Tiền ảo: 22,419 Sàn giao dịch: 538 Vốn hóa: $1,076,205,547,219 Khối lượng (24h): $66,557,886,775 Thị phần: BTC: 42.1%, ETH: 18.7%
Shuffle Monster (SHUF)Shuffle Monster SHUF
Xếp hạng #5940 16:39:04 11/10/2021
Giá Shuffle Monster (SHUF)
$0.1567 0.54%
0.000002768 BTC 3,683 VND
Vốn hóa thị trường - Khối lượng 24h - Lượng cung lưu hành -
Thay đổi 1h 0.06% Thay đổi 24h 0.54% Thay đổi 7 ngày 7.27%

Chuyển đổi SHUF - USD - VND

Thị trường Shuffle Monster (SHUF)

Đang cập nhật

Thông tin thị trường giao dịch Shuffle Monster (SHUF)

Bảng dữ liệu thể hiện Top -1 cặp giao dịch SHUF có Khối lượng giao dịch 24 giờ cao nhất. Dữ liệu được tổng hợp từ 538 sàn giao dịch trên toàn thế giới.

Thời gian ở bảng dữ liệu trên tính theo múi giờ Việt Nam là GMT+7. Dữ liệu được cập nhật 5 phút / lần.

Theo thông tin cập nhật mới nhất lúc 08:00:00 01/01/1970, cặp giao dịch tại sàn đang có khối lượng giao dịch cao nhất.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của cặp này là $0 với tỷ giá $0.

Giải thích từ ngữ

Sàn giao dịch: Tên sàn giao dịch chứa cặp SHUF.

Cặp: Tên cặp giao dịch SHUF với một đồng khác.

Giá: Tỷ giá của từng cặp giao dịch được quy đổi sang USD.

Khối lượng giao dịch (volume): là số SHUF được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.

Cập nhật: Lần cập nhật dữ liệu gần nhất theo múi giờ Việt Nam GMT+7.

Thị trường giao dịch Shuffle Monster (SHUF) Cặp giao dịch Shuffle Monster (SHUF) - GiaCoin.com
5 trên 667 đánh giá