Tiền ảo: 21,909 Sàn giao dịch: 529 Vốn hóa: $854,051,142,247 Khối lượng (24h): $41,716,990,586 Thị phần: BTC: 38.2%, ETH: 18.3%
Uniswap (UNI)Uniswap UNI
Xếp hạng #17 17:08:00 02/12/2022
Giá Uniswap (UNI)
$5.95 3.16%
0.0003504 BTC 147,193 VND
Thấp: $5.73 Cao: $6.02
Vốn hóa thị trường $4,532,103,769 Khối lượng 24h $115,404,976 Lượng cung lưu hành 762,209,327 UNI
Thay đổi 1h 0.12% Thay đổi 24h 3.16% Thay đổi 7 ngày 11.2%

Chuyển đổi UNI - USD - VND

Top địa chỉ Uniswap (UNI) theo số dư

Có tất cả 354,296 ví lưu trữ UNI, trong số đó có 4,507 địa chỉ hoạt động thường xuyên.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Uniswap (UNI) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x1a9c8182c09f50c8318d769245bea52c32be35bc 310,172,783.62 $1,844,290,266.17 31.02%
2 0x4b4e140d1f131fdad6fb59c13af796fd194e4135 69,340,513.38 $412,299,339.71 6.93%
3 0x3d30b1ab88d487b0f3061f40de76845bec3f1e94 43,000,000.00 $255,678,401.31 4.3%
4 0x47173b170c64d16393a52e6c480b3ad8c302ba1e 24,679,867.14 $146,746,720.33 2.47%
5 0x0ec9e8aa56e0425b60dee347c8efbad959579d0f 17,937,653.71 $106,657,456.39 1.79%
6 0x7d325a9c8f10758188641fe91cfd902499edc782 15,000,000.00 $89,190,139.99 1.5%
7 0x090d4613473dee047c3f2706764f49e0821d256e 13,546,562.27 $80,547,985.66 1.35%
8 0x5f246d7d19aa612d6718d27c1da1ee66859586b0 12,800,000.00 $76,108,919.46 1.28%
9 0x7d2d43e63666f45b40316b44212325625dbaeb40 12,777,123.35 $75,972,894.67 1.28%
10 0x878f0822a9e77c1dd7883e543747147be8d63c3b 11,674,069.64 $69,414,127.06 1.17%
11 0x3cc3bf9b66f424a1632fac87b941cda71ad491b6 9,000,000.00 $53,514,084.00 0.9%
12 0xa7e2067268901e118bbe0c132c17959c9ab929b6 9,000,000.00 $53,514,084.00 0.9%
13 0xa371d95184127bf81d1e7281733eb94041e7eb8e 9,000,000.00 $53,514,084.00 0.9%
14 0x030d6830dc8ff125850390da620fa3e12decd437 9,000,000.00 $53,514,084.00 0.9%
15 0x973c877d5636e5cc6e15533ec440d52f299cdf9b 9,000,000.00 $53,514,084.00 0.9%
16 0x69c5888ecd21287fbdac5a43d1558bf73c51e38b 9,000,000.00 $53,514,084.00 0.9%
17 0x177df24addc9a216f927d2a894ab0b6eec59eb09 9,000,000.00 $53,514,084.00 0.9%
18 0x63b53181bdc48a9fbf1d23d461d3cfd82b0abc83 9,000,000.00 $53,514,084.00 0.9%
19 0xf731a187cb77d278b817939ce874741b074e3de8 9,000,000.00 $53,514,084.00 0.9%
20 0xa29b574fea8d85b6c2a1b7071e6160212cf94097 9,000,000.00 $53,514,084.00 0.9%
21 0x1c1f02f1640e52b313f2d504b3c0c7ee8ad61108 8,000,000.00 $47,568,074.66 0.8%
22 0x6cc5f688a315f3dc28a7781717a9a798a59fda7b 7,263,698.18 $43,190,017.16 0.73%
23 0x9c980d9e5c46eaf6c1e7ddd2dcd30c1fcd9875d7 7,032,461.00 $41,815,078.74 0.7%
24 0x5a52e96bacdabb82fd05763e25335261b270efcb 7,000,000.00 $41,622,065.33 0.7%
25 0xbe0eb53f46cd790cd13851d5eff43d12404d33e8 6,000,000.00 $35,676,056.00 0.6%
26 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec 5,433,456.05 $32,307,380.35 0.54%
27 0x89707bbfddab8f1539720ed9decc853ffe71ec2b 5,000,000.00 $29,730,046.66 0.5%
28 0x7f256695627c44e423139ec172393ecdc8a3de24 5,000,000.00 $29,730,046.66 0.5%
29 0xa16d450b6f3f6f7c142c5de3f65d2b0230446e01 5,000,000.00 $29,730,046.66 0.5%
30 0xbb0dd3b2745fa1219ea5a305bcba8467ffc33133 5,000,000.00 $29,730,046.66 0.5%
31 0xd993a7685fd22483e801404f8cb57981190e5bde 4,467,856.06 $26,565,913.81 0.45%
32 0x6a18a2c1324e6ae2895c7391f73edd0bd4bc4fb1 4,311,814.29 $25,638,087.99 0.43%
33 0x903ca2a612326c7ea3bee9362ba8e8b1321cd14b 4,290,988.09 $25,514,255.22 0.43%
34 0x35a18000230da775cac24873d00ff85bccded550 4,021,154.90 $23,909,824.56 0.4%
35 0xa4c9492d5f1578911756a4f8463b45482deae37a 3,975,812.17 $23,640,216.24 0.4%
36 0x47ac0fb4f2d84898e4d9e7b4dab3c24507a6d503 3,900,000.00 $23,189,436.40 0.39%
37 0x1d42064fc4beb5f8aaf85f4617ae8b3b5b8bd801 3,700,773.61 $22,004,834.41 0.37%
38 0x2ec96c9af82ddd650c0776cb0da93beaa7ce2a10 3,250,000.06 $19,324,530.71 0.33%
39 0xae7559ccd15208c622e8313bbf650f395fc051c2 3,250,000.00 $19,324,530.33 0.33%
40 0x7725b78bf6d09b763458eb9e73c993f973eb41e6 3,154,523.90 $18,756,828.57 0.32%
41 0x2fd0eb27494d7a336574919fc670c05adbf65c80 3,100,000.00 $18,432,628.93 0.31%
42 0x4141dd69146b39b7919109793e51770b822b22ac 3,066,496.63 $18,233,417.58 0.31%
43 0x5624ed8a6c7eb91cba94a02eeb2d1c24dec6732d 2,900,000.05 $17,243,427.36 0.29%
44 0xc52f8618ef7986ed7b47b4337b2249dea857ae4e 2,690,684.85 $15,998,837.23 0.27%
45 0x7fd805e2852113e8167c701b43ead86364e800b9 2,531,498.00 $15,052,310.73 0.25%
46 0xb93b36f305464761abdbd01d7731d4ba496fb6fb 2,500,001.00 $14,865,029.28 0.25%
47 0x193ced5710223558cd37100165fae3fa4dfcdc14 2,500,000.14 $14,865,024.16 0.25%
48 0xb944020ec109f54b9899249661cfc09049834a95 2,500,000.00 $14,865,023.33 0.25%
49 0x201d252fa4dd34744162d1dbc9063e2b6fc7ab01 2,500,000.00 $14,865,023.33 0.25%
50 0xe8043f57c4626ba6b5892b89f95bb357ee38be9e 2,500,000.00 $14,865,023.33 0.25%
51 0xe4dce5888216b3d7595764c39ba31c1d910f6a66 2,500,000.00 $14,865,023.33 0.25%
52 0xdb6f3e2d9670d45b45082a8a8aea0576305d05c3 2,500,000.00 $14,865,023.33 0.25%
53 0x3e0d86c74380c90063724f4c490fddce4387d22b 2,500,000.00 $14,865,023.33 0.25%
54 0x51649d78ab235a934ae5c213d741fc58f2a37f91 2,500,000.00 $14,865,023.33 0.25%
55 0x8608343b7987d903bb720d9425a8be54de48f1d3 2,500,000.00 $14,865,023.33 0.25%
56 0x81451ea5e6ea25829a4af736efceb9e74e09a1b3 2,500,000.00 $14,865,023.33 0.25%
57 0x1442b96bfee50deee97c3d5804890adc053ea7d1 2,500,000.00 $14,865,023.33 0.25%
58 0xe516d61ed4415f24606ddc14b3445dabf39d3498 2,500,000.00 $14,865,023.33 0.25%
59 0x7cf4077393b8846bdcf60a5890878fc979c39a0a 2,500,000.00 $14,865,023.33 0.25%
60 0x4fa9a9ca290dd01b688c9ed2c1cc61dff0b01bba 2,500,000.00 $14,865,023.33 0.25%
61 0x98d3ed59c5b2ea49b91138890b5b4883f067be1b 2,500,000.00 $14,865,023.33 0.25%
62 0x4c262bdb0ed4d40f1a7b85075762d6058a3b6fed 2,500,000.00 $14,865,023.33 0.25%
63 0x67a93a3e126afd52ca06bf3b9be722820c9adfc9 2,500,000.00 $14,865,023.33 0.25%
64 0x3c043dbcf713e9c96951815a8bf4b90427f424f7 2,500,000.00 $14,865,023.33 0.25%
65 0xe066472c59535a8c2cf83f89eeb9359629ef1398 2,500,000.00 $14,865,023.33 0.25%
66 0x3d4acfd2c8b0641fb8db762179ee5a8db385e573 2,500,000.00 $14,865,023.33 0.25%
67 0x2c75bf4ec65868533148d6d17fb41344d4981ce0 2,500,000.00 $14,865,023.33 0.25%
68 0x2c03d6aba12b3f33655184488492f164aeff6098 2,493,363.10 $14,825,560.24 0.25%
69 0x70954f0248cb5cd35042ce7866754fc1437695a5 2,418,743.00 $14,381,868.45 0.24%
70 0xae5065a42b422c5c53ee48c034247591960233b4 2,300,000.00 $13,675,821.47 0.23%
71 0x3744da57184575064838bbc87a0fc791f5e39ea2 2,262,434.46 $13,452,456.39 0.23%
72 0x4d7b61fce7716f2d91872a21ba131365273baec4 2,250,000.00 $13,378,521.00 0.23%
73 0x9d45a3b23333ed95a284843633f69fb875b870cc 2,247,305.14 $13,362,497.33 0.22%
74 0xb9d7cb55f463405cdfbe4e90a6d2df01c2b92bf1 2,197,594.53 $13,066,917.58 0.22%
75 0xc63ef543b5169df8ac0ced9a0d7d1d922147f6c4 2,186,198.85 $12,999,158.74 0.22%
76 0xda9dfa130df4de4673b89022ee50ff26f6ea73cf 2,111,022.00 $12,552,156.51 0.21%
77 0xd96dd2337d964514eb7e2e50d8eea0d846fec960 2,025,641.00 $12,044,480.29 0.2%
78 0x5de917023f7d8f0732e6e6de9b65a31dfa070c0c 2,000,000.00 $11,892,018.67 0.2%
79 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 1,970,765.51 $11,718,190.12 0.2%
80 0xa51632ab150336d77ed8b3d4b107dfaedd223b23 1,855,532.00 $11,033,010.59 0.19%
81 0x00f58119e84ca2bbbb64af698cfcf1ba123d8aeb 1,850,000.00 $11,000,117.27 0.19%
82 0xae7539dba1b3dcb423483ba61acfb4089023445e 1,846,194.34 $10,977,488.80 0.18%
83 0x887bdd7792398626837bdcc48b20423ce1d305cc 1,600,000.00 $9,513,614.93 0.16%
84 0x087256f28f0d9762b89d4549301df4b7e7b5cda3 1,600,000.00 $9,513,614.93 0.16%
85 0xa03d3cd7c02417893e144161a71654eedc578000 1,567,222.26 $9,318,718.17 0.16%
86 0xd268046fe47254e3da0fb3f0221cf4a5afb2e37c 1,521,000.00 $9,043,880.20 0.15%
87 0xf7453dff267cceabbfde75df821613dd0f3845d0 1,428,462.12 $8,493,649.08 0.14%
88 0x9642162ce222add150ff78b2c5975b22f5b2b646 1,427,206.26 $8,486,181.71 0.14%
89 0x81af3f336a49d3b67197a2eac80cbaf15732e3bc 1,413,427.63 $8,404,253.89 0.14%
90 0x4c6007e38ce164ed80ff8ff94192225fcdac68cd 1,389,512.88 $8,262,056.57 0.14%
91 0x8d6f396d210d385033b348bcae9e4f9ea4e045bd 1,375,001.00 $8,175,768.78 0.14%
92 0x8bdc2872e19bb7f294914e9b815161dc4a468d82 1,235,758.41 $7,347,831.03 0.12%
93 0x483dffdf7deb446ea4e7c84641cb210e2c2bf8ea 1,234,808.75 $7,342,184.34 0.12%
94 0x617a2164683bcf8445e3f981173b3fb5aeb05be9 1,234,808.75 $7,342,184.34 0.12%
95 0x8ddd33cecd102574f848f77ecd96e4bbd0e7d020 1,234,808.75 $7,342,184.34 0.12%
96 0xccdf24528aaf21c7d9d5edda12f385e2424693db 1,234,808.75 $7,342,184.34 0.12%
97 0xd8491faca789cca5b56a68feed2f67a40afde298 1,234,808.75 $7,342,184.34 0.12%
98 0xd2e4b79eb11d69d1ce558faca4c7d585ca123d6c 1,234,808.75 $7,342,184.34 0.12%
99 0xf13def4c901b20310a3a178e02cbd443aae72ac8 1,234,808.75 $7,342,184.34 0.12%
100 0xe91df726af7f865256982dac350522617a2a785e 1,234,808.75 $7,342,184.34 0.12%

Thống kê top địa chỉ trữ UNI

Top 10 ví đầu bảng chiếm 53.09% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 62.09% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 74.69% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 84.56% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Uniswap (UNI). Top Holder UNI 12/2022 - GiaCoin.com
4.1 trên 518 đánh giá