Tiền ảo: 21,909 Sàn giao dịch: 529 Vốn hóa: $854,326,804,869 Khối lượng (24h): $41,884,148,075 Thị phần: BTC: 38.2%, ETH: 18.3%
Toncoin (TON)Toncoin TON
Xếp hạng #26 16:52:00 02/12/2022
Giá Toncoin (TON)
$1.81 1.39%
0.0001063 BTC 44,733 VND
Thấp: $1.77 Cao: $1.82
Vốn hóa thị trường $2,204,876,398 Khối lượng 24h $8,445,348 Lượng cung lưu hành 1,221,401,181 TON
Thay đổi 1h 0.29% Thay đổi 24h 1.39% Thay đổi 7 ngày 5.99%

Chuyển đổi TON - USD - VND

Top địa chỉ Toncoin (TON) theo số dư

Có tất cả 3,105 ví lưu trữ TON.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Toncoin (TON) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x97f991971a37d4ca58064e6a98fc563f03a71e5c 0.01 $0.01 39.37%
2 0x641ce4240508eae5dcaeffe991f80941d683ad64 0.00 $0.01 26.65%
3 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe 0.00 $0.00 7.04%
4 0x4b62fa30fea125e43780dc425c2be5acb4ba743b 0.00 $0.00 3.23%
5 0x62dd63009b14e0f0c47d5783db0c51e58d696e65 0.00 $0.00 2.2%
6 0xa3eb550f15e9b74173092650eef5c823ddcf58a3 0.00 $0.00 1.29%
7 0x5fb8fd2c0588edd6c06e14d113675155f9681387 0.00 $0.00 0.98%
8 0x44ec52dc8d6ddce5229a4e6c5ebba70b5487e78f 0.00 $0.00 0.82%
9 0xbf6e5d76713bd4993e8d43619ceecbfe9593664d 0.00 $0.00 0.61%
10 0x56377b8caf467d61162e839644fa7ebb3a8443d7 0.00 $0.00 0.55%
11 0x68c81a2bae78c8da02b7f2eca0d992da1d3a3011 0.00 $0.00 0.46%
12 0x95d7a5fd4366b6645e8559911617ebb95590c18c 0.00 $0.00 0.45%
13 0xaf85e85cdb472d2ca521e576adb5aa40b82e72c8 0.00 $0.00 0.35%
14 0xd2d28ff5096f7742a6526cfcd17216cc66a915a2 0.00 $0.00 0.32%
15 0xb394c2822fbddfcd8b1cb5851c033bbfc348dad1 0.00 $0.00 0.32%
16 0x53ec4a6ddd5a7534f97c9d8a6614e05cfbc8b3d7 0.00 $0.00 0.31%
17 0x5f9faba14f9bc69b1dd756f74a36831068a70a67 0.00 $0.00 0.3%
18 0xac61bbad05822e5bd0516b9667b20135c05433b0 0.00 $0.00 0.3%
19 0x4e1a5ed3e99269170e59a7c1ba19ad984d142799 0.00 $0.00 0.29%
20 0xcaf276bf30a97f5b3e8107dfe5c1425655bb7e67 0.00 $0.00 0.27%
21 0xf40e2d4f122674140fdbd9e847dee6a08541025c 0.00 $0.00 0.27%
22 0x5b1bab2f2b9f688655a22967cca56260f820ec19 0.00 $0.00 0.24%
23 0xf9de9419e60b41de219e5101ce8288d80f0e4fd2 0.00 $0.00 0.22%
24 0xd4755a84419525f1702087f06cb6c6d5387b07e2 0.00 $0.00 0.22%
25 0xa3020858cad2f31b8b85907dd58f6ab044c2ea17 0.00 $0.00 0.22%
26 0xea69eb37d1c5e106d68333336a385cc1d539a427 0.00 $0.00 0.22%
27 0x75e89d5979e4f6fba9f97c104c2f0afb3f1dcb88 0.00 $0.00 0.22%
28 0x6b27a8ab1bf2f169f694c122cf0c5b0e832ab46a 0.00 $0.00 0.18%
29 0xf082280e30cf09ec24c1727757715035c63ab88d 0.00 $0.00 0.17%
30 0xbe8728d60ce3faa23f2f0610715e3fd7f76fd219 0.00 $0.00 0.16%
31 0xea6e7eaad2b13d525e39c8753babd09f6d8459ed 0.00 $0.00 0.15%
32 0x562680a4dc50ed2f14d75bf31f494cfe0b8d10a1 0.00 $0.00 0.14%
33 0x56a6f1c5f9a23468820f3052516473a27e6f1afd 0.00 $0.00 0.13%
34 0x897c27fa372aa730d4c75b1243e7ea38879194e2 0.00 $0.00 0.13%
35 0x642bb3c223a27d0799133c426ec69e3972f4c9c5 0.00 $0.00 0.13%
36 0xd639c1ad518359cfa3b6fa128a3567b57bbb1940 0.00 $0.00 0.13%
37 0xee93982b4a68a3b65f9f5b70b3bc742153034443 0.00 $0.00 0.12%
38 0x1b53615bb38ff5015b57a2e3d93bb0f937301f73 0.00 $0.00 0.12%
39 0x0d239f28c6b5d279e618023b67d64ef449e9a863 0.00 $0.00 0.12%
40 0x59db443c6f99df01d44350222bcf6187dd83068b 0.00 $0.00 0.11%
41 0xf2674af78d31d22c61808c4fe2ff8409a067c2db 0.00 $0.00 0.11%
42 0x957d53722e2ceac44703bf8f68d157cfc73bcdca 0.00 $0.00 0.11%
43 0x1c5521de0cc78f88e9c6ab7f5eefbff69fa9e6e1 0.00 $0.00 0.11%
44 0x56e64d7f491620f547c9dd1afd679710a2baae99 0.00 $0.00 0.11%
45 0x294ebc8b3fc11735c38007346397c03c02717396 0.00 $0.00 0.11%
46 0xafa4658aa1e59f438eb2de77f7983f3fb18e9e3b 0.00 $0.00 0.11%
47 0x5555520c4a3422f7c32d8573c78887f68ba19ffd 0.00 $0.00 0.1%
48 0x80e7bda063a038a3391ef8edb6b1f5dc4bed842f 0.00 $0.00 0.1%
49 0xfdf9eaff221db644eb5acca77fe72b6553ffbdc9 0.00 $0.00 0.1%
50 0xa8dc26b0d121324b61c7387880aaad88c4181344 0.00 $0.00 0.09%
51 0x55db837b298b1e4b00e6b2feb56bb8c60daaec31 0.00 $0.00 0.09%
52 0x2a48dbf6347ea5cdc906b4bb6a2ed27969241cde 0.00 $0.00 0.09%
53 0x78bb7cbee355bafd1f9c785f52db809af73c6c7f 0.00 $0.00 0.08%
54 0x48c70cdaa4c2aa4e2d7b841cb0bc76a2f65f30d3 0.00 $0.00 0.08%
55 0xfc2de7d47c02f80ce439950c5fe399bf87898672 0.00 $0.00 0.08%
56 0xab9424c3507be50d8d9b185e58e1bff47f1db642 0.00 $0.00 0.08%
57 0x0083717f368bde2aa6c54b6073541a6598b26d56 0.00 $0.00 0.08%
58 0xe09a29e3cac66cad03a31ade68a440a08c7d5bd8 0.00 $0.00 0.07%
59 0x1f769028a94a1de453a69cc97f0e4bc4704fb984 0.00 $0.00 0.07%
60 0xe91c0ec187abf3790a8d3b4a5f2a37a9b60bfec8 0.00 $0.00 0.07%
61 0x0d9402e2725f2b36d0295a75b37d7f214837751a 0.00 $0.00 0.07%
62 0xecf54f0bc294cdc484300361066ccac438bdebef 0.00 $0.00 0.07%
63 0x23700128a7cbe733bf3952a45469d54ce0f075ad 0.00 $0.00 0.07%
64 0x6c600fe6899c6777c96b54505961b04b30faac0b 0.00 $0.00 0.07%
65 0x823870218397a5bb106e70cd5d760a9696d68dcc 0.00 $0.00 0.06%
66 0x3436ecbadafa09c728423506a1661b3ed40b3da8 0.00 $0.00 0.06%
67 0x78f52f004ff2bacc98870ae522687f9e11565abe 0.00 $0.00 0.06%
68 0x4c275f8774f62c81adbe0777a8c2312aca3c6d5d 0.00 $0.00 0.06%
69 0x80b2f367f2e8d68d93c785564214fcf1cffe954b 0.00 $0.00 0.06%
70 0xc45a41000c997217f9eb96245b465148f555a177 0.00 $0.00 0.06%
71 0xcf9d45276c7c6bdd541b93f572068fc24a5a3318 0.00 $0.00 0.06%
72 0x3e1cdbec07f09e9be6ad5e571d0de72a88811232 0.00 $0.00 0.06%
73 0x9acafc3fe25e7da2b8bf49c836619d40e395a859 0.00 $0.00 0.06%
74 0x7f8b1249066dc90df2bafb6b7b86ad60d4963993 0.00 $0.00 0.06%
75 0x3778552463cea370d32db2900c8e993c35fcc4e1 0.00 $0.00 0.06%
76 0x1a84b0bd2a6d3eeb78ee8a658966bb5e1d8a638e 0.00 $0.00 0.06%
77 0xb405e89089b2bad56eb00538931739927da56fb4 0.00 $0.00 0.06%
78 0x64b1c71d95b1fec0fc0894e1227281d7a9b63a94 0.00 $0.00 0.06%
79 0x4de56e2450afc3c2ad6b57e1a9dcccf43b8348b4 0.00 $0.00 0.06%
80 0x16905697103cd4ad6a22193b242941b62f660bbc 0.00 $0.00 0.06%
81 0x7e19d7919ef239ad527b778807df30825463ee1b 0.00 $0.00 0.06%
82 0xef7ab01c6b62d888ba6addaa77c650501c6858ef 0.00 $0.00 0.05%
83 0x1f64308542f0381e54d531fe189b1032a55ce6e6 0.00 $0.00 0.05%
84 0x7855d7b9cd73707365469899b65799f924827942 0.00 $0.00 0.05%
85 0x0e377be6fd5d3a5ed5478419844ea74c45f54a15 0.00 $0.00 0.05%
86 0xefc19586e2a223a76d3a140a4a3250898b050464 0.00 $0.00 0.05%
87 0x3658bccd0abebcdf0900e8dea8755d9811993b47 0.00 $0.00 0.05%
88 0x036c1a672443346fe882b2d397bb53e225769925 0.00 $0.00 0.05%
89 0x01466393081914fc5cd17aad34882b0e1fa25bc3 0.00 $0.00 0.05%
90 0xfb238bf62e2bf882f3fdff3b50ee5c4e4b0f6954 0.00 $0.00 0.05%
91 0x772309722b63cb95e066b816eec9623a65529bb0 0.00 $0.00 0.05%
92 0x44af1ce787fafd0e2b993beabbb32e734c415218 0.00 $0.00 0.05%
93 0x6a252641e69cc2eec2b782a1e8b14309137b0b92 0.00 $0.00 0.05%
94 0x7a753830e6939f464bd37f465edcd153594e6068 0.00 $0.00 0.04%
95 0x53c218ee4b05f817fab41afd2c66fd92550a8888 0.00 $0.00 0.04%
96 0xe25749a4820b8dc76ac8235636afd8352f4c8122 0.00 $0.00 0.04%
97 0xd96f4c4458a27f74d75cad420743da4e0784a373 0.00 $0.00 0.04%
98 0xe69fb9dab26c12c07c442048becaeb37d0107027 0.00 $0.00 0.04%
99 0x200c233de55c1e2ab271edb87e5abce150d637a0 0.00 $0.00 0.04%
100 0xedfa537a0bad5b97a3e416183691c77113c94f28 0.00 $0.00 0.04%

Thống kê top địa chỉ trữ TON

Top 10 ví đầu bảng chiếm 82.74% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 86.11% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 90.56% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 93.53% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Toncoin (TON). Top Holder TON 12/2022 - GiaCoin.com
4.1 trên 518 đánh giá