Tiền ảo: 22,419 Sàn giao dịch: 538 Vốn hóa: $1,085,817,828,398 Khối lượng (24h): $65,979,255,110 Thị phần: BTC: 42.1%, ETH: 18.8%
Shuffle Monster (SHUF)Shuffle Monster SHUF
Xếp hạng #5940 16:39:04 11/10/2021
Giá Shuffle Monster (SHUF)
$0.1567 0.54%
0.000002768 BTC 3,686 VND
Vốn hóa thị trường - Khối lượng 24h - Lượng cung lưu hành -
Thay đổi 1h 0.06% Thay đổi 24h 0.54% Thay đổi 7 ngày 7.27%

Chuyển đổi SHUF - USD - VND

Top địa chỉ Shuffle Monster (SHUF) theo số dư

Có tất cả 4,000 ví lưu trữ SHUF.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Shuffle Monster (SHUF) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x260e069dead76baac587b5141bb606ef8b9bab6c 202,109.16 $31,669.64 21.94%
2 0x8f83eb7abb2bcf57347298d9bf09a2d284190643 49,000.09 $7,678.11 5.32%
3 0x7787b3357a6d803768f76856f2d93d6b344be998 27,966.35 $4,382.21 3.04%
4 0xf20e53b1b21b4cf9e688aa65439e4c364f51fac9 25,211.33 $3,950.51 2.74%
5 0xdcfe447812a20a59cea49204ee6137f018996155 15,953.70 $2,499.88 1.73%
6 0x8ddeb1eb8a020506158c3e845578597e28839783 15,126.12 $2,370.20 1.64%
7 0xc267dd92ddc4a15818c20348129c10acb23d55ab 11,470.73 $1,797.41 1.25%
8 0x55dd9b279dd99a95d763f9f5558abd5c9e9096c2 11,132.74 $1,744.45 1.21%
9 0xce82dcea0818d8695caa972d57af0bad9446fc00 10,741.27 $1,683.11 1.17%
10 0x2770d5b21af5d0e4254b86a5a0db3f871450d60c 10,560.11 $1,654.72 1.15%
11 0x893b2ad732e47fe14dfcccd3f200bb19c400b40e 8,907.01 $1,395.69 0.97%
12 0x4a64b2820a06a67ee878157a7f48611463d6bd78 7,374.64 $1,155.58 0.8%
13 0xcf4f9ea44850ed75a458325ad15af341ee4622e1 7,290.52 $1,142.39 0.79%
14 0x54e7452428ba68a3445356b44a6e1c11b73fe4b2 7,106.68 $1,113.59 0.77%
15 0x72bed203c9a5eff37e1f55be91f742def6e0e5c7 6,663.09 $1,044.08 0.72%
16 0x2f7c96fc857f0aba8acad73b90762e97fcf1f24f 5,840.00 $915.10 0.63%
17 0x188c30e9a6527f5f0c3f7fe59b72ac7253c62f28 5,177.11 $811.23 0.56%
18 0x0ffba2fb7828242d0f60db4c0aef40ff6b6319e4 5,084.48 $796.72 0.55%
19 0x21a8f29103aee1be41ed95fff339e0ebf953a99e 4,900.00 $767.81 0.53%
20 0x92d7fea9a96b2b7cbb29e2ecb4386bfa9749c8af 4,761.42 $746.09 0.52%
21 0xe2b733025bf0e19ab79772b4e9293615c75c64f7 4,625.41 $724.78 0.5%
22 0x3dad4cb0cf6d473d35f2bfd39c2d20afd3700fe8 4,529.29 $709.72 0.49%
23 0x150b8e09ccec1e070b242b5746e4917cb118d0db 3,675.51 $575.94 0.4%
24 0x00a7edc18b3f63fe1da8f2a3d75ba25579581393 3,635.58 $569.68 0.39%
25 0x536956fab86774fb55cfaacf496bc25e4d2b435c 3,568.29 $559.14 0.39%
26 0x637f41e54962284eab03a2d9b426ba233a0ddb9e 3,537.95 $554.38 0.38%
27 0xf963d2d20833d17857c4bc3585b3a55dfcd7f403 3,475.26 $544.56 0.38%
28 0xbdcbcf33140bae3cc0537e35c4ea35b25aba0a1a 3,472.86 $544.18 0.38%
29 0xa68dd79e3492bb832fa944c29c5972b51cde4abf 3,187.33 $499.44 0.35%
30 0x0c4fed47da878326ac66a65d941c7230327b8776 3,060.52 $479.57 0.33%
31 0x2fbd0825ef5e8736c8d638b3f7be2c17902dae64 3,039.90 $476.34 0.33%
32 0xd04b26e901708d9ebfe83c481c84a11fa4594f83 2,996.93 $469.61 0.33%
33 0x8a9c00b44bc68debd067fe83b5db4bb953833519 2,881.96 $451.59 0.31%
34 0x92df6eee87740d64826dc1a5cf84187e224330f2 2,847.22 $446.15 0.31%
35 0x0af0491b49563e4f2dddb07fc14427f6ae008d25 2,784.16 $436.27 0.3%
36 0x3a9fff453d50d4ac52a6890647b823379ba36b9e 2,734.93 $428.55 0.3%
37 0x8fdd2e75daafe18b315d89971158d7ee211ee111 2,623.37 $411.07 0.28%
38 0xd1692f1c6b50d299993363be1c869e3e64842732 2,562.85 $401.59 0.28%
39 0xe69f6bcbf6a14f193c72ec031aab2b1e6bbde07d 2,554.02 $400.20 0.28%
40 0x704330a41116e066f0cab51f0819b9c06a81bfac 2,320.63 $363.63 0.25%
41 0xabe648928a8d5b1d943d5d237de71bb2a0c2794c 2,290.70 $358.94 0.25%
42 0x32d099cf26854d28865cd7b2e53943b9c660cefe 2,255.82 $353.48 0.24%
43 0xc898d88be1ac88df6b6b0cb3eb0aa8a1a49611d1 2,227.99 $349.12 0.24%
44 0x164084671ba734015f0d57a2987a216d46c44e33 2,208.88 $346.12 0.24%
45 0xd703981ac2916f50b4a672ee1bf38dc57aac44df 2,086.90 $327.01 0.23%
46 0xdbc4b66cf769c6ba140a71e61e266b6796b88660 1,929.14 $302.29 0.21%
47 0xee2826453a4fd5afeb7ceffeef3ffa2320081268 1,924.30 $301.53 0.21%
48 0xa87d3e2decfefa4afdb1523fdc7f8c35740708a8 1,902.13 $298.06 0.21%
49 0xa0e583314156e7e82ba24ddaf36483dfb78119b5 1,850.96 $290.04 0.2%
50 0x489cb249a4282af731ed57ee4ef2211a7360f115 1,835.69 $287.64 0.2%
51 0xb5a7737e3b73e71cc22d84b823a02131b37a1233 1,802.40 $282.43 0.2%
52 0xc27149e7f1664fc925beb76ae0b3fd8ff12c4c82 1,787.09 $280.03 0.19%
53 0x5b7a52579775da8f57cfbe8d819e818bd82f5114 1,723.90 $270.13 0.19%
54 0x6bf97f2534be2242ddb3a29bfb24d498212dcded 1,722.72 $269.94 0.19%
55 0x44e497a22e9561f581f0a1017c7787c04159e936 1,717.82 $269.17 0.19%
56 0x1c4d6fec5eebe8e79b282e148ffd85007223cc70 1,701.49 $266.62 0.18%
57 0x905d32f3bdc812cb1218d355f3db742573e6b9a8 1,699.99 $266.38 0.18%
58 0x7acb024cbc0324526ad2230ffdd6f4eee2e6c911 1,698.20 $266.10 0.18%
59 0xc0ba9fd6fd13b87f71cf6d665d7f1ebec592c7c0 1,691.40 $265.04 0.18%
60 0x74c17380777d3ade913d9b5ad50b498f8bc46fa7 1,691.23 $265.01 0.18%
61 0x2e9b898ff101a0fd1e79ebff0a76419adcbed808 1,689.45 $264.73 0.18%
62 0x7fba4fd5d45157bd3b82555a555a406ed87c0291 1,688.77 $264.62 0.18%
63 0x9fbcb5a7d1132bf96e72268c24ef29b7433f7402 1,680.12 $263.27 0.18%
64 0x624698bb841f344a200fe6adb695e8ff695bcad7 1,667.39 $261.27 0.18%
65 0xba41e0dd8bebbac72481a02d2481b4f66c5c564b 1,655.91 $259.47 0.18%
66 0xeb26dfc043d3bd288c2569b37a804768d5fb5faa 1,654.89 $259.31 0.18%
67 0xf4aa47b22f93a1a9e46f794100587a32505f2e17 1,652.49 $258.94 0.18%
68 0xbb6ab3cf7cabe055a96ca165421927305ee4d30b 1,649.82 $258.52 0.18%
69 0x3629caafe0254465fd7c394150d7dfc2da975e85 1,645.75 $257.88 0.18%
70 0x1d6f153515271796bf7604255ee0633121786063 1,644.97 $257.76 0.18%
71 0xafbf714ccd00c3b6d9a1bbbccf0127ac6fca4cca 1,642.33 $257.35 0.18%
72 0x84235bc2600effbdbc9ef0209c44f7c28f6ff670 1,640.15 $257.00 0.18%
73 0x53f21d0631de000e199b91d6ef66de7d7d1ae353 1,638.03 $256.67 0.18%
74 0x83e4bcc17ca5297f30b52e2dff9864b38da258b6 1,636.79 $256.48 0.18%
75 0x7b121261bb22cf1701878b366ea67c4f197a86c7 1,635.98 $256.35 0.18%
76 0xc0657fc6226c8c364f8fe512d376b4228362ca06 1,632.24 $255.76 0.18%
77 0x33362f8115a491664803c41cb2eb1ead2e0a869a 1,631.86 $255.71 0.18%
78 0x07998a3a787f8775d8b2a14382abfb5de49f2332 1,631.07 $255.58 0.18%
79 0x60206cfedf6eb2d9c1132390da5c7d99519b6e7f 1,627.49 $255.02 0.18%
80 0x8c22f626a5c2defea5016263fc37d7e84d3e6500 1,620.16 $253.87 0.18%
81 0xa31b9f9e9b42bba7393f1536a5b4e5ce50a7bc00 1,616.52 $253.30 0.18%
82 0xb290189091cbfa6b95661325784cc9b688e3776f 1,612.89 $252.73 0.18%
83 0x16a0772b17ae004e6645e0e95bf50ad69498a34e 1,610.70 $252.39 0.17%
84 0x025c7d69345e33e0d6c780b48c2fb215f8779e86 1,604.36 $251.40 0.17%
85 0x2392bacd33a2eb8094fdd8c2266cb0ca84c12d28 1,599.02 $250.56 0.17%
86 0x4e94e8b33967d439cd8b3441392ac687b24d27f5 1,593.00 $249.62 0.17%
87 0x74ab0259b2efb7c4cd64e9a26bce9ec6a11d83a9 1,590.33 $249.20 0.17%
88 0xfcd60805f46081d1da05b8b48aeaee2bf1855f6a 1,588.27 $248.87 0.17%
89 0xbc3c6a3ee84daa9cb3472a1b0d8f2726c1dd91db 1,587.80 $248.80 0.17%
90 0xc7476fe5ce21078cf7a9b8aaadb0cdc26aacd9fe 1,585.98 $248.52 0.17%
91 0x5cfa6254dc991ca0efaafc84ce92d960e6d4b911 1,580.28 $247.62 0.17%
92 0xc077386fcfce512d7aa492740285f5b49b1de547 1,580.19 $247.61 0.17%
93 0xab5801a7d398351b8be11c439e05c5b3259aec9b 1,575.94 $246.94 0.17%
94 0x21758aa9bc1e4315c19a7fcabc11389daaef914e 1,575.24 $246.83 0.17%
95 0x451b1cfdbc1ea45bae8d87511465df4c1dd615bf 1,573.97 $246.63 0.17%
96 0x5fef0adc3ab0002373e333e891c8ec32881c8f4a 1,573.09 $246.50 0.17%
97 0x46ad59daeb70849ecb7f753c2ce0b5752ba9af38 1,571.08 $246.18 0.17%
98 0x818636b6dc547b3503578c3374241b37dedbb101 1,569.56 $245.94 0.17%
99 0xd1ccfbf0a0dc2a9ed8a496b07e81dd8ecd7cb00e 1,562.53 $244.84 0.17%
100 0x08e1224cac49dc444c47327166dfabbd21d65050 1,556.48 $243.89 0.17%

Thống kê top địa chỉ trữ SHUF

Top 10 ví đầu bảng chiếm 41.19% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 48.03% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 57.22% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 66.1% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Shuffle Monster (SHUF). Top Holder SHUF 02/2023 - GiaCoin.com
4.1 trên 655 đánh giá