Tiền ảo: 22,000 Sàn giao dịch: 530 Vốn hóa: $854,323,940,776 Khối lượng (24h): $33,168,255,449 Thị phần: BTC: 38.6%, ETH: 18.1%
Cometh (MUST)Cometh MUST
Xếp hạng #7341 12:03:00 10/12/2022
Giá Cometh (MUST)
$9.40 -0.75%
0.0005477 BTC 229,185 VND
Thấp: $9.35 Cao: $9.62
Vốn hóa thị trường - Khối lượng 24h $4.10 Lượng cung lưu hành -
Thay đổi 1h 0.05% Thay đổi 24h -0.75% Thay đổi 7 ngày -7.42%

Chuyển đổi MUST - USD - VND

Top địa chỉ Cometh (MUST) theo số dư

Có tất cả 574 ví lưu trữ MUST.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Cometh (MUST) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x9f2a409848fb9b7bd058b24a23e8dbf1e166a109 399,528.00 $3,755,002.19 39.95%
2 0x4b61c12fd4a9908bfb3c2c5fb42287c7fc0c6a96 297,600.00 $2,797,022.12 29.76%
3 0xe3b2062df4d9c38667f7f2c9609d58e85919aacd 198,498.67 $1,865,608.81 19.85%
4 0x40ec5b33f54e0e8a33a975908c5ba1c14e5bbbdf 65,060.69 $611,479.10 6.51%
5 0x7d8953c7278a7fa7abb0f3d1c797d49acef62157 18,000.00 $169,174.72 1.8%
6 0x85bc2e8aaad5dbc347db49ea45d95486279ed918 6,622.17 $62,239.13 0.66%
7 0xa872d244b8948dfd6cb7bd19f79e7c1bfb7db4a0 4,051.70 $38,080.28 0.41%
8 0x15861b072abad08b24460add30b09e1481290f94 1,431.59 $13,454.95 0.14%
9 0xac9ba72fb61aa7c31a95df0a8b6eba6f41ef875e 1,359.62 $12,778.47 0.14%
10 0x445cc6c3d51eb0a63395a613a0960c7922bca0d6 1,000.00 $9,398.60 0.1%
11 0x02473615107597b0a4789e1ea3ca60b5a4c64483 985.06 $9,258.16 0.1%
12 0x5a29439cbf515dad3d5c0f0cd73d3cb19c99a03e 722.62 $6,791.66 0.07%
13 0x449816d520c89c87b320e94a0bfdca9ed66e156f 580.00 $5,451.19 0.06%
14 0x9c78ee466d6cb57a4d01fd887d2b5dfb2d46288f 500.19 $4,701.07 0.05%
15 0x4593353229ed4cedc856e949c802c9bfa8458382 460.00 $4,323.35 0.05%
16 0x1de591da043aa0b220f1dc6f05efd3df1d47bc52 429.49 $4,036.62 0.04%
17 0x048dda990f581e80effc72e4e1996ae548f8d64c 264.92 $2,489.84 0.03%
18 0xc443c30c2c14660b89d28a124a4666a4fd206007 210.17 $1,975.32 0.02%
19 0xd3fd1d66c9e24752bbd6885980840bbfd165a290 200.00 $1,879.72 0.02%
20 0xeb6942d3c49a2056927cc7fe92275bc712c772ea 162.34 $1,525.75 0.02%
21 0xcb8662615ed1bb451b23378bf1b61a7a40df9f3c 111.39 $1,046.92 0.01%
22 0x5abed1844d09dd6422d0a2446045ee230fb97506 109.03 $1,024.74 0.01%
23 0x649619804950877c402c7354bf6c1e77c95a1c39 106.63 $1,002.13 0.01%
24 0x93816fe09bb935d5844c421c87cecff340ae18ae 104.69 $983.91 0.01%
25 0x69dd8615a751952965b36b33ee948d265e64e65d 100.87 $948.03 0.01%
26 0xb17e7db15c9b74cd5ca21973c951fe813346137f 80.00 $751.89 0.01%
27 0xca2a6bb65dd1a6e63315bfac3d814ced9c14c120 79.51 $747.28 0.01%
28 0xf1e8a3999e6c3bb9a518c3ef7f9bf621586a76ff 77.33 $726.80 0.01%
29 0x56ffccc167217b5245a039e2f878d6a5dcb3ed12 71.22 $669.38 0.01%
30 0xd3e8650f54b90f40f01df253082f4aef681c7e0a 66.84 $628.20 0.01%
31 0x6b40871875c2ff1cc10063ddd833632683085433 66.48 $624.79 0.01%
32 0x14fb86eaaf2733ef2349731e1b06ea67e81d4ba3 63.89 $600.50 0.01%
33 0x04692b1b75c564a62c74b9293830f9bcbbf25b81 45.00 $422.94 -
34 0x543832b2a6c39582397d27518e6831f2c0797101 45.00 $422.94 -
35 0xd3fd8d734223631a119d0987effd8ed7298eff92 42.31 $397.69 -
36 0xc5076d409ee4f4e964a13d485bfd6b7c548dba34 41.16 $386.84 -
37 0x008e292c485fc15e431a45b0ea8aef5163247bf7 38.06 $357.72 -
38 0x77744d223114d9227c50dae56ea1295b511718b3 36.44 $342.48 -
39 0xe52fcd4cdea44a2205124ffc9d3dc746421ece03 30.92 $290.57 -
40 0xcb61e3470aeaae4146acb787cc3b42d24cd5b631 30.43 $285.96 -
41 0x28f379068d5c72cfb985cfcff8fbd04ae963377b 27.04 $254.14 -
42 0x9cf84e80bfac19bc7f892359db746c1f3c8be955 25.25 $237.33 -
43 0x5c8fd19a4112f47eeffba8c57cc00934eb07f9e5 24.52 $230.47 -
44 0xa85a41a9c2228f21742a5ae1fae36302d11e5ddf 21.24 $199.64 -
45 0x4dd5a4d1fcb6f8938aa8ad070aefe1b19e8f9c0c 20.76 $195.10 -
46 0x4be4dceef0886ec87f118e7a79b5eb51338475ab 20.30 $190.80 -
47 0x38f1dfdcaf2f0d70c29d4af6a4aa9e920efe8b18 19.00 $178.55 -
48 0xc63b0d887ed0335699354db687c5fa0b37cb0d96 17.54 $164.86 -
49 0x29841f365a949f0e77b9f20bc86a8ea5599e9715 16.12 $151.48 -
50 0x323408d3ef8fb9445b897f3e0f0b841ad7b9e891 16.01 $150.51 -
51 0xda4465b5def026ab0c8ea4c5b269781e885c9733 15.56 $146.22 -
52 0x20a942526c738c15b821ee30d4de049271c809a1 15.52 $145.82 -
53 0x578d2d8af95a65f682b3c51f77b61959354c5210 15.00 $140.98 -
54 0xc7638682ebc25aee5b5e792bae58da15300e5687 14.50 $136.25 -
55 0x1d62f4b833fc11cd8ccf7cd9ef215b850c78894d 13.89 $130.53 -
56 0xc6530c266a1eeca3688541197024d228429efdbb 13.82 $129.87 -
57 0xc890dad1a5e996e54b7aaae4ae2118ec88ad1299 13.54 $127.27 -
58 0x04b0475198795eaccf20162db1ea78cc3a483516 12.84 $120.69 -
59 0x86606fc39388d3b6e60d25e3c44b74c89a7ba319 12.73 $119.65 -
60 0xbee015ae5f031a4a42c41a2a687cfb2d19dfb2d8 12.13 $114.00 -
61 0x98128df4a9baaec0c93f9d6a7e57c656a3e5e01f 12.00 $112.78 -
62 0x5939c186d67f6b15e80952c51a219d358a09bca9 11.51 $108.18 -
63 0x6218b391404e00acf4185b332604a8d7978b244a 11.28 $106.05 -
64 0xf91d4cf33a08abc1227cfd69fc92c2b1df9fd23c 11.21 $105.39 -
65 0x1d1edbcb27c134a80acfe9f027af54d4e31f4557 11.18 $105.08 -
66 0xcd6b2f67abc1f1a78941c486d319228c8ee2c8f2 10.77 $101.23 -
67 0xd089d8aa53cd5b2621d1ead8edc0508e65f7257f 10.56 $99.23 -
68 0x64fa08a69cb246aa85076ae53a436a266b1301e3 10.25 $96.29 -
69 0x11ededebf63bef0ea2d2d071bdf88f71543ec6fb 10.17 $95.63 -
70 0x092ac8ac92c0dbf340d1c84c8c4c63545197fd88 10.03 $94.29 -
71 0xec9e0668507a26820c17c750f8315e86678d0bc6 10.00 $93.99 -
72 0x848eb0d92cc7efbdc7999512f7195c76ab08e5bb 10.00 $93.99 -
73 0xb5ae023751101275b0b170ec2a2c330cc4ff8b5d 10.00 $93.99 -
74 0xf16005be19a8cb12e02888123f4ea749c1b7f322 10.00 $93.99 -
75 0x4b180f8d8b44791aab3cae890371bd46f341639b 9.97 $93.73 -
76 0x0ad91e77c4904a547601df4110f8fa4ec17f6587 8.90 $83.65 -
77 0x5452b61588afb25f43b15ac8625d11b42e490e40 8.77 $82.43 -
78 0x41a7d7bbd73eb23104af3a50bbfe19131b349112 7.88 $74.02 -
79 0x5df1b0ad31054f2ac7f37a5a3e0ae9fba9967236 7.09 $66.67 -
80 0x9f7c4fba1de1d34e4a947c7a4ee1f0ca482236ff 7.09 $66.60 -
81 0xbc4c9e1905e9fc4090877a779d267cd521980c37 6.84 $64.29 -
82 0xb2d9e255ed85be9fda4ef7eba4a465d37672bcb3 6.82 $64.10 -
83 0xc5ab7792b879ae26afacb8f6c081ac239fa79e95 6.59 $61.96 -
84 0x5035fd21045840f422194b14a6b11734f9f95998 6.44 $60.54 -
85 0x382ffce2287252f930e1c8dc9328dac5bf282ba1 5.99 $56.32 -
86 0xe926ec993150b7513efbb9ba8103665805912877 5.94 $55.78 -
87 0xf578a0a16a07cde3dc191bee7326d4c7b633ee71 5.71 $53.71 -
88 0x245c74a41776e064cd10540369caa1a535f802c0 5.70 $53.54 -
89 0xbf82671872f56d184a132c5618edc9f150be1f22 5.69 $53.45 -
90 0x7f020f882e89e1a133b49b932bb4f163166c74c2 5.55 $52.19 -
91 0x114af06fa336b0f4e020a8f9fbdbd3e4d3bcd906 5.49 $51.56 -
92 0xf8809523434c17433df82b62fbdfb51032406211 5.24 $49.28 -
93 0xbaacf4656a2b60c54445db7211988edfc3cd98cc 5.11 $48.06 -
94 0x0f942a424d4d3118d5c5af604e5b0a76532b0546 5.08 $47.74 -
95 0xcf1c8f69e941068cb6aea1e6d599e5034a5e2aed 5.08 $47.74 -
96 0xf19e2e6ab9e28925487d25b83efc7a630ccdffda 5.07 $47.69 -
97 0x647dbb5ca567702688ef0e458bd8f1af302e98e6 5.03 $47.31 -
98 0x538cca64cebb13341d74400e585a1d47f9a86a9a 5.01 $47.10 -
99 0x2521b969ca655c89d6412e2b7758507c52451046 5.00 $46.99 -
100 0x924b3f8b780ea6fc30b787437ddfcf232bafa7fa 4.90 $46.07 -

Thống kê top địa chỉ trữ MUST

Top 10 ví đầu bảng chiếm 99.32% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 99.78% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 99.9% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 99.9% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Cometh (MUST). Top Holder MUST 12/2022 - GiaCoin.com
4.2 trên 515 đánh giá