Tiền ảo: 27,234 Sàn giao dịch: 684 Vốn hóa: $1,537,323,211,789 Khối lượng (24h): $92,260,249,935 Thị phần: BTC: 53.1%, ETH: 17.4%
USDC (USDC)USDC USDC
Xếp hạng #7 01:43:00 05/12/2023
Giá USDC (USDC)
$1.0000 0%
0.00002397 BTC 24,630 VND
Thấp: $0.9990 Cao: $1.00
Vốn hóa thị trường $24,349,310,073 Khối lượng 24h $7,143,661,944 Lượng cung lưu hành 24,349,411,532 USDC
Thay đổi 1h 0.02% Thay đổi 24h 0% Thay đổi 7 ngày -0.02%

Sàn Binance: Tặng 100 USDT (20+30+50) cho người đăng ký mới.

Chuyển đổi USDC - USD - VND

Top địa chỉ USDC (USDC) theo số dư

Có tất cả 1,872,777 ví lưu trữ USDC, trong số đó có 36,125 địa chỉ hoạt động thường xuyên.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ USDC (USDC) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xcee284f754e854890e311e3280b767f80797180d 593,474,738.09 $593,472,265.19 2.64%
2 0x47ac0fb4f2d84898e4d9e7b4dab3c24507a6d503 422,999,999.84 $422,998,237.28 1.88%
3 0x40ec5b33f54e0e8a33a975908c5ba1c14e5bbbdf 412,177,242.84 $412,175,525.37 1.83%
4 0xd54f502e184b6b739d7d27a6410a67dc462d69c8 341,722,797.48 $341,721,373.59 1.52%
5 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 290,777,319.89 $290,776,108.28 1.29%
6 0xda9ce944a37d218c3302f6b82a094844c6eceb17 261,000,000.00 $260,998,912.46 1.16%
7 0x0a59649758aa4d66e25f08dd01271e891fe52199 256,393,952.04 $256,392,883.69 1.14%
8 0x51edf02152ebfb338e03e30d65c15fbf06cc9ecc 230,000,000.00 $229,999,041.63 1.02%
9 0x7713974908be4bed47172370115e8b1219f4a5f0 218,307,714.86 $218,306,805.21 0.97%
10 0x5b541d54e79052b34188db9a43f7b00ea8e2c4b1 212,305,518.93 $212,304,634.30 0.94%
11 0x99c9fc46f92e8a1c0dec1b1747d010903e884be1 208,014,391.07 $208,013,524.31 0.92%
12 0x68a99f89e475a078645f4bac491360afe255dff1 197,291,813.81 $197,290,991.73 0.88%
13 0xa9d1e08c7793af67e9d92fe308d5697fb81d3e43 144,747,978.48 $144,747,375.34 0.64%
14 0x756d64dc5edb56740fc617628dc832ddbcfd373c 141,640,698.18 $141,640,107.98 0.63%
15 0x78605df79524164911c144801f41e9811b7db73d 139,737,271.40 $139,736,689.14 0.62%
16 0x3ee18b2214aff97000d974cf647e7c347e8fa585 136,013,156.03 $136,012,589.29 0.6%
17 0x88e6a0c2ddd26feeb64f039a2c41296fcb3f5640 127,973,875.19 $127,973,341.94 0.57%
18 0x5041ed759dd4afc3a72b8192c143f72f4724081a 126,026,223.27 $126,025,698.14 0.56%
19 0x7eb6c83ab7d8d9b8618c0ed973cbef71d1921ef2 125,234,795.50 $125,234,273.67 0.56%
20 0x55fe002aeff02f77364de339a1292923a15844b8 122,801,214.64 $122,800,702.95 0.55%
21 0xdfd5293d8e347dfe59e90efd55b2956a1343963d 118,641,534.09 $118,641,039.74 0.53%
22 0x57891966931eb4bb6fb81430e6ce0a03aabde063 103,400,168.22 $103,399,737.37 0.46%
23 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec 100,000,000.00 $99,999,583.32 0.44%
24 0xcffad3200574698b78f32232aa9d63eabd290703 97,105,731.68 $97,105,327.05 0.43%
25 0xae2d4617c862309a3d75a0ffb358c7a5009c673f 90,082,601.49 $90,082,226.13 0.4%
26 0x88f40108851395ad3a4fb9a40e0c8d1ad62e2a26 87,500,000.00 $87,499,635.40 0.39%
27 0xe5b9a334609e8b120e6974c1e96f2be8d005db02 87,500,000.00 $87,499,635.40 0.39%
28 0x6ff491c37f09994a408cef660959f5458190702e 87,500,000.00 $87,499,635.40 0.39%
29 0xa5e9f2660fe1b9d7d1c2b652885cba0f3336bf00 87,500,000.00 $87,499,635.40 0.39%
30 0xee97d942211608b2b9a4bae9a07f0c26cde424d3 87,500,000.00 $87,499,635.40 0.39%
31 0xde95b1c98566571d6b1de6a90a03e46c48439fef 87,500,000.00 $87,499,635.40 0.39%
32 0x36c106cba1f0000154b93bc69df692a0ec1050a1 87,500,000.00 $87,499,635.40 0.39%
33 0x73c640e1cbe5a1bed4ebbeaf48c6cd45d9396f2f 87,500,000.00 $87,499,635.40 0.39%
34 0x52481c3e4589e58966764b5085bd1097be4f007f 87,500,000.00 $87,499,635.40 0.39%
35 0x880358206c44359df4ea2840e1ff797c4229a9f2 87,500,000.00 $87,499,635.40 0.39%
36 0x398b7813d69d834f15b9c6736217b1d0ed14f807 87,500,000.00 $87,499,635.40 0.39%
37 0x1ab55a8d2d40427d17d40fe16d3ef71f18a70131 87,500,000.00 $87,499,635.40 0.39%
38 0x359751e8e8e5f399a43fcc942527554929daca79 87,500,000.00 $87,499,635.40 0.39%
39 0xbfe0d177d86bb64017b2a0c436edd65c91e5be99 87,500,000.00 $87,499,635.40 0.39%
40 0x7abdf3eca6f1028cdbfe48167683d69c9269292b 87,500,000.00 $87,499,635.40 0.39%
41 0x21a31ee1afc51d94c2efccaa2092ad1028285549 80,581,703.16 $80,581,367.39 0.36%
42 0x75ffa2d85057250f36169d4d225cc71a0e29122b 80,167,449.95 $80,167,115.90 0.36%
43 0x8eb8a3b98659cce290402893d0123abb75e3ab28 79,798,855.70 $79,798,523.20 0.35%
44 0x3154cf16ccdb4c6d922629664174b904d80f2c35 78,573,747.71 $78,573,420.31 0.35%
45 0xbebc44782c7db0a1a60cb6fe97d0b483032ff1c7 76,021,899.56 $76,021,582.79 0.34%
46 0x504e06927d7146210ab05ce0165dbcd7206b782f 75,887,800.00 $75,887,483.79 0.34%
47 0x2232ff7cddd1471b2b075df1f45dac1228e59a9a 75,887,800.00 $75,887,483.79 0.34%
48 0x30f32a38310c6a63beff4faadcedc03761677f87 75,887,800.00 $75,887,483.79 0.34%
49 0xbe2fba8821db77b4a53938521f30c3fdf60107ba 75,887,800.00 $75,887,483.79 0.34%
50 0xf0f2c6c5d20b5f329fd42fc2a38c7efc450ba679 75,887,800.00 $75,887,483.79 0.34%
51 0x56b249b6c393e8596c43c93815b01c564e0cebba 74,413,383.22 $74,413,073.15 0.33%
52 0xaf64555ddd61fcf7d094824dd9b4ebea165afc5b 74,176,293.06 $74,175,983.98 0.33%
53 0x5414d89a8bf7e99d732bc52f3e6a3ef461c0c078 74,127,348.37 $74,127,039.49 0.33%
54 0xff18fdbcfbf0ef317b68ebb09dc56a8707a63df3 72,771,308.14 $72,771,004.91 0.32%
55 0x99dcb7939231f4ad9ab89f6330a3176be981dd29 71,015,302.43 $71,015,006.53 0.32%
56 0x171cda359aa49e46dec45f375ad6c256fdfbd420 68,980,271.56 $68,979,984.13 0.31%
57 0x4f4495243837681061c4743b74b3eedf548d56a5 65,538,060.18 $65,537,787.10 0.29%
58 0x100ae042ef0ea159ecc3513e9a378ff21f3829ba 55,894,670.14 $55,894,437.24 0.25%
59 0xa028bef2835cab01d39dc3ff34abc46a2f665bb4 55,052,513.34 $55,052,283.95 0.24%
60 0x6f4565c9d673dbdd379aba0b13f8088d1af3bb0c 51,985,247.55 $51,985,030.94 0.23%
61 0x8bd917640a05cffeeec08726f6f26ebeeb6a75a5 51,415,014.00 $51,414,799.76 0.23%
62 0xf20784fb0047fe897919b1cd4264dad364c9d5a3 49,999,991.00 $49,999,782.66 0.22%
63 0x367c42a6f261ec54ffbecf5f41c226be12a3dca0 49,745,809.50 $49,745,602.22 0.22%
64 0x8ad599c3a0ff1de082011efddc58f1908eb6e6d8 48,499,509.82 $48,499,307.73 0.22%
65 0x4a9e49a45a4b2545cb177f79c7381a30e1dc261f 47,397,749.14 $47,397,551.65 0.21%
66 0xa1d5443f2fb80a5a55ac804c948b45ce4c52dcbb 47,170,109.94 $47,169,913.39 0.21%
67 0x5777d92f208679db4b9778590fa3cab3ac9e2168 43,875,249.45 $43,875,066.63 0.2%
68 0xa4630047b6689a139b83d15adf9c237c441c0296 43,431,199.99 $43,431,019.02 0.19%
69 0xc6d78e3d7edee32767f7338a1e070f33adb906d7 43,048,144.28 $43,047,964.91 0.19%
70 0x134750a99286afc269d17eb791b9b670c6c0c91e 42,669,605.52 $42,669,427.72 0.19%
71 0xa8ed580ebc589c0f2b375722ed327452ba481ac6 42,579,697.41 $42,579,519.99 0.19%
72 0xcb19941a940eb934c9207b972b6303e49fedf4a7 42,536,306.50 $42,536,129.26 0.19%
73 0x5f397b62502e255f68382791947d54c4b2d37f09 42,525,861.83 $42,525,684.64 0.19%
74 0x98c23e9d8f34fefb1b7bd6a91b7ff122f4e16f5c 42,492,942.38 $42,492,765.32 0.19%
75 0x3416cf6c708da44db2624d63ea0aaef7113527c6 42,438,867.87 $42,438,691.03 0.19%
76 0x23ddd3e3692d1861ed57ede224608875809e127f 42,140,260.35 $42,140,084.76 0.19%
77 0x9aac815d4c5d5893f778d72cf2ff742483e7f633 41,701,394.94 $41,701,221.18 0.19%
78 0x798576f0b501a8eb61d914249676e3878584b2ee 41,011,733.19 $41,011,562.30 0.18%
79 0xc63b0708e2f7e69cb8a1df0e1389a98c35a76d52 40,864,698.98 $40,864,528.71 0.18%
80 0x11bc3b9575125f106946b4e88f13da5862f4e496 40,000,028.05 $39,999,861.38 0.18%
81 0xe6b0e1fce4220582200a0b989b0b3fa2ceb78fe2 39,805,003.00 $39,804,837.14 0.18%
82 0x46340b20830761efd32832a74d7169b29feb9758 39,665,931.15 $39,665,765.87 0.18%
83 0x95fc37a27a2f68e3a647cdc081f0a89bb47c3012 38,825,941.98 $38,825,780.20 0.17%
84 0xdcef968d416a41cdac0ed8702fac8128a64241a2 38,791,964.33 $38,791,802.69 0.17%
85 0xb4e16d0168e52d35cacd2c6185b44281ec28c9dc 38,519,537.78 $38,519,377.27 0.17%
86 0x39aa39c021dfbae8fac545936693ac917d5e7563 37,850,195.51 $37,850,037.79 0.17%
87 0xcd531ae9efcce479654c4926dec5f6209531ca7b 35,828,851.93 $35,828,702.64 0.16%
88 0xd03a75bb847da4fe0e4a3be24dd8e49f5582eb51 35,000,013.00 $34,999,867.16 0.16%
89 0xf89d7b9c864f589bbf53a82105107622b35eaa40 33,577,951.91 $33,577,811.99 0.15%
90 0x726f72eecb49348affaff8602d4177f61e45671a 33,325,642.82 $33,325,503.96 0.15%
91 0xceb2ea1e4bf29859d6f3e23a27751836b2b58f5a 33,181,772.46 $33,181,634.19 0.15%
92 0xdb6e45aefcd10a9761d4721eed2f5ecc685696b0 33,009,900.76 $33,009,763.22 0.15%
93 0xe626fc89798f184e3841e4ab5ab94a49715e6967 31,058,514.92 $31,058,385.51 0.14%
94 0x09528d637deb5857dc059ddde6316d465a8b3b69 30,539,756.40 $30,539,629.15 0.14%
95 0x13134b8d770907ecb263cb88a67f9af833007afc 30,442,679.48 $30,442,552.63 0.14%
96 0xa01aa2196724a39290f465b3925e5dcafe7f2256 30,429,711.89 $30,429,585.09 0.14%
97 0xefeef8e968a0db92781ac7b3b7c821909ef10c88 30,138,618.00 $30,138,492.42 0.13%
98 0xc84d28d920468172878f9878226dba6f0296494c 30,000,010.00 $29,999,885.00 0.13%
99 0xfa3794b76b7041ebeefa158773b8be71b611cdb3 30,000,000.00 $29,999,875.00 0.13%
100 0x1925908f9a226bd0b8775cacc3e9090d4a66fba5 30,000,000.00 $29,999,875.00 0.13%

Thống kê top địa chỉ trữ USDC

Top 10 ví đầu bảng chiếm 14.39% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 20.92% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 32.49% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 42.43% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ USDC (USDC). Top Holder USDC 12/2023 - GiaCoin.com
4.6 trên 646 đánh giá