Tiền ảo: 23,122 Sàn giao dịch: 591 Vốn hóa: $1,170,587,426,109 Khối lượng (24h): $43,258,146,036 Thị phần: BTC: 46.1%, ETH: 18.7%
Rubic (RBC)Rubic RBC
Xếp hạng #3254 14:12:00 31/03/2023
Giá Rubic (RBC)
$0.02046 -2.6%
0.0000007335 BTC 481 VND
Thấp: $0.02044 Cao: $0.02164
Vốn hóa thị trường - Khối lượng 24h $218,221 Lượng cung lưu hành -
Thay đổi 1h -0.02% Thay đổi 24h -2.6% Thay đổi 7 ngày 6.95%

Chuyển đổi RBC - USD - VND

Top địa chỉ Rubic (RBC) theo số dư

Có tất cả 1,896 ví lưu trữ RBC.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Rubic (RBC) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xadae2f3b0db76cb3eafe76a8bf99b93f099c140a 15,439,631.73 $315,919.63 12.81%
2 0xef19e87fa5f47b81b2c4ad25ede64dbad1cd3bd9 11,000,453.00 $225,086.91 9.12%
3 0xb699853be792ce85a4fab963e772648f6dd28315 6,677,644.93 $136,635.33 5.54%
4 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe 6,541,323.69 $133,845.98 5.43%
5 0x75e89d5979e4f6fba9f97c104c2f0afb3f1dcb88 2,747,107.70 $56,210.23 2.28%
6 0xb18fec5cc92a8fe8c37d3fa9e15fa1bf4726df7a 2,030,254.92 $41,542.27 1.68%
7 0x72e5263ff33d2494692d7f94a758aa9f82062f73 1,927,804.89 $39,445.98 1.6%
8 0xf71afe21cd32959113fc47ae2ef886b43a9413d5 1,826,954.76 $37,382.43 1.52%
9 0x42dbf13dabea5f9bfbe49ce44b930241aa52cca1 1,257,980.35 $25,740.30 1.04%
10 0x868c20050bdd1b0fa90c17b6329051a45f0031bc 1,204,718.06 $24,650.46 1%
11 0x483557c3b44362ebda69b9a1e9bb2c27073ae1bd 1,155,640.00 $23,646.25 0.96%
12 0x91d6886da15b4170782f545c491b874b72ed8c15 1,066,326.98 $21,818.76 0.88%
13 0x3686d09909d427979ec5bc7fc0c59cea7354074a 1,062,253.05 $21,735.40 0.88%
14 0x9f36df32efe6f2cf6bcc2cf9810b44f327b616a1 1,000,000.00 $20,461.60 0.83%
15 0xeef557633d3dc2feffab17262381e59f8ead6578 974,239.92 $19,934.51 0.81%
16 0xb01cd6520933aa83a36ee60f14fb7aab6218ae44 955,550.58 $19,552.10 0.79%
17 0xcc191123590b2362f6580e339960d07334a70b04 748,975.94 $15,325.25 0.62%
18 0xeb5cc391e8cae0d95160bf4b35896efcd19182da 725,667.40 $14,848.32 0.6%
19 0xae95730828b6b9016ee9d47dce553029439cec84 710,734.15 $14,542.76 0.59%
20 0xea8163ae0da819e1ed613a0f65cbc24fdb2d3ee1 709,454.67 $14,516.58 0.59%
21 0x93b150a8b0efc4357e9a0a1239fd5fcdc4ee3eea 700,000.00 $14,323.12 0.58%
22 0x39ad05388bfa517958d8a16e1bd63d9f260efa3a 633,992.41 $12,972.50 0.53%
23 0x3339e113ea1591b7083b57ec1f3586001be02333 588,100.71 $12,033.48 0.49%
24 0xde518cc0be927c2ba1139431f37dd89fe3c4b86c 557,739.20 $11,412.24 0.46%
25 0x98b147df6daed6e369391eb975ffad971347c88f 555,000.46 $11,356.20 0.46%
26 0xd496e59454200c3759b287072cf16a4821244bc0 551,608.98 $11,286.80 0.46%
27 0xd8e22d779488b965505d97ab42aa7d007c617dd6 550,025.00 $11,254.39 0.46%
28 0xb512f69f5b23896a87feb2138da59b4efa190baa 522,512.79 $10,691.45 0.43%
29 0x1732951b80c737dbb8f367e83e530623bb612e54 520,824.82 $10,656.91 0.43%
30 0x23121fd4d7b79095b73765e1c1c60edad8ca8035 517,219.78 $10,583.15 0.43%
31 0x9f2b53e87637d29bf19754568d0918796fa6cb96 516,144.91 $10,561.15 0.43%
32 0x66116f8dac2f6cebf2c97b6db29a03a8b86e339f 507,094.86 $10,375.97 0.42%
33 0xd55e8e3198801c5a0dcce4552f9463650ea84031 504,686.59 $10,326.70 0.42%
34 0xf41c4f95efbed9d66fa1d87c5b6111825f87e30a 503,383.04 $10,300.02 0.42%
35 0xa37f1d544ae6cc2b6dd3717e6941ed6629e7fa6b 502,026.20 $10,272.26 0.42%
36 0x47b6d7272a26c24883b339f2952951ce4bb3e562 500,000.00 $10,230.80 0.41%
37 0x80c512c0b02b1b7fab433ec9ff843749cf1aede8 460,291.01 $9,418.29 0.38%
38 0xf487177f3e8038ba85b608ef43cc766a503e4bdf 455,000.00 $9,310.03 0.38%
39 0xdb5a2ea35d7c48fc6f770554fed353e198646973 450,000.00 $9,207.72 0.37%
40 0xfd322d721c9a3357f49bcb2c580d3e32c52bd593 445,887.61 $9,123.58 0.37%
41 0xdf33733da86a2f9334a090ffcab34f2d7e78a805 436,762.30 $8,936.86 0.36%
42 0xadf40af96027da179006dff28cc198e670730f3d 417,589.57 $8,544.55 0.35%
43 0xfcd65fcb5dbe29932281730fbdb9c235056522b3 413,366.70 $8,458.15 0.34%
44 0x68233c99ae032779a57c958c9aee8aaba0e8d647 409,160.99 $8,372.09 0.34%
45 0x9ba3560231e3e0ad7dde23106f5b98c72e30b468 400,335.90 $8,191.51 0.33%
46 0x2fd3708fb7b4da9912c32c4b477888220a721213 396,213.97 $8,107.17 0.33%
47 0xdcde39bb5a96c2ad29a7095b3671d998d07f2607 394,130.72 $8,064.55 0.33%
48 0xa583ed196d3377e1f587eccbe7e114eff396eb08 382,660.58 $7,829.85 0.32%
49 0xc203b5c47d43b3db01d62d3038a5c4612e5ada1b 350,186.44 $7,165.38 0.29%
50 0xb63fb1021fb47dd66e641931695ccbef2ff7899f 349,000.96 $7,141.12 0.29%
51 0x062cc742a5d6a897c4d191369fe6e9dff4d1d6cd 347,283.22 $7,105.97 0.29%
52 0xe742f1388fcd7a73f57787081fd0ad1c81bd912f 335,815.66 $6,871.33 0.28%
53 0x7aaaa838e89924389acaf16c4d09e45e6b5c618f 329,960.75 $6,751.53 0.27%
54 0x34848fa6ed4f4fdfe62e1eee1937f4ce0f97e13e 326,620.36 $6,683.18 0.27%
55 0x503226840ad3e3bbc3d32ad1d62ae68ad360ddab 313,767.44 $6,420.19 0.26%
56 0x8f15ec97a20d001e82626fde35e8045f74688632 312,158.26 $6,387.26 0.26%
57 0x1f163d636453df7297d00c193c5bf600dbb1750b 310,612.39 $6,355.63 0.26%
58 0x2400044b4e3629429e6f54c8bb0d7c40a0f3bab1 301,360.19 $6,166.31 0.25%
59 0x9cef64dcf72316b5a48858bffce6f9e2cb9c993e 300,000.00 $6,138.48 0.25%
60 0x986fa6b5e30d85eabc56a47c3b9b829af4b7767d 292,797.83 $5,991.11 0.24%
61 0x7367409e0c12b2b7caa5c990e11a75e0d86580fc 292,203.40 $5,978.95 0.24%
62 0x789cfb9ed1de129a81e31ad2c721d971998050ca 285,749.05 $5,846.88 0.24%
63 0x9b81d337d11e1bb078aae930ed1c06b5037925e0 285,285.00 $5,837.39 0.24%
64 0xcdeb56939784bde68f7625adee6fc784d3139ad1 274,976.13 $5,626.45 0.23%
65 0x4b6e004c6dedf7a00cd77596fb36da7af06d87b1 264,207.61 $5,406.11 0.22%
66 0x830e62e8c33b7e3ec868b4082efb390d4ec8f9f7 263,648.38 $5,394.67 0.22%
67 0x0907e421f3cace8528fd0b9bfc17228346cea078 260,414.75 $5,328.50 0.22%
68 0xec5c25855f367667d7be26c0387946c8bdf3270e 260,061.75 $5,321.28 0.22%
69 0x0609c2751cacf71d72e4a71cdfc6ed24d6345c8c 258,830.28 $5,296.08 0.21%
70 0x7002bb1e662f42cd99714dc10477aea5b0ca2ba8 256,496.48 $5,248.33 0.21%
71 0x37fa6f84e3fdf732d26d3e4b3f27ab56ccec3d00 252,575.09 $5,168.09 0.21%
72 0x552de50cafd73af0cf17f5d51d3d841f2954da3e 248,911.32 $5,093.12 0.21%
73 0x5708661c2bce1d5d0f6ad53ee8375d7064eb75de 248,181.56 $5,078.19 0.21%
74 0xf008ff8aa8e12e560e8c9f8d5a4ca86443d91d70 244,315.52 $4,999.09 0.2%
75 0x43247c7db36054ea50c64bb1d4bafb55703552eb 241,377.46 $4,938.97 0.2%
76 0xf79aa2f1ef38d5e94573fdca956eabc1f739862a 239,255.25 $4,895.55 0.2%
77 0x6d169021da7af5c0bad3ac33ad89d86fc85b2d45 238,652.14 $4,883.21 0.2%
78 0xeb217f5cfe41c3f790d001649cb24000f4a2c879 237,166.26 $4,852.80 0.2%
79 0x3fb24462a80a421a5bd88cca688d5b87c664dff8 227,875.16 $4,662.69 0.19%
80 0x2e26da02a74131d8ecd627f1664c25a067275e26 226,774.15 $4,640.16 0.19%
81 0xdbb607c34651d601f1fcf3a04231ff18ad71d6e6 226,753.70 $4,639.74 0.19%
82 0x01421f174b8ea36175fcd60a1079063fd3a934cc 222,016.83 $4,542.82 0.18%
83 0xefee9c1e1c6bdd09886128d77ea0730e8632049c 220,000.00 $4,501.55 0.18%
84 0x3bdfd120163fe58999d8297a18a62a572dcffde1 216,836.11 $4,436.81 0.18%
85 0x849a084dc6db65125d6f34593612c684e6a3cd82 214,509.51 $4,389.21 0.18%
86 0x64e130223b077312864387e2a4dddd35a36e5ffd 213,700.62 $4,372.66 0.18%
87 0x990b36c1ce5f7ba1013a77e6f32ad799077807ce 209,810.37 $4,293.06 0.17%
88 0x97238384a506d1a1abbde0488b38d7d29c89d690 207,848.01 $4,252.90 0.17%
89 0xc1605ae62effe6b72e89a8453d1ca0ca265af9cc 203,990.84 $4,173.98 0.17%
90 0xd3f486244745a12263c702bd901d4c9a19390ef7 202,876.47 $4,151.18 0.17%
91 0x2035c03fe3ef3370a866c0783be070f76486117a 200,965.20 $4,112.07 0.17%
92 0xb7aab673604718404d42be4134f8b2181b94e60f 200,896.20 $4,110.66 0.17%
93 0x26b74891a95b283b3d3232f3bb3a10c15188001d 200,000.17 $4,092.32 0.17%
94 0x3746c34c9e6f87965d0a4aa075495dd52826d1d3 200,000.00 $4,092.32 0.17%
95 0x83e44b05b1a458777817db47976842b80d1bf25a 199,247.69 $4,076.93 0.17%
96 0x68a93eb44fca99b302031c62eb4b4678a6ece066 197,320.21 $4,037.49 0.16%
97 0x4ac2d5dd8c181464d67ce83b5b0d89493f5e4693 194,488.27 $3,979.54 0.16%
98 0xf6da748019a1324fcb8a4c067b38d202e5c51962 189,693.57 $3,881.43 0.16%
99 0x413acbe6bc439e4a3cd2ecd51d168f200784aca3 189,086.32 $3,869.01 0.16%
100 0x214ef8a4b97e7af4c2a8e7ce07a3c04596cefcce 188,718.32 $3,861.48 0.16%

Thống kê top địa chỉ trữ RBC

Top 10 ví đầu bảng chiếm 42.02% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 49.57% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 61.6% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 71.91% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Rubic (RBC). Top Holder RBC 03/2023 - GiaCoin.com
4.3 trên 626 đánh giá