Tiền ảo: 26,873 Sàn giao dịch: 667 Vốn hóa: $1,076,582,324,361 Khối lượng (24h): $41,148,900,623 Thị phần: BTC: 48.8%, ETH: 18.7%
Mantle (MNT)Mantle MNT
Xếp hạng #35 19:38:00 30/09/2023
Giá Mantle (MNT)
$0.3979 0.77%
0.00001476 BTC 9,788 VND
Thấp: $0.3948 Cao: $0.3981
Vốn hóa thị trường $1,287,362,683 Khối lượng 24h $30,337,016 Lượng cung lưu hành 3,235,375,850 MNT
Thay đổi 1h 0.03% Thay đổi 24h 0.77% Thay đổi 7 ngày 1.41%

Sàn Binance: Tặng 100 USDT (20+30+50) cho người đăng ký mới.

Chuyển đổi MNT - USD - VND

Top địa chỉ Mantle (MNT) theo số dư

Có tất cả 7,101 ví lưu trữ MNT.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Mantle (MNT) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x78605df79524164911c144801f41e9811b7db73d 2,945,131,947.18 $1,171,874,038.77 47.35%
2 0x9deaa906829d8cf05ff1f24663ad553cb90bf241 1,212,598,396.11 $482,495,387.42 19.5%
3 0x2ebf891f4718eb8367013d8d975a1e5afcae277f 706,717,699.00 $281,204,421.08 11.36%
4 0xec949f12a3acab835f3eed8b54b7361a8fbb3ee0 550,000,000.00 $218,846,127.40 8.84%
5 0xf89d7b9c864f589bbf53a82105107622b35eaa40 362,547,047.78 $144,258,213.47 5.83%
6 0x4f07031df325e5de5c56ccf5435c1cf8e3905884 143,357,768.20 $57,042,349.82 2.31%
7 0x95fc37a27a2f68e3a647cdc081f0a89bb47c3012 73,300,549.45 $29,166,438.88 1.18%
8 0x1b9cef6bdd029f378c511e5e6c20ee556b6781b9 38,808,998.05 $15,442,179.88 0.62%
9 0x3e9c611e12f051f1b58e4a4f56322553e62f95bc 23,686,867.69 $9,425,053.21 0.38%
10 0x5b27674f81f37afd79a08f51ba23e373934e520e 23,664,087.42 $9,415,988.89 0.38%
11 0xf4c5e0f4590b6679b3030d29a84857f226087fef 15,413,840.46 $6,133,198.71 0.25%
12 0x732be429488688dba83bd476f326875a80615030 15,000,000.00 $5,968,530.75 0.24%
13 0x129c3f3bbf99fc024c2b3344a09afe95667821d7 11,517,012.00 $4,582,642.68 0.19%
14 0x0dc874fb5260bd8749e6e98fd95d161b7605774d 6,542,868.84 $2,603,420.92 0.11%
15 0x3c4a0ec997c95bccee24316ce44f56bb60e2d614 5,800,658.09 $2,308,093.74 0.09%
16 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe 5,702,906.20 $2,269,198.07 0.09%
17 0x77d263ba10a47e5ab71dd56dd9dec852080a8ff2 5,541,589.11 $2,205,009.67 0.09%
18 0xe96eb74c77dfd0ad9ac94e9224d6df6631330099 3,700,005.00 $1,472,239.57 0.06%
19 0x79c775e38a231d2db4c9e575b2a6f39bf7d9acb6 3,669,002.00 $1,459,903.42 0.06%
20 0x1b5a8d08355a7b79e5d8e22528e2870dc9861313 3,668,992.00 $1,459,899.44 0.06%
21 0x3cc936b795a188f0e246cbb2d74c5bd190aecf18 3,405,999.22 $1,355,254.07 0.05%
22 0xcef2d0c7d89c3dcc7a8e8af561b0294bcd6e9ebd 3,324,877.87 $1,322,975.72 0.05%
23 0xc25b6a64124dfbe7ab003bdb58f75019aa8380e9 3,161,297.56 $1,257,886.78 0.05%
24 0xaf97d607de32460f5e103fbd346954a9e2f4ec20 3,047,071.26 $1,212,435.90 0.05%
25 0x7286fcb1f0b9652063325f9d9dc6fef092d6e711 2,888,981.00 $1,149,531.46 0.05%
26 0xc1b5963aa8f20864a9390ffc477ab16227d20d83 2,770,836.00 $1,102,521.32 0.04%
27 0x651fac183d2ac9753bec39f7530adf1b873f0314 2,541,531.24 $1,011,280.49 0.04%
28 0x61af7a48b0eea8481e5a055a35f829d0e8505fe3 2,000,000.00 $795,804.10 0.03%
29 0x6961c4d583209857318fb424d65124fa0ebb6bf5 2,000,000.00 $795,804.10 0.03%
30 0x020a712a97b3120b42ec5ad901384d4e634f1551 1,950,000.00 $775,909.00 0.03%
31 0x9cb40716d392d8ab5fab4f29ec60fe53090c65ad 1,885,913.63 $750,408.90 0.03%
32 0xb4205d17889ef5df147058bb68e48261d5d5f09f 1,847,224.00 $735,014.22 0.03%
33 0x7e06e8d227947a2ed1c61984b161f17b91697fa6 1,825,746.18 $726,468.15 0.03%
34 0x7b7b957c284c2c227c980d6e2f804311947b84d0 1,784,758.41 $710,159.03 0.03%
35 0x18c04b30c3bc7f49b9cb7483da349d757b50b54a 1,757,972.52 $699,500.87 0.03%
36 0x40a511de41d71a466b229ff9f3ec5444b4c7b6b0 1,562,377.82 $621,673.34 0.03%
37 0xf584f8728b874a6a5c7a8d4d387c9aae9172d621 1,300,175.63 $517,342.55 0.02%
38 0x95ce6d5d5fd2063fd9a10f7f8f81f9e3193ca53f 1,080,727.16 $430,023.55 0.02%
39 0x78cf48880e9e1b3ab209779c0d8a76f611e53e81 1,000,000.00 $397,902.05 0.02%
40 0xcad08a7b9ef6adefaef08d0d85a577a288f93ee1 1,000,000.00 $397,902.05 0.02%
41 0xd2f0c70ac768cba8c10ee64fc2657ee8c1ca862f 930,285.00 $370,162.31 0.01%
42 0x0ec8bf50cd9d78949cdc6fdcfa0a11e79f00c486 924,999.85 $368,059.34 0.01%
43 0x08862052fab0c63ad7480d6373ba30596a239652 918,000.00 $365,274.08 0.01%
44 0x0f0c716b007c289c0011e470cc7f14de4fe9fc80 901,123.81 $358,559.01 0.01%
45 0xcf36715844a5d02d74ee56a363c610f172ec6b2a 880,000.00 $350,153.80 0.01%
46 0xf9b306b5ef6be6c7e93d7daffa4a806e3015c58a 839,696.09 $334,116.80 0.01%
47 0x75e89d5979e4f6fba9f97c104c2f0afb3f1dcb88 833,494.69 $331,649.25 0.01%
48 0xcc261ab4be137eacf57c19ed97c186b4d88004ca 687,865.00 $273,702.89 0.01%
49 0x7a5f8ba427ddc5d7b902e4dba7c3025c4f3cb9e7 645,249.32 $256,746.03 0.01%
50 0x6b2980979d29c15c6438fff1cb9c1e4127370969 464,841.65 $184,961.45 0.01%
51 0xaa4e22743e88449e7f950b98a92f104810a398b5 440,659.05 $175,339.14 0.01%
52 0x167a9333bf582556f35bd4d16a7e80e191aa6476 420,863.29 $167,462.37 0.01%
53 0x2938d0418ad4294b29bc0b56be5b4a77e77e80bc 399,677.00 $159,032.30 0.01%
54 0x5797ce48d895448ccd49658c37cee1c4fc31b291 390,606.00 $155,422.93 0.01%
55 0x6308a45e861b7bed353e821469a1b4c26c613243 370,756.29 $147,524.69 0.01%
56 0xc45e28ffbaa9afd811c37494a07c49a6d16a727d 355,834.00 $141,587.08 0.01%
57 0x16ba2d8f5e78239243f1721010b5e39554a09aa7 324,000.00 $128,920.26 0.01%
58 0xa5cf402bfef50c5208857cd78cc08669434ad015 319,528.46 $127,141.03 0.01%
59 0x027750420d3f4dd56f558871792b1632a21c6205 299,990.00 $119,366.64 -
60 0xf922c0c644263e57acfd677e50119642259ee4c3 260,416.68 $103,620.33 -
61 0x832668b0fc7d007f5c40375457ce147d6235ca9d 250,140.94 $99,531.59 -
62 0x4278ea6431182f294c961c4702122003e6f56f89 242,000.00 $96,292.30 -
63 0x2095188374de61a23d0fdd641e9723a9e2bf2e8d 239,564.54 $95,323.22 -
64 0x28f395ef9a395d49a356f661538d9884f559f415 236,406.62 $94,066.68 -
65 0x5424efe451e249c3c9a98fe49941cd201a698b73 232,000.00 $92,313.28 -
66 0x0302c9d800a114a7e41fe4050ab30c0ebecc7c9d 231,694.87 $92,191.86 -
67 0x284d768d003fe94294faf8987de86b17f9df377b 223,754.02 $89,032.18 -
68 0x671ad7d04c91f808af4fb304c56e054782152659 211,105.40 $83,999.27 -
69 0x3f2218bf1784dcc202b7e154989bc78317f6d5a8 200,001.00 $79,580.81 -
70 0xd1328c9167e0693b689b5aa5a024379d4e437858 200,000.00 $79,580.41 -
71 0x9daf8a8ca1e5a09265d95ba28bc25d678f1ce3f9 189,507.89 $75,405.58 -
72 0xc7f8b3f57c355085c714a31d5559adcba53cc45d 182,029.00 $72,429.71 -
73 0x5e3ebe229035d8d920c73b3a98d4ee7ae8b853a4 170,824.00 $67,971.22 -
74 0xe0071389065ee9de10c515eebb01a77d8f64e05c 167,034.06 $66,463.19 -
75 0xe70a0b613ef79b2cdfb5b0968ae0b100c455a355 162,335.92 $64,593.79 -
76 0x8d80b1b09437b0bc5b51643f95b393abfff90e14 161,928.16 $64,431.55 -
77 0xb61432bafca45a38ba383f945eef3885a5ad6baa 153,040.58 $60,895.16 -
78 0xb1d229741797536194f54892cb3aa7545fbf1450 149,458.65 $59,469.90 -
79 0x9c39888f6ebec9c286f59c5219e869464ed11569 133,800.06 $53,239.32 -
80 0xa78d0dcdf495a5b341ff29e0da1aeab8db9d7741 133,572.68 $53,148.84 -
81 0x45a65fd18e0eaad211d67f3d4ff9d9c00c0e62d2 131,578.40 $52,355.32 -
82 0xb323692b6d4db96af1f52e4499a2bd0ded9af3c5 125,010.00 $49,741.74 -
83 0xd1a6dcd8f8a0dd73e9946acdb44ed7517421181b 124,989.00 $49,733.38 -
84 0xef57b197daf49bd04294faa6136fae0626663368 120,000.00 $47,748.25 -
85 0xae366a89915994c9e223e93a469adb8777efb6c8 118,865.35 $47,296.77 -
86 0x6554d1f17c7c40f98d1de0acd95067f155a5e1c6 112,623.49 $44,813.12 -
87 0xe18f7dae762544b0f91293034e545e417ef7f399 104,179.00 $41,453.04 -
88 0xabd809bc4783af8889aa07ef985ed431d56c30c0 100,678.82 $40,060.31 -
89 0xb43da71ef2330379646e40257940223279fa9bbf 100,000.00 $39,790.21 -
90 0xdcfb68df7f9538d6c9058bbb1a7b5147c6534fe2 96,091.67 $38,235.07 -
91 0xad6ae182dce48115a297ad21816524ea5669da43 89,262.78 $35,517.84 -
92 0x3e8acff977fb67220e06faddb8e04c2e1aef2a31 88,466.56 $35,201.03 -
93 0x2e7140806102426e76829b09d942d16c9883aa35 78,507.28 $31,238.21 -
94 0xf8aae8d5dd1d7697a4ec6f561737e68a2ab8539e 75,000.00 $29,842.65 -
95 0xd1c84c57b0301f36c78869d72eace6459a1464ff 69,590.61 $27,690.25 -
96 0xa0a702b7a2f9fb8979e29ff9366fa69073667e98 69,156.09 $27,517.35 -
97 0x89dc81ffd38aad7d0c42c24084581b181b06d1db 66,636.00 $26,514.60 -
98 0x6c4d2dd3ff060c0e96aaf8ce785fa1e69a75f902 66,228.42 $26,352.42 -
99 0xd40c88eaf95f6afb593068f426a84973f2f56cbf 65,014.00 $25,869.20 -
100 0xc4334a9af50c80a12c484de643149f6159bdd110 64,192.57 $25,542.36 -

Thống kê top địa chỉ trữ MNT

Top 10 ví đầu bảng chiếm 97.75% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 98.99% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 99.77% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 99.85% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Mantle (MNT). Top Holder MNT 09/2023 - GiaCoin.com
4.6 trên 636 đánh giá