Tiền ảo: 21,909 Sàn giao dịch: 528 Vốn hóa: $854,261,782,609 Khối lượng (24h): $41,713,061,734 Thị phần: BTC: 38.2%, ETH: 18.3%
Polygon (MATIC)Polygon MATIC
Xếp hạng #10 17:53:00 02/12/2022
Giá Polygon (MATIC)
$0.9257 0.71%
0.00005456 BTC 22,942 VND
Thấp: $0.9024 Cao: $0.9400
Vốn hóa thị trường $8,084,974,672 Khối lượng 24h $435,306,461 Lượng cung lưu hành 8,734,317,475 MATIC
Thay đổi 1h 0.25% Thay đổi 24h 0.71% Thay đổi 7 ngày 10.59%

Chuyển đổi MATIC - USD - VND

Top địa chỉ Polygon (MATIC) theo số dư

Có tất cả 547,239 ví lưu trữ MATIC, trong số đó có 5,803 địa chỉ hoạt động thường xuyên.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Polygon (MATIC) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x5e3ef299fddf15eaa0432e6e66473ace8c13d908 3,489,250,128.50 $3,229,845,834.35 34.89%
2 0x401f6c983ea34274ec46f84d70b31c151321188b 864,432,654.89 $800,167,401.78 8.64%
3 0xb316fa9fa91700d7084d377bfdc81eb9f232f5ff 555,954,493.72 $514,622,695.27 5.56%
4 0xcd6507d87f605f5e95c12f7c4b1fc3279dc944ab 508,483,982.00 $470,681,324.24 5.08%
5 0x50d669f43b484166680ecc3670e4766cdb0945ce 302,000,000.00 $279,548,156.78 3.02%
6 0xcbfe11b78c2e6cb25c6eda2c6ff46cd4755c8fca 273,304,816.00 $252,986,283.29 2.73%
7 0xb72b8c812376b5f8436d6854d41646a88aa88422 170,000,000.00 $157,361,545.21 1.7%
8 0x885f16e177d45fc9e7c87e1da9fd47a9cfce8e13 131,208,535.74 $121,453,987.81 1.31%
9 0x767c4fbb16b67b90fab8fc28c3b5d3609b309607 129,660,158.48 $120,020,722.88 1.3%
10 0xa06a48652a7e359974aa53ed0ece3d28a20b11f1 125,001,000.00 $115,707,944.19 1.25%
11 0x2f7e209e0f5f645c7612d7610193fe268f118b28 103,000,000.00 $95,342,583.27 1.03%
12 0x3b7bb88db769923dc2ee1e9e6a83c00a74c407d2 100,000,100.00 $92,565,707.39 1%
13 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec 100,000,003.28 $92,565,617.87 1%
14 0x29baa8d3d1753bc8048b5380e9a34abb2b52f4ae 86,197,580.00 $79,789,319.89 0.86%
15 0xa83b11093c858c86321fbc4c20fe82cdbd58e09e 78,579,313.58 $72,737,424.74 0.79%
16 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 76,741,804.45 $71,036,523.12 0.77%
17 0x766ee93384795a08632e2cecc82a593e55bcf969 57,339,449.54 $53,076,614.01 0.57%
18 0x73af3bcf944a6559933396c1577b257e2054d935 46,914,301.00 $43,426,511.16 0.47%
19 0x5a52e96bacdabb82fd05763e25335261b270efcb 37,461,244.12 $34,676,230.94 0.37%
20 0x8d6f396d210d385033b348bcae9e4f9ea4e045bd 37,165,000.00 $34,402,010.75 0.37%
21 0xaac22b3c17d3b31c6d0d7a9b6dd7a0a797c40339 36,460,765.59 $33,750,131.84 0.36%
22 0x500a746c9a44f68fe6aa86a92e7b3af4f322ae66 36,003,086.24 $33,326,478.14 0.36%
23 0xcffad3200574698b78f32232aa9d63eabd290703 34,498,776.01 $31,934,004.12 0.34%
24 0x40730f34668afcb3884f050cbc3d376a444bbe44 29,013,336.11 $26,856,372.95 0.29%
25 0x13eed87d1d7b789edeb5165c487bbf3b64f38082 28,617,803.43 $26,490,245.70 0.29%
26 0x21a31ee1afc51d94c2efccaa2092ad1028285549 27,374,352.28 $25,339,237.50 0.27%
27 0xee563f7b03dbff86f7bd2e550763c5bbaea89c34 26,225,424.10 $24,275,725.06 0.26%
28 0xaa3bf68969e6f2d45eb4061c0090c483d166824b 26,041,667.00 $24,105,629.17 0.26%
29 0x87bc1b3e3db2a4c8d8def57817addc93afd5ea3f 25,367,619.12 $23,481,692.60 0.25%
30 0xa9d1e08c7793af67e9d92fe308d5697fb81d3e43 25,137,521.11 $23,268,700.97 0.25%
31 0xaa74e2185a0c9b1f2f1bbb887238926aefa304e4 25,000,000.00 $23,141,403.71 0.25%
32 0x5e0adb67a926554873bd9bb6e75c755fba70de49 25,000,000.00 $23,141,403.71 0.25%
33 0x14a1345bc7c2958d7344b030c25ee0b141fb31eb 23,378,470.34 $21,640,424.81 0.23%
34 0xdfd5293d8e347dfe59e90efd55b2956a1343963d 22,709,048.83 $21,020,770.67 0.23%
35 0x742d35cc6634c0532925a3b844bc454e4438f44e 22,042,425.92 $20,403,707.07 0.22%
36 0x14363a8afeada7bbac85c4a7cacfd64d3fae7c20 21,220,827.30 $19,643,189.26 0.21%
37 0x809303c2c1a34ed9301a62f8fcc30ded73bf8a94 20,941,702.52 $19,384,815.69 0.21%
38 0x9a79193eef8701f30126a53bf7c58dd3ec82a9dc 20,255,270.27 $18,749,415.46 0.2%
39 0xdeeddf2d1bcb7c73046f6eac5d719e991c6b1982 19,162,361.74 $17,737,757.96 0.19%
40 0x3f08f17973ab4124c73200135e2b675ab2d263d9 17,852,247.02 $16,525,042.21 0.18%
41 0xd43990f7ab8edca4689c177e9d40c5d763999988 17,266,479.43 $15,982,822.85 0.17%
42 0x3744da57184575064838bbc87a0fc791f5e39ea2 16,651,326.99 $15,413,403.20 0.17%
43 0xaf790707f30fa44a280126eb2e6a583993aa217a 15,725,730.61 $14,556,619.22 0.16%
44 0x0305c18771cd11b36dcfa610bcc8837f814746f1 15,242,801.05 $14,109,592.51 0.15%
45 0x0f8883e5f299f921028a8e7cef3ecbe0aeeb1bb7 13,500,000.00 $12,496,358.00 0.14%
46 0x18974b337e23a05dfd28c9871840eab5e34d3f74 13,428,828.15 $12,430,477.34 0.13%
47 0x29f006a76d7119342a59037765931a44200ee8fc 13,400,000.00 $12,403,792.39 0.13%
48 0xfd9d44d1baebdcb4f65958a5bde71aabaf6cad58 13,400,000.00 $12,403,792.39 0.13%
49 0x0a7775716024525ed2631f40e34e7d6c955d3ded 13,400,000.00 $12,403,792.39 0.13%
50 0x082e7c7654ac9604e2093ceb9585af0a5383ddf5 13,400,000.00 $12,403,792.39 0.13%
51 0x2d7c43bf987ccb5a16adba81507baf2e4e23481f 13,030,074.53 $12,061,368.60 0.13%
52 0x07696a8156239d772f53bba5fd2affa345619c73 12,992,533.43 $12,026,618.45 0.13%
53 0x307d32df725d3d4430c5f9b93aa42e5f7be4b240 12,169,911.89 $11,265,153.76 0.12%
54 0x360910e7134ca6b5aa200430f4859d4997ca9b69 12,152,777.00 $11,249,292.75 0.12%
55 0x46ce00ec0866e7a045d2f2778558efee05c4fb08 12,150,967.75 $11,247,618.01 0.12%
56 0x9b0c45d46d386cedd98873168c36efd0dcba8d46 12,143,592.85 $11,240,791.38 0.12%
57 0x9ef36f8046aebb0c55424290b51f8aa5e69a0af6 12,032,482.12 $11,137,941.05 0.12%
58 0x9acc6cb2bc42e71626df680d41937b1841d16ad6 12,032,482.12 $11,137,941.05 0.12%
59 0xfd162fa671d965719924e0eb047a248810f21451 12,032,482.12 $11,137,941.05 0.12%
60 0xfebf45f12ada471b7afc6c27ff46c947c22d0a51 12,032,482.12 $11,137,941.05 0.12%
61 0x57f1ad8d95ebd0ab51e7ab131d2fab89a15de3b1 11,920,683.91 $11,034,454.35 0.12%
62 0x7574c82481adfd10a85980c0d518504bd839613c 11,902,044.42 $11,017,200.59 0.12%
63 0x145496e7c4abdf250f323f66824f1aa9e351d2c1 11,817,480.27 $10,938,923.27 0.12%
64 0x46f80018211d5cbbc988e853a8683501fca4ee9b 11,790,700.78 $10,914,134.67 0.12%
65 0xa61118f9c41131917950a2edb4ba3fc20990c41e 11,758,203.82 $10,884,053.66 0.12%
66 0x5fcf1cae2f9b9f294553ffc54df4093ae18f2467 11,719,745.72 $10,848,454.68 0.12%
67 0x2bb5d27ab6c0fe540a85f2603a64e8ecd21e26f6 11,629,529.60 $10,764,945.58 0.12%
68 0xb813a9ee3aa5dedf6e8e98d970a30fc3771e58e4 11,338,519.50 $10,495,570.28 0.11%
69 0x10faa92edcd6ceb79ad2dc52356297a426c40abb 11,314,807.98 $10,473,621.57 0.11%
70 0x9cda61edf2dc87346a141c3972c4ae49b221f5a3 11,274,311.95 $10,436,136.17 0.11%
71 0x1421ee41b8ffdb909a08498506044644b7b25e95 11,274,311.95 $10,436,136.17 0.11%
72 0x38dc28841f3e09ba058ef09c3e7ccf6c8aaa51c0 11,274,311.95 $10,436,136.17 0.11%
73 0x43355a7a1afd41ba2004dde8c389e771a5684527 11,274,311.95 $10,436,136.17 0.11%
74 0xaad7d510129e8d4003ebcb5d36ef27ddbe125033 11,274,311.95 $10,436,136.17 0.11%
75 0x7a8a1cd0dc9d9a5c6a931a260c3320add159807e 11,274,311.95 $10,436,136.17 0.11%
76 0xeb428a4443fc1bdc550b546367d3cfeb5c688add 11,274,311.95 $10,436,136.17 0.11%
77 0x99b393ef15e29b5bc52d219714161b8c0b5b1f00 11,274,311.95 $10,436,136.17 0.11%
78 0x836f1e95927f8acb3e8cbe9fd9e5f300c5e7078d 11,274,311.95 $10,436,136.17 0.11%
79 0x98a6dec1f762eac1ced1b934c31dc18c38e71673 11,274,311.95 $10,436,136.17 0.11%
80 0xde8a35e0e8859ced282103fd15d8dd72fd6bb862 11,274,311.95 $10,436,136.17 0.11%
81 0xc19c11a4ecbad91b5a1748a0a3a21a8fd9309ac4 11,274,311.95 $10,436,136.17 0.11%
82 0xffa5251081ae5c0dee3602cadf989878c8452abe 11,274,311.95 $10,436,136.17 0.11%
83 0xbf4f84fd61e45ed37b01f6b6a2f9c9b387efe370 11,274,311.95 $10,436,136.17 0.11%
84 0xc771433a596f33ff0c48f1ba3b52dfed79c45f63 11,274,311.95 $10,436,136.17 0.11%
85 0x0b29f7f7cf34d2e1f4732a4e3592d375aec6c4c2 11,274,311.95 $10,436,136.17 0.11%
86 0x96117a3bbf5c4d424c2fbbc42efdc8d64af53626 11,274,311.95 $10,436,136.17 0.11%
87 0xdd268676c4ee69059e76f9ebb36d92b9cd18e2cb 11,274,311.95 $10,436,136.17 0.11%
88 0x1616f1c00cb375e0691477836a843d278901bd2a 11,274,311.95 $10,436,136.17 0.11%
89 0x089971172541530c7f8780b578b0b4eba4db1d05 11,274,311.95 $10,436,136.17 0.11%
90 0xd9c788f82d8c4c052e582799c353ebe1e7c1363d 11,274,311.95 $10,436,136.17 0.11%
91 0x64278d16aa42481674fdd764713d38edf92d6afa 11,274,311.95 $10,436,136.17 0.11%
92 0x31591d6fb69c7042c203f26f9a6d042c8fdce6d2 11,274,311.95 $10,436,136.17 0.11%
93 0x4907b657984dc26c997e44e503ef2036d6e6768b 11,274,311.95 $10,436,136.17 0.11%
94 0xedf0df63e6fff5fa738b51eb26cb607af3b5970c 11,274,311.95 $10,436,136.17 0.11%
95 0x3b498f2e5b78dd497c2008bc67097749e673b4b5 11,274,311.95 $10,436,136.17 0.11%
96 0xed680f7bd36990ed2be8e37eb2ded5c72ea14634 11,274,311.95 $10,436,136.17 0.11%
97 0x3b38bed44c2d38407177c99b2f5e0d96c5d9ff01 11,274,311.95 $10,436,136.17 0.11%
98 0x1015fc935a11de3ed3e17aff34b92ebf425b2d67 11,274,311.95 $10,436,136.17 0.11%
99 0xbee369193e405e44de642425a89a8b76b8fa03ad 11,274,311.95 $10,436,136.17 0.11%
100 0x9c44915c38f63959522c867588fb7bcec38413ae 11,274,311.95 $10,436,136.17 0.11%

Thống kê top địa chỉ trữ MATIC

Top 10 ví đầu bảng chiếm 65.48% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 72.71% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 79.25% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 84.94% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Polygon (MATIC). Top Holder MATIC 12/2022 - GiaCoin.com
4.1 trên 518 đánh giá