Tiền ảo: 23,128 Sàn giao dịch: 591 Vốn hóa: $1,187,109,372,647 Khối lượng (24h): $31,132,084,483 Thị phần: BTC: 46.4%, ETH: 18.5%
Wrapped Solana (SOL)Wrapped Solana SOL
Xếp hạng #2611 06:38:00 02/04/2023
Giá Wrapped Solana (SOL)
$21.15 -0.71%
0.0007425 BTC 497,473 VND
Thấp: $20.90 Cao: $21.38
Vốn hóa thị trường - Khối lượng 24h $29,382,836 Lượng cung lưu hành -
Thay đổi 1h -0.23% Thay đổi 24h -0.71% Thay đổi 7 ngày 3.57%

Chuyển đổi SOL - USD - VND

Top địa chỉ Wrapped Solana (SOL) theo số dư

Có tất cả 4,657 ví lưu trữ SOL.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Wrapped Solana (SOL) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x127452f3f9cdc0389b0bf59ce6131aa3bd763598 30,452.32 $644,208.09 29.52%
2 0x000000000dfde7deaf24138722987c9a6991e2d4 16,448.76 $347,967.80 15.95%
3 0xfa61d61db727573c9bd8e447122b2350ccef9d61 3,589.27 $75,929.72 3.48%
4 0xe64166e73ccf62258aa25d8232b2f3ef23899fb3 2,662.30 $56,320.04 2.58%
5 0xd249942f6d417cbfdcb792b1229353b66c790726 1,487.15 $31,460.21 1.44%
6 0xabea9132b05a70803a4e85094fd0e1800777fbef 1,463.64 $30,962.71 1.42%
7 0x56889e0572fb9d9d038aa7007cad0e89e2923b9d 1,202.39 $25,436.11 1.17%
8 0xe93668a56db4273a7cc079423a8f6a9911ad3c1d 1,165.52 $24,656.23 1.13%
9 0x98efbcda7974c60239a7b9e8137538b7570432fd 1,015.44 $21,481.30 0.98%
10 0x29a3e25a577e8623e786cc27b5c8b40ccc99887c 961.10 $20,331.65 0.93%
11 0x4f97d87d8d9c1e0192adb03d2d7e23a960025403 650.00 $13,750.52 0.63%
12 0x1bc6c372f2739a99049f4c7d2373f01f3eef2e43 629.02 $13,306.71 0.61%
13 0x30fe0f20196749e119c5f884176f1d324b80abca 561.50 $11,878.33 0.54%
14 0x5a94d09b9f8afaa5de10e8c8947f84104e9db07a 543.92 $11,506.37 0.53%
15 0x47fe01d1ef4d34e283ae4973b1e2a4fa9ab2be07 520.60 $11,013.03 0.5%
16 0x916c638c431c1d5decd641be4b60ba5706faa56e 500.00 $10,577.32 0.48%
17 0x083947f3a5283b05b10884c4f121059902885c9b 470.09 $9,944.50 0.46%
18 0x1a248a3bc16cedf5747246d29ebefa8b1b9f506c 454.45 $9,613.67 0.44%
19 0xc7cd3ff87405fff738bf48483b95c44171d72fe3 443.07 $9,372.93 0.43%
20 0x1688325fef3b02143ba44880a43dcce339f004c0 436.54 $9,234.86 0.42%
21 0xd94dcd1d5fcc45a73f41c3268a129d359eaf9f18 432.80 $9,155.82 0.42%
22 0x7183f21e0c71c4f418535caa3cae7fb211ef912b 429.34 $9,082.62 0.42%
23 0xaceacf9a5dc90bd088abea37b6bc7a2d3ff4cb51 410.77 $8,689.79 0.4%
24 0xd71f672b775a12a96a81857de3da89128506fa09 407.11 $8,612.24 0.39%
25 0x38a1c011890bc95fd4b43b622e1432c859d097bc 405.91 $8,586.87 0.39%
26 0x0df15d95a14f1a489f4eafc1252ee63d4442901a 384.10 $8,125.42 0.37%
27 0x1d877d49c66953840f3289387aff508f2ab49340 373.22 $7,895.44 0.36%
28 0x1c0f042ae8dffbac8113e3036d770339ab491a85 370.00 $7,827.22 0.36%
29 0xed8518b2ce9ca0161d2abe89cc9b8389416128a0 368.15 $7,788.07 0.36%
30 0xb597213032f4d5540e430a74c2c15855ffa9dcfd 361.93 $7,656.45 0.35%
31 0xa325d385c300214defe552e1e333a294c52b2bab 355.44 $7,519.12 0.34%
32 0x58e6ecb63ed3acde3b045f174153ba7cc4f7ab01 334.00 $7,065.65 0.32%
33 0xe4ed427eb50b1f087cda8b5d5b5fc0e5426bd3df 332.40 $7,031.75 0.32%
34 0x9dee2d806ee34c36058fc147cc9e312b1f9c6fbb 327.63 $6,930.91 0.32%
35 0xf2ecf24ab74e3da659d533dc94860bf3b350c4a3 322.34 $6,818.99 0.31%
36 0x571ed47701dd566fb8e101058b19f8c280b8332d 320.28 $6,775.44 0.31%
37 0xd15f93af727c5a1204890a086b61d1556798d2d2 305.64 $6,465.66 0.3%
38 0x9bc7d4623e81c4a782c42d2a73e0a0489a0ebf5d 300.00 $6,346.39 0.29%
39 0xbb552d1c03268594b673112009cdd46de0d3a02c 271.57 $5,744.95 0.26%
40 0x5b1212eb89618090f430da783814fae9c083f7b4 261.84 $5,539.12 0.25%
41 0xe0c659ffbe6852b18295bf60fcbfbb31bf2b1c21 260.04 $5,501.02 0.25%
42 0xa7100d168db1a0c1656b963b5da0aa88b6fa59f6 253.62 $5,365.25 0.25%
43 0x8a8cf0490c714d1a5c0a845e63d49a28eca438e6 253.57 $5,364.20 0.25%
44 0xb0cc40a4bb7e5ee4af9e5f8bc54878981fe117c3 249.43 $5,276.67 0.24%
45 0x51ef692695c404e2a5a3c4df3febb5e65697ae9b 242.00 $5,119.48 0.23%
46 0x590014a2c08b9c236ad46632df3efcaedb5e61f5 227.20 $4,806.34 0.22%
47 0xe1615fec8ec4303a5a17d809682916535dc6793b 225.49 $4,770.19 0.22%
48 0x18e41bb2205e0d87ce94474411d49c035c15b062 219.72 $4,648.11 0.21%
49 0x07497bc95ac2af82be6a72c598ce8af280084e85 218.87 $4,630.07 0.21%
50 0x3e2a4ad57e996d9d12013afe4a72bef17aef6b14 218.22 $4,616.41 0.21%
51 0xd515557e41eabaca85722d6d3e6433450474938a 218.17 $4,615.27 0.21%
52 0xda47f5656365de4086d625fce02d8def4b660abb 215.66 $4,562.26 0.21%
53 0x0cd4d86ba07c6b71bb3f9c17d5ef0bdd8d930cf4 213.34 $4,513.11 0.21%
54 0x3537d607aa2cd5ab1c131c97ac0691f6b69cc07b 213.28 $4,511.77 0.21%
55 0x38378ca58392221d93226b3c6913f3ad593e534a 212.05 $4,485.76 0.21%
56 0x87f299fd7823c2e7148cba705cbf2d6a48e2414c 210.00 $4,442.48 0.2%
57 0xb908b632a362d0feff5240460a9ace39ecbc25dc 203.46 $4,304.20 0.2%
58 0x911fb6854a86c114b356e6c946f60bbee3ada463 201.72 $4,267.28 0.2%
59 0xb4a1b60382b017f564a519a8a3499ba3fad1831b 197.71 $4,182.58 0.19%
60 0x62b8ff9be967925cd3fefe8a7e47eed4c07706ad 193.11 $4,085.07 0.19%
61 0x8888b71137a73f80c4b31cb5a7c0a4c425f78c05 192.47 $4,071.58 0.19%
62 0x5d940824e6c26fa6666d71338f5b0f489fcaabbb 191.58 $4,052.82 0.19%
63 0xb60c0cf90d0b6a1f40f3d6065a7ec1db5245806d 187.70 $3,970.64 0.18%
64 0x41426993f54f0339386f4fd15f64982f0ed94379 187.07 $3,957.36 0.18%
65 0xce0be1463851b21264e2b41e63c7b66c21da6eea 181.66 $3,842.94 0.18%
66 0xcbd2cb9f2f882c59510bd0228ef445dacf3bd22e 180.14 $3,810.79 0.17%
67 0xae278c039b44b35b944deacd6f67cd4977fa8132 175.80 $3,718.92 0.17%
68 0xc988176cc1fdea9f4790e0449a20a73deb3b4eb7 172.24 $3,643.69 0.17%
69 0x006c77ce3d6c337e361d2046b3f6da13ad829e59 170.00 $3,596.29 0.16%
70 0xc9172579dcd80d99999f3ffe66013f748ccd87a3 168.72 $3,569.25 0.16%
71 0x0d20e86abab680c038ac8bbdc1446585e67f8951 157.31 $3,327.89 0.15%
72 0x478852932354704302497eff4d01d588cdab4348 155.84 $3,296.81 0.15%
73 0x12a1ff5a9b1f20bc00bf7c84b2099472b55fa71b 153.51 $3,247.54 0.15%
74 0x33042566add573e7ba7d58dff98d4eda7741b637 150.73 $3,188.69 0.15%
75 0xc5c67b45149059c82c451fc1f399cb22af6d6a43 150.26 $3,178.73 0.15%
76 0xc4ddc2f471a476da1b906727072669f95d37c622 147.45 $3,119.19 0.14%
77 0x804b405a283f8d1612faf9ea78ef0f471beba0d3 146.00 $3,088.58 0.14%
78 0x3e3824162aea68b981e5f4a5ccfd6fa6fa09027c 143.05 $3,026.25 0.14%
79 0x90d585b73af2706dc03993ec7551d22521d8777a 142.73 $3,019.39 0.14%
80 0x8ee447200fb7a00be3d339e6b82afe4cd6432ddb 140.79 $2,978.37 0.14%
81 0x9dbb1cf277ef5ec6ea7df50cc243ed184f83dcbe 139.97 $2,961.05 0.14%
82 0xc6455e6a363b1713c3fe19c94a99731f9cb63a57 139.87 $2,958.93 0.14%
83 0xb2b34dc8a69fb8ca6c11734afcdc1e4f6ecf01cb 137.82 $2,915.49 0.13%
84 0xe607f53f89945ce835b4098756296cdba8a8101e 136.73 $2,892.41 0.13%
85 0x0564e1642e6481b51baf0b133fb81675fb7be6bb 136.54 $2,888.39 0.13%
86 0x4b8fd3f0c405f142bfee42edc58292f8d94c69a5 136.23 $2,881.97 0.13%
87 0x8cd21d051d9b38b4950062dd19a76ae01e24bd0d 135.31 $2,862.43 0.13%
88 0x5a6c8df7d9acea10512420107765adc4209d3326 133.90 $2,832.67 0.13%
89 0x7213a21440619948d68596160cbbd9c3ca7b273c 131.93 $2,790.98 0.13%
90 0xaba44fa10ec7ac75d60f7f820959bd64eb3af4f2 131.30 $2,777.66 0.13%
91 0x1e6becfd9b4d3de254f82ba521acfefc1e15db57 127.28 $2,692.62 0.12%
92 0x95c79d85c5ab3ba70e0e7f6d63b1f2c4dbb4d72a 127.25 $2,691.88 0.12%
93 0x1de419b4d89b9ba4628e0476afa7b7dafc1e86ed 123.11 $2,604.36 0.12%
94 0x1524eb163d2bcb73e56a41f9cd1e514b5d9e0224 122.99 $2,601.87 0.12%
95 0xc946830d64c60a2257a073929c6914463010c0af 122.69 $2,595.44 0.12%
96 0x9aae925ce06bf07c97afa150babc118f72abba5f 120.16 $2,541.89 0.12%
97 0xb8bf5ef08d4a9313a20c785de144b82125d62855 118.61 $2,509.17 0.11%
98 0xd3b954e2c6da1c75a122697c9fc705b6c9ae30fd 115.37 $2,440.58 0.11%
99 0x59d20c3d2e5d24a0e649c507c5f34175e5c3e727 113.77 $2,406.76 0.11%
100 0x8a87a8cadc45d10f224117a34a8d66b12c40ddd5 112.83 $2,386.86 0.11%

Thống kê top địa chỉ trữ SOL

Top 10 ví đầu bảng chiếm 58.6% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 63.64% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 72.77% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 80.48% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Wrapped Solana (SOL). Top Holder SOL 04/2023 - GiaCoin.com
5 trên 654 đánh giá