Tiền ảo: 21,909 Sàn giao dịch: 529 Vốn hóa: $853,493,220,135 Khối lượng (24h): $42,000,726,756 Thị phần: BTC: 38.2%, ETH: 18.3%
Chainlink (LINK)Chainlink LINK
Xếp hạng #19 16:03:00 02/12/2022
Giá Chainlink (LINK)
$7.59 0.62%
0.0004475 BTC 188,287 VND
Thấp: $7.51 Cao: $7.77
Vốn hóa thị trường $3,857,631,527 Khối lượng 24h $356,775,790 Lượng cung lưu hành 507,999,970 LINK
Thay đổi 1h 0.02% Thay đổi 24h 0.62% Thay đổi 7 ngày 12.04%

Chuyển đổi LINK - USD - VND

Top địa chỉ Chainlink (LINK) theo số dư

Có tất cả 748,221 ví lưu trữ LINK, trong số đó có 10,403 địa chỉ hoạt động thường xuyên.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Chainlink (LINK) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec 52,706,666.00 $400,241,945.45 5.27%
2 0xfb682b0de4e0093835ea21cfabb5449ca9ac9e5e 30,000,000.00 $227,812,898.73 3%
3 0x4a87ece3efffcb012fbe491aa028032e07b6f6cf 30,000,000.00 $227,812,898.73 3%
4 0x5a8e77bc30948cc9a51ae4e042d96e145648bb4c 30,000,000.00 $227,812,898.73 3%
5 0xe0b66bfc7344a80152bfec954942e2926a6fca80 30,000,000.00 $227,812,898.73 3%
6 0xa42d0a18b834f52e41beddeaa2940165db3da9a3 30,000,000.00 $227,812,898.73 3%
7 0xd321948212663366503e8dccde39cc8e71c267c0 30,000,000.00 $227,812,898.73 3%
8 0x55b0ba1994d68c2ab0c01c3332ec9473de296137 30,000,000.00 $227,812,898.73 3%
9 0xd48133c96c5fe8d41d0cbd598f65bf4548941e27 30,000,000.00 $227,812,898.73 3%
10 0x9c17f630dbde24eece8fd248faa2e51f690ff79b 30,000,000.00 $227,812,898.73 3%
11 0x35a5dc3fd1210fe7173add3c01144cf1693b5e45 30,000,000.00 $227,812,898.73 3%
12 0x0dffd343c2d3460a7ead2797a687304beb394ce0 30,000,000.00 $227,812,898.73 3%
13 0x76287e0f7b107d1c9f8f01d5afac314ea8461a04 30,000,000.00 $227,812,898.73 3%
14 0x9bbb46637a1df7cadec2afca19c2920cddcc8db8 30,000,000.00 $227,812,898.73 3%
15 0x7594eb0ca0a7f313befd59afe9e95c2201a443e4 30,000,000.00 $227,812,898.73 3%
16 0x8652fb672253607c0061677bdcafb77a324de081 30,000,000.00 $227,812,898.73 3%
17 0x157235a3cc6011d9c26a010875c2550246aabcca 22,000,000.00 $167,062,792.40 2.2%
18 0xa06bc25b5805d5f8d82847d191cb4af5a3e873e0 14,990,678.59 $113,835,664.79 1.5%
19 0x0d4f1ff895d12c34994d6b65fabbeefdc1a9fb39 12,879,592.74 $97,804,578.52 1.29%
20 0xda9dfa130df4de4673b89022ee50ff26f6ea73cf 9,500,000.00 $72,140,751.26 0.95%
21 0x47ac0fb4f2d84898e4d9e7b4dab3c24507a6d503 8,500,000.00 $64,546,987.97 0.85%
22 0x959815462eec5fff387a2e8a6871d94323d371de 8,000,000.08 $60,750,106.92 0.8%
23 0xbe0eb53f46cd790cd13851d5eff43d12404d33e8 5,000,000.00 $37,968,816.45 0.5%
24 0x8d6f396d210d385033b348bcae9e4f9ea4e045bd 4,370,000.00 $33,184,745.58 0.44%
25 0x2a6ab3b0c96377bd20ae47e50ae426a8546a4ae9 4,100,000.00 $31,134,429.49 0.41%
26 0x276f695b3b2c7f24e7cf5b9d24e416a7f357adb7 4,000,000.00 $30,375,053.16 0.4%
27 0x256353bb7db3aa6e33ec0fee3d0fbc04be735818 3,995,188.12 $30,338,512.90 0.4%
28 0xd360c6329215ec4d7d585f1d8f8c7c1c265be658 3,923,442.35 $29,793,692.47 0.39%
29 0xd50f074ec5c7997ce1daacb513ec194c480878af 3,850,000.00 $29,235,988.67 0.39%
30 0x7182bdeacab178a1c5a14502d532f8b2b7cf4285 3,667,927.68 $27,853,374.56 0.37%
31 0xcffad3200574698b78f32232aa9d63eabd290703 3,541,338.41 $26,892,085.60 0.35%
32 0x5e42819abee6ae456f03c7b3ee8558be9c7d785f 3,232,384.45 $24,545,962.40 0.32%
33 0x6cc5f688a315f3dc28a7781717a9a798a59fda7b 3,101,130.06 $23,549,247.60 0.31%
34 0x5eab1966d5f61e52c22d0279f06f175e36a7181e 3,000,000.00 $22,781,289.87 0.3%
35 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 2,961,647.29 $22,490,048.49 0.3%
36 0xb4e9275827b5f049196f5337f69533937475a3de 2,701,396.13 $20,513,762.78 0.27%
37 0x6d1fe7f4c921385f62745ed8f61ae57156990c90 2,701,396.13 $20,513,762.78 0.27%
38 0x8d4169ccf3ad88eafbb09580e7441d3ed2b4b922 2,701,396.13 $20,513,762.78 0.27%
39 0xd072a5d8f322dd59db173603fbb6cbb61f3f3d28 2,365,051.40 $17,959,640.50 0.24%
40 0xc261aa0f3fe1ce69972f65397d9d062511efe9ca 2,341,572.81 $17,781,349.62 0.23%
41 0xf7beb477126d6bd9cc40e11460488d4501bdcdd7 2,297,942.34 $17,450,030.22 0.23%
42 0x88a9b9d0f6ce2a571889ffdba5c84301f8982f46 2,238,839.27 $17,001,215.48 0.22%
43 0x04eab3e8ab9d6aaa09953bf6d4d2f0aa105c6d11 2,223,311.27 $16,883,299.51 0.22%
44 0x75212c788f3b1319b22fda519498c0dc81dad074 2,218,225.09 $16,844,676.29 0.22%
45 0x41318419cfa25396b47a94896ffa2c77c6434040 2,200,943.64 $16,713,445.01 0.22%
46 0xb3d0211ff3ae56760ce8ccb5fad0f9e70dc51281 2,197,563.81 $16,687,779.40 0.22%
47 0xd70309dcc54d454f804267b3048fa547f61c391f 2,159,753.54 $16,400,657.16 0.22%
48 0x14ec8383a3c864107ae08fca194a253498103b11 2,138,459.73 $16,238,957.02 0.21%
49 0x8eb8a3b98659cce290402893d0123abb75e3ab28 2,125,954.59 $16,143,995.91 0.21%
50 0x4c381016af2185b97e4f6944c125603320762237 2,121,443.97 $16,109,743.31 0.21%
51 0xc6bed363b30df7f35b601a5547fe56cd31ec63da 2,068,152.04 $15,705,057.06 0.21%
52 0x394a2ef2953c9007ad5cbbe52d93e0d1a5e4f7be 2,067,914.75 $15,703,255.12 0.21%
53 0x19184ab45c40c2920b0e0e31413b9434abd243ed 2,010,277.16 $15,265,568.89 0.2%
54 0x924a4cccee25a5093c7486c081633cf95d3b4b93 2,000,000.00 $15,187,526.58 0.2%
55 0x28c0bb0b86b541df7aa0a1505622fe8eb3c3a604 1,953,980.62 $14,838,066.28 0.2%
56 0x5ad431ba1b3afef7027786608d4ab8017d778d02 1,939,942.33 $14,731,462.82 0.19%
57 0x97864308e9fc8cf41b39096c94a45e90b218d1b5 1,925,765.86 $14,623,810.06 0.19%
58 0x17080b589cdcbd10ebeaa24cb0096f4bb29eb52b 1,873,051.71 $14,223,511.35 0.19%
59 0x06fed18718975d9e178e0c0fea35c18eac794c3f 1,861,703.91 $14,137,338.79 0.19%
60 0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c 1,860,479.00 $14,128,037.13 0.19%
61 0x65505213bba7eabd3479d256650ee68b3fb10d67 1,846,779.71 $14,024,007.98 0.18%
62 0xa3a7b6f88361f48403514059f1f16c8e78d60eec 1,833,490.30 $13,923,091.33 0.18%
63 0x500a746c9a44f68fe6aa86a92e7b3af4f322ae66 1,830,468.92 $13,900,147.71 0.18%
64 0x73af3bcf944a6559933396c1577b257e2054d935 1,793,907.00 $13,622,505.12 0.18%
65 0xbd8d03ea5137362ea7b7cc5e98758bcb9040faaa 1,747,067.77 $13,266,819.13 0.17%
66 0x3a65060aa49af239a953bb54ac8a4dea2e2ef4d8 1,567,852.18 $11,905,898.34 0.16%
67 0xcf929b996aa401869a217c1dce424352630169af 1,514,317.89 $11,499,371.63 0.15%
68 0xf795e4c6ff15afe8b2ed9c2a6c3a6c634c58f65e 1,500,000.00 $11,390,644.94 0.15%
69 0xb8d76fe9713dcf179702b00fddf4a15a6c69e89b 1,500,000.00 $11,390,644.94 0.15%
70 0x21a31ee1afc51d94c2efccaa2092ad1028285549 1,493,067.87 $11,338,003.96 0.15%
71 0x40ec5b33f54e0e8a33a975908c5ba1c14e5bbbdf 1,431,918.60 $10,873,650.92 0.14%
72 0x649765821d9f64198c905ec0b2b037a4a52bc373 1,366,429.95 $10,376,345.63 0.14%
73 0x85464b207d7c1fce8da13d2f3d950c796e399a9c 1,317,315.69 $10,003,383.56 0.13%
74 0xe3d6d8bcdc4eb4e24ad7523d98c394960e8c1d32 1,305,740.29 $9,915,482.72 0.13%
75 0x5d9c79b5f76dc26f53d8682676e9a6b9c43eba36 1,293,882.58 $9,825,438.08 0.13%
76 0xe2d4dabc8a03a2f38b1774fe00d258b7abdb359f 1,293,882.58 $9,825,438.08 0.13%
77 0xa818c01c2fdf04f24f8d6bda3512e901f33a575e 1,293,882.58 $9,825,438.08 0.13%
78 0xb35d425a3f49c49181ef8e72583efb070b54202e 1,293,882.58 $9,825,438.08 0.13%
79 0xd6974e28ecee4005a4d03c4c6ed0aac71fb46b94 1,293,882.58 $9,825,438.08 0.13%
80 0x1fe865283d20499af7a92966605aa6de52c652b6 1,293,882.58 $9,825,438.08 0.13%
81 0x292bf41e2506f88aa3e73721aabc75b4f08e664e 1,293,882.58 $9,825,438.08 0.13%
82 0x0a74db66f8248554d406832e305555043fe3bfd7 1,293,882.58 $9,825,438.08 0.13%
83 0x898f293e97d59b375939ec3654ac548be2759d41 1,293,882.58 $9,825,438.08 0.13%
84 0x204ad5bed7eb66e002329a018bb96d87a8db1aa8 1,293,882.58 $9,825,438.08 0.13%
85 0x1bae90748c9bd8fd6f2531da1f5ab19a11269fb7 1,293,882.58 $9,825,438.08 0.13%
86 0xa6cc3c2531fdaa6ae1a3ca84c2855806728693e8 1,274,381.83 $9,677,353.96 0.13%
87 0x9665c1f8ef0e405b52414529361da9539d911391 1,235,575.87 $9,382,670.68 0.12%
88 0x203520f4ec42ea39b03f62b20e20cf17db5fdfa7 1,218,504.41 $9,253,034.05 0.12%
89 0xdfd5293d8e347dfe59e90efd55b2956a1343963d 1,215,634.78 $9,231,242.75 0.12%
90 0x756d64dc5edb56740fc617628dc832ddbcfd373c 1,134,492.00 $8,615,063.71 0.11%
91 0x742d35cc6634c0532925a3b844bc454e4438f44e 1,100,000.00 $8,353,139.62 0.11%
92 0xbd0307e062ed49df703eb31d78a12b87d68fb6e6 1,081,000.33 $8,208,860.66 0.11%
93 0xcaf180e663bb3a37014fc1b5ee03a117bbb81e58 985,373.47 $7,482,692.88 0.1%
94 0x593aebee9117eea447279e5973f64c68d8e977a0 976,820.00 $7,417,739.86 0.1%
95 0xa9d1e08c7793af67e9d92fe308d5697fb81d3e43 935,403.50 $7,103,232.74 0.09%
96 0xfbb1b73c4f0bda4f67dca266ce6ef42f520fbb98 930,903.36 $7,069,059.77 0.09%
97 0xa03d3cd7c02417893e144161a71654eedc578000 906,822.40 $6,886,194.65 0.09%
98 0x221cec08c3df34763eed468705dc779cbe750ceb 890,829.84 $6,764,750.97 0.09%
99 0x237b81bb1ed3fc0cc4f15376ed7b39c6d151e2be 890,829.84 $6,764,750.97 0.09%
100 0xdc1487e092caba080c6badafaa75a58ce7a2ec34 858,148.30 $6,516,575.03 0.09%

Thống kê top địa chỉ trữ LINK

Top 10 ví đầu bảng chiếm 32.27% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 56.21% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 66.2% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 73.35% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Chainlink (LINK). Top Holder LINK 12/2022 - GiaCoin.com
5 trên 524 đánh giá