Tiền ảo: 25,337 Sàn giao dịch: 633 Vốn hóa: $1,128,615,461,082 Khối lượng (24h): $35,024,825,675 Thị phần: BTC: 46.0%, ETH: 19.8%
Cosmos (ATOM)Cosmos ATOM
Xếp hạng #19 11:53:00 01/06/2023
Giá Cosmos (ATOM)
$10.24 -4.05%
0.0003821 BTC 240,057 VND
Thấp: $10.24 Cao: $10.82
Vốn hóa thị trường $3,550,190,343 Khối lượng 24h $75,583,294 Lượng cung lưu hành 346,608,690 ATOM
Thay đổi 1h -0.18% Thay đổi 24h -4.05% Thay đổi 7 ngày -1.63%

Chuyển đổi ATOM - USD - VND

Top địa chỉ Cosmos (ATOM) theo số dư

Có tất cả 172 ví lưu trữ ATOM.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Cosmos (ATOM) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x40ec5b33f54e0e8a33a975908c5ba1c14e5bbbdf 8,395.36 $85,990.66 69.56%
2 0x0beee58929fe561d8d20f511f87be9a0a2e2b8a5 1,005.64 $10,300.44 8.33%
3 0x26cfa7371b705f6193c952ac061eaa20926b8b3f 161.26 $1,651.74 1.34%
4 0x376c2affa816f2fa26be5796279d029a44c5295a 132.66 $1,358.78 1.1%
5 0xd8b67eb2d1b9f81f45c197f0eb04e9d8c591789b 114.04 $1,168.12 0.94%
6 0x452828061da68b74dfb5cba17f27040387e193da 91.18 $933.97 0.76%
7 0xca4963a3ada612698d28b1313728222ad7f39a5a 89.73 $919.12 0.74%
8 0xe863f6e8a06d357dfa64b23dde247fce0103d5c8 78.19 $800.90 0.65%
9 0xd12c8bd218212b91d7b905e087794b7d6082a95e 77.52 $794.01 0.64%
10 0x7c38021776b9d08f5e85926f177105ffbebc71ff 77.25 $791.21 0.64%
11 0xefb5df8380c2c0b7490643f5f4aa72d8c89419ac 74.63 $764.43 0.62%
12 0x4ab318a282a21b27231d901acf3a86de94545e81 69.50 $711.89 0.58%
13 0x21bb419287baf36200b1c045f83c4ce12fd62a68 59.71 $611.62 0.49%
14 0xd8760dc3f75d992381cb79063aa66fcc76db76d9 55.75 $570.98 0.46%
15 0x2cb99cf52a8a50625c5ad45b2f7f464bb259f0bd 52.72 $540.02 0.44%
16 0xb69fa63e517e079b99f5d71891bbf9b006a38b79 52.61 $538.91 0.44%
17 0xa81afe449a2046025a6b6f6352898cf74f232ea0 50.00 $512.13 0.41%
18 0xea97bf8e4b9869e76e6afe6015d8edd3593db9d9 47.44 $485.94 0.39%
19 0x9bd28ebae0713f7f5cba8f36e87a1d1966b396ce 46.32 $474.49 0.38%
20 0xa8f7d021231063f8ba8fefe320de4c97386f505e 46.02 $471.39 0.38%
21 0xf9f7958a7ad0edde30af7ab07e27d066d68434c0 45.66 $467.65 0.38%
22 0xa4108aa1ec4967f8b52220a4f7e94a8201f2d906 41.55 $425.60 0.34%
23 0x7cdf8a8fe86e32e99e1c5f79ebf3252fd253ca3c 37.02 $379.13 0.31%
24 0xfcdd460a15aad5bc32a7ceabb0df9cab1ac7dce4 35.16 $360.10 0.29%
25 0x21c9969c9dd2f22be22bf4bfe54d3ec9da048f94 34.86 $357.09 0.29%
26 0x79b8b388f6a2cb526ea09fc2f890a5a84ddb2140 33.86 $346.80 0.28%
27 0xfeb8c2ace5a988ede9574390f8ff3147a9a46a43 33.43 $342.42 0.28%
28 0x3da77ce5f8f262821ee4907cf117a7e55cd132d7 33.39 $341.96 0.28%
29 0x6c8f749f432c814ab818f0eff06fa9c02298d93e 32.62 $334.12 0.27%
30 0xf3887ec3ca78cb6c431e55642ac7c56d5860f5f1 32.52 $333.11 0.27%
31 0xe8edf2235eca943313fb336eb47416aad6b01535 31.81 $325.83 0.26%
32 0xc2101e2242d54588de4f2be028bf96b363f40016 30.32 $310.61 0.25%
33 0x6b7c8c9541baaa024448571125190dd70b9b9c64 30.00 $307.28 0.25%
34 0xd193e599f3ae9be5593134c341738d2479ea9b69 29.73 $304.55 0.25%
35 0x9b54d1714f85a192723a36f1e8de9e81dbcbbb1f 27.17 $278.33 0.23%
36 0x28f6880fdd8ba8fa6e4096118877943d790d6e57 27.00 $276.55 0.22%
37 0x15592f79de191c09347aa75cbc1ee7900f0d655a 26.03 $266.66 0.22%
38 0x10bbaa5a0816d5adf50f3a4f014ee101687788f0 24.45 $250.39 0.2%
39 0xd8dbfca5357136df741e82636b0b4b5042d8d184 24.37 $249.62 0.2%
40 0xdc6962c6f3e9900ec417c74f8f41e72b46e8c9ea 22.20 $227.41 0.18%
41 0xfc8b0be21da47c0b38cd62cd46e3d37ee7f25131 21.00 $215.10 0.17%
42 0x6313d44938a8a3bda0573e1d859a757c708c652a 20.90 $214.08 0.17%
43 0xf68d3434ed2a2dc0efd32e3a6531662ce38e1ef5 19.64 $201.13 0.16%
44 0x4f43a10186a1c693d7fec3a3436c51626321dd66 19.62 $200.99 0.16%
45 0x6bc3ad728c956121a2781521c399d1407072bc85 18.83 $192.83 0.16%
46 0x121f80dec44746344fe5d039f753b5a2463a670f 17.73 $181.64 0.15%
47 0x42c660268e9cbc2545451ef69191ce41e7477717 17.13 $175.42 0.14%
48 0xbcbd02245bc2e142b6f0732216f2bfc28d2b4d3d 17.00 $174.12 0.14%
49 0xe1602d5a9b4c99037e7dc7d19623b13b69268a1e 16.97 $173.77 0.14%
50 0xfc9a82edc2fdbb82c787f2515cfdb3974e20db51 15.40 $157.72 0.13%
51 0x3185fad637cf50bae9ad59329abe9060ce2776e5 14.76 $151.13 0.12%
52 0xc859fc062e67e37dd5bb84b24e1a88f820d4ba6b 14.74 $150.99 0.12%
53 0xa52b9ea0138b5fbd2514f8c3c91f52a2716d288b 13.80 $141.36 0.11%
54 0xc44a8210226e74b9d34d2edd4846ae21497b24f9 13.52 $138.44 0.11%
55 0x61f1b05cdd527c18bd592e91f4a89aea45db832f 13.40 $137.29 0.11%
56 0x553a3be0e0d8de19e1854f78b305d8af2a3b9996 11.90 $121.92 0.1%
57 0x754f2d7fa80cf3cc148ad1678e408aa1f24a3f74 11.67 $119.55 0.1%
58 0xe08597202e7fd3e1cc83e9d077f8ccbedcd8be32 11.61 $118.87 0.1%
59 0x8a7cc08a1e6e03e80abac61fadb937aae8866ad4 10.60 $108.52 0.09%
60 0x9ca4e5a4b409645d7977e15ea78b766e9d16386c 10.49 $107.45 0.09%
61 0xb07cc36fa7d15fe4eeb90e301f200c93b4f4e732 10.00 $102.47 0.08%
62 0xfe2dbc340c06fe64d6a64706dfe7d9c815dca01a 10.00 $102.43 0.08%
63 0x55985d4a873127f3c4ae5dc85c39f6b7c2b8540b 10.00 $102.43 0.08%
64 0x2fdaccf978356fc3293069f6ea67c7a956149cc3 9.58 $98.12 0.08%
65 0x7cb5e77bd12969027157f1199e2b636aeef42e93 9.57 $98.00 0.08%
66 0xd0753d4a7396c3aa3cfffb61d4247360aa69b7b6 9.14 $93.61 0.08%
67 0x0a0fd44d18f7146544af80ea8b1e14b031cb4864 9.00 $92.18 0.07%
68 0x6986ddbdab17bae3901f59a01c6c0d31ee58fb64 9.00 $92.18 0.07%
69 0xb2da6141289e8415544bbe895a44ac06832b5299 8.64 $88.45 0.07%
70 0x442b5696830db96fa5149ef4946478052023820d 8.59 $87.97 0.07%
71 0x080b5db6eb56379bf81fa207d24e54dc17f99740 8.50 $87.10 0.07%
72 0x8cd96c0801691b2dad07d286b34bf58630df5c42 8.41 $86.12 0.07%
73 0x63a4c1f91006dd96fc53a282de64411b4d6340d2 8.34 $85.42 0.07%
74 0xb69ebb96d243b994dec7c237c5cc1e614f713bbb 8.34 $85.39 0.07%
75 0xf38b740359d0a7ee22580c91e10083bb1a4988c7 8.00 $81.94 0.07%
76 0x7ad4ff43fc7d45f2b6f638dcbf4055078dd1f0d2 8.00 $81.94 0.07%
77 0xd922177583444f260479406b6a35a97df5b86fb0 7.89 $80.84 0.07%
78 0x48c1078d661a7b84d1df4ef35971c37367cd5c5e 7.66 $78.49 0.06%
79 0xefc3eb67e19c5f80d42bdf060a1ca5b2aef6c2f5 7.59 $77.76 0.06%
80 0x8d983cb9388eac77af0474fa441c4815500cb7bb 7.57 $77.57 0.06%
81 0xc7a3549cb5c88d5ed9d190697cf56ef3824fb1f4 7.46 $76.38 0.06%
82 0x3924dadd3f7deef917f42f9df6fc7c3ec00cab7c 6.92 $70.86 0.06%
83 0xcf030dfee4fcb95b8222af768dc8db5059a7a25e 6.77 $69.30 0.06%
84 0xddcb4fef1d6f1292bb19d85a54e1ca38d6ed87dd 6.42 $65.80 0.05%
85 0x10a5a9ed5e326b80623384e2962749fad1cdb705 6.05 $62.02 0.05%
86 0xd9103bb6b67a55a7fece2d1af62d457c2178946d 6.00 $61.46 0.05%
87 0x245c817bb7c5648cdaddc96cee166173094391f6 6.00 $61.46 0.05%
88 0x4ea820ea8dc0f23e771838237a6ebf4a3df88c89 5.55 $56.88 0.05%
89 0xc9fef4479020ead15c96cd06f68d85be7817c0c0 5.06 $51.79 0.04%
90 0x5aad29aa41d820b5d7506a946fba94ba4955eb36 5.05 $51.72 0.04%
91 0x5ce1a2b07aa285fa78e6c2d4b6b0b50b8ba75673 5.00 $51.21 0.04%
92 0x1728cdfa68b85a0a871e6d6fb1ea22e74c76969e 5.00 $51.21 0.04%
93 0x52beaf46d98a6caa234d5d6fd3870fd8a7727b74 5.00 $51.21 0.04%
94 0x4edd4070e99350176cf1698acd025dccd9c8ba2b 5.00 $51.21 0.04%
95 0xd0b1abd072cb75b269054f08e2d1cec41b1c4cf4 5.00 $51.21 0.04%
96 0xe3183010aa718ebd3365c9ebba1138fd41821ace 5.00 $51.21 0.04%
97 0xafe3e30a9ab315438e64a113cd6cb599d339fbda 5.00 $51.21 0.04%
98 0xa93d3b5d86770f8ab2130e30556a880be801a994 5.00 $51.21 0.04%
99 0xc2d12f09c2de2152055a68fa7daec2c03be76077 5.00 $51.21 0.04%
100 0x46753306c477c857960c63e644ad9b0de174810f 5.00 $51.21 0.04%

Thống kê top địa chỉ trữ ATOM

Top 10 ví đầu bảng chiếm 84.7% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 89.29% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 96.06% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 99.45% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Cosmos (ATOM). Top Holder ATOM 06/2023 - GiaCoin.com
4.4 trên 633 đánh giá