Tiền ảo: 29,320 Sàn giao dịch: 753 Vốn hóa: $2,429,383,246,586 Khối lượng (24h): $70,524,755,015 Thị phần: BTC: 53.7%, ETH: 15.7%
Elitium (EUM)Elitium EUM
Xếp hạng #1732 02:23:00 23/04/2024
Giá Elitium (EUM)
$0.03602 0.03%
0.0000005437 BTC 942 VND
Thấp: $0.03600 Cao: $0.03604
Vốn hóa thị trường $1,005,473 Khối lượng 24h - Lượng cung lưu hành 27,916,379 EUM
Thay đổi 1h -0.02% Thay đổi 24h 0.03% Thay đổi 7 ngày 0%

[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.

Chuyển đổi EUM - USD - VND

Top địa chỉ Elitium (EUM) theo số dư

Có tất cả 1,879 ví lưu trữ EUM.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Elitium (EUM) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x9a545d9c198ce0d0c004f3ef405e8a0c5ac0e78f 284,088,167.49 $10,232,088.51 85.52%
2 0x70285e2397c9922ee2a28f2a5595632e336bcf1a 19,000,168.00 $684,334.73 5.72%
3 0x98880b1aadaee9c04543addc3973556192aa469e 4,942,451.15 $178,013.74 1.49%
4 0xfadcd2a613a271e340c452f5413f8acfe1d6957a 4,121,942.95 $148,461.25 1.24%
5 0x7f3af4eb5140d81b4cd1da25fc4131291185b021 2,975,028.00 $107,152.47 0.9%
6 0x58c5827ff16146e8f8d00cf00e809356a434efad 2,040,301.00 $73,486.13 0.61%
7 0x101d9ea76e8b9d24cfe11ea144d63ca180421972 1,486,844.16 $53,552.11 0.45%
8 0xd44b015ba3352e5e53c05f045fc42eed42e8b197 1,046,212.13 $37,681.74 0.31%
9 0x6bf026166396950175582bf9dd30afdde3d6ad63 1,023,813.77 $36,875.01 0.31%
10 0x8da7d11c2e4fceb1baa880ff28fb1866746e52d7 1,004,000.00 $36,161.37 0.3%
11 0x9e27cd44c40d8e57d6eaf7466b9be82513802d1e 1,001,492.00 $36,071.04 0.3%
12 0x838d35fa34a5d8738c049b431f369dea5145e619 961,159.00 $34,618.35 0.29%
13 0xfa132afc2663ea866ed06fe80841c08cee94173b 489,421.00 $17,627.62 0.15%
14 0x7d8004d45f67447fec640333b6ca765770fed2ec 486,315.42 $17,515.77 0.15%
15 0xb0eb90872494b3ecfaaf7276ae98d3b10cf7b840 480,084.15 $17,291.33 0.14%
16 0x2ea7066909f253f89cedd1bf144280de40cee46a 436,513.98 $15,722.05 0.13%
17 0x85ea827e0d94f16b31666199386665edff909223 411,513.00 $14,821.59 0.12%
18 0x4cde871929763bbdee70509d59ca09f227336ddd 410,342.00 $14,779.41 0.12%
19 0x2059eab0de89bd20babcbc80da7012157dd439fa 268,557.00 $9,672.70 0.08%
20 0x6aab047e10ae7d3969e3210207afb478a9f501ca 247,412.00 $8,911.11 0.07%
21 0xe769a355da5ecae0c15b068532640551fbba6403 242,841.00 $8,746.48 0.07%
22 0x2982bb64bcd07ac3315c32cb2bb7e5e8a2de7d67 236,074.76 $8,502.78 0.07%
23 0xbc55b110f6556bcb0f47e65405c7e58c25401c5a 207,097.15 $7,459.08 0.06%
24 0xe9c6100ab72f8bd827501da7e879dc5515e2666e 201,000.00 $7,239.48 0.06%
25 0xc788ab92afa7ed006e3590b88f89061dcda6ceaa 194,343.80 $6,999.74 0.06%
26 0x1913dc9e799d6c975fc8c9f45179161b78614541 188,882.40 $6,803.03 0.06%
27 0x39fb0dcd13945b835d47410ae0de7181d3edf270 186,900.14 $6,731.64 0.06%
28 0x962e4684ab9355ebe1ec551cf4054e014222f4dd 184,948.80 $6,661.36 0.06%
29 0x053ecca36fe4fc9734b39d47397d19f83179a5b4 178,412.40 $6,425.93 0.05%
30 0xb74e1c1f4997ba52202608f1175642d216f02384 158,241.00 $5,699.41 0.05%
31 0x7c1a014694953604357c22d81d34101124c48c08 156,640.00 $5,641.75 0.05%
32 0x5ab4af470e72b6443b66f631430114fa0655d75f 149,234.20 $5,375.01 0.04%
33 0x566c995043ee221432c854ee4fc2412ddd9379c3 149,213.40 $5,374.26 0.04%
34 0x48def4abc4a7058da58da051510222fe385f78a3 144,845.15 $5,216.93 0.04%
35 0x709ac101686649b66684cd5b4ee1f81ef9ce55ff 134,875.41 $4,857.85 0.04%
36 0x44c3a6215cc68cb8c91043ba1ef702fb4a071d09 127,354.00 $4,586.95 0.04%
37 0x76440b478c58a1612b63c73cf3bf455da096ec75 114,219.50 $4,113.88 0.03%
38 0x2b6c6130744308e5813fc34776dd8051674697b9 113,054.36 $4,071.91 0.03%
39 0x3e8aa9de1a3d45db64ecd8ea57cb974fb682a3b7 112,697.00 $4,059.04 0.03%
40 0x805c4d39f853178d18a745afdea6349dfe88c018 108,844.00 $3,920.27 0.03%
41 0x06964710e88f3c889057ae1e48bcb04b27d3d5e9 108,657.15 $3,913.54 0.03%
42 0x3f339f0dc5c79ae4ac0ae457f13a99719c6a8223 108,244.00 $3,898.66 0.03%
43 0x000625923a2c05c69ac918986add5183075eb0ee 94,725.00 $3,411.74 0.03%
44 0xe27bd9516c81f05330bf87dfc3d2031ff4370816 94,370.20 $3,398.96 0.03%
45 0x0ee8b3895365db81f3775a820c617ced450a987f 89,742.10 $3,232.27 0.03%
46 0x21d7f4f72d582dd8e2ba0e2ce3b4ba2724e0cbc4 82,451.15 $2,969.67 0.02%
47 0x61ba7656f9b5663f0b8b557f657d0be68b23bdd4 77,456.81 $2,789.79 0.02%
48 0x491972d7a9cfab30070d02adc906c1a09d7017bb 64,647.00 $2,328.41 0.02%
49 0xbda7bf6b1ec59d7f7be4041d4983a62e8a5a9b5f 59,414.20 $2,139.94 0.02%
50 0xa49555dac4815f7a3c0111b9cca71097116ac86b 54,241.90 $1,953.65 0.02%
51 0x98c7f8250429bb90c02f306d952f8cd913eed247 50,186.40 $1,807.58 0.02%
52 0xa4e34166d2de8c26542a675d8f1837d880ad6957 50,162.00 $1,806.70 0.02%
53 0xc834f71561412f39590f8679a61fa7e9601ea940 47,605.60 $1,714.63 0.01%
54 0x939a15378add451055d1195ca85ccc951f00b1d4 44,562.00 $1,605.00 0.01%
55 0x96f68f697a398884c7ce479aaf2fa12701351734 42,446.20 $1,528.80 0.01%
56 0xaf14038d048482dbabd2a45b57834ad84eaa004b 41,478.90 $1,493.96 0.01%
57 0xf115c03bbfdbf1016eb6348b43c1418f9390e8f2 39,461.80 $1,421.31 0.01%
58 0xc2f00d963e904b3020e94c8d1ec1c953617412e2 33,745.40 $1,215.42 0.01%
59 0x45de58d265acc60a7c53ae05a451a78bf9717a94 30,149.97 $1,085.92 0.01%
60 0x8a2f1ab1996656d8b3a55b494baed1c7cc58b992 30,144.60 $1,085.73 0.01%
61 0xc4e1fe574dd7064c069b53ef4d46a68905b2ecb3 24,716.20 $890.21 0.01%
62 0x203334a60bab120226d0a19b0d8a86e9eb23d0ad 23,777.20 $856.39 0.01%
63 0xccbd4103c0a5f8772dc39c8b6de87b57d8e5308e 23,000.00 $828.40 0.01%
64 0x6b520fa5a5fa8366d8cb2b9326f4396de51ce612 22,034.00 $793.61 0.01%
65 0x77df4e64370bf5d2b61946c545c7f357f17cc217 21,654.12 $779.92 0.01%
66 0xee9528319a95f1f8e42611239f86a42408b23e1e 20,561.00 $740.55 0.01%
67 0x97e12bd75bdee72d4975d6df410d2d145b3d8457 18,426.77 $663.68 0.01%
68 0x9fc0e8967825a46493df8aa752942d3b244cdc96 16,552.00 $596.16 -
69 0xda38ed227dc7dfd9a9a41579c299cda8df5868f4 15,733.74 $566.69 -
70 0xa00bcba006c70d038558f52b70b2a2da3fae34e4 14,840.15 $534.50 -
71 0x5dedaf764908b84919460c63d00186c89a92303d 14,578.40 $525.07 -
72 0x1bcbb807eda9d334b5bd4a2af01bf5cfb618c058 14,564.00 $524.56 -
73 0x04cdc1cfcf254891dd2d1d9abde54dcb4420cf09 14,434.00 $519.87 -
74 0x8a79b009d1605f85efdfe962db61d8fcde9710c7 14,358.00 $517.14 -
75 0x7f7a331093ff2d03dc8197c809fdc195e71ef70d 14,236.00 $512.74 -
76 0xd5000790f2378adb6efc7d4739308b67227e872a 14,011.20 $504.65 -
77 0xb5283203d1da120bd3026094d1a84201355d2ab4 13,751.36 $495.29 -
78 0xf6c1995f41e6c07722335b6ee795f78724ebac17 13,699.85 $493.43 -
79 0x53c4136d989fe3c671d4dce8d7612a782d6dcf23 12,842.12 $462.54 -
80 0x330f014bc328047d4cb47e9fbe189fcc1ead26cd 12,642.98 $455.37 -
81 0xd3476faf7dfbf061bafc98c9ec1032da0ef966a4 12,521.67 $451.00 -
82 0x0f35a11a7b9384087d3d608b9bc429c3c46050ef 12,284.00 $442.44 -
83 0x755d937e1b2c528239fa650241e7a92640d212a3 12,014.12 $432.72 -
84 0x519726d3a09b1abe0602843c5a47c668971e5c0f 11,418.80 $411.27 -
85 0x2222ec6e64635159e19d19a37960551718605913 11,348.00 $408.72 -
86 0xf07842d1f89a3129d573b63773958605571ecd42 11,303.00 $407.10 -
87 0xe93ed28dad04d53643b42343b787d1c6d3ee7fbd 11,210.00 $403.75 -
88 0xea79fabf52e2ab3c78a108f5b1a509fb8f3b9cf4 10,274.45 $370.06 -
89 0xdb0fc5f605fe16fd513b7efed436e908b0b17114 10,088.00 $363.34 -
90 0xb67f39e1a6888685a2fd86f010953ae30f8b88a5 10,000.00 $360.17 -
91 0x5b73b088fc4673238aee396d43bdff35b72102c5 9,523.40 $343.01 -
92 0x4a529f90e26b1cc5ed972c17f021338eac2b83b8 8,888.00 $320.12 -
93 0x32b54f39f2c1786169cb1ff5d6bf74727c45391b 8,835.69 $318.24 -
94 0xe78f9d6abd6a7a7db56e3fb61566b69af6dac118 8,743.00 $314.90 -
95 0x5294d0f0c3a82a513cd8ee5c774938e038974536 8,742.15 $314.87 -
96 0x31b8b32af70ae77698dfbb4b759508b6b4970871 8,495.72 $305.99 -
97 0x668e74a233255273798486830013f8f68734e50b 8,488.00 $305.71 -
98 0x938fc46aee6e2a979b7bc80763cfe26b54e54b43 8,452.15 $304.42 -
99 0xe3daa1cffd45c32627cfed7f31b015f4e932073d 7,769.00 $279.82 -
100 0x339f953aae169c6d88cc5f1500eeb44a44c771a2 7,641.20 $275.22 -

Thống kê top địa chỉ trữ EUM

Top 10 ví đầu bảng chiếm 96.85% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 98.4% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 99.62% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 99.81% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Elitium (EUM). Top Holder EUM 04/2024 - GiaCoin.com
4.1 trên 758 đánh giá