Tiền ảo: 21,909 Sàn giao dịch: 529 Vốn hóa: $854,400,597,676 Khối lượng (24h): $41,861,590,339 Thị phần: BTC: 38.2%, ETH: 18.3%
Render Token (RNDR)Render Token RNDR
Xếp hạng #162 16:37:00 02/12/2022
Giá Render Token (RNDR)
$0.4819 -0.31%
0.00002838 BTC 11,954 VND
Thấp: $0.4741 Cao: $0.4917
Vốn hóa thị trường $122,314,024 Khối lượng 24h $9,529,101 Lượng cung lưu hành 253,798,860 RNDR
Thay đổi 1h 0.56% Thay đổi 24h -0.31% Thay đổi 7 ngày 8.42%

Chuyển đổi RNDR - USD - VND

Top địa chỉ Render Token (RNDR) theo số dư

Có tất cả 20,348 ví lưu trữ RNDR, trong số đó có 154 địa chỉ hoạt động thường xuyên.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Render Token (RNDR) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xb6e39e540e3472e927001bbbf77ffb5ab357b0e0 214,528,757.28 $103,388,469.28 40.4%
2 0x9467fee61360298c31def16aafba81d5b8c8cdab 53,419,717.00 $25,744,719.92 10.06%
3 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec 26,000,000.00 $12,530,255.78 4.9%
4 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 22,901,323.20 $11,036,901.44 4.31%
5 0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c 8,700,385.00 $4,193,001.90 1.64%
6 0xce411cc71623ca8ac1d39cb5b2ae8d23c40576ac 8,527,380.00 $4,109,625.10 1.61%
7 0x2ed60539c655a9e74f3a7c24633da18dbf4bb221 6,904,466.13 $3,327,489.49 1.3%
8 0xf02e86d9e0efd57ad034faf52201b79917fe0713 6,860,092.00 $3,306,104.13 1.29%
9 0xf265faa1fe24e94f955321d9966e932732e3eb65 6,600,503.49 $3,180,999.89 1.24%
10 0x7392cd56b7985b4a8025ffead2632e09889f1185 5,891,060.84 $2,839,096.12 1.11%
11 0x1c17622cfa9b6fd2043a76dfc39a5b5a109aa708 5,398,136.86 $2,601,539.83 1.02%
12 0x9a1989946ae4249aac19ac7a038d24aab03c3d8c 5,020,598.63 $2,419,591.73 0.95%
13 0x1a62101dc821858b0f69274a4e2d464b0efb6dc9 4,441,372.17 $2,140,443.43 0.84%
14 0xbb35724eca0e769d04872d0832366b5f9f6e73df 4,441,372.17 $2,140,443.43 0.84%
15 0xaa70cfa461aff0a828d90b387be791b6e3eedadc 4,000,012.00 $1,927,737.44 0.75%
16 0xad6eaa735d9df3d7696fd03984379dae02ed8862 3,735,509.15 $1,800,264.81 0.7%
17 0xcffad3200574698b78f32232aa9d63eabd290703 3,020,659.82 $1,455,755.39 0.57%
18 0xfae7136fe5f04eaa94305cf7ac33bcb6a0a95a14 2,632,630.74 $1,268,751.40 0.5%
19 0x54f57c4337553f5736f3cf7f63257a4923351818 2,541,513.06 $1,224,838.80 0.48%
20 0x1c4b70a3968436b9a0a9cf5205c787eb81bb558c 2,525,103.85 $1,216,930.66 0.48%
21 0xea578aae84b156010b5df7759a08cf6e6d6fc288 2,305,220.48 $1,110,961.63 0.43%
22 0x8d6f396d210d385033b348bcae9e4f9ea4e045bd 2,250,045.00 $1,084,370.75 0.42%
23 0x75a03ec24bf95f68a749d833a2efde50db7a6192 2,128,837.63 $1,025,956.92 0.4%
24 0xc6b0562605d35ee710138402b878ffe6f2e23807 2,111,118.00 $1,017,417.25 0.4%
25 0x0d0c6c8156254ef470efb59ab1c481d8490ca1b9 2,100,015.00 $1,012,066.35 0.4%
26 0x7a753830e6939f464bd37f465edcd153594e6068 1,981,184.48 $954,798.01 0.37%
27 0xe93381fb4c4f14bda253907b18fad305d799241a 1,922,618.45 $926,573.11 0.36%
28 0x97f991971a37d4ca58064e6a98fc563f03a71e5c 1,836,971.81 $885,297.18 0.35%
29 0x72a53cdbbcc1b9efa39c834a540550e23463aacb 1,832,960.00 $883,363.76 0.35%
30 0xd56180329a11400afdbeaa7bc0b7acf0291a433f 1,791,262.96 $863,268.58 0.34%
31 0x2c20e739552cd0beaf523930baad7754c426c962 1,767,865.00 $851,992.33 0.33%
32 0x40ec5b33f54e0e8a33a975908c5ba1c14e5bbbdf 1,744,847.04 $840,899.22 0.33%
33 0xac6355f420f413c509baebc1c7c084378710b8e2 1,715,001.00 $826,515.43 0.32%
34 0xa205fd7344656c72fdc645b72faf5a3de0b3e825 1,702,951.91 $820,708.58 0.32%
35 0x5f65f7b609678448494de4c87521cdf6cef1e932 1,699,835.13 $819,206.50 0.32%
36 0xa9d1e08c7793af67e9d92fe308d5697fb81d3e43 1,546,297.87 $745,211.84 0.29%
37 0x21a31ee1afc51d94c2efccaa2092ad1028285549 1,499,626.58 $722,719.41 0.28%
38 0xdfd5293d8e347dfe59e90efd55b2956a1343963d 1,448,712.98 $698,182.47 0.27%
39 0xb2ac680c73bc08595f3d80cacc887887a9365bb1 1,350,010.00 $650,614.25 0.25%
40 0x4f59cdff339671027f7580250c58b364d407845d 1,341,780.00 $646,647.95 0.25%
41 0x290fbe4d4745f6b5267c209c92c8d81cebb5e9f0 1,304,686.00 $628,771.13 0.25%
42 0x5a52e96bacdabb82fd05763e25335261b270efcb 1,301,134.00 $627,059.30 0.25%
43 0xb25c12ce9b48d53474bd9166bc34019d7c26889f 1,213,285.00 $584,721.98 0.23%
44 0x3b6a28663e014bd6d5ff11f827c661156b8a4829 1,184,536.96 $570,867.35 0.22%
45 0x332833fc19a4accf6a7c999199ccb4529e761422 1,142,858.50 $550,781.13 0.22%
46 0x654f96653bdebb421a2b00913ff9d0fbd9c0b6b4 1,047,838.46 $504,987.84 0.2%
47 0x3d74bac7cb341db579b523501566d78e9148e44a 1,047,370.06 $504,762.10 0.2%
48 0x461e96711e467022104822c13accd7884a1ff471 1,033,902.00 $498,271.41 0.19%
49 0xc61146269e2ebf4e8183305441be96d496bf4a4a 1,033,902.00 $498,271.41 0.19%
50 0x67794a9d4bf0d812f4760e795da37342ea5f4f16 1,033,902.00 $498,271.41 0.19%
51 0x416abc19b3aa1ae52adace332aaeb0b7a3a0b3e5 1,033,902.00 $498,271.41 0.19%
52 0x6de037ef9ad2725eb40118bb1702ebb27e4aeb24 1,029,325.99 $496,066.07 0.19%
53 0xf2513e5dc7281a06c3449c55e83d7d8ae97b298c 1,028,038.10 $495,445.40 0.19%
54 0x1b940b9e3a068b669ffd3abcafe3f77d125b9172 1,028,038.10 $495,445.40 0.19%
55 0x34ea4138580435b5a521e460035edb19df1938c1 1,012,853.00 $488,127.20 0.19%
56 0xac783aea23528862e2e4e7c9f8bbc65bfafe33b3 1,001,322.00 $482,570.03 0.19%
57 0xa10a3454da20fd811ba8b8e61a4aa4489e4dc19c 993,343.85 $478,725.10 0.19%
58 0xc8fb968c8e696092521206b8425f7467859cf8fd 969,200.00 $467,089.38 0.18%
59 0x226ce00c2bb5f249e4efa15a420218b4e5c0d859 881,994.45 $425,062.16 0.17%
60 0x66cc7f5f88f65ad480a285b1fcab824cf0617df1 878,574.00 $423,413.73 0.17%
61 0xd8d6ffe342210057bf4dcc31da28d006f253cef0 877,882.48 $423,080.46 0.17%
62 0x6523afee117c760417d38e3c3d16397a7df6a4c7 860,174.11 $414,546.22 0.16%
63 0x8a291b4828b3abcb6edb938e9cb6207ecf759eab 857,143.00 $413,085.42 0.16%
64 0x20ad017d62304c8e8f6c6b3080b057a44e941146 820,927.27 $395,631.87 0.15%
65 0x5e39e2f25fbd1c8379cc93968c9d0a9feacaba12 797,322.00 $384,255.72 0.15%
66 0x738cf6903e6c4e699d1c2dd9ab8b67fcdb3121ea 784,450.49 $378,052.51 0.15%
67 0xc4a00a77fd75d184ce98f3fcaf54e90fecdc6469 783,670.60 $377,676.65 0.15%
68 0xc02132ff17c01bb0a36fb9d622d3bc3dc9df0adb 727,047.56 $350,388.15 0.14%
69 0x69a8ff64ed164ed3d757831d425fdbe904186108 692,500.00 $333,738.54 0.13%
70 0x0349923ae2b35ff4f0099869aeea99d1f3fd12a9 686,959.94 $331,068.61 0.13%
71 0xf71afe21cd32959113fc47ae2ef886b43a9413d5 685,532.73 $330,380.79 0.13%
72 0x95d99e49a2f359f5ee245d50cb23169b73691406 670,000.00 $322,895.05 0.13%
73 0xd1fc4d2b53b77280db14acdcf3c61cdbbe8ad7af 640,147.63 $308,508.21 0.12%
74 0x281f92a17b905c231efc6275455008eb2a4dd313 637,856.00 $307,403.80 0.12%
75 0xf60c2ea62edbfe808163751dd0d8693dcb30019c 629,943.39 $303,590.45 0.12%
76 0xed226d3bb324b5ab8e88a0370dc58bcabbb75af3 620,858.16 $299,211.98 0.12%
77 0x016a41ab4567d072d100a19937b6faeb51ab7742 538,714.54 $259,624.27 0.1%
78 0x057b4f0038c0b811aa40ed35da08c704b38e2ca2 505,590.49 $243,660.70 0.1%
79 0xb729973d8c89c3225daf9bc2b2f2e6805f1e641b 501,606.66 $241,740.76 0.09%
80 0x1be471d77e8840399359d3c54a4e51365ab0f67b 478,769.02 $230,734.55 0.09%
81 0x3cc936b795a188f0e246cbb2d74c5bd190aecf18 478,468.04 $230,589.50 0.09%
82 0x6de19c612287abe8dd3374e74a33352164345d17 469,200.00 $226,122.92 0.09%
83 0xa89a1278ac85367f38bdf6746658ce2b9875526e 454,695.53 $219,132.74 0.09%
84 0x4c5b1a44f859f8a211ad04b878712f27f735a958 454,294.00 $218,939.23 0.09%
85 0xeefd1650ae75801a9ed4be8c990b949cc905b63a 442,768.00 $213,384.47 0.08%
86 0x08fbf81e852ab031c91d694ba48496ea76709f2c 438,763.91 $211,454.77 0.08%
87 0xd07e9c82b5f8a8cf8963329bcd8f9e7fd5bd2e0b 429,566.62 $207,022.29 0.08%
88 0xf9cc8a9e420bced14a09a13632450e8d9304abb9 417,441.68 $201,178.88 0.08%
89 0x11e4affae20357a7c2afc5414490c3cda40ba016 405,351.94 $195,352.44 0.08%
90 0xcfbba243c567738c2d3d958026b1bf6ad894a19e 399,368.38 $192,468.77 0.08%
91 0x260f30f8c869c3d813e33e9e3b866d7d8dadd99a 390,402.23 $188,147.68 0.07%
92 0x8b9c32500c45e462365448709062f1f647d822e7 387,630.76 $186,812.02 0.07%
93 0x3ca82c6844461b8258b62616fe0878e399c01431 387,175.63 $186,592.68 0.07%
94 0x9bdb09788473febf63f3110fe535fe81cb7f450c 385,128.51 $185,606.11 0.07%
95 0xc93f19f6f3f2201e9bd219ccd34e9333d04ebe39 384,560.57 $185,332.40 0.07%
96 0x15950419ec974262ae10bef11b2cf553f51c86d1 375,638.79 $181,032.70 0.07%
97 0x8e66ae32ae0a9ef0cc0bf4dae6d8e5a6672bc966 374,640.54 $180,551.61 0.07%
98 0x1d2a9df4e0d5f0493daeda94f589f00697c40f9d 367,429.35 $177,076.30 0.07%
99 0x1ecb5a083af6455474bacf3ea6f738145a782226 357,486.17 $172,284.35 0.07%
100 0x6609cd61a140343bc2c0b562dda803247ac47b02 351,365.79 $169,334.74 0.07%

Thống kê top địa chỉ trữ RNDR

Top 10 ví đầu bảng chiếm 67.86% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 74.99% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 83.91% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 89.91% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Render Token (RNDR). Top Holder RNDR 12/2022 - GiaCoin.com
4.9 trên 533 đánh giá