Tiền ảo: 21,909 Sàn giao dịch: 529 Vốn hóa: $853,240,149,667 Khối lượng (24h): $42,150,661,553 Thị phần: BTC: 38.2%, ETH: 18.3%
The Sandbox (SAND)The Sandbox SAND
Xếp hạng #48 15:49:00 02/12/2022
Giá The Sandbox (SAND)
$0.5967 2.32%
0.00003516 BTC 14,787 VND
Thấp: $0.5749 Cao: $0.5995
Vốn hóa thị trường $894,786,204 Khối lượng 24h $111,418,233 Lượng cung lưu hành 1,499,470,108 SAND
Thay đổi 1h 0.37% Thay đổi 24h 2.32% Thay đổi 7 ngày 8%

Chuyển đổi SAND - USD - VND

Top địa chỉ The Sandbox (SAND) theo số dư

Có tất cả 205,827 ví lưu trữ SAND, trong số đó có 577 địa chỉ hoạt động thường xuyên.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ The Sandbox (SAND) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x2f2456953a2cbc21fde058d33fb2ad8d59e72a35 751,744,580.15 $448,592,256.24 25.06%
2 0x5f5b8942ae6325227d5d82e5759e837271fa2a67 406,333,234.00 $242,473,237.64 13.54%
3 0x0404d96d2583799bc73edb8d230aa037fc22b379 324,331,242.57 $193,539,784.28 10.81%
4 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec 213,611,428.00 $127,469,402.47 7.12%
5 0x8ffa64fb50559c3ff09a1022b84b2c5233ed8068 181,010,298.63 $108,015,169.52 6.03%
6 0x40ec5b33f54e0e8a33a975908c5ba1c14e5bbbdf 163,779,622.80 $97,733,023.23 5.46%
7 0x5a52e96bacdabb82fd05763e25335261b270efcb 116,000,000.00 $69,221,252.93 3.87%
8 0x07d2601739709c25fe0afd50ec961ba589311caa 98,954,861.00 $59,049,822.95 3.3%
9 0xf8bcfad9d835acbac3ffcf72d14b49a3a8f72466 72,000,000.00 $42,964,915.61 2.4%
10 0xc2306a06993ebfb4a66b189c98fd1d5f03855349 39,800,000.00 $23,750,050.58 1.33%
11 0x08f14cfcc8f0b67bfac70d3f93623775577e0909 38,280,337.76 $22,843,215.02 1.28%
12 0xf1db561ef1452c7e88c24ed438e546d3019e1b06 29,386,218.00 $17,535,783.01 0.98%
13 0x4489590a116618b506f0efe885432f6a8ed998e9 26,885,303.38 $16,043,399.88 0.9%
14 0xb701dec4186c8c7f1a7047b33f9f9a39febb1db1 24,000,000.00 $14,321,638.54 0.8%
15 0x8d6f396d210d385033b348bcae9e4f9ea4e045bd 23,760,000.00 $14,178,422.15 0.79%
16 0xcffad3200574698b78f32232aa9d63eabd290703 20,503,259.87 $12,235,011.53 0.68%
17 0xda9dfa130df4de4673b89022ee50ff26f6ea73cf 17,879,367.00 $10,669,242.98 0.6%
18 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 17,639,856.68 $10,526,318.80 0.59%
19 0x6cc5f688a315f3dc28a7781717a9a798a59fda7b 16,204,581.70 $9,669,840.07 0.54%
20 0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c 12,746,243.00 $7,606,128.54 0.42%
21 0x73b4b4290038e22003f241de95341dc66846d358 11,319,105.77 $6,754,505.89 0.38%
22 0x46f80018211d5cbbc988e853a8683501fca4ee9b 8,547,241.92 $5,100,437.89 0.28%
23 0x72a53cdbbcc1b9efa39c834a540550e23463aacb 8,076,837.14 $4,819,730.92 0.27%
24 0x2ea1c510ed6a31872950cdbc66cce85ce9cf1f62 8,069,095.06 $4,815,110.95 0.27%
25 0xbb317c75f7ca98f830dd6f7eb1981852ebe6f839 7,136,748.87 $4,258,747.40 0.24%
26 0xfe66ec1b46494fe49f53733a098587bf5d12bd88 6,907,206.00 $4,121,771.15 0.23%
27 0x1857033d10cdd7714115552ae424a6feef1b042e 6,753,431.00 $4,030,008.24 0.23%
28 0x6262998ced04146fa42253a5c0af90ca02dfd2a3 6,057,686.68 $3,614,833.29 0.2%
29 0x593aebee9117eea447279e5973f64c68d8e977a0 6,010,000.00 $3,586,376.98 0.2%
30 0x0548f59fee79f8832c299e01dca5c76f034f558e 5,790,564.41 $3,455,432.10 0.19%
31 0xf35a6bd6e0459a4b53a27862c51a2a7292b383d1 5,656,496.44 $3,375,429.06 0.19%
32 0x203520f4ec42ea39b03f62b20e20cf17db5fdfa7 5,425,508.34 $3,237,590.39 0.18%
33 0xf8d3188e8349de474a2b086976cda158b4e109db 5,263,256.13 $3,140,768.83 0.18%
34 0x3f08f17973ab4124c73200135e2b675ab2d263d9 5,108,757.74 $3,048,574.24 0.17%
35 0x21a31ee1afc51d94c2efccaa2092ad1028285549 4,833,282.21 $2,884,188.36 0.16%
36 0xe93381fb4c4f14bda253907b18fad305d799241a 4,813,213.65 $2,872,212.75 0.16%
37 0x2ec9ec9f38dbe04037ab9c0990e892e6e75c95ae 4,761,905.00 $2,841,595.09 0.16%
38 0x95940147e72762f5f68ecbc006bf8213ec029ddd 4,566,718.85 $2,725,120.69 0.15%
39 0x590b9919b6aebad4edabda509e055414a4a168c5 4,307,947.79 $2,570,702.96 0.14%
40 0x9acbb72cf67103a30333a32cd203459c6a9c3311 4,189,242.81 $2,499,867.55 0.14%
41 0xdfd5293d8e347dfe59e90efd55b2956a1343963d 3,800,329.16 $2,267,789.19 0.13%
42 0x3d8fc1cffaa110f7a7f9f8bc237b73d54c4abf61 3,793,721.28 $2,263,846.04 0.13%
43 0x7ba4dcda53dd864a021c3012b24a75a41d5fac01 3,559,382.58 $2,124,007.94 0.12%
44 0xcaf180e663bb3a37014fc1b5ee03a117bbb81e58 3,310,138.47 $1,975,275.28 0.11%
45 0xe1cb68228558f6efd61c60e346e7d4bea5f0b6a1 3,259,913.22 $1,945,304.12 0.11%
46 0x06fed18718975d9e178e0c0fea35c18eac794c3f 3,222,168.99 $1,922,780.81 0.11%
47 0x91dca37856240e5e1906222ec79278b16420dc92 3,219,130.00 $1,920,967.34 0.11%
48 0x6546b8667119dbb1b45029837e652bd441c03b9c 3,050,467.08 $1,820,320.29 0.1%
49 0xe3f00eac83ecaf6608e6605e2c5ddc45e0ecb28f 3,050,467.08 $1,820,320.29 0.1%
50 0x19184ab45c40c2920b0e0e31413b9434abd243ed 3,029,805.55 $1,807,990.83 0.1%
51 0x326d9f47ba49bbaac279172634827483af70a601 2,980,000.00 $1,778,270.12 0.1%
52 0xf89d7b9c864f589bbf53a82105107622b35eaa40 2,943,795.60 $1,756,665.69 0.1%
53 0x24b4eae904632c53ee231e3bd6c4444745ce22c0 2,821,298.04 $1,683,567.11 0.09%
54 0x0eb04462d69b1d267d269377e34f60b9de1c8510 2,679,368.05 $1,598,872.53 0.09%
55 0x9bddd5372be4888a099b025a61d7636e1354b7ef 2,501,200.00 $1,492,553.43 0.08%
56 0x48cd2bdb0aea902a99f48820aa81790318d97c4b 2,453,740.94 $1,464,232.95 0.08%
57 0x46533f26eb4080e2050e3f8a3014aedf7b5fdb12 2,399,995.70 $1,432,161.29 0.08%
58 0xdead90ca153d5751592368f52d267c8a2a8fc939 2,229,404.00 $1,330,363.26 0.07%
59 0xd628f7c481c7dd87f674870bec5d7a311fb1d9a2 2,145,974.54 $1,280,577.99 0.07%
60 0xf2d4766ad705e3a5c9ba5b0436b473085f82f82f 2,093,988.51 $1,249,556.10 0.07%
61 0xfbb1b73c4f0bda4f67dca266ce6ef42f520fbb98 2,074,609.17 $1,237,991.78 0.07%
62 0x4ef4c22f2a5ebf0a62304f08b8bb1b380175cee7 2,013,715.89 $1,201,654.63 0.07%
63 0x5f65f7b609678448494de4c87521cdf6cef1e932 1,899,963.48 $1,133,774.59 0.06%
64 0xa7752076c01b43ff55dc453ec7d89607668dac7c 1,791,381.71 $1,068,980.05 0.06%
65 0x1c4b70a3968436b9a0a9cf5205c787eb81bb558c 1,632,594.88 $974,226.41 0.05%
66 0x772396dd44ce3d347838bfec437cb32f534963f2 1,500,000.00 $895,102.41 0.05%
67 0xe954ca74301eed2d60e1ead90cb7c4f9df492545 1,500,000.00 $895,102.41 0.05%
68 0x3dd49f67e9d5bc4c5e6634b3f70bfd9dc1b6bd74 1,494,444.64 $891,787.33 0.05%
69 0x5d7f34372fa8708e09689d400a613eee67f75543 1,482,431.42 $884,618.62 0.05%
70 0xa9d1e08c7793af67e9d92fe308d5697fb81d3e43 1,457,165.51 $869,541.57 0.05%
71 0xed55d1b71b6bfa952ddbc4f24375c91652878560 1,402,237.16 $836,763.91 0.05%
72 0xa06e99f8855604d8126ca70405795d5d30d63436 1,400,000.00 $835,428.91 0.05%
73 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe 1,341,814.15 $800,707.38 0.04%
74 0x1cd9ecd53328d098b522a71e4e1719d4fcb6a2ca 1,320,892.73 $788,222.84 0.04%
75 0x167a9333bf582556f35bd4d16a7e80e191aa6476 1,279,355.23 $763,435.96 0.04%
76 0xc669b5f25f03be2ac0323037cb57f49eb543657a 1,219,370.48 $727,640.97 0.04%
77 0x34ea4138580435b5a521e460035edb19df1938c1 1,196,358.00 $713,908.62 0.04%
78 0xd7efcbb86efdd9e8de014dafa5944aae36e817e4 1,181,454.49 $705,015.17 0.04%
79 0x8743d7cc0864bd1d0c4cdd5260d14b516860c81c 1,150,183.33 $686,354.58 0.04%
80 0x3166496d868b4c31661206166f989eb5b39b8a34 1,134,944.90 $677,261.27 0.04%
81 0xc1ff7cea93d2324a76e1cb19c98d5e0a3a2b6b3f 1,124,941.81 $671,292.08 0.04%
82 0xfb985f46464f99e11367d715748c70d91bd08c93 1,111,111.00 $663,038.75 0.04%
83 0xd6e0f7da4480b3ad7a2c8b31bc5a19325355ca15 1,082,652.73 $646,056.71 0.04%
84 0x5b97b125cf8af96834f2d08c8f1291bd47724939 1,025,503.75 $611,953.92 0.03%
85 0x294b9b133ca7bc8ed2cdd03ba661a4c6d3a834d9 1,021,088.71 $609,319.31 0.03%
86 0x508bc5bd31f566eee5f7ac38038f4b69d200daaf 1,011,922.12 $603,849.28 0.03%
87 0x0f012cee199cd4882c2d18bbfb416cddd4744816 1,010,062.28 $602,739.45 0.03%
88 0x9f8534b8d266c136d52428ec0647fa0f02ebf377 1,000,094.98 $596,791.62 0.03%
89 0x029543889f151a704a1a24ac9d4844232b3fd814 968,000.00 $577,639.42 0.03%
90 0x187e3534f461d7c59a7d6899a983a5305b48f93f 948,772.94 $566,165.96 0.03%
91 0xfb2fb548fcc27228cec48ba2afca7cde532c60ee 917,735.10 $547,644.60 0.03%
92 0xa0c313457f70a685d8c25a8e2728a9a2a3de4b00 904,672.65 $539,849.78 0.03%
93 0x624b241be441c95d0904a12d370abb3daff9e3a0 896,635.43 $535,053.69 0.03%
94 0xcb31e2cd62cb5173750ec146d9cb2cedaca36c17 896,635.43 $535,053.69 0.03%
95 0x4243f6aec79158bc792c737cb3729fb30213cd2d 896,635.43 $535,053.69 0.03%
96 0xe4425111fa0a062914db6ed7c89599b312551798 853,335.61 $509,215.17 0.03%
97 0x8c54ebdd960056d2cff5998df5695daca1fc0190 821,018.80 $489,930.60 0.03%
98 0xa0715e2e9912edc65fdc4246818237388cde258e 815,680.09 $486,744.81 0.03%
99 0x64b89fcc8a892fd80a6825d5d66b5ea00530be9d 813,383.53 $485,374.37 0.03%
100 0x923e0a17f49fb03d936f2af2d59d379c615f5447 808,626.07 $482,535.43 0.03%

Thống kê top địa chỉ trữ SAND

Top 10 ví đầu bảng chiếm 78.92% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 86.5% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 91.74% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 94.18% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ The Sandbox (SAND). Top Holder SAND 12/2022 - GiaCoin.com
4.3 trên 530 đánh giá