Tiền ảo: 23,121 Sàn giao dịch: 591 Vốn hóa: $1,174,898,828,997 Khối lượng (24h): $43,838,475,320 Thị phần: BTC: 46.1%, ETH: 18.7%
Illuvium (ILV)Illuvium ILV
Xếp hạng #184 12:53:00 31/03/2023
Giá Illuvium (ILV)
$59.09 -0.69%
0.002110 BTC 1,389,409 VND
Thấp: $57.68 Cao: $60.37
Vốn hóa thị trường $146,099,773 Khối lượng 24h $11,953,670 Lượng cung lưu hành 2,472,449 ILV
Thay đổi 1h -0.17% Thay đổi 24h -0.69% Thay đổi 7 ngày -13.6%

Chuyển đổi ILV - USD - VND

Top địa chỉ Illuvium (ILV) theo số dư

Có tất cả 35,177 ví lưu trữ ILV.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Illuvium (ILV) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x6bd2814426f9a6abaa427d2ad3fc898d2a57adc6 4,040,426.22 $238,753,272.49 53.25%
2 0x58c37a622cdf8ace54d8b25c58223f61d0d738aa 1,077,067.32 $63,645,104.19 14.19%
3 0x7f5f854ffb6b7701540a00c69c4ab2de2b34291d 590,083.79 $34,868,706.35 7.78%
4 0x6a091a3406e0073c3cd6340122143009adac0eda 514,472.87 $30,400,773.02 6.78%
5 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec 313,551.07 $18,528,080.95 4.13%
6 0x25121eddf746c884dde4619b573a7b10714e2a36 53,877.65 $3,183,690.42 0.71%
7 0xcffad3200574698b78f32232aa9d63eabd290703 32,244.81 $1,905,381.64 0.42%
8 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 31,941.14 $1,887,437.38 0.42%
9 0xf3b0073e3a7f747c7a38b36b805247b222c302a3 30,613.82 $1,809,004.62 0.4%
10 0xd1f46171cb3666edb763fa849a12fe810fe37756 27,031.90 $1,597,345.23 0.36%
11 0x4eb04a824c198e8f70bf8a81e7a89fb7ee77200f 27,031.90 $1,597,345.23 0.36%
12 0xf35a6bd6e0459a4b53a27862c51a2a7292b383d1 18,383.98 $1,086,329.97 0.24%
13 0x6cc5f688a315f3dc28a7781717a9a798a59fda7b 15,640.75 $924,229.44 0.21%
14 0x79129d8a02d60d9e9acf47632b11fc56de3ecb08 14,784.11 $873,609.45 0.19%
15 0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c 14,224.00 $840,511.96 0.19%
16 0x21da4ca0c13d8c29f7eaaa4d1100df52f25b37b8 14,062.42 $830,964.27 0.19%
17 0x21a31ee1afc51d94c2efccaa2092ad1028285549 13,553.43 $800,887.01 0.18%
18 0x7d42bf24f22ed0fb0a0473a504817ac5c44f51fb 13,528.75 $799,428.88 0.18%
19 0x8808b18cfc1bd1dc89cd77e20188abd731f003e8 10,586.83 $625,587.75 0.14%
20 0xdfd5293d8e347dfe59e90efd55b2956a1343963d 10,134.71 $598,871.39 0.13%
21 0x53d81f1f6ded8c74f0fd29c7c35413a0f8de321e 10,000.00 $590,911.12 0.13%
22 0xf60c2ea62edbfe808163751dd0d8693dcb30019c 9,376.23 $554,051.86 0.12%
23 0xf4fb178a97fd1124c2835de3bae55c15f66bdc1f 8,962.03 $529,576.54 0.12%
24 0x34ddfc06ce0c39242fb380066ee01e409a4a525e 8,818.87 $521,116.92 0.12%
25 0x0e31a2a6e65d04868d517e4adeb268ee13f481d2 8,633.51 $510,163.75 0.11%
26 0x777d1eff8b76c397379ede0086e19fb518eaeca1 8,442.37 $498,869.06 0.11%
27 0x35f42cef8d008f366766ecbf1758742adb7e2756 8,369.80 $494,580.52 0.11%
28 0x9d52292d4c933e6e25b4d609af123fb92de3f364 8,326.21 $492,004.79 0.11%
29 0xb4cd017d82b5c2385fccb6bbe028279fc4d14557 8,166.96 $482,594.54 0.11%
30 0x7c29db3b645410413f9d59d54c9ace1da66ce3aa 7,819.85 $462,083.60 0.1%
31 0x9d825c29495290f4104b3d199f47f47a8a810642 7,721.96 $456,299.19 0.1%
32 0xba85b37e72dd0c82d78901a2a6aadff831f430b3 7,384.23 $436,342.59 0.1%
33 0x7e29edb41057e97cce6abf0191f8da58132b31ca 7,384.23 $436,342.59 0.1%
34 0x7bf37c0f0a8c072e95f80034c16634914b31c4ee 7,384.23 $436,342.59 0.1%
35 0x5ad0a020c4a7397b48c274ff20651428ad2c8e25 7,353.46 $434,523.92 0.1%
36 0x1162ff62da71408c701032c62ef83eacd2c8327e 7,019.43 $414,785.65 0.09%
37 0x47ac0fb4f2d84898e4d9e7b4dab3c24507a6d503 7,000.00 $413,637.77 0.09%
38 0xede4e2020a4ecc8a6cb0909c921ea59257344104 6,850.99 $404,832.32 0.09%
39 0x1d2a9df4e0d5f0493daeda94f589f00697c40f9d 6,551.51 $387,136.06 0.09%
40 0x6a6fb8f7c28276b51677a07dd4ad10661927bcda 5,961.95 $352,298.22 0.08%
41 0xa9d1e08c7793af67e9d92fe308d5697fb81d3e43 5,930.34 $350,430.31 0.08%
42 0x404cb8fd427002aeef39c328d01bdad32e92a21f 5,862.11 $346,398.61 0.08%
43 0xa6c0c5abdb734839da6450b90c1c43e5c2ab0a3c 5,713.09 $337,592.87 0.08%
44 0xd8106f94777253c15c90a0de9cc49ddd09200aeb 5,500.63 $325,038.12 0.07%
45 0x95b564f3b3bae3f206aa418667ba000afafacc8a 5,462.44 $322,781.73 0.07%
46 0x9058e12e2f32cb1cd4d3123359963d77786477fc 5,252.35 $310,367.17 0.07%
47 0x82b5285919d6ee258545019ec8a58548cae4ece7 5,131.17 $303,206.62 0.07%
48 0x094a3e9d8fb629af390c40c26d6b34650f2d1063 5,099.60 $301,340.87 0.07%
49 0x094c6585be48281fe58d74dac30e53953dbb39b1 5,001.00 $295,514.64 0.07%
50 0xb8e6d31e7b212b2b7250ee9c26c56cebbfbe6b23 5,000.00 $295,455.55 0.07%
51 0xf16e9b0d03470827a95cdfd0cb8a8a3b46969b91 4,751.08 $280,746.54 0.06%
52 0x0f234db2ab48de8904eb7c232cd3bae6154ad377 4,739.58 $280,067.00 0.06%
53 0xbaec0e18c770993ffb1175fef493b5113cc6e32d 4,665.31 $275,678.21 0.06%
54 0x8e4121a710d52dac9ded7d8f848c44518319422b 4,601.88 $271,930.08 0.06%
55 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe 4,525.39 $267,410.15 0.06%
56 0x81843271f8f81003892a670386298e76dda37922 4,090.69 $241,723.39 0.05%
57 0x33a4c0070384725dbdf57edf3d179f6891124517 4,051.08 $239,382.75 0.05%
58 0x7d21d6f8e03746bef7fb64710c1569505f76dc18 4,000.00 $236,364.44 0.05%
59 0xcc81a3398e9348b04a95284b77943ff65492c50b 3,982.90 $235,354.26 0.05%
60 0x165c856c4ea948b9139d7aef346a3d4360e84360 3,935.62 $232,560.16 0.05%
61 0x1f3659d89fc2d7eeed3699f5f23445f8e5e427d9 3,909.72 $231,029.70 0.05%
62 0x46e51ad6dd7742aeaa05b657cc07ad8d4f8abdd4 3,746.82 $221,403.67 0.05%
63 0x72e364f2abdc788b7e918bc238b21f109cd634d7 3,698.20 $218,530.62 0.05%
64 0xf1a83bf0c8a7112fc5bc70a1061ab38c73e81198 3,600.14 $212,736.27 0.05%
65 0xdb6fdc30ab61c7cca742d4c13d1b035f3f82019a 3,521.73 $208,102.90 0.05%
66 0x1e06cb424477d4f81fdc9e30998cfaaec0da1d53 3,462.51 $204,603.33 0.05%
67 0x0ce41b6d43632b4844a7afd93e44e01019a031c0 3,405.26 $201,220.42 0.04%
68 0x77709a2e22773d82ccb6009fdcdbf8d2574c88c1 3,386.23 $200,096.13 0.04%
69 0x2aac4fd0b4cad20fd2c95c07c92cb34e2ed47554 3,338.59 $197,280.70 0.04%
70 0x06fed18718975d9e178e0c0fea35c18eac794c3f 3,299.93 $194,996.65 0.04%
71 0x9a9750a276beac4f80686c056fa93ae0cc766091 3,253.47 $192,251.40 0.04%
72 0x193f65e898d60a4c3d89f8aef11ba35d1bda4e47 3,190.20 $188,512.46 0.04%
73 0x34ea4138580435b5a521e460035edb19df1938c1 3,189.00 $188,441.55 0.04%
74 0x50d1393a8c5ee410b4b1766a6e3365de7f7ff05d 3,091.45 $182,677.44 0.04%
75 0xe44cbf92bb98bfef9ebd1ae0f46f2d5b48ff130f 2,563.54 $151,482.43 0.03%
76 0xb22e1e7e7712a87cb8117246f2852f6072cc1e48 2,531.32 $149,578.65 0.03%
77 0x33566cf6040d6c612989e30ad66e1c547973a904 2,500.00 $147,727.78 0.03%
78 0x5d7aaa862681920ea4f350a670816b0977c80b37 2,410.58 $142,443.59 0.03%
79 0x1c4b70a3968436b9a0a9cf5205c787eb81bb558c 2,403.78 $142,041.95 0.03%
80 0xfeb7e72357116275a6960c5243f33d94b1c673fa 2,349.26 $138,820.18 0.03%
81 0x75e89d5979e4f6fba9f97c104c2f0afb3f1dcb88 2,318.57 $137,007.15 0.03%
82 0x22551a466e2242bc62f97a5d8654a684d8c1f286 2,264.90 $133,835.73 0.03%
83 0x1f71ab5f2a187ef95b12cff78bbf62a42f624f1f 2,247.03 $132,779.61 0.03%
84 0x3d8fc1cffaa110f7a7f9f8bc237b73d54c4abf61 2,233.20 $131,962.34 0.03%
85 0x6cc8dcbca746a6e4fdefb98e1d0df903b107fd21 2,217.46 $131,031.95 0.03%
86 0xa0b93111e243a0cd61875baf694fa4426ae9fa2d 2,206.91 $130,408.84 0.03%
87 0x738cf6903e6c4e699d1c2dd9ab8b67fcdb3121ea 2,188.50 $129,320.74 0.03%
88 0x649952d42c8a40a3b89de9ce024542f5882fac07 2,130.58 $125,898.49 0.03%
89 0x13ed2c528b2ff13e0ed139fe6fcf63e661609ad7 2,000.19 $118,193.56 0.03%
90 0x8bf6fd55845d30c4a5befe7e0ac046005e29a3ce 1,998.13 $118,071.84 0.03%
91 0x67ee5e30eb775c208a89396565a5da9ea66cc0c7 1,941.89 $114,748.68 0.03%
92 0x54b883112889316225e47b99318e85b38d6807e1 1,920.00 $113,454.93 0.03%
93 0xaac1367435e680af6e623b16c3a7e5cad2a2b9f2 1,900.00 $112,273.11 0.03%
94 0x62acda119b4ba23bf8c26ca8534956441f4a6b90 1,881.06 $111,153.92 0.02%
95 0x08fbf81e852ab031c91d694ba48496ea76709f2c 1,858.72 $109,833.73 0.02%
96 0xe896d785d126d332bd17c92071251f7beb26bde8 1,748.00 $103,291.16 0.02%
97 0x5bdf85216ec1e38d6458c870992a69e38e03f7ef 1,744.08 $103,059.78 0.02%
98 0xc86e4a58c8295f0d98d5ea74cee29f46dffd97c9 1,710.21 $101,058.26 0.02%
99 0x0dcdb1d7ebf0e5fdec30fbd78aed7270f7dd7a7c 1,675.52 $99,008.48 0.02%
100 0xe09337517c28405bfddf6f95462b8f7a26b6fb84 1,629.98 $96,317.33 0.02%

Thống kê top địa chỉ trữ ILV

Top 10 ví đầu bảng chiếm 88.44% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 90.45% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 93.26% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 95.14% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Illuvium (ILV). Top Holder ILV 03/2023 - GiaCoin.com
4.0 trên 635 đánh giá