Tiền ảo: 25,499 Sàn giao dịch: 636 Vốn hóa: $1,092,848,860,079 Khối lượng (24h): $45,858,067,220 Thị phần: BTC: 45.7%, ETH: 20.0%
Collector Coin (AGS)Collector Coin AGS
Xếp hạng #9480 17:28:00 06/06/2023
Giá Collector Coin (AGS)
$0.006684 0%
0.0000002593 BTC 157 VND
Thấp: $0.006684 Cao: $0.006684
Vốn hóa thị trường - Khối lượng 24h - Lượng cung lưu hành -
Thay đổi 1h 0% Thay đổi 24h 0% Thay đổi 7 ngày -68.57%

Chuyển đổi AGS - USD - VND

Top địa chỉ Collector Coin (AGS) theo số dư

Có tất cả 136 ví lưu trữ AGS.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Collector Coin (AGS) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xa7ed4bc6688bcca9e5c82ddbff5dfdcd3d5f6c62 3,304,090.59 $22,084.47 25.79%
2 0x7c1b7ff6396aee86bafd9672a1048f3efd13ef6c 1,603,405.44 $10,717.13 12.51%
3 0x4fbbc49417925e3824a2e0100ea48df41c117a6f 1,365,654.50 $9,128.00 10.66%
4 0x8217cc277a8edfda132a0123761e1d2aa795ecc6 1,348,451.34 $9,013.02 10.52%
5 0x97422641dea248edeeac235feed0c49850315165 1,330,587.30 $8,893.62 10.39%
6 0x45fa0f468a97e161575257913f653f735a3d1a0d 1,274,043.03 $8,515.68 9.94%
7 0x3d39607098e9956f270a6ae050addf1514d0346c 745,900.00 $4,985.58 5.82%
8 0x84e19986ffce654bcee90e00515ccac3ab7e4c6d 560,859.54 $3,748.77 4.38%
9 0xddaaae3af2bf94ef7a962040ce0c46ea8e546edd 432,140.47 $2,888.42 3.37%
10 0x05fc4a8452ada02a00c9955f7dcbad7dad6fba76 250,000.00 $1,670.99 1.95%
11 0x36c9a94168b1f7f9f3c8a180672b063ee5ae24ac 118,972.86 $795.21 0.93%
12 0xff0bd4aa3496739d5667adc10e2b843dfab5712b 102,000.00 $681.77 0.8%
13 0xdf94d5047c31a5798007cc4a534dbd68f2c82378 100,000.00 $668.40 0.78%
14 0x13489e69536f1931f4ba6db8bd54d0c567747da9 44,000.00 $294.10 0.34%
15 0x984f7169c4af5e9ce66fc9ec4783582fb5edfe60 30,519.61 $203.99 0.24%
16 0x91364516d3cad16e1666261dbdbb39c881dbe9ee 30,000.00 $200.52 0.23%
17 0x533e3c0e6b48010873b947bddc4721b1bdff9648 19,932.97 $133.23 0.16%
18 0x95dec43681f74d5179991a6f9a4c8d0776f27a3b 17,531.62 $117.18 0.14%
19 0x5a4b35ab54bc86161f7b4d8f24b2826a169d0db5 13,552.40 $90.58 0.11%
20 0x03e267116855fd2792b7ed7079621ec9f0580689 13,419.18 $89.69 0.1%
21 0xdb54f3165aad2c0de58496eb8ce68f4ff8dd5eb8 8,148.43 $54.46 0.06%
22 0x3967e824fa3b8332c7fe583ac402f1f15b89bb5b 7,933.50 $53.03 0.06%
23 0xc251a919fd2fa8b2c1daee491fb845b339b1ad48 4,761.22 $31.82 0.04%
24 0x417047fb8e0a1812e1b49a8890948717fce5d91d 4,107.18 $27.45 0.03%
25 0x394f8589adc152f810274cd99b0bac66584d1e4c 2,079.48 $13.90 0.02%
26 0x72ba1965320ab5352fd6d68235cc3c5306a6ffa2 2,000.00 $13.37 0.02%
27 0x0bc3807ec262cb779b38d65b38158acc3bfede10 2,000.00 $13.37 0.02%
28 0xe21dc18513e3e68a52f9fcdacfd56948d43a11c6 2,000.00 $13.37 0.02%
29 0x93415898c8cfeeff808af1799639d6bfd0157132 1,705.65 $11.40 0.01%
30 0x9be818cefbf38207fee88acda914c85424d32e80 1,644.83 $10.99 0.01%
31 0xdfe639625d0259c5f36cc09dfd11fb3071910079 1,500.00 $10.03 0.01%
32 0x2d9bc4ddad1bb5e388d4903548aac25951289f37 1,260.52 $8.43 0.01%
33 0xcdba5ca1b779d7546cc55a8b4456b2fcd9f11aa9 1,231.12 $8.23 0.01%
34 0xdf89bbe172152dd916b6afaf6ff3f95e0f608aa3 1,078.80 $7.21 0.01%
35 0x54be3a794282c030b15e43ae2bb182e14c409c5e 1,051.00 $7.02 0.01%
36 0xd6a984153acb6c9e2d788f08c2465a1358bb89a7 1,000.00 $6.68 0.01%
37 0x3becf83939f34311b6bee143197872d877501b11 1,000.00 $6.68 0.01%
38 0x7d4823262bd2c6e4fa78872f2587dda2a65828ed 1,000.00 $6.68 0.01%
39 0x208b82b04449cd51803fae4b1561450ba13d9510 1,000.00 $6.68 0.01%
40 0x0f0eae91990140c560d4156db4f00c854dc8f09e 1,000.00 $6.68 0.01%
41 0x0ed1e02164a2a9fad7a9f9b5b9e71694c3fad7f2 1,000.00 $6.68 0.01%
42 0xd387a6e4e84a6c86bd90c158c6028a58cc8ac459 1,000.00 $6.68 0.01%
43 0x1406899696adb2fa7a95ea68e80d4f9c82fcdedd 1,000.00 $6.68 0.01%
44 0x6b292a1078f8e7053dc6e73d5baa12b7baf21873 1,000.00 $6.68 0.01%
45 0x25025e203f892f50c357bc0703eaf258879a8def 1,000.00 $6.68 0.01%
46 0x1b523dc90a79cf5ee5d095825e586e33780f7188 1,000.00 $6.68 0.01%
47 0x3cf9a2b7aaad51e107453e510bfd470a06205d4c 1,000.00 $6.68 0.01%
48 0x478b15500d29b684333436c624e6c7811ed0dbfa 1,000.00 $6.68 0.01%
49 0x8ad272ac86c6c88683d9a60eb8ed57e6c304bb0c 1,000.00 $6.68 0.01%
50 0x6bf97f2534be2242ddb3a29bfb24d498212dcded 1,000.00 $6.68 0.01%
51 0x020ca66c30bec2c4fe3861a94e4db4a498a35872 1,000.00 $6.68 0.01%
52 0xfc840af78a496b52e378dfa94838402e1b7f71dd 1,000.00 $6.68 0.01%
53 0x31a47094c6325d357c7331c621d6768ba041916e 1,000.00 $6.68 0.01%
54 0x19ac63521615455415a716f5dcbb49d065ae8092 1,000.00 $6.68 0.01%
55 0xe72eb31b59f85b19499a0f3b3260011894fa0d65 1,000.00 $6.68 0.01%
56 0x04f5df957ce0405ba0264eca6130161cfaa12571 1,000.00 $6.68 0.01%
57 0xf8856124ea157d6f26472e38224ee6744ad13af3 1,000.00 $6.68 0.01%
58 0xa876cd9e1e30abcce2bfe66037c726a2517972d4 1,000.00 $6.68 0.01%
59 0xd66f8eaf84b11654a19126a98a3f55b960846dd8 1,000.00 $6.68 0.01%
60 0x720a4fab08cb746fc90e88d1924a98104c0822cf 1,000.00 $6.68 0.01%
61 0x7a9fe22691c811ea339d9b73150e6911a5343dca 1,000.00 $6.68 0.01%
62 0xf6ea6de3b28e284eec682c4e64d43503f44228f1 1,000.00 $6.68 0.01%
63 0xed2ab4948ba6a909a7751dec4f34f303eb8c7236 1,000.00 $6.68 0.01%
64 0xfeef9d78980083f605c9902c0367df6035d47276 1,000.00 $6.68 0.01%
65 0xed47015bb8080b9399f9d0ddfc427b9cee2caab1 1,000.00 $6.68 0.01%
66 0x35f0686c63f50707ea3b5bace186938e4e19f03a 1,000.00 $6.68 0.01%
67 0xa078efb1e49bd30fc720fb8f6aadc2228b15a53d 1,000.00 $6.68 0.01%
68 0xea39c551834d07ee2ee87f1ceff843c308e089af 1,000.00 $6.68 0.01%
69 0x8bbc693d042cea740e4ff01d7e0efb36110c36bf 1,000.00 $6.68 0.01%
70 0xc6a7463a7ee700d035aff7bfd1ee198d680a4164 1,000.00 $6.68 0.01%
71 0x4a7c6899cdcb379e284fbfd045462e751da4c7ce 1,000.00 $6.68 0.01%
72 0xd7f5663e7e93f0c1fb9347c9aef4a17f23522a37 1,000.00 $6.68 0.01%
73 0x122b19a4be93d7c2b4522ebf7eb3f1b5b0343b2f 1,000.00 $6.68 0.01%
74 0x6df304782b0866d2538c8fd2e46904a7f2ae321c 1,000.00 $6.68 0.01%
75 0x33569c101562e1faf5b24581057e5cee4c8288d7 1,000.00 $6.68 0.01%
76 0x34953008639c47c50498c5112cb47fc14fe6b570 1,000.00 $6.68 0.01%
77 0xa37fbd2264b48ed56dd7de8b9b83db35561700ef 1,000.00 $6.68 0.01%
78 0x52108700662f865f1ca3dc484888a76358a83aaf 1,000.00 $6.68 0.01%
79 0xf696ab3e4f9d52482b8350ffae67d21fda78e601 1,000.00 $6.68 0.01%
80 0x0449bc01e1d8154a118c56aaa776272e94b45929 1,000.00 $6.68 0.01%
81 0x1dbd23376015a8a624e5a9ad8040a3159eae7a12 1,000.00 $6.68 0.01%
82 0x951b6d50d07c39b0f97a7bb2f5c1e96f07a093d3 1,000.00 $6.68 0.01%
83 0xccb147f3ef9cb2e8e616d5bf55c1147d0be6b371 1,000.00 $6.68 0.01%
84 0x83bb781a2a2ca1fec0350f178c911848811cc440 1,000.00 $6.68 0.01%
85 0x56511585a5a23dea48fcc0aa0a9a13800dec0531 1,000.00 $6.68 0.01%
86 0x32e464b628cb3ae199dd37a95bc75b61b271cbb3 1,000.00 $6.68 0.01%
87 0xa0c9bba341881a8d8f835194745d312bb56b4284 1,000.00 $6.68 0.01%
88 0x82d30797cc1b191dcdebc6c2befe820ec8efe9cb 1,000.00 $6.68 0.01%
89 0xb50edc59d7554d21a5a16b5a128bfcaf1279f2f0 1,000.00 $6.68 0.01%
90 0x9e64b47bbdb9c1f7b599f11987b84c416c0c4110 1,000.00 $6.68 0.01%
91 0x8c173b6579c34d2d744a67dbc0caabf9a4ff7ff3 1,000.00 $6.68 0.01%
92 0x63748140c409b490952c37dae5a60715bf915129 1,000.00 $6.68 0.01%
93 0x69c488bcda156379b6661f08a35db627e5d467dd 1,000.00 $6.68 0.01%
94 0xf3325abc5d7339e868a7dfb85baeee4af9955125 899.03 $6.01 0.01%
95 0x54292cfa961142cdd35e0025609f1a978517673c 725.76 $4.85 0.01%
96 0x8164048ffe8b6afb02b1f3e61929ed8ac801902a 661.41 $4.42 0.01%
97 0xad25744f626d59079e7788617daa87e68486debe 620.19 $4.15 -
98 0x10635a8ee25e5650a9c760bd41580f20603540af 467.00 $3.12 -
99 0x5988283106be49ad3d60d23932f8e60d78bb9771 425.00 $2.84 -
100 0xaf1fa50d8a08dac54d95c3a775cb95cc35ff1cd5 422.79 $2.83 -

Thống kê top địa chỉ trữ AGS

Top 10 ví đầu bảng chiếm 95.33% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 99.16% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 99.65% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 100.11% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Collector Coin (AGS). Top Holder AGS 06/2023 - GiaCoin.com
5 trên 657 đánh giá