Tiền ảo: 21,956 Sàn giao dịch: 528 Vốn hóa: $851,443,095,592 Khối lượng (24h): $34,736,493,719 Thị phần: BTC: 38.4%, ETH: 18.0%
TrueUSD (TUSD)TrueUSD TUSD
Xếp hạng #52 03:53:00 07/12/2022
Giá TrueUSD (TUSD)
$0.9994 0.01%
0.00005882 BTC 24,499 VND
Thấp: $0.9979 Cao: $1.00
Vốn hóa thị trường $813,059,644 Khối lượng 24h $25,783,264 Lượng cung lưu hành 813,534,671 TUSD
Thay đổi 1h -0.01% Thay đổi 24h 0.01% Thay đổi 7 ngày -0.08%

Chuyển đổi TUSD - USD - VND

Top địa chỉ TrueUSD (TUSD) theo số dư

Có tất cả 51,211 ví lưu trữ TUSD, trong số đó có 915 địa chỉ hoạt động thường xuyên.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ TrueUSD (TUSD) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec 170,787,410.11 $170,687,686.45 33.86%
2 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 53,533,438.47 $53,502,180.02 10.61%
3 0x5a52e96bacdabb82fd05763e25335261b270efcb 40,000,000.00 $39,976,643.79 7.93%
4 0xecd5e75afb02efa118af914515d6521aabd189f1 17,334,643.01 $17,324,521.22 3.44%
5 0x662353d1a53c88c85e546d7c4a72ce8fe1018e72 11,393,784.44 $11,387,131.55 2.26%
6 0xdfd5293d8e347dfe59e90efd55b2956a1343963d 8,520,217.59 $8,515,242.59 1.69%
7 0x101cc05f4a51c0319f570d5e146a8c625198e636 7,390,909.47 $7,386,593.88 1.47%
8 0x40ec5b33f54e0e8a33a975908c5ba1c14e5bbbdf 6,366,281.99 $6,362,564.68 1.26%
9 0x21a31ee1afc51d94c2efccaa2092ad1028285549 6,196,636.46 $6,193,018.22 1.23%
10 0x33baeda08b8afacc4d3d07cf31d49fc1f1f3e893 6,117,297.68 $6,113,725.76 1.21%
11 0xf8b47c1315acbd4b972c3f74c0bafc95ac840427 5,102,190.00 $5,099,210.80 1.01%
12 0xfbb1b73c4f0bda4f67dca266ce6ef42f520fbb98 4,910,372.50 $4,907,505.31 0.97%
13 0x7758e507850da48cd47df1fb5f875c23e3340c50 4,277,706.76 $4,275,208.98 0.85%
14 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe 4,185,772.00 $4,183,327.90 0.83%
15 0x39529e96c28807655b5856b3d342c6225111770e 3,772,115.88 $3,769,913.32 0.75%
16 0x080bbbbaa6be80a700a3301e026591fcc36b01f3 3,393,413.81 $3,391,432.38 0.67%
17 0xdf81d9546d18ec066253dd097a9bcc4ab738a792 3,384,560.93 $3,382,584.67 0.67%
18 0xa910f92acdaf488fa6ef02174fb86208ad7722ba 2,690,821.15 $2,689,249.96 0.53%
19 0xc2444874d1b249a9ba576dfbc85affd3c240dbe7 2,542,692.14 $2,541,207.45 0.5%
20 0xd8db5a6d2448ab29165332eb514a716b3ed8b0b9 2,512,007.00 $2,510,540.23 0.5%
21 0x1686553f4eefb29e33302c28c206fad506ad7bdc 2,477,769.71 $2,476,322.92 0.49%
22 0xe662710b76bf0eda532b109ac2f6c1ca8688210b 2,435,051.02 $2,433,629.18 0.48%
23 0x46340b20830761efd32832a74d7169b29feb9758 2,401,828.80 $2,400,426.36 0.48%
24 0x4e626e14da9346a1b0dff6edd0c03099042f0efd 2,340,572.14 $2,339,205.47 0.46%
25 0x12392f67bdf24fae0af363c24ac620a2f67dad86 2,211,621.60 $2,210,330.23 0.44%
26 0xdebc74120f822c0f0e6eb69db5f347f574d2d446 2,203,399.88 $2,202,113.30 0.44%
27 0x8c6237b760d2c11d6bef008f243e011cdd5a4076 2,178,096.77 $2,176,824.97 0.43%
28 0xb97cdef7926392b0e8a5808d5405f50ca40c5d40 2,177,815.42 $2,176,543.78 0.43%
29 0x88369cb14f9893aea737f61ad31bc6d018af7985 2,148,719.73 $2,147,465.08 0.43%
30 0x34ea4138580435b5a521e460035edb19df1938c1 2,100,690.00 $2,099,463.40 0.42%
31 0x91f16018f597eb31669dc6d621cee2be9a7b87a6 2,081,575.04 $2,080,359.59 0.41%
32 0x6a20701e3ed7ef1e233e31e76b3e4a9452306084 2,052,457.82 $2,051,259.38 0.41%
33 0x806afcb10b8625b6a6305a6c77467e12196d4e44 2,002,185.08 $2,001,016.00 0.4%
34 0x3b67ebaa7cfa1380438e7754ae5b07f7f6a8718e 2,000,000.00 $1,998,832.19 0.4%
35 0x51c2cef9efa48e08557a361b52db34061c025a1b 1,998,812.40 $1,997,645.28 0.4%
36 0x1fdac63cf12f6bebef591c0015b54cab62c00cc3 1,960,275.95 $1,959,131.33 0.39%
37 0x4f1f46d1197e9eac11012d300b6bd5c555ac1514 1,876,536.03 $1,875,440.31 0.37%
38 0x30741289523c2e4d2a62c7d6722686d14e723851 1,596,158.98 $1,595,226.97 0.32%
39 0x5041ed759dd4afc3a72b8192c143f72f4724081a 1,446,528.01 $1,445,683.37 0.29%
40 0x77134cbc06cb00b66f4c7e623d5fdbf6777635ec 1,412,676.83 $1,411,851.96 0.28%
41 0x08aa897f06ab0fda61b1994ac1fdf5a20d90302f 1,262,430.84 $1,261,693.70 0.25%
42 0x23d85b244b70df2d96370a33c6093863031b01ab 1,189,103.72 $1,188,409.40 0.24%
43 0x7ff82d9bcc8a7928905b32fbab1827f00636dc92 1,177,109.31 $1,176,421.99 0.23%
44 0xf60c2ea62edbfe808163751dd0d8693dcb30019c 1,158,836.62 $1,158,159.97 0.23%
45 0x738cf6903e6c4e699d1c2dd9ab8b67fcdb3121ea 1,147,382.88 $1,146,712.92 0.23%
46 0x3dfd23a6c5e8bbcfc9581d2e864a68feb6a076d3 1,140,925.99 $1,140,259.80 0.23%
47 0xb8d2b921c0ea0ca27266fa63907a079ef25084d0 1,095,860.00 $1,095,220.12 0.22%
48 0xcffad3200574698b78f32232aa9d63eabd290703 1,075,480.48 $1,074,852.50 0.21%
49 0xa8bb1f1a7591e1942e6f177a7011f01552ed0bc2 1,035,681.76 $1,035,077.02 0.21%
50 0x56178a0d5f301baf6cf3e1cd53d9863437345bf9 1,026,390.95 $1,025,791.64 0.2%
51 0xa3a7b6f88361f48403514059f1f16c8e78d60eec 1,000,605.16 $1,000,020.90 0.2%
52 0x4e17e74db788f60dd16dd24bd222a05ba0ff0ade 1,000,093.50 $999,509.54 0.2%
53 0x3ddfa8ec3052539b6c9549f12cea2c295cff5296 1,000,000.00 $999,416.09 0.2%
54 0x270cd0b43f6fe2512a32597c7a05fb01ee6ec8e1 980,727.58 $980,154.93 0.19%
55 0xf8519302749ff98990e9627d0c23ff28b757e2b3 961,047.12 $960,485.96 0.19%
56 0x7120f99eebd0619e59f98bfc7c2c6e9fd0b73338 904,994.50 $904,466.07 0.18%
57 0xc564ee9f21ed8a2d8e7e76c085740d5e4c5fafbe 895,259.82 $894,737.07 0.18%
58 0x8eee95b49f172f1b0d241ae5735d5e659b806a74 865,186.83 $864,681.64 0.17%
59 0x5ac8d87924255a30fec53793c1e976e501d44c78 806,347.33 $805,876.50 0.16%
60 0x59de657e61bb8ce9555aea85bb85ed799fdd2de7 799,620.54 $799,153.64 0.16%
61 0x131e007fd4d93c46205796f63ab65fbc374f465a 769,078.82 $768,629.75 0.15%
62 0xa84cda5c696664fb0d0381d4605d46429b052693 768,998.92 $768,549.89 0.15%
63 0x52098dfe43f44f2a2b2bdb0e20e03e02c6f4f3de 750,998.00 $750,559.49 0.15%
64 0x611f97d450042418e7338cbdd19202711563df01 741,845.96 $741,412.79 0.15%
65 0xa01aa2196724a39290f465b3925e5dcafe7f2256 729,686.85 $729,260.78 0.14%
66 0xb56b29401afcc285d7b967a3164bfa58f94f70e7 727,917.09 $727,492.05 0.14%
67 0xec7e8ced51dd85c9d9789fab22cd8a104daba53c 717,633.81 $717,214.78 0.14%
68 0x79dc1620b19298e29af58e5ebb2983bec2ab544d 709,940.00 $709,525.46 0.14%
69 0x6a86d0b51f307808dd9b1845a290ed94bad418a9 694,876.00 $694,470.26 0.14%
70 0x38783a702f36c77300e74b3401321afb597cc97f 688,959.92 $688,557.63 0.14%
71 0x4f602c4483db786a4167244f876d9ad40446f315 610,000.00 $609,643.82 0.12%
72 0x044c8cb0e9495028e5a5d52a70860984602859a1 598,892.75 $598,543.05 0.12%
73 0xbb0c7f63d8f47081f9df9ac3e7d4461f9b535f6e 572,775.80 $572,441.35 0.11%
74 0xa1e72267084192db7387c8cc1328fade470e4149 543,396.94 $543,079.64 0.11%
75 0xfd9f3d134292a2e2eb597566474e1a74470317fe 542,560.98 $542,244.18 0.11%
76 0x12ed7f6ed0491678764c2b222a58452926e44db6 538,234.23 $537,919.96 0.11%
77 0x4b77e8be5b033c67b248b55398f17fe50521d724 530,720.40 $530,410.51 0.11%
78 0x4af4e451a38fae2c5ee02e64788bb08aad0c39c6 529,276.22 $528,967.17 0.1%
79 0xa0bcf9eb1a0f3b7f6e5abe54cdc775ede243a9c6 515,519.55 $515,218.54 0.1%
80 0xef6411cd2ba9a269c8477bb6a1e9bc3e40a42ea0 508,138.86 $507,842.16 0.1%
81 0xbace289d9778ddba974c304cd0839638c852ef08 500,000.11 $499,708.16 0.1%
82 0x3b047fd0b13f3d1c77aa55c0a0fefc22e77110a5 499,554.18 $499,262.49 0.1%
83 0xb4473cfeedc9a0e94612c6ce883677b63f830db8 488,606.72 $488,321.42 0.1%
84 0xdccfb987a73d904c9afa6d7fad79c7b81f85d98f 480,000.45 $479,720.18 0.1%
85 0x73a052500105205d34daf004eab301916da8190f 457,459.36 $457,192.24 0.09%
86 0x616f6f7b7d74c26cd8ded227160b65852577c3f4 454,925.00 $454,659.37 0.09%
87 0x01baea860c7661561c31b1f765cfe8e064ff6de6 452,752.60 $452,488.23 0.09%
88 0x3d8fc1cffaa110f7a7f9f8bc237b73d54c4abf61 450,000.00 $449,737.24 0.09%
89 0x305aeed72ccc2f0e284d3b9b354c2f845e3665c3 446,000.00 $445,739.58 0.09%
90 0x59fb885d59ca406e4b1aa3f15233b2ad7521da20 423,644.52 $423,397.16 0.08%
91 0xb9199558d1144d06a3bd62008de728d858d88109 413,963.08 $413,721.36 0.08%
92 0x254f54ba052e6812974db9ffabe11a791a5eba7f 408,872.55 $408,633.80 0.08%
93 0x742d35cc6634c0532925a3b844bc454e4438f44e 400,515.75 $400,281.88 0.08%
94 0x6ff68bb3afef973d04d541f993d6c28d4437ec25 400,000.00 $399,766.44 0.08%
95 0xc9a0d4ef763386a9a5ab7c2444ab36855ce9bd0d 399,838.00 $399,604.53 0.08%
96 0x93ac3f6909e164aa1def19ba04676415dc3b9c1c 399,403.00 $399,169.79 0.08%
97 0x4efd9a149b4736f81036d2f27666f9eb4c59e1fe 391,946.83 $391,717.97 0.08%
98 0x2ebb6f6894b0d02f62faa701ababf7f56274c2ea 388,438.96 $388,212.15 0.08%
99 0xbe94d3d9b23086f14e91fc25869a65110f5d37d6 387,028.73 $386,802.75 0.08%
100 0xade1e105e0ef7f1f918c1008d2edf9ee565b0365 374,774.26 $374,555.43 0.07%

Thống kê top địa chỉ trữ TUSD

Top 10 ví đầu bảng chiếm 64.96% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 72.24% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 82.66% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 88.74% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ TrueUSD (TUSD). Top Holder TUSD 12/2022 - GiaCoin.com
4.1 trên 518 đánh giá