Tiền ảo: 23,128 Sàn giao dịch: 591 Vốn hóa: $1,187,051,220,594 Khối lượng (24h): $31,510,869,110 Thị phần: BTC: 46.4%, ETH: 18.5%
Pluton (PLU)Pluton PLU
Xếp hạng #668 05:18:00 02/04/2023
Giá Pluton (PLU)
$9.71 -0.67%
0.0003407 BTC 228,413 VND
Thấp: $9.62 Cao: $9.81
Vốn hóa thị trường $17,985,575 Khối lượng 24h $363,091 Lượng cung lưu hành 1,852,000 PLU
Thay đổi 1h 0.18% Thay đổi 24h -0.67% Thay đổi 7 ngày 3.85%

Chuyển đổi PLU - USD - VND

Top địa chỉ Pluton (PLU) theo số dư

Có tất cả 11,970 ví lưu trữ PLU.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Pluton (PLU) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xedf28066f227df32b584fcc892e2c69b0bda7702 16,845,714.19 $163,596,076.25 84.23%
2 0x8225bbb6fd2637769404e2aa9af36bdb002c699f 325,867.50 $3,164,641.39 1.63%
3 0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c 184,000.00 $1,786,904.24 0.92%
4 0x7d6149ad9a573a6e2ca6ebf7d4897c1b766841b4 60,000.95 $582,695.37 0.3%
5 0xbb9f74044188e93d9d27eb1940f6b94707aa66af 59,961.32 $582,310.56 0.3%
6 0xa0d857305d44f065fb86d70adcb751cc40a5a8ea 50,009.91 $485,668.02 0.25%
7 0xa9d1e08c7793af67e9d92fe308d5697fb81d3e43 40,664.23 $394,908.11 0.2%
8 0x134c1c5f46390f954b4e318e9d48ed15e4353dc3 34,206.10 $332,190.31 0.17%
9 0x82567d3a1a45dcef6958f27b590121a08bea37f1 34,202.58 $332,156.16 0.17%
10 0x0fe14f2fffee56dd9d63f61a9a9ae0532963af48 30,803.12 $299,142.57 0.15%
11 0x70f03a9b644379b2658833660f1d42fbdb81fee0 29,890.50 $290,279.68 0.15%
12 0x77134cbc06cb00b66f4c7e623d5fdbf6777635ec 25,068.72 $243,453.32 0.13%
13 0x044168d9e1fbdf2d2aa085bb871af69223830771 25,000.00 $242,785.90 0.13%
14 0xe11ee9c18d03b43d6a7fc53e51aedda8451e837a 21,463.37 $208,440.16 0.11%
15 0xa14c31deef48f502d06d3db92beecc153f2902bd 20,000.00 $194,228.72 0.1%
16 0x673b50ebcacd0035a6c31b04895b4fa7cd5f1266 18,135.44 $176,121.17 0.09%
17 0xdac2fdb27f680a053ff4ed4a0267aa78465a9491 15,266.59 $148,260.54 0.08%
18 0x4900a86f5a921307a752d85e3666fab063f1635e 12,010.79 $116,642.02 0.06%
19 0xfb898112b3e1fc15c5c56b618683edb4498fbe1d 11,010.90 $106,931.61 0.06%
20 0xd47297cdcf36eed17305d6a5471c6cd482c7e91c 9,777.71 $94,955.58 0.05%
21 0xaf295438ee1f1c67cc86a7c1d914b8a2187d8db3 9,100.50 $88,378.92 0.05%
22 0xc55c5a2a1190396b17530c373d996150762b35cf 8,551.61 $83,048.41 0.04%
23 0x4aa1a832c80de53ffd1811eacb29b879c94e555d 8,164.44 $79,288.43 0.04%
24 0x0cfbf75da7a4f8cb630f260e57ee377afc3d6e77 7,419.44 $72,053.40 0.04%
25 0xdde96f381ed443f0d8d41e176171dda5677abd91 7,214.92 $70,067.21 0.04%
26 0x9a6a346eb5c4fac07b990434eb7424c4a9152fe5 6,700.00 $65,066.62 0.03%
27 0x0016affac593dbdc9f7d223f31c69abaf9d09de4 5,756.97 $55,908.41 0.03%
28 0xde854a6587f48e39bf462268e2c1985fe7db71de 5,594.11 $54,326.89 0.03%
29 0x3eec0c7f4d1fab57a7372aa9d5a0d00b12f28ad0 5,589.29 $54,280.01 0.03%
30 0xf1e60c78ae62e8b899f6f0aa2f73c45e96dd3fc7 5,329.08 $51,753.02 0.03%
31 0x5e31bc3006391d82fd747bfc13bae3b85dd0ade4 5,326.40 $51,726.99 0.03%
32 0x31262573e7a2bcc67fabda1a0a95bccf50f88df0 5,245.52 $50,941.49 0.03%
33 0xe73f3b47a6519170037b13d1a501419d529cd8c6 5,000.00 $48,557.18 0.03%
34 0xbe159d6affd888dfbc437b1ba40aee8f49a75301 5,000.00 $48,557.18 0.03%
35 0x738cf6903e6c4e699d1c2dd9ab8b67fcdb3121ea 4,979.13 $48,354.47 0.02%
36 0xf558212da3053db61bcbd4ccdb294e2b5fe4bdff 4,880.44 $47,396.05 0.02%
37 0x8e38d1252bd770706effde8d977900995a9b740f 4,757.00 $46,197.30 0.02%
38 0xbfcd86e36d947a9103a7d4a95d178a432723d6ad 4,501.00 $43,711.17 0.02%
39 0x66e369a3a9c3678e3e4d05ef6a9886181c9a2c5b 4,105.20 $39,867.38 0.02%
40 0x05b0717dfd3f4ee6e25c425fb7beb5b50a345c4e 4,018.97 $39,029.93 0.02%
41 0xbd5d037d13579fb4525ca8a1db36fb10d77db95a 4,000.00 $38,845.74 0.02%
42 0xe7a32698d11194509bdcc262be9e0d88c7387383 3,545.77 $34,434.49 0.02%
43 0xe93381fb4c4f14bda253907b18fad305d799241a 3,545.63 $34,433.17 0.02%
44 0x19bd02b6204a2704d1abd9e64b36c625fb40100d 3,529.95 $34,280.84 0.02%
45 0xffad3dd74e2c1f796ac640de56dc99b4c792a402 3,353.57 $32,568.00 0.02%
46 0xe9a521afe55aa8790aada109678f7570cedfe1c9 3,311.81 $32,162.45 0.02%
47 0xa90976d8c7ecbff34e52ca74fec6331a190a66b4 3,200.70 $31,083.41 0.02%
48 0xc4aafc228295a9dd22ed97d11dbc4a71393bbd4d 3,060.48 $29,721.68 0.02%
49 0x4f71fa30577e917e4547929382afc7ab94ff2009 3,000.00 $29,134.31 0.02%
50 0xb461ab37476b7821fbcb67a3821aa44ca27d8359 3,000.00 $29,134.31 0.02%
51 0x5bbae24ba3663f8412e93f060411bfce84324626 2,988.71 $29,024.70 0.01%
52 0xab9c54abb02e55ef62e7e295fada9491ffdb5c45 2,957.78 $28,724.27 0.01%
53 0x022a29ebe2be30f0c7ffc7dc9c51ffd3714762d0 2,905.05 $28,212.22 0.01%
54 0x23654aa67727df17a5a7386525c3264b5c498a63 2,878.48 $27,954.20 0.01%
55 0x4cb409c140d66b767537815a86fa7e9b816ff345 2,823.00 $27,415.39 0.01%
56 0x0056883c52b3dc9e5b2b5c22b4cd1fc09dd691ca 2,815.09 $27,338.57 0.01%
57 0x5c6c197c27d5bf73929e1aba7d451bbdf53e6ce8 2,811.26 $27,301.42 0.01%
58 0x1cd5470dc00dcb3588727fa3d21c6c023658b377 2,739.22 $26,601.74 0.01%
59 0xebb1828afcc68aa545d1e93309c7d3a8fb07f005 2,651.06 $25,745.58 0.01%
60 0x76ccf4c16b7b73e0a9274c6814ab187cf5976ebc 2,643.69 $25,673.99 0.01%
61 0x8d12a197cb00d4747a1fe03395095ce2a5cc6819 2,621.96 $25,463.02 0.01%
62 0x9eba5f4cad18fca130a2552cdaded5adfac6cd10 2,616.13 $25,406.35 0.01%
63 0x8c60ac9257e5a82aceb5187c543a1603309bbf77 2,605.76 $25,305.64 0.01%
64 0x71346dfbfce80a8b1a04c4414d10bfe8cf52eeb6 2,592.05 $25,172.51 0.01%
65 0x0d21a29adc1343d22c2809949135072b833c6700 2,565.86 $24,918.20 0.01%
66 0x2065b826b91f850787243163ca6032c677915a1f 2,552.54 $24,788.81 0.01%
67 0xeeb237d24305f6041ffcf2aeb7138f15a0d4f641 2,546.84 $24,733.43 0.01%
68 0xdad91e217cd441d477f275c78763fe3b469b4ab2 2,537.32 $24,641.06 0.01%
69 0xbe174a7ab16abc65e29be4fc9d37f91a25db0715 2,491.11 $24,192.27 0.01%
70 0x47a4264570a52473358e39ed192f05ab7b132078 2,483.20 $24,115.43 0.01%
71 0x7519900648adc03cd22dbbe9e7a7731cfb255ed6 2,463.21 $23,921.35 0.01%
72 0x37a27d0e4fe56625d4630141226f95977e0e4501 2,455.04 $23,841.98 0.01%
73 0xc2c07aea1f7f0a4e1c78702c344ca341a3e087d1 2,453.85 $23,830.36 0.01%
74 0x0f5a8e2af13e7fce79cb9ff771ac774b4857a65e 2,429.25 $23,591.53 0.01%
75 0x0e0c8249bf9ab30ab4b79d395cbc563fde9aa4a9 2,427.76 $23,577.04 0.01%
76 0x8a2f5b787690349ff90c66c42a48c46f78a4658e 2,405.74 $23,363.15 0.01%
77 0xd227f7758c17a5d54f85f379ae31f6b4591d1f5e 2,391.15 $23,221.47 0.01%
78 0x0d82b16a566af1de62304fb32b043129beae8936 2,385.52 $23,166.82 0.01%
79 0x018f562939c1110cf2df30055c42d74a47dacea2 2,375.94 $23,073.79 0.01%
80 0xdfb0e659cbc11c08afab14dd407f9d48951d4d98 2,361.14 $22,930.02 0.01%
81 0xe24acb0560d8100e4b5c827948f74c48e44b57e9 2,352.80 $22,849.05 0.01%
82 0x433dce24e6a12566bfc0859193541562400ae0eb 2,336.00 $22,685.91 0.01%
83 0x8a42aead24209f3001b95fe32b396b3295b7382c 2,305.00 $22,384.86 0.01%
84 0x79415cbb80481e6070a7b6a018693e53c73fcfbd 2,302.60 $22,361.55 0.01%
85 0xeda0d932b682b977f6714f6aad42a05899fb808a 2,294.95 $22,287.26 0.01%
86 0x6294bf23faa97a467570ea4b7f2830c9a4c5c823 2,283.45 $22,175.58 0.01%
87 0xed458569ed18873f53b45b6803481b21f067ba69 2,258.74 $21,935.64 0.01%
88 0x7ce7ad784126b3535a5d1948464dfecbbb62f350 2,254.03 $21,889.83 0.01%
89 0x4e0bb1362cf162d3ba534342b3a1f223cfc17a6c 2,237.00 $21,724.48 0.01%
90 0x0407d4e9d1cf5204ba419caf3007b83e9fce70e1 2,235.20 $21,706.95 0.01%
91 0x68ebe7256dbc74d8b06835956e9e1069120d68c6 2,226.88 $21,626.16 0.01%
92 0x9e1f7671149a6888dcf3882c6ab1408abde6e102 2,204.59 $21,409.69 0.01%
93 0xdc5dbc7cbc27d460a42ee39398d93e262025e950 2,203.04 $21,394.67 0.01%
94 0x24dd30e59cdcda3ecec64761193cd6ff8ef63c4f 2,200.00 $21,365.16 0.01%
95 0x24065ab322d0356f3447949205ff5f7526bfa56b 2,200.00 $21,365.16 0.01%
96 0x3ef105879a15bab1c7bac9f50ed796d98d5d3271 2,195.54 $21,321.82 0.01%
97 0x715cf5e0c73a1084d31f819b9702fb7c99df5da9 2,192.05 $21,288.00 0.01%
98 0xa465a4376d00b2d13626bf81a3e203186aa1b22f 2,185.89 $21,228.17 0.01%
99 0x698da627183ff92aec37a9de563b24d417feefd2 2,178.00 $21,151.51 0.01%
100 0x6d40115c946461274b8c2530d1da139441eb6cb3 2,177.51 $21,146.73 0.01%

Thống kê top địa chỉ trữ PLU

Top 10 ví đầu bảng chiếm 88.32% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 89.28% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 90.08% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 90.58% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Pluton (PLU). Top Holder PLU 04/2023 - GiaCoin.com
4.7 trên 630 đánh giá