Tiền ảo: 29,241 Sàn giao dịch: 752 Vốn hóa: $2,267,746,723,658 Khối lượng (24h): $97,909,883,975 Thị phần: BTC: 53.9%, ETH: 16.0%
Gemini Dollar (GUSD)Gemini Dollar GUSD
Xếp hạng #385 10:12:00 18/04/2024
Giá Gemini Dollar (GUSD)
$1.00 0.19%
0.00001620 BTC 26,459 VND
Thấp: $0.9981 Cao: $1.01
Vốn hóa thị trường $115,172,779 Khối lượng 24h $1,485,282 Lượng cung lưu hành 114,634,428 GUSD
Thay đổi 1h 0.03% Thay đổi 24h 0.19% Thay đổi 7 ngày 0.52%

[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.

Chuyển đổi GUSD - USD - VND

Top địa chỉ Gemini Dollar (GUSD) theo số dư

Có tất cả 20,691 ví lưu trữ GUSD, trong số đó có 332 địa chỉ hoạt động thường xuyên.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Gemini Dollar (GUSD) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x530e0a6993ea99ffc96615af43f327225a5fe536 0.00 $0.00 37.97%
2 0x49022d9719cf6526cead928ca9a7e12e932f2c63 0.00 $0.00 26.17%
3 0xafcd96e580138cfa2332c632e66308eacd45c5da 0.00 $0.00 7.01%
4 0x5f65f7b609678448494de4c87521cdf6cef1e932 0.00 $0.00 4.39%
5 0xf1556137e7f45817e774096c5922f32c68ab15ae 0.00 $0.00 2.27%
6 0x22ffda6813f4f34c520bf36e5ea01167bc9df159 0.00 $0.00 1.24%
7 0x8e95d7f9209b9d81a056c1f2abe48c5c429993a4 0.00 $0.00 0.92%
8 0xcb5485f6fdc305e2bba27d94f10869ed15c5b9d7 0.00 $0.00 0.65%
9 0x4f062658eaaf2c1ccf8c8e36d6824cdf41167956 0.00 $0.00 0.52%
10 0x9e8aadb4165c24d3607ea4a0912b0640de23b46a 0.00 $0.00 0.44%
11 0x309b184b825222158f966b9610ef42c269a45247 0.00 $0.00 0.44%
12 0xe197100b7331a0e6438f7a47ce78a2190e3c36b2 0.00 $0.00 0.44%
13 0xb6f1a33803d1b971ff122dff54c077a44cebbcdd 0.00 $0.00 0.44%
14 0x433e84c0fba67db0c2f524dbdb571bbd6fe52598 0.00 $0.00 0.44%
15 0xf936bec8337a80d5ddce745219fff0139a9f01a6 0.00 $0.00 0.44%
16 0xf4bf1adc3200bab71d336b4b93d3acfbfb46302f 0.00 $0.00 0.44%
17 0x3364af2f3c027db9c2b4a0a7d8a9d074c5461d27 0.00 $0.00 0.44%
18 0x53216680413a34d430f0ea375c47ba9aaffa5670 0.00 $0.00 0.44%
19 0x697f87b94e36bed35fab295f0a16f94925c2a397 0.00 $0.00 0.43%
20 0x57fda5aaafaa885353e90f5bc62cafeab6390559 0.00 $0.00 0.43%
21 0x8db1ff3686bb08747601b14cfe8a35ad20e0bcea 0.00 $0.00 0.43%
22 0xb24aef2ec102a3008bed0d635806872287fa1aef 0.00 $0.00 0.42%
23 0x6cc5f688a315f3dc28a7781717a9a798a59fda7b 0.00 $0.00 0.38%
24 0xeb3093b10b97ef25b57835adb4980431619ff58e 0.00 $0.00 0.29%
25 0xd37bbe5744d730a1d98d8dc97c42f0ca46ad7146 0.00 $0.00 0.28%
26 0x4b46e8e80f620c8ff258afd69b5d308b30db9ccb 0.00 $0.00 0.27%
27 0x3d5e6f684413ecfc5e97f8ae47118ab3d4eacef8 0.00 $0.00 0.25%
28 0x235163f0db429bb7269416c29d8b2122edf44bae 0.00 $0.00 0.23%
29 0xecdd0ce505da71cd9de855cd6804ba1e8c7bdb07 0.00 $0.00 0.22%
30 0xa9d1e08c7793af67e9d92fe308d5697fb81d3e43 0.00 $0.00 0.21%
31 0xd2c7e55f048770999679e266cb99e57c97b0bcf9 0.00 $0.00 0.21%
32 0xd5ac0d30b6059640ca089c608663562601d81b42 0.00 $0.00 0.21%
33 0xc2a5fe2de8824789ffe1258550a9ad1ad78de438 0.00 $0.00 0.19%
34 0xd37ee7e4f452c6638c96536e68090de8cbcdb583 0.00 $0.00 0.18%
35 0x4ac8a73767232425800342d5201ec069debe13d8 0.00 $0.00 0.16%
36 0xc19e59bb8e0a80c749bcfd94814c025c9fe3faa2 0.00 $0.00 0.14%
37 0xc099ed3eca280acffac199f25cb387929b887c77 0.00 $0.00 0.13%
38 0x305659bba42b0c583cc107576cc154924779cc5b 0.00 $0.00 0.12%
39 0x4b516c437c30d8d9d88b1c0463cedc996e1f23d1 0.00 $0.00 0.12%
40 0x2a2257f5aa69bda03b08991e651c66a481a76076 0.00 $0.00 0.12%
41 0xb280935547d23d3a86815464040689c8e7b49128 0.00 $0.00 0.11%
42 0xf4bb23787361a46e50c0c68481cd32fbad26a7da 0.00 $0.00 0.1%
43 0xd24400ae8bfebb18ca49be86258a3c749cf46853 0.00 $0.00 0.1%
44 0x2643dadb675a4af1ad0ffd4dfa5b5f171a3ef903 0.00 $0.00 0.1%
45 0x2500aab7b9b1e1f0a1760168e61fbff14444adaa 0.00 $0.00 0.1%
46 0x4a4273705002b7d74818a1e5ea401ad550bacea5 0.00 $0.00 0.1%
47 0xa032092da59f09e024bce62aaa0874f35adf5847 0.00 $0.00 0.09%
48 0x68a5f1c39cab0ca65b2818dbc82ad1f7293809ea 0.00 $0.00 0.08%
49 0xa5049b09ffc0de2f8b71d2b1b85661694f086d24 0.00 $0.00 0.08%
50 0xcb43bc7ee4525f7c4ff80094a995a3075c27340b 0.00 $0.00 0.08%
51 0x4fb65030536103ea718fa37a3e05c76adb3c5447 0.00 $0.00 0.08%
52 0xc3c9d942f657c0a462123cedff8acee1d576507d 0.00 $0.00 0.08%
53 0x6fd02d7667e5c4eaea84ec10f4dceb471fefa5b7 0.00 $0.00 0.07%
54 0x1abb458af36463bd2746f751d59428f36ab15a08 0.00 $0.00 0.07%
55 0xc3ff1b18ea59145b03284eea041243d09a4b4084 0.00 $0.00 0.07%
56 0x056fd409e1d7a124bd7017459dfea2f387b6d5cd 0.00 $0.00 0.07%
57 0xbbd3fe4e9cc988a11e579fda2ba2145348e2c09d 0.00 $0.00 0.07%
58 0x94cff34005a073911c3179abe89f1677f0d37d42 0.00 $0.00 0.07%
59 0x94a774dd86b0ba99a12816ba2540ef52bf7742d4 0.00 $0.00 0.07%
60 0x2ec2d9993fe5efff1dc2f38d58b23da29fedabec 0.00 $0.00 0.06%
61 0xce622bfb5f319ff1c90707849e384ef7b398f886 0.00 $0.00 0.06%
62 0x42101bcb329e3db5d07f8701e00458ac65e8504d 0.00 $0.00 0.06%
63 0x4e26fcc484272262ace9a6f81967e03ec482c205 0.00 $0.00 0.06%
64 0x6b1a7a2668d15ec506ddbba2b182ff8d34f373c7 0.00 $0.00 0.06%
65 0x1b6de86413f0166bbbd2ffd9c4b5ede3b505ddb6 0.00 $0.00 0.06%
66 0x1c9c0de4db51d48b91935eb1e91f26c27951fd9e 0.00 $0.00 0.05%
67 0x9aad49a7cb6deefc4709b06d6a953625d9022ad0 0.00 $0.00 0.05%
68 0xddd2920d4e34dd510b79d122aaecb31c314d0cfe 0.00 $0.00 0.05%
69 0xb5481b1e641d9321668557801dc679187cdb6e3c 0.00 $0.00 0.05%
70 0x2fdda52ab04f45751011d3f8d0b88ff69e8caeb2 0.00 $0.00 0.04%
71 0xe4f9ebeece51bd992a2bf1da40464b7bd7eb5ebc 0.00 $0.00 0.04%
72 0x65c7f21a27d58e4dc22b9be17a3d6812ef87ad83 0.00 $0.00 0.04%
73 0xb81b2db60f087ad204bfa96e78b4c7fdccd8d60a 0.00 $0.00 0.04%
74 0x6fb8aa6fc6f27e591423009194529ae126660027 0.00 $0.00 0.04%
75 0x05fcac817f01be3a692f5902bbd8f718c4bb3712 0.00 $0.00 0.04%
76 0x39cdd3878aba8b581577810083e3a86e32d0bded 0.00 $0.00 0.04%
77 0x6e2e6baed0e14160e98419e2b98bf11234e290d1 0.00 $0.00 0.04%
78 0x8aa1843e954f988c7ad758aaa64b048943346668 0.00 $0.00 0.04%
79 0x8452264110043ecec7b4ec6a2c2cc931f4d65fa9 0.00 $0.00 0.04%
80 0xf86644ebba3cee0f0f2f5b17a2e277de703a7c5d 0.00 $0.00 0.04%
81 0x48ec5560bfd59b95859965cce48cc244cfdf6b0c 0.00 $0.00 0.04%
82 0xa5805da2c1e1fbf448176057be34fb150be28652 0.00 $0.00 0.04%
83 0x837e5bf308fea1ae5db104871fbce1dd69b241df 0.00 $0.00 0.04%
84 0x77f33da6046a03ebb0e6d33a26cb49bd738774ff 0.00 $0.00 0.04%
85 0x73f8562707f00c078362fda0055c60f3e69912a5 0.00 $0.00 0.04%
86 0xbddd0f880570018e96ecd00d734b7bedd4e74dc5 0.00 $0.00 0.04%
87 0x208444de4fa4640318b6d19a9db3ad664420a9a4 0.00 $0.00 0.03%
88 0x47f6964c3fbf1fd433baa2d2e55c71bb27928cd1 0.00 $0.00 0.03%
89 0x92a6f22a7d77d1c8723b235def659eb00a73c6ca 0.00 $0.00 0.03%
90 0x6e91c23a2360a57a2b40d3b2cbf729c01ecc31ce 0.00 $0.00 0.03%
91 0x175b3bec10500ae28594450f7c1fc08d7fb4465f 0.00 $0.00 0.03%
92 0x7e993dff7a61514f06d9bb9f492bd1e0f720e1e1 0.00 $0.00 0.03%
93 0xa233c3d855b52a4e9eeb844492eda0388b30cc56 0.00 $0.00 0.03%
94 0x8a10561ad975d1ec0dc473458ee4c2f7421c43bf 0.00 $0.00 0.03%
95 0x2adb51ace467e9cdb6af654f758e7937d71466df 0.00 $0.00 0.03%
96 0x35ffb4df98edb952f2667c0f3b19fe634fe56cab 0.00 $0.00 0.03%
97 0x45036b8a712f51ec0efc22c51927be75c709e48d 0.00 $0.00 0.03%
98 0xbfb1263fbf004b385bf1a4805cb847745a5233a0 0.00 $0.00 0.03%
99 0x452d207201118516b25c40188bd0cdfe7fd598ba 0.00 $0.00 0.03%
100 0xdc33fe9b31bb236f52ded2dcdffa482bec73026b 0.00 $0.00 0.03%

Thống kê top địa chỉ trữ GUSD

Top 10 ví đầu bảng chiếm 81.58% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 85.96% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 91.46% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 93.77% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Gemini Dollar (GUSD). Top Holder GUSD 04/2024 - GiaCoin.com
4.6 trên 776 đánh giá