Tiền ảo: 27,296 Sàn giao dịch: 680 Vốn hóa: $1,651,977,079,052 Khối lượng (24h): $65,374,694,581 Thị phần: BTC: 52.5%, ETH: 17.2%
TrueUSD (TUSD)TrueUSD TUSD
Xếp hạng #28 12:23:00 09/12/2023
Giá TrueUSD (TUSD)
$0.9986 0%
0.00002253 BTC 23,965 VND
Thấp: $0.9979 Cao: $1.00
Vốn hóa thị trường $2,629,274,564 Khối lượng 24h $206,517,064 Lượng cung lưu hành 2,632,977,330 TUSD
Thay đổi 1h -0.03% Thay đổi 24h 0% Thay đổi 7 ngày -0.06%

Sàn Binance: Tặng 100 USDT (20+30+50) cho người đăng ký mới.

Chuyển đổi TUSD - USD - VND

Top địa chỉ TrueUSD (TUSD) theo số dư

Có tất cả 52,042 ví lưu trữ TUSD, trong số đó có 915 địa chỉ hoạt động thường xuyên.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ TrueUSD (TUSD) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 105,421,516.59 $105,273,261.93 27.9%
2 0x4b16c5de96eb2117bbe5fd171e4d203624b014aa 100,000,000.00 $99,859,369.65 26.47%
3 0xdfd5293d8e347dfe59e90efd55b2956a1343963d 25,945,911.53 $25,909,423.70 6.87%
4 0x21a31ee1afc51d94c2efccaa2092ad1028285549 24,649,162.67 $24,614,498.47 6.52%
5 0x47ac0fb4f2d84898e4d9e7b4dab3c24507a6d503 20,000,000.00 $19,971,873.93 5.29%
6 0x5ac8d87924255a30fec53793c1e976e501d44c78 3,508,543.11 $3,503,609.03 0.93%
7 0x080bbbbaa6be80a700a3301e026591fcc36b01f3 3,393,413.81 $3,388,641.64 0.9%
8 0x6c2348deec1508724c0207a84d21cc5ee88231c8 2,991,154.84 $2,986,948.37 0.79%
9 0xfbb1b73c4f0bda4f67dca266ce6ef42f520fbb98 2,848,229.33 $2,844,223.86 0.75%
10 0xc2444874d1b249a9ba576dfbc85affd3c240dbe7 2,542,692.14 $2,539,116.34 0.67%
11 0xd8db5a6d2448ab29165332eb514a716b3ed8b0b9 2,512,007.00 $2,508,474.36 0.66%
12 0x4e626e14da9346a1b0dff6edd0c03099042f0efd 2,340,572.14 $2,337,280.59 0.62%
13 0xdebc74120f822c0f0e6eb69db5f347f574d2d446 2,203,399.88 $2,200,301.23 0.58%
14 0x8c6237b760d2c11d6bef008f243e011cdd5a4076 2,178,096.77 $2,175,033.70 0.58%
15 0x88369cb14f9893aea737f61ad31bc6d018af7985 2,148,719.73 $2,145,697.98 0.57%
16 0xba4fb62bdb8e7d9b8ff4023ee34ff0b579d08f43 2,082,433.01 $2,079,504.48 0.55%
17 0x6a20701e3ed7ef1e233e31e76b3e4a9452306084 2,052,457.82 $2,049,571.44 0.54%
18 0x806afcb10b8625b6a6305a6c77467e12196d4e44 2,002,185.08 $1,999,369.40 0.53%
19 0x1fdac63cf12f6bebef591c0015b54cab62c00cc3 1,960,275.95 $1,957,519.21 0.52%
20 0xe3ecd65cf2ad2eba2aa2be1d0894753b2172abd1 1,476,866.38 $1,474,789.46 0.39%
21 0x34d655069f4cac1547e4c8ca284ffff5ad4a8db0 1,464,653.93 $1,462,594.18 0.39%
22 0x4f1f46d1197e9eac11012d300b6bd5c555ac1514 1,326,536.03 $1,324,670.52 0.35%
23 0x09ccb2eac5e60fd1a5bfb874c8e882fd7bd92801 1,262,858.72 $1,261,082.75 0.33%
24 0x01baea860c7661561c31b1f765cfe8e064ff6de6 1,235,210.02 $1,233,472.94 0.33%
25 0x08aa897f06ab0fda61b1994ac1fdf5a20d90302f 1,193,913.98 $1,192,234.97 0.32%
26 0x23d85b244b70df2d96370a33c6093863031b01ab 1,189,103.72 $1,187,431.48 0.31%
27 0x7ff82d9bcc8a7928905b32fbab1827f00636dc92 1,177,109.31 $1,175,453.94 0.31%
28 0x77134cbc06cb00b66f4c7e623d5fdbf6777635ec 1,167,466.13 $1,165,824.32 0.31%
29 0x5041ed759dd4afc3a72b8192c143f72f4724081a 907,638.33 $906,361.92 0.24%
30 0x8646caec8b1a09af422c8f5eb7f67cc1f49a071d 808,289.56 $807,152.86 0.21%
31 0x87665f93f27298688e83fe4301ab98211c2d2793 799,620.54 $798,496.03 0.21%
32 0x18709e89bd403f470088abdacebe86cc60dda12e 776,056.98 $774,965.61 0.21%
33 0x131e007fd4d93c46205796f63ab65fbc374f465a 769,078.82 $767,997.26 0.2%
34 0xa84cda5c696664fb0d0381d4605d46429b052693 768,998.92 $767,917.47 0.2%
35 0x73237b588f969103ebc003de1385f95e701f5cc1 752,722.00 $751,663.45 0.2%
36 0x0a5984f86200415894821bfefc1c1de036dbf9e7 730,507.41 $729,480.09 0.19%
37 0x6a86d0b51f307808dd9b1845a290ed94bad418a9 694,876.00 $693,898.80 0.18%
38 0x86a501d4526f3ed4527985bba08efdef803c1cdd 675,948.04 $674,997.46 0.18%
39 0x044c8cb0e9495028e5a5d52a70860984602859a1 598,892.75 $598,050.52 0.16%
40 0x12ed7f6ed0491678764c2b222a58452926e44db6 538,234.23 $537,477.31 0.14%
41 0x0653a5d4bf0b2ce05cee10f592a422dac5080d68 533,007.06 $532,257.49 0.14%
42 0x3cc936b795a188f0e246cbb2d74c5bd190aecf18 530,489.59 $529,743.56 0.14%
43 0xa1e72267084192db7387c8cc1328fade470e4149 525,768.15 $525,028.76 0.14%
44 0x9d5765ae1c95c21d4cc3b1d5bba71bad3b012b68 502,401.00 $501,694.47 0.13%
45 0xfe82045bfcc6371e9e2db9dd67ae2c5615842467 501,000.00 $500,295.44 0.13%
46 0x51473691e3fec7c929fbabf23f501ea59c4da8c0 499,993.00 $499,289.86 0.13%
47 0x091aaeae9a2a86d855e9602a42c85099c11e05c1 499,340.68 $498,638.46 0.13%
48 0xb4473cfeedc9a0e94612c6ce883677b63f830db8 488,606.72 $487,919.59 0.13%
49 0x40ec5b33f54e0e8a33a975908c5ba1c14e5bbbdf 487,272.98 $486,587.72 0.13%
50 0x616f6f7b7d74c26cd8ded227160b65852577c3f4 454,925.00 $454,285.24 0.12%
51 0xffec0067f5a79cff07527f63d83dd5462ccf8ba4 443,204.37 $442,581.09 0.12%
52 0x59fb885d59ca406e4b1aa3f15233b2ad7521da20 423,644.52 $423,048.75 0.11%
53 0x742d35cc6634c0532925a3b844bc454e4438f44e 412,090.00 $411,510.47 0.11%
54 0xb6e4529378e4718d16d4b31665dc086a847aca61 407,208.37 $406,635.71 0.11%
55 0xc9a0d4ef763386a9a5ab7c2444ab36855ce9bd0d 399,838.00 $399,275.71 0.11%
56 0x221a5d1fcabeca06608eaaa4df016533b1ff67ca 374,733.43 $374,206.44 0.1%
57 0x75e89d5979e4f6fba9f97c104c2f0afb3f1dcb88 369,737.47 $369,217.51 0.1%
58 0x75c007def5edf4175e892d60b0adf65d5dee6a87 361,392.91 $360,884.68 0.1%
59 0xf8519302749ff98990e9627d0c23ff28b757e2b3 350,070.06 $349,577.75 0.09%
60 0xaf0bd864facc540a82b108d40b7709607f2dc0c8 346,097.74 $345,611.02 0.09%
61 0x53a7e2fee9f0961fe18ede6ab61491811e3548da 335,627.58 $335,155.58 0.09%
62 0x5bdf85216ec1e38d6458c870992a69e38e03f7ef 326,280.15 $325,821.30 0.09%
63 0x38d864d495f719fbe0e171f728f662de75cf386a 322,816.98 $322,363.00 0.09%
64 0x5894c06e524f62324862538f7c852f9b3d34afdc 309,986.00 $309,550.07 0.08%
65 0x71ce51369bbdad5cd05ae96876cbb8a2be6d78c2 300,001.00 $299,579.11 0.08%
66 0xea257c3afd6f8765f58764389d4f1a99e39fd6da 300,000.00 $299,578.11 0.08%
67 0x101cc05f4a51c0319f570d5e146a8c625198e636 298,119.99 $297,700.74 0.08%
68 0x67ed0260844a216683fd5e39c9c78d1f2a64586a 295,692.80 $295,276.97 0.08%
69 0x12392f67bdf24fae0af363c24ac620a2f67dad86 286,294.58 $285,891.96 0.08%
70 0x1ef5808ed9ef119739841fc0e92c67194ba0e462 285,352.98 $284,951.69 0.08%
71 0xba656776457d8390bd06b6672e57275a0a2e2e95 280,231.98 $279,837.89 0.07%
72 0x1618c66907b1325494cc1e96b22ff3aa1b45cc03 280,000.00 $279,606.24 0.07%
73 0xb99d7d81f729bbc9452c8ab06d569d1be8307354 264,130.61 $263,759.16 0.07%
74 0xff560b65fb4c6290b5906b7eb5b7f67f2fc2b7f9 261,592.16 $261,224.28 0.07%
75 0x1157a2076b9bb22a85cc2c162f20fab3898f4101 261,255.99 $260,888.58 0.07%
76 0xc35f7bdc569305bd5ac061bd7c233a433e3049f0 254,610.40 $254,252.34 0.07%
77 0x0566d0cb8e53e3b57113373f032434118ba6d548 250,000.00 $249,648.42 0.07%
78 0x7259937a0caece7599f510c3a8e44ab6425c4a88 249,996.00 $249,644.43 0.07%
79 0x2feb7048f761f0917ad75ac81ef3905ac7023847 244,219.15 $243,875.71 0.06%
80 0xcaf3fd7f943d4180adebb629ca3421feda4f4947 240,320.11 $239,982.15 0.06%
81 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe 239,554.93 $239,218.05 0.06%
82 0x1d6b8ac8023c4858004313b4032519a5c652ed20 234,600.00 $234,270.08 0.06%
83 0xf968608637a6f85ad9c03cf77a7ebe8f75f10f3a 233,572.19 $233,243.72 0.06%
84 0xc083b1415067e104f4328f0d3934fd6204348323 215,135.81 $214,833.27 0.06%
85 0x21e819ffb32e6419246ba1685bcf1780359ea930 209,185.63 $208,891.45 0.06%
86 0x4fb312915b779b1339388e14b6d079741ca83128 205,000.00 $204,711.71 0.05%
87 0x0006c88b7bf37aa742fc11901e89835e021e7a20 200,000.00 $199,718.74 0.05%
88 0x420002b0f413ab36a367e9d89b75b757f9398010 199,458.25 $199,177.75 0.05%
89 0xcc2b1d106b36edeb05c06946cbdd6f6e5e78bf3f 181,615.35 $181,359.94 0.05%
90 0xf9f948c74c0e399ac62bc1580e35952e71dc631d 180,632.60 $180,378.58 0.05%
91 0xf46833cff01efc214fe7ce9c4c645404e1eca8ed 179,125.22 $178,873.32 0.05%
92 0x33baeda08b8afacc4d3d07cf31d49fc1f1f3e893 172,407.54 $172,165.08 0.05%
93 0x2c1f7769709bed6738e9611819bf16d32eb27d66 164,163.00 $163,932.14 0.04%
94 0xe7075f5377edce6637013c62d89346397e22606d 158,082.83 $157,860.52 0.04%
95 0x3595414ab059bad956594bca289d5d5571716e03 157,436.67 $157,215.26 0.04%
96 0x630e8a5eddfc529aec9d7f45e833f39db1608f2e 157,264.69 $157,043.53 0.04%
97 0x515c475400859e50f15b57adfa8503821fd794b9 156,425.59 $156,205.60 0.04%
98 0x3f5992d8dd02611f4d1f63e84732db991c41870d 155,269.26 $155,050.91 0.04%
99 0x0f63283749e4a678c7bc29c1288150546418cb93 151,000.00 $150,787.65 0.04%
100 0x0cd29621f8dcf1b140c4a15a2efb9a8b639da63f 150,829.43 $150,617.32 0.04%

Thống kê top địa chỉ trữ TUSD

Top 10 ví đầu bảng chiếm 77.09% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 82.63% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 88.92% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 92.44% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ TrueUSD (TUSD). Top Holder TUSD 12/2023 - GiaCoin.com
4.7 trên 643 đánh giá