Tiền ảo: 25,356 Sàn giao dịch: 636 Vốn hóa: $1,133,955,087,539 Khối lượng (24h): $28,701,157,050 Thị phần: BTC: 46.0%, ETH: 19.8%
Fetch.ai (FET)Fetch.ai FET
Xếp hạng #139 23:22:00 01/06/2023
Giá Fetch.ai (FET)
$0.2655 1.91%
0.000009859 BTC 6,226 VND
Thấp: $0.2548 Cao: $0.2689
Vốn hóa thị trường $217,618,934 Khối lượng 24h $41,433,098 Lượng cung lưu hành 819,725,790 FET
Thay đổi 1h 1.29% Thay đổi 24h 1.91% Thay đổi 7 ngày 8.11%

Chuyển đổi FET - USD - VND

Top địa chỉ Fetch.ai (FET) theo số dư

Có tất cả 47,441 ví lưu trữ FET, trong số đó có 195 địa chỉ hoạt động thường xuyên.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Fetch.ai (FET) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x947872ad4d95e89e513d7202550a810ac1b626cc 120,445,390.19 $31,975,567.68 10.45%
2 0xbe0eb53f46cd790cd13851d5eff43d12404d33e8 100,000,000.01 $26,547,772.09 8.67%
3 0x8400ac235ed4f139a3e05670a9a3c724e448129b 92,193,898.09 $24,475,425.95 8%
4 0x351bac612b50e87b46e4b10a282f632d41397de2 80,616,475.99 $21,401,878.31 6.99%
5 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec 50,000,000.00 $13,273,886.04 4.34%
6 0x5a8de252ea228dece61638c336fe43ac8166166a 40,001,000.00 $10,619,374.31 3.47%
7 0x46f80018211d5cbbc988e853a8683501fca4ee9b 31,526,873.95 $8,369,682.64 2.73%
8 0x9acbb72cf67103a30333a32cd203459c6a9c3311 20,392,914.99 $5,413,864.59 1.77%
9 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 20,140,251.42 $5,346,788.04 1.75%
10 0xf3b0073e3a7f747c7a38b36b805247b222c302a3 19,299,167.05 $5,123,498.88 1.67%
11 0x58817c729d869a629792de5308e020ae97b25e94 18,361,420.72 $4,874,548.13 1.59%
12 0x18ce431e2aabff6d3336e7c13f9b35e42c8c496f 17,208,183.98 $4,568,389.46 1.49%
13 0xeb786fb74becdb59d0e1ac878c0eef309b30d2b3 16,790,547.52 $4,457,516.29 1.46%
14 0x2ee9d51743a33b5e5f59f9de30fb85c08eec36e9 15,278,329.23 $4,056,056.02 1.33%
15 0xe0383ef660d9060015a14942427e1b89f6db9d16 14,559,139.37 $3,865,127.14 1.26%
16 0xb8e6d31e7b212b2b7250ee9c26c56cebbfbe6b23 14,223,972.89 $3,776,147.91 1.23%
17 0x3f08f17973ab4124c73200135e2b675ab2d263d9 11,064,758.68 $2,937,446.92 0.96%
18 0x72a53cdbbcc1b9efa39c834a540550e23463aacb 10,266,100.00 $2,725,420.83 0.89%
19 0xf8db7d9d6a0c18322053bac72b89c154abb851e8 10,102,238.13 $2,681,919.15 0.88%
20 0x4872af36a71627300cdb22b900018d055e9e21df 9,444,949.72 $2,507,423.72 0.82%
21 0xe8c72a00014a4af66062190dfc58b9bf68332a00 8,778,801.84 $2,330,576.31 0.76%
22 0x24da4b145a050924e6b4ae320617c776ddd38bbf 8,372,926.51 $2,222,825.45 0.73%
23 0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c 8,237,533.00 $2,186,881.49 0.71%
24 0x1d2a9df4e0d5f0493daeda94f589f00697c40f9d 7,523,741.50 $1,997,385.75 0.65%
25 0x8c54ebdd960056d2cff5998df5695daca1fc0190 7,466,096.35 $1,982,082.24 0.65%
26 0xa28cbef098b57fb453bdcf7383227229b354da8b 7,456,371.97 $1,979,500.64 0.65%
27 0x9b0c45d46d386cedd98873168c36efd0dcba8d46 7,234,217.83 $1,920,523.66 0.63%
28 0x3a87b4790e8ca77c1954e59996d52cf5b818b232 6,566,973.16 $1,743,385.07 0.57%
29 0xafcd96e580138cfa2332c632e66308eacd45c5da 6,200,000.00 $1,645,961.87 0.54%
30 0x0df34efc31c2092716992cb63cb1124e3e4446d8 5,999,996.07 $1,592,865.28 0.52%
31 0xcffad3200574698b78f32232aa9d63eabd290703 5,899,940.75 $1,566,302.82 0.51%
32 0xf35a6bd6e0459a4b53a27862c51a2a7292b383d1 5,789,845.84 $1,537,075.08 0.5%
33 0xb59819991e805290bdbc0366c32c99cd8c76b26f 5,217,946.75 $1,385,248.61 0.45%
34 0xf46a35d45632ad6cae524ed2c412c8ccd556b958 5,170,546.37 $1,372,664.87 0.45%
35 0xfb2fb548fcc27228cec48ba2afca7cde532c60ee 4,814,739.90 $1,278,206.17 0.42%
36 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe 4,415,268.70 $1,172,155.47 0.38%
37 0x5f65f7b609678448494de4c87521cdf6cef1e932 4,293,655.20 $1,139,869.80 0.37%
38 0xd9e6e4411656d557c34a663fdb20b51eb44be7d4 4,024,000.00 $1,068,282.35 0.35%
39 0x5a52e96bacdabb82fd05763e25335261b270efcb 4,000,000.00 $1,061,910.88 0.35%
40 0xa5946a2c7a6c4232224b89a696ae51879bf5aed1 3,430,396.06 $910,693.73 0.3%
41 0x21a31ee1afc51d94c2efccaa2092ad1028285549 3,333,333.00 $884,925.65 0.29%
42 0xe5146ba42448d1cebe19a7db52ebaa102821171e 3,260,789.00 $865,666.83 0.28%
43 0x95b564f3b3bae3f206aa418667ba000afafacc8a 3,135,080.60 $832,294.05 0.27%
44 0xa9d1e08c7793af67e9d92fe308d5697fb81d3e43 3,034,688.34 $805,642.14 0.26%
45 0x742d35cc6634c0532925a3b844bc454e4438f44e 3,000,000.00 $796,433.16 0.26%
46 0x593aebee9117eea447279e5973f64c68d8e977a0 2,942,642.00 $781,205.89 0.26%
47 0x6262998ced04146fa42253a5c0af90ca02dfd2a3 2,893,780.04 $768,234.13 0.25%
48 0xf0bc8fddb1f358cef470d63f96ae65b1d7914953 2,432,679.57 $645,822.23 0.21%
49 0xdfd5293d8e347dfe59e90efd55b2956a1343963d 2,423,071.32 $643,271.45 0.21%
50 0x19184ab45c40c2920b0e0e31413b9434abd243ed 2,399,785.00 $637,089.45 0.21%
51 0x21ef94a3365718ba50127878455d8da424286e37 2,248,104.62 $596,821.69 0.19%
52 0xda053d0ab7a7398f92bf264e0f85ad6a0c22bcb7 2,157,867.09 $572,865.64 0.19%
53 0x946f239738a05f153f5af270106fe2e860ebb473 2,130,220.77 $565,526.15 0.18%
54 0x69cd57fc9a8f20c371db8ee77f025070d24aa546 2,130,220.77 $565,526.15 0.18%
55 0x268e1217974d53bd62db0a5c04e42f569e9c6511 2,129,966.25 $565,458.59 0.18%
56 0x5a06ce15db6e8e717f9ebd95bd189dc784a8c83d 2,125,736.46 $564,335.67 0.18%
57 0x93d8c3b66910219f8c38f397f8f1bc779791c755 2,125,736.46 $564,335.67 0.18%
58 0x23b477a4a62222fdd356dccb0b4649aa1ad69928 2,120,985.51 $563,074.40 0.18%
59 0x7c8b51e1e2964c881f0c2119e4534bc388260090 2,120,985.51 $563,074.40 0.18%
60 0x1f2c9c84d4aff17286292195af631fcb3693be6d 2,112,561.91 $560,838.12 0.18%
61 0xa0bd74a0556d1b1259272b8a49e7fbccd99bc6d0 2,046,196.46 $543,219.57 0.18%
62 0x4211ea6e448a1bacfd14d18d8bd8700fc188a734 2,009,813.50 $533,560.71 0.17%
63 0xa812ea3ebfad393feec50d00e805d1aac68c68e4 1,988,416.56 $527,880.30 0.17%
64 0x8e6637130ecead5bf53b76016d1f869a4352421e 1,971,789.20 $523,466.10 0.17%
65 0xe1b9d987facaf8afea4cc543a2a9cf9428a7494b 1,950,152.82 $517,722.13 0.17%
66 0xb3d9c00f419b7f8fc217abf5d48622fffe4fc685 1,949,333.51 $517,504.62 0.17%
67 0x2a20c4a49cca11e72f1fb529d99f1a68c5fd7575 1,949,333.51 $517,504.62 0.17%
68 0x5eb767d75344186708355e0795a0dd552456bb00 1,949,333.51 $517,504.62 0.17%
69 0xf8375e389f76af18e5804ef7fb2933591c81185d 1,949,333.51 $517,504.62 0.17%
70 0xa453300c6f10fa08e0439773706a7f4eb10f9909 1,949,333.51 $517,504.62 0.17%
71 0xcb687ae546ff193cbe93693c06e9250b33350fee 1,949,333.51 $517,504.62 0.17%
72 0x387dbaef8858e7f4dbc6ee7273591b0823d53836 1,949,333.51 $517,504.62 0.17%
73 0xc3bdf80258c7cd4f303513f927c2f5551d2ed9cd 1,949,333.51 $517,504.62 0.17%
74 0x8363a57e0102929226e8f5b02b30e4e9452fd376 1,949,333.51 $517,504.62 0.17%
75 0xf348c03e411f19c4365efc72d164d7199e9f6619 1,949,333.51 $517,504.62 0.17%
76 0xca062c22746aa9bbeda1b3948e8d0c3e44025d5a 1,949,333.51 $517,504.62 0.17%
77 0x5340824428ee88b10b4c3e819ce7b65b7b4bf4e5 1,949,333.51 $517,504.62 0.17%
78 0xf3ffc73a9a8125e3b79fe0ee42bfd9fd1aca7435 1,949,333.51 $517,504.62 0.17%
79 0x5bcca8923c211eaa56dfbd4514fc8b0a11919667 1,947,537.85 $517,027.91 0.17%
80 0xbb9517da953be96eeb32926ec622be786327a359 1,933,172.20 $513,214.15 0.17%
81 0x162a1852c5a0a7ddf0a775d35ca23ec1917ea3c7 1,933,172.20 $513,214.15 0.17%
82 0x3cc936b795a188f0e246cbb2d74c5bd190aecf18 1,886,836.63 $500,913.09 0.16%
83 0x56cb7f7b6b81ca20ed56c97ecdb9ef4b0d520934 1,883,102.03 $499,921.63 0.16%
84 0x38c5f71383b58115676b784eec856c533276a036 1,872,625.10 $497,140.24 0.16%
85 0xc7395c638b254e13e3735f8120daaa41983bb430 1,868,746.27 $496,110.50 0.16%
86 0xc4df813e2e936ad64528e8e2770440f0576aa1d3 1,868,746.27 $496,110.50 0.16%
87 0x17ef218fb36f467446860cb5251b9641f1c1bf72 1,799,460.43 $477,716.65 0.16%
88 0x294b9b133ca7bc8ed2cdd03ba661a4c6d3a834d9 1,766,692.46 $469,017.49 0.15%
89 0xacd4c9e42cb133852b62c9bab965c96d4c3fb356 1,706,567.75 $453,055.72 0.15%
90 0x02c77f62a043c1846d1ee6280f5d11c80ee15e1a 1,706,567.75 $453,055.72 0.15%
91 0x8a5933abbf42b729a27cc80b9049d952fbd352c1 1,706,567.75 $453,055.72 0.15%
92 0xc4176c0f26ad3bcdd602442d008281e19f53371e 1,706,567.75 $453,055.72 0.15%
93 0xc9baabc762e7bf8d7cb7433e12e2ece7c070e2ac 1,706,567.75 $453,055.72 0.15%
94 0x8ddd484792daa8eb90964454248f1cc966f7d538 1,706,567.75 $453,055.72 0.15%
95 0x6874c81de970ac60c78fce1edd9e1cb2f389375a 1,706,567.75 $453,055.72 0.15%
96 0x363dc8dd676375fa974de8c4214eaff6b785057c 1,701,197.51 $451,630.04 0.15%
97 0x1e0c3219fb6c727aeebd191ae1771fd24930314b 1,701,197.51 $451,630.04 0.15%
98 0x2df53db3c747ba182f4b98d2ec64621eba7cb993 1,699,639.21 $451,216.34 0.15%
99 0x371b18605d5ff49263d2a91ed9b0e323954a3678 1,689,839.88 $448,614.84 0.15%
100 0x3582a993ac37e3706abe2a1888725325f559bf97 1,689,839.88 $448,614.84 0.15%

Thống kê top địa chỉ trữ FET

Top 10 ví đầu bảng chiếm 49.84% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 61.75% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 74.74% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 83.05% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Fetch.ai (FET). Top Holder FET 06/2023 - GiaCoin.com
4.5 trên 630 đánh giá