Tiền ảo: 26,873 Sàn giao dịch: 667 Vốn hóa: $1,076,308,634,631 Khối lượng (24h): $41,350,314,211 Thị phần: BTC: 48.8%, ETH: 18.7%
NEAR Protocol (NEAR)NEAR Protocol NEAR
Xếp hạng #40 19:23:00 30/09/2023
Giá NEAR Protocol (NEAR)
$1.13 2.13%
0.00004207 BTC 27,887 VND
Thấp: $1.10 Cao: $1.14
Vốn hóa thị trường $1,101,808,909 Khối lượng 24h $37,097,265 Lượng cung lưu hành 971,954,583 NEAR
Thay đổi 1h 0.07% Thay đổi 24h 2.13% Thay đổi 7 ngày 1.9%

Sàn Binance: Tặng 100 USDT (20+30+50) cho người đăng ký mới.

Chuyển đổi NEAR - USD - VND

Thị trường NEAR Protocol (NEAR)

#Sàn giao dịchCặpGiáKhối lượng giao dịchCập nhật
1 Binance Binance NEAR/USDT $1.13 $38,318,096 18:56:58 30/09/2023
2 Bitunix Bitunix NEAR/USDT $1.13 $31,167,975 18:59:58 30/09/2023
3 BitMart BitMart NEAR/USDT $1.13 $30,897,940 18:59:58 30/09/2023
4 Cointr Pro Cointr Pro NEAR/USDT $1.13 $22,948,326 18:59:58 30/09/2023
5 Fairdesk Fairdesk NEAR/USDT $1.13 $15,333,988 18:59:58 30/09/2023
6 LBank LBank NEAR/USDT $1.13 $7,364,969 18:59:58 30/09/2023
7 WhiteBIT WhiteBIT NEAR/USDT $1.13 $6,556,484 18:59:21 30/09/2023
8 Bybit Bybit NEAR/USDT $1.13 $6,322,631 18:56:58 30/09/2023
9 Bitrue Bitrue NEAR/USDT $1.13 $6,251,618 18:59:58 30/09/2023
10 OKX OKX NEAR/USDT $1.13 $5,889,783 18:58:58 30/09/2023
11 BingX BingX NEAR/USDT $1.13 $5,372,256 18:58:58 30/09/2023
12 Bibox Bibox NEAR/USDT $1.13 $4,618,883 19:02:21 30/09/2023
13 Topcredit Int Topcredit Int NEAR/USDT $1.13 $4,242,562 18:59:21 30/09/2023
14 Binance Binance NEAR/USDT $1.13 $4,236,601 18:56:21 30/09/2023
15 BTCC BTCC NEAR/USDT $1.13 $4,003,018 19:04:58 30/09/2023
16 XT.COM XT.COM NEAR/USDT $1.13 $3,826,442 18:58:58 30/09/2023
17 Bitrue Bitrue NEAR/USDT $1.13 $3,679,924 18:59:21 30/09/2023
18 DigiFinex DigiFinex NEAR/USDT $1.13 $3,008,902 18:58:58 30/09/2023
19 Blofin Blofin NEAR/USDT $1.13 $2,835,047 19:05:58 30/09/2023
20 Poloniex Poloniex NEAR/USDT $1.12 $2,287,923 18:59:21 30/09/2023
21 DigiFinex DigiFinex NEAR/USDT $1.13 $2,271,888 18:59:21 30/09/2023
22 Deepcoin Deepcoin NEAR/USDT $1.13 $2,153,832 18:58:58 30/09/2023
23 MEXC MEXC NEAR/USDT $1.13 $2,071,111 18:58:58 30/09/2023
24 OrangeX OrangeX NEAR/USDT $1.13 $1,563,662 19:04:58 30/09/2023
25 Upbit Upbit NEAR/KRW $1.13 $1,518,122 18:59:21 30/09/2023
26 BYDFi BYDFi NEAR/USDT $1.13 $1,513,555 18:58:58 30/09/2023
27 BTSE BTSE NEAR/USD $1.12 $1,251,648 18:59:58 30/09/2023
28 CoinW CoinW NEAR/USDT $1.13 $1,124,278 18:59:21 30/09/2023
29 OKX OKX NEAR/USDT $1.13 $1,083,432 18:59:21 30/09/2023
30 CoinTiger CoinTiger NEAR/USDT $1.13 $1,057,567 18:59:21 30/09/2023
31 Tapbit Tapbit NEAR/USDT $1.13 $1,012,758 18:59:58 30/09/2023
32 Bitget Bitget NEAR/USDT $1.13 $816,965 18:58:58 30/09/2023
33 Toobit Toobit NEAR/USDT $1.13 $722,848 18:59:58 30/09/2023
34 dYdX dYdX NEAR/USD $1.13 $691,870 19:05:58 30/09/2023
35 Binance Binance NEAR/USD $1.13 $684,370 18:56:58 30/09/2023
36 TruBit Pro Exchange TruBit Pro Exchange NEAR/MMXN $1.13 $644,853 19:02:21 30/09/2023
37 Bitunix Bitunix NEAR/USDT $1.13 $625,756 18:59:21 30/09/2023
38 Biconomy Exchange Biconomy Exchange NEAR/USDT $1.13 $610,142 18:59:21 30/09/2023
39 KuCoin KuCoin NEAR/USDT $1.13 $537,477 18:56:58 30/09/2023
40 Bitget Bitget NEAR/USDT $1.13 $476,602 18:59:21 30/09/2023
41 TruBit Pro Exchange TruBit Pro Exchange NEAR/USDC $1.13 $467,837 19:02:21 30/09/2023
42 Binance Binance NEAR/BTC $1.13 $458,687 18:56:21 30/09/2023
43 BYDFi BYDFi NEAR/USDT $1.13 $450,148 18:59:21 30/09/2023
44 LATOKEN LATOKEN NEAR/USDT $1.13 $423,175 18:59:21 30/09/2023
45 TruBit Pro Exchange TruBit Pro Exchange NEAR/USDT $1.13 $397,501 19:02:21 30/09/2023
46 Bitvenus Bitvenus NEAR/USDT $1.13 $383,535 18:59:58 30/09/2023
47 Gate.io Gate.io NEAR/USDT $1.13 $373,494 18:59:21 30/09/2023
48 XT.COM XT.COM NEAR/USDT $1.13 $360,241 18:59:21 30/09/2023
49 ZOOMEX ZOOMEX NEAR/USDT $1.11 $348,173 19:05:58 30/09/2023
50 WhiteBIT WhiteBIT NEAR/USDT $1.12 $335,352 18:58:58 30/09/2023
51 Phemex Phemex NEAR/USDT $1.13 $295,080 18:59:21 30/09/2023
52 Bitrue Bitrue NEAR/USDC $1.13 $292,837 18:59:21 30/09/2023
53 HitBTC HitBTC NEAR/USDT $1.13 $285,540 18:59:21 30/09/2023
54 FMFW.io FMFW.io NEAR/USDT $1.13 $285,540 18:59:21 30/09/2023
55 BingX BingX NEAR/USDT $1.13 $283,320 18:59:21 30/09/2023
56 Bybit Bybit NEAR/USDT $1.13 $278,410 18:56:21 30/09/2023
57 Tapbit Tapbit NEAR/USDT $1.13 $278,245 18:59:21 30/09/2023
58 Coinbase Exchange Coinbase Exchange NEAR/USD $1.13 $263,001 18:56:21 30/09/2023
59 SuperEx SuperEx NEAR/USDT $1.13 $260,786 19:02:21 30/09/2023
60 KuCoin KuCoin NEAR/USDT $1.13 $203,461 18:56:21 30/09/2023
61 ApolloX ApolloX NEAR/USDT $1.13 $199,260 19:04:58 30/09/2023
62 Pionex Pionex NEAR/USDT $1.13 $195,856 18:58:58 30/09/2023
63 CommEX CommEX NEAR/USDT $1.13 $192,454 18:59:58 30/09/2023
64 Delta Exchange Delta Exchange NEAR/USDT $1.13 $188,819 18:58:58 30/09/2023
65 Jubi Jubi NEAR/USDT $1.13 $187,388 19:02:21 30/09/2023
66 Dex-Trade Dex-Trade NEAR/USDT $1.13 $185,635 18:59:21 30/09/2023
67 CoinCatch CoinCatch NEAR/USDT $1.13 $180,040 18:59:58 30/09/2023
68 BitMart BitMart NEAR/USDT $1.13 $172,249 18:59:21 30/09/2023
69 Hotcoin Global Hotcoin Global NEAR/USDT $1.13 $165,820 18:59:21 30/09/2023
70 Qmall Exchange Qmall Exchange NEAR/USDT $1.13 $165,628 18:59:21 30/09/2023
71 Deepcoin Deepcoin NEAR/USDT $1.13 $137,318 18:59:21 30/09/2023
72 Tokenize Xchange Tokenize Xchange NEAR/USD $1.12 $137,175 19:02:21 30/09/2023
73 Tokenize Xchange Tokenize Xchange NEAR/SGD $1.12 $137,167 19:02:21 30/09/2023
74 HTX HTX NEAR/USDT $1.13 $136,281 18:58:58 30/09/2023
75 FMFW.io FMFW.io NEAR/BTC $1.13 $131,863 18:59:21 30/09/2023
76 LBank LBank NEAR/USDT $1.13 $125,101 18:59:21 30/09/2023
77 BTSE BTSE NEAR/USDT $1.11 $124,999 18:59:21 30/09/2023
78 Bitfinex Bitfinex NEAR/USDT $1.13 $124,862 18:59:58 30/09/2023
79 DIFX DIFX NEAR/USDT $1.13 $124,503 18:59:21 30/09/2023
80 BTSE BTSE NEAR/USDC $1.11 $122,376 18:59:21 30/09/2023
81 HTX HTX NEAR/USDT $1.13 $120,406 18:59:21 30/09/2023
82 PointPay PointPay NEAR/USDT $1.13 $119,120 18:59:21 30/09/2023
83 Kraken Kraken NEAR/USD $1.13 $113,863 18:56:21 30/09/2023
84 Orderly Network Orderly Network NEAR/USDC $1.13 $113,770 19:02:21 30/09/2023
85 MEXC MEXC NEAR/USDT $1.13 $107,991 18:59:21 30/09/2023
86 Bitkub Bitkub NEAR/THB $1.12 $107,186 18:59:21 30/09/2023
87 ICRYPEX ICRYPEX NEAR/USDT $1.13 $106,583 18:59:21 30/09/2023
88 NexDAX NexDAX NEAR/USDT $1.11 $100,073 19:05:21 30/09/2023
89 Gate.io Gate.io NEAR/USDT $1.13 $96,826.86 18:58:58 30/09/2023
90 AscendEX (BitMax) AscendEX (BitMax) NEAR/USDT $1.13 $92,140.99 18:59:21 30/09/2023
91 Bitazza Bitazza NEAR/USDT $1.12 $86,054.51 18:59:21 30/09/2023
92 Poloniex Poloniex NEAR/USDT $1.08 $84,140.86 17:14:58 28/09/2023
93 XT.COM XT.COM NEAR/USD $1.13 $79,740.00 18:58:58 30/09/2023
94 Binance Binance NEAR/BUSD $1.13 $71,702.90 18:56:21 30/09/2023
95 BIT BIT NEAR/USD $1.13 $71,685.00 18:59:58 30/09/2023
96 Jubi Jubi NEAR/USDC $1.13 $70,985.05 19:02:21 30/09/2023
97 Bitget Bitget NEAR/USDC $1.13 $67,780.39 18:59:21 30/09/2023
98 EXMO EXMO NEAR/USDT $1.13 $65,849.56 18:59:21 30/09/2023
99 EXMO.ME EXMO.ME NEAR/USDT $1.13 $65,845.65 18:59:21 30/09/2023
100 Toobit Toobit NEAR/USDT $1.13 $65,820.30 18:59:21 30/09/2023
101 WEEX WEEX NEAR/USDT $1.13 $60,902.61 18:59:58 30/09/2023
102 Cointr Pro Cointr Pro NEAR/USDT $1.13 $59,372.00 18:59:21 30/09/2023
103 Binance TR Binance TR NEAR/TRY $1.13 $53,999.85 18:59:21 30/09/2023
104 Binance Binance NEAR/TRY $1.13 $53,217.72 18:56:21 30/09/2023
105 Azbit Azbit NEAR/USDT $1.13 $50,691.10 18:59:21 30/09/2023
106 BankCEX BankCEX NEAR/USDT $1.12 $47,220.03 19:02:21 30/09/2023
107 FameEX FameEX NEAR/USDT $1.13 $46,658.42 18:59:21 30/09/2023
108 Pionex Pionex NEAR/USDT $1.13 $45,002.20 18:59:21 30/09/2023
109 Bitvavo Bitvavo NEAR/EUR $1.13 $44,751.50 18:59:21 30/09/2023
110 Binance Binance NEAR/BNB $1.13 $38,653.12 18:56:21 30/09/2023
111 Dex-Trade Dex-Trade NEAR/BTC $1.13 $30,912.40 18:59:21 30/09/2023
112 LocalTrade LocalTrade NEAR/USDT $1.13 $30,910.81 18:59:21 30/09/2023
113 Flipster Flipster NEAR/USDT $1.13 $30,699.81 19:04:58 30/09/2023
114 BIT BIT NEAR/USDT $1.13 $27,641.50 18:59:21 30/09/2023
115 ICRYPEX ICRYPEX NEAR/TRY $1.13 $26,575.77 18:59:21 30/09/2023
116 MEXC MEXC NEAR/USDC $1.13 $26,391.31 18:59:21 30/09/2023
117 Cryptonex Cryptonex NEAR/USDT $1.13 $26,021.03 19:02:21 30/09/2023
118 Gate.io Gate.io NEAR/ETH $1.13 $23,112.06 18:59:21 30/09/2023
119 BitMEX BitMEX NEAR/USD $1.13 $22,948.99 18:59:58 30/09/2023
120 Binance.US Binance.US NEAR/USD $1.44 $21,066.54 18:59:21 30/09/2023
121 Kraken Kraken NEAR/EUR $1.13 $20,684.41 18:56:21 30/09/2023
122 Bit2Me Pro Bit2Me Pro NEAR/EUR $1.13 $19,951.63 18:59:21 30/09/2023
123 Bitfinex Bitfinex NEAR/USDT $1.13 $17,543.86 18:59:21 30/09/2023
124 Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange NEAR/USDT $1.13 $12,912.84 18:59:21 30/09/2023
125 VinDAX VinDAX NEAR/USDT $1.12 $12,334.72 18:59:21 30/09/2023
126 Qmall Exchange Qmall Exchange NEAR/UAH $1.29 $12,110.21 18:59:21 30/09/2023
127 Binance.US Binance.US NEAR/USDT $1.13 $11,894.95 18:59:21 30/09/2023
128 Binance Binance NEAR/EUR $1.13 $11,826.47 18:56:21 30/09/2023
129 Cryptology Cryptology NEAR/USDT $1.13 $11,432.46 18:59:21 30/09/2023
130 Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange NEAR/USD $1.13 $10,973.89 18:59:21 30/09/2023
131 OKX OKX NEAR/USDC $1.13 $10,600.51 18:59:21 30/09/2023
132 WOO X WOO X NEAR/USDT $1.13 $10,472.81 18:59:21 30/09/2023
133 Binance Binance NEAR/ETH $1.13 $9,045.76 18:56:21 30/09/2023
134 Nominex Nominex NEAR/USDT $1.13 $8,680.14 18:59:21 30/09/2023
135 Bitlo Bitlo NEAR/TRY $1.14 $7,553.25 19:02:21 30/09/2023
136 Coinbase Exchange Coinbase Exchange NEAR/USDT $1.13 $5,723.43 18:56:21 30/09/2023
137 Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange NEAR/USD $1.13 $5,662.33 18:58:58 30/09/2023
138 CoinEx CoinEx NEAR/USDT $1.12 $5,632.16 19:02:21 30/09/2023
139 PancakeSwap v3 PancakeSwap v3 NEAR/WBNB $1.14 $5,382.35 18:59:21 30/09/2023
140 NovaDAX NovaDAX NEAR/BRL $1.14 $5,378.01 19:02:21 30/09/2023
141 Dex-Trade Dex-Trade NEAR/ETH $1.13 $5,267.14 18:59:21 30/09/2023
142 Orderly Network Orderly Network NEAR/USDC $1.13 $4,841.58 19:01:58 30/09/2023
143 Binance Binance NEAR/RUB $1.15 $4,043.02 18:56:21 30/09/2023
144 Remitano Remitano NEAR/USDT $1.13 $3,425.67 19:02:21 30/09/2023
145 Bitazza Bitazza NEAR/THB $1.13 $3,348.20 18:59:21 30/09/2023
146 Kraken Kraken NEAR/USD $1.13 $3,283.75 18:56:58 30/09/2023
147 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) NEAR/WBNB $1.13 $3,273.10 18:59:21 30/09/2023
148 OKX OKX NEAR/BTC $1.13 $3,162.03 18:59:21 30/09/2023
149 WOO X WOO X NEAR/USDT $1.13 $2,868.48 18:59:58 30/09/2023
150 Cointr Pro Cointr Pro NEAR/TRY $1.14 $2,833.38 18:59:21 30/09/2023
151 Coinone Coinone NEAR/KRW $1.14 $2,462.34 18:29:21 30/09/2023
152 CoinDCX CoinDCX NEAR/INR $1.18 $2,459.91 19:02:21 30/09/2023
153 Bitso Bitso NEAR/USD $1.12 $2,379.08 18:59:21 30/09/2023
154 CoinEx CoinEx NEAR/BTC $1.13 $2,060.18 19:02:21 30/09/2023
155 CoinEx CoinEx NEAR/USDC $1.11 $2,045.88 19:02:21 30/09/2023
156 Bitstamp Bitstamp NEAR/USD $1.13 $1,693.44 18:59:21 30/09/2023
157 Tokocrypto Tokocrypto NEAR/USDT $1.13 $1,620.33 18:59:21 30/09/2023
158 Uniswap v3 (BSC) Uniswap v3 (BSC) NEAR/WBNB $1.14 $966.35 19:02:21 30/09/2023
159 ApeSwap (BSC) ApeSwap (BSC) NEAR/WBNB $1.13 $914.53 19:02:21 30/09/2023
160 KuCoin KuCoin NEAR/BTC $1.13 $865.25 18:56:21 30/09/2023
161 CoinDCX CoinDCX NEAR/USDT $1.13 $793.63 19:02:21 30/09/2023
162 Bitrue Bitrue NEAR/BUSD $1.13 $719.46 18:59:21 30/09/2023
163 WazirX WazirX NEAR/USDT $1.15 $591.10 18:59:21 30/09/2023
164 WazirX WazirX NEAR/INR $1.19 $580.70 18:59:21 30/09/2023
165 BabySwap BabySwap NEAR/USDT $1.13 $460.66 19:02:21 30/09/2023
166 Indodax Indodax NEAR/IDR $1.14 $417.25 18:59:21 30/09/2023
167 KuCoin KuCoin NEAR/USDC $1.13 $327.20 18:56:21 30/09/2023
168 Bitstamp Bitstamp NEAR/EUR $1.13 $227.69 18:59:21 30/09/2023
169 OKX OKX NEAR/ETH $1.14 $205.98 18:59:21 30/09/2023
170 Upbit Upbit NEAR/BTC $1.13 $195.22 18:59:21 30/09/2023
171 PancakeSwap v3 PancakeSwap v3 NEAR/ETH $1.14 $159.80 18:59:21 30/09/2023
172 Tokocrypto Tokocrypto NEAR/BUSD $1.13 $151.02 18:59:21 30/09/2023
173 Blockchain.com Blockchain.com NEAR/USD $1.14 $132.87 18:59:21 30/09/2023
174 Bitfinex Bitfinex NEAR/USD $1.13 $88.71 18:59:21 30/09/2023
175 Tokocrypto Tokocrypto NEAR/BTC $1.13 $71.66 18:59:21 30/09/2023
176 Zipmex Zipmex NEAR/THB $1.10 $31.25 19:02:21 30/09/2023
177 Bitbns Bitbns NEAR/INR $1.53 $28.11 19:02:21 30/09/2023
178 BabySwap BabySwap NEAR/WBNB $1.13 $24.28 19:02:21 30/09/2023
179 Nominex Nominex NEAR/TRY $1.13 $19.38 18:59:21 30/09/2023
180 Nominex Nominex NEAR/BUSD $1.10 $16.07 12:17:21 29/09/2023
181 zondacrypto zondacrypto NEAR/PLN $1.18 $13.27 17:47:21 30/09/2023
182 Nomiswap Nomiswap NEAR/BUSD $1.12 $11.04 19:00:21 30/09/2023
183 ZebPay ZebPay NEAR/INR $1.20 $9.97 19:02:21 30/09/2023
184 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) NEAR/USDT $1.08 $1.57 07:00:21 30/09/2023
185 PayBito PayBito NEAR/USDT $1.13 $0.9009 19:02:21 30/09/2023
186 Poloniex Poloniex NEAR/USDD $0.8497 $0 18:59:21 30/09/2023
187 Korbit Korbit NEAR/KRW $1.12 $0 18:59:21 30/09/2023
188 AEX AEX NEAR/USDC $1.10 $0 19:05:21 30/09/2023
189 AEX AEX NEAR/USDT $1.08 $0 19:04:21 30/09/2023
190 Coinmetro Coinmetro NEAR/EUR $1.13 $0 18:59:21 30/09/2023
191 Coinmetro Coinmetro NEAR/USD $1.13 $0 18:59:21 30/09/2023
192 digitalexchange.id digitalexchange.id NEAR/IDR $1.13 $0 19:02:21 30/09/2023
193 FMFW.io FMFW.io NEAR/ETH $1.13 $0 18:59:21 30/09/2023
194 CoinDCX CoinDCX NEAR/BTC $1.13 $0 19:02:21 30/09/2023
195 Pexpay Pexpay NEAR/USDT $1.13 $0 19:05:21 30/09/2023

Thông tin thị trường giao dịch NEAR Protocol (NEAR)

Bảng dữ liệu thể hiện Top 195 cặp giao dịch NEAR có Khối lượng giao dịch 24 giờ cao nhất. Dữ liệu được tổng hợp từ 667 sàn giao dịch trên toàn thế giới.

Thời gian ở bảng dữ liệu trên tính theo múi giờ Việt Nam là GMT+7. Dữ liệu được cập nhật 5 phút / lần.

Theo thông tin cập nhật mới nhất lúc 18:56:58 30/09/2023, cặp giao dịch NEAR/USDT tại sàn Binance đang có khối lượng giao dịch cao nhất.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của cặp này là $38,318,096 với tỷ giá $1.13.

Giải thích từ ngữ

Sàn giao dịch: Tên sàn giao dịch chứa cặp NEAR.

Cặp: Tên cặp giao dịch NEAR với một đồng khác.

Giá: Tỷ giá của từng cặp giao dịch được quy đổi sang USD.

Khối lượng giao dịch (volume): là số NEAR được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.

Cập nhật: Lần cập nhật dữ liệu gần nhất theo múi giờ Việt Nam GMT+7.

Thị trường giao dịch NEAR Protocol (NEAR) Cặp giao dịch NEAR Protocol (NEAR) - GiaCoin.com
4.8 trên 669 đánh giá