Tiền ảo: 22,423 Sàn giao dịch: 537 Vốn hóa: $1,080,864,987,717 Khối lượng (24h): $61,265,052,766 Thị phần: BTC: 41.7%, ETH: 18.7%
sUSD (SUSD)sUSD SUSD
Xếp hạng #368 02:32:00 04/02/2023
Giá sUSD (SUSD)
$0.9991 0.06%
0.00004271 BTC 23,504 VND
Thấp: $0.9926 Cao: $1.01
Vốn hóa thị trường $56,594,552 Khối lượng 24h $12,356,975 Lượng cung lưu hành 56,646,939 SUSD
Thay đổi 1h -0.06% Thay đổi 24h 0.06% Thay đổi 7 ngày -0.19%

Chuyển đổi SUSD - USD - VND

Top địa chỉ sUSD (SUSD) theo số dư

Có tất cả 14,927 ví lưu trữ SUSD, trong số đó có 469 địa chỉ hoạt động thường xuyên.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ sUSD (SUSD) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xa5407eae9ba41422680e2e00537571bcc53efbfd 16,420,093.78 $16,404,908.56 30.06%
2 0xe3c190c57b5959ae62efe3b6797058b76ba2f5ef 3,445,307.25 $3,442,121.05 6.31%
3 0x34ff465ee92516e9855eb60f520df0384f410b45 3,078,258.10 $3,075,411.34 5.64%
4 0x27cc4d6bc95b55a3a981bf1f1c7261cda7bb0931 2,804,975.71 $2,802,381.68 5.14%
5 0x99f4176ee457afedffcb1839c7ab7a030a5e4a92 2,212,674.88 $2,210,628.61 4.05%
6 0x6c5024cd4f8a59110119c56f8933403a539555eb 2,026,807.96 $2,024,933.58 3.71%
7 0x250e76987d838a75310c34bf422ea9f1ac4cc906 1,840,897.11 $1,839,194.66 3.37%
8 0xcb68110c43c97b6051fed5e2bacc2814adad1688 1,527,113.80 $1,525,701.53 2.8%
9 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec 1,500,000.00 $1,498,612.81 2.75%
10 0xc8111677bc2a9bcf865223aaa660f8e36f5a2966 1,150,157.81 $1,149,094.15 2.11%
11 0xe533139af961c9747356d947838c98451015e234 1,023,148.67 $1,022,202.47 1.87%
12 0x5fe009d78afabc1b04abd2d4361f8e95cd402648 920,076.36 $919,225.47 1.68%
13 0x629b1166064abc68a4ea392e37cd4133103d7516 788,722.55 $787,993.15 1.44%
14 0x3dfd23a6c5e8bbcfc9581d2e864a68feb6a076d3 752,661.02 $751,964.96 1.38%
15 0x722f0a6f970f8b144f5e92ab3f3beafa280b282f 699,005.11 $698,358.67 1.28%
16 0xd64813e230b945e501aa1969d21fb2072cb95930 645,072.24 $644,475.68 1.18%
17 0xde3258c1c45a557f4924d1e4e3d0a4e5341607ee 600,007.86 $599,452.98 1.1%
18 0xa41778c9b64937af21579074d54008fbd221c7d6 555,815.15 $555,301.13 1.02%
19 0x564b1a055d9caaaff7435dce6b5f6e522b27de7d 509,973.88 $509,502.26 0.93%
20 0xabeaa41fd6a7464b1203b24486526b0461a5cea4 398,149.18 $397,780.98 0.73%
21 0x8df03bfaff89595774505d1e68cdec3a38ee5c43 349,882.13 $349,558.57 0.64%
22 0x5a52e96bacdabb82fd05763e25335261b270efcb 300,000.00 $299,722.56 0.55%
23 0x042ed37d32b88ab6b1c2e7b8a400dcdc728050bc 281,017.96 $280,758.07 0.51%
24 0x542a0eaf1358480ec0703f07bc3120a6503ebbc1 270,578.95 $270,328.72 0.5%
25 0x3a4851597f36f459b58e65c55c8f3a8710313fc7 246,822.57 $246,594.31 0.45%
26 0x0f4c00139602ab502bc7c1c0e71d6cb72a9fb0e7 225,483.65 $225,275.12 0.41%
27 0xa2a3cae63476891ab2d640d9a5a800755ee79d6e 203,438.26 $203,250.12 0.37%
28 0x86c38963e837b6c977d6e4a5a78b5836f985ff36 197,453.92 $197,271.31 0.36%
29 0x06a5661a1e67865479725bbf5d8af3917f23432f 194,935.66 $194,755.38 0.36%
30 0x930b01abb91d5776aabc750b46e5c34cfac92cd2 182,504.91 $182,336.13 0.33%
31 0xdfd5293d8e347dfe59e90efd55b2956a1343963d 178,353.49 $178,188.55 0.33%
32 0x05c31f9623a5b691f18e60e68f23c64cd708badb 165,627.90 $165,474.72 0.3%
33 0x21a31ee1afc51d94c2efccaa2092ad1028285549 165,270.41 $165,117.57 0.3%
34 0x7ac049b7d78bc930e463709ec5e77855a5dca4c4 164,549.73 $164,397.56 0.3%
35 0xf80758ab42c3b07da84053fd88804bcb6baa4b5c 156,128.32 $155,983.93 0.29%
36 0xf1f85b2c54a2bd284b1cf4141d64fd171bd85539 149,174.50 $149,036.55 0.27%
37 0x0d5dc686d0a2abbfdafdfb4d0533e886517d4e83 148,276.02 $148,138.90 0.27%
38 0x1aa32f219083b305de35e98a8e02026dc4c39a76 145,918.50 $145,783.55 0.27%
39 0x2a9d3c50b3531b1051402d95b655f700baae333d 128,158.13 $128,039.61 0.23%
40 0x5a21f270492e55fec2cc78c627618cae42295695 122,427.14 $122,313.92 0.22%
41 0x391a86721ba17331366d876e94d9f0fc2fd3a459 116,364.25 $116,256.64 0.21%
42 0xa461db6d21568e97e040c4ab57ff38708a4f0f67 105,383.22 $105,285.77 0.19%
43 0x333fcc3683db9693be7fd1b39b0ce64d7d93c394 99,935.84 $99,843.42 0.18%
44 0xde86ea8867e63a4133e255a3e2ff912dfea6d658 98,126.31 $98,035.57 0.18%
45 0x38abab9766e0b27d2912718a884292b8e7eb2803 94,497.78 $94,410.39 0.17%
46 0x171839e4deda360c0aa85e95980d26cf176597d4 93,381.05 $93,294.69 0.17%
47 0x28a5ec068ae7500cbf21b989d62c7a81e2665b18 90,451.67 $90,368.02 0.17%
48 0x9c606f6ffcb2265a824522f096dc0ab3e81d5f39 89,134.36 $89,051.93 0.16%
49 0xe0e7a98c5547b07c653a4ba83fd4bf55de695d87 84,832.26 $84,753.81 0.16%
50 0x193991827e291599a262e7fa7d212ff1ae31d110 83,893.52 $83,815.94 0.15%
51 0xeb3107117fead7de89cd14d463d340a2e6917769 81,139.95 $81,064.92 0.15%
52 0x7c363e4650ca88e4676f1ce2ac6f2dd50c102198 78,606.07 $78,533.38 0.14%
53 0xf5b3df78f230ced991c9c2750bb160d9e1651e57 77,816.29 $77,744.32 0.14%
54 0x4e8a741c7c1ba3585122c19af971f2bd1b8edd11 77,272.34 $77,200.88 0.14%
55 0x0007216e1ebc0e02b7a45448beca6e3faa6e4694 71,671.30 $71,605.01 0.13%
56 0x87242f3e15baec55d526c17f16d0c0206ccefe8e 70,752.72 $70,687.28 0.13%
57 0x3678b3eeab73068deffa68bc547fac55a45c49b7 70,201.56 $70,136.64 0.13%
58 0x1defd8117a62baa3de3f89200be46406c39219dc 69,758.40 $69,693.89 0.13%
59 0xc746bc860781dc90bbfcd381d6a058dc16357f8d 69,257.08 $69,193.03 0.13%
60 0x7113fbdc1c6ef083a72ba152b446b10654e4e05e 68,312.76 $68,249.59 0.13%
61 0x6cb550a2b724029ad9353a05500a77e83b0eb1be 68,216.66 $68,153.58 0.12%
62 0x52cc1501f081ba069eeda35ee91e7bbeedcca965 65,159.59 $65,099.33 0.12%
63 0x01d2ae9a0b436244adcef3d2d0523a9d53b50519 63,020.25 $62,961.97 0.12%
64 0x07c1dc17a0ab40783ea6ec55435f46faf0c34788 62,526.18 $62,468.35 0.11%
65 0x8a8feacc614fa4b59cc2501f680c28e98e57bd14 61,734.36 $61,677.26 0.11%
66 0xb483f21dc981d2d1e483192a15fcac281669bf73 61,517.15 $61,460.26 0.11%
67 0x98c30c832f42222985430c5e95b240af5c2cfd36 60,602.89 $60,546.84 0.11%
68 0xcdd8683c6c57a42406c604d5d325957b9524aa6e 58,139.91 $58,086.15 0.11%
69 0x738cf6903e6c4e699d1c2dd9ab8b67fcdb3121ea 55,299.55 $55,248.40 0.1%
70 0x7cf59c7488ef93c45bbaef98afae545f1b4fef6d 55,206.02 $55,154.96 0.1%
71 0x923d8dabd2f2b09c286afb16e1ac8a07c78fb860 54,687.66 $54,637.08 0.1%
72 0xfd414badf13a95ab18379896aaa2f8b6e337f170 50,592.26 $50,545.48 0.09%
73 0x1f7d1970b0e9f229df8d81f1f358f08ee52462fd 50,580.62 $50,533.85 0.09%
74 0x0a0207ccaf2041431c7b80dec00512bb19ba111f 50,051.99 $50,005.70 0.09%
75 0x9eaaa41fdbd489697285afb05028fe9213358717 50,000.00 $49,953.76 0.09%
76 0xb91ef9a2c37c20803efd33d98f09296d2468403b 49,312.98 $49,267.37 0.09%
77 0x81533c7938946e0605f6b3f0950381db1e0a81ea 49,286.17 $49,240.59 0.09%
78 0xb1cf7d2092bb5f46d5e1c781ece63adc44c5a3af 49,247.15 $49,201.61 0.09%
79 0xdc0ae4879d8783989102fd51dcd44faed5e7f4f3 48,702.57 $48,657.53 0.09%
80 0x6f9b31b854bcd6089b350207ca879cf100779652 47,946.06 $47,901.72 0.09%
81 0x993b16320d16bb35ca328ceaeb1b7e93ba8c596e 47,730.41 $47,686.27 0.09%
82 0x0338b98f97d9b7d69165f0b4aa85546dc37ea423 45,661.69 $45,619.47 0.08%
83 0xd3f0325f9ae1790dd83e76a3bf4379fb6760ddf3 44,336.99 $44,295.98 0.08%
84 0x6eb99370e21e2b5a6ccd6541ec4dbf6c8cbe9ed1 42,568.00 $42,528.63 0.08%
85 0xa3b6e1577b003c8b176ba321432920e6072abd5e 41,528.84 $41,490.44 0.08%
86 0x16b8cc5b1558b365d9844385425b13bde0ceaa49 41,295.38 $41,257.19 0.08%
87 0xc9cf735faee9d38c9c43d704fab7ebeca0c66c60 40,811.30 $40,773.56 0.07%
88 0x6f3afdca9db098b5446f4fbd6cc2950f8b8615ad 40,000.00 $39,963.01 0.07%
89 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 38,791.36 $38,755.48 0.07%
90 0x5fafc99dbc1357cab2855a09614dc5c758ed14ae 38,784.01 $38,748.14 0.07%
91 0x074125ff7e64bd323a86b299ecc597e07a4819c2 38,500.11 $38,464.51 0.07%
92 0x6f400810b62df8e13fded51be75ff5393eaa841f 38,318.95 $38,283.52 0.07%
93 0x341c79d55b2d932610b362ac8419173aba444c82 38,000.00 $37,964.86 0.07%
94 0x60d4f28f407121bca015d47cdc9b9b4546b5a9c7 37,703.14 $37,668.27 0.07%
95 0xaf0fdd39e5d92499b0ed9f68693da99c0ec1e92e 35,861.26 $35,828.09 0.07%
96 0x393f88010a5535b7e33ae8cc87bea4a56c36c2f7 34,465.55 $34,433.68 0.06%
97 0xd939611c3ca425b4f6d4a82591eab3da43c2f4a0 34,365.21 $34,333.43 0.06%
98 0x9c5083dd4838e120dbeac44c052179692aa5dac5 34,199.70 $34,168.07 0.06%
99 0xa9f00c00ea5fd167da64917267e60f9d9430b321 33,163.41 $33,132.74 0.06%
100 0x35fea7f23ad7722d00f2e2a10f388c8ad08e106c 33,057.59 $33,027.02 0.06%

Thống kê top địa chỉ trữ SUSD

Top 10 ví đầu bảng chiếm 65.94% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 78.55% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 87.55% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 92.34% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ sUSD (SUSD). Top Holder SUSD 02/2023 - GiaCoin.com
5 trên 622 đánh giá