Tiền ảo: 30,352 Sàn giao dịch: 782 Vốn hóa: $2,350,286,817,699 Khối lượng (24h): $31,269,425,835 Thị phần: BTC: 54.0%, ETH: 18.2%
Filecoin (FIL)Filecoin FIL
Xếp hạng #36 15:38:00 23/06/2024
Giá Filecoin (FIL)
$4.45 1.51%
0.00006912 BTC 112,673 VND
Thấp: $4.37 Cao: $4.47

Binance Tặng gói Voucher 600$ dành cho người đăng ký mới.

Thị trường Filecoin (FIL)

#Sàn giao dịchCặpGiáKhối lượng giao dịchCập nhật
1 UZX UZX FIL/USDT $5.89 $1,029,200,190 15:59:58 27/05/2024
2 BIKA BIKA FIL/USDT $5.90 $623,453,615 15:59:58 27/05/2024
3 Binance Binance FIL/USDT $5.89 $136,207,187 15:56:58 27/05/2024
4 BYDFi BYDFi FIL/USDT $5.90 $127,056,814 15:59:58 27/05/2024
5 OrangeX OrangeX FIL/USDT $5.90 $56,966,028 15:59:58 27/05/2024
6 DOEX DOEX FIL/USDT $5.90 $56,206,027 16:02:58 27/05/2024
7 Bitoy Bitoy FIL/USDT $5.89 $56,076,097 15:59:58 27/05/2024
8 OKX OKX FIL/USDT $5.89 $53,254,497 15:56:58 27/05/2024
9 BTCC BTCC FIL/USDT $7.84 $48,769,591 16:02:58 27/05/2024
10 Hotcoin Hotcoin FIL/USD $6.01 $46,004,184 15:59:58 27/05/2024
11 BiKing BiKing FIL/USDT $5.90 $40,418,259 15:59:58 27/05/2024
12 CoinW CoinW FIL/USDT $5.90 $40,371,734 15:59:58 27/05/2024
13 CoinTR Pro CoinTR Pro FIL/USDT $5.90 $39,407,579 15:59:58 27/05/2024
14 FutureX Pro FutureX Pro FIL/USDT $5.89 $38,423,578 15:59:19 27/05/2024
15 Zedxion Exchange Zedxion Exchange FIL/USDT $5.90 $35,983,387 16:02:58 27/05/2024
16 TruBit Pro Exchange TruBit Pro Exchange FIL/USDT $5.90 $33,564,594 15:59:58 27/05/2024
17 BloFin BloFin FIL/USDT $5.89 $32,633,101 15:59:58 27/05/2024
18 BitVenus BitVenus FIL/USDT $5.90 $27,894,751 15:59:58 27/05/2024
19 Fairdesk Fairdesk FIL/USDT $5.90 $24,905,227 15:59:58 27/05/2024
20 Bitunix Bitunix FIL/USDT $5.89 $24,849,084 15:59:58 27/05/2024
21 UEEx UEEx FIL/USDT $5.88 $21,280,216 15:59:19 27/05/2024
22 Binance TH Binance TH FIL/USDT $5.89 $21,063,692 15:59:19 27/05/2024
23 Binance Binance FIL/USDT $5.89 $21,049,053 15:56:16 27/05/2024
24 4E 4E FIL/USDT $5.89 $20,836,737 15:59:19 27/05/2024
25 Bitrue Bitrue FIL/USDT $5.90 $19,785,207 15:59:58 27/05/2024
26 Bitcastle Bitcastle FIL/USDT $5.90 $17,413,301 15:59:58 27/05/2024
27 Binance Binance FIL/USD $5.89 $16,038,570 15:56:58 27/05/2024
28 Millionero Millionero FIL/USDT $5.90 $14,864,543 16:02:58 27/05/2024
29 Deepcoin Deepcoin FIL/USDT $5.90 $14,413,720 15:59:58 27/05/2024
30 BingX BingX FIL/USDT $5.89 $14,288,414 15:59:58 27/05/2024
31 BiFinance BiFinance FIL/USDT $5.90 $14,148,258 15:59:19 27/05/2024
32 XT.COM XT.COM FIL/USDT $5.90 $13,686,151 15:59:58 27/05/2024
33 Hibt Hibt FIL/USDT $5.90 $13,655,084 15:59:58 27/05/2024
34 BitMake BitMake FIL/USDT $9.00 $13,550,828 16:02:58 27/05/2024
35 Bitop Bitop FIL/USDT $5.89 $13,286,666 15:59:58 27/05/2024
36 HTX HTX FIL/USDT $5.90 $13,277,342 15:59:19 27/05/2024
37 SuperEx SuperEx FIL/USDT $5.89 $12,779,414 15:59:19 27/05/2024
38 OKX OKX FIL/USDT $5.89 $12,032,312 15:56:16 27/05/2024
39 Bybit Bybit FIL/USDT $5.89 $11,971,817 15:56:58 27/05/2024
40 BIKA BIKA FIL/USDT $5.89 $11,808,261 15:59:19 27/05/2024
41 Batonex Batonex FIL/USDT $5.90 $10,177,989 15:59:58 27/05/2024
42 AscendEX (BitMax) AscendEX (BitMax) FIL/USDT $5.89 $9,350,417 15:59:58 27/05/2024
43 Hotcoin Hotcoin FIL/USDT $6.01 $8,803,903 15:59:58 27/05/2024
44 Toobit Toobit FIL/USDT $5.90 $8,413,763 15:59:58 27/05/2024
45 BITFLEX BITFLEX FIL/USDT $5.90 $8,341,798 15:59:58 27/05/2024
46 Bibox Bibox FIL/USDT $5.89 $7,845,575 15:59:19 27/05/2024
47 Biconomy Exchange Biconomy Exchange FIL/USDT $5.90 $7,285,262 15:59:19 27/05/2024
48 OKX OKX FIL/USD $5.88 $7,165,330 15:56:58 27/05/2024
49 4E 4E FIL/USDT $5.90 $6,550,107 15:59:58 27/05/2024
50 WhiteBIT WhiteBIT FIL/USDT $5.89 $5,688,909 15:59:58 27/05/2024
51 Kine Protocol Kine Protocol FIL/USD $5.90 $5,626,631 16:02:58 27/05/2024
52 MEXC MEXC FILECOIN/USDT $5.89 $5,564,117 15:59:58 27/05/2024
53 LBank LBank FIL/USDT $5.90 $5,360,279 15:59:58 27/05/2024
54 BTSE BTSE FIL/USDT $5.89 $4,985,281 15:59:58 27/05/2024
55 B2Z Exchange B2Z Exchange FIL/USD $5.91 $4,887,297 16:02:58 27/05/2024
56 Bybit Bybit FIL/USDT $5.88 $4,840,691 15:56:16 27/05/2024
57 BloFin BloFin FIL/USDT $5.88 $4,665,424 15:59:19 27/05/2024
58 DigiFinex DigiFinex FIL/USDT $5.90 $4,658,020 15:59:19 27/05/2024
59 Bitget Bitget FIL/USDT $5.90 $4,559,109 15:59:19 27/05/2024
60 KCEX KCEX FIL/USDT $5.90 $4,441,843 15:59:58 27/05/2024
61 ZOOMEX ZOOMEX FIL/USDT $5.90 $4,001,427 16:02:58 27/05/2024
62 WhiteBIT WhiteBIT FIL/USDT $5.89 $3,989,559 15:59:19 27/05/2024
63 Venus Venus FIL/vFIL $5.89 $3,812,883 15:59:19 27/05/2024
64 HKD.com HKD.com FIL/USDT $5.89 $3,564,556 15:59:19 27/05/2024
65 HTX HTX FIL/USDT $5.90 $3,516,532 15:59:58 27/05/2024
66 DigiFinex DigiFinex FIL/USDT $5.90 $3,366,891 15:59:58 27/05/2024
67 Tapbit Tapbit FIL/USDT $5.89 $3,334,860 15:59:58 27/05/2024
68 XT.COM XT.COM FIL/USD $5.90 $3,214,400 15:59:58 27/05/2024
69 Bitget Bitget FIL/USDT $5.89 $2,943,380 15:59:58 27/05/2024
70 Websea Websea FIL/USDT $5.90 $2,782,467 15:59:58 27/05/2024
71 Gate.io Gate.io FIL/USDT $5.90 $2,737,778 15:59:19 27/05/2024
72 Coinbase Exchange Coinbase Exchange FIL/USD $5.89 $2,502,237 15:56:16 27/05/2024
73 UZX UZX FIL/USDT $5.95 $2,414,254 15:59:19 27/05/2024
74 BIT BIT FIL/USDT $5.88 $2,402,425 15:59:58 27/05/2024
75 Kine Protocol (Polygon) Kine Protocol (Polygon) FIL/USD $5.63 $2,380,101 16:02:58 27/05/2024
76 Binance Binance FIL/USDC $5.89 $2,247,240 15:56:58 27/05/2024
77 KuCoin KuCoin FIL/USDT $5.90 $2,220,708 15:59:58 27/05/2024
78 dYdX v4 dYdX v4 FIL/USD $5.90 $2,128,239 16:02:58 27/05/2024
79 Phemex Phemex FIL/USDT $5.90 $2,127,696 15:59:58 27/05/2024
80 XT.COM XT.COM FIL/USDT $5.89 $1,688,107 15:59:19 27/05/2024
81 Bitrue Bitrue FIL/USDT $5.90 $1,676,203 15:59:19 27/05/2024
82 ZKE ZKE FIL/USDT $5.90 $1,436,274 15:59:19 27/05/2024
83 Coinbase International Exchange Coinbase International Exchange FIL/USDC $5.90 $1,232,713 15:59:58 27/05/2024
84 CoinCatch CoinCatch FIL/USDT $5.89 $1,168,597 15:59:19 27/05/2024
85 Topcredit Int Topcredit Int FIL/USDT $5.90 $1,053,197 16:02:19 27/05/2024
86 WOO X WOO X FIL/USDT $5.89 $995,907 15:59:58 27/05/2024
87 TruBit Pro Exchange TruBit Pro Exchange FIL/USDT $5.90 $989,754 15:59:19 27/05/2024
88 FMFW.io FMFW.io FIL/USD $5.89 $937,590 15:59:19 27/05/2024
89 HitBTC HitBTC FIL/USDT $5.89 $936,985 15:59:19 27/05/2024
90 Mandala Exchange Mandala Exchange FIL/USDT $5.89 $936,985 15:59:19 27/05/2024
91 Upbit Upbit FIL/BTC $5.91 $935,037 15:56:16 27/05/2024
92 Toobit Toobit FIL/USDT $5.89 $839,441 15:59:19 27/05/2024
93 FameEX FameEX FIL/USDT $5.90 $837,414 15:59:19 27/05/2024
94 BYDFi BYDFi FIL/USDT $5.89 $830,775 15:59:19 27/05/2024
95 FMCPAY FMCPAY FIL/USDT $5.90 $804,004 15:59:19 27/05/2024
96 KCEX KCEX FIL/USDT $5.88 $756,548 15:59:19 27/05/2024
97 LBank LBank FIL/USDT $5.90 $735,056 15:59:19 27/05/2024
98 WEEX WEEX FIL/USDT $5.90 $717,215 15:59:58 27/05/2024
99 Binance Binance FIL/BTC $5.90 $681,939 15:56:16 27/05/2024
100 Hotcoin Hotcoin FIL/USDT $5.89 $643,167 15:59:19 27/05/2024
101 KuCoin KuCoin FIL/USDT $5.89 $631,985 15:59:19 27/05/2024
102 THENA FUSION THENA FUSION FIL/WBNB $5.89 $592,112 15:59:19 27/05/2024
103 ICRYPEX ICRYPEX FIL/USDT $5.89 $572,518 15:59:19 27/05/2024
104 BingX BingX FIL/USDT $5.90 $514,431 15:59:19 27/05/2024
105 Pionex Pionex FIL/USDT $5.90 $504,864 15:59:58 27/05/2024
106 CoinW CoinW FIL/USDT $5.89 $475,800 15:59:19 27/05/2024
107 Tapbit Tapbit FIL/USDT $5.90 $455,910 15:59:19 27/05/2024
108 BigONE BigONE FIL/USDT $5.91 $418,503 15:59:19 27/05/2024
109 dYdX dYdX FIL/USD $5.89 $416,598 16:02:58 27/05/2024
110 Kraken Kraken FIL/USD $5.89 $414,515 15:56:16 27/05/2024
111 Kraken Kraken FIL/USD $5.89 $400,019 15:56:58 27/05/2024
112 PointPay PointPay FIL/USDC $5.90 $385,356 15:59:19 27/05/2024
113 Binance Binance FIL/FDUSD $5.88 $377,437 15:56:16 27/05/2024
114 AscendEX (BitMax) AscendEX (BitMax) FIL/USDT $5.89 $376,989 15:59:19 27/05/2024
115 BitMart BitMart FIL/USDT $5.88 $374,865 15:59:19 27/05/2024
116 Coinone Coinone FIL/KRW $6.00 $370,204 15:59:19 27/05/2024
117 Bitop Bitop FIL/USDT $5.89 $368,904 15:59:19 27/05/2024
118 Qmall Exchange Qmall Exchange FIL/USDT $5.89 $358,304 15:59:19 27/05/2024
119 PointPay PointPay FIL/USDT $5.89 $354,041 15:59:19 27/05/2024
120 AlphaX AlphaX FIL/USDT $5.90 $348,933 15:59:58 27/05/2024
121 BTSE BTSE FIL/USD $5.90 $336,897 15:59:19 27/05/2024
122 DOEX DOEX FIL/USDT $5.90 $334,381 16:02:19 27/05/2024
123 Bitoy Bitoy FIL/USDT $5.89 $334,325 15:59:19 27/05/2024
124 CoinCatch CoinCatch FIL/USDT $5.90 $334,015 15:59:58 27/05/2024
125 B2Z Exchange B2Z Exchange FIL/USD $5.90 $305,976 16:02:19 27/05/2024
126 Hibt Hibt FIL/USDT $5.90 $300,296 15:59:19 27/05/2024
127 Deepcoin Deepcoin FIL/USDT $5.89 $298,766 15:59:19 27/05/2024
128 BlueBit BlueBit FIL/BTC $5.90 $287,977 16:02:19 27/05/2024
129 Binance Binance FIL/TRY $5.89 $283,258 15:56:16 27/05/2024
130 Bitazza Bitazza FIL/USDT $5.88 $281,882 16:02:19 27/05/2024
131 BTSE BTSE FIL/USDT $5.90 $279,582 15:59:19 27/05/2024
132 BIT BIT FIL/USDT $5.89 $274,579 15:59:19 27/05/2024
133 GroveX GroveX FIL/USDT $5.89 $273,904 16:02:19 27/05/2024
134 B2Z Exchange B2Z Exchange FIL/USDT $5.90 $271,721 16:02:19 27/05/2024
135 Tokenize Xchange Tokenize Xchange FIL/USD $5.84 $257,261 15:59:19 27/05/2024
136 Tokenize Xchange Tokenize Xchange FIL/SGD $5.84 $256,857 15:59:19 27/05/2024
137 MEXC MEXC FIL/USDT $5.90 $256,374 15:59:19 27/05/2024
138 Bitcastle Bitcastle FIL/USDT $5.89 $250,880 15:59:19 27/05/2024
139 Bitvavo Bitvavo FIL/EUR $5.89 $224,266 15:59:19 27/05/2024
140 Binance TR Binance TR FIL/TRY $5.89 $221,834 15:59:19 27/05/2024
141 Bilaxy Bilaxy FIL/USDT $5.89 $215,569 15:59:19 27/05/2024
142 Coincall Coincall FIL/USD $5.91 $204,500 16:02:58 27/05/2024
143 Flipster Flipster FIL/USDT $5.90 $204,212 16:02:58 27/05/2024
144 OKX OKX FIL/USDC $5.88 $202,898 15:56:16 27/05/2024
145 BtcTurk | Kripto BtcTurk | Kripto FIL/TRY $5.88 $202,228 15:59:19 27/05/2024
146 FMCPAY FMCPAY FIL/BTC $5.89 $199,861 15:59:19 27/05/2024
147 Bitcoiva Bitcoiva FIL/INR $6.45 $193,290 15:59:19 27/05/2024
148 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) FIL/WBNB $5.90 $181,840 15:59:19 27/05/2024
149 Welcoin Welcoin FIL/USDT $5.90 $180,388 15:59:58 27/05/2024
150 SuperEx SuperEx FIL/ETH $5.91 $176,647 15:59:19 27/05/2024
151 Vertex Protocol Vertex Protocol FIL/USDC $5.89 $171,628 15:59:58 27/05/2024
152 CoinEx CoinEx FIL/USDT $5.89 $159,503 15:59:19 27/05/2024
153 CoinTR Pro CoinTR Pro FIL/USDT $5.89 $147,332 15:59:19 27/05/2024
154 OKX OKX FIL/BTC $5.89 $132,922 15:56:16 27/05/2024
155 BitDelta BitDelta FIL/USDT $5.89 $131,661 15:59:19 27/05/2024
156 Hotcoin Hotcoin FIL/BTC $5.89 $127,005 15:59:19 27/05/2024
157 Bitcoiva Bitcoiva FIL/USDT $5.90 $109,844 15:59:19 27/05/2024
158 BtcTurk | Kripto BtcTurk | Kripto FIL/USDT $5.89 $103,876 15:59:19 27/05/2024
159 Pionex Pionex FIL/USDT $5.90 $102,680 15:59:19 27/05/2024
160 Delta Exchange Delta Exchange FIL/USDT $5.90 $94,729.65 15:59:58 27/05/2024
161 Fairdesk Fairdesk FIL/USDT $5.89 $94,458.93 15:59:19 27/05/2024
162 Binance Binance FIL/USDC $5.88 $82,665.05 15:56:16 27/05/2024
163 AlphaX AlphaX FIL/USDT $5.89 $79,919.18 15:59:19 27/05/2024
164 BankCEX BankCEX FIL/USDT $5.87 $66,263.40 15:59:19 27/05/2024
165 NexDAX NexDAX FIL/USDT $5.90 $65,278.73 16:02:19 27/05/2024
166 Coinbase Exchange Coinbase Exchange FIL/BTC $5.90 $62,818.20 15:56:16 27/05/2024
167 Bitget Bitget FIL/BTC $5.90 $62,420.00 15:59:19 27/05/2024
168 Bitget Bitget FIL/USDC $5.88 $60,792.25 15:59:19 27/05/2024
169 APX APX FIL/USDT $4.49 $60,460.17 16:02:58 27/05/2024
170 Bitfinex Bitfinex FIL/USDT $5.89 $52,642.22 15:59:58 27/05/2024
171 VinDAX VinDAX FIL/USDT $5.88 $46,207.67 15:59:19 27/05/2024
172 WEEX WEEX FIL/USDT $5.90 $45,623.98 15:59:19 27/05/2024
173 Kraken Kraken FIL/EUR $5.88 $45,003.68 15:56:16 27/05/2024
174 PointPay PointPay FIL/BTC $5.90 $44,941.42 15:59:19 27/05/2024
175 Bitget Bitget FIL/ETH $5.90 $44,679.56 15:59:19 27/05/2024
176 Bit2Me Bit2Me FIL/EUR $5.88 $44,263.67 15:59:19 27/05/2024
177 Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange FIL/USD $5.90 $43,966.06 15:59:19 27/05/2024
178 Phemex Phemex FIL/USDT $5.89 $43,932.91 15:59:19 27/05/2024
179 Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange FIL/USDT $5.90 $43,022.03 15:59:19 27/05/2024
180 Tokocrypto Tokocrypto FIL/USDT $5.89 $40,662.18 15:59:19 27/05/2024
181 DigiFinex DigiFinex FIL/BTC $5.90 $39,287.99 15:59:19 27/05/2024
182 Binance Binance FIL/ETH $5.89 $36,533.45 15:56:16 27/05/2024
183 OKX OKX FIL/ETH $5.89 $31,007.90 15:56:16 27/05/2024
184 ONUS Pro ONUS Pro FIL/VNDC $5.91 $28,080.81 15:59:58 27/05/2024
185 Koinpark Koinpark FIL/USDT $5.89 $26,524.60 16:02:19 27/05/2024
186 MEXC MEXC FIL/USDC $5.89 $26,279.40 15:59:19 27/05/2024
187 Korbit Korbit FIL/KRW $6.00 $25,732.36 15:59:19 27/05/2024
188 Bybit Bybit FIL/USDC $5.90 $25,497.38 15:56:16 27/05/2024
189 Bibox Bibox FIL/USDT $5.90 $24,477.10 15:59:58 27/05/2024
190 Gemini Gemini FIL/USD $5.96 $24,008.01 15:59:19 27/05/2024
191 Coinlist Pro Coinlist Pro FIL/USD $5.90 $23,688.16 15:59:19 27/05/2024
192 BlueBit BlueBit FIL/USDT $5.89 $21,057.93 16:02:19 27/05/2024
193 Bitlo Bitlo FIL/TRY $5.89 $20,428.01 16:02:19 27/05/2024
194 WOO X WOO X FIL/USDT $5.89 $20,306.85 15:59:19 27/05/2024
195 Bitfinex Bitfinex FIL/USDT $5.88 $18,961.43 15:59:19 27/05/2024
196 Slex Exchange Slex Exchange FIL/USDT $5.88 $18,831.31 15:59:19 27/05/2024
197 B2Z Exchange B2Z Exchange FIL/USDC $5.89 $18,650.64 16:02:19 27/05/2024
198 StormGain StormGain FIL/USDT $5.84 $18,508.65 16:02:58 27/05/2024
199 Bitfinex Bitfinex FIL/USD $5.90 $16,986.72 15:59:19 27/05/2024
200 Koinpark Koinpark FIL/INR $6.23 $16,627.12 16:02:19 27/05/2024
201 Gate.io Gate.io FIL/USDC $5.90 $14,619.23 15:59:19 27/05/2024
202 Indodax Indodax FIL/IDR $5.92 $14,379.48 15:59:19 27/05/2024
203 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) FIL/WBNB $5.87 $14,223.50 15:59:19 27/05/2024
204 Coinbase Exchange Coinbase Exchange FIL/EUR $5.87 $13,405.94 15:56:16 27/05/2024
205 Binance Binance FIL/BNB $5.89 $11,897.01 15:56:16 27/05/2024
206 OceanEx OceanEx FIL/USDT $5.89 $10,766.03 16:02:19 27/05/2024
207 Coinbase Exchange Coinbase Exchange FIL/GBP $5.88 $8,821.25 15:56:16 27/05/2024
208 WazirX WazirX FIL/INR $6.24 $8,215.25 15:59:19 27/05/2024
209 CoinDCX CoinDCX FIL/INR $6.32 $7,526.37 15:59:19 27/05/2024
210 Kraken Kraken FIL/XBT $5.90 $7,283.92 15:56:16 27/05/2024
211 Qmall Exchange Qmall Exchange FIL/BTC $5.89 $6,158.46 15:59:19 27/05/2024
212 Gate.io Gate.io FIL/ETH $5.90 $6,064.84 15:59:19 27/05/2024
213 Gate.io Gate.io FIL/BTC $5.90 $5,984.25 15:59:19 27/05/2024
214 CoinEx CoinEx FIL/USDC $5.90 $5,566.79 15:59:19 27/05/2024
215 CoinEx CoinEx FIL/BTC $5.90 $5,393.85 15:59:19 27/05/2024
216 Binance.US Binance.US FIL/USDT $5.84 $4,335.63 15:59:19 27/05/2024
217 NovaDAX NovaDAX FIL/BRL $5.94 $4,334.17 15:59:19 27/05/2024
218 Kraken Kraken FIL/GBP $5.91 $4,059.11 15:56:16 27/05/2024
219 Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange FIL/USD $5.89 $3,944.48 15:59:58 27/05/2024
220 CoinTR Pro CoinTR Pro FIL/TRY $5.89 $3,904.27 15:59:19 27/05/2024
221 Coinlist Pro Coinlist Pro FIL/USDT $5.90 $3,709.83 15:59:19 27/05/2024
222 OpenOcean OpenOcean FIL/FLOKI $6.35 $3,622.72 05:06:15 23/05/2024
223 Kraken Kraken FIL/ETH $5.83 $3,392.32 15:56:16 27/05/2024
224 OKCoin Japan OKCoin Japan FIL/JPY $5.92 $3,208.20 15:59:19 27/05/2024
225 PointPay PointPay FIL/ETH $5.89 $3,136.49 15:59:19 27/05/2024
226 Quidax Quidax FIL/USDT $5.88 $3,009.63 15:59:19 27/05/2024
227 PayBito PayBito FIL/EUR $5.87 $2,955.68 15:59:19 27/05/2024
228 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) FIL/USDT $5.88 $2,475.80 15:59:19 27/05/2024
229 Globe Derivative Exchange Globe Derivative Exchange FIL/USD $5.90 $2,440.00 15:59:58 27/05/2024
230 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) FIL/USDT $5.89 $2,201.19 15:59:19 27/05/2024
231 CoinDCX CoinDCX FIL/USDT $5.89 $1,867.48 15:59:19 27/05/2024
232 MDEX MDEX USDT/FIL $1.0000 $1,812.79 15:59:19 27/05/2024
233 CEX.IO CEX.IO FIL/USD $5.90 $1,773.98 15:59:19 27/05/2024
234 ONUS Pro ONUS Pro FIL/VNDC $5.94 $1,454.75 15:59:19 27/05/2024
235 PayBito PayBito FIL/USDT $5.89 $1,337.40 15:59:19 27/05/2024
236 Bitazza Bitazza FIL/THB $5.83 $1,131.67 16:02:19 27/05/2024
237 Biswap v2 Biswap v2 FIL/USDT $5.87 $832.53 15:59:19 27/05/2024
238 PayBito PayBito FIL/INR $6.00 $747.72 15:59:19 27/05/2024
239 ApeSwap (BSC) ApeSwap (BSC) FIL/WBNB $5.87 $707.15 15:59:19 27/05/2024
240 Foxbit Foxbit FIL/BRL $5.93 $627.46 15:59:19 27/05/2024
241 WazirX WazirX FIL/USDT $5.92 $615.61 15:59:19 27/05/2024
242 BitMEX BitMEX FIL/USD $5.88 $567.47 15:59:58 27/05/2024
243 Nominex Nominex FIL/USDT $5.90 $519.87 15:59:19 27/05/2024
244 BabySwap BabySwap FIL/USDT $5.87 $428.22 15:59:19 27/05/2024
245 CEX.IO CEX.IO FIL/USDT $5.90 $214.22 15:59:19 27/05/2024
246 PayBito PayBito FIL/USD $5.90 $195.62 15:59:19 27/05/2024
247 Gate.io Gate.io FIL/TRY $5.94 $194.05 15:59:19 27/05/2024
248 ZebPay ZebPay FIL/INR $6.33 $169.04 15:59:19 27/05/2024
249 HKD.com HKD.com FIL/BTC $12.52 $130.35 15:59:19 27/05/2024
250 PayBito PayBito FIL/SGD $5.93 $112.88 15:59:19 27/05/2024
251 MDEX (BSC) MDEX (BSC) FIL/USDT $5.88 $71.69 15:59:19 27/05/2024
252 HitBTC HitBTC FIL/USDC $5.91 $68.76 15:59:19 27/05/2024
253 Uniswap v3 (BSC) Uniswap v3 (BSC) FIL/MATIC $5.88 $66.85 19:00:22 26/05/2024
254 Giottus Giottus FIL/USDT $5.88 $60.03 15:59:19 27/05/2024
255 PayBito PayBito FIL/AED $6.09 $42.04 15:59:19 27/05/2024
256 CEX.IO CEX.IO FIL/EUR $5.91 $39.42 15:59:19 27/05/2024
257 Uniswap v3 (BSC) Uniswap v3 (BSC) FIL/USDT $5.90 $27.93 15:59:19 27/05/2024
258 Fstswap Fstswap FIL/FIST $5.91 $12.41 16:02:19 27/05/2024
259 Unocoin Unocoin FIL/INR $11.12 $12.14 16:02:19 27/05/2024
260 MakiSwap MakiSwap WHT/FIL $3.64 $10.67 16:02:19 27/05/2024
261 MDEX (BSC) MDEX (BSC) FIL/WBNB $5.87 $6.46 15:59:19 27/05/2024
262 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) FIL/DOGE $5.88 $5.94 15:59:19 27/05/2024
263 Giottus Giottus FIL/INR $6.47 $5.91 15:59:19 27/05/2024
264 MDEX MDEX WHT/FIL $3.66 $5.16 15:59:19 27/05/2024
265 PancakeSwap PancakeSwap FIL/WBNB $5.87 $5.12 15:59:19 27/05/2024
266 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) FIL/HBX $6.00 $3.12 07:00:18 26/05/2024
267 THENA THENA FIL/WBNB $6.09 $2.48 19:00:15 23/05/2024
268 HitBTC HitBTC FIL/BTC $5.89 $2.22 15:59:19 27/05/2024
269 FMFW.io FMFW.io FIL/BTC $5.89 $2.22 15:59:19 27/05/2024
270 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) FIL/UNI $6.48 $0.001076 19:00:14 25/05/2024
271 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) FIL/SAFE $5.82 $0.0006369 15:59:19 27/05/2024
272 Bitbns Bitbns FIL/INR $7.10 $0 15:59:19 27/05/2024
273 digitalexchange.id digitalexchange.id FIL/IDR $5.91 $0 15:59:19 27/05/2024
274 Flybit Flybit FIL/USDT $9.49 $0 16:02:19 27/05/2024
275 OpenLeverage OpenLeverage FIL/USDT $5.87 $0 16:02:19 27/05/2024
276 ONUS Pro ONUS Pro FIL/USDT $5.94 $0 15:59:19 27/05/2024

Thông tin thị trường giao dịch Filecoin (FIL)

Bảng dữ liệu thể hiện Top 276 cặp giao dịch FIL có Khối lượng giao dịch 24 giờ cao nhất. Dữ liệu được tổng hợp từ 782 sàn giao dịch trên toàn thế giới.

Thời gian ở bảng dữ liệu trên tính theo múi giờ Việt Nam là GMT+7. Dữ liệu được cập nhật 5 phút / lần.

Theo thông tin cập nhật mới nhất lúc 15:59:58 27/05/2024, cặp giao dịch FIL/USDT tại sàn UZX đang có khối lượng giao dịch cao nhất.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của cặp này là $1,029,200,190 với tỷ giá $5.89.

Giải thích từ ngữ

Sàn giao dịch: Tên sàn giao dịch chứa cặp FIL.

Cặp: Tên cặp giao dịch FIL với một đồng khác.

Giá: Tỷ giá của từng cặp giao dịch được quy đổi sang USD.

Khối lượng giao dịch (volume): là số FIL được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.

Cập nhật: Lần cập nhật dữ liệu gần nhất theo múi giờ Việt Nam GMT+7.

Thị trường giao dịch Filecoin (FIL) Cặp giao dịch Filecoin (FIL) - GiaCoin.com
4.4 trên 776 đánh giá