Tiền ảo: 26,856 Sàn giao dịch: 669 Vốn hóa: $1,041,685,278,457 Khối lượng (24h): $22,024,409,961 Thị phần: BTC: 48.9%, ETH: 18.2%
Yearn Finance Farm YFF
Xếp hạng #? 13:50:09 27/01/2021

Yearn Finance Farm (YFF)

Không theo dõi

Giới thiệu Yearn Finance Farm

Yearn Finance Farm (YFF) là một đồng tiền điện tử, được chúng tôi thêm vào danh sách theo dõi ngày 23/09/2020 và kết thúc theo dõi ngày 27/01/2021. Trạng thái hiện tại của Yearn Finance Farm đang là Không theo dõi. Giá Yearn Finance Farm lần gần nhất mà chúng tôi ghi nhận là $1.22. Tổng cung lần gần nhất là 30,000.00 YFF. Tổng cung tối đa 30,000.00 YFF. Tìm hiểu thêm thông tin về Yearn Finance Farm (YFF) tại Website https://yff.finance.

Thông tin Yearn Finance Farm (YFF)

Trạng thái Không theo dõi
Website

https://yff.finance

Sách trắng

https://smallpdf.com/shared#st=a064ab84-a728-4a63-ba91-9cc63295583c&fn=YFFarm+Litepaper+v.1.pdf&ct=1600779888497&tl=share-document&rf=link

Block Explorer

https://etherscan.io/token/0x8be6a6158f6b8a19fe60569c757d16e546c2296d

https://ethplorer.io/address/0x8be6a6158f6b8a19fe60569c757d16e546c2296d

Mã nguồn

https://github.com/yearnfinance

Bảng tin

https://medium.com/@FarmYff

Chat

https://t.me/YFFNews

Twitter

https://twitter.com/FarmYff

Ngày thêm vào danh sách theo dõi 07:00:00 23/09/2020
Ngày cập nhật cuối cùng 13:50:09 27/01/2021

Số liệu thống kê Yearn Finance Farm (YFF)

Thông tin giá Yearn Finance Farm (YFF) lần cập nhật cuối cùng
Giá Yearn Finance Farm (YFF) $1.22
Vốn hóa thị trường -
Dao động 1 giờ -1.80%
Dao động 24 giờ -3.81%
Dao động 7 ngày -4.87%
Dao động 30 ngày 81.97%
Dao động 60 ngày -%
Dao động 90 ngày -%
Khối lượng giao dịch 24 giờ 0
Nguồn cung Yearn Finance Farm (YFF)
Tổng YFF đang lưu hành
Tổng cung 30,000.00 YFF
Tổng cung tối đa 30,000.00 YFF
Thông tin Yearn Finance Farm (YFF) hôm nay 25/09/2023 - GiaCoin.com
4.1 trên 651 đánh giá