Tiền ảo: 25,339 Sàn giao dịch: 634 Vốn hóa: $1,129,903,066,864 Khối lượng (24h): $33,137,262,789 Thị phần: BTC: 46.1%, ETH: 19.8%
Cronos (CRO)Cronos CRO
Xếp hạng #35 12:33:00 01/06/2023
Giá Cronos (CRO)
$0.05929 -0.29%
0.000002209 BTC 1,390 VND
Thấp: $0.05918 Cao: $0.06006
Vốn hóa thị trường $1,497,891,478 Khối lượng 24h $6,032,893 Lượng cung lưu hành 25,263,013,692 CRO
Thay đổi 1h -0.01% Thay đổi 24h -0.29% Thay đổi 7 ngày -0.13%

Chuyển đổi CRO - USD - VND

Top địa chỉ Cronos (CRO) theo số dư

Có tất cả 298,067 ví lưu trữ CRO, trong số đó có 497 địa chỉ hoạt động thường xuyên.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Cronos (CRO) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x000000000000000000000000000000000000dead 8.37 $0.50 83.72%
2 0x6aa93e3df64be534d1abc595a43c660870f47bed 0.28 $0.02 2.81%
3 0xd9326193be89c299ef1923a0080b927e2547fcb4 0.21 $0.01 2.14%
4 0x20a0bee429d6907e556205ef9d48ab6fe6a55531 0.09 $0.01 0.93%
5 0x35f517cab9a37bc31091c2f155d965af84e0bc85 0.09 $0.01 0.91%
6 0xcffad3200574698b78f32232aa9d63eabd290703 0.09 $0.01 0.9%
7 0x3fd446ea49f90530e81564c70711a332bd085ddd 0.09 $0.01 0.86%
8 0xf3b0073e3a7f747c7a38b36b805247b222c302a3 0.07 $0.00 0.74%
9 0x09fa1f3461152d243ca1e5c59d0e228caaf1f2b8 0.06 $0.00 0.63%
10 0x72a53cdbbcc1b9efa39c834a540550e23463aacb 0.02 $0.00 0.24%
11 0xa93ca024f8dbabe28832a8ba8495bbf7e231d61b 0.02 $0.00 0.17%
12 0xa084474a18f142faacf57b29fc198a958d0ec3fd 0.02 $0.00 0.17%
13 0x444e3df26ff35fe7bab991e341b761cc462d0166 0.02 $0.00 0.17%
14 0x86f7623d253d2c30f30729be93701c24d745afe8 0.02 $0.00 0.17%
15 0x307b887cdeec3642bab402b281ff8528468a0c0f 0.02 $0.00 0.17%
16 0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c 0.01 $0.00 0.12%
17 0x21a543857a7c2e8c2e4688b122950c2d63570891 0.01 $0.00 0.09%
18 0x4f2bc163c8758d7f88771496f7b0afde767045f3 0.01 $0.00 0.09%
19 0xf42335d02bd45dd4c89c40890cbe05e4ce6b0d84 0.01 $0.00 0.09%
20 0x16e7d5c9f53d98e6a28214b10b694d4abff8a4eb 0.01 $0.00 0.09%
21 0x99b59cedcfd5c9b31c8d64bbb807baae8185cf22 0.01 $0.00 0.09%
22 0x6262998ced04146fa42253a5c0af90ca02dfd2a3 0.01 $0.00 0.08%
23 0x3e7d07a77aed1d3428a90f6697b0b1486d325969 0.01 $0.00 0.08%
24 0x1631c188923b569d8099e563e9138bcc45b37a61 0.01 $0.00 0.08%
25 0xbac864e92955ecb461ae1ba0cc6beacc39bbcccb 0.01 $0.00 0.08%
26 0xb48ed92355a7600a6eed3baeebf62b4c522f3b11 0.01 $0.00 0.08%
27 0x0369d46595e16075ee841a127816422f0bc83383 0.01 $0.00 0.07%
28 0xdc2cd29e871bd1dd8048602ebb2579c73f34b833 0.01 $0.00 0.07%
29 0x52303755a2c11d2fb37843c15a86b7b4ec1f209f 0.01 $0.00 0.07%
30 0x61cc4e0d25695cb0975f5fb87137435d082627c2 0.01 $0.00 0.06%
31 0x579012d7799885b60f0410544dfdc736af623e56 0.01 $0.00 0.06%
32 0x5afa0c2faa73be363cfecc4105d8d9db4fd8f93b 0.01 $0.00 0.06%
33 0xef2efc10fad9bccc7059f8933e0bf473d7b2b0e7 0.01 $0.00 0.06%
34 0x93e5a466d85badd1e82ea3a40492e3af8ceaa097 0.01 $0.00 0.06%
35 0xe130b0d1dfa4d700d7de7c3efbe72cd4df4f4c19 0.01 $0.00 0.06%
36 0x97f991971a37d4ca58064e6a98fc563f03a71e5c 0.01 $0.00 0.05%
37 0x2440ad2533c66d91eb97807a339be13556d04990 0.01 $0.00 0.05%
38 0x5c9029a9d0fd606447ef9a87b7cc465a33cce6da 0.01 $0.00 0.05%
39 0x5cafe8029dc28358d648c6c40ece01eb581d9285 0.01 $0.00 0.05%
40 0xc1545aa0f4042f6a5292bfd12f3bd670da5528dd 0.01 $0.00 0.05%
41 0xb210182cbc530bd3e3b485559f0a6696d832630b 0.00 $0.00 0.04%
42 0xee7703cdffab4f67f5a3dbc65bcb682572f4c74b 0.00 $0.00 0.04%
43 0x2db43ae720de9a1b776c9ea972eaf91aa571d44a 0.00 $0.00 0.04%
44 0x75bb5f64dd84602fbe2357d8cbd8c69bbb9b58bd 0.00 $0.00 0.03%
45 0x95693f0bd2b2618ab8d20820d1f8106fa526ef5a 0.00 $0.00 0.02%
46 0x2377756e657dd4abd20d24c7d2280e03cc908f76 0.00 $0.00 0.02%
47 0x3f08f17973ab4124c73200135e2b675ab2d263d9 0.00 $0.00 0.02%
48 0xb8e6d31e7b212b2b7250ee9c26c56cebbfbe6b23 0.00 $0.00 0.02%
49 0x92317f866501c5c30c77fc179eb653cf0d8c632f 0.00 $0.00 0.02%
50 0xa9d1e08c7793af67e9d92fe308d5697fb81d3e43 0.00 $0.00 0.02%
51 0x74706701bd14190cf39e8f4c27aa933b90a0869f 0.00 $0.00 0.02%
52 0x97c55dba36cfa48027c48dff9c50bf241588f484 0.00 $0.00 0.02%
53 0x760cbae4d66c4c9d140b7a4997afa5a4a5266f2f 0.00 $0.00 0.02%
54 0xd8f3512c24a0e978ec063cfc0084b83dc440f09e 0.00 $0.00 0.02%
55 0x8cf05c1ea54324020905881be65519ef8e3ea520 0.00 $0.00 0.02%
56 0x2a51cfc55f424809e654e40304ea49c8b2a876a8 0.00 $0.00 0.02%
57 0xfbc6947de20ca3291894e288a806c69e139c43d7 0.00 $0.00 0.02%
58 0x2f291422d0541554b8f4bd6f9682a3c00eb6f282 0.00 $0.00 0.02%
59 0xc33444567c3708386954cf9324ae51a7a746404f 0.00 $0.00 0.02%
60 0x3ec36c9af2d89ac349f1304f4dfc3c9404fa27f9 0.00 $0.00 0.02%
61 0xa73edcf167e28f337fee162908f533a1f0bab672 0.00 $0.00 0.02%
62 0x133a00ef237b13ae0042fb7e444c1aa80004a63a 0.00 $0.00 0.02%
63 0x7b7999a826e81f4347cf4986c4e30e7f30588b01 0.00 $0.00 0.01%
64 0x5d865c681ec77d8023d926e01889b7404198f257 0.00 $0.00 0.01%
65 0x1acd68befe3df1dc5f799f380f62d6de1b784b90 0.00 $0.00 0.01%
66 0x8d478a0b32c7abb9146c79efa0ee5ceccd44300d 0.00 $0.00 0.01%
67 0xcf8569ad96112f6e844a06d1d0983754c7e1da24 0.00 $0.00 0.01%
68 0x32ee03f1a6da1a33ff81e12828116876b774bd46 0.00 $0.00 0.01%
69 0x260def80a21501830c84fa3d43645ad0fd143266 0.00 $0.00 0.01%
70 0x58594f07b22fa2a4578da035613bdc9038f1f2b6 0.00 $0.00 0.01%
71 0xfb291a25ddf76ee1a63308a6904d0f97507af286 0.00 $0.00 0.01%
72 0x136be1eb608c60706ef99500dd3df34fed836f44 0.00 $0.00 0.01%
73 0x91dca37856240e5e1906222ec79278b16420dc92 0.00 $0.00 0.01%
74 0xa23380abf67b63600f1b92d6624f190795698fdb 0.00 $0.00 0.01%
75 0xfae2bdd7c8e2f3f3cfbaca03001cf1ea4ad8df8e 0.00 $0.00 0.01%
76 0x5c4091c78f3e95cd8a6aa5ed340b2dabb72717f5 0.00 $0.00 0.01%
77 0xb1f614b58a09ffd6682c0579156337ef8fa1a239 0.00 $0.00 0.01%
78 0x88097ca2c24486f2b55851bbc3e59a4b07ee97cd 0.00 $0.00 0.01%
79 0x26769f254f1ba073cef6e9e47a7320332a4da3d8 0.00 $0.00 0.01%
80 0xd1c9cac7d45fb347f93863d27a86ae0f557d6f6b 0.00 $0.00 0.01%
81 0xba5032f639d86cee9dcf4301dd8e20cfbe64eadd 0.00 $0.00 0.01%
82 0xd8c9ab1550bbe576a0f0ca1129e4a537f4bb108c 0.00 $0.00 0.01%
83 0xfb2fb548fcc27228cec48ba2afca7cde532c60ee 0.00 $0.00 0.01%
84 0x357c2487a54f9c921aaa6d13e7fdfbc94eeb77c2 0.00 $0.00 0.01%
85 0x1404f9b3e57c2f0b3d8e772974c1c7d7bdc0bc02 0.00 $0.00 0.01%
86 0xbc98c592522a790184030fa5ddf8d33b59002691 0.00 $0.00 0.01%
87 0x1dfd866359d04f8570b09a4ffc83f5998e58ae67 0.00 $0.00 0.01%
88 0x0b61d2ba77958ee2455e5d107b749ac82b607834 0.00 $0.00 0.01%
89 0x36381eeacda87d18a47916ee4b3dfc8ba49643ee 0.00 $0.00 0.01%
90 0x04c9765573971ab3cbc053db769b292a964f6dbe 0.00 $0.00 0.01%
91 0x3c295c2417b9ab917a0f658e7078d4cf4be1453b 0.00 $0.00 0.01%
92 0xb37ec1b5cec86db6a12a237ea7542ec01730a7d1 0.00 $0.00 0.01%
93 0xdf1d49906cb1251a4256e08d449335cad8f5ff00 0.00 $0.00 0.01%
94 0x4745ece62c44e07f7a6dfe2509487bfc5a7c66a8 0.00 $0.00 0.01%
95 0x0dd4463727608e5b1085bbf8d9f924b99cf39b3c 0.00 $0.00 0.01%
96 0xe4abcc1b2cfa7f64baa70e9057e6b9701752c772 0.00 $0.00 0.01%
97 0xdf9ad38f805e586a59a2894e3e7752d0757bda67 0.00 $0.00 0.01%
98 0xb0ced2bdd9eada038c4074559b0fe186ecbcd37b 0.00 $0.00 0.01%
99 0xbd321406376518887033cd816e24daa2fabfc4aa 0.00 $0.00 0.01%
100 0x282e3d76088691db6bc37eb859d82d5b68823814 0.00 $0.00 0.01%

Thống kê top địa chỉ trữ CRO

Top 10 ví đầu bảng chiếm 93.88% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 95.21% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 96.79% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 97.41% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Cronos (CRO). Top Holder CRO 06/2023 - GiaCoin.com
4.4 trên 633 đánh giá