Tiền ảo: 23,128 Sàn giao dịch: 591 Vốn hóa: $1,188,490,598,973 Khối lượng (24h): $31,352,716,745 Thị phần: BTC: 46.4%, ETH: 18.5%
Mask Network (MASK)Mask Network MASK
Xếp hạng #90 05:38:00 02/04/2023
Giá Mask Network (MASK)
$5.95 -8.05%
0.0002086 BTC 139,955 VND
Thấp: $5.90 Cao: $6.54
Vốn hóa thị trường $453,167,258 Khối lượng 24h $190,396,907 Lượng cung lưu hành 76,150,000 MASK
Thay đổi 1h 0.61% Thay đổi 24h -8.05% Thay đổi 7 ngày 11.38%

Chuyển đổi MASK - USD - VND

Top địa chỉ Mask Network (MASK) theo số dư

Có tất cả 11,176 ví lưu trữ MASK, trong số đó có 208 địa chỉ hoạt động thường xuyên.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Mask Network (MASK) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xb65c87276de78d1a8eb88626ec21710d51c3e962 23,454,415.20 $139,576,796.00 23.45%
2 0xcdd73d67c5adc98159e799acfe23f734200cd3ec 19,082,239.46 $113,558,058.14 19.08%
3 0x682d7c364e711e1658876e0e156027f284712163 13,183,336.00 $78,453,791.49 13.18%
4 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec 7,709,266.44 $45,877,703.65 7.71%
5 0x5bbb3663008714348e26487e5c11211c2585b8ec 7,666,665.00 $45,624,183.23 7.67%
6 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 4,114,880.97 $24,487,581.42 4.11%
7 0x6cc5f688a315f3dc28a7781717a9a798a59fda7b 3,305,440.75 $19,670,617.46 3.31%
8 0x045a68cd0a9a39927d2de14c1ac600a42e3964bf 1,383,449.00 $8,232,879.70 1.38%
9 0x5427fefa711eff984124bfbb1ab6fbf5e3da1820 1,317,087.69 $7,837,964.79 1.32%
10 0xf584f8728b874a6a5c7a8d4d387c9aae9172d621 998,363.49 $5,941,242.86 1%
11 0xdfd5293d8e347dfe59e90efd55b2956a1343963d 766,467.63 $4,561,234.85 0.77%
12 0xa861678bee80035114b47615142e9302139a8c32 680,366.04 $4,048,845.88 0.68%
13 0x21a31ee1afc51d94c2efccaa2092ad1028285549 670,228.31 $3,988,516.42 0.67%
14 0x4f0dfcf604d613327a16fd7ce04002acb38e44a1 611,842.51 $3,641,063.61 0.61%
15 0x8c54ebdd960056d2cff5998df5695daca1fc0190 581,662.71 $3,461,464.17 0.58%
16 0x96d7c85f3564d645264e63eed0768414069b0d96 500,000.00 $2,975,490.86 0.5%
17 0xf1efd06b8d2a3cde604c6d6654a5adcc8c69bd47 400,000.00 $2,380,392.69 0.4%
18 0x97f991971a37d4ca58064e6a98fc563f03a71e5c 378,156.61 $2,250,403.05 0.38%
19 0x4169dd7584f37ebc9dc0a86fec00cde473d9ecfc 357,444.91 $2,127,148.12 0.36%
20 0x7e50345045c360abaaee8755f39811eaf27ea64e 324,805.38 $1,932,910.89 0.32%
21 0xf89d7b9c864f589bbf53a82105107622b35eaa40 320,195.13 $1,905,475.38 0.32%
22 0xf25df61b8e0db19a814dbcc450b0265da49a074a 319,444.46 $1,901,008.17 0.32%
23 0x73c6b4c3c83b05b35415d88faeadac89ae937ff6 314,783.27 $1,873,269.50 0.31%
24 0xb8e6d31e7b212b2b7250ee9c26c56cebbfbe6b23 302,300.37 $1,798,984.00 0.3%
25 0x40ec5b33f54e0e8a33a975908c5ba1c14e5bbbdf 296,131.46 $1,762,272.89 0.3%
26 0x9b0c45d46d386cedd98873168c36efd0dcba8d46 254,915.23 $1,516,995.89 0.25%
27 0x6875344c940b65b1d906410851f37f389b36e96b 250,000.02 $1,487,745.55 0.25%
28 0x760484042a7856e62b627318796ebb609c8131a1 233,333.32 $1,388,562.32 0.23%
29 0xf60c2ea62edbfe808163751dd0d8693dcb30019c 231,222.17 $1,375,998.91 0.23%
30 0x44fc78011295853012c66729218199f0421286db 229,183.48 $1,363,866.70 0.23%
31 0x036b96eea235880a9e82fb128e5f6c107dfe8f57 228,696.44 $1,360,968.33 0.23%
32 0xe1139a6c4f6271c929f68fb106504b67d873a283 225,000.03 $1,338,971.06 0.23%
33 0xa9d1e08c7793af67e9d92fe308d5697fb81d3e43 213,287.51 $1,269,270.08 0.21%
34 0x831a73c0d1761d5580c02e899c1df9fafb3ff5ff 202,662.36 $1,206,040.00 0.2%
35 0x58d05267e186a185430bb823fa8d9d256e21b3af 200,000.03 $1,190,196.52 0.2%
36 0x026afb7ed9c9aa05025f4d0acee97e8552b8c739 200,000.00 $1,190,196.34 0.2%
37 0xd7efcbb86efdd9e8de014dafa5944aae36e817e4 179,027.38 $1,065,388.69 0.18%
38 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe 177,640.51 $1,057,135.42 0.18%
39 0x0628d41497ef9503053a0b94e3976e9671c82629 166,665.97 $991,826.14 0.17%
40 0xc01222cc2f8f3aa9d7df630f86b6cdbc196d9048 164,950.00 $981,614.43 0.16%
41 0xf3b0073e3a7f747c7a38b36b805247b222c302a3 157,807.35 $939,108.65 0.16%
42 0x043af11b7b2e664872225dec56a5d1997390a7cf 154,363.97 $918,617.16 0.15%
43 0x9b7bc64c387f557ddcb2e2945bdfd60aa159b261 154,202.52 $917,656.38 0.15%
44 0x31fa985bb0c282a814e7f3f0dce88b2a44197f60 148,045.37 $881,015.31 0.15%
45 0xf0acfa5f95d1136688879e30ab627b82c196398a 142,195.40 $846,202.23 0.14%
46 0xebab58869b02a7211d177f839420fabd6335a5ff 139,996.87 $833,118.84 0.14%
47 0xa40bb1c47f6dd27142a2bd7c93bfa98db9d1f5c5 133,120.18 $792,195.73 0.13%
48 0xe93381fb4c4f14bda253907b18fad305d799241a 131,620.34 $783,270.21 0.13%
49 0x674bdf20a0f284d710bc40872100128e2d66bd3f 129,733.24 $772,040.16 0.13%
50 0x7c4c6a375b4beedcac08eb9d0a35fd361c6525a9 125,017.89 $743,979.18 0.13%
51 0xec6baf1fbb865fd3ff3fc83a7b5262003d9ba8be 121,036.79 $720,287.70 0.12%
52 0x0fef756c802ce3ac7f5771efa04c92071995fb6c 116,216.96 $691,605.01 0.12%
53 0xd0a824c632b0c0c5457fe9e5c4e8c4d7b93365b9 115,171.17 $685,381.54 0.12%
54 0x3816f72a89d24a2b936e31fa743548418e85cb69 112,965.80 $672,257.43 0.11%
55 0x58985d103988afd0b29f3f00d1c0a054d6881424 112,965.80 $672,257.43 0.11%
56 0x1103ce685e74a57f2360a36c7a799e6bf812c80e 112,965.80 $672,257.43 0.11%
57 0x0f7a51a91613c5ab894244d8eed3d60b2bdb200f 110,725.94 $658,928.03 0.11%
58 0x0dbb1e39fc9b943e423b4e1b836b396b325dcd7a 106,318.70 $632,700.66 0.11%
59 0xdcb688d425f6d49c5cc81388f1cf5572eefc8fdc 106,318.70 $632,700.66 0.11%
60 0x8315f483614a6b6d7142da840add349d22d26b78 103,276.86 $614,598.71 0.1%
61 0xe9a4b5aa279bdeea4548aa088e28a480a9863138 100,000.00 $595,098.17 0.1%
62 0xe8524f92d729d32844870838714b2a5e5070930f 99,991.62 $595,048.30 0.1%
63 0x5f65f7b609678448494de4c87521cdf6cef1e932 95,770.92 $569,930.99 0.1%
64 0x48d93dabf29aa5d86424a90ee60f419f1837649f 94,337.38 $561,400.05 0.09%
65 0x46340b20830761efd32832a74d7169b29feb9758 92,709.59 $551,713.07 0.09%
66 0xf16e9b0d03470827a95cdfd0cb8a8a3b46969b91 88,293.48 $525,432.89 0.09%
67 0x056b4ff75c2305dab2b03e845efd29f4ab999c47 83,333.03 $495,913.34 0.08%
68 0xdcdef22926341ef459e28a0479d9207b6ab151a3 80,446.86 $478,737.76 0.08%
69 0x738cf6903e6c4e699d1c2dd9ab8b67fcdb3121ea 80,308.90 $477,916.82 0.08%
70 0x42621c2a9a06d339de7602bf7827f94eba737ed0 77,171.60 $459,246.77 0.08%
71 0xfb3879ced5560dc3eb715c7f6d6e75544662f29c 75,274.43 $447,956.74 0.08%
72 0x045abd8ea24d75899a0c3ed0c0c409beefe4dee5 74,353.27 $442,474.94 0.07%
73 0x4e9e4ab687f0c78622dbf9b06735aa9fc089c95e 73,868.77 $439,591.73 0.07%
74 0xa2fbac36bd5762585b8245b8a5a2cee0f09a6df7 72,585.45 $431,954.66 0.07%
75 0x75e89d5979e4f6fba9f97c104c2f0afb3f1dcb88 72,283.21 $430,156.08 0.07%
76 0xde21f729137c5af1b01d73af1dc21effa2b8a0d6 70,560.08 $419,901.77 0.07%
77 0xb707422ad0a9d3ca5959442fb177f7a5ec065a3e 68,996.09 $410,594.49 0.07%
78 0xafd2fec076c9065fb996f18329f34c80793e8a64 65,849.80 $391,870.95 0.07%
79 0x54594cd81c7823e1ba52aa8383e91c795fde2682 65,022.02 $386,944.84 0.07%
80 0xd16e4cdb153b2dcc617061174223a6d4bfae53f5 64,428.35 $383,411.93 0.06%
81 0x30e5542e577c4bec636f20a88d27c3f516ffa392 63,143.20 $375,764.03 0.06%
82 0x95b564f3b3bae3f206aa418667ba000afafacc8a 62,718.93 $373,239.23 0.06%
83 0x33484b24c8b57064cf0ed552f07350f3b4b6b6f3 62,300.22 $370,747.50 0.06%
84 0xc882b111a75c0c657fc507c04fbfcd2cc984f071 61,369.57 $365,209.21 0.06%
85 0xed55d1b71b6bfa952ddbc4f24375c91652878560 60,845.81 $362,092.30 0.06%
86 0xd0cdc8405a7cf3bf94947f97423a467511317fc2 60,000.88 $357,064.14 0.06%
87 0xf50dc084caabe82dcea79dbeb55cfc03df249929 60,000.30 $357,060.69 0.06%
88 0x58546f766d37c890cd2a717985478db5714739bc 59,914.82 $356,551.97 0.06%
89 0x6488311d058b64634f41ba496f3553d6ebafb7aa 59,587.52 $354,604.27 0.06%
90 0x87f91943345923039182ab2444b686dbc7c4a200 59,523.75 $354,224.75 0.06%
91 0xb76e40277b79b78dfa954cbec863d0e4fd0656ca 58,364.00 $347,323.10 0.06%
92 0xfed694dc2ce345dc23a5a915cdb5d55b258351c9 56,457.48 $335,977.43 0.06%
93 0x29ec06eab17ad9fd77dca5faeab4af836f14fbf0 56,120.77 $333,973.69 0.06%
94 0x0639556f03714a74a5feeaf5736a4a64ff70d206 52,746.83 $313,895.39 0.05%
95 0x9c9571bb285cdee35cb5d8a92779190f376ebdde 50,622.68 $301,254.65 0.05%
96 0x21b024457c1c5de631002d7bf3a282a82424a68e 49,993.41 $297,509.87 0.05%
97 0x5fe221974c90d6422a6f32cdd0d1a622f0c04b5c 47,773.34 $284,298.27 0.05%
98 0x266fcacd656ca1b4cabe58235fb5beba4fcd665b 46,608.10 $277,363.95 0.05%
99 0xd8197ecceecb55eceeb441a08990367613fb2d4e 45,495.73 $270,744.26 0.05%
100 0xb7cc409b95ff18b4a2b68a4ef5d5e686aa3e2ebc 45,487.17 $270,693.32 0.05%

Thống kê top địa chỉ trữ MASK

Top 10 ví đầu bảng chiếm 82.21% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 87.48% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 93.59% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 97.43% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Mask Network (MASK). Top Holder MASK 04/2023 - GiaCoin.com
4.1 trên 648 đánh giá