Tiền ảo: 21,909 Sàn giao dịch: 529 Vốn hóa: $852,959,961,160 Khối lượng (24h): $42,150,983,048 Thị phần: BTC: 38.2%, ETH: 18.3%
USD Coin (USDC)USD Coin USDC
Xếp hạng #5 15:38:00 02/12/2022
Giá USD Coin (USDC)
$1.0000 -0.01%
0.00005896 BTC 24,815 VND
Thấp: $0.9996 Cao: $1.00
Vốn hóa thị trường $43,108,411,721 Khối lượng 24h $2,585,525,799 Lượng cung lưu hành 43,109,311,832 USDC
Thay đổi 1h -0.01% Thay đổi 24h -0.01% Thay đổi 7 ngày -0.01%

Chuyển đổi USDC - USD - VND

Top địa chỉ USD Coin (USDC) theo số dư

Có tất cả 1,532,732 ví lưu trữ USDC, trong số đó có 36,125 địa chỉ hoạt động thường xuyên.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ USD Coin (USDC) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x0a59649758aa4d66e25f08dd01271e891fe52199 2,295,286,620.74 $2,295,238,695.77 5.75%
2 0x40ec5b33f54e0e8a33a975908c5ba1c14e5bbbdf 821,160,545.13 $821,143,399.51 2.06%
3 0xcee284f754e854890e311e3280b767f80797180d 792,006,863.29 $791,990,326.40 1.98%
4 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec 697,695,976.58 $697,681,408.88 1.75%
5 0xcffad3200574698b78f32232aa9d63eabd290703 584,511,485.10 $584,499,280.65 1.46%
6 0x55fe002aeff02f77364de339a1292923a15844b8 477,811,177.73 $477,801,201.16 1.2%
7 0xbcca60bb61934080951369a648fb03df4f96263c 454,396,639.30 $454,387,151.62 1.14%
8 0xd54f502e184b6b739d7d27a6410a67dc462d69c8 417,608,557.74 $417,599,838.18 1.05%
9 0x72a53cdbbcc1b9efa39c834a540550e23463aacb 414,168,400.57 $414,159,752.84 1.04%
10 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 346,901,922.35 $346,894,679.13 0.87%
11 0x39aa39c021dfbae8fac545936693ac917d5e7563 336,777,010.91 $336,769,979.09 0.84%
12 0x99c9fc46f92e8a1c0dec1b1747d010903e884be1 320,638,293.31 $320,631,598.47 0.8%
13 0xa9d1e08c7793af67e9d92fe308d5697fb81d3e43 271,890,427.86 $271,884,750.86 0.68%
14 0x68a99f89e475a078645f4bac491360afe255dff1 267,281,713.81 $267,276,133.04 0.67%
15 0xbebc44782c7db0a1a60cb6fe97d0b483032ff1c7 239,971,378.40 $239,966,367.86 0.6%
16 0x78605df79524164911c144801f41e9811b7db73d 237,737,271.40 $237,732,307.51 0.6%
17 0xa191e578a6736167326d05c119ce0c90849e84b7 227,111,330.26 $227,106,588.24 0.57%
18 0x8eb8a3b98659cce290402893d0123abb75e3ab28 193,808,151.19 $193,804,104.52 0.49%
19 0xae2d4617c862309a3d75a0ffb358c7a5009c673f 183,652,141.73 $183,648,307.12 0.46%
20 0x467d543e5e4e41aeddf3b6d1997350dd9820a173 165,889,099.52 $165,885,635.80 0.42%
21 0xda9ce944a37d218c3302f6b82a094844c6eceb17 160,063,760.00 $160,060,417.91 0.4%
22 0x1b7baa734c00298b9429b518d621753bb0f6eff2 155,078,679.41 $155,075,441.41 0.39%
23 0x1a8c53147e7b61c015159723408762fc60a34d17 151,660,359.99 $151,657,193.37 0.38%
24 0x3917d13817f21fbace194aee48b64acaef61437f 150,000,000.00 $149,996,868.04 0.38%
25 0xc564ee9f21ed8a2d8e7e76c085740d5e4c5fafbe 142,912,193.43 $142,909,209.46 0.36%
26 0xdcef968d416a41cdac0ed8702fac8128a64241a2 141,437,884.62 $141,434,931.43 0.35%
27 0x994c68c521e16c9d3aa8ae8932a4866b7673210a 136,350,000.00 $136,347,153.05 0.34%
28 0x778998ec7c361ee56d00d5ca0595e6a00af715ea 136,350,000.00 $136,347,153.05 0.34%
29 0x650ebc93600c215969247c3e77a63a35217974c5 136,350,000.00 $136,347,153.05 0.34%
30 0x02620de3f2f423ed4a617bd5496dcb5e64c30eeb 136,350,000.00 $136,347,153.05 0.34%
31 0x4c2276185046f2fc55fe7c82bb693c09f61193c5 135,941,061.85 $135,938,223.44 0.34%
32 0xde4d106911e25969d35b9756316d6fb53f515cc9 122,879,449.28 $122,876,883.59 0.31%
33 0x28f1d5fe896db571cba7679863dd4e1272d49eac 116,643,754.24 $116,641,318.75 0.29%
34 0x89df4f398563bf6a64a4d24dfe4be00b20b563ae 112,495,301.99 $112,492,953.12 0.28%
35 0x5777d92f208679db4b9778590fa3cab3ac9e2168 105,224,178.93 $105,221,981.87 0.26%
36 0x075e72a5edf65f0a5f44699c7654c1a76941ddc8 105,142,781.68 $105,140,586.33 0.26%
37 0x7713974908be4bed47172370115e8b1219f4a5f0 104,807,713.81 $104,805,525.45 0.26%
38 0xdfd5293d8e347dfe59e90efd55b2956a1343963d 104,735,834.79 $104,733,647.93 0.26%
39 0xda9dfa130df4de4673b89022ee50ff26f6ea73cf 100,000,000.00 $99,997,912.03 0.25%
40 0x57f038835c729c0e009d4ef0e48c6ccf810c6efd 88,449,494.64 $88,447,647.83 0.22%
41 0x23ddd3e3692d1861ed57ede224608875809e127f 83,189,379.78 $83,187,642.80 0.21%
42 0xef9656c612d94fc787a5642c039151b73a0941d5 82,206,213.54 $82,204,497.09 0.21%
43 0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c 77,101,160.00 $77,099,550.15 0.19%
44 0xdea0da1c96f1beb756d61225577ebdeb4bbd364e 73,810,660.79 $73,809,119.64 0.18%
45 0x99dcb7939231f4ad9ab89f6330a3176be981dd29 71,015,302.43 $71,013,819.65 0.18%
46 0x09528d637deb5857dc059ddde6316d465a8b3b69 68,829,958.71 $68,828,521.56 0.17%
47 0x8ad599c3a0ff1de082011efddc58f1908eb6e6d8 67,969,620.18 $67,968,200.99 0.17%
48 0x1157a2076b9bb22a85cc2c162f20fab3898f4101 66,917,041.98 $66,915,644.77 0.17%
49 0x7720f2f6f6707d5f90f82dd6bebf8b7380f71f4b 66,493,223.00 $66,491,834.64 0.17%
50 0xfb633f47a84a1450ee0413f2c32dc1772ccaea3e 66,445,748.80 $66,444,361.43 0.17%
51 0x3416cf6c708da44db2624d63ea0aaef7113527c6 66,262,081.84 $66,260,698.31 0.17%
52 0x15abb66ba754f05cbc0165a64a11cded1543de48 62,984,828.87 $62,983,513.76 0.16%
53 0x21a31ee1afc51d94c2efccaa2092ad1028285549 62,002,440.84 $62,001,146.25 0.16%
54 0x88e6a0c2ddd26feeb64f039a2c41296fcb3f5640 61,782,101.70 $61,780,811.70 0.15%
55 0x134750a99286afc269d17eb791b9b670c6c0c91e 59,907,398.18 $59,906,147.33 0.15%
56 0x5414d89a8bf7e99d732bc52f3e6a3ef461c0c078 59,686,505.54 $59,685,259.30 0.15%
57 0x6c6bc977e13df9b0de53b251522280bb72383700 59,091,145.31 $59,089,911.50 0.15%
58 0x4f4495243837681061c4743b74b3eedf548d56a5 58,836,455.60 $58,835,227.11 0.15%
59 0x50b42514389f25e1f471c8f03f6f5954df0204b0 56,208,625.61 $56,207,451.99 0.14%
60 0xe1f4f729293eb8dd747df49b58ff7b010f861e3b 55,829,480.82 $55,828,315.11 0.14%
61 0x22f6657450b80d9ba5fec998d8edcbdab149bd42 54,999,875.00 $54,998,726.62 0.14%
62 0x8d6f396d210d385033b348bcae9e4f9ea4e045bd 54,000,000.00 $53,998,872.49 0.14%
63 0x00f6527d16b5234ccc8ef966c6d3dc616b6a7f75 53,965,635.14 $53,964,508.35 0.14%
64 0xf89d7b9c864f589bbf53a82105107622b35eaa40 52,859,850.50 $52,858,746.80 0.13%
65 0x3fe243ac839dfb2f3e13189b080813bd571470c9 51,056,706.01 $51,055,639.96 0.13%
66 0xc3d688b66703497daa19211eedff47f25384cdc3 50,645,378.60 $50,644,321.14 0.13%
67 0x970f522efe96b5cd2375737483c87c18271eefa2 50,010,854.86 $50,009,810.64 0.13%
68 0x8894e0a0c962cb723c1976a4421c95949be2d4e3 50,000,000.00 $49,998,956.01 0.13%
69 0xaaef851977578d9cdf0042fb88f4532b9ef602b2 50,000,000.00 $49,998,956.01 0.13%
70 0xdfcb33f730acde0cdac656d0c1f17ba2333552b5 49,940,822.83 $49,939,780.08 0.13%
71 0xcb19941a940eb934c9207b972b6303e49fedf4a7 49,335,007.50 $49,333,977.40 0.12%
72 0x8ee3cc8e29e72e03c4ab430d7b7e08549f0c71cc 48,066,049.74 $48,065,046.14 0.12%
73 0xeefe2c659c19bfac9887643b4b841bb8acab9cfd 47,837,198.70 $47,836,199.87 0.12%
74 0xbcf5ab858cb0c003adb5226bdbfecd0bfd7b6d9f 46,994,517.03 $46,993,535.80 0.12%
75 0x3f3a4f13a0c1390d018e75032f9e12dbe2b27412 46,208,491.38 $46,207,526.56 0.12%
76 0x4943b0c9959dcf58871a799dfb71bece0d97c9f4 46,204,424.50 $46,203,459.76 0.12%
77 0xc63b0708e2f7e69cb8a1df0e1389a98c35a76d52 46,025,430.42 $46,024,469.42 0.12%
78 0x7eb6c83ab7d8d9b8618c0ed973cbef71d1921ef2 45,665,042.60 $45,664,089.13 0.11%
79 0x5041ed759dd4afc3a72b8192c143f72f4724081a 45,294,848.00 $45,293,902.25 0.11%
80 0x203520f4ec42ea39b03f62b20e20cf17db5fdfa7 45,274,535.21 $45,273,589.89 0.11%
81 0x0b70a2653b6e7bf44a3c80683e9bd9b90489f92a 44,474,972.38 $44,474,043.76 0.11%
82 0xb4e16d0168e52d35cacd2c6185b44281ec28c9dc 44,029,417.58 $44,028,498.26 0.11%
83 0x1f3d3a8d36fcd52c841aa1c3c1af81757b9ad4df 43,985,095.39 $43,984,176.99 0.11%
84 0xf646d9b7d20babe204a89235774248ba18086dae 43,936,548.09 $43,935,630.70 0.11%
85 0xa8ed580ebc589c0f2b375722ed327452ba481ac6 43,434,897.41 $43,433,990.50 0.11%
86 0xc66825c5c04b3c2ccd536d626934e16248a63f68 43,060,647.07 $43,059,747.98 0.11%
87 0x3cc936b795a188f0e246cbb2d74c5bd190aecf18 42,972,215.76 $42,971,318.51 0.11%
88 0x4a52ed1e5ae4df93d7cb331f47dae52053ae986f 42,522,107.14 $42,521,219.29 0.11%
89 0x7066fb331a6932563369ee8cbd297856f75a3bd5 41,999,974.99 $41,999,098.04 0.11%
90 0x798576f0b501a8eb61d914249676e3878584b2ee 41,011,733.19 $41,010,876.88 0.1%
91 0xa205fd7344656c72fdc645b72faf5a3de0b3e825 40,908,043.46 $40,907,189.31 0.1%
92 0x7e9e4c0876b2102f33a1d82117cc73b7fddd0032 40,800,357.41 $40,799,505.51 0.1%
93 0x5c9e5ee55fae482f52e4dbb1959f941b4cdcc7b2 40,787,651.57 $40,786,799.93 0.1%
94 0xa4630047b6689a139b83d15adf9c237c441c0296 40,781,200.00 $40,780,348.50 0.1%
95 0x8156b28ca956c3a8bab86e1d38d8648d58cd23ec 39,602,351.78 $39,601,524.90 0.1%
96 0xb5d60b5ee27c7a432c392e2bcba016a152b1cb46 39,047,738.15 $39,046,922.85 0.1%
97 0x92a26975433a61cf1134802586aa669bab8b69f3 38,806,287.41 $38,805,477.14 0.1%
98 0x3ee18b2214aff97000d974cf647e7c347e8fa585 38,627,162.79 $38,626,356.27 0.1%
99 0x511362a9d83da9e4c0b5b87f0f03f825b65f866a 38,316,376.05 $38,315,576.02 0.1%
100 0x9ade1c17d25246c405604344f89e8f23f8c1c632 38,226,240.00 $38,225,441.85 0.1%

Thống kê top địa chỉ trữ USDC

Top 10 ví đầu bảng chiếm 18.3% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 24.43% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 32.6% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 38.71% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ USD Coin (USDC). Top Holder USDC 12/2022 - GiaCoin.com
4.0 trên 521 đánh giá