Tiền ảo: 21,136 Sàn giao dịch: 526 Vốn hóa: $934,508,897,504 Khối lượng (24h): $80,348,276,113 Thị phần: BTC: 39.6%, ETH: 17.3%
sUSD (SUSD)sUSD SUSD
Xếp hạng #293 14:53:00 29/09/2022
Giá sUSD (SUSD)
$1.00 -0.4%
0.00005191 BTC 24,515 VND
Thấp: $1.00 Cao: $1.01
Vốn hóa thị trường $70,290,321 Khối lượng 24h $6,244,529 Lượng cung lưu hành 70,091,443 SUSD
Thay đổi 1h -0.22% Thay đổi 24h -0.4% Thay đổi 7 ngày -0.11%

Chuyển đổi SUSD - USD - VND

Thị trường sUSD (SUSD)

#Sàn giao dịchCặpGiáKhối lượng giao dịchCập nhật
1 Kwenta Kwenta sEUR/sUSD $0.9696 $1,364,978 14:23:06 29/09/2022
2 Velodrome Velodrome USDC/SUSD $0.9935 $811,944 14:23:06 29/09/2022
3 Curve Finance Curve Finance SUSD/USDT $1.01 $791,017 14:27:06 29/09/2022
4 Kwenta Kwenta sETH/sUSD $1,348.26 $731,334 14:20:06 29/09/2022
5 Curve Finance Curve Finance SUSD/USDC $1.01 $704,362 14:27:06 29/09/2022
6 Curve Finance Curve Finance USDC/sUSD $0.9945 $615,036 14:26:06 29/09/2022
7 Kwenta Kwenta SUSD/SEUR $0.9903 $279,271 14:23:06 29/09/2022
8 Curve Finance Curve Finance USDT/sUSD $0.9945 $273,705 14:26:06 29/09/2022
9 Uniswap (V3) (Optimism) Uniswap (V3) (Optimism) USDC/SUSD $0.9937 $265,945 14:28:06 29/09/2022
10 Uniswap (V3) Uniswap (V3) SUSD/USDC $1.01 $255,796 12:56:06 26/09/2022
11 Curve Finance Curve Finance SUSD/DAI $1.01 $135,283 14:27:06 29/09/2022
12 Uniswap (V3) Uniswap (V3) SUSD/FRAX $1.01 $119,055 14:20:06 29/09/2022
13 Velodrome Velodrome SUSD/DAI $1.01 $40,351.43 14:23:06 29/09/2022
14 Uniswap (V3) (Optimism) Uniswap (V3) (Optimism) WETH/SUSD $1,308.67 $33,222.48 14:28:06 29/09/2022
15 Kwenta Kwenta sBTC/sUSD $19,513.61 $13,248.10 14:20:06 29/09/2022
16 Gate.io Gate.io SUSD/ETH $0.9950 $8,763.21 14:23:06 29/09/2022
17 Gate.io Gate.io SUSD/USDT $0.9957 $8,566.66 14:23:06 29/09/2022
18 Velodrome Velodrome SNX/SUSD $2.37 $6,549.87 14:23:06 29/09/2022
19 Uniswap (V2) Uniswap (V2) SUSD/WETH $1.00 $5,981.27 14:25:06 29/09/2022
20 KuCoin KuCoin SUSD/USDT $1.00 $5,846.55 14:23:06 29/09/2022
21 SushiSwap SushiSwap SUSD/WETH $0.9981 $3,662.49 14:27:06 29/09/2022
22 Velodrome Velodrome OP/SUSD $0.8906 $2,737.52 14:23:06 29/09/2022
23 Curve Finance Curve Finance DAI/sUSD $0.9931 $1,904.38 14:26:06 29/09/2022
24 Uniswap (V3) (Optimism) Uniswap (V3) (Optimism) WBTC/SUSD $19,253.29 $1,146.05 14:28:06 29/09/2022
25 KuCoin KuCoin SUSD/BTC $0.9770 $877.10 14:23:06 29/09/2022
26 Velodrome Velodrome WETH/SUSD $1,309.67 $756.25 14:23:06 29/09/2022
27 KuCoin KuCoin SUSD/ETH $0.8897 $514.03 14:23:06 29/09/2022
28 Velodrome Velodrome VELO/SUSD $0.01604 $307.40 14:23:06 29/09/2022
29 Velodrome Velodrome LYRA/SUSD $0.1771 $245.05 14:22:06 29/09/2022
30 Uniswap (V3) (Optimism) Uniswap (V3) (Optimism) SNX/SUSD $2.37 $157.43 14:28:06 29/09/2022
31 Uniswap (V3) (Optimism) Uniswap (V3) (Optimism) OP/SUSD $0.9042 $7.55 14:27:06 29/09/2022
32 Velodrome Velodrome SUSD/USDT $1.01 $1.57 14:25:06 29/09/2022
33 Velodrome Velodrome SUSD/SETH $1.01 $0.1411 14:22:06 29/09/2022
34 Uniswap (V2) Uniswap (V2) BASX/SUSD $0.2374 $0 14:25:06 29/09/2022
35 Zipswap Zipswap LINK/SUSD $10.45 $0 18:58:06 28/09/2022
36 Zipswap Zipswap SUSD/DAI $0.9724 $0 18:57:06 26/09/2022
37 Zipswap Zipswap SUSD/SETH $0.9906 $0 14:25:06 29/09/2022
38 Zipswap Zipswap USDC/SUSD $0.9606 $0 06:54:06 29/09/2022
39 Zipswap Zipswap WETH/SUSD $1,360.14 $0 14:29:06 29/09/2022

Thông tin thị trường giao dịch sUSD (SUSD)

Bảng dữ liệu thể hiện Top 39 cặp giao dịch SUSD có Khối lượng giao dịch 24 giờ cao nhất. Dữ liệu được tổng hợp từ 526 sàn giao dịch trên toàn thế giới.

Thời gian ở bảng dữ liệu trên tính theo múi giờ Việt Nam là GMT+7. Dữ liệu được cập nhật 5 phút / lần.

Theo thông tin cập nhật mới nhất lúc 14:23:06 29/09/2022, cặp giao dịch sEUR/sUSD tại sàn Kwenta đang có khối lượng giao dịch cao nhất.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của cặp này là $1,364,978 với tỷ giá $0.9696.

Giải thích từ ngữ

Sàn giao dịch: Tên sàn giao dịch chứa cặp SUSD.

Cặp: Tên cặp giao dịch SUSD với một đồng khác.

Giá: Tỷ giá của từng cặp giao dịch được quy đổi sang USD.

Khối lượng giao dịch (volume): là số SUSD được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.

Cập nhật: Lần cập nhật dữ liệu gần nhất theo múi giờ Việt Nam GMT+7.

Thị trường giao dịch sUSD (SUSD) Cặp giao dịch sUSD (SUSD) - GiaCoin.com
4.2 trên 517 đánh giá