Tiền ảo: 25,344 Sàn giao dịch: 634 Vốn hóa: $1,127,705,550,793 Khối lượng (24h): $31,921,742,803 Thị phần: BTC: 46.1%, ETH: 19.8%
The Graph (GRT)The Graph GRT
Xếp hạng #40 13:27:00 01/06/2023
Giá The Graph (GRT)
$0.1388 6.06%
0.000005171 BTC 3,253 VND
Thấp: $0.1291 Cao: $0.1430
Vốn hóa thị trường $1,248,309,759 Khối lượng 24h $206,991,430 Lượng cung lưu hành 8,996,208,064 GRT
Thay đổi 1h 1.68% Thay đổi 24h 6.06% Thay đổi 7 ngày 20.14%

Chuyển đổi GRT - USD - VND

Top địa chỉ The Graph (GRT) theo số dư

Có tất cả 131,097 ví lưu trữ GRT, trong số đó có 1,037 địa chỉ hoạt động thường xuyên.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ The Graph (GRT) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xf55041e37e12cd407ad00ce2910b8269b01263b9 3,142,606,783.96 $436,066,694.75 29.46%
2 0x32ec7a59549b9f114c9d7d8b21891d91ae7f2ca1 1,175,416,666.67 $163,100,284.58 11.02%
3 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec 694,916,314.64 $96,426,273.25 6.51%
4 0x5785176048beb00dcb6ec84a604d76e30e0666db 423,172,285.67 $58,719,194.80 3.97%
5 0xf7cd385cb9a442358b892b14301f6310e57cc5c9 137,406,419.97 $19,066,452.63 1.29%
6 0xc81dfe96d36b438f1430d7299901b6ec3b52ae1d 100,000,000.00 $13,875,954.73 0.94%
7 0x34ea4138580435b5a521e460035edb19df1938c1 69,414,769.07 $9,631,961.93 0.65%
8 0xcba0074a77a3ad623a80492bb1d8d932c62a8bab 69,284,515.74 $9,613,888.04 0.65%
9 0x9b9aa2985b37cbbd5858dc3fe07f45fce6b477fb 69,001,424.74 $9,574,606.46 0.65%
10 0x46f80018211d5cbbc988e853a8683501fca4ee9b 67,477,928.83 $9,363,206.86 0.63%
11 0x6cc5f688a315f3dc28a7781717a9a798a59fda7b 63,050,356.31 $8,748,838.90 0.59%
12 0x6fc78dcc8a949d1530035bd577dcb21e9787100e 57,986,404.25 $8,046,167.20 0.54%
13 0x5e40b9fd5f52ca74945c69344fdeb17a0dbe419f 56,915,413.99 $7,897,557.08 0.53%
14 0xc268c640f4b4f0147faa233e6dc9512a1cf1f9d9 55,491,423.35 $7,699,964.78 0.52%
15 0x9befbf5187fe892687af0e85ac1428cca5e870d3 53,111,271.07 $7,369,695.93 0.5%
16 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 52,665,311.83 $7,307,814.83 0.49%
17 0xbffb60a537ce77d5f7d15c623540a06684e103f8 50,000,024.05 $6,937,980.70 0.47%
18 0xdd41ef63611cb796340aec574ebf779a41ba2cdc 50,000,000.00 $6,937,977.37 0.47%
19 0xc3e25ac4d7de69b3411816941a0b85c57a842839 50,000,000.00 $6,937,977.37 0.47%
20 0x7cc39176c85808f9c07fb32a694e177cfde5506e 50,000,000.00 $6,937,977.37 0.47%
21 0xfd8f711ee84280ff7772685f6219195f39327c3f 50,000,000.00 $6,937,977.37 0.47%
22 0xb7dcd364e43b63f9ac685bfa0241b05edef2cd38 50,000,000.00 $6,937,977.37 0.47%
23 0x83a87db2ceec994f394a8f1536fb36e2dcd3dfa6 50,000,000.00 $6,937,977.37 0.47%
24 0xf02ca56fa0ae87d33b2c7a41f7b037a2ee346490 50,000,000.00 $6,937,977.37 0.47%
25 0x1c08b9ba9539388f46d69848355739cd1d1dcc99 50,000,000.00 $6,937,977.37 0.47%
26 0x2a46efbe8d40d60053233d0e22df0094488fb23a 50,000,000.00 $6,937,977.37 0.47%
27 0x7ffd3f3a36528b4fff36fcf1779ed4f1ccf75792 50,000,000.00 $6,937,977.37 0.47%
28 0xed5bc326eddf5851077283d2cc93bff46bce44d8 50,000,000.00 $6,937,977.37 0.47%
29 0xb710457bff37e373351e2fdd622513eb0723540b 50,000,000.00 $6,937,977.37 0.47%
30 0x1f6cb15a92114e1a366924e6c2f7c201e3dc8563 50,000,000.00 $6,937,977.37 0.47%
31 0xde6e2ec9a68cbdf8aef63e9c70732239fe60ff43 50,000,000.00 $6,937,977.37 0.47%
32 0x823fd1a44a37a4be35c3b0c8b11463cc4f27396c 48,729,130.21 $6,761,632.05 0.46%
33 0xf18508c29c7a5728a8c052f29d03e2bd519c8e60 47,958,333.33 $6,654,676.62 0.45%
34 0x97f991971a37d4ca58064e6a98fc563f03a71e5c 45,816,465.58 $6,357,472.02 0.43%
35 0x86989b7b1ae82eb30d813d07c4bbd8731297e41d 45,000,000.00 $6,244,179.63 0.42%
36 0xa0debdef660dbdf57598b9ba53602071a92794d1 45,000,000.00 $6,244,179.63 0.42%
37 0xeda49a4d1f96b93c2eb3900ae8186bf98ae1f14b 45,000,000.00 $6,244,179.63 0.42%
38 0xbc5acdaacb747a7b439fbe5341968dc8fffeeed5 41,434,650.03 $5,749,453.28 0.39%
39 0xe9100e908657b806be922ce04f61f48e3a499fbf 40,625,000.00 $5,637,106.61 0.38%
40 0x9620e530995d4b497f16652419dbb60f7834010a 40,611,046.25 $5,635,170.39 0.38%
41 0x085ffa226585302df82000fa334a95a2fb5768c3 40,000,000.00 $5,550,381.89 0.37%
42 0x6066fabb2d48c0c813216d138cac123e40a7bf18 37,327,505.82 $5,179,547.81 0.35%
43 0xe34511c742c32d653aaf2c02a428d23ed4849c41 37,199,800.00 $5,161,827.41 0.35%
44 0xb660287503f06d4f671f3be0d691151924fb2b28 36,425,271.08 $5,054,354.13 0.34%
45 0x79241fce324992d527cc4cb2c5da9fdc4a249d09 36,425,271.08 $5,054,354.13 0.34%
46 0x36aff7001294dae4c2ed4fdefc478a00de77f090 36,342,712.50 $5,042,898.33 0.34%
47 0x02501cd19e0974d5d79f4c6507f4ecaece671a61 36,181,412.13 $5,020,516.37 0.34%
48 0x7fbc543cb079bda8b8013b811b179bcd38a313ce 36,181,412.13 $5,020,516.37 0.34%
49 0x4971dd016127f390a3ef6b956ff944d0e2e1e462 34,231,727.53 $4,749,979.02 0.32%
50 0x29575cf2ea71f00d0b1376d2aa3ce303ca3b5463 33,945,240.23 $4,710,226.17 0.32%
51 0x9b0c45d46d386cedd98873168c36efd0dcba8d46 33,752,336.39 $4,683,458.92 0.32%
52 0x347d84778a65e917a00599c54c99d5f860eaf981 33,333,333.00 $4,625,318.20 0.31%
53 0x3f08f17973ab4124c73200135e2b675ab2d263d9 32,354,312.88 $4,489,469.81 0.3%
54 0x063ed6f59bd44d8bc99c3b170a3d52b49dcbcfff 31,717,308.05 $4,401,079.31 0.3%
55 0xf89d7b9c864f589bbf53a82105107622b35eaa40 30,189,010.43 $4,189,013.42 0.28%
56 0xa3978efba678bd4c369d770163c524a78aa4c67f 30,000,000.00 $4,162,786.42 0.28%
57 0x417fdb554776c8092dc68be565fa8ffb00bc7851 29,791,665.67 $4,133,878.04 0.28%
58 0x7078bb895ce89a391434a9500bb7011ae23b4108 28,662,198.42 $3,977,153.68 0.27%
59 0xb8e6d31e7b212b2b7250ee9c26c56cebbfbe6b23 28,427,193.18 $3,944,544.46 0.27%
60 0xb393ff3cd1f70fecf9cf8b67f27780fbea0d084f 28,242,754.66 $3,918,951.85 0.26%
61 0xf3b0073e3a7f747c7a38b36b805247b222c302a3 27,647,101.91 $3,836,299.35 0.26%
62 0x9acbb72cf67103a30333a32cd203459c6a9c3311 26,765,191.91 $3,713,925.91 0.25%
63 0xddd6992cf0afa6bbeaf179113c580b72760d4cfc 26,540,119.31 $3,682,694.94 0.25%
64 0x0548f59fee79f8832c299e01dca5c76f034f558e 25,658,205.89 $3,560,321.03 0.24%
65 0x288182b3518a8a69601872e5522ba8b6a9addb4d 25,000,000.00 $3,468,988.68 0.23%
66 0x36db66903bcfb0bfaf5396daa68e65363efb2be8 23,314,904.46 $3,235,165.59 0.22%
67 0x22f81c13d41a44c6b0b609f546b06a68650137bb 22,056,993.44 $3,060,618.43 0.21%
68 0xd29ed72818887543b05d3217605e4000495c8f3e 22,023,051.41 $3,055,908.64 0.21%
69 0x74db79268e63302d3fc69fb5a7627f7454a41732 21,437,503.00 $2,974,658.21 0.2%
70 0xcffad3200574698b78f32232aa9d63eabd290703 20,856,147.69 $2,893,989.61 0.2%
71 0xcaaaa8de4e1f874ce928b67dee0c9d9d39705a88 20,000,000.00 $2,775,190.95 0.19%
72 0xf03004ff60f7078e7ab8fd79288353fe0f084c29 20,000,000.00 $2,775,190.95 0.19%
73 0x95ea6853e5ed480674f1434eb2d8b5e0fa4a99e7 20,000,000.00 $2,775,190.95 0.19%
74 0x71c0c8ee0e5aa66cbe54544bd71ac1b8f88a3992 20,000,000.00 $2,775,190.95 0.19%
75 0x4d07aaa67afb8bebb006a572c44cf29c5e7a5609 19,909,250.29 $2,762,598.56 0.19%
76 0x2a85f93883d8c37de9235f9203569c6df7385d27 19,736,912.71 $2,738,685.07 0.19%
77 0xdd050e5d75900187f1effc3f4912094f387fc9f1 19,328,758.30 $2,682,049.75 0.18%
78 0x128e59bc17a35e2f2edcb758c730dddbb9ddd406 19,213,995.80 $2,666,125.36 0.18%
79 0x326fcf0fd5052016109b28dfa910022ce0211922 19,213,995.80 $2,666,125.36 0.18%
80 0x2e5eb487467fab8276e4709489b21f5f87fa4572 19,213,995.80 $2,666,125.36 0.18%
81 0xd20aa3979ee43443cef24d8e70f747a4a0d40196 19,179,753.89 $2,661,373.97 0.18%
82 0x2e807025eea9a95cd4d13e269638afee516d118d 19,167,354.69 $2,659,653.46 0.18%
83 0xb1ec00a20da633642b1f0b5ba5f2fc8504bf82e6 19,050,161.88 $2,643,391.84 0.18%
84 0x849f26d7bf166d0079dc7ffdf25f0740073d0cbf 18,942,521.21 $2,628,455.67 0.18%
85 0xbef72ec08fc05afdeb2d3d78e45574ce8ece5c13 18,811,975.79 $2,610,341.25 0.18%
86 0xa9d1e08c7793af67e9d92fe308d5697fb81d3e43 18,295,878.12 $2,538,727.77 0.17%
87 0x3136ed252d6ec340c7d2fb1285c15add1fd4e0fa 18,282,378.29 $2,536,854.54 0.17%
88 0xafcd96e580138cfa2332c632e66308eacd45c5da 18,147,046.00 $2,518,075.89 0.17%
89 0xcb5a660f92424e51f4eae281fb840803e8449743 18,000,000.00 $2,497,671.85 0.17%
90 0x1c17622cfa9b6fd2043a76dfc39a5b5a109aa708 17,528,150.65 $2,432,198.25 0.16%
91 0x9dbe93e8d52d672590ee0929ea1d9e19e6c896cf 17,070,707.00 $2,368,723.58 0.16%
92 0x06030f412b34cfc24f16daa6660eef6cab489fe2 17,000,000.00 $2,358,912.30 0.16%
93 0x6c73b1ca08bbc3f44340603b1fb9e331c2abaca7 16,929,590.93 $2,349,142.37 0.16%
94 0x3b9f2f98ca79d1c932582987aa0686f9e58310b1 16,290,200.74 $2,260,420.88 0.15%
95 0x3d982882196ce710c43edefdecbfac08ed8b76d1 16,000,000.00 $2,220,152.76 0.15%
96 0x5f65f7b609678448494de4c87521cdf6cef1e932 15,774,072.80 $2,188,803.20 0.15%
97 0xfb2fb548fcc27228cec48ba2afca7cde532c60ee 15,772,120.00 $2,188,532.23 0.15%
98 0xaac25115ae2362d06579d75b10b8a8ece386af9d 15,750,000.00 $2,185,462.87 0.15%
99 0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c 14,183,002.00 $1,968,026.94 0.13%
100 0x0f0db89064e52b85ac3a8e32dc1bcd9bbd96a01a 13,800,000.00 $1,914,881.75 0.13%

Thống kê top địa chỉ trữ GRT

Top 10 ví đầu bảng chiếm 55.77% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 60.82% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 73.15% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 83.38% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ The Graph (GRT). Top Holder GRT 06/2023 - GiaCoin.com
5 trên 642 đánh giá