Tiền ảo: 23,115 Sàn giao dịch: 590 Vốn hóa: $1,186,354,097,644 Khối lượng (24h): $48,745,856,318 Thị phần: BTC: 46.5%, ETH: 18.6%
Optimism (OP)Optimism OP
Xếp hạng #65 20:18:00 30/03/2023
Giá Optimism (OP)
$2.27 1.3%
0.00007946 BTC 53,584 VND
Thấp: $2.19 Cao: $2.30
Vốn hóa thị trường $716,185,047 Khối lượng 24h $182,662,841 Lượng cung lưu hành 314,844,141 OP
Thay đổi 1h 0.68% Thay đổi 24h 1.3% Thay đổi 7 ngày -9.46%

Chuyển đổi OP - USD - VND

Thị trường Optimism (OP)

#Sàn giao dịchCặpGiáKhối lượng giao dịchCập nhật
1 BingX BingX OP/USDT $2.27 $464,535,323 20:28:58 30/03/2023
2 Binance Binance OP/USDT $2.27 $358,873,765 20:25:58 30/03/2023
3 Bybit Bybit OP/USDT $2.27 $161,511,751 20:25:58 30/03/2023
4 BitMart BitMart OP/USDT $2.27 $138,507,793 20:28:58 30/03/2023
5 BTCEX BTCEX OP/USDT $2.27 $114,365,511 20:28:58 30/03/2023
6 SuperEx SuperEx OP/USDT $2.27 $55,731,402 20:28:36 30/03/2023
7 WEEX WEEX OP/USDT $2.27 $54,450,239 20:28:58 30/03/2023
8 Binance Binance OP/USDT $2.27 $53,191,821 20:26:36 30/03/2023
9 LBank LBank OP/USDT $2.27 $26,714,619 20:25:58 30/03/2023
10 MEXC MEXC OP/USDT $2.27 $25,654,921 20:25:58 30/03/2023
11 OKX OKX OP/USDT $2.27 $19,260,094 20:26:36 30/03/2023
12 Hotcoin Global Hotcoin Global OP/USDT $2.27 $14,985,335 20:28:36 30/03/2023
13 Binance Binance OP/USD $2.27 $14,846,220 20:25:58 30/03/2023
14 KuCoin KuCoin OP/USDT $2.27 $13,892,254 20:25:58 30/03/2023
15 Binance Binance OP/BUSD $2.27 $10,533,046 20:26:36 30/03/2023
16 XT.COM XT.COM OP/USDT $2.27 $10,394,155 20:28:58 30/03/2023
17 BIT BIT OP/USD $2.27 $7,766,395 20:29:58 30/03/2023
18 BKEX BKEX OP/USDT $2.27 $7,152,179 20:28:36 30/03/2023
19 Tapbit Tapbit OP/USDT $2.27 $6,956,946 20:28:58 30/03/2023
20 BitUBU BitUBU OP/USDT $2.27 $6,162,222 20:28:36 30/03/2023
21 Coinbase Exchange Coinbase Exchange OP/USD $2.27 $5,755,531 20:26:36 30/03/2023
22 DigiFinex DigiFinex OP/USDT $2.27 $5,644,415 20:28:36 30/03/2023
23 Bitget Bitget OP/USDT $2.27 $4,812,067 20:25:58 30/03/2023
24 Uniswap (V3) (Optimism) Uniswap (V3) (Optimism) WETH/OP $1,804.71 $4,563,459 20:28:36 30/03/2023
25 WOO X WOO X OP/USDT $2.27 $4,520,950 20:28:58 30/03/2023
26 KuCoin KuCoin OP/USDT $2.27 $4,236,079 20:26:36 30/03/2023
27 Velodrome Velodrome OP/USDC $2.27 $4,215,801 20:28:36 30/03/2023
28 Dcoin Dcoin OP/USDT $2.27 $3,959,562 20:28:36 30/03/2023
29 Huobi Huobi OP/USDT $2.27 $3,601,326 20:28:58 30/03/2023
30 Bitrue Bitrue OP/USDT $2.27 $3,558,268 20:28:58 30/03/2023
31 Bitget Bitget OP/USDT $2.27 $3,327,733 20:26:36 30/03/2023
32 Bitkub Bitkub OP/THB $2.27 $3,165,214 20:28:36 30/03/2023
33 OKX OKX OP/USDC $2.27 $2,783,259 20:26:36 30/03/2023
34 Toobit Toobit OP/USDT $2.27 $2,651,209 20:28:58 30/03/2023
35 Gate.io Gate.io OP/USDT $2.26 $2,638,369 20:26:36 30/03/2023
36 Toobit Toobit OP/USDT $2.27 $2,515,183 20:28:36 30/03/2023
37 BingX BingX OP/USDT $2.27 $2,511,717 20:28:36 30/03/2023
38 Bibox Bibox OP/USDT $2.27 $2,457,919 20:28:36 30/03/2023
39 BTCEX BTCEX OP/USDT $2.27 $2,251,425 20:28:36 30/03/2023
40 Bitrue Bitrue OP/BUSD $2.27 $2,229,354 20:28:36 30/03/2023
41 Huobi Huobi OP/USDT $2.27 $1,928,904 20:28:36 30/03/2023
42 BitForex BitForex OP/USDT $2.27 $1,869,989 20:28:36 30/03/2023
43 CoinW CoinW OP/USDT $2.27 $1,819,354 20:28:36 30/03/2023
44 Bybit Bybit OP/USDT $2.27 $1,727,814 20:26:36 30/03/2023
45 XT.COM XT.COM OP/USD $2.27 $1,624,040 20:28:58 30/03/2023
46 Binance Binance OP/BTC $2.27 $1,527,127 20:26:36 30/03/2023
47 ZT ZT OP/USDT $2.27 $1,504,296 20:28:36 30/03/2023
48 Phemex Phemex OP/USDC $2.27 $1,482,206 20:28:36 30/03/2023
49 XT.COM XT.COM OP/USDT $2.27 $1,474,612 20:28:36 30/03/2023
50 Fameex Fameex OP/USDT $2.27 $1,466,336 20:28:36 30/03/2023
51 Uniswap (V3) (Optimism) Uniswap (V3) (Optimism) WETH/OP $1,800.13 $1,331,091 20:28:36 30/03/2023
52 Uniswap (V3) (Optimism) Uniswap (V3) (Optimism) OP/USDC $2.27 $1,306,620 20:28:36 30/03/2023
53 Velodrome Velodrome WETH/OP $1,800.16 $1,213,953 20:29:36 30/03/2023
54 FTX FTX OP/USD $0.9278 $1,048,272 20:31:58 30/03/2023
55 Deepcoin Deepcoin OP/USDT $2.27 $1,031,832 20:28:36 30/03/2023
56 Uniswap (V3) (Optimism) Uniswap (V3) (Optimism) OP/USDC $2.27 $984,941 20:28:36 30/03/2023
57 TruBit Pro Exchange TruBit Pro Exchange OP/USDT $2.27 $919,405 20:28:36 30/03/2023
58 BitUBU BitUBU OP/USDC $2.27 $890,476 20:28:36 30/03/2023
59 ApolloX ApolloX OP/USDT $2.27 $877,873 20:31:58 30/03/2023
60 BitMart BitMart OP/USDC $2.28 $874,125 20:28:36 30/03/2023
61 Bitrue Bitrue OP/USDT $2.27 $786,318 20:28:36 30/03/2023
62 BitMart BitMart OP/USDT $2.28 $678,468 20:28:36 30/03/2023
63 Binance.US Binance.US OP/USD $2.27 $638,278 20:26:36 30/03/2023
64 Tapbit Tapbit OP/USDT $2.27 $542,832 20:28:36 30/03/2023
65 Phemex Phemex OP/USDT $2.27 $534,197 20:28:36 30/03/2023
66 Binance Binance OP/ETH $2.27 $529,291 20:26:36 30/03/2023
67 LBank LBank OP/USDT $2.27 $496,603 20:26:36 30/03/2023
68 Velodrome Velodrome VELO/OP $0.1260 $464,788 20:29:36 30/03/2023
69 Jubi Jubi OP/USDT $2.27 $444,193 20:28:36 30/03/2023
70 Pionex Pionex OP/USDT $2.27 $440,599 20:28:36 30/03/2023
71 MEXC MEXC OP/USDT $2.27 $355,524 20:26:36 30/03/2023
72 WhiteBIT WhiteBIT OP/USDT $2.27 $328,946 20:28:36 30/03/2023
73 AscendEX (BitMax) AscendEX (BitMax) OP/USDT $2.27 $304,942 20:28:36 30/03/2023
74 Uniswap (V3) (Optimism) Uniswap (V3) (Optimism) OP/USDT $2.27 $295,848 20:28:36 30/03/2023
75 Uniswap (V3) (Optimism) Uniswap (V3) (Optimism) OP/DAI $2.27 $233,407 20:28:36 30/03/2023
76 Bitazza Bitazza OP/USDT $2.27 $197,218 20:28:36 30/03/2023
77 MEXC MEXC OP/USDC $2.28 $156,985 20:26:36 30/03/2023
78 KyberSwap Elastic (Optimism) KyberSwap Elastic (Optimism) WETH/OP $1,801.89 $153,401 20:28:36 30/03/2023
79 Poloniex Poloniex OP/USDT $2.27 $143,233 20:28:58 30/03/2023
80 Uniswap (V3) (Optimism) Uniswap (V3) (Optimism) OP/BOB $2.27 $116,569 20:28:36 30/03/2023
81 Bitazza Bitazza OP/THB $2.27 $114,166 20:28:36 30/03/2023
82 Biconomy Exchange Biconomy Exchange OP/USDT $2.27 $111,845 20:28:36 30/03/2023
83 Globe Derivative Exchange Globe Derivative Exchange OP/USD $2.27 $98,987.00 20:28:58 30/03/2023
84 Apex Protocol Apex Protocol OP/USDC $2.27 $97,494.64 20:31:58 30/03/2023
85 Bitazza Bitazza OP/USDF $2.27 $87,211.63 20:28:36 30/03/2023
86 Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange OP/USDT $2.27 $75,418.53 20:28:36 30/03/2023
87 Hotbit Hotbit OP/USDT $2.26 $66,223.79 20:28:36 30/03/2023
88 Uniswap (V3) (Optimism) Uniswap (V3) (Optimism) OP/WBTC $2.27 $62,545.24 20:28:36 30/03/2023
89 BigONE BigONE OP/USDT $2.28 $60,305.96 20:28:36 30/03/2023
90 Binance Binance OP/EUR $2.27 $53,628.49 20:26:36 30/03/2023
91 Nominex Nominex OP/USDT $2.27 $49,659.66 20:28:36 30/03/2023
92 Binance Binance OP/BNB $2.27 $48,427.48 20:26:36 30/03/2023
93 LATOKEN LATOKEN OP/USDT $2.28 $39,191.43 20:28:36 30/03/2023
94 Binance.US Binance.US OP/USDT $2.27 $37,937.38 20:26:36 30/03/2023
95 Coinbase Exchange Coinbase Exchange OP/USDT $2.27 $36,810.39 20:26:36 30/03/2023
96 Nominex Nominex OP/BUSD $2.27 $35,631.23 20:28:36 30/03/2023
97 KyberSwap Elastic (Optimism) KyberSwap Elastic (Optimism) OP/USDC $2.31 $33,306.30 20:28:36 30/03/2023
98 CoinEx CoinEx OP/USDT $2.27 $32,725.85 20:28:36 30/03/2023
99 KyberSwap Elastic (Optimism) KyberSwap Elastic (Optimism) OP/KNC $2.30 $30,303.88 20:28:36 30/03/2023
100 Kraken Kraken OP/USD $2.27 $29,576.52 20:25:58 30/03/2023
101 WOOFi WOOFi OP/USDC $2.28 $28,728.09 20:28:36 30/03/2023
102 KuCoin KuCoin OP/USDC $2.27 $26,163.85 20:26:36 30/03/2023
103 Korbit Korbit OP/KRW $2.32 $24,780.14 20:28:36 30/03/2023
104 Binance Binance OP/TUSD $2.27 $21,985.52 20:26:36 30/03/2023
105 WOO X WOO X OP/USDT $2.27 $21,973.43 20:28:36 30/03/2023
106 Uniswap (V3) (Optimism) Uniswap (V3) (Optimism) OP/SNX $2.26 $21,307.69 20:28:36 30/03/2023
107 OpenSwap (Optimism) OpenSwap (Optimism) OP/OPENX $2.27 $21,192.64 20:28:36 30/03/2023
108 Bybit Bybit OP/USDC $2.27 $21,180.74 20:26:36 30/03/2023
109 Uniswap (V3) (Optimism) Uniswap (V3) (Optimism) WETH/OP $1,774.35 $17,132.78 20:28:36 30/03/2023
110 Tokocrypto Tokocrypto OP/USDT $2.27 $14,338.55 20:28:36 30/03/2023
111 Beethoven X(Optimism) Beethoven X(Optimism) OP/USDC $2.27 $14,230.60 20:28:36 30/03/2023
112 Beethoven X(Optimism) Beethoven X(Optimism) WETH/OP $1,811.31 $11,643.55 20:28:36 30/03/2023
113 Uniswap (V3) (Optimism) Uniswap (V3) (Optimism) OP/USDC $2.30 $11,122.59 20:28:36 30/03/2023
114 Gate.io Gate.io OP/ETH $2.27 $6,710.09 20:26:36 30/03/2023
115 Pexpay Pexpay OP/USDT $2.27 $6,528.14 20:28:36 30/03/2023
116 Uniswap (V3) (Optimism) Uniswap (V3) (Optimism) OP/DAI $2.31 $6,491.33 20:28:36 30/03/2023
117 Uniswap (V3) (Optimism) Uniswap (V3) (Optimism) OP/USDT $2.27 $5,998.22 20:28:36 30/03/2023
118 CoinTiger CoinTiger OP/USDT $2.27 $5,257.43 20:28:36 30/03/2023
119 Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange OP/USD $2.27 $4,455.01 20:28:58 30/03/2023
120 Velodrome Velodrome OP/L2DAO $2.27 $4,437.59 20:28:36 30/03/2023
121 KyberSwap Elastic (Optimism) KyberSwap Elastic (Optimism) WETH/OP $1,801.14 $4,367.50 20:28:36 30/03/2023
122 Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange OP/USD $2.27 $3,991.31 20:28:36 30/03/2023
123 Beethoven X(Optimism) Beethoven X(Optimism) OP/BAL $2.28 $2,575.69 20:28:36 30/03/2023
124 Zipswap Zipswap WETH/OP $1,799.76 $2,232.45 20:28:36 30/03/2023
125 KyberSwap Elastic (Optimism) KyberSwap Elastic (Optimism) OP/DAI $2.27 $2,164.57 20:28:36 30/03/2023
126 KyberSwap Elastic (Optimism) KyberSwap Elastic (Optimism) OP/USDT $2.27 $2,154.84 20:28:36 30/03/2023
127 ApolloX ApolloX OP/BUSD $2.26 $2,144.85 20:31:58 30/03/2023
128 Uniswap (V3) (Optimism) Uniswap (V3) (Optimism) OP/LYRA $2.29 $1,483.78 20:28:36 30/03/2023
129 Velodrome Velodrome OP/DAI $2.27 $1,449.73 20:28:36 30/03/2023
130 Velodrome Velodrome OP/USDC $2.27 $1,261.22 20:28:36 30/03/2023
131 Uniswap (V3) (Optimism) Uniswap (V3) (Optimism) OP/DAI $2.27 $1,242.39 20:28:36 30/03/2023
132 KyberSwap Elastic (Optimism) KyberSwap Elastic (Optimism) OP/MIMATIC $2.27 $1,188.14 20:28:36 30/03/2023
133 Gate.io Gate.io OP/TRY $2.33 $1,056.61 20:26:36 30/03/2023
134 Tokocrypto Tokocrypto OP/BUSD $2.27 $882.10 20:28:36 30/03/2023
135 LiteBit.eu LiteBit.eu OP/EUR $2.26 $797.75 20:28:36 30/03/2023
136 Uniswap (V3) (Optimism) Uniswap (V3) (Optimism) OP/COLLAB $2.27 $660.32 20:28:36 30/03/2023
137 Uniswap (V3) (Optimism) Uniswap (V3) (Optimism) OP/DHT $2.20 $600.31 19:00:36 29/03/2023
138 Uniswap (V3) (Optimism) Uniswap (V3) (Optimism) OP/SNX $2.26 $573.52 20:28:36 30/03/2023
139 Velodrome Velodrome OP/SUSD $2.27 $564.04 20:28:36 30/03/2023
140 NovaDAX NovaDAX OP/BRL $2.32 $502.05 20:28:36 30/03/2023
141 Velodrome Velodrome VELO/OP $0.1264 $447.26 20:28:36 30/03/2023
142 Mandala Exchange Mandala Exchange OP/USDT $2.27 $387.78 20:28:36 30/03/2023
143 KyberSwap Elastic (Optimism) KyberSwap Elastic (Optimism) WETH/OP $1,801.67 $183.29 20:28:36 30/03/2023
144 Uniswap (V3) (Optimism) Uniswap (V3) (Optimism) OP/USDC $2.25 $147.07 20:28:36 30/03/2023
145 Velodrome Velodrome OP/USDT $2.27 $134.61 20:28:36 30/03/2023
146 Velodrome Velodrome OP/MIMATIC $2.28 $131.05 20:28:36 30/03/2023
147 Velodrome Velodrome OP/LYRA $2.28 $119.56 20:28:36 30/03/2023
148 Beethoven X(Optimism) Beethoven X(Optimism) OP/USDC $2.29 $66.14 20:28:36 30/03/2023
149 CEX.IO CEX.IO OP/USD $2.90 $65.27 20:28:36 30/03/2023
150 AEX AEX OP/USDT $2.13 $58.64 20:28:36 30/03/2023
151 Velodrome Velodrome OP/SETH $2.28 $45.69 20:29:36 30/03/2023
152 Beethoven X(Optimism) Beethoven X(Optimism) OP/SNX $2.29 $41.93 20:28:36 30/03/2023
153 Velodrome Velodrome WETH/OP $1,804.93 $36.44 20:28:36 30/03/2023
154 Uniswap (V3) (Optimism) Uniswap (V3) (Optimism) OP/USDT $2.27 $32.79 20:28:36 30/03/2023
155 KyberSwap Elastic (Optimism) KyberSwap Elastic (Optimism) THALES/OP $0.6303 $26.31 07:00:36 26/03/2023
156 Uniswap (V3) (Optimism) Uniswap (V3) (Optimism) OP/SUSD $2.28 $22.40 20:28:36 30/03/2023
157 Beethoven X(Optimism) Beethoven X(Optimism) OP/BAL $2.27 $18.34 20:28:36 30/03/2023
158 LCX Exchange LCX Exchange OP/EUR $2.27 $17.87 20:28:36 30/03/2023
159 LCX Exchange LCX Exchange OP/LCX $2.16 $16.89 20:28:36 30/03/2023
160 Beethoven X(Optimism) Beethoven X(Optimism) OP/SUSD $2.26 $12.17 20:28:36 30/03/2023
161 Uniswap (V3) (Optimism) Uniswap (V3) (Optimism) LINK/OP $7.05 $11.60 20:28:36 30/03/2023
162 Uniswap (V3) (Optimism) Uniswap (V3) (Optimism) OP/SUSD $2.26 $10.18 20:28:36 30/03/2023
163 Uniswap (V3) (Optimism) Uniswap (V3) (Optimism) WETH/OP $1,793.15 $6.57 20:28:36 30/03/2023
164 Beethoven X(Optimism) Beethoven X(Optimism) OP/WBTC $2.08 $4.16 06:59:36 28/03/2023
165 Uniswap (V3) (Optimism) Uniswap (V3) (Optimism) OP/USDT $1.63 $3.24 06:59:36 28/03/2023
166 Zipswap Zipswap OP/USDC $2.16 $2.42 06:59:36 29/03/2023
167 Beethoven X(Optimism) Beethoven X(Optimism) OP/LYRA $2.20 $0.7908 19:00:36 30/03/2023
168 Beethoven X(Optimism) Beethoven X(Optimism) OP/USDC $2.31 $0.1979 07:00:36 26/03/2023
169 Beethoven X(Optimism) Beethoven X(Optimism) WETH/OP $1,667.28 $0.1319 18:59:36 28/03/2023
170 Velodrome Velodrome OP/SUSD $2.24 $0.01772 19:00:36 27/03/2023
171 Beethoven X(Optimism) Beethoven X(Optimism) WETH/OP $89,868.52 $0.01508 20:28:36 30/03/2023
172 KyberSwap Elastic (Optimism) KyberSwap Elastic (Optimism) OP/USDT $2.20 $0.01000 06:59:36 30/03/2023
173 Beethoven X(Optimism) Beethoven X(Optimism) OP/USDC $2.61 $0.005856 19:00:36 29/03/2023
174 Huobi Huobi OP/USDC $2.13 $0 20:28:36 30/03/2023

Thông tin thị trường giao dịch Optimism (OP)

Bảng dữ liệu thể hiện Top 174 cặp giao dịch OP có Khối lượng giao dịch 24 giờ cao nhất. Dữ liệu được tổng hợp từ 590 sàn giao dịch trên toàn thế giới.

Thời gian ở bảng dữ liệu trên tính theo múi giờ Việt Nam là GMT+7. Dữ liệu được cập nhật 5 phút / lần.

Theo thông tin cập nhật mới nhất lúc 20:28:58 30/03/2023, cặp giao dịch OP/USDT tại sàn BingX đang có khối lượng giao dịch cao nhất.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của cặp này là $464,535,323 với tỷ giá $2.27.

Giải thích từ ngữ

Sàn giao dịch: Tên sàn giao dịch chứa cặp OP.

Cặp: Tên cặp giao dịch OP với một đồng khác.

Giá: Tỷ giá của từng cặp giao dịch được quy đổi sang USD.

Khối lượng giao dịch (volume): là số OP được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.

Cập nhật: Lần cập nhật dữ liệu gần nhất theo múi giờ Việt Nam GMT+7.

Thị trường giao dịch Optimism (OP) Cặp giao dịch Optimism (OP) - GiaCoin.com
4.0 trên 674 đánh giá