Tiền ảo: 22,423 Sàn giao dịch: 537 Vốn hóa: $1,081,391,827,913 Khối lượng (24h): $61,630,415,126 Thị phần: BTC: 41.7%, ETH: 18.7%
Tether (USDT)Tether USDT
Xếp hạng #3 02:22:00 04/02/2023
Giá Tether (USDT)
$1.00 0%
0.00004273 BTC Mua: 23,526 đ. Bán: 23,494 đ
Thấp: $1.00 Cao: $1.00
Vốn hóa thị trường $68,036,550,234 Khối lượng 24h $40,184,073,158 Lượng cung lưu hành 68,028,597,304 USDT
Thay đổi 1h 0% Thay đổi 24h 0% Thay đổi 7 ngày -0.01%

Chuyển đổi USDT - USD - VND

Top địa chỉ Tether (USDT) theo số dư

Có tất cả 4,057,644 ví lưu trữ USDT, trong số đó có 89,987 địa chỉ hoạt động thường xuyên.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Tether (USDT) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x5754284f345afc66a98fbb0a0afe71e0f007b949 0.00 $0.00 7.13%
2 0x47ac0fb4f2d84898e4d9e7b4dab3c24507a6d503 0.00 $0.00 3.87%
3 0x40ec5b33f54e0e8a33a975908c5ba1c14e5bbbdf 0.00 $0.00 2.24%
4 0xa7a93fd0a276fc1c0197a5b5623ed117786eed06 0.00 $0.00 1.89%
5 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec 0.00 $0.00 1.86%
6 0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c 0.00 $0.00 1.53%
7 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 0.00 $0.00 1.06%
8 0xee5b5b923ffce93a870b3104b7ca09c3db80047a 0.00 $0.00 0.98%
9 0x65a0947ba5175359bb457d3b34491edf4cbf7997 0.00 $0.00 0.62%
10 0xf59869753f41db720127ceb8dbb8afaf89030de4 0.00 $0.00 0.62%
11 0x4d19c0a5357bc48be0017095d3c871d9afc3f21d 0.00 $0.00 0.62%
12 0x5c52cc7c96bde8594e5b77d5b76d042cb5fae5f2 0.00 $0.00 0.62%
13 0xe9172daf64b05b26eb18f07ac8d6d723acb48f99 0.00 $0.00 0.62%
14 0xcee284f754e854890e311e3280b767f80797180d 0.00 $0.00 0.61%
15 0x89e51fa8ca5d66cd220baed62ed01e8951aa7c40 0.00 $0.00 0.56%
16 0x0162cd2ba40e23378bf0fd41f919e1be075f025f 0.00 $0.00 0.52%
17 0x99c9fc46f92e8a1c0dec1b1747d010903e884be1 0.00 $0.00 0.51%
18 0xbebc44782c7db0a1a60cb6fe97d0b483032ff1c7 0.00 $0.00 0.48%
19 0xeea81c4416d71cef071224611359f6f99a4c4294 0.00 $0.00 0.47%
20 0xc5451b523d5fffe1351337a221688a62806ad91a 0.00 $0.00 0.46%
21 0x6fb624b48d9299674022a23d92515e76ba880113 0.00 $0.00 0.46%
22 0x42436286a9c8d63aafc2eebbca193064d68068f2 0.00 $0.00 0.46%
23 0x461249076b88189f8ac9418de28b365859e46bfd 0.00 $0.00 0.46%
24 0xcba38020cd7b6f51df6afaf507685add148f6ab6 0.00 $0.00 0.46%
25 0x69a722f0b5da3af02b4a205d6f0c285f4ed8f396 0.00 $0.00 0.46%
26 0xc708a1c712ba26dc618f972ad7a187f76c8596fd 0.00 $0.00 0.46%
27 0x742d35cc6634c0532925a3b844bc454e4438f44e 0.00 $0.00 0.43%
28 0x21a31ee1afc51d94c2efccaa2092ad1028285549 0.00 $0.00 0.38%
29 0x82e1d4ddd636857ebcf6a0e74b9b0929c158d7fb 0.00 $0.00 0.31%
30 0x8a446971dbb112f3be15bc38c14d44b94d9e94b9 0.00 $0.00 0.31%
31 0x661be0562b31e9e8ddc2a7c93803005a1c71d749 0.00 $0.00 0.31%
32 0x64b6ebe0a55244f09dfb1e46fe59b74ab94f8be1 0.00 $0.00 0.31%
33 0x23eba962ac256e4bdfeb926c438ad33f96a68042 0.00 $0.00 0.31%
34 0xdfd5293d8e347dfe59e90efd55b2956a1343963d 0.00 $0.00 0.27%
35 0x9696f59e4d72e237be84ffd425dcad154bf96976 0.00 $0.00 0.25%
36 0x56eddb7aa87536c09ccc2793473599fd21a8b17f 0.00 $0.00 0.23%
37 0x78605df79524164911c144801f41e9811b7db73d 0.00 $0.00 0.23%
38 0xa929022c9107643515f5c777ce9a910f0d1e490c 0.00 $0.00 0.23%
39 0x06d3a30cbb00660b85a30988d197b1c282c6dcb6 0.00 $0.00 0.23%
40 0x3d55ccb2a943d88d39dd2e62daf767c69fd0179f 0.00 $0.00 0.23%
41 0xbda23b750dd04f792ad365b5f2a6f1d8593796f2 0.00 $0.00 0.23%
42 0x96fdc631f02207b72e5804428dee274cf2ac0bcd 0.00 $0.00 0.23%
43 0x313eb1c5e1970eb5ceef6aebad66b07c7338d369 0.00 $0.00 0.23%
44 0x68841a1806ff291314946eebd0cda8b348e73d6d 0.00 $0.00 0.23%
45 0x9723b6d608d4841eb4ab131687a5d4764eb30138 0.00 $0.00 0.23%
46 0x7eb6c83ab7d8d9b8618c0ed973cbef71d1921ef2 0.00 $0.00 0.23%
47 0x276cdba3a39abf9cedba0f1948312c0681e6d5fd 0.00 $0.00 0.23%
48 0x5041ed759dd4afc3a72b8192c143f72f4724081a 0.00 $0.00 0.22%
49 0xf650c3d88d12db855b8bf7d11be6c55a4e07dcc9 0.00 $0.00 0.22%
50 0x99ebaf3661065dc1e44feff4b80365678bdff6ce 0.00 $0.00 0.2%
51 0xef0dcc839c1490cebc7209baa11f46cfe83805ab 0.00 $0.00 0.19%
52 0xcffad3200574698b78f32232aa9d63eabd290703 0.00 $0.00 0.19%
53 0x99c2d01c89ea89839516b2758fbca737fb939263 0.00 $0.00 0.19%
54 0x67ab29354a70732cdc97f372be81d657ce8822cd 0.00 $0.00 0.19%
55 0xe80623a9d41f2f05780d9cd9cea0f797fd53062a 0.00 $0.00 0.18%
56 0xd51a44d3fae010294c616388b506acda1bfaae46 0.00 $0.00 0.18%
57 0x6bc3c1ac852ba81ffce2e23218fb8f66ab02b47d 0.00 $0.00 0.17%
58 0x8558fe88f8439ddcd7453ccad6671dfd90657a32 0.00 $0.00 0.17%
59 0x1bf68a9d1eaee7826b3593c20a0ca93293cb489a 0.00 $0.00 0.17%
60 0x66f820a414680b5bcda5eeca5dea238543f42054 0.00 $0.00 0.17%
61 0x31a36512d4903635b7dd6828a934c3915a5809be 0.00 $0.00 0.16%
62 0xe2b406ec9227143a8830229eeb3eb6e24b5c60be 0.00 $0.00 0.16%
63 0x8eb8a3b98659cce290402893d0123abb75e3ab28 0.00 $0.00 0.16%
64 0xe0f2103b93a218219a7be8cdec12a2fcf594a0f1 0.00 $0.00 0.15%
65 0xc7c8f8284c5360d0086a2f0a05bdd07afde23246 0.00 $0.00 0.15%
66 0xe0755f3a9a1714eee8fe7a540f20eeac6117787c 0.00 $0.00 0.15%
67 0x46f80018211d5cbbc988e853a8683501fca4ee9b 0.00 $0.00 0.15%
68 0xf7d13c7dbec85ff86ee815f6dcbb3dedac78ca49 0.00 $0.00 0.15%
69 0xf02e86d9e0efd57ad034faf52201b79917fe0713 0.00 $0.00 0.15%
70 0x187e3534f461d7c59a7d6899a983a5305b48f93f 0.00 $0.00 0.15%
71 0xa2d67026caa7b837f0ae0d3d1dea7a700abbbf9d 0.00 $0.00 0.14%
72 0x23ddd3e3692d1861ed57ede224608875809e127f 0.00 $0.00 0.14%
73 0x46705dfff24256421a05d056c29e81bdc09723b8 0.00 $0.00 0.14%
74 0xd63e83d8c66bc3ec283711dfea22112cce21f599 0.00 $0.00 0.14%
75 0x89d443cc85c1061bdf40e10c2bc6f481c0ef0c52 0.00 $0.00 0.14%
76 0xd41d7c5880454612d82b57af49138b481f5da613 0.00 $0.00 0.14%
77 0x3ed3b47dd13ec9a98b44e6204a523e766b225811 0.00 $0.00 0.13%
78 0xfbc9d695d419cdf7eb46df979353f5b394227976 0.00 $0.00 0.13%
79 0x075e72a5edf65f0a5f44699c7654c1a76941ddc8 0.00 $0.00 0.13%
80 0xe61dd9ca7364225afbfb79e15ad33864424e6ae4 0.00 $0.00 0.12%
81 0xf7f741e29828da8500a5daae6a348008fe3a5816 0.00 $0.00 0.12%
82 0x38ea452219524bb87e18de1c24d3bb59510bd783 0.00 $0.00 0.12%
83 0xb8e6d31e7b212b2b7250ee9c26c56cebbfbe6b23 0.00 $0.00 0.12%
84 0x20a72e11e3df81ea7129c1b06f6a43516394821b 0.00 $0.00 0.12%
85 0xbabf15c193041366455abcc9220fdfc92438e8ee 0.00 $0.00 0.12%
86 0x3cc936b795a188f0e246cbb2d74c5bd190aecf18 0.00 $0.00 0.12%
87 0xa43a3c6bcc913285100567b9706d6c39fb2a3583 0.00 $0.00 0.11%
88 0x04db1a60887570b063adee1ad20515a249d9aebd 0.00 $0.00 0.11%
89 0x66caee7b4ea189400ff84302362e97a0c9bba761 0.00 $0.00 0.11%
90 0xe6a421f24d330967a3af2f4cdb5c34067e7e4d75 0.00 $0.00 0.11%
91 0xab4e5b618fb8f1f3503689dfbdf801478ff6c252 0.00 $0.00 0.11%
92 0x46340b20830761efd32832a74d7169b29feb9758 0.00 $0.00 0.11%
93 0x4e68ccd3e89f51c3074ca5072bbac773960dfa36 0.00 $0.00 0.11%
94 0x3879028da27ff9081abf7b324809c8738a4cd326 0.00 $0.00 0.11%
95 0xb9711550ec6dc977f26b73809a2d6791c0f0e9c8 0.00 $0.00 0.11%
96 0xa4108aa1ec4967f8b52220a4f7e94a8201f2d906 0.00 $0.00 0.11%
97 0x436f6186cd323abd8433bf1311389e561356b3b5 0.00 $0.00 0.1%
98 0x27182842e098f60e3d576794a5bffb0777e025d3 0.00 $0.00 0.1%
99 0x5b2af0b143e43dbfe9786be7142ff4b5f332ebac 0.00 $0.00 0.09%
100 0x7650d42e306ae9efb06e8864bfce0b055892d9d2 0.00 $0.00 0.09%

Thống kê top địa chỉ trữ USDT

Top 10 ví đầu bảng chiếm 21.8% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 27.27% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 36.31% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 43.19% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Tether (USDT). Top Holder USDT 02/2023 - GiaCoin.com
4.3 trên 628 đánh giá