Tiền ảo: 27,218 Sàn giao dịch: 684 Vốn hóa: $1,457,814,075,059 Khối lượng (24h): $45,238,147,526 Thị phần: BTC: 52.0%, ETH: 17.3%
Polygon (MATIC)Polygon MATIC
Xếp hạng #14 13:18:00 02/12/2023
Giá Polygon (MATIC)
$0.8080 4.59%
0.00002084 BTC 19,926 VND
Thấp: $0.7726 Cao: $0.8181
Vốn hóa thị trường $7,494,545,549 Khối lượng 24h $457,362,893 Lượng cung lưu hành 9,275,173,252 MATIC
Thay đổi 1h 0.23% Thay đổi 24h 4.59% Thay đổi 7 ngày 4.9%

Sàn Binance: Tặng 100 USDT (20+30+50) cho người đăng ký mới.

Chuyển đổi MATIC - USD - VND

Top địa chỉ Polygon (MATIC) theo số dư

Có tất cả 633,605 ví lưu trữ MATIC, trong số đó có 5,803 địa chỉ hoạt động thường xuyên.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Polygon (MATIC) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x5e3ef299fddf15eaa0432e6e66473ace8c13d908 3,669,196,663.20 $2,964,792,222.58 36.69%
2 0x401f6c983ea34274ec46f84d70b31c151321188b 1,107,406,754.86 $894,809,200.87 11.07%
3 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec 658,904,729.67 $532,409,624.57 6.59%
4 0xb316fa9fa91700d7084d377bfdc81eb9f232f5ff 314,892,133.28 $254,439,822.50 3.15%
5 0xcbfe11b78c2e6cb25c6eda2c6ff46cd4755c8fca 273,304,816.00 $220,836,348.46 2.73%
6 0xcd6507d87f605f5e95c12f7c4b1fc3279dc944ab 272,781,585.00 $220,413,566.21 2.73%
7 0xb72b8c812376b5f8436d6854d41646a88aa88422 140,000,000.08 $113,123,102.82 1.4%
8 0x4c569c1e541a19132ac893748e0ad54c7c989ff4 110,948,828.53 $89,649,112.36 1.11%
9 0x3b7bb88db769923dc2ee1e9e6a83c00a74c407d2 100,000,100.00 $80,802,297.06 1%
10 0x40730f34668afcb3884f050cbc3d376a444bbe44 95,279,144.13 $76,987,660.09 0.95%
11 0x2a3dd3eb832af982ec71669e178424b10dca2ede 94,873,456.45 $76,659,855.44 0.95%
12 0x50d669f43b484166680ecc3670e4766cdb0945ce 92,000,000.00 $74,338,038.95 0.92%
13 0x33a0fd93031edb8aafe503eb6c49a296f01eafa5 79,552,460.00 $64,280,150.76 0.8%
14 0xf3b0073e3a7f747c7a38b36b805247b222c302a3 77,598,980.06 $62,701,695.68 0.78%
15 0xa83b11093c858c86321fbc4c20fe82cdbd58e09e 71,580,520.88 $57,838,647.28 0.72%
16 0x6cc5f688a315f3dc28a7781717a9a798a59fda7b 71,415,800.35 $57,705,549.44 0.71%
17 0x47ac0fb4f2d84898e4d9e7b4dab3c24507a6d503 59,000,000.00 $47,673,307.59 0.59%
18 0x29e7df7b6a1b2b07b731457f499e1696c60e2c4e 44,516,560.28 $35,970,367.30 0.45%
19 0xafcd96e580138cfa2332c632e66308eacd45c5da 34,165,000.00 $27,606,077.18 0.34%
20 0x000000000000000000000000000000000000dead 25,444,091.57 $20,559,389.90 0.25%
21 0xa96a3d23a5749d438af9131df2e0eee41b5dd53d 25,200,520.53 $20,362,579.09 0.25%
22 0x1bd15e4951a40834e86be8a47a3689ba30f2586c 24,900,000.00 $20,119,751.85 0.25%
23 0x05a252537385b7218902f9225b44bb266347ccdc 23,685,457.00 $19,138,374.19 0.24%
24 0xf89d7b9c864f589bbf53a82105107622b35eaa40 23,657,972.04 $19,116,165.73 0.24%
25 0x7073783eee7e9b3e6e4ddac4d7f49dc46044dd9a 23,000,000.00 $18,584,509.74 0.23%
26 0x5d8c776ef1596f8c5fbb19776aba36e603ed3757 22,548,856.39 $18,219,975.70 0.23%
27 0x77401b44f588683ad33f84c5ec03d9b85c1d3df2 22,000,001.00 $17,776,488.38 0.22%
28 0x809303c2c1a34ed9301a62f8fcc30ded73bf8a94 20,941,702.52 $16,921,359.76 0.21%
29 0x058a871358c1b01039a265635ea282c3f435a9ed 18,739,972.89 $15,142,313.42 0.19%
30 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 17,735,784.49 $14,330,906.94 0.18%
31 0x27fd43babfbe83a81d14665b1a6fb8030a60c9b4 17,424,235.92 $14,079,168.79 0.17%
32 0x7574c82481adfd10a85980c0d518504bd839613c 17,299,458.81 $13,978,346.12 0.17%
33 0xa61118f9c41131917950a2edb4ba3fc20990c41e 17,299,458.81 $13,978,346.12 0.17%
34 0x5fcf1cae2f9b9f294553ffc54df4093ae18f2467 17,299,458.81 $13,978,346.12 0.17%
35 0xac7beb028893727f4a10acc59ff811af1b4a78d4 17,299,458.81 $13,978,346.12 0.17%
36 0x10faa92edcd6ceb79ad2dc52356297a426c40abb 17,299,458.81 $13,978,346.12 0.17%
37 0xb8e6d31e7b212b2b7250ee9c26c56cebbfbe6b23 16,471,020.18 $13,308,949.34 0.16%
38 0x2bb5d27ab6c0fe540a85f2603a64e8ecd21e26f6 15,165,204.93 $12,253,821.68 0.15%
39 0x9cda61edf2dc87346a141c3972c4ae49b221f5a3 15,165,204.93 $12,253,821.68 0.15%
40 0xb813a9ee3aa5dedf6e8e98d970a30fc3771e58e4 15,165,204.93 $12,253,821.68 0.15%
41 0xebf4dc6672823eb001a0a5b0c3bab31b4fa07bfa 14,905,363.16 $12,043,863.77 0.15%
42 0x5703947bf43ca967e524f5c33a660d6caa63bd3b 14,707,214.22 $11,883,755.04 0.15%
43 0xc16131eff8c9815755a511eb87c41e6830c534a6 14,580,444.00 $11,781,321.89 0.15%
44 0x46f80018211d5cbbc988e853a8683501fca4ee9b 14,253,304.15 $11,516,985.64 0.14%
45 0xade5744ed28be001a78e1f928b1172cdbf82ecd7 13,978,726.05 $11,295,120.45 0.14%
46 0x1421ee41b8ffdb909a08498506044644b7b25e95 13,978,726.05 $11,295,120.45 0.14%
47 0x38dc28841f3e09ba058ef09c3e7ccf6c8aaa51c0 13,978,726.05 $11,295,120.45 0.14%
48 0x43355a7a1afd41ba2004dde8c389e771a5684527 13,978,726.05 $11,295,120.45 0.14%
49 0xaad7d510129e8d4003ebcb5d36ef27ddbe125033 13,978,726.05 $11,295,120.45 0.14%
50 0x7a8a1cd0dc9d9a5c6a931a260c3320add159807e 13,978,726.05 $11,295,120.45 0.14%
51 0xeb428a4443fc1bdc550b546367d3cfeb5c688add 13,978,726.05 $11,295,120.45 0.14%
52 0x99b393ef15e29b5bc52d219714161b8c0b5b1f00 13,978,726.05 $11,295,120.45 0.14%
53 0x836f1e95927f8acb3e8cbe9fd9e5f300c5e7078d 13,978,726.05 $11,295,120.45 0.14%
54 0x98a6dec1f762eac1ced1b934c31dc18c38e71673 13,978,726.05 $11,295,120.45 0.14%
55 0x57f1ad8d95ebd0ab51e7ab131d2fab89a15de3b1 13,947,849.31 $11,270,171.36 0.14%
56 0xaba347381803d17789f4e1bace7e74573005c251 13,771,685.16 $11,127,826.82 0.14%
57 0x434587332cc35d33db75b93f4f27cc496c67a4db 13,000,166.00 $10,504,422.24 0.13%
58 0xc19c11a4ecbad91b5a1748a0a3a21a8fd9309ac4 12,695,612.74 $10,258,336.46 0.13%
59 0xde8a35e0e8859ced282103fd15d8dd72fd6bb862 12,665,151.84 $10,233,723.38 0.13%
60 0x0305c18771cd11b36dcfa610bcc8837f814746f1 12,532,672.18 $10,126,676.87 0.13%
61 0xccf39450f8cccc0fc5c07d56cc37089f38708860 12,344,395.64 $9,974,545.26 0.12%
62 0xbf4f84fd61e45ed37b01f6b6a2f9c9b387efe370 12,264,389.22 $9,909,898.30 0.12%
63 0xc69c390d9ce4f86b43953f24c03c098d26c1a543 12,264,389.22 $9,909,898.30 0.12%
64 0xc771433a596f33ff0c48f1ba3b52dfed79c45f63 12,242,683.24 $9,892,359.38 0.12%
65 0x0b29f7f7cf34d2e1f4732a4e3592d375aec6c4c2 12,242,683.24 $9,892,359.38 0.12%
66 0x96117a3bbf5c4d424c2fbbc42efdc8d64af53626 12,242,683.24 $9,892,359.38 0.12%
67 0xdd268676c4ee69059e76f9ebb36d92b9cd18e2cb 12,242,683.24 $9,892,359.38 0.12%
68 0x1616f1c00cb375e0691477836a843d278901bd2a 12,242,683.24 $9,892,359.38 0.12%
69 0x089971172541530c7f8780b578b0b4eba4db1d05 12,242,683.24 $9,892,359.38 0.12%
70 0xd9c788f82d8c4c052e582799c353ebe1e7c1363d 12,242,683.24 $9,892,359.38 0.12%
71 0x64278d16aa42481674fdd764713d38edf92d6afa 12,242,683.24 $9,892,359.38 0.12%
72 0x31591d6fb69c7042c203f26f9a6d042c8fdce6d2 12,242,683.24 $9,892,359.38 0.12%
73 0x4907b657984dc26c997e44e503ef2036d6e6768b 12,242,683.24 $9,892,359.38 0.12%
74 0xedf0df63e6fff5fa738b51eb26cb607af3b5970c 12,242,683.24 $9,892,359.38 0.12%
75 0x3b498f2e5b78dd497c2008bc67097749e673b4b5 12,242,683.24 $9,892,359.38 0.12%
76 0xed680f7bd36990ed2be8e37eb2ded5c72ea14634 12,242,683.24 $9,892,359.38 0.12%
77 0x3b38bed44c2d38407177c99b2f5e0d96c5d9ff01 12,242,683.24 $9,892,359.38 0.12%
78 0x1015fc935a11de3ed3e17aff34b92ebf425b2d67 12,242,683.24 $9,892,359.38 0.12%
79 0xbee369193e405e44de642425a89a8b76b8fa03ad 12,242,683.24 $9,892,359.38 0.12%
80 0x9c44915c38f63959522c867588fb7bcec38413ae 12,242,683.24 $9,892,359.38 0.12%
81 0xdb100ee7bd3a25a3b037937fcc464b85c849c7df 12,242,683.24 $9,892,359.38 0.12%
82 0xda8913e5f8402a5cdc74dae6cb63243050b7dcd7 12,242,683.24 $9,892,359.38 0.12%
83 0xdb72923d5d53990bcaffb2b32300a6598d8608cd 12,242,683.24 $9,892,359.38 0.12%
84 0xffa5251081ae5c0dee3602cadf989878c8452abe 12,212,492.71 $9,867,964.77 0.12%
85 0x360910e7134ca6b5aa200430f4859d4997ca9b69 12,152,787.00 $9,819,721.23 0.12%
86 0x3f08f17973ab4124c73200135e2b675ab2d263d9 11,929,457.57 $9,639,266.10 0.12%
87 0x3727cfcbd85390bb11b3ff421878123adb866be8 11,751,513.93 $9,495,483.70 0.12%
88 0xa0e3b43036050caec738e32aba3247927a5fe5c6 11,224,137.03 $9,069,351.48 0.11%
89 0x09f8d453b059404f28a52222065182f65cd310cb 10,460,624.90 $8,452,416.75 0.1%
90 0x5770815b0c2a09a43c9e5aecb7e2f3886075b605 10,015,223.21 $8,092,522.31 0.1%
91 0x9b0c45d46d386cedd98873168c36efd0dcba8d46 10,001,478.59 $8,081,416.36 0.1%
92 0xa8db69079085cbfdb3732158c0ef6cf23f86e13e 9,899,294.62 $7,998,849.44 0.1%
93 0x2d24b66f088a63f1f17dace5c1bd0215a498638e 9,690,977.38 $7,830,524.50 0.1%
94 0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c 9,548,010.28 $7,715,003.92 0.1%
95 0x48b1727978931045179c583e13de08646cef5c70 9,448,997.74 $7,634,999.59 0.09%
96 0xa85fc7d328134875fd0a1e74f0aac44a413875bd 9,000,000.00 $7,272,199.46 0.09%
97 0x845d9aa223aca54ad0c4ce4cd678475b0571a2c5 8,931,386.65 $7,216,758.35 0.09%
98 0xb334b6c04d341faace597b6ba1e84fe78bda503b 8,899,978.90 $7,191,380.19 0.09%
99 0x70fcb1dcbe965f1111d18cc9cdcb6a31139b195a 8,680,565.00 $7,014,088.90 0.09%
100 0xf372b4f80261dcb9fe7ad2b73837b11526b2028b 8,264,472.00 $6,677,876.54 0.08%

Thống kê top địa chỉ trữ MATIC

Top 10 ví đầu bảng chiếm 67.42% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 73.93% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 79.23% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 85.07% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Polygon (MATIC). Top Holder MATIC 12/2023 - GiaCoin.com
4.7 trên 643 đánh giá