Tiền ảo: 22,371 Sàn giao dịch: 537 Vốn hóa: $1,067,349,649,461 Khối lượng (24h): $42,030,517,876 Thị phần: BTC: 42.3%, ETH: 18.4%
Compound (COMP)Compound COMP
Xếp hạng #91 19:07:00 29/01/2023
Giá Compound (COMP)
$56.63 -0.29%
0.002416 BTC 1,332,852 VND
Thấp: $55.25 Cao: $57.11
Vốn hóa thị trường $411,506,366 Khối lượng 24h $27,072,792 Lượng cung lưu hành 7,267,152 COMP
Thay đổi 1h 0.13% Thay đổi 24h -0.29% Thay đổi 7 ngày 8.81%

Chuyển đổi COMP - USD - VND

Top địa chỉ Compound (COMP) theo số dư

Có tất cả 208,161 ví lưu trữ COMP, trong số đó có 1,253 địa chỉ hoạt động thường xuyên.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Compound (COMP) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x2775b1c75658be0f640272ccb8c72ac986009e38 1,556,082.02 $88,113,976.04 15.56%
2 0x3d9819210a31b4961b30ef54be2aed79b9c9cd3b 799,397.79 $45,266,327.21 7.99%
3 0x70e36f6bf80a52b3b46b3af8e106cc0ed743e8e4 628,803.83 $35,606,352.95 6.29%
4 0xc3d688b66703497daa19211eedff47f25384cdc3 441,746.68 $25,014,141.91 4.42%
5 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec 441,621.48 $25,007,052.11 4.42%
6 0xfa9b5f7fdc8ab34aaf3099889475d47febf830d7 305,957.27 $17,324,993.93 3.06%
7 0xfbe18f066f9583dac19c88444bc2005c99881e56 256,760.85 $14,539,220.36 2.57%
8 0x0f50d31b3eaefd65236dd3736b863cffa4c63c4e 210,965.87 $11,946,055.14 2.11%
9 0x5608169973d639649196a84ee4085a708bcbf397 200,000.00 $11,325,106.89 2%
10 0x73af3bcf944a6559933396c1577b257e2054d935 163,463.49 $9,256,207.32 1.63%
11 0x6d903f6003cca6255d85cca4d3b5e5146dc33925 130,470.78 $7,387,977.72 1.3%
12 0x0548f59fee79f8832c299e01dca5c76f034f558e 125,724.24 $7,119,202.22 1.26%
13 0xd3f03984a90fd15e909b2e9467e98cadea181da3 111,080.98 $6,290,019.86 1.11%
14 0x3e0f52239518b540a06f81d51ac4ea7ffdece329 101,000.00 $5,719,178.98 1.01%
15 0x2ea5973ffc1dac5503387ae31257b659aea91167 100,000.00 $5,662,553.45 1%
16 0xa25aa6dfbf6d9bbd7a6a9eb47b9f1e57a2bd92d7 85,227.84 $4,826,071.82 0.85%
17 0x5a52e96bacdabb82fd05763e25335261b270efcb 82,120.00 $4,650,088.89 0.82%
18 0x912722a37e5fdfe480b4f52b949797b80594fe8b 66,000.00 $3,737,285.27 0.66%
19 0x0d8846e5d4af5dd24be37f460c07046fd80d96a3 65,000.00 $3,680,659.74 0.65%
20 0x92e3f4891b37d1faae471091599721115893ed24 65,000.00 $3,680,659.74 0.65%
21 0xf7ba2631166e4f7a22a91def302d873106f0bed8 64,395.19 $3,646,411.78 0.64%
22 0x767c6a74486a4e34eb6c845f8b7c8831222ad6f7 63,985.87 $3,623,234.20 0.64%
23 0xa9d1e08c7793af67e9d92fe308d5697fb81d3e43 62,098.08 $3,516,336.83 0.62%
24 0x087b318e9ced48cd3190538b829079a34dd3dcbc 61,898.41 $3,505,030.38 0.62%
25 0xd5a667921503d55b391eb83fd478368945c13bcc 61,898.41 $3,505,030.38 0.62%
26 0xc448673cb46d9751a68b09d84825729b440cd471 61,898.41 $3,505,030.38 0.62%
27 0xb0c66fba76f76182664b88251091082fd2322784 61,898.41 $3,505,030.38 0.62%
28 0xbb35f92c1eaafb40693f96b14d6c57858259fe6e 61,161.82 $3,463,320.62 0.61%
29 0x6cc5f688a315f3dc28a7781717a9a798a59fda7b 58,661.42 $3,321,734.04 0.59%
30 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 58,169.13 $3,293,857.97 0.58%
31 0x34112c83e77a3234f2ce320b05f758f9b17f93c8 57,500.00 $3,255,968.23 0.58%
32 0xbe0eb53f46cd790cd13851d5eff43d12404d33e8 57,266.00 $3,242,717.86 0.57%
33 0x20fac6b59617e21e20feb874972962c7b43985c5 55,000.00 $3,114,404.40 0.55%
34 0xdd9fa5b837fbf28f8aefd19f944450833001146e 52,128.87 $2,951,825.13 0.52%
35 0xb9e4992a6508b17140f64070bd68072513e5a297 51,549.20 $2,919,001.01 0.52%
36 0xf0775dd7a342f123b63826eab7abb979d109b2dc 50,000.00 $2,831,276.72 0.5%
37 0x574a76f5fce84d841b6a62742e693af4c23a46bb 50,000.00 $2,831,276.72 0.5%
38 0x47ac0fb4f2d84898e4d9e7b4dab3c24507a6d503 50,000.00 $2,831,276.72 0.5%
39 0x7b4cec1426f470a14857081ddefb0f6843431d41 50,000.00 $2,831,276.72 0.5%
40 0x319f179e85fecfc15c391c9213bcce91f42afab5 50,000.00 $2,831,276.72 0.5%
41 0xa5044e67f0c35b31fe82f2ded6606b0b91545e98 50,000.00 $2,831,276.72 0.5%
42 0x1319ee7813b76bdda5caa65cc0bb36b57a9c1494 50,000.00 $2,831,276.72 0.5%
43 0x5012de52bf4282c399033db03e79f9f790b507a1 50,000.00 $2,831,276.72 0.5%
44 0xa0b8d1e07cb8511cf728669bf6613a85aa636826 50,000.00 $2,831,276.72 0.5%
45 0x897cca2fff87de371d9b5f7500d6225bf9413a14 50,000.00 $2,831,276.72 0.5%
46 0x19f665b77e569213ed66b7b8027e566664797eef 50,000.00 $2,831,276.72 0.5%
47 0x792e2deaf37b2b8ea564bef2663cb26c8c001219 50,000.00 $2,831,276.72 0.5%
48 0xbc1cd897d237711cb2269c50f454da4025ae2819 50,000.00 $2,831,276.72 0.5%
49 0x56d65fd38a5ce6c0557c36f603eb14ba10685b69 50,000.00 $2,831,276.72 0.5%
50 0x3555ef98046fac600c0b6529e7018ebeca176398 49,996.34 $2,831,069.46 0.5%
51 0xf93d43dbb6215963d8e3e3c2ac602bb8311c8503 45,000.00 $2,548,149.05 0.45%
52 0x362f81fb618e4aaa63c60c6ac4b9a5acbb05cac8 44,775.10 $2,535,413.87 0.45%
53 0x31503dcb60119a812fee820bb7042752019f2355 44,308.22 $2,508,976.77 0.44%
54 0x2efb50e952580f4ff32d8d2122853432bbf2e204 43,934.15 $2,487,794.62 0.44%
55 0xcfc52571895658a87722ad988752b896769c01eb 43,369.68 $2,455,831.09 0.43%
56 0x504d1724c037eebc43a216e4e53046d454042cec 42,500.00 $2,406,585.21 0.43%
57 0x46f80018211d5cbbc988e853a8683501fca4ee9b 41,557.65 $2,353,224.06 0.42%
58 0x4f7d15f06692fa82f4880baaffffd3589c78de7d 36,319.98 $2,056,638.11 0.36%
59 0x2f840532892f91811f99cdaec703f322a779cc66 35,743.00 $2,023,966.48 0.36%
60 0x5d159475c04462e54ec3b84cefe5c517d3b319a3 33,013.75 $1,869,421.24 0.33%
61 0x7832597a4060ef95328538bc6850b6be2fc9dc38 32,951.88 $1,865,917.82 0.33%
62 0xadefe156eecf638f97ede541edf96403bc0dd3df 32,501.00 $1,840,386.50 0.33%
63 0x73b285c084fc0331de9cb86a32ad66b1efb28762 31,876.32 $1,805,013.66 0.32%
64 0x1b0e765f6224c21223aea2af16c1c46e38885a40 31,232.29 $1,768,545.16 0.31%
65 0xd20c9667bf0047f313228f9fe11f8b9f8dc29bba 31,069.52 $1,759,328.30 0.31%
66 0x1494ca1f11d487c2bbe4543e90080aeba4ba3c2b 30,335.28 $1,717,751.32 0.3%
67 0x7b5cc9cea37f66f8e21a4c393234a84e458a8d2d 30,000.00 $1,698,766.03 0.3%
68 0x8d6f396d210d385033b348bcae9e4f9ea4e045bd 28,911.00 $1,637,100.83 0.29%
69 0x3f08f17973ab4124c73200135e2b675ab2d263d9 28,735.24 $1,627,148.13 0.29%
70 0x195e8cd1cca12fd18643000c6d4e21b766d92a10 28,118.73 $1,592,238.29 0.28%
71 0x139ff236ad65d52a0dcae1f767feba5d74b5ed14 28,107.77 $1,591,617.69 0.28%
72 0x8524b12cb7710c75b53baa9ca72b420542d24c13 27,609.05 $1,563,377.21 0.28%
73 0xf3c43d76a0cb03c7a6599b720290c74a903f94e8 27,500.00 $1,557,202.20 0.28%
74 0x63affb51efef16b6c8bf13738beaf61077960270 27,500.00 $1,557,202.20 0.28%
75 0xba9309a8f0f407f91ce98ad20b30a11baa382394 25,000.00 $1,415,638.36 0.25%
76 0x482e59f5fdd351d0d17621b1a8c9bc5b14f0717c 24,785.73 $1,403,505.47 0.25%
77 0x9f19de3c793a6409b309ca901c80f1f08293728b 24,693.76 $1,398,297.36 0.25%
78 0xcffad3200574698b78f32232aa9d63eabd290703 23,353.75 $1,322,418.70 0.23%
79 0x3edeb7ccf325d0aec03cffb89768da2d6f0c26f1 23,293.62 $1,319,013.68 0.23%
80 0x34ea4138580435b5a521e460035edb19df1938c1 22,549.42 $1,276,873.23 0.23%
81 0x69ef4e8a1cd21ce860bc8f3ba00b37f8fa50adce 22,413.70 $1,269,187.87 0.22%
82 0x9299eca33cda381af7a0a5082480350e965dfd97 20,000.00 $1,132,510.69 0.2%
83 0x8266532a54eeebd07d0678d8999059cbfae9a340 20,000.00 $1,132,510.69 0.2%
84 0x5770815b0c2a09a43c9e5aecb7e2f3886075b605 19,662.42 $1,113,395.07 0.2%
85 0x203520f4ec42ea39b03f62b20e20cf17db5fdfa7 19,161.51 $1,085,030.52 0.19%
86 0x97f991971a37d4ca58064e6a98fc563f03a71e5c 18,426.71 $1,043,422.42 0.18%
87 0xc334629d8adbac334e13d5b8469d27127122032e 17,500.00 $990,946.85 0.18%
88 0xb3c0f936a701af9019bdc35acb5ec3a55379935e 17,345.87 $982,219.34 0.17%
89 0x5f65f7b609678448494de4c87521cdf6cef1e932 17,237.45 $976,079.67 0.17%
90 0x30741289523c2e4d2a62c7d6722686d14e723851 15,975.88 $904,642.94 0.16%
91 0x326d9f47ba49bbaac279172634827483af70a601 15,600.00 $883,358.34 0.16%
92 0x15f6fdf2873c7093bb02114bad1d4e010ea31d0b 15,000.00 $849,383.02 0.15%
93 0x868d646b92b7cfc5d09ebf0e06ca4cbb0fd23583 15,000.00 $849,383.02 0.15%
94 0xcd18eaa163733da39c232722cbc4e8940b1d8888 14,903.61 $843,924.79 0.15%
95 0x81900aff319120f83f8d9bc6f14c33b51962a0e5 14,150.79 $801,296.01 0.14%
96 0xab575dda1001e709e24a2e8ba08b0752342f0831 13,174.32 $746,002.71 0.13%
97 0xa88fa607d2996a05f9fb914e17f6c6b267234ac5 13,050.04 $738,965.64 0.13%
98 0xb326843982c5872768ea8e24dce34d18b73f0b44 11,014.25 $623,687.75 0.11%
99 0x1c17622cfa9b6fd2043a76dfc39a5b5a109aa708 10,925.70 $618,673.77 0.11%
100 0xa55c2d41f54e486838992557f6463040951c3093 10,910.55 $617,815.50 0.11%

Thống kê top địa chỉ trữ COMP

Top 10 ví đầu bảng chiếm 50.05% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 59.36% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 75.76% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 88.7% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Compound (COMP). Top Holder COMP 01/2023 - GiaCoin.com
4.3 trên 632 đánh giá