Tiền ảo: 22,419 Sàn giao dịch: 538 Vốn hóa: $1,090,634,296,224 Khối lượng (24h): $66,934,544,625 Thị phần: BTC: 42.1%, ETH: 18.8%
Efforce (WOZX)Efforce WOZX
Xếp hạng #477 03:42:00 03/02/2023
Giá Efforce (WOZX)
$0.06627 3.11%
0.000002785 BTC 1,559 VND
Thấp: $0.06423 Cao: $0.06633
Vốn hóa thị trường $34,933,384 Khối lượng 24h $424,825 Lượng cung lưu hành 527,135,519 WOZX
Thay đổi 1h 0.01% Thay đổi 24h 3.11% Thay đổi 7 ngày 3.57%

Chuyển đổi WOZX - USD - VND

Top địa chỉ Efforce (WOZX) theo số dư

Có tất cả 10,254 ví lưu trữ WOZX, trong số đó có 84 địa chỉ hoạt động thường xuyên.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Efforce (WOZX) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x9d9e8607f0eb69c37cb14b7110cd458bfb14d0ee 379,738,836.61 $25,165,373.90 37.97%
2 0x62e7f8570b191717b5fb26b2f0b47957f9a34ce1 75,000,000.00 $4,970,266.04 7.5%
3 0x262e60c16e35dcbdf7ce1b6171d1c1c637d59f9c 40,390,058.02 $2,676,657.78 4.04%
4 0x4a58fca89898e45076e003ab3ab005e09b7ede68 33,201,000.00 $2,200,237.37 3.32%
5 0x30741289523c2e4d2a62c7d6722686d14e723851 31,129,200.44 $2,062,938.77 3.11%
6 0xaf582c0bc0b7a869856f527ac4f03485726bd1cc 25,620,310.00 $1,697,863.42 2.56%
7 0x3f45e51c8a121e38fb2f11c6afdb9cf260b0d832 23,313,005.00 $1,544,957.83 2.33%
8 0x53f396bf5d61f8bf602b1d710da3a21c433f2dfe 22,420,001.59 $1,485,778.30 2.24%
9 0xc0c3cbd172055142b0a5950880606328a9256b24 21,301,313.00 $1,411,642.57 2.13%
10 0x5776839d66ee99029c020179021ec3adc06dd986 21,264,881.39 $1,409,228.24 2.13%
11 0x5870b70a18b1a347a157ad935f25bb2b94c4de8d 19,210,000.00 $1,273,050.81 1.92%
12 0xc19a94a578b801d23fb19621fd97bac2499d5dff 18,600,000.00 $1,232,625.98 1.86%
13 0x8d301ba5cbc6e2fc79cdb4a9472704732a38a8c3 16,500,000.00 $1,093,458.53 1.65%
14 0x40af666c2da4f0560e85120c090f4fb18dd87e38 16,042,130.00 $1,063,115.39 1.6%
15 0xe3196f59ab172d61f54da68aca0ae98795718684 16,000,000.00 $1,060,323.42 1.6%
16 0x4feb67ef39014c76b7ef993c8c35e0bcf73029fa 14,000,000.00 $927,782.99 1.4%
17 0x721b6e7aaf5fe254d9d94c3497905f088e6cb6d9 13,190,000.00 $874,104.12 1.32%
18 0x3b6ce691d487f9b176b40c1959de9b466f7b5af8 12,000,000.00 $795,242.57 1.2%
19 0xd5f63b76c0ff36f6f48961de4dcd044355ec6932 11,208,538.40 $742,792.24 1.12%
20 0xc809dfb3224acf5a777c187f413f3ee1e8a33436 8,339,505.06 $552,660.78 0.83%
21 0x3746d3d74ba62b9900c9f872a77dff6a57e24b36 8,100,000.00 $536,788.73 0.81%
22 0x28623425b8463774bf18dea9a0f318be9e472f10 6,800,000.00 $450,637.45 0.68%
23 0x88f51195724ee1be6f433c7439af57d3a30eab4f 6,600,000.00 $437,383.41 0.66%
24 0xeb74cacbed105fb609222ebfb5ee3a8e36dc315c 5,240,000.00 $347,255.92 0.52%
25 0x42812743d2ffaf21c5f5f6a88363c3a34f555a01 5,150,000.00 $341,291.60 0.52%
26 0xa54ca419a14288691cec0e234fa239193d59528a 4,400,000.00 $291,588.94 0.44%
27 0x675620ad09088389417419be14d4215e3c1ae887 3,941,239.00 $261,186.75 0.39%
28 0xc882b111a75c0c657fc507c04fbfcd2cc984f071 3,411,640.06 $226,090.12 0.34%
29 0x476264f30325b31063c00ec93a77afc38d26100b 3,200,000.00 $212,064.68 0.32%
30 0xb1d9fe983ffd641559f587e66fc6956bf101e6c4 2,715,153.42 $179,933.80 0.27%
31 0x0dc047111fe483ea91ef9df43718b3c02d4d6a13 2,216,174.16 $146,866.34 0.22%
32 0x7fbc49b92ff1edd9cfd875b1529e00d703e17a22 2,145,562.48 $142,186.88 0.21%
33 0x6b7adbf6e8759d386b4a92acc4f978efb2b24116 2,112,026.00 $139,964.41 0.21%
34 0x9ee84f9f72af11808c5acdeb2e38d7c63e403a7e 1,690,581.54 $112,035.20 0.17%
35 0x2ddb4c81ecb5729822474bdde6a236d52af89f60 1,599,512.93 $106,000.06 0.16%
36 0xa989a84b5995064d0e7a41a85234601aa5a3c6d4 1,515,772.06 $100,450.54 0.15%
37 0x00fbc48f738165632ab74b3c39c917c5f4a1746f 1,406,559.40 $93,212.99 0.14%
38 0x1e89903cadfa38d6f6a1ffe7e62bf5ff87d12819 1,398,368.66 $92,670.19 0.14%
39 0x14b9e8c601dd9751c40735ef0c1eebaa84279566 1,266,968.00 $83,962.24 0.13%
40 0xd11102b52d0bd3fae6006c6155c3458264550302 1,164,613.63 $77,179.19 0.12%
41 0xe562d62850e7d6d498fdab80ea9d5cbd5c2a7fb4 1,115,731.00 $73,939.73 0.11%
42 0x4109705830668316dc5f200aa0abdf3a1f5cdd94 1,086,990.02 $72,035.06 0.11%
43 0xdf73256e9462a932fb0bb2a024421fc466c2b089 1,073,629.40 $71,149.65 0.11%
44 0x90cf7aadc3a5fa8928ec10c276cbb118b928a16d 1,025,998.00 $67,993.11 0.1%
45 0x858951127cd39722e0c37c1295a19432ae060780 1,018,914.47 $67,523.68 0.1%
46 0x24fecbdc98c9d6668344c9a0972c0c5defbd9190 1,009,256.02 $66,883.61 0.1%
47 0x5aca4e5ff1a2053993b4706ee16b33941a761c84 993,370.65 $65,830.89 0.1%
48 0xe618785149a1ee7d3042e304e2f899f7a4616b7d 971,830.80 $64,403.43 0.1%
49 0x3c02290922a3618a4646e3bbca65853ea45fe7c6 915,087.38 $60,643.04 0.09%
50 0x5436f4078df133f2b88be029127c94de2af5595b 879,833.83 $58,306.78 0.09%
51 0x85f5b06704f7321a06ed8e682246f194f052aa32 868,598.14 $57,562.18 0.09%
52 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe 824,354.36 $54,630.14 0.08%
53 0x747889972c7dcaffe45ecc8c4100a01293aa844e 819,644.94 $54,318.05 0.08%
54 0x80fc5b9306a81e7c2e3038991d6d936767d59f2d 758,860.19 $50,289.83 0.08%
55 0xc42dac77111e526973eef17bde2baf27e7ee01d6 755,724.59 $50,082.03 0.08%
56 0x40ec5b33f54e0e8a33a975908c5ba1c14e5bbbdf 746,304.79 $49,457.78 0.07%
57 0xeb73ef7c8d9de61884acf34b1807c2189a70e593 720,293.21 $47,733.99 0.07%
58 0x856a8e2e5570c83056afaf32dbac2d84a8830fdf 710,546.01 $47,088.04 0.07%
59 0xc06eaf185234bd20389b8a591698f4b0f16ddf1b 709,944.75 $47,048.19 0.07%
60 0x072d505955d302fde6db457cd4b4f21f3da50ca2 696,298.00 $46,143.82 0.07%
61 0x91dca37856240e5e1906222ec79278b16420dc92 694,649.00 $46,034.54 0.07%
62 0x1c4b70a3968436b9a0a9cf5205c787eb81bb558c 670,102.37 $44,407.83 0.07%
63 0x8ccc07c7042816bd767d2445e9367de343e6f794 634,633.86 $42,057.32 0.06%
64 0xb1169a02768e134e588b9ea2e6bced189f7f5d18 625,554.00 $41,455.60 0.06%
65 0x09c56d994baa5df69db78dfe0925fe953877aefd 618,512.49 $40,988.96 0.06%
66 0x9a40375278f292a7ee7f8d65e046d5c9bcfc9859 607,074.18 $40,230.94 0.06%
67 0x0c10eaac818ddb7e448802532fbd77ddd277f0c5 604,302.45 $40,047.25 0.06%
68 0x0225cf5d5ab58e58f5026e35e6b05c0d901d3687 602,297.37 $39,914.38 0.06%
69 0x9ed835161052af252696d896b3e8145ffdc41ef7 600,764.63 $39,812.80 0.06%
70 0x355543d2c5c606f157f86fb9fb07af468834920d 598,540.00 $39,665.37 0.06%
71 0xec0d6272672d63bec36fcea3bb025bfcf666488d 588,589.53 $39,005.95 0.06%
72 0x75c69e7ba46766227fd8a48545996ce867eda4bd 575,547.19 $38,141.64 0.06%
73 0x2800a685af6de5e4cab493a03dbe0b3ba3bd8907 561,960.64 $37,241.25 0.06%
74 0x4ad76e02f9088c7a71202465fdc2897cd09fd893 557,956.60 $36,975.90 0.06%
75 0xfa829911d2d4dd85a56f122c74081fbbd19ce22d 536,432.80 $35,549.52 0.05%
76 0x8e4aceea096cc6294b4f6666ff11c5bef455c53a 509,031.44 $33,733.62 0.05%
77 0x9f2c9aa4921f8305af05f4049eae2af21f4cb1e9 499,320.12 $33,090.05 0.05%
78 0x154fc196983f1eef3c8c72c36e1200ee64f27806 488,921.31 $32,400.92 0.05%
79 0x9188ecb1a07f57a71ff44983710d7dfce0a739d0 478,774.32 $31,728.48 0.05%
80 0xce3d90cb3db9f5bba7a33cdd9895e5cf4beb6fc7 477,726.00 $31,659.00 0.05%
81 0x617570adf2560bd164c7bcbed6ab1541dd53697d 474,502.35 $31,445.37 0.05%
82 0x0a19499cc918b8e42e1b1848ba2fecd1fd2ed055 463,003.08 $30,683.31 0.05%
83 0xebb792b049f2967f0722cab640abd738b9fa4fc0 458,452.74 $30,381.76 0.05%
84 0x60793d2d4272144647274fb1bba7c7b2ea2673a2 433,523.41 $28,729.69 0.04%
85 0xa5c6d403a7d203cbd9d0866802191dd442eabafc 432,500.00 $28,661.87 0.04%
86 0x28a650a7fb5d9b73969ebd02affd84696ae70f40 430,579.44 $28,534.59 0.04%
87 0xfc2473aa90317a775dada3f911bf8d1e69378500 416,900.38 $27,628.08 0.04%
88 0x2cf66dd78bb9115dc0797ff15b1d95ba63c2f7cd 416,511.72 $27,602.32 0.04%
89 0x8f08349bf402360950aaa659eff8259a3712f7cc 407,261.97 $26,989.34 0.04%
90 0xfdfc8f2997d326d206e64bb888b3726077dd41c5 401,601.00 $26,614.18 0.04%
91 0xe18cc7d8417e7bb3bb05f8617c11b2341ee8ad7b 388,076.03 $25,717.88 0.04%
92 0xfc96c88f1c9bb39139bce754cbc5e25f89b5cb74 380,171.11 $25,194.02 0.04%
93 0xb7e54207f4f19dfd0cd4343e9e21821313628965 378,984.27 $25,115.37 0.04%
94 0x9fd4226b1974eb6852ac6d76b1cd683de4de4109 377,886.37 $25,042.61 0.04%
95 0xfdf3ec22bd1a193f5269cce0b04735410b9a464e 362,286.46 $24,008.80 0.04%
96 0x28895f36c489188c817b4f22ccfc38c35a683215 360,515.29 $23,891.43 0.04%
97 0x792ca28d83dc7a57d60377c2ac8b4f7d245edbec 359,570.85 $23,828.84 0.04%
98 0x10bafc6cb33c6705c4d6384203011e17fd496e67 349,699.00 $23,174.63 0.03%
99 0x8293a71e3486f5399cc3aa5b295d58d32ddd51bf 348,115.29 $23,069.67 0.03%
100 0xd4bf47758797120af0d300e5399e39444161c7ff 346,795.00 $22,982.18 0.03%

Thống kê top địa chỉ trữ WOZX

Top 10 ví đầu bảng chiếm 67.33% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 81.83% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 89.44% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 92.16% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Efforce (WOZX). Top Holder WOZX 02/2023 - GiaCoin.com
4.9 trên 631 đánh giá