Tiền ảo: 25,155 Sàn giao dịch: 632 Vốn hóa: $1,160,162,132,379 Khối lượng (24h): $30,063,151,912 Thị phần: BTC: 46.4%, ETH: 19.8%
Curve DAO Token (CRV)Curve DAO Token CRV
Xếp hạng #64 01:43:00 31/05/2023
Giá Curve DAO Token (CRV)
$0.8367 -2%
0.00003013 BTC 19,593 VND
Thấp: $0.8298 Cao: $0.8641
Vốn hóa thị trường $685,633,712 Khối lượng 24h $35,377,229 Lượng cung lưu hành 819,409,323 CRV
Thay đổi 1h 0.64% Thay đổi 24h -2% Thay đổi 7 ngày -3.66%

Chuyển đổi CRV - USD - VND

Top địa chỉ Curve DAO Token (CRV) theo số dư

Có tất cả 78,565 ví lưu trữ CRV, trong số đó có 1,444 địa chỉ hoạt động thường xuyên.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Curve DAO Token (CRV) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x5f3b5dfeb7b28cdbd7faba78963ee202a494e2a2 660,922,472.26 $553,021,201.29 33.79%
2 0xd2d43555134dc575bf7279f4ba18809645db0f1d 271,591,714.21 $227,252,033.87 13.89%
3 0x8dae6cb04688c62d939ed9b68d32bc62e49970b1 235,194,454.18 $196,796,939.20 12.03%
4 0xe3997288987e6297ad550a69b31439504f513267 123,915,151.51 $103,684,938.58 6.34%
5 0xd96f48665a1410c0cd669a88898eca36b9fc2cce 78,904,497.37 $66,022,660.38 4.03%
6 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec 62,000,000.00 $51,877,967.42 3.17%
7 0x3835a58ca93cdb5f912519ad366826ac9a752510 54,240,126.40 $45,384,959.84 2.77%
8 0x8301ae4fc9c624d1d396cbdaa1ed877821d7c511 38,254,724.44 $32,009,312.06 1.96%
9 0x2a7d59e327759acd5d11a8fb652bf4072d28ac04 24,049,052.99 $20,122,838.51 1.23%
10 0x679fcb9b33fc4ae10ff4f96caef49c1ae3f8fa67 23,573,670.49 $19,725,066.29 1.21%
11 0xc420c9d507d0e038bd76383aaadcad576ed0073c 21,409,135.71 $17,913,910.40 1.09%
12 0x41df5d28c7e801c4df0ab33421e2ed6ce52d2567 18,957,730.46 $15,862,718.11 0.97%
13 0x971add32ea87f10bd192671630be3be8a11b8623 14,573,207.14 $12,194,005.89 0.75%
14 0x40ec5b33f54e0e8a33a975908c5ba1c14e5bbbdf 13,462,768.46 $11,264,855.86 0.69%
15 0x6cc5f688a315f3dc28a7781717a9a798a59fda7b 13,321,707.83 $11,146,824.59 0.68%
16 0x575ccd8e2d300e2377b43478339e364000318e2c 12,320,842.87 $10,309,359.44 0.63%
17 0x68bede1d0bc6be6d215f8f8ee4ee8f9fab97fe7a 10,590,527.94 $8,861,533.28 0.54%
18 0x0e33be39b13c576ff48e14392fbf96b02f40cd34 8,806,260.35 $7,368,562.70 0.45%
19 0xcba0074a77a3ad623a80492bb1d8d932c62a8bab 7,577,479.79 $6,340,391.12 0.39%
20 0x73f8af2e1a916e8e010ee682dc1ce0b279a88ff7 7,150,001.00 $5,982,701.92 0.37%
21 0x326d9f47ba49bbaac279172634827483af70a601 6,599,980.30 $5,522,476.82 0.34%
22 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 6,510,105.85 $5,447,275.15 0.33%
23 0xe523fc253bcdea8373e030ee66e00c6864776d70 6,445,276.60 $5,393,029.83 0.33%
24 0x4f87ccb72d318a44aba3ec00e2e449535b67f458 4,416,270.76 $3,695,276.62 0.23%
25 0x92adf1e0f678dc26ed6d2206b56243b596aa9b92 4,373,444.00 $3,659,441.70 0.22%
26 0x7a16ff8270133f063aab6c9977183d9e72835428 4,185,490.35 $3,502,173.10 0.21%
27 0x5a08e35bf36620d240afa9aa7216f02d94c12e2a 4,166,418.75 $3,486,215.10 0.21%
28 0xea8ee5072f1abcc29857bdaa71faa02f7017c275 4,085,095.89 $3,418,168.90 0.21%
29 0xd14a1db9b2bfe0ce9cc175c24d6b01a16ab84f42 4,046,107.60 $3,385,545.78 0.21%
30 0xa3a7b6f88361f48403514059f1f16c8e78d60eec 3,482,914.19 $2,914,298.53 0.18%
31 0x919fa96e88d67499339577fa202345436bcdaf79 3,382,285.51 $2,830,098.35 0.17%
32 0x97f991971a37d4ca58064e6a98fc563f03a71e5c 3,336,425.37 $2,791,725.27 0.17%
33 0xafcd96e580138cfa2332c632e66308eacd45c5da 3,050,001.00 $2,552,062.14 0.16%
34 0x0548f59fee79f8832c299e01dca5c76f034f558e 2,851,790.62 $2,386,211.31 0.15%
35 0x36f7c7ddb4a9cf8df62a608363a1e894ee7eb0da 2,782,000.30 $2,327,814.85 0.14%
36 0x9d0464996170c6b9e75eed71c68b99ddedf279e8 2,677,740.95 $2,240,576.73 0.14%
37 0x0a2634885b47f15064fb2b33a86733c614c9950a 2,607,620.71 $2,181,904.23 0.13%
38 0xca3eb45fb186ed4e75b9b22a514ff1d4abadd123 2,500,000.00 $2,091,853.53 0.13%
39 0x34ea4138580435b5a521e460035edb19df1938c1 2,483,502.53 $2,078,049.41 0.13%
40 0x7b95ec873268a6bfc6427e7a28e396db9d0ebc65 2,382,592.92 $1,993,614.16 0.12%
41 0x3f08f17973ab4124c73200135e2b675ab2d263d9 2,147,897.16 $1,797,234.50 0.11%
42 0xd4578d7c4f1ea95dca09c9b5bb92e1b980a78c86 2,119,428.63 $1,773,413.70 0.11%
43 0xf7b55c3732ad8b2c2da7c24f30a69f55c54fb717 2,040,255.25 $1,707,166.05 0.1%
44 0x453d92c7d4263201c69aacfaf589ed14202d83a4 2,030,740.12 $1,699,204.35 0.1%
45 0x063ed6f59bd44d8bc99c3b170a3d52b49dcbcfff 1,999,475.97 $1,673,044.34 0.1%
46 0x9d5c5e364d81dab193b72db9e9be9d8ee669b652 1,987,846.53 $1,663,313.51 0.1%
47 0xa6a4d3218bbf0e81b38390396f9ea7eb8b9c9820 1,972,669.37 $1,650,614.15 0.1%
48 0xb73d8dce603155e231aad4381a2f20071ca4d55c 1,737,199.80 $1,453,587.01 0.09%
49 0x3fe65692bfcd0e6cf84cb1e7d24108e434a7587e 1,637,499.79 $1,370,163.89 0.08%
50 0xc8d2f48f7646b0002b6b059281af59b9a6af3663 1,620,453.82 $1,355,900.82 0.08%
51 0xa9d1e08c7793af67e9d92fe308d5697fb81d3e43 1,611,836.27 $1,348,690.15 0.08%
52 0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c 1,609,014.00 $1,346,328.64 0.08%
53 0x6a3e5f7b25f67ad08814af7d2e1ee48db598c064 1,599,514.29 $1,338,379.85 0.08%
54 0xf22995a3ea2c83f6764c711115b23a88411cafdd 1,507,208.65 $1,261,143.89 0.08%
55 0x9b0c45d46d386cedd98873168c36efd0dcba8d46 1,489,608.63 $1,246,417.22 0.08%
56 0xf89d7b9c864f589bbf53a82105107622b35eaa40 1,481,067.44 $1,239,270.46 0.08%
57 0x75b3faa3f91cc75cac28fe644685e9e263dc339c 1,351,053.70 $1,130,482.58 0.07%
58 0x7fc4ad28b1288c45fbc930fd364c1e3a0adcb51d 1,338,376.71 $1,119,875.22 0.07%
59 0xc564ee9f21ed8a2d8e7e76c085740d5e4c5fafbe 1,307,207.91 $1,093,794.99 0.07%
60 0x90196b6ae4e4371a6139fb0a60bd829b7a0391fe 1,300,000.00 $1,087,763.83 0.07%
61 0x9acbb72cf67103a30333a32cd203459c6a9c3311 1,275,777.41 $1,067,495.79 0.07%
62 0x26f04841d360be29a3d9e43dffa593c1f4493e6b 1,246,065.33 $1,042,634.46 0.06%
63 0xe93381fb4c4f14bda253907b18fad305d799241a 1,243,054.68 $1,040,115.33 0.06%
64 0xf3b0073e3a7f747c7a38b36b805247b222c302a3 1,234,573.94 $1,033,019.14 0.06%
65 0x1c4b70a3968436b9a0a9cf5205c787eb81bb558c 1,220,154.31 $1,020,953.63 0.06%
66 0x5770815b0c2a09a43c9e5aecb7e2f3886075b605 1,214,174.15 $1,015,949.79 0.06%
67 0x0357f330a48ef659bdf3ff4c0d27b5714a9ac631 1,200,882.01 $1,004,827.71 0.06%
68 0xa03d3cd7c02417893e144161a71654eedc578000 1,200,000.00 $1,004,089.69 0.06%
69 0xdfd5293d8e347dfe59e90efd55b2956a1343963d 1,175,879.43 $983,907.01 0.06%
70 0x37f0bdccf5268ea1143fc98c479df17957770be8 1,146,192.10 $959,066.39 0.06%
71 0xb1483f844a29ab7d2cf562bdc87944dff46f5df4 1,146,192.10 $959,066.39 0.06%
72 0xd21f88e72b1b211ca5ae19c00d76c6591526d964 1,146,192.10 $959,066.39 0.06%
73 0xaa0c3f5f7dfd688c6e646f66cd2a6b66acdbe434 1,110,064.00 $928,836.51 0.06%
74 0xdbb0c7c7984f97aa85adcf2a8db28ad4d8d002d3 1,095,845.90 $916,939.65 0.06%
75 0xfd5abf66b003881b88567eb9ed9c651f14dc4771 1,078,175.40 $902,154.00 0.06%
76 0xb1fb0ba0676a1ffa83882c7f4805408ba232c1fa 1,049,460.68 $878,127.21 0.05%
77 0xe74b28c2eae8679e3ccc3a94d5d0de83ccb84705 1,019,428.38 $852,997.94 0.05%
78 0x442f37cfd85d3f35e576ad7d63bba7bb36fcfe4a 1,013,316.92 $847,884.23 0.05%
79 0x9e609124f0fe210d27afd3bd08b7ed776799d85b 995,432.49 $832,919.59 0.05%
80 0x47b9e03c372742aec3120e4f8c02e97936f6549b 990,613.33 $828,887.20 0.05%
81 0x8b9d449cc3d6d76e41834e68ae99f51914ea7738 965,276.61 $807,686.91 0.05%
82 0xf60c2ea62edbfe808163751dd0d8693dcb30019c 959,071.40 $802,494.76 0.05%
83 0xfb18390fda1edb7ef187d8ab089647c0392eaa24 957,678.17 $801,328.98 0.05%
84 0xe66baa0b612003af308d78f066bbdb9a5e00ff6c 884,578.06 $740,163.10 0.05%
85 0x77134cbc06cb00b66f4c7e623d5fdbf6777635ec 881,027.07 $737,191.83 0.05%
86 0x085a2054c51ea5c91dbf7f90d65e728c0f2a270f 863,267.89 $722,332.00 0.04%
87 0x3f6252be257a9695efea3d6c0d98cbc27f9a0c5d 857,724.41 $717,693.53 0.04%
88 0x277734e971d8ba967e03e0b0393cb6f37c0a5c61 851,060.52 $712,117.58 0.04%
89 0xfed61e31df1f9f56c705acf31e2c05ef05b88e39 849,353.92 $710,689.59 0.04%
90 0xc1bf8f2acc5d5824974ce4c90a8438421150f753 847,094.50 $708,799.04 0.04%
91 0x84e66f86c28502c0fc8613e1d9cbbed806f7adb4 845,805.57 $707,720.54 0.04%
92 0x46f80018211d5cbbc988e853a8683501fca4ee9b 842,519.35 $704,970.83 0.04%
93 0xf89501b77b2fa6329f94f5a05fe84cebb5c8b1a0 830,696.12 $695,077.84 0.04%
94 0x789ea85631adab995944af749c0eb37577b954d5 823,460.90 $689,023.84 0.04%
95 0xf27afad0142393e4b3e5510abc5fe3743ad669cb 810,588.74 $678,253.16 0.04%
96 0xab2ce223111bd3618a5ace9193e0e1cb88c267d2 803,209.57 $672,078.71 0.04%
97 0x1579b5f6582c7a04f5ffeec683c13008c4b0a520 800,513.82 $669,823.06 0.04%
98 0x509984bfc0fb24e2d1377cfec224d3afec4c341e 786,076.46 $657,742.73 0.04%
99 0x39d78f11b246ea4a1f68573c3a5b64e83cff2cae 771,827.79 $645,820.27 0.04%
100 0x593aebee9117eea447279e5973f64c68d8e977a0 763,582.00 $638,920.68 0.04%

Thống kê top địa chỉ trữ CRV

Top 10 ví đầu bảng chiếm 80.42% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 86.98% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 91.86% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 94.63% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Curve DAO Token (CRV). Top Holder CRV 05/2023 - GiaCoin.com
4.3 trên 658 đánh giá