Tiền ảo: 22,374 Sàn giao dịch: 537 Vốn hóa: $1,073,826,029,856 Khối lượng (24h): $49,658,656,881 Thị phần: BTC: 42.4%, ETH: 18.6%
Oxen (OXEN)Oxen OXEN
Xếp hạng #765 09:18:00 30/01/2023
Giá Oxen (OXEN)
$0.1733 -0.5%
0.000007329 BTC 4,079 VND
Thấp: $0.1726 Cao: $0.1768
Vốn hóa thị trường $10,690,810 Khối lượng 24h $219,285 Lượng cung lưu hành 61,702,517 OXEN
Thay đổi 1h -0.19% Thay đổi 24h -0.5% Thay đổi 7 ngày 1.34%

Chuyển đổi OXEN - USD - VND

Top địa chỉ Oxen (OXEN) theo số dư

Có tất cả 256 ví lưu trữ OXEN.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Oxen (OXEN) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xee26886f1e8597c47aa9e3b01af3ba33dde30979 600,000.00 $103,958.25 53.21%
2 0xbaeca7c35346a8d31811ef971f38603012a12c1e 143,142.51 $24,801.41 12.69%
3 0x7aad57c760a49e195340dae0897f92c2d26b9582 106,529.11 $18,457.63 9.45%
4 0x66d17a3d12a6d7d1f06e30f91e0cac47f2fb6937 21,588.71 $3,740.54 1.91%
5 0x88838131a1c30802aa6dc8dd62d7051133822888 16,504.45 $2,859.62 1.46%
6 0xe83a2b125f7e988b36df478d866aa9c1d885f55c 15,050.00 $2,607.62 1.33%
7 0x7401784db9265d9958e8571b615f30ce3ec82125 12,573.32 $2,178.50 1.11%
8 0xccf8c2d878ccd34c45c415d32d36c9996e84f385 11,620.90 $2,013.48 1.03%
9 0xc0a598e88dd3bfee6c9422f0accea0c709671817 10,418.63 $1,805.17 0.92%
10 0x1bc7edfaf64bc52486d81d2e191fe5e7dcf17e55 9,900.00 $1,715.31 0.88%
11 0xfe44f30a5d79316cc78f3aa892875b7922f94771 9,589.78 $1,661.56 0.85%
12 0x3e11f2ed284ece6e17a1f674c5ad902d74be0e3f 9,203.73 $1,594.67 0.82%
13 0xe4c68f99bed660eaf1c2bdfc1e4178e595d6806a 8,858.03 $1,534.78 0.79%
14 0x567ccda91ac4a7782bfde750b38dabd5352304ee 8,842.76 $1,532.13 0.78%
15 0xd358362d9af1b1e9fd3ce9b146165dc1331c86d6 8,045.62 $1,394.01 0.71%
16 0x9e888f41e596ef1378630970afc482cb0d55afd7 7,061.03 $1,223.42 0.63%
17 0x535de4eb0f28efc0332c5702f8002bbd33115270 6,891.78 $1,194.10 0.61%
18 0x5fc7467f7b58fba859231c0df65c78d17271931f 6,464.78 $1,120.11 0.57%
19 0x829b30f73a077b2c98aded42a2eaa28a446246e9 6,000.74 $1,039.71 0.53%
20 0x430cff004f6a44ca787e8d3c5f9963e28a3ddee5 5,551.13 $961.81 0.49%
21 0x2e7ef298fd982fcfc16dc4cad99f0515e7807052 5,545.99 $960.92 0.49%
22 0xf2a53b53f13bfcb2c791c34e4b30348341d2a39d 5,311.52 $920.29 0.47%
23 0xa5cfb16070e17a4fa0b8e5b36147cdec646b59d9 5,175.98 $896.81 0.46%
24 0x5d18edaf1c3e93646c43c40528c1599c4380c2c4 5,000.00 $866.32 0.44%
25 0xd57b784ea06dbc4edf39123b343bdffaf04eb39a 4,933.51 $854.80 0.44%
26 0x05f3689e00dba757316a0b371796ad5d388bf766 4,539.77 $786.58 0.4%
27 0xe71f03aa09c0ca99f222b018ec0e9e77478f2294 4,511.64 $781.70 0.4%
28 0xd86567f4133481de5f4b6c79000e63508a34a89e 4,075.00 $706.05 0.36%
29 0xaafcffc44f6f62dd8ca9bf94b3fbe7fc847accd5 3,937.11 $682.16 0.35%
30 0x5c8ef197d7a225e25a0e396bb9e1e353a8b8e633 3,864.55 $669.59 0.34%
31 0x3b5ad2bb21a87fc4fc73a14ac98d396faccd8a36 3,631.14 $629.14 0.32%
32 0x5c5fa748049060f4dcc977dfc54443a639fb30c5 2,707.42 $469.10 0.24%
33 0xf66f75332a7445833d1ad2f416d5f01d85e86568 2,272.73 $393.78 0.2%
34 0x09be9ab0eb61327d26904bae69efdc6633d5eec8 2,009.66 $348.20 0.18%
35 0xde77b585a85a0e10710b2a3362b326cae329035d 1,996.77 $345.97 0.18%
36 0x5c43c36b6d885ff8e5ae3d3001a5a5bd83ffd16f 1,823.85 $316.01 0.16%
37 0x87b618a0f0f502dae4a251c4fb7b5392ffa593cb 1,807.02 $313.09 0.16%
38 0x8a34fa9405295ff86a7b7ff48f077b0010ec2e3c 1,777.31 $307.94 0.16%
39 0x411c1764ea310a7fb366652b602e0fef4ab4327b 1,656.33 $286.98 0.15%
40 0xe8b67ebf4825fec2ab6c010a01064f5fa54672a5 1,653.61 $286.51 0.15%
41 0x84d10b70d577b171fec9abad3da5fa61d86277d4 1,602.39 $277.64 0.14%
42 0x286d4613f131b7f2d940d571153d53333be0d764 1,500.00 $259.90 0.13%
43 0x6a7ea8945d0cdb9b53030f63b4b26263e4478c8f 1,464.29 $253.71 0.13%
44 0x9f3eea0154b6d19aaf90146c674b5f47199335e4 1,448.38 $250.95 0.13%
45 0xcfa627548714ff2b92e75120922b90c826884203 1,415.42 $245.24 0.13%
46 0x4e114cc0ca229d8fe175ac11b072d69dde6fa597 1,386.48 $240.23 0.12%
47 0x6e743a557aa89a610e6a0bf16bbab59e6c9b86dc 1,235.63 $214.09 0.11%
48 0x6524461f421b13aceae4a925bf5e2e4bf96dd72d 1,128.21 $195.48 0.1%
49 0x221abf6cb4ba89003a708e98eb77187969afa860 1,076.88 $186.59 0.1%
50 0x9ec651a5168d05656dec8c137024662514811736 1,055.36 $182.86 0.09%
51 0x06906be91be860025193cda83d4459d01b8d8655 1,000.00 $173.26 0.09%
52 0xe16805e35bd01eb03ec817db61991dd1522299b3 963.75 $166.98 0.09%
53 0x31c23d279faf4e5fefdc6ea58ac8779ab9de03e7 902.60 $156.39 0.08%
54 0xfc3ef6f26bfebab2f3594f2b36897292700c2b4f 882.09 $152.83 0.08%
55 0x49f4dcbf4cf8ed9826dcb9d0945dfefda2e0a9d5 882.02 $152.82 0.08%
56 0x174f4ebe08a7193833e985d4ef0ad6ce50f7cbc4 857.55 $148.58 0.08%
57 0xbdf59eb7e43df5b6ffcd9a731e4da35540d55858 785.47 $136.09 0.07%
58 0x641763fb275dd3418012ee26591a9898360e9d69 744.79 $129.05 0.07%
59 0x2e12f00f0de7dc75cb164858c91b3b411be6f35d 729.92 $126.47 0.06%
60 0xe8ddebc67a6d4e75c5bfaefd013aa6b8204ce181 729.85 $126.46 0.06%
61 0x2246e846d6d1330a599f2c9ba00fc5e4a52f2dd9 620.85 $107.57 0.06%
62 0x0a4d6ac67b277cd3b480291fd01b184d74a72932 604.80 $104.79 0.05%
63 0x1ca2a8f5afefda8f0d02f06198134ee93e1ed7a7 597.14 $103.46 0.05%
64 0x5c5607721021a0acc528a3a9f5a3e0f1dd84ba03 511.48 $88.62 0.05%
65 0xa0f1db92f2d87df3a271022ca12428a32acde05c 507.07 $87.86 0.04%
66 0x2b91ea7b82c3a49694cc6ad92bf819e2ea0e7941 501.00 $86.81 0.04%
67 0x1df70d19634971bee5f087e6ca0017dbf44f7d52 421.97 $73.11 0.04%
68 0xe05c48d173a787e1bf42a2cd3c47386a987b6877 409.32 $70.92 0.04%
69 0x4d0f40e925d83a23537d258c8bff3ea22ca7c202 390.43 $67.65 0.03%
70 0x3fb0648913e4570a243182f887cb87904d35f137 374.82 $64.94 0.03%
71 0xff4c92770980376e511675b6847e6a4950dad2dd 369.65 $64.05 0.03%
72 0x26b6919c77cbb811fa3affe100dafe3a1326242c 347.35 $60.18 0.03%
73 0x38d246a0e148ce5b36d525e9d5224f4a2faa601f 344.85 $59.75 0.03%
74 0xc983d8db83f22e5dfd0cc4d88dd32414bb15c031 339.52 $58.83 0.03%
75 0xbabe2b6206490de9ecefe11371f8318e609bad0e 332.47 $57.61 0.03%
76 0x81110db4a389ce609d7f1af6dd82562ee1fcd868 327.32 $56.71 0.03%
77 0x00337ec612324f73654d3f14593eca1f917cd5fb 318.10 $55.12 0.03%
78 0x5d0e84267ae4f58f0ba0bd7a6d6c5a0c417aedac 300.03 $51.98 0.03%
79 0x372f60af6bf293941f52117459673869201093ea 261.21 $45.26 0.02%
80 0xa7f37e95e64166367402949d870898b4b2a6bd75 250.00 $43.32 0.02%
81 0x55c5d25d02eacd56336d4e9408a6eda670268c39 244.80 $42.41 0.02%
82 0x5a9ce0ec170116d9fc2f6c29e6b8fec41de7d5f5 217.31 $37.65 0.02%
83 0x69a827744b71ddcee52eb35fde180486332c62eb 215.51 $37.34 0.02%
84 0x851497cf9b1362858c095cdd577b506d24f57336 215.00 $37.25 0.02%
85 0x2250bdd6509a13c10cbfa72b31d10311f56f6f8d 200.00 $34.65 0.02%
86 0x31ee530685df08b70d201093cca7edd0391e9965 197.69 $34.25 0.02%
87 0x16d744e399445cbd8c3adbd605d26bc7848d3c47 196.62 $34.07 0.02%
88 0xcd7c44cea43eaac0178599063f5054687b3ea262 194.38 $33.68 0.02%
89 0x5716dc2394dda993fe8ea392c509d7e858e42f5c 192.08 $33.28 0.02%
90 0x9e90072ed332b32919e90fd2581057cc454274f2 190.51 $33.01 0.02%
91 0xf69ad5847304f12241c350cc0387f7c4116dbc06 185.43 $32.13 0.02%
92 0xeee80072c9da1407096f9a00bc402cd00ee1d6a8 179.29 $31.06 0.02%
93 0x9832bf4e0d89aae679cf352c9f786ccb6c9952ff 179.27 $31.06 0.02%
94 0xef9d23e54c1ccfaa7a93f93f698b0775f571012f 153.80 $26.65 0.01%
95 0x9c93c6df0b6475eadbb3c2c9500738d530d387aa 151.69 $26.28 0.01%
96 0xf4dd11c4b35b88e8255cc6e07a689a6a36e0bc5a 140.10 $24.27 0.01%
97 0xfca33cc1611ddc99599ee0a07509853368d04a34 132.00 $22.87 0.01%
98 0x90da973985c636bb28d076e7b2ef18606d195653 125.65 $21.77 0.01%
99 0xa3d010372182ed113cb467e9b7137afa1149b446 114.12 $19.77 0.01%
100 0xda48beb91a4c8f11d371977521c8fa65dc35aa1e 109.06 $18.90 0.01%

Thống kê top địa chỉ trữ OXEN

Top 10 ví đầu bảng chiếm 83.99% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 90.77% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 98% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 99.8% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Oxen (OXEN). Top Holder OXEN 01/2023 - GiaCoin.com
5 trên 620 đánh giá