Tiền ảo: 30,351 Sàn giao dịch: 782 Vốn hóa: $2,344,043,534,168 Khối lượng (24h): $39,731,616,599 Thị phần: BTC: 54.1%, ETH: 18.3%
Tether USDt (USDT)Tether USDt USDT
Xếp hạng #3 01:31:00 23/06/2024
Giá Tether USDt (USDT)
$0.9996 0.04%
0.00001555 BTC Mua: 25,330 đ. Bán: 25,966 đ
Thấp: $0.9990 Cao: $1.00

Binance Tặng gói Voucher 600$ dành cho người đăng ký mới.

Top địa chỉ Tether USDt (USDT) theo số dư

Có tất cả 5,741,635 ví lưu trữ USDT, trong số đó có 89,987 địa chỉ hoạt động thường xuyên.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Tether USDt (USDT) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec 0.01 $0.01 10.58%
2 0xcee284f754e854890e311e3280b767f80797180d 0.00 $0.00 4.8%
3 0x47ac0fb4f2d84898e4d9e7b4dab3c24507a6d503 0.00 $0.00 3.5%
4 0x5754284f345afc66a98fbb0a0afe71e0f007b949 0.00 $0.00 2.43%
5 0xa7a93fd0a276fc1c0197a5b5623ed117786eed06 0.00 $0.00 2.35%
6 0x99c9fc46f92e8a1c0dec1b1747d010903e884be1 0.00 $0.00 1.87%
7 0x40ec5b33f54e0e8a33a975908c5ba1c14e5bbbdf 0.00 $0.00 1.76%
8 0xee136c0389733849dd710ac7104e92c6bf497574 0.00 $0.00 1.58%
9 0xa7c0d36c4698981fab42a7d8c783674c6fe2592d 0.00 $0.00 1.15%
10 0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c 0.00 $0.00 1.05%
11 0xc5451b523d5fffe1351337a221688a62806ad91a 0.00 $0.00 0.96%
12 0x69a722f0b5da3af02b4a205d6f0c285f4ed8f396 0.00 $0.00 0.96%
13 0x42436286a9c8d63aafc2eebbca193064d68068f2 0.00 $0.00 0.96%
14 0xcba38020cd7b6f51df6afaf507685add148f6ab6 0.00 $0.00 0.96%
15 0x461249076b88189f8ac9418de28b365859e46bfd 0.00 $0.00 0.96%
16 0x835678a611b28684005a5e2233695fb6cbbb0007 0.00 $0.00 0.88%
17 0xf89d7b9c864f589bbf53a82105107622b35eaa40 0.00 $0.00 0.88%
18 0x23878914efe38d27c4d67ab83ed1b93a74d4086a 0.00 $0.00 0.86%
19 0xf59869753f41db720127ceb8dbb8afaf89030de4 0.00 $0.00 0.77%
20 0x65a0947ba5175359bb457d3b34491edf4cbf7997 0.00 $0.00 0.77%
21 0x5c52cc7c96bde8594e5b77d5b76d042cb5fae5f2 0.00 $0.00 0.77%
22 0xe9172daf64b05b26eb18f07ac8d6d723acb48f99 0.00 $0.00 0.77%
23 0x4d19c0a5357bc48be0017095d3c871d9afc3f21d 0.00 $0.00 0.77%
24 0x89e51fa8ca5d66cd220baed62ed01e8951aa7c40 0.00 $0.00 0.6%
25 0xee5b5b923ffce93a870b3104b7ca09c3db80047a 0.00 $0.00 0.59%
26 0x6fb624b48d9299674022a23d92515e76ba880113 0.00 $0.00 0.58%
27 0xc708a1c712ba26dc618f972ad7a187f76c8596fd 0.00 $0.00 0.58%
28 0xc882b111a75c0c657fc507c04fbfcd2cc984f071 0.00 $0.00 0.56%
29 0x77134cbc06cb00b66f4c7e623d5fdbf6777635ec 0.00 $0.00 0.48%
30 0x5a52e96bacdabb82fd05763e25335261b270efcb 0.00 $0.00 0.47%
31 0x3cc936b795a188f0e246cbb2d74c5bd190aecf18 0.00 $0.00 0.34%
32 0x21a31ee1afc51d94c2efccaa2092ad1028285549 0.00 $0.00 0.34%
33 0x88a1493366d48225fc3cefbdae9ebb23e323ade3 0.00 $0.00 0.34%
34 0x3ee18b2214aff97000d974cf647e7c347e8fa585 0.00 $0.00 0.3%
35 0x5041ed759dd4afc3a72b8192c143f72f4724081a 0.00 $0.00 0.29%
36 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 0.00 $0.00 0.28%
37 0xf7d13c7dbec85ff86ee815f6dcbb3dedac78ca49 0.00 $0.00 0.22%
38 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe 0.00 $0.00 0.21%
39 0x83a32a54d31ee4f1f9dffad2a63a6d214e469ec3 0.00 $0.00 0.2%
40 0x4ee7bbc295a090ad0f6db12fe7ee4dc8de896400 0.00 $0.00 0.2%
41 0x95fc37a27a2f68e3a647cdc081f0a89bb47c3012 0.00 $0.00 0.19%
42 0x661be0562b31e9e8ddc2a7c93803005a1c71d749 0.00 $0.00 0.19%
43 0xbebc44782c7db0a1a60cb6fe97d0b483032ff1c7 0.00 $0.00 0.19%
44 0x3fe705e2ffcaee8d7287de047def35db3e794c76 0.00 $0.00 0.18%
45 0xbd55337583699e5f4849e3412ca2e05c39940a01 0.00 $0.00 0.17%
46 0x8558fe88f8439ddcd7453ccad6671dfd90657a32 0.00 $0.00 0.17%
47 0x82e1d4ddd636857ebcf6a0e74b9b0929c158d7fb 0.00 $0.00 0.17%
48 0xd3a22590f8243f8e83ac230d1842c9af0404c4a1 0.00 $0.00 0.16%
49 0x7ac8d96d572b6bf7d5a14447c09cc13d2cde4f11 0.00 $0.00 0.15%
50 0x32b24247cbce7c17b0017a2159a9fa481f401b16 0.00 $0.00 0.15%
51 0xeea81c4416d71cef071224611359f6f99a4c4294 0.00 $0.00 0.15%
52 0x9e4e147d103def9e98462884e7ce06385f8ac540 0.00 $0.00 0.15%
53 0x70213959a644baa94840bbfb4129550bceceb3c2 0.00 $0.00 0.14%
54 0x99ebaf3661065dc1e44feff4b80365678bdff6ce 0.00 $0.00 0.12%
55 0x434742703055bd20f42142d9d70b0735a5eb1b14 0.00 $0.00 0.12%
56 0xef0dcc839c1490cebc7209baa11f46cfe83805ab 0.00 $0.00 0.12%
57 0x0d4a11d5eeaac28ec3f61d100daf4d40471f1852 0.00 $0.00 0.12%
58 0xc06f25517e906b7f9b4dec3c7889503bb00b3370 0.00 $0.00 0.12%
59 0x67ab29354a70732cdc97f372be81d657ce8822cd 0.00 $0.00 0.12%
60 0x4e68ccd3e89f51c3074ca5072bbac773960dfa36 0.00 $0.00 0.11%
61 0xb9711550ec6dc977f26b73809a2d6791c0f0e9c8 0.00 $0.00 0.11%
62 0x46f80018211d5cbbc988e853a8683501fca4ee9b 0.00 $0.00 0.11%
63 0xf584f8728b874a6a5c7a8d4d387c9aae9172d621 0.00 $0.00 0.1%
64 0x0edd5b0de0fe748be331186bf0aa878f47f601db 0.00 $0.00 0.1%
65 0x743ffdcad62bd89bd9196d75fe9464a9930bdf8d 0.00 $0.00 0.1%
66 0x863b9fe43ea1490a9084ef0cdf436dbe4c34370f 0.00 $0.00 0.1%
67 0x4121217c238db06e942f3d87371106d30d0f8c84 0.00 $0.00 0.1%
68 0x1298500214c99cc9c844c2d99d741b44a869e427 0.00 $0.00 0.1%
69 0x54a679e853281a440911f72eae0e24107e9413dc 0.00 $0.00 0.1%
70 0xed470553f61f23cd30ccf51ab066dc1598ed0c4f 0.00 $0.00 0.1%
71 0x1d1d1990bf38f87112d4215408d83cbae7edad5a 0.00 $0.00 0.1%
72 0xec10641bdd13b147841f0ed43e5ddd18351c7ef5 0.00 $0.00 0.1%
73 0x36d9d8ee9064d4f0d153a28f82485e9efacb8eb0 0.00 $0.00 0.1%
74 0xafedf06777839d59eed3163cc3e0a5057b514399 0.00 $0.00 0.1%
75 0x62ff09d6c5c341b4bc179d57f41c196630d9ab10 0.00 $0.00 0.09%
76 0x64a6095960e46c1881d40e40ea478db33fd3a32b 0.00 $0.00 0.09%
77 0x187c0e0aa33282096b39a33457939f1dc3ea8e0f 0.00 $0.00 0.09%
78 0xab4e5b618fb8f1f3503689dfbdf801478ff6c252 0.00 $0.00 0.09%
79 0x82b4f6b900a8c8497692b4894cf7b1c501f233fa 0.00 $0.00 0.08%
80 0x59708733fbbf64378d9293ec56b977c011a08fd2 0.00 $0.00 0.08%
81 0x3879028da27ff9081abf7b324809c8738a4cd326 0.00 $0.00 0.08%
82 0x4a9e49a45a4b2545cb177f79c7381a30e1dc261f 0.00 $0.00 0.08%
83 0xc2814d15210efbf1e0f6a89a7b3b48355a1440e6 0.00 $0.00 0.08%
84 0xe0755f3a9a1714eee8fe7a540f20eeac6117787c 0.00 $0.00 0.08%
85 0xa1195f0d9b010f86633e1553f1286d74f80ef52b 0.00 $0.00 0.08%
86 0xaab0039de2a8dba8696ee4d42c0d1aa30d7e1059 0.00 $0.00 0.08%
87 0xeab3e4c56bb4266f5c17c1e38e9779a034b95a8a 0.00 $0.00 0.08%
88 0xf650c3d88d12db855b8bf7d11be6c55a4e07dcc9 0.00 $0.00 0.08%
89 0x7408a2fd6b4b6093592cac330653eb4e5adc0f93 0.00 $0.00 0.07%
90 0xf4a3b00e806c9525b079c67a457897535e258651 0.00 $0.00 0.07%
91 0xf3b0073e3a7f747c7a38b36b805247b222c302a3 0.00 $0.00 0.07%
92 0x46340b20830761efd32832a74d7169b29feb9758 0.00 $0.00 0.07%
93 0xe53a6ed882eb3f90cce0390ddb04c876c5482e6b 0.00 $0.00 0.07%
94 0x60a332a527a1e99733e999bc3f6ba712550f79e8 0.00 $0.00 0.07%
95 0xf207b2f9f9417fc73cad069f7aa5ae1c6a5b428d 0.00 $0.00 0.07%
96 0x131ed09e24bc4e57c3e05f92efdc7298228e0113 0.00 $0.00 0.07%
97 0x1157a2076b9bb22a85cc2c162f20fab3898f4101 0.00 $0.00 0.07%
98 0x4d216d2682f3997f6c19420beee4530d08d0ea5f 0.00 $0.00 0.06%
99 0x9da0ab5d7f95a8d0295e8e2967403c8dbbbeaf94 0.00 $0.00 0.06%
100 0x0817954f45623406c8b7223e50865f79b3849f71 0.00 $0.00 0.06%

Thống kê top địa chỉ trữ USDT

Top 10 ví đầu bảng chiếm 31.07% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 40.03% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 50.64% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 55.3% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Tether USDt (USDT). Top Holder USDT 06/2024 - GiaCoin.com
4.3 trên 758 đánh giá