Tiền ảo: 26,873 Sàn giao dịch: 667 Vốn hóa: $1,076,062,574,461 Khối lượng (24h): $41,687,588,924 Thị phần: BTC: 48.8%, ETH: 18.7%
Maker (MKR)Maker MKR
Xếp hạng #33 19:08:00 30/09/2023
Giá Maker (MKR)
$1,478.55 2.05%
0.05487 BTC 36,372,361 VND
Thấp: $1,440.18 Cao: $1,489.06
Vốn hóa thị trường $1,445,477,618 Khối lượng 24h $77,848,454 Lượng cung lưu hành 977,631 MKR
Thay đổi 1h -0.18% Thay đổi 24h 2.05% Thay đổi 7 ngày 15.52%

Sàn Binance: Tặng 100 USDT (20+30+50) cho người đăng ký mới.

Chuyển đổi MKR - USD - VND

Top địa chỉ Maker (MKR) theo số dư

Có tất cả 94,131 ví lưu trữ MKR, trong số đó có 1,030 địa chỉ hoạt động thường xuyên.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Maker (MKR) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x0a3f6849f78076aefadf113f5bed87720274ddc0 166,049.55 $245,512,767.17 16.98%
2 0xbe8e3e3618f7474f8cb1d074a26affef007e98fb 62,126.61 $91,857,380.40 6.35%
3 0x3dc34485259c208aa7921305789ba1b7dbe38bcc 40,390.49 $59,719,407.87 4.13%
4 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec 32,811.11 $48,512,910.05 3.36%
5 0xe9aaa7a9ddc0877626c1779abc29993ad89a6c1f 31,984.31 $47,290,444.83 3.27%
6 0xbba4c8eb57df16c4cfabe4e9a3ab697a3e0c65d8 30,951.38 $45,763,198.49 3.17%
7 0x7d6149ad9a573a6e2ca6ebf7d4897c1b766841b4 28,158.53 $41,633,825.70 2.88%
8 0x741aa7cfb2c7bf2a1e7d4da2e3df6a56ca4131f3 27,405.78 $40,520,854.10 2.8%
9 0xd4e3e406e6680301a7afe8bfc2c64a81f923e1f5 16,205.08 $23,960,043.87 1.66%
10 0x642ae78fafbb8032da552d619ad43f1d81e4dd7c 14,946.14 $22,098,628.22 1.53%
11 0x1f7644141d2cad3f182b500de5430a4b7684ffeb 13,486.20 $19,940,031.92 1.38%
12 0x58f5f0684c381fcfc203d77b2bba468ebb29b098 13,078.98 $19,337,940.13 1.34%
13 0x517f9dd285e75b599234f7221227339478d0fcc8 10,594.96 $15,665,198.61 1.08%
14 0x47513e36b088a366e6fe7aab2c67b37957c35005 10,000.87 $14,786,806.20 1.02%
15 0xe8c6c9227491c0a8156a0106a0204d881bb7e531 9,539.04 $14,103,965.79 0.98%
16 0x88b4521788f86c64c70b0b15c40d9c7a6d67d38c 9,250.95 $13,678,002.45 0.95%
17 0x6cc5f688a315f3dc28a7781717a9a798a59fda7b 8,687.35 $12,844,699.10 0.89%
18 0x8a458a9dc9048e005d22849f470891b840296619 8,628.44 $12,757,586.55 0.88%
19 0x867ef23c482b1c41fa2336fa239ba14e4af68d1f 8,478.78 $12,536,309.83 0.87%
20 0x803344fcba219f9c72787e95cd2873cb37ff5054 8,422.85 $12,453,620.82 0.86%
21 0x2a0489bdc87ff8c4d6b9c81045dca73d77ed0414 8,413.78 $12,440,199.53 0.86%
22 0x763c2da22e566292d69c1262bb93c7c9c9895acc 8,308.21 $12,284,117.40 0.85%
23 0x256b50aa726cd9fa5d057b6ae12bbb53a0970267 8,189.58 $12,108,709.37 0.84%
24 0x20e7a410f91c924ab6e1dd8d180e8b2fef477f51 8,113.30 $11,995,933.80 0.83%
25 0x4da07c884681c6bdb64a1c18e37a299e56430dcf 8,032.73 $11,876,800.46 0.82%
26 0x2af7eefa1e25ffd21b00cbfe38fffa788d0265b7 7,988.22 $11,810,997.86 0.82%
27 0x1157a2076b9bb22a85cc2c162f20fab3898f4101 7,269.78 $10,748,745.13 0.74%
28 0xbe0eb53f46cd790cd13851d5eff43d12404d33e8 7,255.00 $10,726,889.51 0.74%
29 0x4a18a50a8328b42773268b4b436254056b7d70ce 6,775.69 $10,018,210.37 0.69%
30 0x3afdc5e6dfc0b0a507a8e023c9dce2cafc310316 6,268.68 $9,268,564.65 0.64%
31 0x47ac0fb4f2d84898e4d9e7b4dab3c24507a6d503 6,000.00 $8,871,307.66 0.61%
32 0x7fda46250dbc2eb3a24d11374dd1380ce69e75e4 5,876.67 $8,688,957.93 0.6%
33 0x3fa237ba207502fec088fd8cdc8b39b4f863366f 5,819.97 $8,605,124.07 0.6%
34 0xb377deab5b86f7b82de0d88a737cae36401a8523 5,745.15 $8,494,498.87 0.59%
35 0xa68b1dcfcb1cb3043edc7f7d1fd29086649c41ea 5,735.19 $8,479,766.92 0.59%
36 0xa939bffb33bed18dc0063737cb9ea41a1fdb2fe3 5,185.45 $7,666,955.59 0.53%
37 0x5de42f14af1fd58c0db4fc2b4fba6166fbf71fa8 5,048.51 $7,464,485.04 0.52%
38 0x00f98ce2c73cb337852782a44cb2a75426a03aae 5,000.00 $7,392,756.38 0.51%
39 0xf65475e74c1ed6d004d5240b06e3088724dfda5d 4,609.21 $6,814,954.46 0.47%
40 0xae8d02d68dfee1917ee27e7369005651a07ae7c4 4,175.34 $6,173,453.95 0.43%
41 0xc713e5e149d5d0715dcd1c156a020976e7e56b88 4,145.49 $6,129,317.16 0.42%
42 0x1d6c5e4602443a87dd4a73733b8c6ae44f4a6494 3,921.61 $5,798,301.47 0.4%
43 0x562b1a2ae43a754086dd693ec380d58a7f8d8dbe 3,800.76 $5,619,616.48 0.39%
44 0x7806f85e8d38b2828213ed1f6fb167465e88bbe4 3,799.99 $5,618,481.25 0.39%
45 0x119e04e2edcdec12f1653ba43eca245ccce54501 3,560.28 $5,264,049.90 0.36%
46 0x8e279e54b04327adf57117c19bc3950d7109407c 3,510.42 $5,190,342.49 0.36%
47 0xcd531ae9efcce479654c4926dec5f6209531ca7b 3,497.88 $5,171,792.56 0.36%
48 0xa03d3cd7c02417893e144161a71654eedc578000 3,386.25 $5,006,747.66 0.35%
49 0xb4ea0cfcf2cfb1798ac46a61d49dafd0328adc64 3,234.24 $4,781,995.69 0.33%
50 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 3,148.40 $4,655,074.13 0.32%
51 0xce7f06ba27b3e525ccdfc559cea9e523e5f91eae 2,846.38 $4,208,511.91 0.29%
52 0x9d94ef33e7f8087117f85b3ff7b1d8f27e4053d5 2,778.91 $4,108,762.89 0.28%
53 0xef3ac842c0844ba5772ea98f1d48811b86edb2b1 2,439.65 $3,607,147.31 0.25%
54 0xb774203ea2ad0e5cd459150346bae20f807adc5b 2,437.29 $3,603,653.48 0.25%
55 0x24faf482304ed21f82c86ed5feb0ea313231a808 2,391.06 $3,535,299.30 0.24%
56 0x81fb0aa0ceeeba4ccafd0e67861de0b3174b0f5b 2,335.67 $3,453,411.61 0.24%
57 0x8acf47c6a7785bdb7e05ba210d324ee66d05aa93 2,316.83 $3,425,554.62 0.24%
58 0xb880a6bf2498180fde2ed7fa10c2cf235be3aa37 2,302.05 $3,403,698.45 0.24%
59 0xce92ee266a6595a302cb59ca46453f9c2ced037f 2,226.76 $3,292,379.95 0.23%
60 0x8343ef734e61d4339d60d421564299c476961b37 2,205.94 $3,261,593.93 0.23%
61 0x85ccee0bff3f2854c1c42f42159865663e81aaa2 2,200.00 $3,252,812.81 0.23%
62 0x168091669ecdfe2154bf974b812bee333b6c7b84 2,169.04 $3,207,030.84 0.22%
63 0xa9d1e08c7793af67e9d92fe308d5697fb81d3e43 2,157.90 $3,190,559.49 0.22%
64 0xa0ead257eb206de6d2507b26b9b02fa22a0a098b 2,140.03 $3,164,150.56 0.22%
65 0x1494ca1f11d487c2bbe4543e90080aeba4ba3c2b 2,137.58 $3,160,517.40 0.22%
66 0x05bce970bcd6dc3d5f80651dcb54fefb16f79a4a 2,132.01 $3,152,289.33 0.22%
67 0x73982b08829c7d9e4dc927fd412bb1f6377c9883 2,083.52 $3,080,597.87 0.21%
68 0x3f4aa3aa9fa1afe43897627a9a964235c0bf9375 2,008.93 $2,970,305.14 0.21%
69 0xaae3f82b3498b08a0a56575c4aade99fdbdfe191 2,007.90 $2,968,783.11 0.21%
70 0x2c2b4bfb38c9e96b6357167da89339e7774efd09 1,986.36 $2,936,932.28 0.2%
71 0x1f280be3616f1ac41bab395bc780844f97fafe73 1,917.10 $2,834,533.77 0.2%
72 0x97f991971a37d4ca58064e6a98fc563f03a71e5c 1,915.72 $2,832,496.56 0.2%
73 0xd1dfa98783fe3b11fa21941707d6d26091351777 1,900.03 $2,809,298.75 0.19%
74 0x373704e394ef150241aee836115d78aba3fc5c76 1,883.54 $2,784,915.16 0.19%
75 0xc15dfcc33396c11cd393db89c8a2665b893c5983 1,865.07 $2,757,601.55 0.19%
76 0x371b99790725836643cfd4b294b6a9c27111ecec 1,865.07 $2,757,601.55 0.19%
77 0x900fdf7bd63f6adf1f01f92f1950beca6fe71cfa 1,841.00 $2,722,011.19 0.19%
78 0x0cadc0afa6aad47d0cd3ff0fad2c83e94cf53caf 1,836.41 $2,715,230.74 0.19%
79 0x8e2a84d6ade1e7fffee039a35ef5f19f13057152 1,805.61 $2,669,691.66 0.18%
80 0xcffad3200574698b78f32232aa9d63eabd290703 1,750.88 $2,588,769.74 0.18%
81 0x1d8aa18cd769971439fef1a7b0abce8b83f114fa 1,708.32 $2,525,839.82 0.17%
82 0x4322fd98f95a219d2aae2bba6664e3574b4c3708 1,682.67 $2,487,916.02 0.17%
83 0x15232c8ceda3293ed5984d4631d4ad95ec39db19 1,680.00 $2,483,966.14 0.17%
84 0x8c5cc96e2fb007c53eb976d5346f8d94f5ef0f04 1,644.98 $2,432,191.50 0.17%
85 0xafcd96e580138cfa2332c632e66308eacd45c5da 1,614.00 $2,386,381.76 0.17%
86 0xe8d0d2e8bb1021d3ab1ca1036b0e4bebd6dc8183 1,538.95 $2,275,410.35 0.16%
87 0x12f3a4f6deaebf4d8c78f66875a7af8d923c6752 1,504.38 $2,224,309.41 0.15%
88 0x0412ed8438b5fae246606909ef8ba365f9103783 1,485.20 $2,195,939.97 0.15%
89 0xad05c0cc3585840359a352ae1256bf11aa2f1000 1,471.75 $2,176,058.40 0.15%
90 0x9e74e1dcc5f70600a99f985e45709acf029e5b29 1,457.15 $2,154,473.36 0.15%
91 0xe06ac4777f04ac7638f736a0b95f7bfeadcee556 1,453.07 $2,148,434.04 0.15%
92 0xdf44dc408b085f9344d78fecca4981e7df474160 1,433.22 $2,119,094.63 0.15%
93 0x2baba0cba8241fda56871589835e0b05ec64ca41 1,432.41 $2,117,893.31 0.15%
94 0xbb8971e2f6d29ef9e56768caf23d0e11e9385d62 1,415.66 $2,093,122.97 0.14%
95 0x74b1eac82b7e7b40b28f2a5b195cc21adfc2e458 1,389.89 $2,055,027.47 0.14%
96 0x3727cfcbd85390bb11b3ff421878123adb866be8 1,376.93 $2,035,860.35 0.14%
97 0xfe13988736d95d052c2e45e5b4e1ef2e2750b7f4 1,365.00 $2,018,217.77 0.14%
98 0x2486b81ec98ddd8fdcb0940bcad9fd5e9eefedcd 1,333.81 $1,972,104.59 0.14%
99 0x85bc8262d1e63a1b2090bc4639488a12485eb1ec 1,320.25 $1,952,057.32 0.14%
100 0x5f65f7b609678448494de4c87521cdf6cef1e932 1,271.33 $1,879,720.57 0.13%

Thống kê top địa chỉ trữ MKR

Top 10 ví đầu bảng chiếm 46.13% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 56.38% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 73.34% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 82.92% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Maker (MKR). Top Holder MKR 09/2023 - GiaCoin.com
4.7 trên 633 đánh giá