Tiền ảo: 21,956 Sàn giao dịch: 528 Vốn hóa: $851,613,630,266 Khối lượng (24h): $34,697,882,183 Thị phần: BTC: 38.4%, ETH: 18.0%
Quant (QNT)Quant QNT
Xếp hạng #33 04:23:00 07/12/2022
Giá Quant (QNT)
$120.68 -3.35%
0.007100 BTC 2,958,315 VND
Thấp: $120.53 Cao: $127.99
Vốn hóa thị trường $1,456,920,848 Khối lượng 24h $31,243,868 Lượng cung lưu hành 12,072,738 QNT
Thay đổi 1h -0.02% Thay đổi 24h -3.35% Thay đổi 7 ngày 6.28%

Chuyển đổi QNT - USD - VND

Top địa chỉ Quant (QNT) theo số dư

Có tất cả 100,322 ví lưu trữ QNT, trong số đó có 590 địa chỉ hoạt động thường xuyên.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Quant (QNT) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x4a220e6096b25eadb88358cb44068a3248254675 9,549,848.08 $1,152,462,081.27 21%
2 0x86c046866bad93f9890850f52880044d22ce50f6 1,222,676.13 $147,550,816.07 2.69%
3 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec 694,861.84 $83,854,938.61 1.53%
4 0x48e9af81fb93d144ad4683fcf219974c8304a170 625,776.00 $75,517,757.48 1.38%
5 0x826678ad6b1aaa5e1f20e079333d9b66ab22d78b 622,807.00 $75,159,462.78 1.37%
6 0x94e11ec19e399df87e701b4ce095a06f63823e38 326,138.43 $39,357,921.33 0.72%
7 0x9e86b2299a73208ab7196be3148f77a88825efdd 290,215.49 $35,022,792.20 0.64%
8 0x9fa2dd9fab3a7698bb51615b14039f4bc4d61187 215,667.00 $26,026,386.76 0.47%
9 0xec60a69dcd3ac1858929d1e5c75cc2995ccc3330 212,773.34 $25,677,184.01 0.47%
10 0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c 199,408.00 $24,064,273.77 0.44%
11 0x5575425b4c1c6cbd772fc34a8f6d2005a0daba65 166,749.63 $20,123,108.20 0.37%
12 0xcffad3200574698b78f32232aa9d63eabd290703 151,325.29 $18,261,720.46 0.33%
13 0x7c1c73bf60feb40cbcf0f12324200238ee23bb54 149,984.10 $18,099,868.19 0.33%
14 0x2a0c0dbecc7e4d658f48e01e3fa353f44050c208 142,548.40 $17,202,537.84 0.31%
15 0x6cc8dcbca746a6e4fdefb98e1d0df903b107fd21 133,226.53 $16,077,588.57 0.29%
16 0x19184ab45c40c2920b0e0e31413b9434abd243ed 127,593.77 $15,397,834.17 0.28%
17 0x785212f37515bb8fd3f9369040b289603fa329da 119,501.51 $14,421,272.23 0.26%
18 0x744903c4e1b331a39848528e91c31234a6a33944 90,000.54 $10,861,136.98 0.2%
19 0x10593a64b7b7bb0ea29b8c01f1619ca8ff294b2f 86,120.89 $10,392,946.60 0.19%
20 0xfbb1b73c4f0bda4f67dca266ce6ef42f520fbb98 82,263.05 $9,927,388.05 0.18%
21 0x7ba6b8565cf31c802fa9eaa67d7eb5276d5a70d1 70,000.36 $8,447,543.70 0.15%
22 0x30701834bec7f362ff52b22199e6a7469ba8ad9f 69,756.00 $8,418,054.85 0.15%
23 0xfaaa841704be768c7656969755903a3078c1d6dc 69,000.00 $8,326,821.84 0.15%
24 0xc5aef1adf58e895cd7cdc0fa50786f45ac14b420 68,302.24 $8,242,616.67 0.15%
25 0x7b2366996a64effe1af089fa64e9cf4361fddc6e 60,399.15 $7,288,883.72 0.13%
26 0x3d8fc1cffaa110f7a7f9f8bc237b73d54c4abf61 56,256.49 $6,788,953.67 0.12%
27 0x3728177d7ef0a6f4e1d20709903eb313088a2433 55,421.91 $6,688,237.04 0.12%
28 0xf0bfb3db4a0a4f23c9debe539933af71bb82f555 53,899.50 $6,504,514.98 0.12%
29 0x3f08f17973ab4124c73200135e2b675ab2d263d9 52,029.08 $6,278,795.03 0.11%
30 0x639f7adb19547fa02cb9776baa8bd24fbedec822 50,460.00 $6,089,441.02 0.11%
31 0x0ccfaac13324f34d59d63a7578fe3ac3c5734726 40,135.00 $4,843,434.81 0.09%
32 0x94540318f83a4dd8f79cc94172a259ed7003181a 38,164.06 $4,605,584.11 0.08%
33 0xd6334e41270fc6db62d1048faf0eb1ad6fce6b26 36,770.96 $4,437,466.54 0.08%
34 0x8d6f396d210d385033b348bcae9e4f9ea4e045bd 32,500.00 $3,922,053.77 0.07%
35 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 31,472.82 $3,798,094.91 0.07%
36 0xdbb4c5c1771bf702ef7bf5fd290ce0c6265c57ad 30,291.17 $3,655,494.76 0.07%
37 0xd08a4a69056fb0f75f6d38f976c2ba4825140abe 30,000.00 $3,620,357.32 0.07%
38 0x747356fd3de907f926b99697d88e50b619e152f3 30,000.00 $3,620,357.32 0.07%
39 0x2cb80c255a9e4452b494bfaa780a222044208e46 29,984.20 $3,618,451.01 0.07%
40 0xb082186992be6fe47193425cb52afb000b8c0b82 29,825.18 $3,599,260.75 0.07%
41 0x72a53cdbbcc1b9efa39c834a540550e23463aacb 28,780.50 $3,473,189.80 0.06%
42 0x1fc91a0cc8c2ed081ab091313e11a3c9b0a791e2 28,577.74 $3,448,720.51 0.06%
43 0xa945fa321ccb641c34f774fa520803817ab913af 27,300.07 $3,294,533.02 0.06%
44 0xaadd2bcc155ee2c4fc0602028573a6bc602147fa 26,948.87 $3,252,150.83 0.06%
45 0x1d2a9df4e0d5f0493daeda94f589f00697c40f9d 25,829.71 $3,117,092.47 0.06%
46 0xf35a6bd6e0459a4b53a27862c51a2a7292b383d1 24,809.14 $2,993,931.96 0.05%
47 0x6262998ced04146fa42253a5c0af90ca02dfd2a3 24,804.87 $2,993,416.74 0.05%
48 0x85e84b0e5733c3f57ec22ea1442bb338bd010a69 23,791.93 $2,871,176.85 0.05%
49 0x684584aeea81ad9f67a19062a5cb1522ff3b1abe 23,185.42 $2,797,983.12 0.05%
50 0xd038bbf06c15e324e13b33622b36865c7f630097 23,002.81 $2,775,946.97 0.05%
51 0xb3137b8bf61aceb6525e4e1d06d5de775d2a0b8a 22,610.00 $2,728,542.20 0.05%
52 0xc4ea6c54d49e072fe585483fa8dfb0ee31d68c00 22,598.83 $2,727,195.05 0.05%
53 0x3dfc7fa7a5b9af3f98df87fbef42648458b6bc8f 22,386.15 $2,701,529.03 0.05%
54 0xeb3bd22b09197dff326a245a91ae0d9c8320be6f 22,222.00 $2,681,719.35 0.05%
55 0xfb2fb548fcc27228cec48ba2afca7cde532c60ee 22,154.00 $2,673,513.20 0.05%
56 0x06fed18718975d9e178e0c0fea35c18eac794c3f 22,000.43 $2,654,980.10 0.05%
57 0xc02cf45fe02bddd2c46af9b2894ade84c259e6b8 21,338.97 $2,575,156.75 0.05%
58 0xa8589f78120a147bcf18ed8e3878af0bd4f1b51d 21,274.24 $2,567,344.42 0.05%
59 0xd633e282c3358c8a115ae61d0648ebd987f18c01 21,194.00 $2,557,661.77 0.05%
60 0x0be87fbf5833a51804e211647007f2b2a1272d1d 21,194.00 $2,557,661.77 0.05%
61 0x46533f26eb4080e2050e3f8a3014aedf7b5fdb12 21,000.95 $2,534,364.77 0.05%
62 0x3121c1c15f623e9f9f501adebae21d03faf40f28 21,000.60 $2,534,322.34 0.05%
63 0x31681265b5efdfb95bea2dd8aba28b0032282d81 20,001.99 $2,413,811.74 0.04%
64 0xf5bb6e40e68f4681f931b5cb10b6529a39809bbe 20,000.00 $2,413,571.55 0.04%
65 0x13d14a795477209a4491fe090e5abccf1c2448e1 19,945.41 $2,406,983.40 0.04%
66 0xbb6c5c909bb454d7bd0f67afab2c09f6b5a5c163 19,686.22 $2,375,704.84 0.04%
67 0xedc312e9d62e415b99d6b6f7d5460f7f2682e1f3 19,000.27 $2,292,925.05 0.04%
68 0x21a31ee1afc51d94c2efccaa2092ad1028285549 18,864.59 $2,276,552.16 0.04%
69 0x3dc63af27f187b2bd13bf0fa49a1365f08d6a4f9 18,685.33 $2,254,919.44 0.04%
70 0x1bd519d2a78e652c1eb73fa3e474ac032760e8c3 18,663.89 $2,252,332.04 0.04%
71 0x5fcd07f036e4a1e152085f61adc3a8a9d8e8224a 18,298.37 $2,208,221.03 0.04%
72 0x1256ddf98fa2c3e70b1c443df9c44a53bb1ef716 18,207.00 $2,197,194.86 0.04%
73 0x487e93a443365ea7abbd1f1e5c40503027830fc6 17,341.45 $2,092,741.52 0.04%
74 0x6db27c5fa07ac9ec0cb193d0cd9e6a9f10bc2476 17,109.46 $2,064,745.42 0.04%
75 0x6fa7a3ed645250ee0be3320e49e564b3127861d0 17,043.39 $2,056,771.98 0.04%
76 0x5b3181148065cb1130ca89fd9409b2035d95abb1 16,885.37 $2,037,702.54 0.04%
77 0xf2e2bc788c2fce0f2f98982f6986302af13377b3 16,305.00 $1,967,664.21 0.04%
78 0x4008012399170036c73d88f746640218703c70d3 15,900.00 $1,918,789.59 0.03%
79 0x62a53a59189e875707bf5717812716db2c98af8e 15,799.80 $1,906,697.92 0.03%
80 0x171b2bda07a21213b8a3231c9e0c516b79afcfc3 15,640.31 $1,887,450.00 0.03%
81 0x2dac4726960f5d2f8cb495d86fc420fac3e531d3 15,423.08 $1,861,235.02 0.03%
82 0x6d329a5441edf5f0f32903defc7545c2f21c2f18 15,400.74 $1,858,539.39 0.03%
83 0xd09d9eb9e23836cf9015aaadc0398cf6518e1cc2 15,220.18 $1,836,749.41 0.03%
84 0x622c349b066faa1613e86e81bccddc4dc8db0339 15,050.00 $1,816,212.62 0.03%
85 0x13a92d10c269a127fd964de02532a83a62f57aac 15,000.07 $1,810,187.63 0.03%
86 0x259817b62180b57498cf24bfe48e3ffc94518a5e 15,000.00 $1,810,178.66 0.03%
87 0xdbe5c3c3b1a8dd9f90632ad64b5ac7ab3f5199aa 15,000.00 $1,810,178.66 0.03%
88 0xcab20077e16963f0030b609b75cb0593f9e408d0 14,844.19 $1,791,375.66 0.03%
89 0x9d3a4b58173d7f68df903ba055448800ec879bb7 14,844.19 $1,791,375.66 0.03%
90 0xecd5e788174df4c7d50adb3aa56b2ebe80a01c79 14,844.19 $1,791,375.66 0.03%
91 0xc144a7369214dea7be738a06c110c9bc34e34462 14,844.19 $1,791,375.66 0.03%
92 0x5643e4c32924d45ca1ce4abd85f248f77d0b9cf2 14,844.19 $1,791,375.66 0.03%
93 0x0b799b875f76795e9a830f84f733f87e8e3ab665 14,844.19 $1,791,375.66 0.03%
94 0xc377b2e13caa0bb69075f05a793fdde4b8fbce9e 14,844.19 $1,791,375.66 0.03%
95 0x78e3c7bfb496027dc4193c69a0d751e88d938cf5 14,795.53 $1,785,503.19 0.03%
96 0x89b3e8de30b7084ed874627df25122c613aa434d 14,795.53 $1,785,503.19 0.03%
97 0x3bdb554da7a4e27370f552238a1fd153631a1f54 14,707.00 $1,774,819.84 0.03%
98 0x4dd9355a4de807ff933404ed87389b185022072c 14,681.26 $1,771,713.88 0.03%
99 0x1ea3b0a14edb4408088e655fb0c9d2658ad6d1a0 14,646.29 $1,767,493.35 0.03%
100 0x97b81db494e09048a99bd42373b3a277ffa02216 14,611.22 $1,763,261.63 0.03%

Thống kê top địa chỉ trữ QNT

Top 10 ví đầu bảng chiếm 30.71% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 33.45% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 36.05% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 37.94% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Quant (QNT). Top Holder QNT 12/2022 - GiaCoin.com
4.3 trên 512 đánh giá