ

Giá mở cửa (opening price): là giá CRV tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).

Giá cao nhất: là giá CRV được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).

Giá thấp nhất: là giá CRV được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).

Giá đóng cửa (closing price): là giá CRV cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).

Khối lượng giao dịch (volume): là số CRV được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.

Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các CRV đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.

Lịch sử giá Curve DAO Token (CRV) Tháng 02/2023 - GiaCoin.com
5 trên 687 đánh giá