Tiền ảo: 29,351 Sàn giao dịch: 754 Vốn hóa: $2,444,666,823,416 Khối lượng (24h): $68,849,152,654 Thị phần: BTC: 53.5%, ETH: 16.1%
Storj (STORJ)Storj STORJ
Xếp hạng #261 06:48:00 24/04/2024
Giá Storj (STORJ)
$0.5833 1.9%
0.000008785 BTC 15,204 VND
Thấp: $0.5609 Cao: $0.5833
Vốn hóa thị trường $242,077,582 Khối lượng 24h $13,205,754 Lượng cung lưu hành 414,984,351 STORJ
Thay đổi 1h 0.95% Thay đổi 24h 1.9% Thay đổi 7 ngày 10.57%

[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.

Chuyển đổi STORJ - USD - VND

Thị trường Storj (STORJ)

#Sàn giao dịchCặpGiáKhối lượng giao dịchCập nhật
1 LBank LBank STORJ/USDT $0.5807 $18,449,221 06:28:58 24/04/2024
2 Binance Binance STORJ/USDT $0.5798 $12,137,638 06:26:58 24/04/2024
3 Millionero Millionero STORJ/USDT $0.5810 $8,904,296 06:31:58 24/04/2024
4 Bitoy Bitoy STORJ/USDT $0.5818 $7,362,125 06:28:58 24/04/2024
5 TruBit Pro Exchange TruBit Pro Exchange STORJ/USDT $0.5808 $6,184,639 06:28:58 24/04/2024
6 CoinTR Pro CoinTR Pro STORJ/USDT $0.5811 $5,168,809 06:28:58 24/04/2024
7 OrangeX OrangeX STORJ/USDT $0.5807 $4,894,450 06:28:58 24/04/2024
8 Toobit Toobit STORJ/USDT $0.5808 $4,012,504 06:28:58 24/04/2024
9 BiKing BiKing STORJ/USDT $0.5809 $3,689,038 06:28:58 24/04/2024
10 Upbit Upbit STORJ/KRW $0.6142 $3,483,480 06:26:19 24/04/2024
11 Blofin Blofin STORJ/USDT $0.5790 $2,657,545 06:31:58 24/04/2024
12 OKX OKX STORJ/USDT $0.5804 $2,609,295 06:25:58 24/04/2024
13 BitVenus BitVenus STORJ/USDT $0.5808 $2,447,242 06:28:58 24/04/2024
14 Bitunix Bitunix STORJ/USDT $0.5807 $2,364,290 06:29:58 24/04/2024
15 BTCC BTCC STORJ/USDT $0.6300 $1,987,156 06:31:58 24/04/2024
16 BingX BingX STORJ/USDT $0.5808 $1,850,375 06:28:58 24/04/2024
17 Binance Binance STORJ/USDT $0.5806 $1,651,158 06:26:19 24/04/2024
18 HTX HTX STORJ/USDT $0.5829 $1,578,873 06:29:16 24/04/2024
19 Bybit Bybit STORJ/USDT $0.5800 $1,571,640 06:26:58 24/04/2024
20 GroveX GroveX STORJ/USDT $0.5819 $1,498,850 06:32:18 24/04/2024
21 BYDFi BYDFi STORJ/USDT $0.5809 $1,444,890 06:28:58 24/04/2024
22 XT.COM XT.COM STORJ/USDT $0.5808 $1,261,878 06:28:58 24/04/2024
23 SuperEx SuperEx STORJ/USDT $0.5811 $1,082,170 06:29:16 24/04/2024
24 Fairdesk Fairdesk STORJ/USDT $0.5806 $746,950 06:29:58 24/04/2024
25 ZOOMEX ZOOMEX STORJ/USDT $0.5808 $732,241 06:32:58 24/04/2024
26 BitVenus BitVenus STORJ/USDT $0.5813 $687,483 06:29:16 24/04/2024
27 OKX OKX STORJ/USDT $0.5811 $663,080 06:26:19 24/04/2024
28 TruBit Pro Exchange TruBit Pro Exchange STORJ/USDT $0.5813 $649,802 06:29:16 24/04/2024
29 ICRYPEX ICRYPEX STORJ/TRY $0.5783 $634,875 06:29:16 24/04/2024
30 ZKE ZKE STORJ/USDT $0.5815 $623,466 06:29:16 24/04/2024
31 Koinbay Koinbay STORJ/USDT $0.5815 $623,466 06:29:16 24/04/2024
32 Bitci TR Bitci TR STORJ/USDT $0.5793 $616,368 06:29:16 24/04/2024
33 Phemex Phemex STORJ/USDT $0.5807 $594,693 06:28:58 24/04/2024
34 B2Z Exchange B2Z Exchange STORJ/USD $0.5807 $461,841 06:32:58 24/04/2024
35 BTSE BTSE STORJ/USDT $0.5809 $460,981 06:28:58 24/04/2024
36 MEXC MEXC STORJ/USDT $0.5810 $455,542 06:28:58 24/04/2024
37 LBank LBank STORJ/USDT $0.5814 $454,407 06:29:16 24/04/2024
38 CoinCatch CoinCatch STORJ/USDT $0.5808 $411,024 06:29:58 24/04/2024
39 Bithumb Bithumb STORJ/KRW $0.6135 $362,362 06:29:16 24/04/2024
40 CoinCatch CoinCatch STORJ/USDT $0.5817 $289,213 06:29:16 24/04/2024
41 CITEX CITEX STORJ/USDT $0.5815 $288,184 06:29:16 24/04/2024
42 XT.COM XT.COM STORJ/USDT $0.5813 $275,226 06:29:16 24/04/2024
43 ICRYPEX ICRYPEX STORJ/USDT $0.5799 $264,342 06:29:16 24/04/2024
44 Hotcoin Hotcoin STORJ/USDT $0.5807 $261,644 06:29:16 24/04/2024
45 Coinbase Exchange Coinbase Exchange STORJ/USD $0.5809 $223,984 06:26:19 24/04/2024
46 Websea Websea STORJ/USDT $0.5812 $216,775 06:28:58 24/04/2024
47 HitBTC HitBTC STORJ/USDT $0.5809 $195,922 06:29:16 24/04/2024
48 FMFW.io FMFW.io STORJ/USDT $0.5809 $195,922 06:29:16 24/04/2024
49 WhiteBIT WhiteBIT STORJ/USDT $0.5812 $150,583 06:29:16 24/04/2024
50 KuCoin KuCoin STORJ/USDT $0.5771 $135,592 06:26:58 24/04/2024
51 BitDelta BitDelta STORJ/USDT $0.5813 $117,757 06:29:16 24/04/2024
52 BitMart BitMart STORJ/USDT $0.5803 $116,065 06:29:16 24/04/2024
53 Toobit Toobit STORJ/USDT $0.5814 $110,766 06:29:16 24/04/2024
54 LATOKEN LATOKEN STORJ/BTC $0.5774 $102,289 06:29:16 24/04/2024
55 ExMarkets ExMarkets STORJ/USDT $0.9416 $97,658.36 06:32:18 24/04/2024
56 BingX BingX STORJ/USDT $0.5812 $94,717.51 06:29:16 24/04/2024
57 BYDFi BYDFi STORJ/USDT $0.5815 $87,844.71 06:29:16 24/04/2024
58 Binance Binance STORJ/TRY $0.5838 $80,365.19 06:26:19 24/04/2024
59 LATOKEN LATOKEN STORJ/USDT $0.5788 $78,179.57 06:29:16 24/04/2024
60 Gate.io Gate.io STORJ/USDT $0.5806 $77,999.95 06:26:19 24/04/2024
61 KuCoin KuCoin STORJ/USDT $0.5812 $77,050.98 06:26:19 24/04/2024
62 AlphaX AlphaX STORJ/USDT $0.5809 $73,276.62 06:28:58 24/04/2024
63 Pionex Pionex STORJ/USDT $0.5808 $60,066.08 06:28:58 24/04/2024
64 BlueBit BlueBit STORJ/USDT $0.5824 $59,108.84 06:32:18 24/04/2024
65 Globe Derivative Exchange Globe Derivative Exchange STORJ/USD $0.5813 $55,040.00 06:28:58 24/04/2024
66 HIBT HIBT STORJ/USDT $0.5815 $53,084.07 06:29:16 24/04/2024
67 Bitget Bitget STORJ/USDT $0.5814 $52,496.80 06:29:16 24/04/2024
68 Bitunix Bitunix STORJ/USDT $0.5813 $48,232.16 06:29:16 24/04/2024
69 Paribu Paribu STORJ/TRY $0.5844 $41,390.48 06:29:16 24/04/2024
70 Binance TR Binance TR STORJ/TRY $0.5838 $39,809.09 06:29:16 24/04/2024
71 Tapbit Tapbit STORJ/USDT $0.5815 $38,969.60 06:29:16 24/04/2024
72 AlphaX AlphaX STORJ/USDT $0.5812 $38,218.75 06:29:16 24/04/2024
73 DigiFinex DigiFinex STORJ/USDT $0.5787 $38,052.36 06:29:16 24/04/2024
74 MEXC MEXC STORJ/USDT $0.5810 $36,525.20 06:29:16 24/04/2024
75 ONUS Pro ONUS Pro STORJ/VNDC $0.5808 $36,213.57 06:28:58 24/04/2024
76 Koinpark Koinpark STORJ/USDT $0.5821 $27,883.11 06:32:18 24/04/2024
77 Kraken Kraken STORJ/USD $0.5790 $26,115.37 06:26:19 24/04/2024
78 Globe Derivative Exchange Globe Derivative Exchange STORJ/USDT $0.5811 $21,721.27 06:29:16 24/04/2024
79 Binance Binance STORJ/BTC $0.5813 $21,607.19 06:26:19 24/04/2024
80 PointPay PointPay STORJ/USDT $0.5808 $19,975.30 06:29:16 24/04/2024
81 WEEX WEEX STORJ/USDT $0.5807 $19,740.57 06:29:58 24/04/2024
82 Coincall Coincall STORJ/USD $0.5809 $18,378.28 06:32:58 24/04/2024
83 Flipster Flipster STORJ/USDT $0.5813 $17,426.68 06:32:58 24/04/2024
84 Koinpark Koinpark STORJ/INR $0.6234 $16,512.16 06:32:18 24/04/2024
85 B2Z Exchange B2Z Exchange STORJ/USDT $0.5817 $14,813.52 06:32:18 24/04/2024
86 BTSE BTSE STORJ/USDT $0.5807 $14,802.31 06:29:16 24/04/2024
87 Bitvavo Bitvavo STORJ/EUR $0.5757 $13,384.59 06:29:16 24/04/2024
88 CEX.IO CEX.IO STORJ/USDT $0.5820 $13,300.52 06:29:16 24/04/2024
89 OKX OKX STORJ/USDC $0.5819 $13,050.41 06:26:19 24/04/2024
90 CoinW CoinW STORJ/USDT $0.5809 $12,987.19 06:29:16 24/04/2024
91 Kraken Kraken STORJ/USD $0.5800 $12,925.88 06:26:58 24/04/2024
92 Bitrue Bitrue STORJ/USDT $0.5813 $10,965.16 06:29:16 24/04/2024
93 Bitlo Bitlo STORJ/TRY $0.5831 $10,496.31 06:32:18 24/04/2024
94 Gate.io Gate.io STORJ/ETH $0.5801 $10,415.12 06:26:19 24/04/2024
95 Bitay Bitay STORJ/USDT $0.5814 $10,188.49 06:29:16 24/04/2024
96 Gemini Gemini STORJ/USD $0.5793 $10,142.70 06:29:16 24/04/2024
97 BtcTurk | Kripto BtcTurk | Kripto STORJ/USDT $0.5801 $9,949.14 06:29:16 24/04/2024
98 Pionex Pionex STORJ/USDT $0.5816 $9,786.02 06:29:16 24/04/2024
99 Gate.io Gate.io STORJ/BTC $0.5806 $9,524.99 06:26:19 24/04/2024
100 DeGate DeGate STORJ/USDC $0.5803 $8,625.83 06:29:16 24/04/2024
101 CoinTR Pro CoinTR Pro STORJ/USDT $0.5811 $8,289.92 06:29:16 24/04/2024
102 Coinone Coinone STORJ/KRW $0.6094 $6,938.30 06:29:16 24/04/2024
103 Gate.io Gate.io STORJ/TRY $0.5835 $6,061.17 06:26:19 24/04/2024
104 CoinEx CoinEx STORJ/USDT $0.5830 $5,809.17 06:29:16 24/04/2024
105 CoinEx CoinEx STORJ/USDC $0.5842 $5,516.04 06:29:16 24/04/2024
106 Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange STORJ/USDT $0.5809 $5,276.50 06:29:16 24/04/2024
107 Jubi Jubi STORJ/USDT $0.5793 $4,561.91 06:29:16 24/04/2024
108 Kraken Kraken STORJ/EUR $0.5797 $4,362.34 06:26:19 24/04/2024
109 Bit2Me Bit2Me STORJ/EUR $0.5797 $4,257.00 06:29:16 24/04/2024
110 Upbit Upbit STORJ/BTC $0.5733 $4,244.37 06:26:19 24/04/2024
111 Cryptology Cryptology STORJ/USDT $0.5804 $4,161.56 06:29:16 24/04/2024
112 Uniswap v2 Uniswap v2 STORJ/WETH $0.5755 $4,109.21 06:26:19 24/04/2024
113 WEEX WEEX STORJ/USDT $0.5813 $3,574.00 06:29:16 24/04/2024
114 Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange STORJ/USD $0.5811 $3,218.32 06:29:16 24/04/2024
115 Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange STORJ/USD $0.5807 $2,123.45 06:28:58 24/04/2024
116 Bitstamp Bitstamp STORJ/EUR $0.5738 $1,948.76 06:29:16 24/04/2024
117 B2Z Exchange B2Z Exchange STORJ/USDC $0.5832 $1,651.10 06:32:18 24/04/2024
118 CoinTR Pro CoinTR Pro STORJ/TRY $0.5817 $1,089.09 06:29:16 24/04/2024
119 B2Z Exchange B2Z Exchange STORJ/USD $0.5826 $772.25 06:32:18 24/04/2024
120 ZebPay ZebPay STORJ/INR $0.6966 $579.67 04:36:15 24/04/2024
121 Kraken Kraken STORJ/XBT $0.5776 $574.85 06:26:19 24/04/2024
122 Binance.US Binance.US STORJ/USDT $0.5775 $523.61 06:29:16 24/04/2024
123 KuCoin KuCoin STORJ/BTC $0.5700 $457.82 06:26:19 24/04/2024
124 Bitstamp Bitstamp STORJ/USD $0.5404 $211.91 06:29:16 24/04/2024
125 HitBTC HitBTC STORJ/BTC $0.5818 $154.46 06:29:16 24/04/2024
126 Nominex Nominex STORJ/USDT $0.5813 $136.84 06:29:16 24/04/2024
127 KuCoin KuCoin STORJ/ETH $0.5766 $133.74 06:26:19 24/04/2024
128 WazirX WazirX STORJ/INR $0.6150 $123.57 06:29:16 24/04/2024
129 Foxbit Foxbit STORJ/BRL $0.5831 $118.36 06:29:16 24/04/2024
130 Korbit Korbit STORJ/KRW $0.6064 $101.44 06:29:16 24/04/2024
131 NovaDAX NovaDAX STORJ/BRL $0.5779 $96.97 06:29:16 24/04/2024
132 Unocoin Unocoin STORJ/INR $0.8047 $83.60 06:29:16 24/04/2024
133 Indodax Indodax STORJ/IDR $0.5819 $79.01 06:29:16 24/04/2024
134 Unocoin Unocoin STORJ/USDT $1.32 $68.45 06:29:16 24/04/2024
135 Tokocrypto Tokocrypto STORJ/USDT $0.5813 $56.21 06:29:16 24/04/2024
136 WazirX WazirX STORJ/USDT $0.6196 $42.13 06:29:16 24/04/2024
137 CEX.IO CEX.IO STORJ/USD $0.5822 $20.38 06:29:16 24/04/2024
138 CEX.IO CEX.IO STORJ/EUR $0.5829 $16.11 06:29:16 24/04/2024
139 CoinDCX CoinDCX STORJ/INR $0.6245 $4.95 06:29:16 24/04/2024
140 Poloniex Poloniex STORJ/BTC $0.6444 $0 06:29:16 24/04/2024
141 Poloniex Poloniex STORJ/USDT $0.5744 $0 06:29:16 24/04/2024
142 HitBTC HitBTC STORJ/ETH $0.5734 $0 06:29:16 24/04/2024
143 Currency.com Currency.com STORJ/USD $0.5795 $0 06:29:16 24/04/2024
144 NiceHash NiceHash STORJ/BTC $0.5708 $0 06:29:16 24/04/2024
145 CoinDCX CoinDCX STORJ/BTC $0.5814 $0 06:29:16 24/04/2024
146 CoinDCX CoinDCX STORJ/USDT $0.5813 $0 06:29:16 24/04/2024
147 ONUS Pro ONUS Pro STORJ/USDT $0.5845 $0 06:29:16 24/04/2024
148 ONUS Pro ONUS Pro STORJ/VNDC $0.5841 $0 06:29:16 24/04/2024

Thông tin thị trường giao dịch Storj (STORJ)

Bảng dữ liệu thể hiện Top 148 cặp giao dịch STORJ có Khối lượng giao dịch 24 giờ cao nhất. Dữ liệu được tổng hợp từ 754 sàn giao dịch trên toàn thế giới.

Thời gian ở bảng dữ liệu trên tính theo múi giờ Việt Nam là GMT+7. Dữ liệu được cập nhật 5 phút / lần.

Theo thông tin cập nhật mới nhất lúc 06:28:58 24/04/2024, cặp giao dịch STORJ/USDT tại sàn LBank đang có khối lượng giao dịch cao nhất.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của cặp này là $18,449,221 với tỷ giá $0.5807.

Giải thích từ ngữ

Sàn giao dịch: Tên sàn giao dịch chứa cặp STORJ.

Cặp: Tên cặp giao dịch STORJ với một đồng khác.

Giá: Tỷ giá của từng cặp giao dịch được quy đổi sang USD.

Khối lượng giao dịch (volume): là số STORJ được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.

Cập nhật: Lần cập nhật dữ liệu gần nhất theo múi giờ Việt Nam GMT+7.

Thị trường giao dịch Storj (STORJ) Cặp giao dịch Storj (STORJ) - GiaCoin.com
5 trên 764 đánh giá